BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 


การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 45 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 208 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 12/3/2010 1:12:55 AM [IP: 110.164.173.211 192.168.3.164]
ตอนเล่มแรกๆอะอวิ๋นมันออกแนวเลวๆยังไงไม่รุนะ*แถมตลกตอนมีการไปจีบข่งฉือเนี่ยฟงมาเจอกลัวเนี่ยฟง วิ่งหนีไปซะงั๊น -.- กำเลย นี่อะเรอะเทพมรณะ---.-
จาก ท่านแจ้
วันที่ 12/18/2007 9:34:58 AM [IP: 203.113.17.165]
หากไม่เคยอ่านตั้งแต่ต้น ย่อมย้อนอดีตตามยอดยุทธที่สาบสูญ ไม่เจอ
จาก
วันที่ 12/4/2007 8:29:47 PM [IP: 124.121.48.205]
ลม เมฆ ล่องลอย
จาก อสุร
วันที่ 11/23/2007 9:44:06 PM [IP: 124.121.20.178]
ทำให้มีฝีมือเหนือกว่า/ ฟงเขาเสียพลังวัตรช่วยตี้เอ้อม่ง สู้กับวิ๋น และรับมือด้วยเส้นผมทำให้สู้ลำบากและเมื่อนานเข้าก็ต้องเผยจุดอ่อนทำให้รับมือพวกทหารลำบากแถมโดนรุมตลอดถ้าไม่มีม้ง ฟงชนะชัวฟันธง
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 11/23/2007 9:34:54 PM [IP: 124.121.20.178]
ที่รู้ๆๆ วิ๋นกับฟงมีพลังธาตุมังกรแน่นอนได้จากการดูดซับจากน้ำที่มีธาตุมังกร(เมือนน้องฮั่วต้ง)และฝีมือทั้ง2ก็ใกล้เคียงกันแต่วิ๋นอาจเหนือกว่านิดๆๆ แต่มีพลังวัตรมากกว่ามากๆๆๆ
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 11/23/2007 12:30:25 PM [IP: 203.113.17.165]
สหายปิ๊ง มาเล่าเนื้อเรื่องให้ติดตามต่อหน่อยซิครับ ได้ยินไห.งสัญญาณเรียกคุณน้องปิ๊งมาเล่าเนื้อเรื่องแล้วครับ เหล่าชาวยุทธทั่งหลาย
จาก สหายชาวยุทธ YU YU
วันที่ 11/23/2007 12:26:18 PM [IP: 203.113.17.165]
ขอบคุณสวรรค์ที่ฟังคำอ้อนวอน ออกเดือนละ2เล่ม จะดีมากหากทำยังงี้ต่อไป 10 กว่าวันออกที เผื่อการเดินทาง มาสู่เหล่าชาวยุทธ์ทั่วสารทิศ เท่ากับ 15 วันออกที
จาก จากเคยอ้อนวอนสวรรค์
วันที่ 11/23/2007 12:21:16 PM [IP: 203.113.17.165]
เล่ม89นี้ สำนักพระอาทิตย์พิมพ์เดือนนี้ใช่ไหม เพราะเวลาพิมพ์กลับเวลาออกมา ไม่ตรงกัน
จาก จากสหายชาวยุทธ
วันที่ 11/23/2007 12:18:13 PM [IP: 203.113.17.165]
ใครอ่านแล้วเล่าสู่กันฟังบางนะครับ
จาก สหายชาวยุทธ YU YU
วันที่ 11/23/2007 12:17:05 PM [IP: 203.113.17.165]
วางจำหน่ายหรือยังครับ เล่ม88ออกมาแล้ว พอไปกลับบอกว่ายังไม่มา
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 11/21/2007 10:19:10 AM [IP: 125.26.239.143 192.168.2.146]
เล่ม 89 มาแล้ว มันต้องอย่างนี้สิครับ ถึงจะทันใจพวกเรา
จาก best
วันที่ 11/21/2007 10:17:17 AM [IP: 125.26.239.143 192.168.2.146]
