BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 
การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์
 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 35 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 209 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 6/14/2014 11:57:43 AM [IP: 202.29.4.126]
เล่ม 113 มันส์มากนะครัช เล่ม 114 ออกมาเร็วๆนะครับ รออ่านไม่ไหวแล้ว
จาก กระบี่เดียวดาย
วันที่ 2/23/2013 1:31:36 PM [IP: 14.207.185.123]
เมื่อไหร่ เล่ม 110 จะออกอ่ะครับ รอมาจนลืมเนื้อเรื่องเดิมแล้ว
จาก เหยียบหิมะ
วันที่ 2/20/2013 11:01:05 AM [IP: 203.146.148.2]
ดองยาวไปไหนอีกล่ะสนุกนะผมชอบเวอร์ดีลายเส้นขั้นปรมาจารย์เเห่งยุคออกเร็วๆๆๆๆๆ
จาก ฝ่ามือพลิกเมฆา
วันที่ 5/17/2012 7:26:07 AM [IP: 141.0.8.212 1.47.1.195]
เราว่ากระบี่ฟ้า ยังไม่ตายและ รอจังห.ปรากฏตัว
จาก Kate Angel Cry
วันที่ 5/15/2012 3:52:08 PM [IP: 110.169.244.27 192.168.26.105]
เล่ม110 น่าจะหายไปยาวแน่เลย ไม่นะ ขอร้อง ได้โปรด
จาก ลูกค้า
วันที่ 4/5/2012 12:18:21 PM [IP: 124.121.223.56]
ปู้เทียนหายไปไหนอ่าคับอยากรู้อ่ะ แล้วตกลงปู้เทียนคือหนึ่งในสิบมารป่ะ???????????
จาก
วันที่ 3/25/2012 9:24:57 PM [IP: 49.48.63.222]
109 วางวันไหนรออยู่
จาก ชาวดง
วันที่ 3/17/2012 10:12:59 PM [IP: 124.121.200.37]
ชอบมากเลยคับ
จาก แบงค์ FC
วันที่ 3/13/2012 11:47:13 PM [IP: 91.207.60.66]
1
จาก 1
วันที่ 1/25/2012 12:10:56 PM [IP: 202.44.136.51]
เป็นสีคงเล่มละ 199 อิอิอิ
จาก
วันที่ 1/20/2012 3:56:20 PM [IP: 180.183.106.130]
ช่วงนี้ สำนักพิมพ์ บรูพัฒน์ ทำให้มีความสุขมากๆครับ ได้อ่านการ์ตูนเรื่องโปรดอย่างเร็วต่อเนื่องแบบนี้ ผมขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยนะครับ ขึ้นราคานิดหน่อยไม่สำคัญแต่ขอให้ได้อ่านก็พอ ผมยังอยากให้ทำใหม่เป็นแบบภาพสีเหมือนปกเลยครับ อยากสะสม
จาก นานาทัศนะ
วันที่ 1/2/2012 3:23:56 PM [IP: 183.89.2.100]
แล้วภาคนี้ไปนับจบตรงไหนครับ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 12/7/2011 10:22:53 AM [IP: 223.207.158.114]
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามอ่านการ์ตูนเรื่องงนี้มานาน ยังไงก็ฝากทางwebmaster ช่วยให้การ์ตูนเรื่องออกต่อเนื่อง แบบนี้ด้วยนะครับ ตอนนี้อ่านเล่ม105 จบแล้วรู้สึกดีจริงๆที่ได้กลับมาอ่านอีกครั้ง
จาก
วันที่ 10/11/2011 10:04:17 PM [IP: 110.49.224.151]
อยากอ่านเล่ม 104 ไวๆ จัง กำลังสนุกเลยแต่สงสัยถ้าจะอ่านเล่ม 104 ต้องย้อนไปอ่านตั้งไกลเลยละเพราะลืมเนื้อเรื่องไปเกือบหมดแล้ว
จาก MR.X
วันที่ 10/11/2011 11:31:47 AM [IP: 124.121.207.46 192.168.0.166]
ขอบคุณทาง Webmaster มากนะคับที่มาตอบนึกว่าจะปล่อยลอยแพไม่สนใจกัน แล้ว ยังไงผมก็รอ104อยู่นะคับ ขึ้นราคาก็ได้คับ ยังไงก็ออกมาเห๊อะ ขอบคุณคับ
จาก kaew
วันที่ 10/10/2011 4:24:58 PM [IP: 124.121.115.224]
ฟงอวิ๋นเล่ม104เนื้อเรื่องเป็นภาคที่สามครับ ภาคแรกจบที่ฟงอวิ๋นต่อสู้กัน ภาคสองจบที่กำจัดต้วนล่าง ภาคสามเป็นภาคใต้หล้าเนื้อเรื่องยาวนานมาถึงตอนนี้เลย ในประเทศไทยพิมพ์ต่อเนื่องไม่แบ่งภาค
จาก วีร์
วันที่ 10/7/2011 1:26:42 PM [IP: 168.120.33.214]
. พอ.โพสด่าก็ลบข้อคความไม่เอาขึ้น ไอ้หน้าส้น. Webmaster แน่จริงถ้า.เคารพคนอ่านจริงต้องให้สิทธิคนอ่านวิจารณ์สิ. เดี๋ยว.จะบุกไปกระทืบ..เลย
จาก ตี้ซื่อเทียน
วันที่ 10/5/2011 11:57:34 AM [IP: 110.77.142.154]
อยากจะถามว่าเมื่อไหร เล่ม104 จะออกมาสะทีคับอยากอ่านมาก
จาก TLE
วันที่ 9/14/2011 3:53:01 PM [IP: 125.27.18.152 192.168.1.102]
หนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ ตอนนี้ถึงเล่มที่เท่าไหร่แล้วคะ และที่ชลบุรีหาซื้อได้ที่ใหน
จาก boom
วันที่ 9/14/2011 3:51:13 PM [IP: 125.27.18.152 192.168.1.102]
หนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ ตอนนี้ถึงเล่มที่เท่าไหร่แล้วคะ ท่ชลบุรีหาซื้อได้ที่ใหน
จาก boom
วันที่ 9/8/2011 11:21:26 AM [IP: 124.120.231.77 192.168.0.166]
แล้วเล่ม104 นี่มันภาคไหนอ่ะคับ ยังภาคแรกอยู่เหรอคับ
จาก ลูกค้า
วันที่ 9/7/2011 9:50:27 PM [IP: 61.90.82.51]
ขอบคุณ Webmaster สำหรับข่าวครับ ทีนี้ก็ขอแบบต่อเนื่องเลยนะครับ อ้อ วีรบุรุษไร้น้ำตาอีกเรื่องด้วยนะครับ ^^
จาก Yai
วันที่ 9/6/2011 10:01:28 AM [IP: 115.87.5.114]
ตอนนี้ฟงอวิ๋นภาคแรก ต่อสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่ทางฮ่องกงส่งต้นฉบับมาให้แปล ทางทีมงานต้องขออภัยในความล่าช้าและจะเร่งออกทันทีเมื่อได้หนังสือจากทางเมืองนอกมาแปลครับ
จาก Webmaster
วันที่ 9/5/2011 5:20:47 PM [IP: 210.118.108.254]
อยากให้ทางบูรพัฒน์ชี้แจงว่า การ์ตูนเรื่องนี้จะจำหน่ายต่อหรือไม่ เพราะถ้าไม่มีการอธิบาย เป็นเหมือนไม่ให้เกียรติลูกค้าของทางบริษัทคุณเอง
จาก ลูกค้า
วันที่ 9/5/2011 3:22:00 PM [IP: 124.120.19.245 172.168.1.209]
ฝากคนที่ทำงาน ที่ฮ่องกง เค้าซื้อมาให้ แปลไม่ออกหรอก ดูแต่ภาพเอา
จาก maedajoe
วันที่ 9/2/2011 10:53:30 PM [IP: 223.205.142.237]
ไมออกเล่มรวมอ่ะคับแล้วเล่ม104จะออกรึป่าวคนสะสมงงนะคับเนี่ย
จาก Lucifer
วันที่ 9/2/2011 10:53:27 PM [IP: 223.205.142.237]
ไมออกเล่มรวมอ่ะคับแล้วเล่ม104จะออกรึป่าวคนสะสมงงนะคับเนี่ย
จาก Lucifer
วันที่ 8/21/2011 1:39:52 PM [IP: 61.90.83.165]
ขึ้นเป็น 50 บาทก็ได้นะ ผมได้วันละ 300 แล้ว อิอิ
จาก Yai
วันที่ 8/16/2011 11:08:10 PM [IP: 58.136.206.50]
ฮือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แงๆๆๆๆๆๆๆๆๆง่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เมื่อไหร่จามา อ้ากกกกกกกกกกกกก
จาก นานะเบี๊ยด
วันที่ 8/11/2011 11:29:38 PM [IP: 27.130.84.224]
รับสมัครคนแปลมั้ยอ่ะครับ ^^
จาก Yai
วันที่ 8/9/2011 11:29:39 AM [IP: 125.26.89.164]
เมื่อไหร่จะออกคับพี่น้อง รอจนงอกแร้วเนี่ย
จาก ปู้เหยิน
วันที่ 7/18/2011 6:17:08 AM [IP: 58.9.142.77]
เมื่อไรจะออกครับ
จาก จอมยุทธน้อย
วันที่ 7/16/2011 5:54:35 PM [IP: 124.120.217.12]
รีบคลอดออกมาเหอะครับ รอปี 1 เต็มๆ ไปซื้อมาอ่าน ได้แค่ 6 เล่มน่าผิดหวังจริงๆ ช้ามากๆ
จาก yusaki
วันที่ 5/27/2011 9:00:37 PM [IP: 49.48.58.75]
เมื่อไรจะออกมาครับ ตอนนี้ที่ฮ่องกงตอนที่602 แล้วน่ะครับ มันนานมากผิดปกติแล้วน่ะครับ ยังไงรบกวนรีบๆออกมาด้วยน่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
จาก ฟูงิ
วันที่ 5/20/2011 5:50:06 PM [IP: 124.121.75.214]
เซ็ง การ์ตูนสนุก แฟนๆเยอะ คนอ่านอยากอ่าน ไม่ใช่คนเขียนไม่เขียนต่อแต่นี่มีแต่อ่านไม่ได้เพราะเป็นคนไทย เฮ้อ อานิจจัง
จาก GoodBye
วันที่ 5/7/2011 8:38:47 PM [IP: 180.183.110.106]
รอนานจนไม่อยากจะรอแล้ว เฮ้อเซ็ง
จาก จางซันฟง
วันที่ 5/7/2011 10:42:39 AM [IP: 110.49.248.167]
อยู่เฉยๆดีกว่า ออกไม ไม่ออก แล้วแต่เธอ (เบื่อ) ไม่สนใจแล้ว บาย ลาลันลา
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 4/24/2011 9:18:32 PM [IP: 58.9.118.189]
ผมซื้อเล่ม1ตอนทำงานใหม่ๆ ตอนนี้ก็10ปีได้แล้วมั้ง เมื่อก่อนออกเร็วมาก แต่เดี๋ญวนี้ช้ามากมาย แถมเล่มบางอีกต่างหาก
จาก เบื่อการรอคอย
วันที่ 4/22/2011 6:19:56 PM [IP: 223.206.8.165]
เซง
จาก
วันที่ 4/9/2011 10:43:23 PM [IP: 113.53.104.125]
รอบที่แล้วบอกกะจะเอาถึงสงกาน นี่พี่แกเอาจริงดิ
จาก บ้านนอกเอ๋ย
วันที่ 4/4/2011 11:37:50 PM [IP: 58.11.100.93]
รอนานแล้ว...คร๊าบ
จาก ประกิจ
วันที่ 4/2/2011 3:40:45 AM [IP: 183.89.184.176]
104 ละงับทั่นจอมยุทธ์
จาก PUU69
วันที่ 3/7/2011 2:34:43 PM [IP: 58.11.50.32]
เล่ม 104 อ่าฮะ เรื่องกำลังมันส์ ขาดตอนไปซะงั้น
จาก เมฆา
วันที่ 3/7/2011 9:06:45 AM [IP: 110.49.226.177]
ทำไม ถึงช่วงเข้มข้น มันส์ๆ ต้องมีปัญหาแบบนี้ทุกที เสียใจจริงๆ ชำใจมากๆ แบบว่า รักการอ่าน (อินด้วย)
จาก สหายชาวยุทธภพแดนตงหวนยุทธจักร
วันที่ 3/7/2011 2:08:52 AM [IP: 110.49.235.108]
อย่าทำอย่างงี้เลย อย่างงี้เลย เหมือน 104 ไม่เคยมีความ.ย เธอไม่เคยเห็นใจ ไม่เคยสนใจ ก็เป็นแค่เพียงกระดาษ ที่ลมพัดมาไม่มีตัวตน
จาก สหายชาวยุทธฯ
วันที่ 3/3/2011 8:21:11 PM [IP: 202.91.18.194]
รอนานแล้ว
จาก แปบ
วันที่ 2/16/2011 9:11:56 AM [IP: 124.120.126.61]
104 ติดปัญหาอะไรครับ
จาก เอก
วันที่ 1/30/2011 9:38:20 PM [IP: 110.164.173.140]
คิดถึงพี่อวิ๋นจัง เมื่อไรจะมาเน้อ 10 ปีผ่านไปเรายังจะรอท่านอยู่
จาก เตี้ยบ่กี้
วันที่ 1/16/2011 4:45:35 PM [IP: 124.120.85.244]
เอา ตอนต่อมา มาเดะ - -* จาอ่านแระ
จาก โต๊ะตังไล้
วันที่ 1/6/2011 9:58:34 PM [IP: 113.53.105.7]
โอ้....จะเอาให้ถีงสงกรานต์กันเลยหรือไง
จาก บ้านนอกเอ๋ย
วันที่ 12/19/2010 1:45:04 AM [IP: 124.122.69.225]
คาดว่าปีนี้ไม่ออกแน่นอนครับ ข่าวเชิงลึกจากสำนักพิมพ์บุรพัฒน์(. ลิ้มกองทุน) คือมีปัญหาเรืองลิขสิทธิ์ และการเมือง
จาก บ่เมี๊ยะ
วันที่ 12/19/2010 1:45:01 AM [IP: 124.122.69.225]
คาดว่าปีนี้ไม่ออกแน่นอนครับ ข่าวเชิงลึกจากสำนักพิมพ์บุรพัฒน์(. ลิ้มกองทุน) คือมีปัญหาเรืองลิขสิทธิ์ และการเมือง
จาก บ่เมี๊ยะ
วันที่ 12/9/2010 8:50:56 AM [IP: 58.8.214.168 192.168.80.126]
จะปีใหม่แล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะออกมาเลยยย มาแล้วปลุกด้วยเน้อ
จาก Nottt
วันที่ 12/6/2010 10:45:24 PM [IP: 124.120.187.155]
เห็นด้วยกับข้างล่าง จ้างมาได้เมื่อไหร่ผมจะไปขอพึ่งบุญอ่านด้วยตนนะครับ
จาก จิงอวิ่น
วันที่ 12/6/2010 10:44:03 PM [IP: 124.120.187.155]
ชอบข้างล่างมากๆ จ้างมาเลยครับ เด้วผมจะไปขอพึ่งบุญอ่านด้วยคน
