BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 


การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 45 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 208 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 4/23/2008 3:04:52 PM [IP: 124.121.222.193]
ไม่รู้นะครับว่าจบตอนไหน แต่ที่แน่ๆ ที่ฮ่องกง ผมมีฉบับแท้ (4สี)แฟนซื้อมาฝาก เป็นภาคปัจจุบันมีตึกราบ้านช่องเยอะแยะ คล้ายกับศึกเทพศาสตราน่ะครับ ยิงกันยาวๆเลย เพราะที่ฮ่องกง .งจากไทยหลาย100ตอนเหมือนกัน
จาก ฉุย อิงสง
วันที่ 1/21/2008 3:53:24 PM [IP: 124.121.207.78]
ไอ.ผู้อ่านจบมันมั่ว.แล้วอวดอีกไอ.
จาก ฆซยใหญ่
วันที่ 1/21/2008 3:29:44 PM [IP: 124.121.207.78]
.ไอ ผู้อ่านจบ .อย่ามามั่วไอ. โม้ฉิบหายเลย ฟงอวิ๋นยังไปต่อภาค4 หรอกไอ. .นี่มั่วเลยมาทำคนอื่นเค้าเขว้
จาก .ใหญ่
วันที่ 1/18/2008 12:38:23 AM [IP: 124.157.145.108 192.168.2.167]
OHO ไม่น่าเชื่อ เป็นอย่างนี้จริง ๆ หรือครับ
จาก best
วันที่ 1/17/2008 12:33:32 PM [IP: 202.44.37.246 192.168.253.208]
จิงหรอ โฮอออออออ มันจัง มัวชิบ ปากพล่อย เล่มร้อยไร บ้าบอคอแตก ปันยาอ่อน
จาก เสมอภาค
วันที่ 1/16/2008 9:57:21 PM [IP: 125.27.235.14]
เล่มสุดท้ายจะอยู่ที่100เล่มคับ ฟงหวินตาย เสินฟงเป็นเทพ อี้ฟงก็เป็นเทพ ส่วนเทพกระบี่คนที่3คือลูกของอู่อู้ตี้ ดาบดื่มหิมะ เศิสภพจบแดน จอมอสูนจะรวมเข้าด้วยกัน เพื่อปราบอสูนตัวสุดท้ายที่มาจากนรก
จาก ผู้อ่านจบ
วันที่ 1/14/2008 6:34:39 PM [IP: 203.113.17.165]
อำลาทุกท่านและลาก่อนทุกคน โชคดี จงบังเกิดแด่ท่านและครอบครัว ลาก่อนสหายน้องปิ้ง สหายท่านพลังนกกระจอก และสหายชาวยุทธทุกท่าน ขอบคุณ
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 1/14/2008 6:30:47 PM [IP: 203.113.17.165]
แผ่นดินยุทธภพ จะสิ้นชาติแบบพิสดาร และตอนนี้สิ้นเศรษฐกิจแล้วนะ ขอบอก และสุดท้ายในวันนี้ สหายชาวยุทธ ขอกล่าว คำว่า
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 1/14/2008 6:28:43 PM [IP: 203.113.17.165]
ปัจจัย 4 ทุกอย่างจะขึ้นราคาหมด และ แผ่นดินยุทธภพยังไม่นิ่ง รอเวลาปะทุ ท่องให้ขึ้นใจ ว่า
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 1/14/2008 6:27:09 PM [IP: 203.113.17.165]
มีประโยคหนึ่งที่จะฝากเหล่าชาวยุทธทั้งหลาย จำไว้นะ ต่อไปในภายหน้า นับตั้งแต่วันนี้
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 1/14/2008 6:23:35 PM [IP: 203.113.17.165]
นานจังท่านพลังนกกระจอก ความเห็นผู้น้อย*พรรคยุทธภพจะไม่ยอมลงกันเพราะ บางพรรคอยากเป็นใหญ่ในใต้หล้าเพียงผู้เดียว*แต่ถึงกระนั้น
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 1/13/2008 10:04:39 AM [IP: 61.19.193.89]
แล้วใครเป็นคนใช้กระบี่อสูรจบแดนเหรอครับ ที่ทำให้จิ้งอวิ๋ยหน้าบากอ่ะครับ
จาก มือใหม่
วันที่ 1/11/2008 9:29:25 PM [IP: 117.47.197.162]
ทั้งหลายกลับมัวแต่ลุ่มหลงมิจฉาทิฐิ เฮ้อ...บวชทำไมให้เปลืองข้าวสุก //เป็นว่าไพร่พลของตำหนักมารตะวันก้อคงถูกใช้ไปเพื่อทิฐิอันบัดซบของนายพวกมันอีกครั้ง ฟงอวิ๋น91คงต้องรอเป็นปลายปีแล้วล่ะสหายชาวยุทธทั้งหลาย