คนที่มีบุคลิคอย่างถังโส่วเนี่ย ผมชอบมากครับ ไม่น่าตายเลย แล้วทีไอ้พวก เจี๋ยซิน หลานอู่ เนี่ย ตายยากจริง ๆ โดยเฉพาะเจี๋ยซิน น่าจะตายหลายครั้งแล้ว (ซึ่งผมก็ลุ้นอยู่) ตั้งแต่เล่ม 37,48,80และ 81 ก็รอดมาได้ทุกที
จาก best
วันที่ 11/21/2007 10:14:23 AM [IP: 125.26.239.143 192.168.2.146]
แต่บางทีก็แปลกครับ ดาบที่หักไปแล้ว ก็คืนรูปได้(สะท้านเดียวดาย,ดื่มหิมะ) คนที่ตายแล้วก็ฟื้นได้ (ปู้เทียน) คนที่น่าจะ ไม่มีพิษสงอีกแล้ว (หลานอู่) ก็ชั่วได้เหมือนเดิม
จาก best
วันที่ 11/21/2007 10:10:17 AM [IP: 202.41.187.247 192.168.100.132]
ผมว่านะ ศักยภาพของดาบสะท้านเดียวดายอาจไม่เต็ม 100 ก็เพราะว่ามันเคยหักไปครั้งหนึ่งแล้ว ก็เป็นได้
จาก มั้ง
วันที่ 11/19/2007 6:07:38 PM [IP: 124.157.228.229]
คือที่ผมว่ามา ผมเพียงแค่เสียดายในศักยภาพ ของดาบสะท้านเดียวดายครับ เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เนี่ยฟงใช้มันแหวกวงล้อมทหารญี่ปุ่น เนี่ยฟงเองก็เปล่งพลังของมันออกมาได้เหมือนกันครับ
จาก best
วันที่ 11/18/2007 9:04:13 PM [IP: 125.26.239.42 192.168.2.132]
เมื่อก่อนจับนิ้วก็ขาดแล้ว เดี๋ยวนี้ดูเหมือนใคร ๆ ก็จับได้
จาก best
วันที่ 11/18/2007 9:01:44 PM [IP: 125.26.239.42 192.168.2.132]
นอกจากนี้เนี่ยฟงยังมีเพลงยุทธ์ 10 ทิศ และเพลงดาบอสูรอยู่นี่หว่า ทำไมถึงไม่ใช้บ้างนะ นอกจากนี้ หากผมเป็นอาจารย์หม่า ผมจะกำหนดให้เนี่ยฟงเป็นคนที่ใช้สะท้านเดียวดายต่อจากหวงอิ่งนะครับ ตอนนี้สะท้านเดียวดาย ไม่ใช่ดาบที่น่าเกรงขามเลย เมื่อก่อน แค่จับก็นิ้วข
จาก best
วันที่ 11/18/2007 8:58:25 PM [IP: 125.26.239.42 192.168.2.132]
นอกจากนี้ จารย์หม่า เหมือนกับจะให้ปู้จิ้งอวิ๋น มีฝีมือเหนือเนี่ยฟงนะครับ สังเกตได้จาก ตอนที่ย่วนอู๋ต้าว โดนฝ่ามือเมฆา ถึงกับร่างระเบิด แต่ตั๊กแตนทองโดนเพลงเตะถึง 2 ครั้ง แต่บาดเจ็บแค่กระอักเลือดเท่านั้นเอง คุณกระจอกว่ามั๊ยครับ
จาก best
วันที่ 11/18/2007 8:54:02 PM [IP: 125.26.239.42 192.168.2.132]
ในเมื่อมีพลังธาตุมังกร ต่อให้สูญเสียพลัง ไปเยอะในการช่วยชีวิตม่ง ก็ต้องฟื้นฟูเร็วอยู่ดี คู่ต่อสู้ไม่ได้อยู่ในระดับพระกาฬ สักหน่อย ซึ่งผมมองว่าคนที่มีศักยภาพพอที่จะทำให้เนี่ยฟงบาดเจ็บได้ มีแค่ ราชันวิเศษ กับอู่อู๋ตี่ หรือว่า ม่ออิงสงเท่านั้น
จาก best
วันที่ 11/18/2007 8:50:49 PM [IP: 125.26.239.42 192.168.2.132]
พลังธาตุมังกรของเนี่ยฟงมีแน่นอนครับ สังเกตได้จาก 1. เลือดคลุ้มคลั่งกำเริบ 2. ตอนที่โดนพิษของหลานอู่แล้ว ไม่เป็นอะไรเลย
จาก best
วันที่ 11/17/2007 12:07:37 PM [IP: 124.121.82.137]
ขนาดปู่จิ้งอวิ๋นเองก็ยังเสียท่าให้กับราชันวิเศษเลย..?
