BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 

การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 45 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 209 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 2/22/2012 11:20:23 AM [IP: 110.164.106.184]
รออ่านเสมอ
จาก
วันที่ 12/2/2011 1:01:50 PM [IP: 125.24.207.25]
ออกเร็วดีนะคับ 105 แระ หลังต่อสัญญาได้
จาก
วันที่ 11/8/2011 2:22:09 PM [IP: 58.11.185.134]
เล่ม104เมื่อไหร่จะออกคับ ทำไมไม่ออกมาสักที
จาก จิ้งอวิ๋น
วันที่ 10/7/2011 1:30:36 PM [IP: 168.120.33.214]
สำนักพิมพ์ หัว. Webmaster หัว. อ่านจนได้นะ. .
จาก โปรดอ่าน
วันที่ 9/29/2011 10:53:28 AM [IP: 223.207.71.137]
ผมอยากรู้ว่า การ์ตูน จะอ่านแล้วมั่วเหมือน นิยาย ป่าวครับ คือ ว่าจะซื้อกาตูนมาเก็บนะครับ นิยาย มั่วสุดๆ
จาก อยากอ่าน
วันที่ 9/19/2011 2:07:24 AM [IP: 124.120.249.121]
ผมซื้อขี่พายุทะลุศตวรรษเล่ม1มาอ่านละ..ภาคเมื่อ500ปีก่อนยังไม่จบเรยยยย...รอนานจนอ่านไม่ต่อเนื่องแล้วค้าบบบ เล่ม103กว่าจะออก และเล่ม104อีกกี่เดือนอะคับ..ทำไมเรื่องนี้ถึงช้าจังเลย...อัพเดทข้อมูลหน่อยน้าา
จาก เนี่ย นะ
วันที่ 9/15/2011 7:51:07 PM [IP: 180.214.210.22]
104 ช่วยออกหน่อยครับรอนานแล้ว
จาก Tak
วันที่ 9/12/2011 11:08:53 PM [IP: 110.49.233.245]
ทำไม104นานจัง ภาคใหม่ออกแล้ว
จาก รักการอ่าน
วันที่ 9/7/2011 9:49:47 PM [IP: 124.121.11.90 192.168.0.1]
ทำไมเล่ม 104 ไม่มาสะที อ่ะ รอ นาน แล้ว นะคับ
จาก บิ๊ก
วันที่ 9/6/2011 10:02:26 AM [IP: 115.87.5.114]
ตอนนี้ฟงอวิ๋นภาคแรก ต่อสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่ทางฮ่องกงส่งต้นฉบับมาให้แปล ทางทีมงานต้องขออภัยในความล่าช้าและจะเร่งออกทันทีเมื่อได้หนังสือจากทางเมืองนอกมาแปลครับ
จาก Webmaster
วันที่ 9/4/2011 2:12:46 AM [IP: 110.49.248.76]
ถึง*ท่าน-สหายชาวยุทธ+ทุกท่าน ผุู้น้อย อ่านเล่มที่ 1 ถึงเล่ม 103 มิรู้จะทำไง คงต้องรอต่อไป 104 เมฆารันทด ตั้งแต่วันแรกที่วางเล่ม 1 จนจุกรันทด 104 ต้องเคล็ดวิชาไร้ปรารถนา จึงสงบสยบเลือดกิเลน ธาตุมังกร ดวงจิตเต่ามังกร สำนักรพระอาทิตย์ยังคงภาคภูมิใจ กับการรอค
จาก จาก สหายชาวยุทธภพแดนตงหวน
วันที่ 8/11/2011 2:35:17 PM [IP: 118.174.165.59]
ช่ายครับ ผมเห็นด้วยกับข้างล่างคับ หายไปนานๆ บ่อยๆเเบบนี้ ควรจะชี้เเจงคับ เพราะว่าผมก็ติดตามมานานเเล้วเหมือนกัน
จาก z
วันที่ 8/10/2011 1:37:57 AM [IP: 203.146.142.7]
ผมอ่านฟงอวิ๋นตั้งแต่เล่มที่ 15 ประมาณเดือน ก.ค. 2544 จนถึงทุกวันนี้ 10 ปีเต็มแล้วครับ ช่วยชี้แจงให้แฟนพันธ์แท้อย่างผมทราบด้วยครับ ว่าเกิดอะไรขึ้น
จาก Best
วันที่ 8/5/2011 10:16:14 PM [IP: 101.109.32.156]
อืม
จาก แน
วันที่ 6/27/2011 2:57:36 PM [IP: 124.120.91.2 127.0.0.1]
ผมเห็นด้วยกับคุณนานาทัศนะ ว่าควรจะแจ้งให้ผู้อ่านได้ทราบบ้างว่าจะเอายังไง ควรจะเคารพในสิทธิกันบ้างเพราะมีพวกเรานี้แหละ การ์ตูนและสินค้าของคุณถึงขายได้
จาก จางซันฟง
วันที่ 6/26/2011 12:31:00 AM [IP: 58.9.99.80]
น่าจะหยุดมั้งเห็นรอนามเเละ
จาก เเบงค์
วันที่ 6/4/2011 3:54:48 AM [IP: 124.121.76.14]
ถ้าการ์ตูนมีปัญหาอะไรช่วยชี้แจงด้วยนะตับ คนอ่านจะได้เข้าใจจะได้รู้ว่าตกลงจะมีการ์ตูนเรื่องนี้ออกต่ออีกหรือจะหยุดพิมพ์ คนอ่านจะได้รู้และรออ่าน แบบนี้เซ็งคับ ชี้แจงในหน้าแรกเลยคับคนอ่านจะได้เข้าใจ รอได้คับ
จาก นานาทัศนะ
วันที่ 5/27/2011 7:49:43 PM [IP: 14.207.127.232]
สะท้านเดียวดาย ลองไปอ่านตอนแรกๆ นะครับ ที่สู้กับอู๋หมิง บนเขา อู๋หมิงโหม่งดาบหักเป็นชิ้น ๆ ทำให้ จิตกระบี่ที่มีอยู่ หลุดออกไป ตี้ซื้อเทียนให้เหล็กปัญญา ประกอบขึ้นใหม่ เพื่อไว้ฆ่ามังกร อันซ่อมใหม่ ใครก็จับได้แล้ว
จาก เหล็กเท.
วันที่ 5/21/2011 5:15:33 PM [IP: 180.183.106.91]
รอเล่มที่ 104 จนเกีอบลืมว่าเคยอ่าน
จาก จางซันฟง
วันที่ 5/13/2011 2:42:53 PM [IP: 58.8.63.213]
ผมรอเล่มที่104นานมากคับ
จาก อาร์ม
วันที่ 5/8/2011 1:33:47 PM [IP: 58.8.78.150]
ทำอะไรอยู่ออกได้แล้วนานแล้วครับพี่น้องคับ
จาก บอย
วันที่ 5/6/2011 12:00:49 PM [IP: 118.173.99.174]
ออกสักทีเทอะคับ รอนานมาก
จาก MAN
วันที่ 4/30/2011 2:58:01 PM [IP: 118.174.161.250]
เมื่อไหร่จะออกเนี่ย รอเป็นชาติละ เฮ้อๆ
จาก zzz
วันที่ 4/27/2011 11:34:38 AM [IP: 58.137.122.162 192.168.40.221]
หาซื้อครบชุดที่ไหนได้บ้าง
จาก คนเคยอ่าน
วันที่ 4/23/2011 8:16:27 PM [IP: 49.230.182.207]
รอมาเป็นชาติแล้ว ฟงอวิ๋น 104....