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 1/11/2008 9:24:50 PM [IP: 117.47.197.162]
เห็นทีเหล่าชาวยุทธคงต้องรอนานหน่อยล่ะ เพราะในการประลองยุทธเมื่อเดือนที่แล้วมารตะวันพ่ายกระบี่ตั๊กสินยับ...กระอักเลือดไปสองปี๊บแหน่ะ ยามนี้มันกำลังรวบรวมลมปราณพลิกขาวดำเพื่อแหกตาชาวยุทธอีกครั้ง สงสารแต่เหล่ากระจอกข้าวยาก.กแพงแต่ยอดยุทธทั้งหลายกลับมัวแต่ล
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 1/11/2008 9:54:22 AM [IP: 203.113.17.165]
ตอนนี้ เทียบเชิญส่งมาหาสำนักพระอาทิตย์ เกือบ 300 แล้วนะ ยังหวงแหนไม่ออกมาอีก 91 น่ะ
จาก จากอ้อนวอนสวรรค์
วันที่ 1/9/2008 7:46:16 PM [IP: 203.113.17.165]
ล่าช้ายังนี้ ต้องส่งเทียบเชิญเหล่าชาวยุทธแล้วมั่ง ท่านเจ้าสำนักพระอาทิตย์ นี่วันที่เท่าไหร่แล้วครับท่านเจ้ายุทธ
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 1/9/2008 7:44:16 PM [IP: 203.113.17.165]
ยังดีที่อ่านข้อมูลของคุณน้องปิง แก้เซ้ง ขอบคุณครับ คุณน้องปิง
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 1/9/2008 7:42:05 PM [IP: 203.113.17.165]
หรือว่าที่ออกมาช้า ต้องให้โหวตมากกว่านี้
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 1/9/2008 4:47:21 PM [IP: 203.113.17.165]
เล่ม 91ออกเดือนนี้ไหมครับ ช่วยบอกผมหน่อยครับ แล้ววันไหนด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 1/8/2008 4:25:01 PM [IP: 124.121.82.24]
ข้อมูลเพิ่มเติม**ปู้จิ้งอวิ๋นมีแผลเป็นที่กลางแสกหน้าก๊เพราะกระบี่อสูรจบแดนเล่มนี้ละ...การเป็นปู้จิ้งอวิ๋นหน้าบากเลยอะ.....
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 1/8/2008 4:22:20 PM [IP: 124.121.82.24]
แก้ไข**แต่ก็คงเหมือนกับกระบี่พ่ายมรณะ อะแหล่ะ ออกมาไม่กี่ฉากเอง....แต่ยังไงก็ติดตามต่อไปละดีแล้ว ตื่นเต้นดี......
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 1/8/2008 4:16:24 PM [IP: 124.121.82.24]
อาวุธที่ร้ายที่สุดคงเป็น "กระบี่อสูรจบแดน" หรือ "มารจบแดน" คู่ปรับ กระบี่เลิศภพจบแดน..(แต่ก็คงเมื่อกระบี่พ่ายมรณะอะแหล่ะ ออกมาไม่กี่ฉาก).....ตะลุงตุ๊งแช่!!!
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 1/8/2008 4:09:16 PM [IP: 202.129.6.54]
อยากเห็นตอนอู่อู๋ตี้ มาอ่ะ
จาก อาหลง
วันที่ 1/8/2008 4:07:49 PM [IP: 202.129.6.54]
ความจริงมันน่าจะ ออกเดือนล่ะ 4 เล่มไปเลยนะ สำนักพิมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนซื้อหรอก รับรองขายดี เบื่อเวลาถึงเวลามันๆ ต้องรอคอย ยิ่งได้ยินว่าม่ออิงสงจะมา ใจยิ่งร้อนรุ่มเพราะเต็มไปด้วยเพลิงกิเลนแห่งความอยากอ่านมันเหลืออีกตั้งเยอะ พิมแบบรัวๆเลย
จาก
วันที่ 1/6/2008 10:42:27 PM [IP: 117.47.81.137]
แล้วฟงหวินจะได้ใช้ท่าพลังมหาประมาณอีกมั้ยคับ/แล้วอี่ฟงจะกลับมาเป็นคนดีเปล่า/แล้วอาวุธที่ร้านที่สุดชื่อว่าอะไรคับ
จาก วาตะเมฆา
วันที่ 1/6/2008 12:13:25 PM [IP: 58.8.130.27]