จาก ปิ่งปิ๊ง
วันที่ 11/17/2007 12:06:14 PM [IP: 124.121.82.137]
เนี่ยฟงเค้าเสียพลังไปกับกับต่อสุ้กับปู่จิงอวิ๋นไปเยอะเลยนะ..บวกกับการเสียปราณให้กับการยื้อชีวิตตี้เออม่ง..ไปแปลกที่จะไม่มีแรงสู่
จาก ปิ่งปิ๊ง
วันที่ 11/17/2007 9:39:05 AM [IP: 124.121.82.137]
+เจี๋ยชิน นั้นได้รับธาตุมังกรที่เป็นอมตะเหมือนกับปู่จิ๋งอวิ๋น? ฉะนั้นคนที่มีพลังของธาตุมังกรแบบเต็มๆคือเจียชิน ...
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/17/2007 9:38:36 AM [IP: 124.121.82.137]
พลังของธาตุมังกรจากปู่จิงอวิ๋นกับธาตุมังกรในบ่อน้ำจึงเป็นการชุบชีวิตให้กับเนี่ยฟง พลังของธาตุมังกรจึงหมดได้
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/17/2007 9:38:02 AM [IP: 124.121.82.137]
+ส่วนเนี่ยฟงได้รับพลังธาตุมังกรจากปู่จิ้งอวิ๋นบางส่วนและได้จากธาตุมังกรในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยผ่านทางปู่จิงอวิ๋น แต่เนื่องจากเนี่ยฟงนั้นมีสภาพที่ตายไปแล้ว(ถ้าไม่มีปู้จิ่งอวิ๋น)พลังของธาตุมังกรจากปู่จิงอวิ๋น
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/17/2007 9:37:04 AM [IP: 124.121.82.137]
+ปู่จิงอวิ๋นได้รับพลังจากธาตุมังกรจนเป็นอมตะแต่เนื่องจากใด้ใช้ธาตุมังกรไปการการคืนชีพให้กับตัวเองไปถึงสามครั้งและยังช่วยชีวิตของเนี่ยฟงด้วยพลังของธาตุมังกรฉนั้นในภาคที่สามนี้ปู่จิ้งอวิ๋นนั้นแทบจะไม่มีพลังของธาตุมังกรอยู่แล้วพลังที่มีก้เป็นพลังแฝงที่ได้จาก
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/17/2007 9:36:29 AM [IP: 124.121.82.137]
เรื่องของธาตุมังกร....ใครที่ใด้กินธาตุมังกรเข้าไปจะมีผลที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่เหล่าชาวยุทธที่ได้กินธาตุมังกรเข้าไปนั้นจะได้ผลที่แตกต่างกันจิงๆ อย่างเช่น
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/17/2007 4:00:21 AM [IP: 125.25.78.113]
น่าผิดหวัง ฟงน่าจะเก่งกว่านี้
จาก A
วันที่ 11/17/2007 12:50:58 AM [IP: 124.121.108.58]
ขอบคุนคุนน้องปิ๊งคับ ...จากนั้นอู๋หมิงประลองกับอิงสง สุดยอดการประลองที่จะกลายเป็นตำนานและจุดเปลี่ยนของเรื่อง อู๋หมิงกลับมาเป็นสุดยอดเทพกระบี่ดังเดิม สมกับเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งตงง้วน แม้แต่หลงเอ๋อยังตะลึง (ตอนนี้ฟงอวิ๋นกลายเป็นพระรองไปเลย)
จาก อู๋หมิง
วันที่ 11/16/2007 10:54:25 PM [IP: 125.26.239.72 192.168.2.149]
แถมคู่ต่อสู้ยังไม่ใช่ระดับแนวหน้าสักหน่อย เป็นแค่มือดาบอะไรก็ไม่รู้ 2 คน ที่เก่งแต่ใช้ วิธีลอบกัด ไม่มีท่างที่จะทำให้เนี่ยฟง พ่ายได้เลยนะครับ ยิ่งถ้าสู้กันตัวต่อตัว ล่ะก้อ เละแน่ ๆ
จาก best
วันที่ 11/16/2007 10:51:26 PM [IP: 125.26.239.72 192.168.2.149]