จาก
วันที่ 11/18/2010 3:12:46 AM [IP: 58.8.231.82 192.168.1.109]
104ละท่านเอ๊ย*นี่ท่าตูเปงทักษินนะกุจะไปจ้างไห้อาจารย์หม่าเขียนให้กุอ่านแล้วกุจะได้ไม่ต้องมารออ่านของมิงหรอก โท่-อย่าให้กุขึ้นนะ *ลีลา ดึงเชิง ผลประโยชน์ทั้งนั๊น ไม่คิดถึงคนรออ่านมั่งรึครับ .ดดดดดดดดดดดด
จาก แจ้ฟง
วันที่ 11/13/2010 8:08:07 PM [IP: 125.27.152.203]
จะลงแดงแล้ววววววววววววววววววว
จาก วายุกระซิบ
วันที่ 11/10/2010 8:55:36 PM [IP: 124.122.79.23]
เห็นด้วยกับด้านล่างอย่างแรง
จาก จิงอวิ่น
วันที่ 11/2/2010 6:42:02 PM [IP: 180.180.178.231]
สงสัยจะออกยากเพราะพี่แกทำรวมเล่มใหม่มากินตังอีกรอบละนี่นา
จาก นิก
วันที่ 10/30/2010 8:18:09 AM [IP: 124.122.179.50]
ช้าจัง 104 รออยู่นะ
จาก เอก
วันที่ 10/14/2010 12:55:27 PM [IP: 125.27.69.93]
เมื่อไหร่ 104 ออกสักที
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 10/12/2010 6:20:49 PM [IP: 124.122.209.243]
อยากอ่านเล่ม 104. ๆ แต่ เล่ม103 ยังไม่ได้ซื้อเลย นี่ผมก้ออ่านมาเป็น 10ปี เหมือนกัน แต่อยากให้มีไปเรื่อยๆ ไม่อยากรู้ว่าจะจบยังไง เดายาก มีหงุดหงิดบ้างที่ออกช้า แต่ก็รอได้ เป็นการ์ตูนที่อ่านแบบจริงจัง ภาพยนต์ ละคร ก็ตามดู ตามโหลด สุดยอดจริงๆ นวนิยายเร
จาก ฟงอวิ๋นK09
วันที่ 10/12/2010 6:17:38 PM [IP: 124.122.209.243]
อยากอ่านเล่ม 104. ๆ แต่ เล่ม103 ยังไม่ได้ซื้อเลย นี่ผมก้ออ่านมาเป็น 10ปี เหมือนกัน แต่อยากให้มีไปเรื่อยๆ ไม่อยากรู้ว่าจะจบยังไง เดายาก มีหงุดหงิดบ้างที่ออกช้า แต่ก็รอได้ เป็นการ์ตูนที่อ่านแบบจริงจัง ภาพยนต์ ละคร ก็ตามดู ตามโหลด สุดยอดจริงๆ นวนิยายเร
จาก ฟงอวิ๋นK09
วันที่ 9/22/2010 8:48:05 PM [IP: 115.87.72.121]
10 ปีผ่านไป ออกมาได้แค่ 103 เล่มเอง เศร้าใจ
จาก จิงอวิ่น
วันที่ 8/26/2010 3:16:19 PM [IP: 58.8.74.180 192.168.80.81]
เล่มที่ 104 มายังครับจะลงแดงตายแล้ววเนี้ยย
จาก KsOoooo
วันที่ 8/22/2010 10:46:08 PM [IP: 114.78.116.72]
ออกได้แล้วครับ เล่มที่ 104
จาก Love ฟงอวิ๋น
วันที่ 8/19/2010 12:43:09 PM [IP: 124.120.118.51]
ยังอีกหรอ 104 เนี่ย
จาก เอก
วันที่ 8/3/2010 10:43:05 AM [IP: 124.120.117.239]
ช่วยกันโหวดหน่อยครับ 104 จะได้ออกซะที
จาก บูรพัฒน์ e
วันที่ 7/29/2010 8:44:11 AM [IP: 125.26.44.238]
ชอบอ่านมากครับ แต่เขาอ่านกันยังไงครับ
จาก โรจน์
วันที่ 7/28/2010 4:33:17 PM [IP: 203.155.181.188]
104 มาวันไหนเอ่ยยใครรู้บ้างครับบ
จาก KsOo
วันที่ 7/25/2010 8:32:46 AM [IP: 222.123.106.74]
เทพกระบี่ตายไปแต่ปีมะโว้ หลงเอ๋อคือเซียนกระบี่ อย่าสับสน
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 7/19/2010 5:35:40 PM [IP: 124.121.252.48]
แม่เจ้า................. เล่ม 103 หาหลายร้านแล้วหมดทุกร้านเลย เครียดดดดดดดดดดดดดดดดด
จาก
วันที่ 6/7/2010 4:27:36 PM [IP: 124.122.166.209]
ใครมีวิธีหาที่อ่านบอกหน่อยได้ไหมคับ ผมเจอหนังสืบเล่นนี้ที่บ้านอ่ะมี2เล่นเอง เล่ม5กับเล่ม72 ลองอ่านดูสนุกมากแต่ก็ไม่เคย ได้อ่านอีกมีวิธีไหนจะหาอ่านได้บอกด้วยนัคับ ถามอย่าง1เล่น72จอมมารสรุปเปงใครแล้วเก่งไหม
จาก จอมมาร
วันที่ 6/6/2010 12:00:41 PM [IP: 124.120.182.109]
ช่วยๆกันโหวดจะได้ออกเร็วๆ
จาก จิงอวิ่น
วันที่ 6/6/2010 12:00:34 PM [IP: 124.120.182.109]
ช่วยๆกันโหวดจะได้ออกเร็วๆ
จาก จิงอวิ่น
วันที่ 4/17/2010 2:14:26 AM [IP: 202.129.29.40]
ผมต้องการสั่งซื้อ ฟงอวิ๋น เล่ม 1-10 ฉบับรุ่นแรก สามารถสั่งได้ ป่าวคับ ผมไม่ค่อย มันใจ ว่าบริษัท จะขายและส่งให้หรือป่าว พอดี ผมอยู่ จังหวัด สุราดโน่น ผมมีครบทุกเล่ม ขาดก็แต่ที่บอก โดนคนอื่นทำหาย ครายรู้คำตอบที่แน่นอน บอกผมหน่อย ว่าได้ ไหม แล้วจะเค้าม
จาก
วันที่ 4/4/2010 2:39:38 PM [IP: 118.172.156.244]
เด่ว ตอนจบเราจารู้กาน คาฟ ว่า อวิ๋น กะ ฟง ใคร จา ยู๋ใคร จา ไป คาฟ ๆ ๆ ตี่ เอ้อ . มะรู้ว่าตาย อ่ะป่าวคาฟ ๆ ๆ
จาก องชาย 13
วันที่ 2/10/2010 9:35:56 AM [IP: 124.157.200.76]
ปู้จิงหวินเก่งจริงๆครับผมดูตอนที่567กว่าแล้ว แต่มีอาจารย์ของเจ้าสำนักดาบหนึ่งเดี่ยวแห่งญี่ปุ่นที่ฝือมือลึกลับมาก แม้แต่เจ้าสำนักดาบก็เกือบชนะปู้จิงหวินได้(เจ้าสำนักดาบเอาพลังกระบี่ไปจาก.นเฉินด้วยครับแล้วก็เข้าสู่โลกแห่งกระบี่)
จาก xxx
วันที่ 2/8/2010 10:30:51 AM [IP: 110.164.244.156]
ตอนนี้รู้สึกแย่มากๆ สิบมารเพิ่มเยอะขึ้นทุกที รู้อารมณ์อู๋หมิงเล.ะ ปู้จิ้งอวิ๋นคงเข้าใจเนี่ยฟงแล้วล่ะ ว่าเวลาลูกตัวเองเป็นมารจะรู้สึกยังไง ตอนนี้สิบมารก็มีอี้ฟง นรกกระบี่ เจี๋ยซิน เถี่ยซือหนาน หลานอู่ ปู้เทียน เสี่ยวอู่ ยังขาดไปอีก3
จาก ท่านผู้ชม
วันที่ 2/5/2010 11:24:35 AM [IP: 202.129.29.211 192.168.100.34]
ไอกาก ใครว่าปู้จิงหวินอ่อน ก็แค่ไม่ได้ใช้เพลงกระบี่และฝ่ามือของตัวเอง ประลองเท่านั้น
จาก
วันที่ 1/17/2010 1:02:41 AM [IP: 125.24.95.106]
เซียนกระบี่สุดยอด ปัญญาล้ำเลิศ ปู้จิ้งอวิ๋น แพ้กระบี่จริง ๆ ถือว่า เก่งที่สุดในสิบมาร
จาก เซียนกระบี่
วันที่ 12/19/2009 8:37:00 PM [IP: 118.172.161.111]
มั่ว ล่ะ คร้าบบบ เพลง กระ บี่ อวิ๋น แพ้ คร้าบบบ แต่ เท่ แน่ ๆ ๆ อ่ะ เทพ กระ บี่ โหด มาก ตอน เน้ อ่ะ
จาก
วันที่ 12/14/2009 4:25:43 PM [IP: 125.26.16.40]
ชอบมากๆ ครับ อ่านแล้วสนุกดี อ่าน หลายๆ รอบก็ไม่เบือ
จาก Nop_69
วันที่ 12/7/2009 6:02:18 PM [IP: 202.91.18.194]
จิ้งอวิ๋น ไปฆ่าเซียนกระบี่ จิ้งอวิ๋นเหนือกว่ามากครับทั้งมือเปล่า และกระบี่ก็เหนือกว่า สู้กันจนหิมะถล่ม เจอถ้ำ เซียนกระบี่หนีเข้าไปพบ ต้นเหตุของศิลาที่ปักในมือของเซียนกระบี่ จะเจอกระบี่วิเศษเล่มนึงปักอยู่ ไม่แน่ใจใช่ชะตาฟ้ารึป่าว คล้ายๆ
จาก
วันที่ 12/5/2009 11:37:20 PM [IP: 125.25.13.34]
โอ้ 99 มาแล้ววววว เลขสวย ไวจัง
จาก เนี่ย
วันที่ 11/14/2009 8:43:29 PM [IP: 114.128.240.7]
ออกได้ซะที รอนานมั๊ก เล่มต่อไปขอเร็วกว่านี้หลายๆเท่านะคับ อยากให้ชี้แจงหน่อยด้วยคับทำไม ออกช้าเป็นปีๆ
จาก
วันที่ 10/23/2009 1:53:45 PM [IP: 125.27.52.31]
ออกเร็วๆหน่อยคับรออ่านจนเมื่อยแล้ว -_-
จาก เย้ยภิภพ
วันที่ 12/15/2008 8:49:35 PM [IP: 118.172.158.76]
ลืม อีก อย่าง แล้ว พี่ ใหญ่ คือ ใคร คับ แล้ว .น เฉิน ก้อ เริ่ม . แล้ว สง สาย จา ยาว แน่ เง้อ
จาก oJชาeI3
วันที่ 12/15/2008 8:46:51 PM [IP: 118.172.158.76]
เมื่อ รัย เล่ม 98 จา ออก มา ฟ่ะ เทพ กระ บี่ ดหด มาก เลย อี้ ฟง ก้อ ดู ท่า ว่า จา เก่ง ด้วย แล้ว ปู้ เทียน จา รอด มั้ย เนี่ย แล้ว อู๋ หมื๋ง จา ตาย ไหม
จาก oJชาeI3
วันที่ 12/13/2008 11:28:13 AM [IP: 61.7.136.154 192.168.1.12]
ผม ก้อ อ่าน แล้ว ม่อ อิง สง สู้ กะ อู๋ มิง ใคร จา ชนะ วา ผม ว่า ยัง งัย ม่อ อิง สง แพ้ แน่ เลย เง้อ
จาก aoJ voJ
วันที่ 12/9/2008 12:11:20 AM [IP: 125.25.196.74]
เพลงกระบี่เหนื่อล้ำจนเวอร อู๋หมิ๋งเมื่อก่อนมายเก่งเลย มาเก่งตอนสุกะม้ออะหละ เหนื้อล้ำมากก้อชนะฟงอวิ๋นชะดิ เรื่องจาได้จบๆ 55555+ อ้ออี้ฟงมายตายหรอกเค้าแกล้งตายเพื้อให้ หลานอู่แสดงวิชาพิคา
จาก บุรษนิรนาม
วันที่ 12/7/2008 12:06:08 PM [IP: 58.147.40.39]
มี ใคร เล่ม ที่ 97 แล้ว บ้าง คับ แล้ว อี้ ฟง ตาย ป่าว
จาก aoJ voJ
วันที่ 11/25/2008 12:58:15 PM [IP: 125.25.13.171]
ทาม ไม เนี่ย ฟง ถึง ม่าย ใช้ พลัง ยอด ยุท สิบ ทิศ สู้ ก ม่อ อิง สง ล่ะ คร๊าบ ผม ว่า ถ้า สู้ กาน ม่อ อิง สง สู้ เนี่ย ฟง มะ ได้ หรอก เชื่อ เด้ เง้อ
จาก oJ ชาe I3
วันที่ 11/25/2008 12:53:07 PM [IP: 125.25.13.171]
เนี่ยฟง กะ ปู้จิงอวิ๋น ใคร เก่ง กว่า กาน คร๊าบ ผม ว่า ฟงเก่ง กว่า น่า
จาก aoJ voJ
วันที่ 11/20/2008 9:08:23 PM [IP: 118.174.83.70]
ใครอ่านเล่ม 97 แล้วบ้าง มีเว็บอ่านฟงอวิ๋นไหมบอกทีค่ะ
จาก sephiroth
วันที่ 11/15/2008 6:59:54 PM [IP: 118.172.158.21]
ม่อองสงสู้ เนี่ย ฟง มะ ได้ หรอก เชื่อ เด่ ฟง มี่ ทั้ง ธาตุ มัง กร เลือด กิ เลน วรยุท สิบ ทิศ
จาก พี สุด เท่
วันที่ 11/14/2008 11:49:41 AM [IP: 119.42.64.38 192.168.1.23]
ออกไวมาก อยากรู้ว่ามีถึงเล่มที่เท่าไร จะได้เก็บตัง
จาก bank
วันที่ 11/13/2008 9:33:04 AM [IP: 58.137.207.237 192.168.40.156]
อยากทราบว่าเมื่อไหร่ฟงอวิ๋นเล่มที่ 97 จะออกซักทีคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
จาก คนนางรองของแท้
วันที่ 11/12/2008 12:09:59 PM [IP: 58.9.144.94]
97 ออกไวๆๆ หน่อยจิคับ อยากอ่านๆๆๆ
จาก Harusamai
วันที่ 11/1/2008 5:02:54 PM [IP: 58.147.37.142]
ชอบฟง อวิ๋นมากๆเลยครับ ไม่เสียชาติเกิดจริงๆ
จาก ฟง
วันที่ 10/24/2008 8:11:46 AM [IP: 58.137.207.228 192.168.40.134]
เมื่อไหร่ร้านหนังสือจะมีขายเหมือนในเน็ต ต้องรออีก 100 ล้านปีหรือเปล่า
จาก คนตู้
วันที่ 10/12/2008 8:29:29 AM [IP: 125.24.190.170]
ลูกสาว ของ อวิ๋น ไม่น่าตายเลย
จาก MegasoniZ
วันที่ 7/28/2008 9:55:46 PM [IP: 125.25.182.67]
เยสสสสสสส 93 มาแว้วๆๆๆๆๆๆ ขอบคุณผู้เขียนแระสำนักพิมค๊าบบบบบบบบ ออกเร็วๆแบบนี้อีกน้า
จาก จิ้งอวิ๋น
วันที่ 7/22/2008 3:58:35 PM [IP: 202.28.120.16 192.168.50.208]
เซียนกระบี่หายไปไหน
จาก PAK
วันที่ 7/15/2008 9:39:44 AM [IP: 124.121.81.210]
ภาคสุสานซ่อนมังกรนี่ สงสาร.ถั่วจังเลย ขาดเนี่ยฟงยงน้ำตาไหลเลยอ่ะ
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 7/9/2008 8:14:11 PM [IP: 61.7.174.164]
เล่ม92ออกแล้วครับก็มันส์ดี ราชันย์วิเศษเริ่มไปบุกสุสานซ่อนมังกรแล้ว ก็ถือว่าเก่งนะครับ เพราะด่านแรกเอาชนะได้ด้วยตัวคนเดียว ฟงอวิ๋นยังไม่ได้ออกโรงเลย แล้วงี้เอา ฟงอวิ๋นไปด้วยทำไมเนี่ย... สงสัยต้องการแค่เลือด พอฟงอวิ๋นได้ออกโรง ก็จบเล่มแล้ว... เซ็ง....
