BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 
 
ขุนพลประจัญบาน ดาเตะGAIDEN : OTOKOJYUKU GAIDEN DATE OMITO
Story by AKIRA MIYASHITA
Illust by TOMAKAZU OMATSU
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 4 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 70 บาท
© 2017 Nihonbungeisha Inc. All rights reserved.
ขุนพลประจัญบาน ดาเตะGAIDEN เล่มที่ 1
ขุนพลประจัญบาน ดาเตะGAIDEN เล่มที่ 2
ขุนพลประจัญบาน ดาเตะGAIDEN เล่มที่ 3
ขุนพลประจัญบาน ดาเตะGAIDEN เล่มที่ 4

ผลโหวดเดือนนี้ 0 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500