BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 
 
ลุยแหลกแหกหลักสูตร : JINNAIRYU JIUJITSU BUTODEN MAJIMA KUN SUTTOBASU!!
Story and Illust by MAKOTO NIWANO
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 5 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 120 บาท
© 2017 Nihonbungeisha Inc. All rights reserved.
ลุยแหลกแหกหลักสูตร เล่มที่ 1
ลุยแหลกแหกหลักสูตร เล่มที่ 2
ลุยแหลกแหกหลักสูตร เล่มที่ 3
ลุยแหลกแหกหลักสูตร เล่มที่ 4
ลุยแหลกแหกหลักสูตร เล่มที่ 5

ผลโหวดเดือนนี้ 0 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500