จาก วายุเดียวดาย
วันที่ 4/13/2011 3:26:35 PM [IP: 180.183.212.69]
ส่วนตัวแล้วไม่ชอบวายุพิโรธเพราะทำให้ฟงกลายเป็นศิษย์อู๋หมิงไปอีกคน และคิดว่ามันคงร้ายสำหรับนรกกระบี่เท่านั้นเพราะไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเพิ่มมาเลย แค่นรกกระบี่ไม่คุ้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่กระบี่
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 2/28/2011 11:31:31 PM [IP: 182.53.244.197]
ฟงมี วิชา วายุพิโรธ ด้วยครับ ตอนที่เอาออกมาใช้ครั้งแรก สุดยอดมาก เรียกว่าพลังสามารถเปิดโลกกะรบี่ได้เลย แต่น่าเสียดาย เอามาใช้แป๊ปเดียว
จาก วาตะเมฆา
วันที่ 2/22/2011 5:48:41 PM [IP: 180.183.190.128]
ฟงมี ดาบจิตจากจ้าวสุกร ดาบมารจากจอมมาร เพลงดาบสกุลเนี่ย พลังแฝงกิเลนจากเลือดคุ้มคลั่ง แด๊กองุ่นเลือดเข้าไปด้วยนา
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 2/21/2011 3:15:18 PM [IP: 210.1.3.18]
104 ยังไม่มา เกือบปีแล้วนะครับ..... มีการตลาดอะไผิดพลาดรึเปล่าครับ.... การ์ตูนเรื่องนี้จะหายสายสูญไป ไม่มีปี่ ไม่มีขลุ่ย... คงไม่ใช่กายเวอร์ นะครับ.. มีหลายคนรอ หลายคนสงสัย หลายคนเริ่มไม่ มั้นใจ.... ว่า 104 จะมีต่อไปจิงๆ
จาก ฟงอวิ๋น Siam Fishing
วันที่ 1/28/2011 6:24:43 PM [IP: 124.120.113.16]
ฟง กับ อวิ๋น เก่ง เท่ากันเหละ แต่ว่า ในเรื่อง อวิ๋นมีบทมากกว่าเพราะเวลาจะประลองอะไรก็ไร้กฎเกณ สู้หมด ไม่มีถอย ไม่ต้องมีเหตุผล แต่ เนี่ยฟง รักสงบ ไม่ชอบหาเรื่องใคร เลยทำให้ดูไม่มีบทบาท ฝีมืออ่อนกว่าอวิ๋น
จาก สงป้า
วันที่ 1/28/2011 6:21:04 PM [IP: 124.120.113.16]
ผมว่าปู้จิ้งอวิ๋น เก่งกว่าอู๋หมิงและม่ออิงสง นะคับ คิดดู อวิ๋น มีธาตุมังกร แขนกิเลนไฟ เพลงฝ่ามือเมฆาล่องลอย เพลงกระบี่ที่เรียนจากอู๋หมิง เพลงกระบี่ที่คิดค้นเอง พลังไร้ปราถณา ส่วน ฟง ก็สู้อวิ๋นได้นะ ฟงมีเพลงแตะวายุ ทศทิศไร้พ่ายที่มีเพลงยุธ 10 อย่าง แค่นี้
จาก เทพตำนาน
วันที่ 1/28/2011 6:13:15 PM [IP: 124.120.113.16]
ผมก็ได้ยินคนบอกแบบนี้แต่ไม่เชื่อเพราะคิดว่ามันเกรียนแต่ตอนหลังเชื่อแล้วว่าจริงเพราะมันเป็นลูกครึ่งจีนที่เคยอ่านนิยายเรื่องฟงอวิ๋นคับ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 1/28/2011 6:11:18 PM [IP: 124.120.113.16]
ตอนจบปู้จิ้งอวิ๋นตายคับ ในนิยายเป็นยังนั้น ลองไปดูชื่อตอนของ ฟงอวิ๋นเล่ม 1 สิ มันจึงเป็นชื่อตอนว่า ตำนานปู้จิ้งอวิ๋น แต่อวิ๋นไม่ได้บ้าอำนาจหรือเป็นมารนะแต่เสียสละตัวเองเพื่อช่วยยุทธภพ แบบว่าตายในสนามรบอะส่วนเนี่ยฟงก็เก็บตัวหายไปจากยุธภพ
จาก อ.เ. ฟันธง
วันที่ 1/25/2011 5:54:00 PM [IP: 124.121.202.175 192.168.3.219]
ปู้จิ้งอวิ๋นคือคนทีเก่งที่สุดแล้วในเรื่องนี๊ท่าจะมีใครสู้อวิ๋นใด้สุดท้ายก็เป็นเนี่ยฟงนั่นแหละ สู้กันให้ตายไปข้างเรื่องจะได้จบๆ ยาวนานเยี่ยม ขี้เกรียดรอครับ/แจ้ฟง
จาก แจ้ฟง
วันที่ 1/23/2011 3:05:04 PM [IP: 124.122.14.234]
เล่มหน้า ปู้จิ้งอวิ๋นประลองกับเซียนกระบี่ อู่หมิงจะหายเข้าไปในโลกกระบี่ เสี่ยวอู่ จะได้พลังจากโลกกระบี่ เสินฟงจะประลองกับอู่เทียนเชี่ยแทนอี้ฟงแต่สุดท้ายอี้ฟงก็ปรากฎตัวมาเอาชนะอู่เทียนเชี่ย อู่เทียนเชี่ยพ่ายแพ้ตาบอดไปข้าง
จาก ฟงอวิ๋น เล่ม104
วันที่ 1/18/2011 8:06:02 AM [IP: 110.164.30.89 192.168.3.213]
ยังแ.เข้ามาดูตลอดแต่104ก็ยังไม่ปรากฏจะให้ข้าน้อยรอคอยอีกนานเท่าใดกัน
จาก แจ้ฟง
วันที่ 1/17/2011 2:00:31 PM [IP: 58.137.104.2]
รออ่านจน คิดว่าเลิกผลิตแล้ว ปกตินี่เดินเข้า 7-11 ต้องมีมาวางแระ แต่เด๋วนี้แทบจะแกะชั้นหนังสือมาแหกดู ว่าไม่มีจริงๆ -*- อ่านตั้งแต่ อายุ 17 ตอนนี้ จะ 25 แล้ว ก็ยังรอที่จะอ่านอยู่นะคับ เป็นหนังสือเรื่องนึงในสามเรื่อง ที่ซื้อมาเก็บไว้ อีกสองเรื่องเป็น ครอ
จาก petitkong
วันที่ 1/16/2011 6:56:09 PM [IP: 180.180.109.249]
ไมฟงกากนักฟระ ไม่ชอบใจเท่าไหร่เลย
จาก ง่าว
วันที่ 1/16/2011 5:24:20 PM [IP: 124.120.85.244]
ชอบ กระบี่กิเลนไฟ... ไม่รุดิ ขลังดี ฮ่าๆๆๆ ก็ไม่มีไรมาก กระบี่ธรรมดา ที่มีไฟลุกอ่ะละ
จาก โต๊ะตังไล้
วันที่ 1/13/2011 8:32:13 PM [IP: 118.172.80.21]
ผมว่า อาวุธที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเปง*มีดอีโต้ในครัวของฮูหยินผมมากกว่านะ ยิ่งกว่าแม่ฮูหยินซะอีก 5555
จาก สหายชาวยุทธแดนตงหวน
วันที่ 1/2/2011 11:56:17 AM [IP: 124.121.203.109 192.168.1.104]
ผมว่า อาวุธที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเปง*มีดอีโต้ในครัวของแม่ผมมากกว่านะ 55+ นึกแล้ว สยอง
จาก แจ้ฟง
วันที่ 12/30/2010 8:25:09 PM [IP: 49.229.25.160]
กระบี่ฟ้า เลิศพบจบแดน สุดโหด
จาก ม่ออิงสง
วันที่ 12/29/2010 1:21:19 AM [IP: 203.150.234.231]
สะท้านเดียวดายไม่ได้ออกจากฝักนานมาก เพราะไม่พบคู่ต่อสู้ที่คู่ควร แถมใช้ Check พลังวัตรคู่ต่อสู้ได้อีก แต่หลัง ๆ มานี่แปลกแฮะ ขาด"จื่อลู่"ยังจับได้เลย
จาก Best
วันที่ 12/29/2010 1:19:15 AM [IP: 203.150.234.231]
นอกจากดื่มหิมะ ก็เป็นสะท้านเดียวดายครับ ตอนแรกใครจับแล้วนิ้วขาดเลยนะ (หากวรยุทธ์ไม่ถึง)
จาก Best
วันที่ 12/26/2010 11:53:02 AM [IP: 125.24.63.146]
ทำไมเนี่ยฟงไม่ใช้ทศทิศไร้พ่ายบ้างเลย
จาก เต่าคะนอง
วันที่ 12/26/2010 10:50:14 AM [IP: 182.232.127.168]
ไม่รู้ต้องรอนานอีกแค่ไหนถึงจะได้รู้ว่าแผนของอู๋หมิงเหนือล้ำแค่ไหน
จาก ยูยะซัง
วันที่ 12/25/2010 12:26:12 PM [IP: 58.9.148.46]
นอกจาก ฟงอวิ๋น 104 ช่วยออก วีรบุรุษไร้น้ำตาเล่มต่อไปด้วยนะครับ จะดองไปทำไมอ่ะครับ เฮ้อ
จาก yai
วันที่ 12/23/2010 4:51:33 PM [IP: 125.24.188.133]
104 104 104 104 104 ทำพิธีอัญเชิญ 104 กันนะ- -
จาก 104
วันที่ 12/19/2010 9:57:29 PM [IP: 222.123.197.196]
นานจังเลยครับเล่มที่ 104 น่ะ ที่ฮ่องกงเขาออกมาแล้ว 590 น่ะ แล้วกว่าของเราจะถึงเขา ไม่เป็น 10 ปีเลยหรอครับ รบกวนช่วยออกมาไว้ๆๆหน่อยครับ คนรอเก็บอยู่น่ะครับ
จาก ฟูงิ
วันที่ 12/18/2010 8:18:58 AM [IP: 124.121.203.229 192.168.3.213]
มาอิกละ ผมคิดว่านะจะเปง ทันฑ์สวรรค์อะโหดเก๊น +จอมอสูร ของอี้ฟงด้วยนะ^^
จาก แจ้ฟง
วันที่ 12/18/2010 8:16:57 AM [IP: 124.121.203.229 192.168.3.213]
ผมคิดว่าน่าจะเป็นสะท้านเดียวดายนะ ผมชอบมากๆ ครับ ตอนหวงอิ้งมาตอนแรกน่ากลัวมากๆ แบบว่าจับใครไม่ได่เล่ยอะดาบ มือขาดเลยอะ =.=
จาก แจ้ฟง
วันที่ 12/15/2010 11:53:58 PM [IP: 110.168.47.59 192.168.1.117]
เรามาโหวต สุดยอดอาวุธกันดีกว่า ผมว่า ดาบดื่มหิมะเจ๋งสุด สร้งหิมะได้ เท่ห์จริงๆ
จาก จ้าวสุกร
วันที่ 12/15/2010 10:24:31 AM [IP: 125.27.175.65]
แต่รู้สึกว่า เล่มหน้า เนี่ยฟงมีเค้าจาได้ขึ้นปกนะ เพราะเล่มหน้าถ้าจำไม่ผิดไม่มีรูปปู้จิ้งอวิ๋น
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 12/15/2010 10:22:49 AM [IP: 125.27.175.65]
เห็นด้วยตรับที่ว่าไห้ เนี่ยฟง ขึ้นปกบ้าง ถึงผมจะชอบปู้จิ้งอวิ๋นมากกว่าก้เหอะ แต่นี่มานเรื่องฟงอวิ๋นนะ ถ้าเปงเรื่องปู้จิ้งอวิ๋นคนเดียวก้ว่าไปอย่าง สงสารเนี่ยฟงช่วงนี้บทไม่ค่อยมี
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 12/13/2010 9:25:11 PM [IP: 182.53.25.155]
ออกมาได้เเล้วครับ อยากอ่านใจจะขาด
จาก
วันที่ 12/13/2010 12:22:44 PM [IP: 223.206.96.116]
ฝังอยู่หน้าหลุมศพอี้ฮูหยิน อีกไม่นานนักจะถูกเอามาใช้เปิดตัวอาวุธใหม่อย่างไร้ราคาสุดๆแล้วหลังจากนั้นก้อจะหายไปอย่างกระจอกๆ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 12/12/2010 11:57:31 PM [IP: 124.121.76.253]
สงสัยจัง กระบี่พ่ายมรณะ ของอี้ฟงหายไปไหนเห็นประมาณเล่ม 80 กว่าโดนแย่งไปแล้วถูกโยนลงกองไฟธรรมดา ไม่รู้โดนทำลายหรือป่าวแต่นี่มันกระบี่วิเศานะแค่กองไฟธรรมดานี่นะจะทำลายกระบี่พ่ายมรณะ ?