จาก Wind and Cloud
วันที่ 6/25/2008 7:05:01 PM [IP: 124.120.231.22]
เลม 1-3 ยังมีอยู่ไหม พอดีหาไม่เจอ ^_^
จาก เกื้อ.ล
วันที่ 6/20/2008 8:24:55 PM [IP: 118.174.23.236]
ช่วยบรรยายความมันของเล่น 92 ให้ฟังหน่อยสิคับ
จาก เฉินกวนซี
วันที่ 5/7/2008 12:38:42 PM [IP: 203.144.194.244]
เห้อ.................. รอจนเบื่อ
จาก 18965132651
วันที่ 5/4/2008 1:24:35 PM [IP: 124.121.79.125]
เมื่อไหร่ออกว่ะ เซง พอมีข่าวฟงอวิ๋น2 มาถ่ายทำในไทยก้อกักไม่ออก ไม่รู้แมร่งคิดไง
จาก ..
วันที่ 5/2/2008 8:57:37 AM [IP: 222.123.116.175]
ออกมาซักทีสิฟะ จะกักไว้ทำอะไร ยอดขายมันก็ไม่เพิ่มขึ้นหรอก จำนวนคนซื้อมันก็เท่าเดิม คนอ่านก็รำคาญเมื่อไรจะออก คอยดูละกันออกมายอดขายแมร่งตกแน่นอน
จาก
วันที่ 4/25/2008 2:49:09 AM [IP: 202.173.209.37 192.168.4.156]
มันเกียวกับที่ฟงอวิ๋นสองมาออกที่เมงไทยเปา.มานเลยช้านี้ผมรอมาน้านนานแล้วอะอยากอ่านมากมายมานจามาเมือไหรห.เช็งๆๆ
จาก กุรอไม่ไหวแว้ว
วันที่ 4/25/2008 2:49:05 AM [IP: 202.173.209.37 192.168.4.156]
มันเกียวกับที่ฟงอวิ๋นสองมาออกที่เมงไทยเปา.มานเลยช้านี้ผมรอมาน้านนานแล้วอะอยากอ่านมากมายมานจามาเมือไหรห.เช็งๆๆ
จาก กุรอไม่ไหวแว้ว
วันที่ 4/17/2008 9:43:38 PM [IP: 124.121.177.209]
ทำไมไม่ออกให้มันไวๆหน่อย ฮ๋า
จาก จิ้งอวิ๋น
วันที่ 4/12/2008 1:27:12 AM [IP: 117.47.27.147]
เข้ามาก้อเจอคุณวีร์ฟิวส์ขาดเลย 555 ช่วงนี้รอๆไปก่อนครับ เจ้าตำหนักมารตะวันกำลังก่อการร้ายอิกแล้ว ไพร่พลและสเบียงกรังของตำหนักจึงถูกใช้ไปในการชั่วนั้นจนหมด พอสเบียงหมดมันก้อจะเริ่มเก็บเกี่ยวอิกครั้ง ฟงอวิ๋นก้อจะไหลลื่นพุ่งพรวดๆเหมือนช่วงก่อนเลือกตั้งเองแหล
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 4/4/2008 9:53:50 AM [IP: 124.121.82.191]
อ่ะ...!! ขอโทษเมือกี่สติแตกอะคับขอโทษนะ..(คนไม่มีการศิกษาก็งี้อ่ะ)..ฮ่าๆๆๆๆ
จาก wiizento6
วันที่ 4/4/2008 9:45:29 AM [IP: 124.121.82.191]
ดังนั้นพวกเราที่รักการ์ตูนเรื่อง"ฟงอวิ๋น"ขอให้รออย่างมีมารยาทนะครับ(ขอบคุณคับ จูบุจูบุ?).....................................................................อ้ายคววยเมือไรมิงจะออกเล่มใหม่ว๊ะ ตูรอนานแล้วนะโว้ยยยยยยย..ตูเสียเงินซื้อนะโว๊ยยยยได้ขอมิงฟรีๆๆๆ..
จาก wiizento5
วันที่ 4/4/2008 9:39:34 AM [IP: 124.121.82.191]
ฉนั้นอย่าไปว่าคนเขียนเรื่องนี้เลยคับ..สาเหตุที่หนังสือการ์ตูนออกช้ามาจากกระบวนการซื้อสิขสิทธิ์มากกว่า..ไม่ใช่คนเขียนเค้าตายหรือว่าป่วย..มันอยุ่ที่บุรพันต์นะครับที่ต่อรองราคาด้านลิขสิทธิ์
จาก wiizento4
วันที่ 4/4/2008 9:35:50 AM [IP: 124.121.82.191]
ที่ฮองกงเค้าออกต้นฉบับทุกอาทิตย์ครับ อาทิตย์ละ1ตอน-1เดือนก็4ตอนพอดี xxxxx.xxx.xxxxx-xxx
จาก wiizento3
วันที่ 4/4/2008 9:34:36 AM [IP: 124.121.82.191]
ตอบคุณ อวิ๋น-ถ้าให้คำนวนแบบฉบับนึงมี4ตอนนะคับ ปัจจุบันที่ฮองกงมี519ตอน เปรียบเทียบเป็นแบบของไทยก็ตกฉบับที่124ครับ(ประมาณเอานะครับ) เพราะฉบับที่91เป็นตอนที่387-390นะครับ-ฉบับที่124ก็จะเป็นตอนที่519-522...ซึ่งปัจจุบันออกถึงตอนที่519ครับ..ที่ฮองกงเค้าออกต้นฉ
จาก wiizento2
วันที่ 4/4/2008 9:33:00 AM [IP: 124.121.82.191]
วันที่ 3/13/2008 1:28:16 PM [IP: 58.137.131.2] อยากรู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่เล่มอ่ะคับและจะหาซื้อได้ที่ใหนผมอ่านมาตั้งแต่ม.4พึ่งถึงเล่ม70เอง ใครรู้กรุณาตอบกลับที่chanthamma@ฮอทเมล์ จะเป็นพระคุณมากคับ จาก อวิ๋น ................................. ตอบคุณ
จาก wiizento
วันที่ 3/29/2008 4:38:03 PM [IP: 124.121.230.143]
นับเดือนคอยอยู่
จาก แฟนพันธ์แท้
วันที่ 3/24/2008 1:12:19 PM [IP: 58.137.37.194]
เกิดอะไรขึ้น ไม่ออกสักที เล่ม 92
จาก ฤาษีอุ้มแตง
วันที่ 3/17/2008 2:55:28 PM [IP: 117.47.152.121]
รอ เล่ม 92 ไม่มาสักทีเนอะ อยากอ่านๆ
จาก
วันที่ 3/16/2008 12:24:21 AM [IP: 203.113.20.160]
เมื่อไร เล่มที่ 92 จะออกสักที รอนานจังครับ รอไม่ไหวแล้วนะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก แมวดำ
วันที่ 3/13/2008 1:28:16 PM [IP: 58.137.131.2]
อยากรู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่เล่มอ่ะคับและจะหาซื้อได้ที่ใหนผมอ่านมาตั้งแต่ม.4พึ่งถึงเล่ม70เอง ใครรู้กรุณาตอบกลับที่chanthamma@ฮอทเมล์ จะเป็นพระคุณมากคับ
จาก อวิ๋น
วันที่ 3/13/2008 10:26:34 AM [IP: 202.29.5.210 172.29.5.223]
อยากรู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่เล่มอ่ะคับและจะหาซื้อได้ที่ใหนผมอ่านมาตั้งแต่ม.4พึ่งถึงเล่ม70เอง ใครรู้กรุณาตอบกลับที่chanthamma@. จะเป็นพระคุณมากครับ
จาก
วันที่ 3/13/2008 10:25:14 AM [IP: 58.137.131.2 172.29.5.223]
อยากรู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่เล่มอ่ะคับและจะหาซื้อได้ที่ใหนผมอ่านมาตั้งแต่ม.4พึ่งถึงเล่ม70เอง ใครรู้กรุณาตอบกลับที่chanthamma@. จะเป็นพระคุณมากครับ
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 3/11/2008 5:35:03 AM [IP: 58.8.130.125]
92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 จงออก
จาก บุปผากระดาษ
วันที่ 3/1/2008 6:36:09 PM [IP: 58.10.158.132]
ราชันวิเศษ เก่งกาจไรเทียมท้านแต่ ยังไงก็สู้ อู๋หมิงไม่ใด้
จาก เทพกระบี่ตงง้วน
วันที่ 3/1/2008 6:34:26 PM [IP: 58.10.158.132]
อู๋หมิงโดนชะตาเล่นตลกไมโชคร้ายจังครับ เล่น92รอนานนะเนีย
จาก อู๋หมิง
วันที่ 2/23/2008 11:36:28 AM [IP: 124.157.215.29]
เมือไร92จะออก
จาก บอย
วันที่ 2/18/2008 7:24:45 PM [IP: 203.113.51.103]
ทำไม ฟง ฝีมือช่วงนี้ตกลง ตอนสู้กับ.ทัพใหญ่ไม่เห็นใช้กระบวนท่าฌด็ดๆที่ฝึกมา แล้วเมื่อไหรฟงจะได้ฝึกยุทธใหม่
จาก max
วันที่ 1/27/2008 4:29:46 PM [IP: 222.123.103.222]
ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบฟงอวิ๋น เพราะเนื้อเรื่องน่าติดตามมาก อีกอย่างภาพหน้าปกก็สวยมากครับและผมจะขอติดตามผลงานของอาจารย์หม่าหย่งเฉิงตลอดไปครับ
จาก อากีระ
วันที่ 1/24/2008 9:44:37 PM [IP: 125.25.163.40]
เหอะๆ ในที่สุดเล่ม 91 ก็ออกซักที อยากให้ออกมาสม่ำเสมอตลอดเลย บางเดือนหายไปนาน.ๆ ช่วงนี้ดีขึ้น
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 1/16/2008 1:42:59 PM [IP: 202.29.83.65 10.13.4.100]
เมื่อไหร่เล่มที่ 91 จะวางแผงครับ รออ่านอยู่ ขอบอกว่าสนุกมากครับ ถ้าเป็นไปได้ออกวางแผงอาทิตย์ละครั้งยิ่งดี
จาก จอมยุทธ์นิรนาม
วันที่ 1/4/2008 12:39:07 PM [IP: 124.157.128.126]
เมื่อไรจบครับติดตามตั้งแต่ ปาช-ปวส-ป.ตรีแล้วทำงานได้ 2 ปียังไม่จบแต่ขอบอกว่ามันมากเลยครับชวนให้ลุ้น เหมือนลุ้นหวยเลยครับว่าใครจะตายใครจะอยู่(ยังติดตามอยู่ครับ)
จาก ตักม้อ
วันที่ 1/3/2008 2:59:44 PM [IP: 203.185.154.243]
ตัวเอก ในเรื่องไม่มีใครตายครับช่วงนี้ ราชันเอาชีวิตปู้เทียนมาแลกกับ ให้อวิ๋นช่วยงานบางอย่าง รวมทั้งฟงด้วย ต่อไปมันครับ เอาแค่นี้ก่อน อ้อ..เจี๋ยซินหลบไปลี้ภัยกับผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อรอการกลับมาทวงศักดิ์ศรี(ตลอดครับ)
จาก ปรารถนา
วันที่ 12/20/2007 9:26:10 PM [IP: 125.25.93.248]
ขาย pspครับ [สีขาว สภาพ90% memory 4GB/sandisk มีฟิมกันลอยติดให้แล้วครับ พึ่งซื้อได้2เดือน] ราคา: 8,000 [ลดได้นะครับ] ร้อนเงินครับ!!! 0876733792
จาก
วันที่ 12/20/2007 9:23:59 PM [IP: 125.25.93.248]
ขาย pspครับ [สีขาว สภาพ90% memory 4GB/sandisk มีฟิมกันลอยติดให้แล้วครับ พึ่งซื้อได้2เดือน] ราคา: 8,000 [ลดได้นะครับ] ร้อนเงินครับ!!!