ค่อนข้างจะตลกนิดหน่อยครับ อาจารย์หม่าคงทำงานหนักไปหน่อย จนลืมนึกไปว่าเนี่ยฟงมีพลังธาตุมังกร ซึ่งจะฟื้นฟูการบาดเจ็บได้รวดเร็วมาก เนี่ยฟงไม่มีทางหมดแรงต่อสู้ได้ง่าย ขนาดนี้หรอกครับ
จาก best
วันที่ 11/16/2007 10:12:34 PM [IP: 124.121.29.139]
จากเล่ม 88 ตัวทดลองที่ว่าของหมอเทวดาคือ หลานอู่ คนที่อู๋หมิงเลือกคือเซียวอู่ / คุณน้องปิงแปลภาษาจีนได้ด้วยแฮะเก่งดี
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 11/15/2007 9:00:45 PM [IP: 58.137.8.97]
พลังประชาชน ชนะ การเลือกตั้ง อำนาจเปลี่ยนมือ ก่อการล้มล้าง อีกรอบ ใครซวยว่ะๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก กุ๊ดจี่ จ้าวยุทธจักร
วันที่ 11/15/2007 8:58:06 PM [IP: 58.137.8.97]
ด้วยเหตุนี้ จึงเข้าสู สภา. ลมเร่งร้อน เมฆา พิโรษ น้ำมันแพง ว่าแต่ เมื่อน้ำท่วมกรุงเทพฯ แล้วฟงอวิ๋นจะยังมีขายหรือเปล่า
จาก กุ๊ดจี่ จ้าวยุทธจักร
วันที่ 11/15/2007 8:51:10 PM [IP: 58.137.8.97]
เหล่าพันธมิตรของราชันวิเศษ พากันคว่ำบาตรการค้าของราชวงศ์หมิง ไม่สามารถทำการค้ากับ โกคูยอ ของจูมงได้ ทำให้การส่งออกเป็น 0 ประเทศต้อง.้เงินมาอีกครั้ง ประชาชนชาวยุทธจักรจำเป็นต้องเป็นหนี้ๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก กุ๊ดจี่
วันที่ 11/15/2007 8:48:10 PM [IP: 58.137.8.97]
หลังจากที่มีการสู้รบที่ยาวนาน (สงครามน้ำลาย) กลุ่มกองกำลังของ ราชันวิเศษก็ชนะ ได้ครองใต้หล้าอีกครั้ง แต่หารู้ไม่ว่า กองกำลังของราชวงศ์หมิงได้จัดเตรียมกองทัพ สองแสนนาย เข้าจับกุม และ ยัดข้อหา.ให้
จาก กุ๊ดจี่
วันที่ 11/15/2007 8:45:20 PM [IP: 58.137.8.97]
เล่ม 89 นั้น สงสัย กระบี่เลิสพบจะบิ่น อวิ๋นจึงต้องให้พี่เบิร์ดธงชัย ช่วยซ่อม และราชัน วิเศษ ได้ต่อท่อน้ำเลี้ยง (กำไรจากแมนซิตี้) ให้แม่ทัพใหญ่ จับตัวเนี่ยฟงไว้
จาก กุ๊ดจี่
วันที่ 11/15/2007 3:13:26 PM [IP: 125.24.192.249]
ชอบมากครับอ่านประจำ
จาก เจม
วันที่ 11/15/2007 1:01:04 PM [IP: 203.113.17.165]
สหายท่านใดอ่านเล่ม 88 เล่าเนื้อพอประมาณไร้ลักษณ์ มรรคฟ้าไร้ขั่ว เพราะ เราจะเห็นปราณกระบี่ฟ้าเร็วนี้ ปล. ช่วยเล่าหมดนะครับ/*- ฮ-ิฮิ/*-
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 11/15/2007 12:51:17 PM [IP: 203.113.17.165]
วิชาทุกสำนัก ทุกแขนง ย่อมมีจุดอ่อน จุดแข็ง จุดด้อย ่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะแปรเปลี่ยนเช่นใด รื้อมาเร็วแรงแข็งกร้าวใช้นิ่งอ่อนสงบความโกธา แล้วแปรเปลี่ยนเคลื่อนคล้อยตามแรงลม(หวั่นไหว) ปล. มั่วนิ่มนะครับ ท่านทั้งหลาย
จาก จากสหายชาวยุทธ
วันที่ 11/15/2007 12:41:11 PM [IP: 203.113.17.165]
บัดนี้ ผู้น้อยเข้าใจแก่นเคล็ดวิชาที่ท่านกระจอกฯ ชี้แนะผู้น้อยแล้ว ดั่งความมืดมิด พระอาทิตย์ส่องแสง ปล. เกือบลืมไป ยุทธภพ ต้องใจกว้าง