จาก เซียนกระบี่
วันที่ 12/12/2010 11:47:06 PM [IP: 124.121.76.253]
เล่ม 104 ขอเนี่ยฟง ขึ้นปกเดี่ยวๆบ้างน้า ไอ้อวิ๋นมันขึ้นเยอะเกินไปล่ะ ลำเอียงเกินไป เรื่องชื่อ ฟงอวิ๋น นะครับไม่ใช่ เรื่อง ปู้จิ้งอวิ๋น
จาก จอมยุทธเทพอินทรีย์
วันที่ 12/11/2010 8:59:35 PM [IP: 180.180.93.208]
รอนานแล้วจะมายัง 104
จาก
วันที่ 12/3/2010 1:19:43 AM [IP: 110.164.173.211 192.168.3.164]
จำตอนเล่มแรกๆได้ปะ *ที่บั่กอวิ๋นไปจีบผู้สาวข่งฉือแล้วบั่กเนี่ยฟงมาเจอ ป.โท่ บักอวิ๋นกลัวเนี่ยฟงวิ่งหนีเนี่ยฟงหางจุก.ไปซะงั๊น*โถเทพมรณะ -.-
จาก ท่านแจ้
วันที่ 11/30/2010 8:57:06 PM [IP: 223.205.43.205]
post ความเห็นยาว ๆ ไม่ได้เหรอครับ ความเห็นอันก่อนผม post ซะยาวขึ้นแค่ 3 บรรทัดเอง
จาก คนรออ่านอีกคน
วันที่ 11/28/2010 11:43:22 AM [IP: 110.49.205.91]
104 ท่านเจ้ายุทธจะสิ้นปีแล้วครับท่าน
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 11/28/2010 1:46:22 AM [IP: 111.84.81.101]
ทำไมความเห็นไม่ขึ้น
จาก คนรออ่านอีกคน
วันที่ 11/28/2010 1:42:04 AM [IP: 111.84.81.101]
เห็นด้วยครับที่ โดยเฉพาะเรื่องตรรกะ หลัง ๆ มาเป็นชักยังไง ๆ แล้ว ยังจำกันได้นะครับ ตี้ซื่อเทียน ผู้สรรหาวิธีอมตะให้ฮ่องเต้ ได้ดื่มเลือดหงส์(ใช่ป่าว?) และมีชีวิตอมตะมานับพันปี ทั้งพลังและวิทยายุทธ จึงแทบจะเป็นเทพได้แล้ว ต่อมาจิ้งอวิ๋นได้กินธาตุมังกร
จาก คนรออ่านอีกคน
วันที่ 11/27/2010 4:40:45 PM [IP: 58.8.191.82]
webmasterช่วยมาชี้แจงเล่ม104เมื่อไหร่จะออกด้วยครับ
จาก webmasterชี้แจงด่วน
วันที่ 11/24/2010 1:20:44 PM [IP: 58.137.46.54]
เมื่อไหร่104จะออกครับ?
จาก เสินฟง
วันที่ 11/13/2010 12:37:27 PM [IP: 124.122.17.129]
อู๋หมิงไม่ได้ตายครับ เพียงแต่หลังจากเปิดโลกกระบี่อีกครั้ง อู๋หมิงก็ไม่ได้แสดงวรยุทธอีกเลย ยุทธภพกล่าวว่าอู่หมิงนั้นได้สูญสิ้นวรยุทธแล้ว
จาก วีร์
วันที่ 11/13/2010 9:58:18 AM [IP: 58.11.75.14]
ออกได้แล้วคับนานแล้วนะ
จาก
วันที่ 11/12/2010 10:14:21 PM [IP: 115.87.202.10]
ตายไปแล้วหรอครับคนแปล จะครึ่งปีแล้วยังไม่ออกอีก จะดองให้มันเน่าก่อนหรืองัย เป็นยังงัยก็ออกมาชี้แจงด้วย
จาก ออกซะทีเถอะ
วันที่ 11/12/2010 7:22:05 PM [IP: 223.206.114.37]
ยามบู๊ลิ้มสงบคัมภีร์จะหายสาบสูญ หากบู้ลิ้มระส่ำระสายเกิดการแย่งชิงอำนาจกันคราใดฟงอวิ๋นจักออกมาปราบกอบ.้ทุกคราไป ยามนี้เรียนเชิญสหายไปศึกษาภาษาจงหยวนกันที่ห้องท่านวีร์ให้หายร้อนรุ่มก่อนเถิด
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 11/12/2010 7:21:04 PM [IP: 223.206.114.37]
แก้ตัวหน่อยนึง ไร้ทุกข์ไม่หายนะครับ ยังเจออยู่ // เรียนท่านสหายชาวยุทธ ผู้น้อยคาดว่าคัมภีร์104คงจะปรากฏเอาอีกทีหลังวันตรุษจีนไปแล้ว
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 11/11/2010 12:04:52 PM [IP: 118.173.71.99]
เรียนเจ้ายุทธ์สำนักพิมพ์ท่านประมุขที่สูงส่งนับถือ104ตำนาน104เล่มนี้ควรออกสู่ยุทธภพมันถึงเวลาแล้ว การต่อสู้ที่เข้มข้น มือกระบีเหล่าชาวยุทธ ศาสตร์กระบี่
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 11/10/2010 8:43:53 PM [IP: 61.90.107.202]
สงสัยจังยังไม่ได้ต้นฉบับ รอต่อไป...
จาก yai
วันที่ 11/9/2010 7:43:22 PM [IP: 58.11.67.15]
นานแล้วคับ
จาก บอย
วันที่ 11/6/2010 5:45:05 PM [IP: 118.174.161.158]
เมื่อไหร่จะออกเนี่ย รอนานอีกเเล้ว เฮ้อ เล่มนี้จะมีเนื้อเรื่องยังไงหว่า!!!