จาก PSP
วันที่ 12/17/2007 6:30:21 PM [IP: 203.113.51.104]
ทำไม ฟง ฝีมือช่วงนี้ตกลง ตอนสู้กับแม่ทัพใหญ่ไม่เห็นใช้กระบวนท่าฌด็ดๆที่ฝึกมา แล้วเมื่อไหรฟงจะได้ฝึกยุทธใหม่
จาก max
วันที่ 12/17/2007 6:20:54 PM [IP: 203.113.51.104]
จาก
วันที่ 12/17/2007 11:53:51 AM [IP: 222.123.13.105 192.168.2.166]
อวิ๋นเป็นพระเอกถ้าอวิ๋นไม่ชนะแล้วใครจะชนะ
จาก 90
วันที่ 12/8/2007 9:20:04 PM [IP: 61.7.190.146]
จาก
วันที่ 11/25/2007 12:10:45 PM [IP: 203.113.51.104]
อวิ๋นกับราชันย์ ใครชนะ
จาก zero
วันที่ 11/24/2007 11:03:48 AM [IP: 125.24.238.49]
แล้วเจี๋ยซินไปไหนล่ะ
จาก
วันที่ 11/19/2007 10:48:40 AM [IP: 125.26.237.110]
เล่มที่89โปรดดูการกลับของเซียนกระบี่ อีกครั้งและผลการประลองระหว่างจิ้ง อวิ๋นกับราชันย์วิเศษจะเป็นอย่างไร อย่าพลาด
จาก จอมอสูร
วันที่ 11/18/2007 5:32:33 PM [IP: 125.24.238.61]
คัยจะชนะราชันวิเศษกับปู้จิ้งอวิ๋น
จาก
วันที่ 11/9/2007 2:31:30 PM [IP: 61.19.67.7]
อ่านต่อเอาเองก็แล้วกัน
จาก ไร้ประมาณ
วันที่ 10/31/2007 8:01:17 PM [IP: 125.25.223.243]
อยากให้ออกไวๆคับ
จาก คยชอบอ่าน
วันที่ 10/29/2007 5:08:16 AM [IP: 58.136.126.6]
จาก
วันที่ 10/28/2007 9:53:38 PM [IP: 125.24.239.26]
แล้วตายไหมคับเมียเนี่ยฟงเปนไงต่อเล่าไห้ฟังหน่อยคับ
จาก
วันที่ 10/28/2007 12:18:13 PM [IP: 61.19.67.197]
ตะลึงที่ฝ่ามือไปโดนเมียเนี่ยฟง
จาก ไร้ประมาณ
วันที่ 10/24/2007 11:02:37 PM [IP: 125.26.74.3]
เซียนกระบี่หายไปไหนเพลงกระบี่23อะอยากรู้ว่าอนุพาบ
จาก เซียนกระบี่
วันที่ 10/13/2007 6:15:36 PM [IP: 58.8.83.26]
เล่ม87มันตะลึงอะไรหรอคับ อยากรู้
จาก
วันที่ 10/4/2007 9:43:02 PM [IP: 124.121.18.97]
เล่ม86มันมาก ราชันวิเศษถ้าจำไม่ผิดน่าจะเปน คนใช้หมัดหิมะโปรย(ของฉินซวง)สู้กับวิ๋น
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 9/27/2007 8:26:43 PM [IP: 58.136.217.250]
รอมานานในที่สุดก้อมา
จาก ชาวเยาไฟ
วันที่ 9/23/2007 11:32:32 AM [IP: 202.183.178.73]
การอดทน เป็นไม้รสขม แต่ให้ผลแสนหวาน
จาก กระบี่โบราณ
วันที่ 9/16/2007 4:28:00 PM [IP: 117.47.42.177]
ออกได้ซะที หลังจากรอมานานแสนนาน
จาก ผู้ติดตาม
วันที่ 8/30/2007 3:39:31 PM [IP: 202.143.147.82]
ผมชอบอ่านนิยายกำลังภายในจีน รวมทั้งการ์ตูนของจีน สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือการใช้ภาษา และการเรียบเรียงได้สวยงามและไพเราะมาก และเป็การใช้ภาษาไทยแท้ด้วยอีกทั้งสอดแทรกแนวคิดได้อย่างคมคาย เนื้อเรืองลึกลับคาดเดาได้ยากมาก ความคิดของผู้แต่งแยบยลให้ทั้งสาระและสัจธรรม เช่นกระบี่เย้ยยุธทจักร ฟงหวิ๋น เป็นต้น
จาก เดียวดายแสวงพ่าย
วันที่ 8/28/2007 5:44:36 PM [IP: 210.203.178.150]
ผมให้กำลังใจในการทำงานครับ แต่ควรที่จะช่วยรับผิดชอบด้วยครับสำนักพิมพ์ ผู้ที่อุดหนุนท่านกำลังรออยู่ เรื่องไหนที่ไม่ออกแล้ว ก็ควรแจ้งให้ทราบด้วย (มีเหตุผลให้ด้วยจะดีมาก เช่น ขายไม่ดี ไม่มีคนแปล คนเขียนเลิกเขียนแล้ว เป็นต้น) จะได้ไม่ต้องรอให้เสียความรู้สึก
จาก โต๋ว
วันที่ 8/24/2007 2:14:39 PM [IP: 124.121.82.166]
อาจารย์ หม่า นะดีครับ แต่สำนักพิมพ์นะไม่ดี..จริงๆนะครับ
จาก ปิง
วันที่ 8/22/2007 10:36:23 PM [IP: 124.121.17.56]
เนิ่นนานเท่าไรไม่รู้ที่รอเธอ ฉันจำไม่ได้(นานมาก) ที่จำได้ดีคือฉันมีเพียงเธอ แม้นานแค่หนาย อาย อ่าย จะรอแค่เธอคนที่ตามหามานานแสนนาน ยังไม่รู้ว่าเธอจะออกมาเมื่อราย จะรออย่างนี้ถึงแม้คนเขียนมันจะตาย
จาก เนี่ยเหยินหวัง
วันที่ 8/20/2007 11:14:09 AM [IP: 61.7.149.75]
รอต่อปาย
จาก *-*
วันที่ 8/5/2007 7:53:23 PM [IP: 125.24.50.226]
ติดตามอ่านมา7ปีแล้ว มีปัญหาทุกทีเวลาออกเล่มใหม่ ถ้าทาง สนพ. จะเลิกพิมพ์หรือพิมพ์แล้วขายไม่คุ้มค่าลิขสิทธิ์ หรือถูกยกเลิกลิขสิทธิ์ ก็บอกกันเถอะ อย่า.ให้รออีกเลย สงสารแฟนฟงหวิ๋นรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับ อย่าเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว
จาก ฟงหวิ๋น
วันที่ 8/1/2007 10:13:02 PM [IP: 124.121.21.229]
เพื่อนรู้ไหมคับว่าตอนหลังปู้จิ้งอวิ๋น.เทพเลยขนาดตัว.ต้องรุม และยังได้สู้กับตัวละครใหม่จากญี่ปุ่นซึ่งใช้วิชาหมัดหิมะของฉินซวง(1ใน3ศิษย์ของสงป้า)มัน. อยากถกเรื่องฟงอวิ๋นกับผมมาที่ Jee_yin@
จาก
วันที่ 7/17/2007 10:25:47 AM [IP: 61.19.236.186]
อยากรู้ว่า ฟงอวิ้น มีทั้งหมอกี่เล่ม แล้วเมื่อไหร่เล่ม 86 จะออกซักทีค่ะ
จาก 00
วันที่ 7/12/2007 2:53:34 PM [IP: 222.123.219.47]
ที่ฮ่องกงออกภาคใหม่แล้วด้วยเมื่อไรเมื่องไทยจะได้อ่อานละครับ
จาก ฟูงิ
วันที่ 7/12/2007 2:51:51 PM [IP: 222.123.219.47]
พี่ๆครับรีบเอาฟงอิ๋นออกมาให้อ่านเร็วๆ หน่อยครับเพราะมันมีอีกเป็น50เล่มเลยกว่าจะจบ
จาก ฟูงิ
วันที่ 7/10/2007 5:30:49 PM [IP: 125.27.16.178]
เมื่อไรจะออกอ่า รอนานแล้วนะ ตามหลังอีกกีเล่มเนี่ย มีปัญหากับฝั่งโน้นหรอเลยไม่ออก
จาก smartupiz
วันที่ 6/12/2007 4:18:06 PM [IP: 61.91.209.123]
ใครมีเล่ม1บ้างอยากได้โชว์เบอร์ไว้หน่อยแล้วจะติดต่อกับ
จาก แว่นขาว
วันที่ 6/12/2007 4:14:20 PM [IP: 61.91.209.123]
มีคนโคราชอะเปล่า
จาก แว่นขาว
วันที่ 6/9/2007 10:02:36 PM [IP: 58.9.133.230]
มาบุญครองชั้น 7 ตรงข้ามร้านซีเอ็ด น่าจะมีครับ
จาก หยุนฟง
วันที่ 6/5/2007 9:18:43 PM [IP: 58.9.46.27]
ผมถพึ่งอ่านได้ไม่นานครับมีเล่ม2-45เล่ม1ไม่มีครับอยากถามว่าจะหาซื้อได้ที่ไหน
จาก aaa
วันที่ 6/2/2007 1:30:11 AM [IP: 125.24.152.130]
กำ
จาก
วันที่ 6/2/2007 1:30:09 AM [IP: 125.24.152.130]
กำ
จาก
วันที่ 5/30/2007 8:52:12 PM [IP: 203.188.26.206]
86กว่าจะออกก็อีกชาติ รอจนหยาดนํ้าตาใสไหลลงดิน 2เดือนแล้วไม่ได้ออกเพราะไม่พิมพ์ หมดรอยยิ้มแต่ต้องรอคอยต่อไป
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 5/24/2007 5:20:38 PM [IP: 203.188.8.148]
เมื่อไรจะออกอะ
จาก ไม่บอก
วันที่ 5/22/2007 9:28:15 AM [IP: 203.188.21.160]
ผมก็รออยู่เหมือนกันเลยเมื่อไรจะออกเสียทีรอนานแล้วนะครับ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 5/22/2007 7:17:06 AM [IP: 222.123.24.204]
เมื่อไหร่จะออกเล่ม 86 ซะที นานเกือบ 2 เดือนละมั้ง
จาก ราชันย์ชุดขาว
วันที่ 5/1/2007 3:05:31 PM [IP: 125.26.238.108]
ผมชอบอู๋หมิงมากๆเทพยังกะอะไร บ่าวผู้ซื่อสัตย์ก็เก่ง วิชาตัวเบาเท่าๆกะ เนี่ยฟง เนี่ยฟงก็เก่ง ปู้จิ้งอวิ๋นก็เก่ง มีแต่เทพ
จาก นิรนาม
วันที่ 4/28/2007 8:17:56 PM [IP: 58.181.186.247]
มันส์ดี
จาก jinny
วันที่ 4/9/2007 11:16:11 PM [IP: 203.114.111.184]
ตอนนี้ที่ฮองกงถึงตอนไหนที่เท่าไรแล้วครับ
จาก อยากรู้
วันที่ 3/8/2007 9:42:56 PM [IP: 58.136.85.146]
อยากสอบถามผู้รู้ครับ ชื่ออู๋หมิง ถ้าจะเขียน เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนี่ ต้องเขียนยังไงครับ ขอบคุณมากครับ
จาก อู๋หมิง
วันที่ 3/4/2007 11:57:49 PM [IP: 202.28.77.31 10.30.22.97]
อ่านหมดแล้วสนุกมากเลย..เมื่อไหร่จะมีเล่มที่85ก้อไม่รุนะ
จาก
วันที่ 3/4/2007 12:23:49 PM [IP: 58.147.71.228]
ปกเล่ม84ไม่เห็นเหมือนที่ซื้อมาเลยอ่ะ
จาก โอ
วันที่ 3/3/2007 12:02:01 PM [IP: 203.113.40.73]
เรื้องนี้สนุกไหมครับเเละมีเนื้อหาที่เด็กไม่ควรอ่านหรือเปล่าครับ
จาก
วันที่ 3/2/2007 1:49:44 PM [IP: 124.157.136.177]
.นเฉินตายไปนานแล้วคับ ลูกมันก้อตายไปด้วยแล้ว ตระ.ล.นคงไม่มีบทบาทอีกต่อไป ส่วนอู๋หมิงก้อเทพเหนือเทพ กระบีวีรชนหลังๆจะมาในรูปปราณกระบี่มากกว่า แต่ก้อโผล่มาแบบสมบูรณ์มั่งก้อมี แต่ตอนไคลแมกซ์นู่นแหละ
จาก นกกระจอกเหล้าแดง
วันที่ 3/1/2007 9:18:02 AM [IP: 203.113.40.73]
มี
จาก นักIaงwระIครื่อoง
วันที่ 2/21/2007 10:11:39 AM [IP: 58.9.57.64]
ผทอ่านถึงเล่มที่ 39 อยากจะทราบว่า ตอนหลังๆนี่ อู๋หมิง กับ เจื๊ยนเฉิน เป็นไงบ้างครับเพราะผมชอบมากๆ แล้วกระบี่วีรชน นี่ ตอนหลังๆมีบทบาทอะไรไหมคับ รบกานถามผู้รู้ทีครับ
จาก นักIaงwระIครื่อoง
วันที่ 2/18/2007 9:55:06 PM [IP: 203.160.1.43 222.252.104.64]
จาก
วันที่ 2/18/2007 9:55:04 PM [IP: 203.160.1.43 222.252.104.64]
จาก
วันที่ 2/18/2007 9:55:02 PM [IP: 203.160.1.43 222.252.104.64]
จาก
วันที่ 2/2/2007 5:15:18 PM [IP: 58.136.48.103 unknown]
ข้าว่า ธาตุมังกร น่าจะยังมีบทบาทอยู่นะ แต่ก็ดีเพราะข้าเป็นคนนำมาเผยแพร่คนแรกคนแรก อืมม
จาก ตี้ซื่อเทียน
วันที่ 1/23/2007 12:50:53 PM [IP: 203.170.136.125 192.168.2.245]
ประกาศ.....ใครพบแม่นางข่งฉือข้าจะสอนวรยุทธ์ขั้นเซียนให้ฟรี
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 1/23/2007 12:22:15 PM [IP: 203.170.136.125 192.168.2.245]
คนชอบปู้จิ้งอวิ๋นขอเสียงหน่อย.....เฮ้
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 1/23/2007 12:14:26 PM [IP: 203.170.136.125 192.168.2.245]
ผมอ่านถึงเล่ม 38 เองง่า
จาก ผู้สร้างกระบี่เลิศภพจบแดน
วันที่ 1/23/2007 12:07:00 PM [IP: 203.170.136.125 192.168.2.245]
ผมชอบปู้จิ้งอวิ๋นมาก กระบี่เลิศภพดูดีมากๆครับ และอยากให้มีเรื่องฟงอวิ๋นมีอีกเรื่อยๆครับ
จาก เด็ก Help
วันที่ 1/23/2007 10:02:12 AM [IP: 125.27.118.4]
สนุกมาก
จาก หลุยส์
วันที่ 1/6/2007 11:44:58 AM [IP: 125.25.14.197]
มันมาก82
จาก ......