จาก สหายชาวยุทธ YU YU
วันที่ 11/15/2007 9:28:08 AM [IP: 125.24.173.42]
เลิกอ่านแล้ว ฟงอวิ๋น เนื้อเรื่อง เว่อร์แบบไม่มีเหตุผลขึ้นเรื่อยๆ แบบ ดราก้อนบอลจนไม่สนุกแล้ว ขอไปอ่านหงสาจอมราชันแทนดีกว่า
จาก นัด
วันที่ 11/14/2007 8:07:13 PM [IP: 125.27.214.222]
ผมมีฟงอวิ๋นทุกเล่ม จาก parinya_ham@.
จาก a'v;bJo
วันที่ 11/14/2007 7:57:17 PM [IP: 203.113.41.8]
กระบี่ใต้หล้า-ไร้คู่เปรียบทั้งสองในสมัยก่อนเคยมียอดฝีมือ2คนผัวเมียใช้คูกันมาก่อน(รายละเอียดอยู่ในตอนพิเศษ-วาดโดยเจิ้งเวิ่น)
จาก L
วันที่ 11/14/2007 1:09:01 PM [IP: 124.121.81.33]
หลงเอ๋อ(เทพกระบี่)..ได้รับกระบี่ใต้หล้า.. กระบี่ใต้หล้าเป็นกระบี่ที่คู่กับกระบี่ไร้คู้เปรียบ..เมื่อกระบี่ทั่งสองประสานกระบี่กันจะบังเกิดกระบวนท่า"ใต้หล้าไร้คู่เปรียบ"...แต่กระบี่ไร้คู่เปรียบนั้น?
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/14/2007 1:04:21 PM [IP: 124.121.81.33]
กำเนิดมารศาตรา.. กระบี่อสูรจบแดน..คู่ปรับกระบี่เลิศภพจบแดน..
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/14/2007 12:12:45 PM [IP: 203.113.17.165]
ขอบคุณสหายคุณน้องปิ๊ง ที่บอกเล่า ทำให้อ่านเพลินเห็นภาพไปด้วย ปล.สหายท่านนี้ไม่ทรายว่าพำนักอยู่ในพรรคบูรพัฒ หรือเปล่า
จาก จากสหายชาวยุทธ
วันที่ 11/14/2007 12:04:37 PM [IP: 203.113.17.165]
ชาวยุทธท่านใดมีข้อมูลฟงอวิ๋น กรุณาส่งข่าวสารอันเป็นประโยชน์มาให้เหล่าชาวยุทธได้รับทราบด้วยนะครับ ผู้น้อยขออาจเอื้อมไม่เจียมตัวเป็นตัวแทนของเหล่าชาวยุทธทั้งหลาย จักขอบพระคุณสหายอย่างสูง
จาก สหายชาวยุทธ YU YU
วันที่ 11/14/2007 11:57:27 AM [IP: 203.113.17.165]
ประกาศจากสหายชาวยุทธ YU YU เหล่าชาวยุทธทุกท่าน ข้าน้อยอยากจะขอร้อง กรุณาแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชาวยุทธ อย่าเอาการเมืองมาเกี่ยวข้อง เพราะเรื่องยุทธภพไม่เกี่ยวกับราชสำนัก (ต้วนล่างตายไปแล้ว) ผู้น้อยขอลา ปล. ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ สาธุ
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 11/14/2007 11:46:19 AM [IP: 203.113.17.165]
ชาวยุทธท่านใด พอจะทราบไหม ว่าฟงอวิ๋น มีเกิน 100 เล่ม รึเปล่า ยิ่งติดตามยิ่งเก่งกันใหญ่
จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 11/14/2007 11:42:49 AM [IP: 203.113.17.165]
จากการที่เหล่าชาวยุทธมั่วนิ่มมานั้น มีจริงเท็จปะปนกัน เหล่าชาวยุทธที่ติดตามข่าวสาร ต้องแยกแยะดีมั่วกันต่อไป
จาก
วันที่ 11/14/2007 11:41:08 AM [IP: 203.185.154.243]
ใครที่ไม่ใช่แฟน ฟง-อวิ๋น ไศ-หัว ไปให้ไกล อย่ามายุ่มย่ามแถวนี้
จาก ปรารถนา