จาก zzzzzz
วันที่ 11/6/2010 12:52:26 PM [IP: 58.8.128.95]
อู๋หมิงไม่ตายนะครับลองอ่านในwebจีนดูเพียงแตกลายเป็นคนธรรมดาเท่านั้น
จาก xxx
วันที่ 11/5/2010 1:38:32 PM [IP: 223.207.88.146]
เท่าที่ดูๆภาพแล้ว ไม่มีตอนไหนที่โดนแทงหรือทำอะไรให้ตายได้นะ ก้อแค่ไม่ปรากฏอีกเลยหลังจากเปิดโลกกระบี่ ไร้ทุกข์กับ.นเฉินก้อหาย น่าจะเข้าไปในภพกระบี่มากกว่า
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 11/4/2010 8:30:09 PM [IP: 115.87.144.48]
อู๋หมิงตายเล่มหน้านี้แล้วเหรอครับ
จาก yai
วันที่ 10/21/2010 6:26:05 PM [IP: 58.8.87.103]
ชอบเนี่ยฟง และไม่ชอบตรงที่ ใจอ่อน โลเล ปัญหาที่ตามมาส่วนใหญ่เกิดจากความใจอ่อนของฟง (ประจำ)
จาก แล้วจะทำไม
วันที่ 10/20/2010 2:20:53 PM [IP: 124.121.72.26]
T-T ใกล้ตอนอู๋หมิงจะตายแล้วอ่ะไม่อยากให้ตายเลยชอบมากแล้วอวิ๋นก้อจะบ้าอำนาจอยากเป็นเจ้ายุธให้ยุธภพสงบตามเจตนาของอู๋หมิง เสินฟงกับตี้เอ่อม่งก้อตายด้วยอ่ะ โอ้พระเจ้า
จาก
วันที่ 10/20/2010 2:10:52 PM [IP: 124.122.253.179]
ทำไมเนี่ยฟงไม่ได้ขึ้นปกเดี่ยวบ้างเลยหายไปตั้งแต่เล่ม87 บทก็น้อยไม่เด่นเท่าปู้จิ้งอวิ๋น วรยุทธก็สู้อวิ๋นไม่ด้ อวิ๋นมีแขนกิเลน เพลงกระบี่จากอู๋หมิง ธาตูมังกรก็ได้กินแตเนี่ยฟงไม่ได้กินแค่ได้รับถ่ายทอดพลังธาตุมังกรอวิ๋นแล้วแบบนี้มันจะเก่งเท่าอวิ๋นได้ไง
จาก
วันที่ 10/15/2010 10:41:26 AM [IP: 58.137.103.210]
เกลียดตรงไม่มีสาวๆ สวยๆ ในเรื่องเลย มันจะได้ชุ่มชื่นๆ น่าอ่านบ้าง ดวลกำลังภายในกันมากไป
จาก สาวๆ
วันที่ 10/14/2010 6:02:56 PM [IP: 223.204.245.80]
ได้อ่านเรื่องย่อของคุณวีร์แล้วสงสัย สรุปแล้วภาคการ์ตูนกับภาคนิยายนี่เนื้อหาคนละตอนกันเลยใช่ป่ะคับ แล้วยังงี้ดาบดื่มหิมะ+กระบี่เลิศภพก้อด้อยกว่าผลึกฟ้าของเวิ่นเทียนสิ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 10/14/2010 5:56:56 PM [IP: 223.204.245.80]
ชอบกระบี่โหย,ต้วนล่าง,หวา_ยคง,หลงเอ๋อ,ฟ่งอู่,กุ๋ยหู่ /เกลียดอู๋หมิง,อวิ๋น,อี้ฟง,ปู้เทียน /บอสในดวงใจ...เจ้าฟ้า
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 10/11/2010 3:19:31 PM [IP: 124.122.197.33]
ตัวละครที่ชอบคือ อู๋หมิง กับตี๋ซือเทียน ตัวละครที่ไม่ชอบคือ อี้ฟง กับหลานอู่ ภาคนิยายสนุกจริงๆนะครับแนะนำให้หามาอ่านกัน สำหรับคนที่ไม่เคยอ่าน
จาก วีร์
วันที่ 10/11/2010 12:35:21 PM [IP: 203.150.234.231]
เกลียดที่สุด 1.ต้วนล่าง 2. หลานอู่ 3. อี้ฟง ตัวร้ายที่ชอบที่สุด คือ อดีตจักรพรรดิญี่ปุ่น ครับ
จาก Best
วันที่ 10/11/2010 12:33:39 PM [IP: 203.150.234.231]
ชอบที่สุด 1.เนี่ยฟง 2.ปู้จิ้งอวิ๋น,หวงอิ่ง 4. อู่หมิง 5. เสินฟง
จาก Best
วันที่ 10/8/2010 4:32:31 PM [IP: 183.89.238.67]
ชอบสุด : จิงๆก้ชอบเนี่ยฟง ปู้จิ้งอวิ๋น อู๋หมิง แต่ที่ชอบสุดคือ ปู้จิ้งอวิ๋น เกลียดสุด : ที่เกลียดและรำคานสุด คือต้วนล่าง กับ .นเฉิน ตัวร้ายไนไจตลอดกาล : แน่นอน ซิฟุ ตี้ซื่อเทียน อยากให้มาเป็น 10 มารตัวที่เก่งที่สุดจัง
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 10/8/2010 4:28:02 PM [IP: 183.89.238.67]
หาไรทำกันหน่อย ถ้าโหวตตัวละครที่ชอบที่สุด ตัวละครที่เกลียดที่สุด กับ ตัวร้ายที่ชอบที่สุด คุณจะเลือกใคร
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 10/8/2010 4:26:11 PM [IP: 183.89.238.67]
แต่รู้สึกคุณวีร์ชอบอ่านภาคนิยายเป็นพิเศษเลยนะ หรือว่าเพราะโตแล้วเลยเปลี่ยนไปอ่านนิยายแทนหว่า 555 ไม่เกี่ยวเนาะ
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 10/8/2010 4:21:45 PM [IP: 183.89.238.67]
ผมถึงว่าเนื้อเรื่องตอนหลังผมอ่านเอาสนุกไม่เอาเหตุผล เพราะดูอย่างม่ออิงสงสิ ตอนแอบช่วยฟงอวิ๋นจากตี้ซื่อเทียน ดวลกำลัง แพ้ตี้ซื่อเทียน โดนทำร้ายบาดเจ็บจนต้องถอยออกมา ตอนหลังเก่งขึ้นมาแบบพุ่งกระฉูดได้ไงไม่รุ 5555 แต่ผมก้ชอบนะ กระบี่พิฆาตไร้ฟ้า
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 10/8/2010 4:16:30 PM [IP: 183.89.238.67]
ไม่แปลกหรอกที่ต้วนล่างโดนเสียบไม่ตาย ธาตุมังกรนอกจากตัดหัวแล้วอะไรก็ฆ่าไม่ได้ เพราะถ้าไครยังจำกันได้ ปู้จิ้งอวิ๋นก็ขยี้หัวใจตัวเองทิ้งไปแล้วตอนสู้กับซิฟุ ตี้ซื่อเทียน กินธาตุมังกรปุ๊บหายเป็นปลิดทิ้ง
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 10/7/2010 11:38:21 PM [IP: 118.172.16.203]
ผมว่า เรื่องที่ปู้จิ้งโดน โซ่ล่ามไว้แล้วออกมาไม่ได้ เพราะโดนจี้จุดน่ะครับตอนที่สู้กับลูกน้องราชันย์วิเศษโดยยอมสละชีพ แล้วที่ต้วนล่าง โดนกระบี่ของปู้จิ้งอวิ๋นไม่เป็นอะไร เพราะว่า ต้วนล่างเป็นคนเดียวที่กิน ธาตุมังกรไป2เม็ดครับ ส่วนเนี่ยฟงที่โดนจอมอสูรฟันแล
จาก วาตะเมฆา
วันที่ 10/1/2010 4:01:24 PM [IP: 124.122.199.33]
เป็นแค่คนที่ชอบฟงอวิ๋นเท่านั้นล่ะกร้าบ ภาคนิยายก็หายยาวเลย ติดตามผลงานอยู่นะครับ
จาก วีร์
วันที่ 9/30/2010 5:04:14 PM [IP: 180.183.28.153]
เมื่อไรเล่ม ต่อไปจะออกครับรอ เก็บอยู่น่ะครับ
จาก ฟูงิ
วันที่ 9/29/2010 11:51:30 AM [IP: 110.164.240.238]
ไม่ใช่ครับ เทพยุทธ์ตายเล่มที่ 45 ครับ ตอนดวลกับจ้าวน้ำแข็ง (ศิษย์เอกตี้ซื่อเทียน)
จาก Best
วันที่ 9/28/2010 10:07:18 PM [IP: 222.123.194.87]
เทพยุทธ์ที่ว่า.ยถึงมารกระบี่ป่าวครับ ถ้าใช่ก้อน่าจะเป็นปุ๋ยไปแล้ว ทั้งตาบอด ทั้งโดนพิษ น่าจะอยู่แถวๆต้นสะเดาหน้าบ้านต้วนซ่วยที่เขาเล่อซาน
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/26/2010 3:59:15 PM [IP: 222.123.194.87]
หุหุ เจ้าพ่อฟงอวิ๋นตัวจริงยังบ่นอ่ะ 555+
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/25/2010 5:07:30 PM [IP: 202.28.119.117]
เทพยุทธ์ ที่เปงอาจารย์ต้วนล่างหายไปไหนผมชอบที่ยิงแสงออกจากนิ้วมากๆๆๆ หายไปตั้งแต่จบภาคต้วนล่างแล้ว
จาก ลูแปง
วันที่ 9/25/2010 12:13:12 PM [IP: 202.28.66.26 10.40.1.93]
อ่านตั้งแต่ประถม ตอนนี้เรียนจบแล้ว
จาก M
วันที่ 9/24/2010 8:07:54 PM [IP: 222.123.194.87]
คุณวีร์ยังบ่นเลยอ่ะ 555+ ผมว่าคุณวีร์แปลมาให้เพื่อนๆอ่านจะไวกว่ามั๊ง น่าเสียดาย google translate แปลจากภาพไม่ได้
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/24/2010 1:18:57 PM [IP: 124.122.199.154]
ออกช้าจังเลยเนอะ
จาก วีร์
วันที่ 9/24/2010 10:29:08 AM [IP: 124.122.240.58]
ว่าแต่เมื่อไหร่จะได้อ่านเล่ม 104 หว่า หาธาตุมังกรมากินรอไว้เลยคับพี่น้อง กว่าจะได้อ่าน
จาก เซ็ง
วันที่ 9/23/2010 7:08:59 PM [IP: 182.52.223.211 192.168.10.100]
แล้วคิดว่าพวกเราจะได้อ่านภาคใต้หล้าไร้คู่เปรียบกันป่ะเนี่ย
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/23/2010 6:08:20 PM [IP: 180.180.65.93]
เนื้อเรื่องตอนนี้สุดจะบรรยายอู๋หมิงแพ้เจี๋ยซินเล่ม75แต่มาเสมอกับม่ออิงสงที่โดนฟงอวิ๋นรุม2-1ยังสูสีในเล่มน่าจะ98บทจะเก่งก้เก่งยิ่งราชันวิเศษอะโผล่มาก้ชนะเลยแล้วก้ไม่มีบทบาทอะไรเลยเรื่องอายุตัวหลักหล่อกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานอะไม่มีแก่กันเลยเนอะ...คอยต่อไป