ผมรออยู่นะ(เล่ม91)ออกไวๆหน่อยดิ ใจร้อน
จาก A
วันที่ 1/6/2008 10:17:34 AM [IP: 124.121.192.157]
ในเรื่องใครเก่งสุดอ่ะ อู๋หมิงหรอ
จาก TerranZ-
วันที่ 1/6/2008 10:16:49 AM [IP: 124.121.192.157]
จาก TerranZ-
วันที่ 1/2/2008 8:51:17 AM [IP: 203.113.17.165]
ใครหน่อ บอกได้ เล่มที่ 91 เล่มที่ 92 ออกเดือนไหน สำนักพระอาทิตย์อย่าแกล้งกันนะครับ ขอของขวั ยปีใหม่ด้วย ออกเพิ่ม สักเล่ม 1 เถอะ (เป็น 2 เล่ม ) ปล. ของขอวัญปีใหม่
จาก จากอ้อนวอนสวรรค์
วันที่ 1/2/2008 8:46:36 AM [IP: 203.113.17.165]
ยิ่งอ่านยิ่งมัน เนื้อเรื่องที่ส่งมาบอกอ่านกัน กว่าจะถึงเล่มที่ 100 ชวนนึกภาพวาดลวดลายไม่ออกจึงๆ ขอขอบทุกท่านที่ทำให้เปิดหู เปิดตา และสมองอีกเยอะ ปล.ขอบอกว่าอ่านมันมาก
จาก จากสหายชาวยุทธ
วันที่ 1/1/2008 6:52:52 PM [IP: 202.129.6.53]
อ้อ ที่แท้เจียนเฉินเป็นคนอ่อนต่อโลกนี้เอง เข้าใจแล้วล่ะ เพราะอะไร เพราะความ.ของเขาแท้ๆ
จาก
วันที่ 1/1/2008 6:01:15 PM [IP: 125.26.239.149 192.168.2.177]
ผมไม่เคยเห็น ใครที่ปรากฏตัวมาในฐานะ คู่ต่อสู้ของพระเอก ได้อยู่นานหรอกครับ เจี๋ยอู๋เสินปรากฏตัวเล่ม 14 - 20 (ก็ตาย) ตี้ซื่อเทียน 40 - 52 ต้วนล่าง(ตอนเทพๆ) ก็แค่ 53 - 59
จาก best
วันที่ 12/30/2007 11:24:42 PM [IP: 124.121.21.5]
ที่เจียนเฉินสู้กับวิ๋นก็เพราะอยากลองฝีมือตนเองครับ/ เล่ม 92 ฟงอวิ๋น ราชันวิเศษ บุกสุสานซ่อนมังกร อี้ฟงปะทะ เสินฟง/เล่ม95 ราชันวิเศษหมดสภาพ เจี๋ยซินปรากฎตัว/เล่ม97 ม่ออิงสงตัดหัวกุ๋ยหู๋
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 12/30/2007 9:49:01 PM [IP: 117.47.29.33]
เ จี้ยนเฉินเป็นคนมีพรสวรรค์ไม่น้อย แต่เพราะความที่อู๋หมิงเป็นคนเก็บตัวไม่ออกสังคม ทำให้เ จี้ยนเฉินกลายเป็นคนไม่ทันคน โดนทั้งยามอมทั้งคำขู่ของอาจารย์ลุงสุดท้ายเลยกลายเป็นฝ่ายเลว ครั้งนี้ก้อโดนราชันย์วิเศษ.ล่ออีกตามเคย
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 12/30/2007 8:39:13 PM [IP: 202.129.6.45]
ผมเคยคิดว่าอู๋หมิงไม่เก่ง ดีแต่หน้าเอาะเฉยๆ มาวันนี้ผมรู้แล้วว่าเขาเก่งขนาดไหน เก่งมากครับ ผมยอมรับแล้ว
จาก หลงผิด
วันที่ 12/30/2007 8:36:51 PM [IP: 202.129.6.45]
เจี้ ย นเฉินได้แขนมาแล้วท่าจะเก่งมาก สู้อู่อู๋ตี้ได้ สงสัยจิ้งอวิ๋นต้องหืดขึ้นคอแล้วล่ะ
จาก
วันที่ 12/30/2007 8:34:07 PM [IP: 202.129.6.45]
อย่างน้อยก็ยังดีนะถ้าอู๋อู่ตี้ยังไม่ด้องสะก่อน ชอบเขามากๆอ่ะ เจ๋งดี สาธุอย่าเพิ่งรีบตายเลย
จาก ยอดยุทธ์สิบทิศ
วันที่ 12/30/2007 8:28:56 PM [IP: 202.129.6.45]
ขอบคุณมากครับคุณเบสท์กับคุณไร้ปรารถนา ที่ช่วยตอบให้เอาไปเอามา(คำว่าเ จี้ ย น มันหยาบตรงไหนมิทราบ) เฉินของอู๋หมิงทำไมต้องมาสู้กับอวิ๋นล่ะทีนี้ สงสัยเฉินคงเป็นตัวร้ายล่ะมั้ง ทั้งๆที่น่าจะเป็นคนดีนะ หรือว่าอยากดังจนเสียคนก็ไม่รู้
จาก อาหลง
วันที่ 12/30/2007 5:00:58 PM [IP: 125.26.239.81 192.168.2.163]
บรรพบุรุษของราชันวิเศษ น่าจะเป็นคนนั้น ครับ (ฉี่จือหลิง) ผมไม่รู้นะว่าราชันวิเศษ ชื่อภาษาจีนว่าอะไร แต่ดาบที่คุณว่านั่นคือ "วิญญาณพยัคฆ์" ของซือโยว ครับ