วันที่ 11/13/2007 9:06:27 PM [IP: 124.121.129.34]
คุณดู๋กะคุณดอกฟ้ากะคุณอู๋อวิ๋นจิ ก้อคือคนคนเดียวกัยครับ เวลาก้อใกล้กัน ไอ้ มั่ว ... ไม่มีใครคุยด้วยเหรอ ถึงพิมพ์โต้ตอบกันเอง
จาก 5555
วันที่ 11/13/2007 5:53:18 PM [IP: 222.123.12.30 192.168.2.166]
แต่ผมยังหาไม่เจอแฮะ ตอนหลังจาหที่เนี่ยฟงถูกจับตัวไปแล้วเป็นงัยต่อนะ
จาก best
วันที่ 11/13/2007 11:58:28 AM [IP: 124.121.82.28]
**โพสยาวๆไม่ได้หว่า?
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/13/2007 11:57:12 AM [IP: 124.121.82.28]
** และม่ออิงสงลงมือตัดแขนของตนเองเพื่อการประลองที่ยุติธรรม(แขนของมออิงสงที่ตัดไม่นั้น ภายหลัง เจียนเฉินนำไปต่อให้กับตนเอง..ทำให้เจียนเฉินบรรลุปราณกระบี่วิภี พิภพกระบี่ฟ้า)..ผลการประลอนของอู่หมิงกับม่ออิงสง เดียวคงมีคนมาเล่นต่อนะ..
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/13/2007 11:56:23 AM [IP: 124.121.82.28]
** (ไม่มีความโทสะ กับความคับแค้น ชึ่งเป็น คุณสมบัติของแก่นกระบี่ฟ้าของอู่หมิง)..ทั้งอู่หมิงยังมีแขนเพียงข้างเดียวในกระต่อสู่ทำให้เสียเปรียบ?..+เมื่อ ม่ออิงสงรู้อย่างนี้แล้ว ม่ออิงสงจึงลงมือตัดหัวทาสพยัคฆ์.ยหู่ เพื่อให้อู่หมิงบันดาลโทสะ และม่ออิงสงลงมือต
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/13/2007 11:55:39 AM [IP: 124.121.82.28]
** สาเหตุที่ราชันวิเศษมาสู่กับอู่หมิงก็เพราะถูกคนไหว้วานมานั้นก็คือ "ม่ออิงสง" ผู้อยู่เบื้องหลัง ราชันวิเศษอีกที่ +ม่ออิงสงให้ราชันวิเศษมายั่งเชิงอู่หมิงว่า อู่หมิงยังร้ายกาดเหมือนในอดีตมัย..+ผลกระประลองกับอู่หมิง คือ อู๋หมิงขาดจิตใจที่จะต่อสู่(ไม่มีความ
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/13/2007 11:54:34 AM [IP: 124.121.82.28]
** ในขณะที่อู่หมิงกำลังถูกราชันวิเศษฆ่านั้น กุยหู่ เสินฟง(หลังจากที่ได้รับพลังปราณของอู่หมิงกับพั่วจิน และยังได้ฝึกกระบวนท่าไม้ตายของพิวจิน ท่าจิ้งจอกสังหาร) ได้สู่กับราชันวิเศษ (ผลเป็นไงเดียวคงมีคนเล่าต่อ...+สาเหตุที่ราชันวิเศษมาสู่กับอู่หมิงก็เพราะถูกคน
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/13/2007 11:53:27 AM [IP: 124.121.82.28]
** +เนี่งฟง ถูกแม่ทัพใหญ่ จับตัวไป+ปู่จิ้งอวิ๋นก้ถูกราชันวิเศษจับตัวไว้?+ราชันวิเศษ ท่าประลองกับอู่หมิง อู่หมิงไม่มีความฮึกเหิมที่จะสู้อย่างเต็มกำลังจึงเสียเปรียบราชันวิเศษ ในขณะที่อู่หมิงกำลังถูกราชันวิเศษฆ่านั้น กุยหู่ เสินฟง(หลังจากที่ได้รับพลังปราณขอ
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/12/2007 9:49:39 PM [IP: 124.121.17.64]
.มั่วกันเหลือเกินเก๋าจริงๆๆอยากเห็นหน้าจัง .หน้าเป็นไง. ที่นี้คือพวกเราชาวรักฟงอวิ๋น .เล่นบ่อนทำลาย ไม่อยากจะว่าเลยไอ้.