จาก ไม่เอ่ยนาม
วันที่ 9/23/2010 6:05:22 PM [IP: 180.180.65.93]
อยากระบายครับรอมานานผมว่าตอนนี้นี้เรื่องทามหลักคงไม่มีใครเก่งกว่าฟงอวิ๋นแล้วละเพราะกว่าจะพัฒนามาได้ขนาดนี้ก้นานและตอนนี้ก้เทพเกินไปแล้วราชันวิเศษโผล่มาก้ชนะและใช้โซ่ล่ามอวิ๋นได้อีกอะไรจะขนาดนั้น.สู้กันทีฟ้าถล่มดินทลายโซ่แค่นั้นก้เอาอยู่เหอะๆแล้วพวกพี่ๆดู
จาก อยากอ่าน
วันที่ 9/23/2010 3:09:24 PM [IP: 124.121.76.62]
ช่วงเล่มที่ 130 กว่า ๆ ฟงอวิ๋นจะไม่ถูกกันเองครับ ม่งตายแล้ว เจี๋ยซิน.เก่ง
จาก Best
วันที่ 9/23/2010 2:45:28 AM [IP: 183.89.32.11]
ฉากนั้นผมก้อึ้งเหมือนกัน เลยได้แต่คิดว่า ปู้จิ้งอวิ๋นจาออกก้ออกได้ แต่ไม่อยากทำอะไรวู่วาม ปลอบใจตัวเอง
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 9/21/2010 4:50:05 PM [IP: 124.122.14.7]
แล้วผมยังตลกตอนที่ราชันวิเศษจับตัวปู้จิ้งอวิ๋น "โดยใช้โซ่ตรวน" เออ แค่นี้ก็เอาอยู่เนาะ แปลกดี
จาก Best
วันที่ 9/21/2010 4:47:10 PM [IP: 124.122.14.7]
แต่เนี่ยฟง (มีพลังธาตุมังกรเหมือนกัน) โดนดาบจอมอสูรฟันที่หัวไหล่ (โดยอี้ฟง) ยังต้องนั่งปรับลมปราณตั้งนาน
จาก Best
วันที่ 9/21/2010 4:45:14 PM [IP: 124.122.14.7]
ทำลายตรรกะจริง ๆ เช่นเรื่องธาตุมังกร จำได้มั๊ยต้วนล่างโดนเลิศพบจบแดนทิ่มทะลุร่าง ยังไม่เป็นอะไรมากเลย ฟื้นตัวเร็วมาก
จาก Best
วันที่ 9/21/2010 4:43:08 PM [IP: 124.122.14.7]
พั่วจินขณะที่กินธาตุมังกร ก็อายุมากแล้วครับ ส่วนเจี๋ยซิน,ต้วนล่าง ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
จาก Best
วันที่ 9/21/2010 3:52:09 PM [IP: 222.123.240.157]
เอาแค่เรื่องหน้าตาตัวละครเป็นตัวอย่าง ถ้ามาจากธาตุมังกรทำไมคนที่กินบางคนถึงหน้าแก่(พั่วจิน เจี๋ยซิน ต้วนล่าง) แต่คนไม่ได้กินบางคนก้อยังหน้าเด็ก(อู๋หมิง เฉิน ตี้เอ้อม่ง) //เถียซื่อหนานขึ้นปก33ด้วยแหละ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/21/2010 3:47:03 PM [IP: 222.123.240.157]
จึงสอบถามเพื่อนๆเผื่อว่าผมอาจผิดเองที่เข้าใจตรรกะที่แกวางไว้ถูกแล้วแต่ผมดันไม่เข้าใจ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/21/2010 3:43:55 PM [IP: 222.123.240.157]
ที่สงสัยหนักจริงๆคือตัวหม่าหยงเฉิงมากกว่า สงสัยไต้หวันไม่ได้สอนตรรกศาสตร์ แกทำลายตรรกะที่แกผูกไว้เองมาหลายครั้ง จนชักจะหมดศรัทธา
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/21/2010 3:40:38 PM [IP: 222.123.240.157]
จริงๆก้อ.ยถึงคุณเทพมรณะฯแหละ แต่ไม่ได้แค้นเคืองอะไร เข้าใจว่าคนเรามันหลากหลาย เราอาจต่างแต่ผมไม่ยึดติด แค่บอกว่าตัวเองคิดอะไรเสร็จแล้วก้อตัวเบา
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/20/2010 11:15:42 AM [IP: 203.131.210.157]
ที่ผมบอกอย่าไปสนใจเรื่องอายุ(รวมถึงเรื่องหยุมหยิมอื่นๆ) ไม่ไช่เพราะผมไม่เห็นด้วยกะหลายๆคนหรอก ผมก้สงสัยเหมือนทุกท่านแหละ แถมคิดมากด้วย ก้เลยแค่มาบอกไห้อย่าไปคิดมากมันเลย แค่นั้นจิงๆครับ
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 9/20/2010 11:12:40 AM [IP: 203.131.210.157]
ไม่รุว่าท่าน พลังนกกระจอก .ยถึงผมรึปล่าวนะ 555
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 9/20/2010 11:09:58 AM [IP: 203.131.210.157]
ไม่ได้จงใจล่วงเกินนะ หรือ คิดในแง่ลบครับ ต้องขออภัย
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 9/20/2010 11:08:15 AM [IP: 203.131.210.157]
ก้ไม่ได้อะไรหรอก ไม่ได้ว่าครับ หนุกๆเหมือนกัน เพียงแต่แค่พูดเฉยๆว่าไปคิดมากเรื่องนู้น เรื่องนี้มานจะทำไห้เสียรสการอ่านน่ะครับ เพราะตามความจิงก้ no comment เรื่องอายุเหมือนกัน
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 9/20/2010 11:05:01 AM [IP: 203.131.210.157]
ฮ่องกง 138 แล้วครับ ที่ไทยไม่กระเตื้อง :( Sad face
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 9/20/2010 10:00:06 AM [IP: 124.121.76.48]
ตามความเห็นผมนะ ปู้จิ้งอวิ๋น 63 เท่าๆ .นเฉิน เนี่ยฟง 59 อู๋หมิงราวๆ 90 ครับ
จาก Best
วันที่ 9/18/2010 1:42:52 PM [IP: 222.123.241.123]
ถ้าหากพลาดพลั้งไปทำให้รอยหยักของผู้อื่นจวนเจียนจะโอเวอร์ฮีตก้อขอกราบประทานอภัยงามๆนะครับ ...เพิ่งกลางเดือน โหวตกันเป็นหมื่นแย้วอ่ะ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/18/2010 1:39:05 PM [IP: 222.123.241.123]
เรื่องอายุจริงๆก้อคิดแค่ลวกๆไม่ข้องใจ แต่มันเกี่ยวกับพลังหน้าใสไหลเด้งของตัวละคร ซึ่งถ้ามันขัดกับตรรกะที่เคยเรียนมาตอนม.4มันก็ยากที่จะทำใจยอมรับได้ เลยอยากขอคำอธิบายจากผู้อื่น ก้อเท่านั้นเอง
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/18/2010 1:32:43 PM [IP: 222.123.241.123]
เอ่อ การได้คิดได้จินตนาการเป็นความสนุกอีกรูปแบบนึงในการอ่านฟงอวิ๋นของผมอ่ะนะ ถ้าท่านอื่นเสพความสนุกแบบอื่นก้อขอโทษที่รบกวน ขอคุยกับเฉพาะคอเดียวกันแล้วกันนะจ๊ะ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/17/2010 6:36:44 PM [IP: 125.26.28.78]
ฮ่องกง ไปถึงเล่ม 134 แล้ว ทำไมไทยพึ่งออกเล่ม 103 .งกันจัง
จาก ยมทูต
วันที่ 9/17/2010 9:20:28 AM [IP: 222.123.84.144 192.168.1.4]
104ออกยังรอนานมากเย้วเว้ย
จาก เทพยุกต
วันที่ 9/16/2010 6:35:20 PM [IP: 183.89.237.185]
ช่างมันเหอะ ไปคิดมากเรื่องอายุ อ่านเอาหนุกๆก้พอ
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 9/15/2010 8:26:44 PM [IP: 222.123.7.233]
อู๋หมิงเกิดตอนเทพกระบี่อายุ40 รู้สึกจะชนะเทพกระบี่เอาตอน30ซึ่งเป็นเรื่องก่อนฟงอวิ๋นเกิด แปลว่าอู๋หมิงอายุมากกว่าอวิ๋นอย่างน้อย30ปี ใครแม่นเรื่องเวลาก็รบกวนที
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/15/2010 8:17:51 PM [IP: 222.123.7.233]
ภา.ง/ตี้ซื่อเทียน/ต้วนล่างไม่นับก้อได้ แต่ตอนจบโดนแช่แข็งไว้20ปี โผล่มาปู้เทียนเป็นหนุ่มแล้ว ถึงตอนนี้ก้อรวมได้60+
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/15/2010 8:13:28 PM [IP: 222.123.7.233]
อีอวิ๋นตอนตีกันแย่งขงฉือก้อ26 ต่อแขนเก็บตัวอีก2ปี ฆ่าสงป้า/ไปญี่ปุ่น/ไล่จิ้มตาเนี่ยฟงรวมๆน่าจะ2ปี ตกเหวโผล่มามีลูก2คนโตน่าจะป.4 ถึงนี่น่าจะได้40แล้วนะ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/15/2010 1:23:05 PM [IP: 182.52.97.27]
ส่วนเรื่องธาตุมังกรนั้น 7 ดวงอยู่ที่ 1.ปู้จิ้งอวิ๋นกิน 2.พั่วจินกิน 3.4.ต้วนล่างกิน 5.เจี๋ยซินกิน 6.ตี้ซื่อเทียนกิน ส่วนดวงที่เจ็ด อยู่ในบ่อน้ำในถ้ำน้ำแข็งที่เคยฝังฟงอวิ๋นไว้ครับ
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 9/15/2010 1:20:17 PM [IP: 182.52.97.27]
ส่วนอู๋หมิงน่าจา 70-80 เหงจาได้ ไม่ถึง 100 กันหรอก ถ้าเทพกระบี่ยุคก่อนก้ว่าไปอย่าง
