BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 


การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
เล่มที่ 146 กำลังจะออกวางจำหน่าย
ราคาปกเล่มละ 45 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146

ผลโหวดเดือนนี้ 145 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 6/29/2008 12:29:43 PM [IP: 125.24.132.174]
อยากให้ออกเร็วๆกว่านี้อะ รอนานมากเลยแต่ละเล่ม {~เป็นไปได้อยากให้ออกเดือนละ2เล่มได้ยิ่งดี อิ อิ~}
จาก เย้ยภิภพ
วันที่ 6/28/2008 12:33:46 AM [IP: 124.121.209.13]
โหวตให้อีกครับ
จาก เทพกระบี่ซงต๊ะ
วันที่ 6/28/2008 12:00:26 AM [IP: 124.121.209.13]
ออก 30มิ.ย 2551....ผมช่วยโหวดอีก20เสียง
จาก เทพกระบี่ซงต๊ะ
วันที่ 6/27/2008 11:53:11 PM [IP: 124.121.209.13]
ฟงอวิ๋นภาค2จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไหรหนอแต่ที่แน่ๆ effect ต้องสุดยอดแน่ๆ
จาก เทพกระบี่ซงต๊ะ
วันที่ 6/26/2008 7:00:50 PM [IP: 118.174.164.138]
นีเล่ม 92 ยังไม่ออกอีกหรอ
จาก จ้าวสุกร
วันที่ 6/26/2008 1:24:47 PM [IP: 61.47.30.19]
92 ออกวันไหนคับๆๆๆ
จาก คนที่อยากอ่าน
วันที่ 6/24/2008 7:56:25 AM [IP: 124.120.160.62]
เมื่อไหร่ฟงอวิ๋นภาค2จะมาฮาบ
จาก linkin park *..*
วันที่ 6/23/2008 9:02:54 PM [IP: 72.14.234.136 203.146.63.187, unknown]
หนังฟงอวิ๋น2 ถ่ายเสร็จยังคับคุณแฟนหนังตอบทีครับ
จาก สหายชาวยุทธ์
วันที่ 6/23/2008 5:41:12 PM [IP: 72.14.234.136 202.149.25.201, unknown]
อย่าลืมโหวดมากๆนะครับ คะแนนโหวดยิ่งมากเหล่าสหายช่วยกัน หนังสือออกเร็วครับ
จาก ประกาศจากสหายชาวยุทธ์
วันที่ 6/23/2008 5:33:55 PM [IP: 72.14.234.136 202.149.25.201, unknown]
ขอบคุณสหายทุกท่านที่ช่วยโหวด
จาก สหายชาวยุทธ์
วันที่ 6/20/2008 3:23:45 PM [IP: 203.158.115.105]
โหวตอีกแล้วครับ
จาก จ้าวสุกร
วันที่ 6/19/2008 10:42:39 AM [IP: 203.158.115.105]
โหวตแล้วครับ
จาก จ้าวสุกร
วันที่ 6/17/2008 9:36:59 PM [IP: 72.14.234.136 202.149.25.233, unknown]
อยากอ่านเร็วก็ช่วยกันโหวดเยอะๆนะคับ สภาดูผลโหวดถ้าผลโหวดน้อย สภาจะออกช้า
จาก สหายชาวยุทธ์
วันที่ 6/17/2008 9:27:34 PM [IP: 72.14.234.136 202.149.25.233, unknown]
สหายชาวยุทธ์ช่วยโหวด จึงมีข่าวเล่ม92คับและส่งข่าวมาเข้าสภากันมากๆท่านจึงต้องรีบออก
จาก สหายชาวยุทธ์
วันที่ 6/16/2008 11:52:20 PM [IP: 125.26.80.35]
เมื่อไหร่เล่ม 92 จะวางจำหน่ายรอนานมากๆๆๆคับชาวยุทธ
จาก กระบี่ไร้นาม
วันที่ 6/16/2008 6:54:48 PM [IP: 124.121.113.176]
อยากรู้ว่า ปู้เทียนตายจิงหรือไม่ได้ตายอ่าคับ
จาก -*-
วันที่ 5/21/2008 10:07:52 PM [IP: 125.24.1.75]
ไร้สตี
จาก HOT
วันที่ 5/20/2008 3:10:44 PM [IP: 202.8.86.178]
เมื่อไหรจะออกอ่ะครับ... มัวทำอะไรอยุ่...