วันที่ 12/25/2006 2:22:04 PM [IP: 202.183.178.73]
เล่ม 82 ออกแล้ว แต่ทางพิดโลก ยังไม่มีวางขายเลยคับ ตอนนี้รออยู่ ยังก็ขอให้ออกเร็วๆ น่ะคับ เพราะติดตามเรื่องนี้เหมือนกัน
จาก กระบี่โบราณ
วันที่ 12/12/2006 2:51:55 PM [IP: 203.113.17.134]
ช่วยชี้แจงเหตุผลที่หนังสือการ์ตูนออกช้าหน่อยครับ
จาก คนรออ่านฟงอวิ๋น
วันที่ 12/11/2006 10:28:50 PM [IP: 125.24.137.156]
3 เล่มหลังสุดไม่ได้อ่านครับ แต่ยังชอบคิดจะติดตามตลอด มีใครจะเล่าให้ฟังบ้างเป่า บอกได้ที่ mysasyman@. นะครับ มีก็ให้อ่านบ้าง
จาก สาวกผู้อยากตั้งตัวเป็นศาสดา
วันที่ 12/5/2006 8:15:41 PM [IP: 58.9.149.201]
ดูหนังเอาดีก่า -.-
จาก
วันที่ 12/1/2006 9:12:30 AM [IP: 61.19.212.194 10.4.4.2, 61.19.212.194]
ฟงอวิ่นที่ฮ่องกงถึงเล่มที่เท่าไหร่แล้วครับ อยากรู้ มาก ๆ เลยทราบแล้วตอบหน่อยนะครับ
จาก อู่หมิง
วันที่ 11/8/2006 11:44:17 AM [IP: ]
ชอบ อ.หม่าครับ เค้าดัดแปลงนวนิยายทุกเรื่อง อาวุธทุกชนิดของโก้วเล้งมาใว้ในฟงอวิ๋นได้เนียนมาก ถ้าไม่เก่งจริงทำไม่ได้ขนาดนี้ ไม่ได้จับผิดนะครับ ชื่นชมครับ เพราะจริงๆแล้วนวนิยายของโก้วเล้งก็ดัดแปลงจากหลายๆเรื่องจากนิยายทางฝั่งตะวันตก พอมาเป็นแบบโก้วเล้งก้อชอบมาก เพราะเป็นแนวที่เราชอบ เป็นแนวดัดแปลงนะครับ ไม่ใช่แนวลอกมาทั้งดุ้น(เหมือนเพลงไทย)
จาก jaxx_rider
วันที่ 10/24/2006 10:13:07 AM [IP: ]
รอ 80 แว้วๆๆๆ 30 ต.ค. 49 เห็นเขาบอกใน เวป มาอย่างนี้อ่ะนะครับ
จาก
วันที่ 10/24/2006 10:09:20 AM [IP: ]
ใครมี "ธาตุมังกร" มาแบ่ง ๆ กันกินมั่งนะ จะได้เป็น อมตะ เพื่อติดตามไปนาน ๆ
จาก
วันที่ 10/24/2006 10:01:18 AM [IP: ]
มีเป็นร้อยเล่ม แล้วจะได้อยู่รออ่านไหมนะ กลัวจะแก่ตาย หรือไม่ก็ สายตาเสีย ไม่ได้อ่านจัง
จาก อายุก็ปูนนี้กันแล้ว
วันที่ 10/18/2006 10:48:06 PM [IP: ]
เราว่าเรื่องนี้น่าจะชื่อเรื่องอู่หมิงมากกว่าน่ะ เออใครช่วยตอบเราทีว่า ตอนนี้ในเล่มลาสุดว่าตัวละครต่อไปนี้ อายุเท่าไรกันบ้าง อู่หมิง เนี่ยฟง ปู้จิ้งหวิน .สิ้น สิบยอดยุทธ์ ปู้เทียน หลงเอ๋อ ตาเฒ่าสามยิ้ม หมอเทวดา หวายเมี่ย ใครรู้ช่วยตอบทีน้า
จาก 000
วันที่ 10/6/2006 12:09:39 PM [IP: ]
เนี่ยฟง ชีวิตน่าสงสารที่สุดในเรื่องแระ ว่างั้นมั้ยคับ
จาก กิเลนไฟเพื่อนเก่า
วันที่ 10/3/2006 11:22:51 AM [IP: ]
ยังไม่ได้อ่านเล่ม79เลย แตคงจะมันอะ สนุก
จาก ต้า
วันที่ 9/19/2006 1:29:30 PM [IP: ]
อ่านไปอ่านมาปู้จิ้งอวิ๋นดันเหนือกว่าเนี่ยฟงเสียอีกทั้งๆที่เป็นพระเอกเหมือนกันทำให้คนชอบเนี่ยฟงอารมณ์เสียไปด้วย เซ็ง.
จาก ผู้ทะยานเหนีอลมเมฆ
วันที่ 9/14/2006 8:54:01 AM [IP: ]
ผมชอบเนี่ยฟงมาก เขาเด่นในช่วงเล่มแรกๆแต่พอมาระยะหลังๆ คนเขียนดันเขียนให้ปู้จิ้งอวิ๋นเด่นกว่าทั้งๆที่เนี่ยฟงก็เป็นพระเอกเหมือนกันอย่างเช่นปู้จิ้งอวิ๋นได้กินธาตุมังกรและยาเพิ่มพลังแต่เนี่ยฟงไม่กินอะไรเลย แถมยังไม่มีอาวุธวิเศษอีกด้วย มีแต่วิชาเก่าๆ แต่ปู้จิ้งอวิ๋นกลับมีวิชาใหม่เพิ่มขึ้นมาเรีอยๆ เซ็งเลยว่ะ เดี๋ยวก็เลิกอ่านซะหรอก เนี่ยฟงก็พระเอกคนหนึ่งนะโว้ย
จาก ผู้พิชิตฟงอวิ๋น
วันที่ 9/9/2006 12:30:23 PM [IP: ]
ไม่
จาก อู๋เทียนเหลย
วันที่ 9/6/2006 2:50:21 PM [IP: ]
ทำไมมันเยอะยังนี้เมื่อไหร่จะจบสักที แล้วตกลงแล้วเมื่อไหร่อู๋หมิงจะตายเก่งเกินละ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 9/6/2006 9:31:31 AM [IP: ]
ซื้อเล่ม78มาอ่านแล้วพอได้
จาก อู๋เทียนเหลย
วันที่ 9/3/2006 12:33:18 AM [IP: ]
ถามไรหน่อยคับ คิดว่าคัยเก่งที่สุดในเรื่องฟงอวิ๋นคับ
จาก
วันที่ 8/27/2006 11:20:16 AM [IP: ]
อยากสั่งซื้อเป็นชุดครับคือผมชอบฟงอวิ๋นชอบเนี่ยฟงครับ
จาก พัช
วันที่ 8/21/2006 2:08:39 PM [IP: ]
ผ้ม ยังไม้ได้อ่านเลย ช่วยผ้มด้วย คร้ายเจ้านาย
จาก ไม่ยิ้มแย้ม
วันที่ 8/16/2006 3:30:57 PM [IP: ]
อะ 78 มาแว้ว!!!!!!!!! ดีใจจัง โกคิไม่ต้องรอแล้ว
จาก เซนซุย
วันที่ 8/15/2006 11:12:31 PM [IP: ]
มีใครทราบมั้งครับเนี่ย ว่าเล่ม 78 มีกำหนดวางจำหน่ายเมื่อไหร่ครับเนี่ย ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ
จาก โกคิ
วันที่ 8/2/2006 1:17:37 PM [IP: ]
ขอบคุณมากครับ คุณ Clash04 ที่ช่วยแก้ข้อสงสัยครับ
จาก ราชินีแดง
วันที่ 8/1/2006 4:02:59 AM [IP: ]
ผมเองก็ไม่ทราบหรอกครับว่าทำไมการ์ตูนออกช้า แต่บางทีบางครั้งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้วยเหมือนกัน มีอยู่ช่วงนึงเว้นไปเรียกว่า หลายเดือนทีเดียว ทราบมาว่ามีปัญหาเรื่องการต่อสัญญา หรืออะไรก็ไม่รู้
จาก Clash04
วันที่ 7/24/2006 9:49:33 AM [IP: ]
ตอนแรกก็คิดว่าจะอ่านน่ะครับ แต่เห็นว่าจบเป็นภาค ภาคแรกก็ 3 เล่ม จบ กลัวอ่านแล้วติดพัน เลยว่าจะรอให้มันออกมาให้ก่อนครับ
จาก โกวเล้ง
วันที่ 7/22/2006 9:54:00 AM [IP: ]
ลองอ่านฉบับนิยายแว้ว....มันส์ ได้รับรู้ความรู้สึกของตัวละครและความลับมากมายของตัวละครแต่ละตัว แฟนพันธุ์แท้ต้องอ่านนะจ๊ะ
จาก อิงกลู
วันที่ 7/20/2006 3:55:39 PM [IP: ]
เรียน Clash 04 พอจะทราบใหมครับว่า มันไมถึงช้ากว่าครับ อย่างเร็วน่าจะ 2 สัปดาห์ต่อครั้งน่ะครับ ซึ่งความเป็นจริง ผมรอเป็นเดือนกว่า ๆ เลย แต่ก็อาจจะอยู่ที่การขนส่งของบริษัทก็ได้ครับ ไม่ว่ากัน และเล่มที่ 77 ก็เพิ่งอ่านไปเมื่อวานนี้เอง
จาก ราชินีแดง
วันที่ 7/16/2006 3:41:24 AM [IP: ]
ที่ว่าออกช้าเพราะนิยายนี่ไม่น่าจะใช่ครับ เพราะฉบับการ์ตูนภาษาจีนนี่ น่าจะไปถึงเล่มร้อยกว่ามานานมากแล้ว ส่วนนิยายนี่ก็ได้ยินมาว่าแต่งไว้นานแล้วเหมือนกัน แต่ทางบูรพัฒน์อาจจะเพิ่งได้ลิขสิทธิ์มา แต่การ์ตูนเนี่ย ต้นฉบับล้ำหน้าของไทยไปมากแล้วจริงๆครับ
จาก Clash04
วันที่ 7/3/2006 2:35:22 PM [IP: ]
ความจริงแล้วที่การ์ตูนออกมาช้า เพราะว่าอาจารย์ หม่าย๋งเฉิน แกเขียนฟงอวิ๋น แบบฉบับหนังสือนิยายด้วย ทำให้การ์ตูนที่เรารอต้องออกมาช้ากว่ากำหนด แน่ ๆ ครับ เพื่อนๆ เห็นด้วนรึเปล่าครับ
จาก ราชินีแดง
วันที่ 7/3/2006 2:29:59 PM [IP: ]
XinRofe ลองไปถามกับร้านหนังสือที่เขาขายหนังสือ ให้เราครั้งแรก น่ะครับ ให้เขาติดต่อ กับบริษัทเครือข่ายแม่ ที่เขารับหนังสือมา ว่าพอจะซื้อเล่มย้อนหลังได้รึเปล่า เพราะผมเองก็เคยซื้อหนังสือฟงอวิ๋นย้อนหลังกับร้านหนังสือที่ซื้อประจำเหมือนกัน
จาก ราชินีแดง
วันที่ 6/30/2006 9:16:23 PM [IP: ]
ผมไม่มีเล่มแรกๆ ชอบตอนที่ ช่อง 3เอามาฉาย ทำท่า ฝ่ามือเมฆาแทบทุกวัน จนกระทั่ง ไปเจออยู่แถวๆหลังๆไม่เคยไป เพราะเนแถบการ์ตูนแนวนี้ พอดีวันนั้นไม่รู้เป็นไรเดินไปเจอเข้า ซื้อทันที (ตอนน้นมีเล่มแรกๆด้วย แต่ก็ซื้อไม่ทัน ตอนนี้เลยมีตั้งแต่เล่มที่ 27-76 ไม่ทราบว่าสั่งซื้อได้ไหมครับ เรืองนี้สนุกมาก มีการแฝงแง่คิด ปรัชญาตลอด ไม่ได้เน้นไรมากเกินไป มันลงตัวมากเรื่องนี้ สนุกสุดยอดครับ 10/10 เลย เยี่ยม!!! ปล.กี่เล่มก็จะรอ ก็จะซื้อ ขี่พายุทะลุฟ้า!!!!!!!