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 9/15/2010 1:18:27 PM [IP: 182.52.97.13]
นับดูดีดี ผมว่าไม่ถึงร้อย และผมก้คิดว่า อาจารย์หม่าแกไม่คิดไห้ถึงร้อยหรอกครับ ปู้จิ้งอวิ๋นน่าจาประมาณ 50 กว่า เนี้ยฟงน้อยกว่าอวิ๋น 4 ปี
จาก เทพมรณะไม่ร่ำไห้
วันที่ 9/13/2010 8:40:05 AM [IP: 222.123.123.170]
ไม่มีพลังอมตะอะไรเล่า อายุปาเข้าไปหลักร้อยแล้ว ดูหน้าพวกมันสิ เทียบกับอี้ชิวสิ กินธาตุมังกรแล้วอมตะแล้วดูหน้าต้วนล่างกับเจี๋ยซินกับพั่วจินสิ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/11/2010 4:22:11 PM [IP: 182.52.102.0]
อยากรุจิงว่าธาตุมังกรมานเหลืออยุกี่เม็ดกันแน่ งงไปหมดแระว่าไครได้ไปบ้าง
จาก ใต้หล้า ฟ้าดิน
วันที่ 9/11/2010 4:17:07 PM [IP: 182.52.100.13]
ของอย่างนี้มันแล้วแต่คนแต่ง. เด๋วเล่ม 110 ขึ้นไปจะยิ่งไม่น่าเชื่อกว่านี้อีก
จาก ใต้หล้า ฟ้าดิน
วันที่ 9/10/2010 1:32:50 PM [IP: 124.121.76.226]
ฟงอวิ๋น ก็ธาตุมังกรสิครับ แต่ว่าอู๋หมิงกับ.นเฉิน ไท่น่ามีพลังอมตะนะคับ
จาก Best
วันที่ 9/10/2010 1:27:43 PM [IP: 124.121.76.226]
นอกจากนี้ก็ยังมีปู้เทียนกับหวายเมี่ยด้วยครับ ที่เคยผูกพันกันมาก่อน
จาก Best
วันที่ 9/10/2010 2:44:01 AM [IP: 222.123.241.91]
ถ้าจำไม่ผิด อี้ชิว ปู้เทียน หลงเอ๋อเคยผูกพันกันมาก่อนในภา.ง แล้วอีท่าไหนถึงทำเหมือนไม่เคยรู้จักกันในภาคนี้ได้อ่ะ แถมอี้ชิวตอนเอ๊าะยังไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นพระงมงายขนาดที่เพื่อนตายแล้วแค้นฟ้าดินได้เลย
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/10/2010 2:37:10 AM [IP: 222.123.241.91]
สงสัยมากว่าพลังอมตะของฟง-อวิ๋น-หมิง-เฉินนั้นมาจากไหน เพลงกระบี่วีรชน/เพลงดาบสกุลเนี่ย/เลือดหงส์/ธาตุมังกร/ชิเซโด้/อื่นๆ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/10/2010 2:30:53 AM [IP: 222.123.241.91]
แล้วก้อจงเชื่อซะที ว่าผลโหวตไม่ได้ทำให้หนังสือออกเร็วขึ้นหรอก เรื่องนี้เป็นการ์ตูนมีสี
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 9/5/2010 2:43:55 PM [IP: 124.122.31.158]
webmaster เมื่อไหร่ เล่มที่ 104 จะออกล่ะครับมันตั้งหลายเดือนแล้วน่ะ
จาก
วันที่ 9/4/2010 5:15:16 PM [IP: 183.89.239.247]
เอ่อ...อ ก้ยังไม่มีที่ท่าจาออกเล่มไหม่ซักที Warlord TigerHell ยังมี webmaster มาชี้แจง แล้วฟงอวิ๋นละ ติดขัดไรช่วยบอกไห้หายกังวลหน่อยสิคร้าบ
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 9/3/2010 11:23:19 AM [IP: 124.122.220.128]
ผมอ่านมาถึงตอนนี้แล้ว ครบ 9 ปีพอดี ออกช้าอย่างนี้ไม่้รู้ตอนผมอายุ 40 จะอวสานรึยัง
จาก Best
วันที่ 9/1/2010 12:48:13 PM [IP: 183.89.74.156]
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับการ์ตูนเรื่องฟงอวิ๋นที่ครองอันดับ 1 การ์ตูนท็อปฮิตมาตั้งแต่เดือน มีนา - สิงหา เป็นเวลา 3 เดือนแล้ววว เดือนนี้จะที่ 1 อีกรึปล่าว
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/29/2010 7:14:40 AM [IP: 124.120.98.165 10.0.1.241]
ออกเร็วๆเน้อ แฟนๆรออ่านอยู่
จาก ชายอวิ๋น
วันที่ 8/28/2010 3:29:45 PM [IP: 222.123.125.32]
แล้วจินตนาการคุณหม่าแกก็วนเวียนอยู่กับแค่ดาบกับกระบี่ อ่านต่อสมองตีบแน่เลย แถมเล่มแปลไทยก็ต้องรอ...มันร้อนเงินมันถึงจะออกให้อ่านสักเล่ม
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 8/28/2010 3:13:34 PM [IP: 222.123.125.32]
ไอ้เรื่องชื่อกระบวนท่าที่ออกจะสับสนนั้น เข้าใจว่าเป็นบาปของผู้แปลอาจเพราะแปลกันหลายคนหรือมันเมา แต่น่าสังเกตได้อย่างว่าเมฆาเลื่อนลอยนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวแนวไท้เก็กที่เคลื่อนคล้อยลื่นไหล ส่วนพลิกเมฆานั้นจะทื่อๆตรงๆเน้นโมเมนตัม ไร้ประมาณเห็นตอนฝึกทำท่าคล้
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 8/24/2010 5:13:01 PM [IP: 27.130.41.95]
ถ้าไม่ได้ชื่อว่าเป็นลูกชายของปู้จิ้งอวิ๋นมีหวัง เป็นได้แค่ตัวประกอบ แล้วถึงจะสามารถล้มเถี่ยสือหนาน 1 ใน 10 มารได้โดยแทบไม่เปลืองแรงก้หาได้ดูเก่งขึ้นเพราะอย่าลืม เถี่ยสือหนานเป็น 10 มารตัวที่กระจอกสุด ... O_o
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/23/2010 10:01:03 PM [IP: 27.130.41.95]
ตอนแรกปู้เทียนใช้ ฝ่ามือไร้ประมาณ ร้ายกาจมาก ได้ฉายา เทพฝ่ามือไร้ประมาณ(ตรงตัวดี) ก้โดนจับตัวไปเป็นตัวประกันตอนภาคพรรคจันทร์คราม ต้องแห่กันไปช่วย ตอนหลังเจอพ่อ ฝึกฝ่ามือเมฆาล่องลอยก้แพ้อี้ฟง โดนราชันย์วิเศษจับตัวไปอีก ชีวิตโคดน่าเศร้า ถ้าไม่ได้ชื่อว่าเป็
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/23/2010 9:55:37 PM [IP: 27.130.41.95]
สงสารพี่ปู้เทียนอ่ะ เป็นถึงบุตรชาย สายเลือดเพียงหนึ่งเดียวของปู้จิ้งอวิ๋น โดนทั้งลูกเนี่ยฟง และ ลูกต้วนล่าง(ทั้ง 2 คนเลยมั้ง) นั้นคือ อี้ฟง เสินฟง และ หลานอู่แซงไปหมดแร้ว ถึงตอนหลังจะได้พลังทวนจักรวาลมาใหม่ดูเก่งขึ้น แต่ก้ไม่ค่อยสำแดงฤทธิ์เลย ไม่ค่อยม
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/23/2010 1:20:19 PM [IP: 27.130.41.95]
แล้วก้จิงอย่างท่านพลังนกกระจอกว่า ผมก้อยากทราบเหมือนกันว่าตกลง ยูกิโกะ ตายได้ไง ตายเพราะไคร หายังไม่เจอซะที ไครมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือโปรดบอกกันด้วย อยากรู้
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/23/2010 1:17:49 PM [IP: 27.130.41.95]
จิงๆมานวิชาเดียวกันละคับแต่คนละกระบวนท่า อย่างท่า จัดเขาเรียงสมุทร ก้เปงหนึ่งในท่าฝ่ามือเมฆาล่องลอย แต่ก้ไม่ทราบเหมือนกัน ทำไมหลังๆมานี้ไช้บ่อยจัง ไอฝ่ามือพลิกเมฆาเนี้ยะ
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/20/2010 11:30:27 PM [IP: 117.47.46.10]
แต่หลังๆนี่ เขาเปลี่ยนกระบวนท่าฝ่ามือของ อวิ๋นไปแล้วอ่ะ จากเมฆาล่องลอย กลายเป็นฝ่ามือพลิกเมฆา ที่จริงชื่อใหม่ก็ชอบนะครับ แต่อยากให้เป็นชื่อเหมือนเดิมอ่ะครับ แต่บางเล่ม ก็มีทั้ง2ชื่อนะ หรือว่า เป็นคนละวิชากันครับ
จาก วาตะเมฆา
วันที่ 8/20/2010 12:07:13 PM [IP: 27.130.45.150]
เฮ้ยยยยยยยยยยยยยยยยย!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 104 มานยังไม่ออกอีกหรอ.เนี้ยะ ทำไมมานนานนักว้า ทีเล่ม collection ออกมาติดๆกัน 2 เล่มแระ ก้ไม่ไช่ว่า collection มานไม่ดีหรอกนะ แต่อยากอ่านเล่ม 104 TTwTT
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/19/2010 12:04:37 PM [IP: 112.142.194.184]
สงป้าคิดค้นวิชาสะท้านภพถึง3วิชา เทพกระบี่มาเจอคู่แข่งเอาตอนแก่ช่วงเวลาที่หนุ่มจนแก่จึงไร้คู่เปรียบแบบไร้พัฒนาการ ถ้านับความสามารถผมว่า2คนนี้แหละ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 8/19/2010 11:51:35 AM [IP: 112.142.194.184]
หากวัดเก่งแล้วแน่นอนล่ะ ตัวละครที่เป็นอมตะ(แถมยังเอ๊าะขึ้นจนฟงอวิ๋น3คงต้องเปลี่ยนอวิ๋นแน่นอน)อย่างฟง-อวิ๋น-หมิงมันต้องพัฒนาไปเรื่อยแหละ แต่...