จาก รอนานมาก
วันที่ 5/19/2008 4:23:04 PM [IP: 124.121.121.178]
เล่ม 92 ออกไวๆ ทีเหอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ...สาธุ...
จาก แฟน 1000 แท้
วันที่ 5/18/2008 8:55:31 PM [IP: 125.24.49.236]
ไร้เสื้อผ้า
จาก hot
วันที่ 5/16/2008 5:09:13 PM [IP: 203.144.194.244]
เฮ้อ....เซ็ง
จาก
วันที่ 5/15/2008 9:37:42 PM [IP: 125.24.48.201]
ไรเงีนทอง
จาก hot
วันที่ 5/13/2008 4:56:41 PM [IP: 222.123.127.100]
เฮ้อออ ตอบกระทู้แก้เซ็งดีกว่า //ไอ้ไร้ขั้วไร้ประมาณน่ะคงเมกกันขึ้นมาใหม่เองล่ะมั๊ง ไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้าจะให้เรียงจริงเท่าที่เคยเจอก้อ ไร้ลักษณ์<ไร้สำนึก<ไร้จิต<ไร้ตัวตน
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 5/12/2008 6:16:32 AM [IP: 125.24.2.113]
โอ no
จาก ddd
วันที่ 5/7/2008 6:38:02 PM [IP: 124.121.63.7]
เมื่อไรเล่ม92จาออกครับ
จาก วายุบุตร
วันที่ 5/5/2008 12:54:29 PM [IP: 58.9.44.254 unknown]
ใครไม่โหวดแต่ผมโหวดให้
จาก aaa
วันที่ 5/3/2008 12:32:07 AM [IP: 58.9.42.196]
ถามไรหน่อยอ่ะครับไอขั้นของวรยุทธ์อ่ะครับมันเรียงยังไงอ่ะครับ ไร้ขั่ว ไร้ประมาณ ไร้ลักษณ์ ไร้ตัวตนมันเรียงกันยังไงอ่ะครับตอบผมหน่อยครับ
จาก aaa
วันที่ 4/30/2008 10:30:23 PM [IP: 124.121.79.240]
จะออกอีกไหมครับถ้าไม่ออกแล้วก็บอกมาจะได้ไม่ต้องรอลุ้นขอร้องเถอะครับเห็นใจกันบ้าง
จาก ผู้เฝ้ารอ
วันที่ 4/29/2008 9:58:59 PM [IP: 125.24.62.164]
92 กอ่นโหวด
จาก HIHI
วันที่ 4/27/2008 9:17:05 PM [IP: 72.14.252.136 203.146.63.187, unknown]
ทำไมเล่ม92ออกช้ามันเพราะอะไรครับพี่น้องครับ
จาก รอ
วันที่ 4/25/2008 10:29:01 AM [IP: 124.109.26.234]
ขอโทดทีคับ พายุดาบดวนสะท้านฟ้าคับ บังเอิญจำผิดคับ โทดทีๆๆ ว่าแต่ เล่ม 92 กว่าจะออกเดือน กันยายน นี่รอกันอานเลยอ่ะ เห็นในเวปบอดบอกออกเดือนกันยา