จาก XinRofe
วันที่ 6/29/2006 11:57:38 AM [IP: ]
ตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปซื้อเลย น่ะเพื่อน
จาก มด
วันที่ 6/23/2006 2:26:51 PM [IP: ]
วันนี้จะปิดจังหวัดเลี้ยงฉลอง ฟงอวิ๋น เล่ม 76 ออกแล้ว เย้ ๆ ๆ
จาก นิรนาม
วันที่ 6/20/2006 5:28:32 PM [IP: ]
ออกมาแว้วเล่มที่76นานโครต
จาก เทพกระบี่
วันที่ 6/16/2006 2:06:56 PM [IP: ]
ถึงท่านที่ตอบเมื่อวันที่ 6/15/2006 10:24:55 PM ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคุณตี้ซื่อเทียนรึเปล่าแต่ ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับที่ให้ความกระจางอีกครั้งหนึ่ง ช่วงนี้ไปร้านหนังสือเห็นฟงอวิ๋นแต่งเป็นหนังสืออ่านไปแล้ว หากเพื่อน ๆยังไม่ทราบไปดูกันได้ที่ร้านขายหนังสือน่ะครับ ตอนนี้ผมเองยังไม่มีเวลาไปดูรายละเอียดมากนัก แต่ก็คิดว่าจะซื้ออ่านแน่ครับ
จาก ราชินีแดง
วันที่ 6/15/2006 10:24:55 PM [IP: ]
อ่า คุณ ราชีนีแดง ที่ว่า อู๋หมิง เหมือนกับอิงสงนั้น ผมว่า แรงบันดาลมาจากตัวละครนี้เยอะมากครับ อย่าง ตำหนักจงหัวก็ปรากฏในทั้ง2เรื่องเช่นเดียวกัน ทั้ง คาแรคเตอร์ต่างๆ ก็เหมือนกันเพียงแต่อู๋หมิง ได้รับบทบาทเป็นตัวละครในตำนาน แบบเดียวกับเทพกระบี่ใน ขี่พายุดาบเทวดาเลยน่ะครับ
จาก
วันที่ 6/15/2006 1:36:13 PM [IP: ]
ดีใจจัง เล่มที่ 76 ออกแล้ว
จาก โมโม้
วันที่ 6/14/2006 11:17:58 AM [IP: ]
ครับ ผมต้องขอบคุณคุณ ตี้ซื่อเทียน จริง ๆ น่ะครับ ที่ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แบบกลาง ๆ ให้ผม แต่ก็มีเพื่อนๆ ที่ติติงข้อสงสัยของผมอยู่ คือเจ้าของความคิดเห็นของ วันที่ 6/9/2006 1:51:10 PM ข้อความดังนี้ "จะเอาอะไรมากกับการ์ตูนครับมีให้อ่านสนุกๆๆแล้วยังจะสงสัยอะไรอีก แล้วถ้าชอบแบบปรัชญาก็ไปอ่านพวกหนังสือปรัชญาดีกว่าอ่านทำไมการ์ตูน และไอ้ปรัชญานะเขามีให้คนคิดนะไม่ได้มีให้คนถาม จาก.... " ก็ได้รับคำตอบที่ตรงไปตรงมาดีเหมือนกันครับ ผมก็ขอขอบคุณที่อ่าน และเสนอความคิดให้กับผม แต่ขอแก้ต่างกับตัวเองนิดหนึ่ง คือผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนเรื่องมากอะไรหรอกครับ แค่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆให้เราคิดบ้าง มากกว่าเราดูแค่ความเพลินเพลิน สนุก ๆ เหตุผลก็มีเท่านี้เองครับ
จาก ราชินีแดง
วันที่ 6/13/2006 4:00:11 PM [IP: ]
วาตะเคลื่อน เมฆาคล้อย ฟ้าดินสะเทือน ฟงอวิ๋นมันส์มากครับ แต่ออกช้าชิปเป๋งเลยอะกำลังมันส์เลยเมื่อหลายสิบปีก่อน ฟงอวิ๋นเป็นสุดยอดยุทธิ์ ตอนนี้เขาหวนคืนสู่ยุทธภพ ปู้จิ้งอวิ๋นกินธาตุมังกือเอ้ย ธาตุมังกร เนี่ยฟงสำเร็จวิชาเสินอู่(ทศทิศไร้พ่าย) ตอนนี้วรยุทธเราจะไปถึงไหนกันแล้วนะ ชักสนุกแล้วซิใช่ไหมครับเพื่อน ๆ ตื่นเต้นชมัดเลยอะ เนี่ยฟงกะปู้จิ้งอวิ๋น VS สิบยอดยุทธิ์ใครจะอยู่ใครจะไปแต่ผมไม่ไปไหนจะอยู่รอดูเล่มที่ 76
จาก นิรนาม
วันที่ 6/11/2006 10:25:36 AM [IP: ]
ตอบ คุณราชินีแดง 1.เจ้าอย่าคิดมากมันเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นมา ให้ดูแล้วเคลิ้มเท่านั้น ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับความจริงอยู่แล้ว ดูอย่างข้าขนาดเก่งเท่าเทวดาอ่านความคิดคนอื่นได้ หมดแถมกินธาตุมังกรก่อนใคร ยังถูก อ.หม่าย๋งเฉิน จัดให้สิ้นใจด้วย น้ำมือไอ้ต้วนล่าง ทาสรับใช้ ทั้งที่รู้ว่าไอ้นี่เลี้ยงไม่เชื่อง ยังให้อภัยมันตลอดสุดท้ายเป็นภัยสู่ตัวเองถึงชีวิต 2.เจ้าต้องเมลล์หาอ.หม่าย๋งเฉินเองแล้วหล่ะ 3.4.5.6.มันก็เป็นตามแนวการ์ตูนจีนกำลังภายในนะแหละ เพราะหากจะเทียบกับการ์ตูนญี่ปุ่นก็คงเหมือน ดราก้อนบอล นะ แบบว่ามีตัวเก่งตัวใหม่ เพิ่มเรื่อยๆ เพียงแต่ ฟงอวิ๋นจะหมือนในความเป็นจริงมากกว่าหน่อย เท่านั้น เจ้าก็ดูให้เพลินอย่าคิดมาก ไม่แน่ ข้าอาจฟื้นคืนชีพกลับมาใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับปลายพู่กัน อ.หม่าย๋งเฉินอีกนะแหละ ข้าแนะนำเจ้าได้เท่านี้แหละน่ะ Bye..
จาก ตี้ซื่อเทียน
วันที่ 6/11/2006 10:08:21 AM [IP: ]
19 ซ.รามคำแหง39 วังทองหลาง กทม. ดช.เสือด่างเกยชัย เสือจุ้ย ลูกชายป้าจรูญ เสือจุ้ย อดีตลูกสุนัขวัดเทพฯ
จาก เสือปลา
วันที่ 6/10/2006 2:18:36 PM [IP: ]
ชาติ......
จาก คนดี
วันที่ 6/9/2006 1:55:42 PM [IP: ]
อยากรู้จังเลยครับว่าทำไมหนังสือจึงออกช้าจัง มีปัญหาอะไรขัดค่องทำไมไม่แจงให้คนอ่านรู้ด้วนล่ะครับแบบนี้ก็รออย่างไม่มีหวังแล้วดิถ้าไม่ทำต่อแล้วอ่ะ ช้วยแจงปัญหาที่มีให้รู้ด้วยครับจะขอบพรคุณมากเลย
จาก
วันที่ 6/9/2006 1:51:10 PM [IP: ]
จะเอาอะไรมากกับการ์ตูนครับมีให้อ่านสนุกๆๆแล้วยังจะสงสัยอะไรอีก แล้วถ้าชอบแบบปรัชญาก็ไปอ่านพวกหนังสือปรัชญาดีกว่าอ่านทำไมการ์ตูน และไอ้ปรัชญานะเขามีให้คนคิดนะไม่ได้มีให้คนถาม
จาก
วันที่ 6/8/2006 2:45:27 PM [IP: ]
มีข้อข้องใจการ์ตูนฟงอวิ๋นดังนี้ครับ 1.หากฟงอวิ๋นกินธาตุมังกรไปแล้วภรรยาเขาคงแก่งักใช่ใหมครับ และพอพวกเขาเป็นอมตะแล้ว ผมยังงงอยู่เลยครับ ว่าเรื่องจบแบบใหน เพราะลูก ๆของพวกเขาคงตายหมดแล้ว หรือว่าจะต่อเป็นรุ่นหลาน 2.ลายเส้นการ์ตูนฉบับช่วงหลังๆ มีลายเส้น เอฟเฟกส์เยอะมากเลย ดูภาพมันยุ่ง ๆ น่ะครับ เพื่อนว่าจริงใหม แบบผมชอบแบบเล่มที่ออกมาช่วงแรก ๆ เพราะภาพมันนุ่มนวลแบบมีพลังลึก ๆดี 3.บางทีตัวละครตัวใหม่ๆ ก็พุดขึ้นเยอะเหลือเกิน บางทีจำไม่หมด ประเภทหน้าแปลก ๆ แต่สุดท้ายก็เกี่ยวโยงกันแบบไม่น่าเป็นไปได้เหมือนกัน 4.ตัวร้ายก็ดูเหมือนว่าจะผลิตขึ้นมามากจริง ๆ แบบพระเอกเก่งแล้ว ก็ยังมีตัวร้ายเก่งกว่า พอสู้ชนะแล้ว เดี๋ยวก็มีตัวเก่งกว่ามาเรื่อย ๆ น่ะแบบนี้ผมเดาเรื่องออกแบบไม่ต้องอ่านเลยถ้ามันยังไม่จบน่ะครับ 5.เป็นไปได้ใหมถ้าจะเปลี่ยนแนวสู้ให้น้อยลงแล้วเน้นการใช้หลักปรัชญาและความคิดให้มากขึ้นแบบไม่บู้ล้างผลาญจนเกินไป 6.ภาพตัวการ์ตูนอูหมิ๋ง นั้นคลับคล้ายเหมือนกับหัว อิง สง เรื่องดาบพายุเทวดายังไงไม่รู้ เผลอๆ อาจจะเป็นคนเดีนวกันก็ได้น่ะ วันนีพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆ จะขี้เกียจอ่านแต่ยังมีข้อสงสัยอีกเพียบเลย ยังไงก็ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ ที่เป็นคอเดียวกันด้วยน่ะครับ ผมเองก็ชอบฟงอวิ๋นมากๆ คนหนึ่ง
จาก ราชินีแดง
วันที่ 6/3/2006 8:39:33 PM [IP: ]
ผมติดตามซื้ออ่านตั้งแต่เมื่อเกือบ 7 ปีก่อนจบ มหาวิทยาลัย จนป่านนี้เรียบจบมาเกือบ 3 ปีแล้ว ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆแน่นอน เนื้อหาสนุก คาดเดาเรื่องได้ยาก จินตนาการไปกว้างไกล เนื้อเรื่องมีที่มาที่ไปไม่มั่วจนเกินไป แต่ข้อเสียก็คือ กว่าจะออกแต่ละเล่มช้ามาก เฉลี่ยออกประมาณ 2-3 เดือนต่อเล่ม แบบนี้ลองคิดดูว่าอีกกี่ปีจะจบ 200 เล่ม
จาก เม้งก่า
วันที่ 6/2/2006 10:31:13 AM [IP: ]
ปลาทองเวียนว่ายอยู่ในสระ ฟงอวิ๋นเสริมไห้เปงมังกร
จาก plugmaxs@.
วันที่ 6/2/2006 10:27:26 AM [IP: ]
ผมเปงคนชอบฟงอวิ๋นมากจึงอยากมาถามว่าเมื่อไหร่จามีเล่มที่76ผมอยากอ่านมากๆๆเลยเรียนมาบอกว่าไห้ทำเล่ม76เร็วๆๆถ้าพี่อยู่ช่วยเเอดมาเมลผมด้วยล่ะกานผมจารอนะจากปลั๊กเด็กชลplugmaxs@.
จาก plugmaxs@.
วันที่ 5/30/2006 7:33:50 PM [IP: ]
ขอบคุณคับที่ยังมีอีกหลาย100เล่มเย้ดีจัยจังเลยยังไม่ต้องรีบจบ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 5/30/2006 2:04:30 PM [IP: ]
คงไม่จบง่ายๆหรอกเพราะ ข้ายังไม่เก่งเหมือนพ่อข้าเลย...
จาก เสี่ยวอู่
วันที่ 5/30/2006 12:46:24 PM [IP: ]
เมื่อปี 2005 ผมจำได้ เคยมีท่านนึง post เวบ อ่านฟงอวิ๋น ภาพ4สี ที่เป็นต้นฉบับจีนน่ะครับ ที่เค้าscan แล้วก็ upload ขึ้นเวบให้อ่านกันเลยน่ะครับ ผมทำ link หายครับ ใครที่เล่นบอร์ดนี้ช่วงนั้นพอดีคงมี link ทุกคนนะครับ ได้โปรดโพสอีกทีได้มั้ยครับ ขอบคุณ
จาก ขอร้อง
วันที่ 5/30/2006 12:44:17 PM [IP: ]
คุณ เนี่ยฟง เล่ม100+ น่ะยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยครับ ผมดูต้นฉบับ ไปไกลกว่าของไทยมาก อาจทะลุ 200 เล่มด้วยซ้ำไป ไม่ต้องห่วงว่าจะจบเร็ว แต่ก็นะ ยังไงๆผมก็ซื้อของ burapat มาอ่านด้วยเหมือนกัน จะได้รู้เรื่อง ที่ดูในเวบ มันอ่านไม่ออกครับ ดูแต่รูปเฉยๆ แต่ก็มันส์
จาก บอกให้
วันที่ 5/30/2006 12:41:24 PM [IP: ]
เมื่อปี 2005 ผมจำได้ เคยมีท่านนึง post เวบ อ่านฟงอวิ๋น ภาพ4สี ที่เป็นต้นฉบับจีนน่ะครับ ที่เค้าscan แล้วก็ upload ขึ้นเวบให้อ่านกันเลยน่ะครับ ผมทำ link หายครับ ใครที่เล่นบอร์ดนี้ช่วงนั้นพอดีคงมี link ทุกคนนะครับ ได้โปรดโพสอีกทีได้มั้ยครับ ขอบคุณ
จาก ขอร้อง
วันที่ 5/30/2006 12:40:42 PM [IP: ]
เมื่อปี 2005 ผมจำได้ เคยมีท่านนึง post เวบ อ่านฟงอวิ๋น ที่เป็นต้นฉบับจีนน่ะครับ ที่เค้าscan แล้วก็ upload ขึ้นเวบให้อ่านกันเลยน่ะครับ ผมทำ link หายครับ ใครที่เล่นบอร์ดนี้ช่วงนั้นพอดีคงมี link ทุกคนนะครับ ได้โปรดโพสอีกทีได้มั้ยครับ ขอบคุณ
จาก บอกทีครับ
วันที่ 5/26/2006 5:01:36 AM [IP: ]
...
จาก ...
วันที่ 5/25/2006 8:33:27 PM [IP: ]
อย่าบ่นเลยนะคับ ถ้าอยากอ่านจัยเยงยิ่งนานยิ่งตื่นเต้นคับ สนุกลุ้นคับว่าจาเปงไงเล่ม76 ฟงอวิ๋นเจอยอดยุทธ์สิบทิศคัยจาชนะอยากรู้จังแต่ไม่รู้ว่าเปงไงต่อนะคับความจิงเล่ม76น่าจะจบได้เลยไม่งั้นออกไห้เรวขึ้นอีกนิกก็ยังดีคับพอเจี๋ยซินเจออู๋หมิงสู้กันแล้วฟงอวิ๋นก็มาน่าจะกำจัดได้แล้วแต่ว่าคงไม่จบง่ายๆๆอย่างี้หรอกเนอะคับคงจะมีคัยเก่งกว่านี้อีกแน่เอาอีกเยอะน่าจะออกอาทิตย์ล่ะเล่มมีกี่100เล่มจะไม่ว่าเลยว่าช้า จาดีจัยกว่านี้อีกนะคับยังก็สนุกจารอต่อไปไม่รู้อีกกี่ปีจะจบ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 5/25/2006 8:20:26 PM [IP: ]
สนุกดีออกนะคับ รอนานตื่นเต้นดีคับสนุกมากๆๆคับไห้มีไป100+เล่มเลยนะคับ มันมากๆๆแต่รอนานหน่อยนะคับจัยเยงนะคับออกเล่มนึงโครตดีจัย แม้ครองใต้หล้าสมจัยหวัง ฟงอวิ๋นลึกล้ำหนุนส่งเสริม
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 5/24/2006 9:24:12 PM [IP: ]
คาร.ท่าน เนี่ยฟง ทอดตาทั่วทั้งแผ่นดิน มีเพียงท่านที่สงบสติอารมณ์ได้ดีที่สุด นับถือ นับถือ ขอคาร.