จาก best
วันที่ 12/30/2007 3:07:20 AM [IP: 117.47.29.33]
แล้วบรรพบุรุษของราชันย์วิเศษที่ว่าเนี่ย ใช่โค่วจงหรือฉี่จือหลิงหรือเปล่า แล้วราชันย์วิเศษนี่ชื่อภาษาจีนว่าอะไรอ่ะครับ //อ่า ถ้ามีผลึกฝ้าก้อต้องมีดาบเสือนั่นด้วยสิ(จำชิ่อไม่ได้ บังเอิญเลิกอ่าซะก่อน)
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 12/29/2007 8:48:25 PM [IP: 222.123.63.210 192.168.2.106]
สงสัยถ้า อู่อู๋ตี๋ทำ.บพรัดพรากเสร็จล่ะก้อ น่าจะเป็นอาวุธที่ ใต้หล้าไร้คู่เทียมได้เลยทีเดียว
จาก best
วันที่ 12/29/2007 8:42:24 PM [IP: 222.123.63.210 192.168.2.106]
กระบี่เขียว ๆ ที่คุณนกกระจอกว่านั้น ไม่ใช่ เทพกสิกรครับ แต่เป็น "ผลึกฟ้า" ต่างหาก
จาก best
วันที่ 12/29/2007 7:16:09 PM [IP: 117.47.29.33]
ไม่เสร็จเล้ย จะตายได้ไง //3ดี3ชั่วไร้ลักษณ์คือใครมั่งอ่ะ ผมนับๆแล้วได้9คนอ่ะ ปู้เทียน เสินฟง อี้ฟง หลานอู่ .นเฉิน หลงเอ๋อ เจี๋ยซิน อู่เทียนเซี่ย เสี่ยวอู่ เจี๋ยซิน
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 12/29/2007 7:15:33 PM [IP: 117.47.29.33]
กระบี่ใหม่ของอวิ๋นเป็นกระบี่แฝดกับกระบี่เลิศฯใช่มะครับ เห็นมีตอนนึงม่งเดินไปเจออวิ๋นโผล่ออกมาจากน้ำแข็งพร้อมกระบี่ทั้งคู่ //ผมว่าบอสของภาคนี้คือคนที่ใช้กระบี่เขียวที่คล้ายๆเทพกสิกรของเวิ่นเทียน ถ้าเดาไม่ผิดก้อเป็นราชันย์วิเศษ //อู๋อู่ตี้ยังทำหรีบพลัดพรากไ
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 12/28/2007 9:36:02 PM [IP: 124.121.16.149]
ตอนที่เจียนเฉินเทพ นั้นเขาก็ตาบอดด้วย
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 12/28/2007 9:32:04 PM [IP: 124.121.16.149]
วิ๋นได้ตีกระบี่ใหม่มาสู้กับเจียนเฉินโดยแสดงว่าไม่ต้องใช้เลิศภพก็ชนะเจียนเฉินได้/ตอนหลัง หลงเอ๋อโกรธม่ออิงสงสุดๆๆ แบบว่าจะทำลายยังศพของม่ออิงสงให้แหลกไม่มีชิ้นดี
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 12/28/2007 9:22:01 PM [IP: 125.26.240.118 192.168.2.170]
โห อาจารย์หม่านี่ลืมง่ายจริง ๆนะ ตอนที่ ตี้ซื่อเทียนโดน เลิศพบจบแดนทิ่ม กลับ ฟื้นฟูได้ในพริบตา แต่เนี่ยฟงที่มีพลังธาตุมังกร ที่เหนือชั้นกว่านั้น กลับบาดเจ็บสาหัส เพราะ โดนดาบธรรมดา ๆ แทง แถมต้องใช้เวลา ฟื้นฟูพอสมควร เฮ้อ.......
จาก best
วันที่ 12/28/2007 9:07:44 PM [IP: 222.123.63.210 192.168.2.170]
คนที่เก่งที่สุด ก็น่าจะเป็นปูจิ้งอวิ๋นนั่นล่ะครับ แต่ผมคิดว่า อาจารย์หม่าไม่น่าจะให้ราชันวิเศษ ตายอย่างอนาจขนาดนั้น เพราะถึงอย่างไร ผมก็เห็นแค่ราชันวิเศษนี่แหละ ที่วางแผน จนทำให้ 3 ยอดฝีมือ (ฟงอวิ๋น อู๋หมิง) ปั่นป่วน ได้ขนาดนี้ น่าจะให้ตายแบบสมศักด์ศรี
จาก best
วันที่ 12/28/2007 9:03:03 PM [IP: 222.123.63.210 192.168.2.170]
ต้องขอโทษด้วยครับคุณอาหลง ผมยังไม่ได้ ดูถึงตอนนั้นเลย แต่ไม่เป็นไรครับรู้สึกจะมีคน ตอบให้แทนแล้ว
จาก best
วันที่ 12/28/2007 12:59:01 PM [IP: 124.121.83.87]
ผลของศึกนั้นทุกคนคงรู้นะครับอูอู่ตี้นั้นตาย(ก็ยังไม่แน่ว่าตายจริง..*เหตุผลยังไม่บอก)..