จาก แฟนหนัง
วันที่ 4/24/2008 3:44:01 PM [IP: 124.109.26.234]
เอ่อ ถ้ายังจำกันได้ ยังมีอีกเรื่องนึงที่อาจโดนทำรีเมคใหม่ นั้นคือขี่พายุดาบเทวดา เราอาจได้ดูเรื่องนี้ในเวอร์ชั้นฮอลิวูดคับ เพราะเรื่องนี้ตอนทำเป็นเวอร์ชั้นจีนทำรายได้สูงมากในอเมริกา ไซมึ้งชวยเซาะดวลกับ เฮียบโกวเซียะ
จาก แฟนหนัง
วันที่ 4/24/2008 3:41:17 PM [IP: 124.109.26.234]
ภาคนี้ก็ยังคงไม่มีตัวระครที่ชื่ออู๋หมิงคับ น่าเสียดายมาก แต่ได้ยินแว่วๆ (อันนี้ไม่ขอคอนเฟิม) เราอาจจะได้ดูว่าขี่พายุดาบเทวดาภาคต่อฉบับภาพยนต์ ต่อจากฟงอวิ๋นคับ ได้ข่าวว่าเรื่องนี้โดนฮอลิวูดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนต์ไป
จาก แฟนหนัง
วันที่ 4/24/2008 3:37:45 PM [IP: 124.109.26.234]
มีข่าวหนัง ฟงอวิ๋น 2 มาบอกคราบ เซียะถิงฟงแสดงเป็น เจี่ยซิน จริงๆ ด้วยคับ เยินตะหัว แสดงเป็น เจี๊ยะอู๋เสิน ถ่ายทำในประเทศไทย 100 เปอร์เซ็น ตอนนี้เริ่มเปิดกล้องแล้ว
จาก แฟนหนัง
วันที่ 4/23/2008 8:50:33 PM [IP: 125.25.247.105]
92 กอ่นโหวด
จาก apl
วันที่ 4/12/2008 3:13:38 PM [IP: 124.157.144.193 192.168.2.108]
สงกรานต์ปีที่แล้วเล่ม 85 สงกรานต์ปีนี้ยังอยู่ที่เล่ม 91 ปีละ 6 เล่ม สงสัยกว่าจะได้ดูอู๋หมิง สู้กับอิงสงก็นู่นแหละครับ กลางปี 2553
จาก Best
วันที่ 4/11/2008 9:31:07 AM [IP: 203.144.194.244]
เมื่อไหร่จะออกเล่มใหม่ฟะเนี่ย หรือว่าเลิกพิมพ์กันแล้ว ทำไมต้องโดนว่าก่อนถึงออกมาที งง....คนเราจริงๆ
จาก เบื่อๆ
วันที่ 4/8/2008 9:53:34 AM [IP: 125.27.215.169]
ง่ะอู่ฮู่ตี้ ตาย ปิดฉากยอดยุทธ์ในตำนานแล้ว
จาก
วันที่ 4/8/2008 9:29:36 AM [IP: 124.121.80.23]
ไม่รุ้ว่าภาคนี่จะมีอู่หมิงมัย เพราะไม่มีในรูปที่เราดูไม่มีอะ..แต่ในภาคแรกก็พูดถึงอู่หมิงนิดหน่อยน่ะ ฉากที่ขันทีเชาเชาพุดกับธุลีดินว่า "ไม่ว่าเทพกระบี่แห่งทิศเหนือหรือบุรุษนิรนามแห่งทิศใต้ ก็หาสู้ประมุขพรรคสงป้าของเราได้.."