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 11/12/2007 6:14:44 PM [IP: 125.24.23.46]
จริงๆๆ ผมอ่านมาเหมือนกัน หลงเอ๋อบรรลุมรรคฟ้าสุดขั้ว และรวมร่างกับถังโส่ว กลายมาเป็นตัวเขียวๆ ใครอ่านถึงตอน หลังๆก็จะเจอ จากนั้นหลงเอ๋อก็บรรลุ มรรคขั้วหมื่นฟ้าไร้ลักษณ์
จาก อู๋อวิ๋น
วันที่ 11/12/2007 5:21:14 PM [IP: 125.24.23.46]
ต่อจากคุณดู๋ ใช่ครับผมก็อ่าน หลงเอ๋อบรรลุขั้นไร้ฟ้ามรรคไร้ขั้ว แค่ผายลมก็ฆ่าคนได้แล้ว
จาก ดอกฟ้า
วันที่ 11/12/2007 5:14:30 PM [IP: 125.24.23.46]
หลงเอ๋อ เห็นใครเก่งขึ้นอยากเก่งเหนือทุกคน ก็เลย กิน ธาตุเขียด ธาตูเป็ด ธาตูแมว และธาตุจิ้งเหลน.. ทำให้บรรลุขั้น.ไร้ฟ้ามรรคสุดขั้ว
จาก ดู๋
วันที่ 11/12/2007 12:10:56 PM [IP: 125.24.21.114]
และเพื่อพัฒนาเพลงเตะ เนี่ยฟงจึงกิน "ธาตุเขียด" เพิ่มพูนวิชาตัวเบาขึ้นอีกขั้น ..อู๋หมิงอยากเก่งบ้าง จึงกิน "ธาตุแมว"
จาก อวิ๋นศักดิ์
วันที่ 11/12/2007 8:23:46 AM [IP: 125.24.7.163]
ต่อจากคุณดอกฟ้า หลานอู่อยากเก่งบ้างเลยกิน..ธาตุจิ้งเหลน..
จาก
วันที่ 11/11/2007 1:20:58 PM [IP: 125.24.172.145]
ขอบคุณจอมยุทย์ปริศนาที่ตอบให้อาหลงครับ หายงงเลยครับ
จาก
วันที่ 11/11/2007 8:45:39 AM [IP: 125.24.12.34]
เจี๋ยซินสู้อวิ๋นไม่ได้ แต่ตอนหลังๆเจี๋ยซินได้กิน "ธาตุเป็ด" ทำให้เก่งขึ้น
จาก ดอกฟ้า
วันที่ 11/10/2007 11:34:03 PM [IP: 124.121.25.151]
ตอนหลังๆๆ หลานอู่กับเจี่ยซินรุมวิ๋นด้วยแต่สู้ ไม่ได้วิ๋นเขาเหนือกลายเป็นทรายได้ด้วย/ ใครที่จะสะสมฟงอวิ๋น1-87ลองมาหาดูแถวท่าน้ำนนท์ มอลล์งามสิคับผมเคยเห็นอยู่นะ
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 11/9/2007 6:04:14 PM [IP: 125.24.24.225]
แต่ในตอนท้ายๆเจี๋ยซินกับ.นเฉินแอบมีอะไรกัน หลานอู่หึงหวง เลยไปฆ่าอวิ๋นระบายแค้น
จาก ดู๋
วันที่ 11/9/2007 5:24:15 PM [IP: 125.24.24.225]
ตอบคูณอาหลง .นเฉินจะตาบอดในตอนหลังๆ แต่เจี๋ยซินช่วยให้หาย .นเฉินจึงร่วมมือกับหลานอู่ฆ่าอุ๋อู๋ตี๋ (คือตอนหลังเนี่ย หลานอู่ .นเฉิน หลงเอ๋อ เป็นสมุนของเจี๋ยซิน ถ้าใครอ่านต้นฉบับของไต้หวันมาจะรู้) ยิ่งช่วงไฮไลท์ของเรื่อง ฝ่ายธรรมะยกพวกสู้กับฝ