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 12/28/2007 12:55:55 PM [IP: 124.121.83.87]
เมื่อเจียบเฉินมีปราณกระบี่ฟ้ามิติพิภพกระบี่ จึงต้องการสร้างชื่อเสียงและเป็นใหญ่ในยุทธภพจึงไปท่าประลองกับ อู่อู่ตี้ (เป็นศึกที่หน้าดูอีกศึกหนึ่งที่ต่อจากศึกกระบี่อู่หมิงกับม่ออิงสง)
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 12/28/2007 12:53:03 PM [IP: 124.121.83.87]
เมื่อเจียบเฉินผนึกปราณนั้นเข้ากับตัวเองประกอบกับ ในขณะที่อู๋หมิงกับม่ออิงสงประลองกันจนบรรลุ"มิติพิภพกระบี่" จนทำให้แขนของมออิงสงมีปราณกระบี่พิภพกระบี่..ด้วยความที่เจียบเฉินมีปัญญาที่ดีอาสัยปราณนั้นชักนำตัวเองเข้าสู่วิภีปราณกระบี่ฟ้า(ปราณกระบี่ที่เทียบเท่า
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 12/28/2007 12:45:59 PM [IP: 124.121.83.87]
-เมื่อเจียบเฉนแขนขาด(ด้วยฝีมือของม่ออิงสง)...ม่ออิงสงตัดแขนตัวเองข้างหนึ่งเพื่อประลองกับอู่หมิงอย่างยุติธรรมที่สุด...เจียบเฉนไปแอบขโมยแขนม่ออิงสงมา(ต่อให้ตัวเอง)..แขนนั้นมีปราณของม่ออิงสง..
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 12/27/2007 10:35:46 PM [IP: 124.121.26.33]
หลังๆๆรู้สึกว่าหลานอู่จะชนะฟงด้วยแต่ก็ด้วยเล่ห์และ/ผมคิดว่าวิ๋นเก่งสุด/ราชันวิเศษน่าจะตายเพราะลูกน้องเด็กนรกของเจี๋ยซิน
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 12/27/2007 10:32:01 PM [IP: 124.121.26.33]
.นเฉินได้วิชาใหม่ใช้หินขีดตามตัวตัวเอง ฝึกในถ้ำเก่งมากและได้ไปก่อตั้งพรรคเสือดาว จนสามารถทำให้อู่อู๋ตี๋ตาบอดและตายไปในที่สุดแต่สุดท้ายมาสู้กับวิ๋นก็แพ้อยู่ดี /บอสยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ผมคิดว่าเจี่ยซินหรือหลานอู่
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 12/27/2007 9:42:28 PM [IP: 61.19.193.100]
อยากรู้ว่าเจี้นเฉินจะฆ่าอู่อู๋ตี้ยังไง อู่อู๋ตี้ออกจะโหด สงสัย.นเฉงคงจะเทพมากเลย คุณเบสท์ช่วยตอบให้ทีครับ คุณนกกระจอกด้วยครับ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับอยากรู้มากๆ
จาก อาหลง
วันที่ 12/27/2007 8:58:22 PM [IP: 117.47.48.21]
พลิกเมฆา มั่วเดวสุ่ม
จาก ไรนาม
วันที่ 12/27/2007 2:16:22 PM [IP: 24.209.167.190]
Where to buy ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า in USA?
จาก Aj
วันที่ 12/27/2007 12:53:27 AM [IP: 58.10.192.105]
ถามคุณพลิกเมฆา ใครเก่งสุดในเรื่องคับ ราชันวิเศษตายอย่างไร และใครจะเป็นบอสใหญ่ในเรื่อง
จาก เสมอภาค
วันที่ 12/26/2007 5:54:04 PM [IP: 125.24.129.224]
ตอนหลังๆเนื้อเรื่องจะเปนรุ่นลูกซะมากกว่าครับ และเดี๋ยวจะมีปีศาจมรกตออกมาด้วยไดเส็ทั้งอู๋หมิง และฟงอวิ๋นด้วย และอีกไม่กี่เล่มม่ออิงสงก็จะออกมาสู้กะอู๋หมิงด้วย สรุปภาคนี้อู๋หมิงก็ยังคงเด่นเหมือนเดิมครับ
จาก พลิกเมฆา
วันที่ 12/26/2007 5:34:52 PM [IP: 117.47.29.33]
เพราะมีพวกดีดดิ้นยังงี้แหละการโพสต์ที่นี่จึงเกิดความมันส์ ยิ่งรู้ว่าเจ้าของสำนักพิมพ์เป็นใครก้อยิ่งมันส์ไปใหญ่ สะใจนิดๆด้วย ตอนนี้ผ้าเหลืองคงกำลังลุกเป็นไฟ โอวส์...ร้อนรุ่ม
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 12/26/2007 4:57:34 PM [IP: 125.26.240.165 192.168.2.120]
นอกจากนั้นชีวิตเนี่ยฟง ก็น่าสงสารไม่ด้อย ไปกว่ากันหรอกครับ เขาถูกแม่ทิ้งให้อยู่กับพ่อ ที่มีอาการคลุ้มคลั่งตั้งแต่เด็ก พอมาอยู่พร้อมหน้าได้ไม่นานก็ภูกสหายต้วนล่าง ฆ่าจนหมดสิ้น เพราะเนี่ยฟงหลงไว้ใจต้วนล่างนั่นเอง
จาก best
วันที่ 12/26/2007 4:55:03 PM [IP: 125.26.240.165 192.168.2.120]
เนี่ยฟง เองก็เป็นอมตะครับ เพราะมี พลังธาตุมังกรเช่นเดียวกัน
จาก best
วันที่ 12/26/2007 4:00:49 AM [IP: 58.8.123.81]
............................