จาก ล่องนภา
วันที่ 5/22/2006 3:16:25 PM [IP: ]
มัจฉาเวียนว่ายอยู่ในสระพานพบฟงอวิ๋นเป็นมังกร ลมเมฆประสานสะท้านใต้หล้า ฟงอวิ๋นทะยานฟ้าพิชิตใต้หล้า วาตะเมฆาเป็นหนึ่งกำจัดมาร ดีก็ฟงอวิ๋นเลวก็ฟงอวิ๋น
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 5/20/2006 4:58:31 PM [IP: ]
ลมเมฆประสานสะท้านใต้หล้า
จาก จากคนเมื่อวานเวลา8.10.25
วันที่ 5/19/2006 8:10:25 PM [IP: ]
ชอบมากฟงอวิ๋นไม่วกวนหรอก มัจฉาเวียนว่ายอยู่ในสระพานพบฟงอวิ๋นเปงมังกร ลมเมฆประสานสะท้านใต้หล้า วาตะเมฆาเปงหนึ่งกำจัดมาร ชอบอู๋หมิงมากท่าหมื่นกระบี่สู่บรรพชน เมื่อไรเล่ม76จาออกน้ารอนานแล้วหนุกจิงๆๆๆ ดีก็ฟงอวิ๋นเลวก็ฟงอวิ๋น
จาก
วันที่ 5/15/2006 11:14:54 AM [IP: ]
.....
จาก คนดี...
วันที่ 5/6/2006 10:25:14 PM [IP: ]
เ ป็นหนังสือที่สุดยอดที่สุดเลยครับเป็นความมันที่บอกไม่ถูกเลยจริงๆ
จาก เอกรินทร์
วันที่ 5/5/2006 9:47:39 AM [IP: ]
ตอนนี้ที่ร้านผมมีลูกค้ามาซื้อหาการ์ตูนของบุรพัฒน์มากขึ้นกว่าเก่าเยอะครับ ลูกค้าบอกกันเสียงเดียวกันว่า (บุรพัฒน์จงเจริญ)
จาก Umarin book
วันที่ 4/17/2006 4:47:42 PM [IP: ]
เล่มบางไปหน่อยครับแต่ราคาตั้ง 40 บาท แม้จะคุ้มค่าในเนื้อหาแต่ก็ไม่สะใจในความรู้สึกจริงๆ อ่านไม่นานก็จบแล้วแถมบางครั้งก็เว้นช่วงนานเกินไป
จาก ขาจร
วันที่ 4/17/2006 4:43:37 PM [IP: ]
ดราก้อนบอลครับผมดูยังไงก็คล้ายดราก้อนบอลเมื่อพระเอกปราบตัว.ที่เราคิดว่ามีพลังเก่งมากแล้วแต่ท้ายที่สุดเมื่อพระเอกได้ปราบได้แล้วก็จะต้องมีตัว.ที่เก่งกาจขึ้นมาอีกนี่คือหลักของการดำเนินเรื่องฟงอวิ๋น
จาก นนท์
วันที่ 4/17/2006 4:38:47 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นเป็นศาสตร์การจินตภาพไม่ใช่ปรัชญาครับดังนั้นการเพ้อฝันและความมันจึงประสานกันให้มีผู้ติดตามชนผมอยากตั้งข้อสังเกตุว่าฟงอวิ๋นไม่ได้เน้นที่เนื้อหาแต่หัวใจอยู่ที่การปรับกระบวนยุทธที่ใช้สู้กันซึ่งเนื้อหาเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในการประพันธ์เรื่องนี้ให้มีชีวิตขึ้น
จาก โนบุนากะ
วันที่ 4/17/2006 4:30:43 PM [IP: ]
ผมว่าเรื่องไม่ได้วกไปวนมา.ครับแต่เรื่องหลังจากนี้เป็นช่วงรุ่นลูกของเนี่ยฟงและปู้จิ้งอวิ๋นดังนั้นผู้เขียนไม่กล้าที่จะตัดตัวละครทั้ง 2 นี้ออกเนื่องจากว่าบทประพันธ์นี้ยังคงอยู่ได้เพราะมีปู้จิ้งอวิ๋นและเนี่ยฟงครับผม
จาก อ้าว.วฮง
วันที่ 3/28/2006 2:58:41 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 3/27/2006 10:20:26 AM [IP: ]
ผมอยากจะขอให้บ.กทำให้เสร็จเร็วๆนะครับ
จาก อัมรินทร์
วันที่ 3/26/2006 10:04:12 PM [IP: ]
...
จาก ...
วันที่ 3/26/2006 4:15:12 PM [IP: ]
คุณแฟนพันธ์แท้ว่าเรื่องวกไปวนมา รอไปอ่านเซียวฮื่อยี้ซิครับ วนไปวนมายิ่งกว่าฟงอวิ๋นอีกหลายรอบไม่จบซะที
จาก เอก
วันที่ 3/20/2006 10:17:52 PM [IP: ]
...
จาก ...
วันที่ 3/18/2006 2:15:21 AM [IP: ]
มันมากครับ
จาก 12
วันที่ 3/13/2006 3:44:56 PM [IP: ]
มันจะจบแค่เล่ม73ใช่ไหมเนี่ย มีเวบไหนดูเป็นภาษาจีนได้บ้าง
จาก คนรอคอย
วันที่ 3/2/2006 1:23:31 AM [IP: ]
...
จาก ทศทิศไร้พ่าย
วันที่ 2/22/2006 1:55:38 AM [IP: ]
ทำไมคุณไม่ลองดูบ้างว่าอ.หม่าแกเขียนแกแต่งตั้งหลายเรื่อง ไม่ได้มีฟงอวิ๋นเรื่องเดียว \/ \/ \/
จาก Clash04
วันที่ 2/18/2006 10:21:19 AM [IP: ]
ทำไมผู้เขียนไม่ลองพัฒนาฝีมือด้วยการเขียนเรื่องอื่นบ้าง ทำไมต้องวกไปวนมาอยู่กับการกำเนิดทายาทแก้แค้นกันไปมา ไม่รู้จักจบสักที แม้เรื่องจะสนุก แต่กลับเป็นการเดินเรื่องแบบวงกลมกลับไปกลับมา
จาก แฟนพันธ์แท้
วันที่ 2/6/2006 10:32:21 AM [IP: ]
แฟนๆฟงอวิ๋นช่วยๆกันโหวตหน่อยคับบบ ช่วยกันหน่อยยยย.......
จาก ch007
วันที่ 1/27/2006 2:36:04 PM [IP: ]
test01
จาก test
วันที่ 1/27/2006 12:12:42 PM [IP: ]
สุดยอดมาก อ่านหลายเที่ยวแล้วมันมาก
จาก kyoki
วันที่ 1/26/2006 4:34:57 PM [IP: ]
แล้วสรุปว่ามีใครรู้มั่งครับว่ามีกี่เล่มจบหรือว่าเค้ามีเว็ปของฟงอวิ๋นป่าว แบบเว็บของฮ่องกงอะไรประมาณนี้ครับ เพราะการ์ตูนยาวมากน่าจะมีแฟนคลับทำเว็บนะครับ อยากรู้รายละเอียดเผื่อมี โมเดลเลิศภพจบแดนขาย
จาก bu
วันที่ 1/24/2006 8:02:45 PM [IP: ]
อยากจะอ่านให้จบเร็วๆจังวุ่ยแต่คิดว่าใช้เวลาอ่านทั้งชาติก็ไม่จบนี่ก็ได้ข่าวแว่วๆมาจากเพื่อนว่าคงจะมีสัก10000เล่มจบ
จาก Key-Measurement
วันที่ 1/24/2006 7:58:36 PM [IP: ]
ผมคิดว่าน่าจะมีสัก1000เล่มมากกว่า
จาก The death Note
วันที่ 1/18/2006 2:04:35 AM [IP: ]
ฟงอวิ๋นจะมีถึง 300 เล่มไหมนะ
จาก HK visitor
วันที่ 1/5/2006 9:18:41 AM [IP: ]
ชอบปู้จิ้นอวิ๋นมาก
จาก คนรักฟงอวิ๋นนนนนนน
วันที่ 12/2/2005 11:19:28 PM [IP: ]
71ออกมาเร็วๆนะรออยู่
จาก v-v
วันที่ 11/30/2005 9:50:54 AM [IP: ]
จาก ปู้จิงหวิว
วันที่ 11/27/2005 10:20:29 AM [IP: ]
บอกดได้คำเดียวว่าชอบ
จาก อิม เทพาแฟนปืนใหญ่
วันที่ 11/24/2005 1:59:39 PM [IP: ]
จาก 1.
วันที่ 11/22/2005 3:09:57 PM [IP: ]
พวกคุณก็อ่านกันมานานแล้วนะตั้ง 70 เล่ม ยังจะบ่นทำไมกัน เราน่าจะตั้งใจรอว่ามันจะ เป็นยังไงต่อไปดีกว่า นะ พวกขี้บ่น
จาก ชายน์
วันที่ 11/9/2005 8:54:41 AM [IP: ]
จาก 120
วันที่ 10/27/2005 8:54:30 PM [IP: ]
ออกเร็วๆหน่อยปู้จิ่งอวิ๋นอยากจะช่วยเนี่ยฟงเร็วแล้วเอาเลิศภพจบแดนคืนซักที T T
จาก วาตะ
วันที่ 10/15/2005 11:49:01 AM [IP: ]
hi
จาก dinhtanduc_ks5c
วันที่ 9/29/2005 11:24:57 PM [IP: ]
ขึ้นราคาอีก เซ็ง ออกก็ช้าขึ้นราคาตอนก็มีแค่ 4 ตอน ชาติหน้าจะจบมั้ยอ่ะ แอบเซ็ง จะเลิกอ่านแล้ว
จาก Goo
วันที่ 9/29/2005 1:52:31 PM [IP: ]
ได้อ่านเล่ม68แล้วคับ!
จาก ปู้จิ้งหวิว
วันที่ 9/12/2005 4:52:01 PM [IP: ]
โอ้ พระเจ้าจ้อย!ในที่สุดก็ออกมาซะที
จาก ปูจิ้งหวิว
วันที่ 9/6/2005 1:52:52 PM [IP: ]
ในที่สุดก็ออกสักทีแต่เล่นหน้าขอให้ออกเร็วๆหน่อยนะคับ
จาก จากคนที่ชอบอ่านฟงอวิ๋น
วันที่ 9/4/2005 7:59:33 AM [IP: ]
นึกว่าตายไปแล้วนะเนี่ยกว่าจะออก
จาก เบิร์ด69
วันที่ 8/29/2005 9:28:07 AM [IP: ]
สงสัยจะเลิกผลิตแล้วมั้ง
จาก หม่าจิ่งเชา
วันที่ 8/29/2005 9:28:01 AM [IP: ]
สงสัยจะเลิกผลิตแล้วมั้ง
จาก หม่าจิ่งเชา
วันที่ 8/27/2005 11:53:43 AM [IP: ]
จบภาค 2 เล่มไหนเหรอคับ
จาก 45
วันที่ 8/16/2005 7:16:38 PM [IP: ]
ทำไมออกช้าอย่างนี้ ผมว่าเลิกซื้อดีกว่าขี้เกียจรอ อุตสาห์ซื้อมาอ่านตั้งนาน หรือไม่ก้เลิกพิมพ์ไปเลยดีกว่า
จาก 123
วันที่ 8/8/2005 12:52:47 PM [IP: ]
อยากให้จบไวๆ
จาก อิม เทพา
วันที่ 8/5/2005 6:13:37 PM [IP: ]
อ่านตั้งแต่ยังไม่มีลูก ตอนนี้ลูกเข้าอนุบาลแล้ว เด๊่ยวลูกอ่านหนังสือออกก็คงมารอเป็นพ่อแน่ จะออกเมื่อไหร่ทำไมถึงช้าก็น่าจะบอกกันบ้าง
จาก Bughumnoi
วันที่ 8/2/2005 7:09:22 PM [IP: ]
สงสัยต้นฉบับไม่ส่งมาแล้วมั้ง หมดลิขสิทธิหรือเปล่า หรือว่าจะคิดว่าคนอ่านมากเลยออกช้าๆให้มันรอให้ตายไปเลย
จาก เม้ง
วันที่ 7/17/2005 9:27:00 PM [IP: ]
เซ็งเลย.. รอนานมากคับ.... แล้วจะออกป่าวเนี่ย...