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 8/19/2010 11:40:58 AM [IP: 112.142.194.184]
เอ่อ แต่จนแล้วจนรอด ผมก้อหาตอนเฉลยว่าใครฆ่าประชาชน..เอ้ย!!ใครฆ่ายูโกะมะเจอ ใครบอกที่ว่าอยู่ตอนที่เท่าไหร่
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 8/17/2010 7:19:15 PM [IP: 27.130.51.137]
หมัดหิมะโปรย ของราชันย์วิเศษก้เก๋ไปอีกแบบนะผมว่า เอาวรยุทธ์เก่ามาทำไหม่ แต่ ท่าดรรชนีย์ 3 วิเศษนี่ ยังไง๊ยังไง ผมก้ชอบของสงป้ามากกว่า ของราชันย์วิเศษมานแปลกๆ ไม่ได้อารมณ์
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/16/2010 9:02:51 PM [IP: 183.89.72.168]
555+ สงป้าอ่ะหรอ ถ้าเทียบกับเล่มหลังๆนี้เป็นได้แค่เด็กทารกนะครับ แต่ผมก้ยังชอบอยู่นะ สงป้า "พลัง 3 ทิศรวมศูนย์"(ดรรชนีย์ 3 วิเศษ)
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/15/2010 10:31:59 AM [IP: 124.120.72.145 10.0.1.241]
. ไม่ได้อ่านฟงอวิ๋นมานาน หยุดอ่านไปตั้งแต่เล่ม9 ไม่รู้ว่าตอนนี้เนื้อเป็นยังไง มีใครเก่งเท่าสงป้าแล้วบ้างครับ
จาก ชายอวิ๋น
วันที่ 8/14/2010 6:39:41 PM [IP: 125.25.32.9]
ไม่ได้อ่านนานแล้ว อ่านแค่ถึงเล่ม9 ตอนนี้ มีใ.ทธเก่งกาจ พอที่จะเทียบสงป้าได้แล้วบ้างครับ
จาก ชายแสบ
วันที่ 8/14/2010 1:51:58 PM [IP: 118.173.105.35 192.168.0.108]
ไหนเล่ม103ยังไม่เห็นมีขายเลยอะ
จาก smart
วันที่ 8/13/2010 9:05:13 PM [IP: 110.164.233.6]
ติดตามอยู่นะ 104 ช่วยโหวดด้วยคน
จาก ธุลีดิน
วันที่ 8/13/2010 12:41:08 PM [IP: 183.89.82.235]
บูรพัฒน์ จงเจริญ!!!!!!!!
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/13/2010 12:32:43 PM [IP: 183.89.82.235]
เอาละ ขอโทดละกันทุกทั่นที่สปอย แต่เล่มหน้าหนุกจิงบอกได้แค่นี้ เอาเปงว่าช่วยกันโหวต ช่วยกันโหวต ^^
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/12/2010 8:09:58 PM [IP: 222.123.3.31]
เอ่อ จะให้สปอยล์จิงๆอ่ะ ทำที่นี่มันจะหยามเว็บมาสเตอร์ไปมัง หุหุ เอาว่า แค่1ใน4ของเล่ม104ก้อตอบคำถามนั้นได้หมดแล้วล่ะ จากนี้ไปอู๋หมิงคงหายยาว ...เท่าที่ดูไม่เห็นเพลง23นะและคิดว่าไม่เหงเลข24ด้วย แต่ท่าไรไม่รุอ่านไม่ออก
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 8/11/2010 11:20:29 AM [IP: 110.164.247.197 192.168.1.109]
กราบคนที่โหวต ครับ
จาก 9
วันที่ 8/10/2010 5:42:14 PM [IP: 183.89.82.235]
เล่มหน้า หมื่นกระบี่สู่หนึ่ง จะลืมตาดูโลกอีกครั้ง พร้อมเฉลยบุรุษลึกลับใส่หมวกฟางที่อ้างว่ามาจากโลกกระบี่ (รู้แล้วแต่อุบไว้ เด๋วไม่มัน) เล่มหน้ามันส์แน่นอนพะยะค่ะ เพราะงั้นช่วยกันโหวตหน่อยเร็ววววว
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 8/10/2010 4:06:30 PM [IP: 124.122.182.84]
รู้สึกเล่มหลังๆจะเน้นแต่ ปู้จิ้งอวิ๋น แล้ว เนี่ยฟง ไม่ค่อยมีบทบาทบ้างเลย
จาก จ้าวสุกร
วันที่ 8/5/2010 5:56:29 PM [IP: 118.172.134.77]
โดนคู่แข่ง จบไปก่อนละ สู้ๆ ยัน200 เล่มไปเลยหุหุ
จาก
วันที่ 8/1/2010 12:37:11 PM [IP: 118.173.120.114]
เดียวจะมีตัวที่เก่งกว่าตอนนี้อีก อาวุธก็เกิดขึ้นเลื่อยๆๆ
จาก hi
วันที่ 8/1/2010 12:36:06 PM [IP: 118.173.120.114]
จาก hi5
วันที่ 7/29/2010 5:29:55 PM [IP: 58.137.103.210]
เอาของไปเซ่น ที่บูรพัฒน์ ไม่ดีกว่าเหรอครับ จะได้ออกไวๆ 104
จาก หวายคง
วันที่ 7/27/2010 2:22:53 PM [IP: 110.49.193.152]
1 2 3 ปลาฉลามขึ้นบก 4 5 6 จิ้งจกยัดไส้ 104 จั๊กจี้หัวใจ* มาเถอะ มาไวไว - เราทั้งหลายรออยู่ *ร้อยสี่
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 7/27/2010 2:18:28 PM [IP: 110.49.193.152]
มือกระบี่ทุกท่าน เข้าพรรษาทำบุญแล้วอย่าลืมโหวดกุศลส่งผลบุญฟงอวิ๋นนะครับ จะได้ออกไวไว กำลังใจให้ท่านฉีเคอะทั้งหลายในสภายุทธตงหวน สวัสดีครับ
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 7/27/2010 2:14:02 PM [IP: 110.49.193.152]
ท่านพลังนกกระจอกใครชนะครับพี่น้อง 1.เจี่ยซินสุ้กับปูจิ้งอวิ๋นรึเปล่าแล้วใครชนะ 2.เซียนกระบี่ สู้กับปู้จิงหวินทำให้เกิดยุทธขั้นสูงประตูเปิด เชียนกระบี่ใช้เพลงกระบี่ที่24ปู้จิงหวินใช้เพลงกระบี่23+ฝ่ามือยูไล(แล้วใครชนะ
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 7/27/2010 2:10:01 PM [IP: 110.49.193.152]
104 ติดประการใด โปรดแจ้งเหล่าชาวยุทธ์
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 7/26/2010 4:49:23 AM [IP: 110.164.247.65 192.168.1.106]
104 ล่าช้าอีกแล้วครับ พี่น้องครับ
จาก 23
วันที่ 7/25/2010 8:37:51 AM [IP: 222.123.106.74]
อย่าเรียกเล่มพิเศษเลย ก้อแค่มันสีทั้งเล่มน่ะ แล้วภาพมันสวยและดูรู้เรื่องกว่ากันหลายเท่า รับรองว่าต่างกันเยอะมาก
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 7/23/2010 6:38:12 PM [IP: 58.8.230.72 192.168.1.108]
เล่ม104ละ.ครับท่านผมมีโมโห .แล้วนะครับสัด
จาก เวน
วันที่ 7/22/2010 9:02:38 PM [IP: 115.67.212.83]
.่ก้องปฐพี 104
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 7/20/2010 4:35:59 PM [IP: 183.89.56.5]
ออกมาติดๆ 2-3 เล่มก็หายไปอีกแย้ว
จาก Mr.Boo
วันที่ 7/18/2010 8:17:06 PM [IP: 124.120.10.82]
เค้าจะออกเล่มพิเศษมาทำไม มันก็เหมือนกับเล่มปกติ
จาก จ้าวสุกร
วันที่ 7/16/2010 8:01:28 PM [IP: 110.49.94.230]
เล่ม 103 . นุก เลย อะ
จาก 103
วันที่ 7/11/2010 4:35:00 PM [IP: 124.122.148.105 192.168.1.119]
ใครโหวต 5 พันเนี่ย
จาก 23
วันที่ 7/11/2010 4:34:39 PM [IP: 110.164.167.158 192.168.1.119]
นี่ใครโหวต 5 พันเนี่ย*-*
จาก 23