จาก A
วันที่ 12/25/2007 11:34:05 PM [IP: 58.9.236.33]
อาจารย์ หม่า แก จะเขียน ฟง อวิ๋น ให้ ถึง 200เล่มเลยปะหนิ ประมาณว่า ให้ลุกผมอ่านต่อด้วยเลย หุ หุ นี่ ก็ ปาเข้าไป 7-8 ปีแล้วว ตั้งแต่ ม.ต้น จนมหาลัยแว้ววว หุ หุ จะจบได้ยังค้าบบบบ แม้จะยาวแค่ไหน ผมก็ยังตาม นะ หุ หุ แต่ก็อยากให้ จบ อะ ไม่มีที่จะไว้แย
จาก [The]3lackList
วันที่ 12/25/2007 9:06:43 PM [IP: 61.19.193.105]
แล้วจะเอาการเมืองมายุ่งอะไรกับฟงอวิ๋นเรา เซ็งจะแย่แล้วขอให้ฟงอวิ๋นเป็นที่ๆมีแต่การตูนเถอะน่าจะสุขใจกว่า
จาก หลงเอ๋อ
วันที่ 12/25/2007 8:09:02 PM [IP: 125.24.140.164]
นั้นผมอยากจะบอกคุณเทพยุทธ์กระบี่มารว่า เนี่ยฟงน่าอิจฉากว่าอีก และไม่ต้องทรมาณเหมือนอวิ๋นด้วยเพราะอวิ๋นกินธาตุมังกรเปนอมตะก็ต้องทนทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่จบสิ้น ยังไงก็ขอโทดทีที่ตอบยาวไปหน่อย แต่ถ้าสงสัยเกี่ยวกับฟงอวิ๋นถามได้นะครับเพราะผมเคยดูตอนล่วงหน้า
จาก พลิกเมฆา
วันที่ 12/25/2007 8:04:09 PM [IP: 125.24.140.164]
และต่อสู้ด้วยตนเอง มาตั้งแต่เด็ก ไม่มีใครเลยสักนิด นั้นทำให้ผมเข้าใจปู้จิ้งอวิ๋นเปนอย่างมาก เลยรู้เลยว่าบทบาทในตัวละครของอวิ๋นถึงได้ออกมาแบบนี้ผิดกะเนี่ยฟงที่มีพร้อมทุกอย่าง ทั้งฝืมือ ครอบครัว ความเมตตาและความอบอุ่น
จาก พลิกเมฆา
วันที่ 12/25/2007 8:00:48 PM [IP: 125.24.140.164]
เค้ามาตลอดส่วนพ่อ ก็ไม่สนใจโมแต่ไปดูแลเมียใหม่เค้าไม่สนใจ เวลาทำไรผิดกห็มีแต่จะซ้ำเติม เราต้องคอยช่วยเหลือและแก้ปัญหาเองมาตลอด
จาก พลิกมือเมฆา
วันที่ 12/25/2007 7:58:19 PM [IP: 125.24.140.164]
ขอตอบคุณเทพยุทธ์กระบี่มาร จากเล่มที่แล้วนะครับอวิ๋นน่าสงสารกว่าเนี่ยฟงอีกเพราะอวิ๋นชีวิตนี้ไม่มีไรเลยนอกจากความหดหู่และโดดเดี่ยวซึ่งผมอยากจะบอกว่าชีวิตผมก็เปนแบบนั้นมาตั้งแต่เด็ก แม่ใส่อารมณ์กะเราตลอดเวลาที่เค้าเครียดหรือเหนื่อยทั้งๆที่เราก็ทำดีและช่วยเค้
จาก พลิกเมฆา
วันที่ 12/25/2007 5:32:12 PM [IP: 125.26.0.228]
ยังเห็นมีขายในยุทธภพเลยอ่ะ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 12/21/2007 1:20:06 PM [IP: 203.113.17.165]
ขอบคุณแฟนหนังที่เผยข้อมูลมาให้อ่าน ขอบคุณครับ ปล.หวังว่าคงมีข้อมูลดีๆที่น่าสนอีกนะครับ
จาก จากขอบคุณแฟนหนัง
วันที่ 12/21/2007 1:16:41 PM [IP: 203.113.17.165]
ตอนนี้ เงินเดือนยุทธภพลดลงต่อเนื่อง โอจ๊อบโอทีไม่มี โบนัสไม่ต้องเอ่ยว่าไม่ได้ รากหญ้าตอนนี้ยำแย่ไปตามกัน รากแก้วตอนนี้สั้นไหวอย่างต่อเนื่อง ยุทธภพไม่สงบจะที สำนักยุทธภพก็ยำแย่ไปตามกันทุกสำนัก วอนสหายเหล่าชาวยุทธเลือกผู้นำยุทธภพที่เ.ะสมต่อไป
จาก จากอ้อนวอนสวรรค์
วันที่ 12/21/2007 1:10:26 PM [IP: 203.113.17.165]
ขอแจมคุณพลังนกกระจอกนิดนะครับ หากยุทธภพขาดผู้นำที่เข็มแข็ง ก็เหมือนสามก๊ก แต่สิ่งที่น่ากลัว ทุก10 ปี เศรษฐกิจโลกจะพัง (ฟอกสบู่) ถ้าไม่รักแผ่นดินกัน ยุทธภพจะรุกเป็นไฟ ชาวบ้านเดือดร้อนแน่ครับ เจ้านาย จบข่าวแว่ว