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 4/8/2008 9:26:03 AM [IP: 124.121.80.23]
"เซียะถิงฟง" แสดงเป็น"เจียชิน"อะเป่า..ภาพยนตร์ภาค2นี่ เป็นภาคชาวญี่ปุนบุกประเทศจีน..เนี่ยฟงจะได้ฝึกดาบมาร..ภาคนี้ที่เราเห็นภาพตัวแสดงก็มี กุ่ยหู่ ตี่เออม่ง ฉูฉู่ ตี่เออตาวหวง(จอมดาบอันดับสอง) ตี่ชาจู่หวง(จ้าวสุกรอันดาบสาม) ประมานนี่อะ (อยากให้มีอู่หมิงจัง
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 4/8/2008 9:08:24 AM [IP: 124.109.26.234]
เอ่อเกือนลืม มีข่าวหนังเรื่อง ฟงอวิ๋น 2 มาบอกครับ ตอนนี้หนังเขาเริ่มเปิดกล้องกันแล้ว มีเซียะถิง ฟง ร่วมแสดงด้วยครับ ยังไม่แน่ใจว่าแสดงเป็นตัวระครคนใหน เพราะเนื้อเรื่องยังไม่มีการเปิดเผยครับ แต่ผมว่าน่าจะเป็นต้วนล่าง
จาก แฟนหนัง
วันที่ 4/8/2008 9:04:27 AM [IP: 124.109.26.234]
เมื่อตะกี้เข้าไปอ่านในเวปบอร์ดมา เห็นบอกว่า เล่มต่อไปจะออกมาในเดือนกันยาโน่นแหนะคับ ไม่รู้จิงป่าวลองเข้าไปอ่านดูในเวปบอร์ดแระกัน
จาก แฟนหนัง
วันที่ 4/7/2008 8:32:22 AM [IP: 222.123.10.16 192.168.2.175]
รอจนลืมลุ้นแล้วล่ะครับ
จาก Best
วันที่ 4/6/2008 12:27:08 AM [IP: 124.121.109.201]
เหนือกว่าเพลงกระบี่ทั้งปวง คือ อู๋หมิงในภาคนี้คับ ถือว่าอาจารย์หม่าปิดฉากตำนานของอู๋หมิง เสาหลักของตงง้วนได้อย่างสวยงามคับ
จาก อู๋หมิง
วันที่ 4/4/2008 10:01:38 AM [IP: 124.121.82.191]
วันที่ 4/4/2008 9:56:15 AM [IP: 124.121.82.191] เจียนเฉิน มารอบนี้เป็นตัว.นะ จาก น้องปิ๊ง ....แก้ -เจียนเฉินเป็นตัว เ ล ว ชั่วได้ใจจิงๆๆ
จาก
วันที่ 4/4/2008 10:00:25 AM [IP: 124.121.82.191]
ตอนหลังเจียนเฉินก็บรรลุ ปราณกระบี่ฟ้าด้วยอะ ไปท้าสู้กับอูอู่ตี้(จอมยุทธ10ทิศ)..ผลของการต่อสู่ อู่อู้ตี้ ตาย (ที่ตายเพราะเป็นกังวลกับ.อู่ จึงโดนเจียนเฉินใช่กระบี่ไวกรีดลูกตาสองทั้งข้าง)..เล่าต่อเดียวจะไม่นุงแค่นี่ล่ะกานนะ บะบายจุบุจุบุ
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 4/4/2008 9:56:15 AM [IP: 124.121.82.191]
เจียนเฉิน มารอบนี้เป็นตัว.นะ
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 4/4/2008 12:06:37 AM [IP: 58.9.239.204]