วันที่ 7/9/2010 1:16:29 AM [IP: 117.47.159.87]
อยากให้ฟงอวิ๋นภาษาไทยพิมพ์เวอร์ชั่นสีจัง ลายพู่กันคุณหม่ามันสวยจับใจจริงๆ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 7/9/2010 1:14:22 AM [IP: 117.47.159.87]
โอ้ย เนื้อเรื่องจริงๆมันจบไปตอนเฉลยภาพปริศนาเนี่ยฟงเสียบกิเลนไฟแล้วล่ะ ตอนนี้เรากำลังอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกแล้ว ยินดีด้วยเหลืออีกครึ่งทางเอง
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 7/6/2010 3:10:43 PM [IP: 110.49.185.104]
104.104.104.104.104.104.104.ปรากฎเล่ม104มานี่้
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 7/3/2010 5:08:04 PM [IP: 119.31.97.7]
กระีบี่่ราชันกุญแจ vs กระบี่เลิคภพจบแดนประตู เปิดโลกมิติขุมทรัพย์โลกกระบี่ (โหวตเปิดโลกกระบี่ด้วย)
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 7/3/2010 5:03:00 PM [IP: 119.31.97.7]
ปกเล่ม103สดเท่สุดเท มันเทก็มันเท
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 7/2/2010 8:25:19 PM [IP: 183.89.119.228]
ที่ฮ่องกงออกถึงเล่ม 137 จาออก 138 อยุแล้ว ที่ไทยเพิ่ง 103 ช่วยกันโหวตคับ เผื่อคนแปลจาได้รีบๆแปลออกมาเรวๆ
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 7/2/2010 10:46:23 AM [IP: 110.49.205.72]
104 เซียนกระบี่ที่ 24 vs เพลงกระบี่ 23+ยูไล ปู้จิิ้งอวิ๋น
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 6/30/2010 12:14:32 PM [IP: 183.89.72.62]
สำหรับเนื้อเรื่องนะ ฟงอวิ๋นเราอ่ะ มานจบไปตั้งแต่เล่ม 58 แล้ว เล่มที่เหลือเราอ่านเอามันส์อย่างเดียวแระ เพราะแม้เนื้อเรื่องจาเริ่มมั่วๆ แต่ถึงไง เราก้เปงแฟนฟงอวิ๋นอยู่วันยังค่ำแหละ เบื่อไม่ลง เหงเล่มมไหม่มาเปงต้องซื้อ 555+
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 6/30/2010 1:23:16 AM [IP: 183.89.72.62]
103 สุดยอดดดดด แอ็คชั่นมันสุดไนรอบหลายเล่ม
จาก เทพมรณะมิร่ำไห้
วันที่ 6/28/2010 2:44:57 PM [IP: 124.122.178.127]
วายุพิโรธ ไม่เห็นสำแดงเดชเท่าไหร่เลย ผมอุตส่าห์รอคอยดูในความเนือล้ำ หัวหน้าฟงผมบทบาทน้อยจัง รอคอยพลังของเนี่ยฟงนะเนี่ย
จาก แฟนคลับ
วันที่ 6/27/2010 5:12:26 PM [IP: 110.49.175.222]
อ่านแล้วประทับใจ (เล่ม103) ช่วยโหวตกันด้วยนะ
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 6/25/2010 4:37:25 AM [IP: 58.8.120.93 192.168.1.108]
พวกเราว่าเนื้อเรื่องเรอะปะครับอะไรโลกกระบี่/สิบมาร ไมใครดี หรือชั่ว ไปตลอดหรอกครับ ยืดเยื้อจนเกินเหตุมีลูกอีก เอาซัก500เล่มมั่ง คงงั๊นมั๊งเฮ้อ
จาก สังเกตูเนื้อเรื้องครับ
วันที่ 6/22/2010 3:10:50 PM [IP: 58.137.21.42 192.168.161.58, 192.168.62.114]
ถ้าเอาปกเเล่มนี้มาวางคู่กับกับเล่ม42คงสวยดี
จาก S
วันที่ 6/20/2010 3:54:11 PM [IP: 182.52.157.119]
เดียวเซียนกระบี่สู้กับปู้จิงหวินทำให้เกิดยุทธขั้นสูงประตูเปิด เชียนกระบี่ใช้เพลงกระบี่ที่24ปู้จิงหวินใช้เพลงกระบี่23+ฝ่ามือยูไล
จาก วาตะเมฆาพิภพ
วันที่ 6/17/2010 1:19:39 PM [IP: 119.31.39.143]
ฟงอวิ๋นมีทั้งหมด159เล่มครับ
จาก
วันที่ 6/16/2010 11:29:09 AM [IP: 115.67.70.91]
นับรวมๆแล้วตัวละครในเรื่องแต่ละตัวอายุเท่าไหร่แล้วนี้ไม่น่าต่ำกว่าห้าสิบอ่ะโดนเฉพาะอู๋หมิงนี่น่าจะเกือยร้อยแล้วมั้ง
จาก คิดเล่นๆ
วันที่ 6/15/2010 6:53:14 PM [IP: 112.142.136.116]
ผมเห็นด้วยครับ
จาก อี้ฟง
วันที่ 6/15/2010 2:53:42 PM [IP: 124.121.130.218]
น่าสงสารเนียฟง นานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจะได้ขึ้นปกกะเค้าสักที
จาก J
วันที่ 6/15/2010 2:51:57 PM [IP: 124.121.130.218]
เมพ สุด ต้อง อู๋หมิง ไม่ตายสักทีแถมอย่างเก่ง มากมาย
จาก J
วันที่ 6/13/2010 12:07:15 PM [IP: 125.24.207.158]
คนนึงน่าจะเป้น อู่เทียนเซี่ยน่ะ เสีย่วอู่ นี้ก็น่าจะเป้นแล้วน่อ
จาก ^^
วันที่ 6/12/2010 12:02:20 AM [IP: 124.121.190.183]
ไม่แน่ว่าเล่มนี้อาจจะเป็นเล่มสั่งลาอู๋หมิงครับ ต่อไปฟงอวิ๋นจะเดินเรื่องแทนเต็มตัวละ
จาก อู๋หมิง
วันที่ 6/11/2010 11:56:11 PM [IP: 58.11.77.146]
1 ในนั้นมี หลานของนรกกระบี่
จาก
วันที่ 6/11/2010 10:16:59 PM [IP: 58.8.84.237]
ก๊ อภิสิด กะ จอมยุทย์เทพเทือกไง
จาก ทักษิน*นิรนาม
วันที่ 6/10/2010 10:25:03 PM [IP: 118.172.81.38]
สิบมารที่เหลืออีก2คนมีใครบ้างอ่ะ?
จาก ไป่โฉ่ว
วันที่ 6/10/2010 7:37:25 PM [IP: 118.173.119.172]
กรี๊ดดดดดดดดดด คลอดออกมาแล้ว ได้ลืมตาดูโลกซะที ถ้ามาเดือน2เล่ม คะแนนโหวตคงทะลุหมื่น
จาก nhi
วันที่ 6/10/2010 7:34:47 PM [IP: 118.173.119.172]
กรี๊ดดดดดดดดดดด..คลอดออกมาแล้ว ได้ลืมตาดูโลกซะที ถ้าออกเดือน2เล่ม คะแนนโหวตคงทะลุหมื่น
จาก
วันที่ 6/10/2010 4:41:20 PM [IP: 222.123.63.185]
ยังไม่อวสานอีกหรอเนี่ย?
จาก martyn pig
วันที่ 6/10/2010 3:36:42 PM [IP: 202.28.45.25]
เก่งมากมาย
จาก MIS MFL University
วันที่ 6/10/2010 2:57:20 PM [IP: 58.10.158.218]
โอ้ พี่อวิ๋น มาแล้ว พี่อวิ๋นเทพที่สุด ชอบมากเทพมรณะมิร่ำไห้
จาก คนชอบมาก
วันที่ 6/10/2010 1:16:00 PM [IP: 58.8.204.125]
เยี่ยม
จาก ไร้น้ำตา
วันที่ 6/10/2010 10:29:16 AM [IP: 58.9.180.107]
มันมาแล้ว
จาก ที่1
วันที่ 6/10/2010 7:43:41 AM [IP: 202.176.162.216]
มาแล้วๆ กำลังสนุกเลยครับ
จาก yai
วันที่ 6/9/2010 9:28:42 PM [IP: 58.8.129.14 192.168.1.109]
เล่มนี่อะปู้จิ้งอวิ๋นได้โชว์คนเดียวเลยก็ว่าได้ไอ้พวกสิบมารต้องมาโดนพี่อวิ๋นปราบทีละคนๆๆ*สรุปมันเทพคนเดียวแหละเฮ้อ
จาก อี้ฟง
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500