จาก จากสหายชาวยุทธ
วันที่ 12/21/2007 2:02:08 AM [IP: 117.47.29.33]
ขอสงป้านำพาอีกบ้านเมืองสักหนเหอะ ปล่อยให้อู๋หมิงนำแล้วล่มจมยังไงไม่รุ ส่วนเสินฟงฟงก้อดูห่วยๆจนไม่กล้าลอง ขอทุกเสียงนะครับ รักสงป้าเลือกมารกระบี่ที
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 12/21/2007 2:01:43 AM [IP: 117.47.29.33]
หาเสียงหน่อยนึงนะครับ รักแม้วเกาหมัก รักหมักก้อกาหมัก รักมาร์คก้อจงกาหมัก ^ ^ ไหนๆพปช.ก้ออันดับหนึ่ง ถีบๆส่งเขาให้เกิน241ทีเหอะ บ้านเมืองจะได้เดินต่อได้ เกิดเป็นรัฐบาลผสมผมไม่มีความมั่นใจว่ามันจะพาบ้านเมืองให้ไม่ล่มจมได้ ขอสงป้านำพาอีกบ้านเมืองสักหนเหอะ ป
จาก พลังนกกระจอก
วันที่ 12/20/2007 3:10:42 PM [IP: 203.150.55.137]
เข้าไปดูในเวปชะเอิงฯ หนังเทศ มาเรื่องดราก้อนบอลคนแสดงเป็นจีจี้ น่ารักมากๆๆ ส่วนเรื่องฟงอวิ๋นเขาทุมทุนสร้าง 12 ล้านเหญียญดอลล่า เลยอ่ะ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 12/20/2007 3:01:20 PM [IP: 203.150.55.137]
และขอคอนเฟิม ว่าข่าวนี้ชัวร์แน่นอนคับไม่มีมั่ว ทั้งฟงอวิ๋น และ ดราก้อนบอลแฟนการ์ตูนทั้ง 2 เรื่องเตรียมตัวชมได้เลย แต่ผมคาดว่าแฟนดราก้อนบอลน่าจะได้ดูก่อน เพราะเรื่องนี้เข่าถ่ายทำไป 20 เปอร์เซนต์แล้ว
จาก แฟนหนัง
วันที่ 12/20/2007 2:57:45 PM [IP: 203.150.55.137]
ในส่วนของหนัง เรืองฟงอวิ๋น 2 นั้น เข้าจะใช้ชื่อ the strom rider 2 ไปก่อนอาจมีการเปลี่ยนชื่อในภายหลัง จะทำมาในแนวฮ่องกง แต่ส่วนของ ดราก้อนบอล นั้นทเว้นตรี้เซนจูฟอกเอาไปทำแนวฮอลิวูดมีข่าวแว่วมาว่าโจวหยุนฟะเป็นผู้เฒ่าเต่าคับ
จาก แฟนหนัง
วันที่ 12/20/2007 2:45:36 PM [IP: 203.150.55.137]
ที่ หนังกำลังภายในนั้นไม่ค่อยทำ เพราะช่วงหลังๆ จะหันไปทำแนวฮอลิวูด หนังแนวกำลังภายในที่ทำจากฮ่องกงนั้นได้รับความนิยมน้อย เขาจึงต้องคิดให้รอบคอบในการทำครับ ในส่วนของฟงอวิ๋นก็เช่นกัน เพราะหนังภาดแรกไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรทำให้ต้องเว้นระยะการสร้างเ
จาก แฟนหนัง
วันที่ 12/20/2007 9:05:24 AM [IP: 203.113.17.165]
ถ้ามีจริงก็ดี รอลุ้นตั้งนาน หนังจอยักษ์ดีกว่าหนังจอแก้ว แต่ทำไหมภาค2 จะออกมากับนานกว่าแฮรีพ๊อตเตอร์อีก ทั้งที่คนก็ชอบ (พออธิบายได้ไหมครับ คุณแฟนหนัง)
จาก จาก ขอบคุณแฟนหนัง
วันที่ 12/20/2007 7:45:40 AM [IP: 203.150.55.137]
ข้อแก้ไขข้อผิดพลาดคับ หนังเรื่อง ฟงอวื๋น ภาค 2 นั้นจะทำให้เข้าฉายในเดือนตุลาคม 2009 คับ ไม่ใช่ปีหน้าคับ ขออภัยในข้อผิดพราดคับ
จาก แฟนหนัง
วันที่ 12/20/2007 7:39:22 AM [IP: 203.150.55.137]
จากที่ไปดูในเวปมา บทหนังยังไม่แน่ใจว่า จะใช้ตอนใหน ตอนนี้อยู่ในช่วงคัดเลือกบท และเลือกตัวร้าย เพื่อให้ทันเปิดกล้องในเดือน มกราคม เพือให้ทันฉายในเดือนตุลาคม ปีหน้า แต่บทภาพยนต์เสร็จแล้ว แต่มีถึง 3 รูปแบบ จึงต้องใช้เวลาคัดเลือก