ถามไรหน่อยสิครับทำไม.นเฉินถึงทำกับอู๋หมิงในเล่ม91อย่างนั้นอ่ะงงจริงๆน่ะเนี่ยตอบด้วยง๊าบ
จาก aaa
วันที่ 4/2/2008 10:59:57 PM [IP: 125.24.54.23]
นรกรำไห
จาก
วันที่ 3/29/2008 8:16:45 PM [IP: 124.122.203.182]
จะได้อ่านก่อนสงการณ์ไหมครับ ช่วงรอนี่หาหนักสือค่ายอื่นอ่านรอ อยู่นะครับ ซื้อค่ายนี้กัวรอน้านนานนนนนนนนนนทุกเรื่อง
จาก นานมากๆ
วันที่ 3/28/2008 11:04:48 AM [IP: 61.19.193.92]
โอ้ย หลับรอเล่ม 91 ก่อน
จาก เตียวหุย
วันที่ 3/27/2008 10:15:53 AM [IP: 202.129.6.35]
เร็วๆหน่อยๆ คนเขารอนายอยู่
จาก
วันที่ 3/22/2008 10:56:31 PM [IP: 117.47.197.143]
นาน นานมาก นานเหลือเกิน
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 3/19/2008 12:58:58 AM [IP: 118.173.244.135 192.168.2.158]
เข้า step เก่า ๆอีกแล้ว
จาก Best
วันที่ 3/18/2008 10:38:19 AM [IP: 124.121.79.62]
พี่น้องคับ ใครมีweb ที่เข้าไปอ่านได้ช่วยบอกทีนะได้โปรด
จาก ACM
วันที่ 3/14/2008 10:09:51 AM [IP: 125.26.110.204]
นานจิงๆเลยครับ อยากดูมากๆ ยังไงก้อรีบพิมพ์มาให้พวกเราดูเร็วๆละกันคับ
จาก ผีแดง
วันที่ 3/11/2008 2:10:07 PM [IP: 202.129.6.60]
92 คงจะนาน แต่จะนานสู้เล่ม 85 ได้หรือเปล่า หลายท่านคงจำจำกันได้เล่ม 85 3เดือนนู้น กำลังมันเลยรีบๆออกหน่อย เซ่
จาก อาหลง
วันที่ 3/9/2008 9:03:09 AM [IP: 222.123.191.28]
รอบนี้นานจังแฮะ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 2/28/2008 12:01:38 PM [IP: 124.121.83.140]
..รู้แต่ว่าจะมีอสูร(มาร) ทั้งหมด10ตัวนะครับ ตอนที่500 ก็ ออกมาให้เห็นกัน2ตัวละ อสูรดาบ กับ มารกระบี่
จาก ไก่หางเงิน
วันที่ 2/27/2008 7:48:06 PM [IP: 124.121.117.19]
อู๋หมิงไม่ตายครับ แต่ม่ออิงสงตาย จากนั้นอู๋หมิงจะมาช่วยสู้กับปีศาจหัวเขียวแล้วก็จะหายหน้าจากยุทธภพไปเลย กลายเป็นยุคของฟงอวิ๋นกับรุ่นลูกเต็มตัว พั่วจินก็จะเด่นขึ้นมา หลงเอ๋อจะโดนด้านมืดครอบงำ และตัวละครใหม่ๆอีกเพียบครับ
จาก อู๋หมิง
วันที่ 2/25/2008 3:47:14 PM [IP: 124.121.80.254]
เจอกันยังอ่ะ....คอมเมนท์ ขอบคุรเค้าด้วยนะครับ บ ..(ใครแปลได้ก้เอามา สปอย ไว้ที่นี้ได้เลยนะคับ เพื่อนๆจะได้อ่านกาน ลดความตึงเครีด คุคุคุ)..หรือจะเครียดกว่าเดิมอ่ะ...