จาก Ch007
วันที่ 7/11/2005 10:36:19 PM [IP: ]
บก. ช่วยบอกเหตุผลหน่อยครับว่าทำไมออกช้าจัง แฟนๆจะได้ไม่ต้องนั่งทนรออย่างนี้
จาก windy
วันที่ 7/10/2005 7:25:10 PM [IP: ]
ทามมายออกช้าจังเลยนี่ก็สามเดือนกว่าจะสี่เดือนแล้วนะเมื่อไหร่จะออกสักที เข้าเว็บของจีนเค้าไปตั้งไกลแล้วนะ ของไทยเมื่อไหร่จะออก
จาก โกคิ
วันที่ 7/8/2005 4:36:30 PM [IP: ]
มันล่มไปแล้วโว้ย
จาก เราเอง
วันที่ 7/7/2005 8:43:46 PM [IP: ]
สงสัยไม่ออกแล้ว
จาก นิ
วันที่ 6/23/2005 12:10:20 PM [IP: ]
เล่ม68จะออกมั้ยครับเนี่ยจะให้เหมือนกับเล่ม62-32ใช่มั้ยครับ3เดือนกว่าจะออกได้นี่ก็เกือบจะ2เดือนแล้ว68ก็ยังไม่ออกซะที
จาก
วันที่ 6/13/2005 1:08:22 PM [IP: ]
ทำไมไม่ออกเล่มใหม่มาสักที รอเป็นชาติแล้ว
จาก คนอยากอ่าน
วันที่ 5/18/2005 8:35:45 PM [IP: ]
ทำไมหลังๆนี้ออกช้ามากเลยครับ เมื่อไหร่จะออกสักทีอ่ะเล่ม 68 อ่ะ
จาก โกคิ
วันที่ 5/18/2005 8:35:44 PM [IP: ]
ทำไมหลังๆนี้ออกช้ามากเลยครับ เมื่อไหร่จะออกสักทีอ่ะเล่ม 68 อ่ะ
จาก โกคิ
วันที่ 5/7/2005 8:47:44 PM [IP: ]
good
จาก 111
วันที่ 4/29/2005 12:58:57 PM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่ม 68 จะออกสักกะทีอ่ะ
จาก โกคิ
วันที่ 4/10/2005 2:49:35 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จาออกสักกะทีอะเล่ม 67 อ่ะ
จาก โกคิ
วันที่ 3/8/2005 3:47:28 PM [IP: ]
เรื่องนี้สนุกปะ
จาก โอเย
วันที่ 3/7/2005 10:18:26 PM [IP: ]
ทามไมมีน่าปกของเล่ม 66 ด้วยยังไม่ออกเลย
จาก Akiji Don King
วันที่ 3/1/2005 10:02:33 PM [IP: ]
ไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่านดิจะมีลูกหรือลูกจะมีสามีแล้วก็ไม่ต้องมาบ่นหรอ
จาก ใคร
วันที่ 2/2/2005 5:57:45 PM [IP: ]
แก้ไขครับ อ่านตั้งแต่ ม.3 ไม่ใช่ม.5 - -"
จาก เด็กจะปี3แย้ว
วันที่ 2/2/2005 5:56:35 PM [IP: ]
วันที่ 11/19/2004 7:22:28 PM นี้อ่านมาตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนลูกสาวเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้ว เมื่อไหร่จะจบ รู้สึกช่วงนี้จะออกช้ามากๆๆนะ จาก Bughumnoi _________________________________ 5555 อ่านแล้วขำ ผมอ่านตั้งตั้งแต่ ม.5 จนตอนนี้ ปี2 แล้วครับ - -"
จาก เด็กจะปี3แย้ว
วันที่ 1/21/2005 8:34:56 AM [IP: ]
เมื่อไหร่จะจบซักทีครับ ติดตามมาจนรากจะงอกอยู่แล้ว เรื่องอื่นเค้าจบกันหมดแล้ว เรื่องสนุกน่ะไม่เถียงครับ แต่ยืดถึงขนาดนี้มันไม่เกินไปเหรอครับ
จาก
วันที่ 1/14/2005 10:01:46 PM [IP: ]
อยากรู้ว่าจะมีซามูไรพเนจรภาค 2 ไหมครับ อยากเห็น ซางาระ ซาโนสุเกะอีกอ่ะ
จาก ซามูไรพเนจร
วันที่ 1/6/2005 2:05:53 PM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่ม 63 จะออกช่วยบอกหน่อยถึงจะเป็นปีหน้าก็ช่วยลงว่าปีหน้าด้วยขอร้องหละ
จาก คนอ่านใจน้อย
วันที่ 1/5/2005 2:34:06 PM [IP: ]
เล่มที่ 62 ออกมา 2 เดือนกว่าแล้ว เลิกวาดแล้วหรือครับจะได้เลิกซื้อ
จาก เม้ง
วันที่ 1/2/2005 2:04:37 PM [IP: ]
ตูม...ตูม...ตูม...เฉย...ๆ...นะ
จาก จาก
วันที่ 12/27/2004 10:59:10 PM [IP: ]
มีข่าวดีมาบอกเล่มที่63มีกำหนดออกแล้ว ( ชาติหน้า )
จาก Akiji Don King
วันที่ 12/13/2004 8:41:46 AM [IP: ]
สำนักพิมพ์ช่วยตอบหน่อยทำไมออกช้าจังครับ
จาก สินอู่
วันที่ 12/9/2004 5:37:19 PM [IP: ]
ท่านรีบออกได้ไหมคับผมจะฆ่าตัวตายอยู่แล้ว
จาก ปป
วันที่ 12/1/2004 10:01:25 AM [IP: ]
เดือนนี้ก็เอาให้ได้ที่หนึ่งให้ได้อีกนะคร้าบบบ
จาก ชีปะขาว
วันที่ 11/21/2004 1:05:52 PM [IP: ]
ช้าจัง อยากอ่านไอ้หนุ่มัดเมาอีกจัง มีภาคต่อมั้ย
จาก ซามูไรพเนจร
วันที่ 11/21/2004 1:05:10 PM [IP: ]
ช้าจัง อยากอ่านไอ้หนุ่มัดเมาอีกจัง มีภาคต่อมั้ย
จาก ซามูไรพเนจร
วันที่ 11/21/2004 1:05:09 PM [IP: ]
ช้าจัง อยากอ่านไอ้หนุ่มัดเมาอีกจัง มีภาคต่อมั้ย
จาก ซามูไรพเนจร
วันที่ 11/19/2004 7:22:28 PM [IP: ]
นี้อ่านมาตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนลูกสาวเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้ว เมื่อไหร่จะจบ รู้สึกช่วงนี้จะออกช้ามากๆๆนะ
จาก Bughumnoi
วันที่ 11/14/2004 3:23:14 PM [IP: ]
ท้าประลองเทพมรณะปู้จิ้งอวิ๋น
จาก อี่นำเทียน
วันที่ 11/12/2004 1:41:23 PM [IP: ]
อยากรู้ว่าวิชาเสินอู่ของเนี่ยฟงเมื่อตื่นขึ้นมาจากก้อนนำ้แข็งจะก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนน้า
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 11/9/2004 4:45:35 PM [IP: ]
สุดยอด
จาก ....
วันที่ 10/26/2004 6:49:55 PM [IP: ]
สุดยอดครับ อ่านแล้วมันส์มาก ไม่ค่อยเหมือนในหนังสักเท่าไร แต่ในการ์ตูนหนุกกว่า แยะ ครับ สุดยอด นะ คร้าบบบ
จาก ฟงอวิ๋นประสานเมฆลมแปรปรวน
วันที่ 10/7/2004 9:51:46 AM [IP: ]
ห้ายไปนานหน้าจะออก 2 เล่มนะครับ
จาก
วันที่ 10/4/2004 12:54:47 AM [IP: ]
เกมฟงอวิ๋น2 เล่นถึงบทที่11 หาธาตุมังกรครบ4เม็ดเเล้วมันมีชาวประมงบอกว่ามันมีเม็ดที่5 เเต่ให้เอาคัมภีร์หลอมเหล็ก6เล่มมาเเลก เเต่เราหาไม่ได้สักเล่ม ใครรู้บอกเราที เเละมันก็มีกุ๋ยหู่บอกให้ไปเขา5กษัตริย์เเต่ไม่รู้ทางไป หายังไงก็ไม่เจอ
จาก mnmn
วันที่ 10/1/2004 7:48:55 AM [IP: ]
โอ้ววว ดีใจมาก คิดว่าจะไม่ได้อ่านซะแล้ว
จาก bird
วันที่ 9/23/2004 8:37:08 PM [IP: ]
ขอบคุณ
จาก แชมป์
วันที่ 9/23/2004 10:11:40 AM [IP: ]
จบได้แล้ว
จาก
วันที่ 9/22/2004 1:06:25 PM [IP: ]
เล่มที่ 25-31 น่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นหวายคงแทนนะมีแต่เรื่องหวายคงทั้งนั้นเลย ฟงอวิ๋นช่วงนั้นหายไปนานเลย แต่ก็ตอนหลังหวายคงไม่หน้าจะตายเลยทำความดีมาตลอด ทีต้วนล่างทำชั่วตั้งแต่เล่ม 5 ได้ตายยากตายเย็นเหลือเกินเล่ม 59กว่าจะตายได้
จาก หวายคง
วันที่ 9/22/2004 12:56:38 PM [IP: ]
เล่ม62ออกแล้วดีใจจัง รอตั้ง2เดือนครึ่งกว่าจะออกทีเล่มก่อนหน้าแค่2อาทิตย์ก็ออกแล้วน่าจะปรับปรุงเรื่องการออกให้พอดีๆหน่อย
จาก banann
วันที่ 9/21/2004 7:57:39 PM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่ม 62 จะออกซักที
จาก แชมป์
วันที่ 9/20/2004 3:40:08 PM [IP: ]
เกิดเหตุการณือันใดขึ้นหรือครับ ลิขสิทธิ์โดนซื้อไป หรือว่าแปลไม่ทัน หรือกักไว้ไม่ให้อ่าน(ใจร้ายจัง) ที่บ้านผมอ่านกันทั้งบ้านเลยละครับ ตอนนี้ก็ถามผมทุกวันว่าออกหรือยัง ผมเลยตอบไปว่า ไม่ใช่สำนักพิมพ์หละครับ แต่ตอนนี้ผมคงต้องถามคุณสำนักพิมพ์ว่า เมื่อไหร่จะพิมพ์ ออกมาขายสักที่สิครับ รอมา เป็นเดือนแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นของอาจารย์ หม่าด้วย รอนานจริง ๆ ครับ กะว่าจะพิมพ์อีกกี่ปีครับ หรือว่าโดนแย่งลิขสิทธิ์ไปจริงๆ ถ้าเป็นอย่างนั้น ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
จาก ซาเซี่ยวเอี่ยเลี่ยวม่งเซียง
วันที่ 9/19/2004 6:33:52 PM [IP: ]
ยังไม่จบครับและคนเขียนยังไม่ตายผมยังอ่านเป็นภาษาจีนอยู่การ์ตูนเรื่องฟงอวิ๋นปัจจุบันมี่ทั้งหมด 3ภาค
จาก เด็กฮ่องกง
วันที่ 9/15/2004 9:31:03 AM [IP: ]
เรียนถาม ท่านที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนเรื่องนี้ ว่าทำไม เงียบหายไปนานจังครับ ตอนนี้ ลูกโตจวนเป็นหนุ่มหมดแล้ว ยังไม่ได้อ่านเลย เอ่อ! อีกหนึ่งเรื่องครับ การ์ตูนเรื่องนี้มีโปรแกรมจบ ถึงเล่มที่เท่าไรครับ รู้สึกว่ามันเลอะเทอะไปเยอะเลย กรูณาให้ความกระจ่างด้วย จาก คนคอยนานแล้ว
จาก
วันที่ 9/15/2004 5:13:43 AM [IP: ]
หนุก มั้กมัก แต่หายไปพักแล้วรีบออกเร็วนะคับ
จาก lamp
วันที่ 9/7/2004 2:27:01 PM [IP: ]
เห็นด้วย กับคุณ mink ครับ ผมเองก็รู้สึกว่าอย่างนั้นจริงๆ แต่ถ้าหากเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะ อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ ส่ง E-mail ไปที่ dajim7@. ครับ ต้องการคำชี้แนะครับ................!!!!!!
จาก The one
วันที่ 9/2/2004 7:02:00 PM [IP: ]
คนเขียนตายไปแล้วใครจะเขียนต่อล่ะ
จาก เป๋อ
วันที่ 8/26/2004 9:53:19 PM [IP: ]
มีข่าวร้ายมาบอก คนเขียนเรื่องนี้เขาตายไปแล้วนะ มันก็เลยไม่มีมาอีกไง อย่าเสียใจไปเลย ไปอ่านเป็นภาษาฮ่องกงก็ได้ มีนมีจบแล้ว
จาก เจ้ายมจันทรา
วันที่ 8/26/2004 5:14:52 PM [IP: ]
ความรู้สึกเดียวที่มีให้สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ มีแต่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีคร๊าบ ยืดเรื่องจนไม่รู้จะยืดยังไงแล้ว
จาก กว้างน้อย
วันที่ 8/26/2004 4:17:21 PM [IP: ]
เมื่อไรจะัออกครับ เล่มที่ 62 นะครับ ผมขี้เกียจรอแต่ก็จะรอนะโว้ย ทำไงได้คนมันบ้าแล้ว ไม่ได้อ่านนานจะบ้าตายแล้ว
จาก คนอ่าน
วันที่ 7/17/2004 7:21:19 PM [IP: ]
ธาตุมังกรมีแบ่งขายที่ใหน
จาก คับแค้นเหลือคณา
วันที่ 7/2/2004 7:54:46 PM [IP: ]
การ์ตูนเรื่องฟงอวิ๋นปัจจุบันมี่ทั้งหมด 4ภาคคับ
จาก JTP
วันที่ 7/2/2004 11:37:19 AM [IP: ]
คุณที่ใช้ นามแฝงว่า "ต้วนล่าง" อ่านเรื่องย่อมาจากไหนช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
จาก saharat
วันที่ 6/28/2004 2:52:49 PM [IP: ]
ตอนแรกกะอ่าน เล่น ๆ ดู อ่านไปอ่านมา ชอบมาก ...ไม่รู้ตอนจบเป็นยังงัย..ถึงเล่มที่เท่าไร
จาก ติ๊ก
วันที่ 6/23/2004 3:29:51 PM [IP: ]
ศัตรูหลักๆของพวกฟงอวิ๋นในคราวนี้ไม่ใช่พวกจันทร์ครามๆคับ เเต่เป็นเจี๋ยซิน ที่ได้กินธาตุมังกรเเละสำเร็จวิชามารด้วยอ่ะนะคับ
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 6/23/2004 1:55:44 PM [IP: ]
คลื่นลูกใหม่อย่าง ต้วนอี้ อี้ฟง ปู้เทียน มาแรงมาก ฟงอวิ๋นถูกแช่แข็งไ้ว้ออกมาก็อายุราว 50 ปี แต่หน้าคงเหมือนเดิม จ้าวลิทธิจันทร์ครามก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ แล้วเรื่องมันจะจบอย่างไรนี่ ใครรู้บ้างว่าจะจบเล่มที่เท่าไหร่ช่วยตอบทีเน้อ ขอบอก
จาก saharat
วันที่ 6/23/2004 8:54:05 AM [IP: ]
อยากรู้ว่าพระเอกเรื่องนี้ชื่ออะไรครับ
จาก เจ้าแห่งศาสตร์มืด
วันที่ 6/22/2004 2:51:40 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 4/22/2004 1:28:06 AM [IP: ]
สนุกมาคับเรื่อง อยากให้ถึงเล่มที่ 120 ไปเลยคับ
จาก JTP
วันที่ 3/24/2004 9:22:47 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 3/19/2004 11:09:21 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋น ของ ฮ่องกง เปรียบได้กับ ดราก้อนบอลล์ ของ ญี่ปุ่น
จาก บูรพาไม่แพ้
วันที่ 3/14/2004 4:23:18 AM [IP: ]
มันส์มากขอบอก แต่หลังๆนี่เริ่มยืดและม่ายค่อยมีความตื่นเต้นเหมือนแรกๆอะครับ คือตอนแรกๆนะดีใจมากๆครับที่เห็นเรื่องนี้ออกมาแต่ละเล่มๆ อ่านแล้วรู้สึกสนุกมากภาพก็เกินคำบรรยายอะ แต่เล่มหลังๆมานี่เริ่มชินๆยังไงม่ายรู้ครับม่ายรู้สึกตื่นเต้นเหมือนแรกๆภาพก็หยาบขึ้น เนื้อเรื่องยิ่งแล้วใหญ่เริ่มมั่วๆไงม่ายรู้เจอตัวเก่งๆไปเรื่อยๆจนม่ายรูมันจะจบอีท่าไหนแล้วเนี่ย เก่งแล้วยังเจอเก่งกว่าอีกแล้วก็เจอเก่งขึ่นไปเรื่อยๆ จนพระเอก 2 คนเราจะกลายเป็นพระเจ้าอยู่ฟแล้วอะ...เฮ้อ แต่ไงๆก็สนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับขอรับรองความมันส์
จาก mink
วันที่ 2/27/2004 9:11:26 PM [IP: ]
สุดยอดมาก อ่านหลายเที่ยวแล้วมันมาก
จาก mone
วันที่ 2/6/2004 5:23:43 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 1/22/2004 1:51:40 PM [IP: ]
สุดยอดจริงๆ
จาก tajiri
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500