จาก แฟนหนัง
วันที่ 12/19/2007 10:29:01 PM [IP: 117.47.29.33]
หนังภาคสองก้อถึงแค่ภาคต้วนล่างเองครับ ดีแล้วล่ะเกิดทะลึ่งถึงตี้ซื่อเทียนเลยก้อคงขาดๆหายๆไงไม่รู้ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าครับไว้ภาค3ค่อยถึงตาตี้ซื่อเทียน
จาก กระจอกอู๊ดๆ
วันที่ 12/19/2007 6:35:39 PM [IP: 58.136.95.183]
ยอดเยี่ยมที่สุด
จาก porlarok
วันที่ 12/19/2007 6:34:29 PM [IP: 58.136.95.183]
ราชันย์ผู้วิเศษ ไม่สามารถทำลายอาถรรพ์ได้ ยามใกล้ตายได้ถ่ายถอดวิชาสู่เด็กชายคนนึง เด็กชายคนนั้นมีดวงตาที่แปลก เกี่ยวข้องกับเจี่ยซิน อู๋หมิงกับพั่วจินรับ เสินฟงเป็นศิษย์ ฝึกวรยุทธ์บนเจดีย์ที่ เสี่ยวอู่แกะสลัก ในเรื่องนี้ เพลงกระบี่ที่ 23 ของ เซียนกระบี่ หลง
จาก porlarok
วันที่ 12/19/2007 4:31:21 PM [IP: 125.24.215.119]
ภาค2มีตี้ซื่อเทียนไหมครับ ชอบตี้มากๆ
จาก
วันที่ 12/18/2007 9:50:28 PM [IP: 58.9.86.42]
ทำไมปู้เทียนต้องตายด้วยละ ชอบๆปู้เทียน แล้วเนี่ยฟงจะได้วิชาใหม่บ้างละเปล่า
จาก เทพยุทธ์กระบี่มาร
วันที่ 12/18/2007 12:39:57 PM [IP: 124.109.26.226]
ผู้กำกับคือ ออคไซแปง กั้งฟู่เฉิง รับบท ปู้จิ้งอวิ๋น เจิ้งอวี้.น รับบท เนี่ยฟง
จาก แฟนหนัง
วันที่ 12/18/2007 12:38:01 PM [IP: 124.109.26.226]
มีข่าวดี สำหรับแฟนๆ ฟงอวิ๋นทุกท่าน ตอนนี้ทางฮ่องกง เตรียมการสร้างภาพยนต์ เรื่อง ฟงอวิ๋น ภาค 2 ซึ่งอยู่ในช่วงการวางแผนการสร้างอยู่ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ทันฉายภายในเดือนตุลาคมปีหน้า ตัวเองยังเป็น กั้วฟู่เฉิน กับ เจิ้งอี้.น เหมือนเดิม ส่วนผู้กำ
จาก แฟนหนัง
วันที่ 12/18/2007 12:13:42 PM [IP: 58.10.167.214 192.168.1.171]
เยี่ยม
จาก เทียน
วันที่ 12/15/2007 9:33:35 PM [IP: 125.25.162.159]
ฟงอวิ๋นจงเจริญ
จาก nop
วันที่ 12/15/2007 10:40:13 AM [IP: 124.121.81.55]
คุณน้องปิ้ง เค้าโดนแบนไปแล้วมัง...?
จาก อาคุงไก่หางเงิน
วันที่ 12/14/2007 1:20:10 PM [IP: 203.113.17.165]
คุณน้องปิ้งมาเล่าด้วย หายไปไหนแล้ว
จาก สหาย............
วันที่ 12/14/2007 1:19:07 PM [IP: 203.113.17.165]
ใครอ่านก่อน เล่าสู่กันมาบ้างเด๋อ
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 12/14/2007 1:17:41 PM [IP: 203.113.17.165]
วางแผงวันไหน ใครบอกเอ่ยที
จาก จากอ้อนวอนสวรรค์
วันที่ 12/14/2007 8:32:30 AM [IP: 125.24.47.80 10.0.2.133]
สะใจจริงจริ๋ง ออกมาแบบนี้ หนูชอบๆ
จาก อาหลง
วันที่ 12/13/2007 11:33:38 PM [IP: 125.25.99.10 10.5.50.162, 192.168.10.100]
ดี คับ ขอบคุง คับ ที่ออกไวไวๆๆ ขอบคุง ก๊าบ
จาก โรบิน
วันที่ 12/13/2007 9:32:43 PM [IP: 125.25.58.93]
oh no
จาก hot
วันที่ 12/13/2007 8:50:38 PM [IP: 203.113.41.8]
เมื่อไรนิยายจะออก
จาก L
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500