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 2/25/2008 3:40:20 PM [IP: 124.121.80.254]
มี 516 ตอนแล้วนิ เห็นใน เวป comicsworld สำนักพิมพืทำอะไรช้าจัง....^_^;
จาก ผมเงิน
วันที่ 2/25/2008 3:26:33 PM [IP: 203.155.122.14]
แล้วต้องเข้าเวปไหนครับ แต่ก่อนผมเคยเข้าไปอ่านไนเวป comicsworld อ่าคับ ผมอ่านถึงตอน400กว่าๆ คับ แล้วหลังจากนั้น2-3เดือนก้อไม่ได้เข้า พอมาเข้าอีกทีก้อเข้าไม่ได้
จาก
วันที่ 2/22/2008 6:53:28 PM [IP: 222.123.190.70]
ในเว็บนั้นอ่านไม่ได้แล้วครับ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 2/22/2008 1:05:05 PM [IP: 203.155.122.14]
นี่พวกคุณครับเดี๋ยวนี้เวลาจะเข้าไปอ่านต้องไปอ่านตรงไหนเหรอครับ ไนเวปcomicsworldอ่าครับ ไห้ไปคลิกตรงไหนเหรอ จึงอ่านได้
จาก
วันที่ 2/21/2008 1:34:57 PM [IP: 222.123.190.70]
อ่าวคุณปิ๊งก้อไม่ได้บอกว่าตายสักกะหน่อยนิ่ ลาจากนี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอ่านภาษาจีนไม่ออกแต่อู๋หมิงมีที่ทางให้ไปเยอะครับ อาจจะไปอยู่กะม่ออิงสงก้อได้
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 2/20/2008 11:59:29 PM [IP: 58.8.117.11]
คุณรองนับดูสิว่าในเรื่องมีคนที่แขนขาดและที่ขาดแต่ต่อแล้วกี่คน แยะจิงๆ (อยากอ่านเล่ม92แล้วอ่ะ)
จาก บุปผากระดาษ
วันที่ 2/20/2008 5:59:51 PM [IP: 125.25.242.89]
ยอมรับตรงๆว่าเนี่ยฟงภาคนี้ กระจอก. คนวาดไม่เป็นธรรม...
จาก ติ๋มศักดิ์
วันที่ 2/20/2008 5:57:24 PM [IP: 125.25.242.89]
ตอนล่าสุดจะมีเด็กหัวโล้น มีรอยสัก เป็นตัวละครใหม่
จาก
วันที่ 2/20/2008 5:48:03 PM [IP: 203.155.122.14]
บ้าสุดท้ายอู่หมิงไม่ตาย อย่ามั่ว
จาก
วันที่ 2/17/2008 3:46:40 PM [IP: 124.121.112.218]
ขอบคุนคับ คุนน้องปิ๊ง ผมชอบอู๋หมิงมากเลย เสียดายจิงๆ แต่ก็สั่งลาได้สมชื่อคับ สุดยอดการประลองกระบี่ระหว่างอู๋หมิงกับอิงสง ผมยังหวังในใจอยู่เลยว่าอู๋หมิงจะกลับมาช่วยยุทธภพอีก เพราะตอนหลังๆ(อีกนานมาก)มีจักรพรรดิญี่ปุ่นเข้ามารุกรานตงง้วนอีกแล้ว
จาก อู๋หมิง
วันที่ 2/13/2008 1:09:57 AM [IP: 222.123.186.81]
บ้าจริง หลงเอ๋อกลายเป็น... -*-
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 2/12/2008 11:15:10 AM [IP: 124.121.83.168]
**.อู่(ลูกชายจอมยุทธสิบทิศ)
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 2/12/2008 11:14:01 AM [IP: 124.121.83.168]
เหมือนภาคตี้ชือเทียนที่ตัวเอกตอนแรกเป็น"หวายคง".......ภาค3นี้หลังจากอู๋หมิงออกจากยุทธภพแล้วตัวเอกก็เป็น".อู่"ที่ใช่หิบจำพลากที่"อู่อู๋ตี้สร้างขึ้นไงครับ
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 2/12/2008 11:10:49 AM [IP: 124.121.83.168]
ถูกต้องล่ะจ้า ภาคนี้อู๋หมิงเทพตำนานลาจากยุทธภพอย่างแท้จริงละน่ะ....(ศึกประลองกระบี่กับม่ออิงสงเป็นศึกสุดท้ายจ๊ะ)...แต่อู๋หมิงไม่ได้ตายนะ(ไม่ต้องเป็นหวังน่ะ)...ปู้จิ้งอวิ๋นกับเนี่ยฟงจะมาเป็นเทพตำนานแทนอู๋หมิง...ส่วนตัวเอกนั้นจะมีตัวเด่นมาเลื่อยๆ
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 2/11/2008 7:08:00 AM [IP: 203.144.160.251 124.120.168.6]
เดือนนึงสองเล่มได้ไหมครับ บก.
จาก ฟงอวิ๋น
วันที่ 2/8/2008 9:17:03 PM [IP: 125.25.58.87]
โหยยยมีเวบนอกด้วยหรอ บอกหน่อยดิเวปไร อยากอ่านนะ
จาก ไม่รู้
วันที่ 2/8/2008 8:08:13 PM [IP: 124.121.118.135]
หรือว่าภาคนี้จะเป็นการสั่งลาอู๋หมิง เทพในตำนาน หรือยอดฝีมืออันดับหนึ่งของตงง้วน
จาก อู๋หมิง
วันที่ 2/8/2008 8:06:46 PM [IP: 124.121.118.135]
ผมไปอ่านเวบนอกมาคับ ช่วงหลังทำไมอู๋หมิงหายไป คุณน้องปิ๊งช่วยมาให้คำตอบด้วยคับ
จาก อู๋หมิง
วันที่ 2/5/2008 10:40:38 PM [IP: 125.27.216.52]
100เล่มไม่จบชัวที่ต่างประเทศไปถึงเล่มที่200กว่าเเล้ว
จาก ไม่รู้
วันที่ 2/4/2008 4:57:03 AM [IP: 117.47.199.34]
อี้ฟงเก่งขึ้นครับ ดาบก้อใช้ดาบจอมอสูรเหมือนเดิม
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 2/1/2008 3:38:44 PM [IP: 125.27.235.126]
ขอถามหน่อยว่าอี้ฟงจะเก่งกว่าเดิมเปล่าคับแล้วอาวุธของอี้ฟงชื้อว่าอะไรคับ
จาก วาตะเมฆา
วันที่ 2/1/2008 11:52:30 AM [IP: 61.19.236.186]
100 เล่ม ไม่น่าจบนะ น่าจะประมาณซัก 150 เล่ม คิดว่านะ
จาก gigs
วันที่ 2/1/2008 11:36:06 AM [IP: 124.157.176.104]
ฟงอวิ๋นผมคิดว่าน่ะจะครบ100เล่มนะ
จาก อากีระ
วันที่ 1/29/2008 8:00:56 PM [IP: 125.25.17.162]
ขอบคุนสำนักพิมพ์ครับที่รักษาเวลาได้เดือนละเล่มเเต่ไวกว่านี้ก้อดีนะคับอยากอ่านอะ
จาก
วันที่ 1/28/2008 12:33:19 AM [IP: 124.121.86.165]
มังกรหยก ครบทุกภาคเลย 555+ แต่หนังยังหาไม่ได้เลยอยากได้เว้ยย
จาก คนบ้าหนังจีน
วันที่ 1/26/2008 8:14:15 PM [IP: 124.121.36.252]
เมื่อไหร่จะมีการ์ตูนดาบมังกรหยก เตียบ่อกี้ พิมพ์ออกมาขายใหม่อีกครั้ง
จาก เต้
วันที่ 1/26/2008 6:31:57 PM [IP: 222.123.180.76]
91+1 ออกเมือ่ไร
จาก 78910
วันที่ 1/25/2008 9:00:34 PM [IP: 58.8.124.10]
น่าจะออกเม่งทุกวัน
จาก พฤกษากระดาษ
วันที่ 1/23/2008 7:45:07 PM [IP: 124.120.192.65]
น่าจะออกเดือนละ4เล่มเลย
จาก
วันที่ 1/23/2008 5:13:27 PM [IP: 202.142.193.21]
ไม่ได้เลื่อนนะดูผิดรึปล่าวออกได้ 28 ม.ค.
จาก
วันที่ 1/23/2008 2:05:03 PM [IP: 124.120.160.45]
เลื่อนแล้วคับ เลื่อนตามที่ทุกคนคาดหวัง และรู้กันล่วงหน้า ว่าประจำคับผม TT_TT ทำใจได้ตั้งแต่วันประกาศว่าจะวางขายตอนแรกแล้ว ออกเร็ว ๆ จักทีจิ อาทิตย์ละเล่มก้อยังดี อิอิ
จาก return0
วันที่ 1/22/2008 6:49:45 AM [IP: 222.123.186.124]
อ่าว แล้วพี่ชายสหายฯกล่าวเหมือนอำลาเช่นนั้นเล่า ขุ่นเคืองใจอะไรใครพี่ชาย
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 1/21/2008 4:01:53 PM [IP: 124.121.207.78]
ผมว่าเรื่องนี้น่าจะตั้งชื่อว่าอวิ๋นอย่างเดียวไม่ต้องมีฟงอ่ะ เพราะเห็นอวิ๋นเด่นอยู่คนเดียว55+
จาก .ใหญ่
วันที่ 1/21/2008 4:00:47 PM [IP: 124.121.207.78]
ในเรื่อง อวิ๋นเปน พระเอก ฟงเปนพระรองครับ 555+
จาก .ใหญ่
วันที่ 1/20/2008 8:42:42 PM [IP: 124.122.201.110]
เล่ม 90 ยังไม่ได้อ่านเลย เง้้ออออ
จาก เยี่ยวเฉี่ยวหัว
วันที่ 1/19/2008 1:35:46 PM [IP: 222.123.63.247 192.168.2.223]
เนื้อเรื่องเล่ม 91 เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังบ้างซิ่
จาก อยากรู้
วันที่ 1/19/2008 12:12:47 PM [IP: 202.176.82.146]
ออกอาทิตย์ละ 2 เล่มยิ่งซู๊ด...ย่อด..
จาก แอ้งแม้ง
วันที่ 1/18/2008 9:53:08 AM [IP: 125.24.59.18 10.0.2.138]
โฮ้ว เปิดตัวทีโหวตเป็นพัน เจ๋งๆ
จาก
วันที่ 1/18/2008 9:43:18 AM [IP: 125.24.59.18 10.0.2.138]
กว่าจะวางแผงก็คงจะ27หรือไม่ก็วันที่3นู่นแล มันน่าจะออกไวๆนะ แบบว่าเดือนล่ะ2เล่มไปเลย จะได้รีบจบๆเสียที ท่ทีล่ะเล่มเรื่องก็มัน อ่านแล้วมันต้องตาม ออกเดือนล่ะ2เล่มไปเลย ใจจะขาดอยู่แล่ว
จาก
วันที่ 1/17/2008 11:26:53 PM [IP: 125.25.68.70 10.5.50.162, 192.168.10.100]
เย้ๆๆ ออกแล้ว ขอบคุณ คับ
จาก โรบิน
วันที่ 1/17/2008 8:15:25 PM [IP: 58.8.117.93]
น่าจะออกวันนี้นะ
จาก พฤกษากระดาษ
วันที่ 1/17/2008 5:34:45 PM [IP: 61.91.172.246]
มาเยอะๆ บ่อยๆเล่ยค้าบบ จะได้จบสักที จะเอาขึ้นตุ้โชว์ อิอิ
จาก
วันที่ 1/17/2008 3:44:34 PM [IP: 222.123.189.58]
ขอบคุณท่านเจ้าตำหนักมารตะวันมั่กๆ นับถูนับถู
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 1/17/2008 2:09:33 PM [IP: 124.120.159.69]
ปกเท่ห์มากๆ คับ
จาก return0
วันที่ 1/17/2008 1:05:58 PM [IP: 161.246.1.32 161.246.59.37]
ที่ 1 แสส ไรห. 555+
จาก porlarok
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500