จาก
วันที่ 11/9/2007 8:46:30 AM [IP: 125.26.156.194 10.0.2.135]
แล้วอีกนานไหมครับกว่าที่เจี้ ยนเฉินจะมาสู้กับอู๋อู่ตี้ ประมาณตอนไหนเหรอครับท่านผู้รู้ตอยทีนะครับขอบคุณครับ
จาก อาหลง
วันที่ 11/9/2007 8:07:22 AM [IP: 125.24.1.37]
ต่อจากคุณฟงศักดิ์..เจี๋ยซินช่วยเหลือเนี่ยฟงได้ แต่ต่อมาเจี๋ยซินต่อสู้กับม่ง และถูกม่งฆ่า เพราะม่งไม่รู้ว่า เจี๋ยซินช่วยชีวิตเนี่ยฟง
จาก อู๋อวิ๋น
วันที่ 11/8/2007 10:28:33 PM [IP: 124.121.108.38]
อู๋หมิงได้สู้กับราชันย์วิเศษแน่นอนคับ แถมบาดเจ็บด้วย ส่วนราชันย์วิเศษก็โดนพลังกระบี่ของอู๋หมิงเล่นงานเช่นกัน
จาก อู๋หมิง
วันที่ 11/8/2007 5:55:17 PM [IP: 125.25.60.5]
เนี่ยฟงโดนจับ เกือบถูกฆ่า แต่เจี๋ยซินช่วยให้รอดมาได้ เจี๋ยซินทำไปเพราะตอบแทนบุญคุณ
จาก ฟงศักดิ์
วันที่ 11/8/2007 2:35:19 AM [IP: 58.8.182.249]
เป็นแผนของราชันวิเศษที่ต้องการใช้ ฟงอวิ๋นร่วมมือกับผู้หยิงคนนึงนะ
จาก สามยิ้ม
วันที่ 11/6/2007 10:29:49 PM [IP: 58.9.50.167]
ทำไมอาวุธในเรื่องนี้ถึงได้เยอะจังเลยอิอิมีจนจำไม่ได้เลย
จาก aaa
วันที่ 11/6/2007 8:31:21 PM [IP: 125.26.6.117]
จาก
วันที่ 11/6/2007 8:30:40 PM [IP: 125.26.6.117]
ช่วยเล่าต่ออีกหน่อยดิ ข้าไม่ได้ข่าวคราวของยุทธจักรมานานฃ (ทำไมข้าโดน แม่ทัพใหญ่จับ)
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 11/6/2007 4:52:13 PM [IP: 124.157.228.89 192.168.2.169]
น่าสมเพศ เหมือนกันนะครับ เป็นถึงแม่ทัพใหญ่กลับใช้วิธีสกปรกเพื่อจับตัวเนี่ยฟง ลองถ้า เนี่ยฟงไม่ต้องรักษาอาการบาดเจ็บให้ม่ง แล้วสู้กันใหม่สิ 200 ก็ 200ค นเหอะนะ นักรบอาทิตย์อุทัย
จาก best
วันที่ 11/6/2007 3:36:08 PM [IP: 124.121.82.218]
เล่มที่88.. -เนี่ยฟงต่อสู้กับปู้จิ้งอวิ้น -ปู้เทียนถุกลักพาตัว -อี้ฟงมีคนช่วยไปได้ -ปู้จิ่งอวิ๋นสู้กับคนที่ราชันวิเศษส่งมา? -เนี่ยฟงโดนแม่ทัพใหญ่จับตัว? . . . เดียวคงมีคนมาเล่าต่อ...
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/5/2007 6:17:41 PM [IP: 125.26.239.190 192.168.2.166]
อ๋อ ไม่ใช่ครับ พอดีผมไปอบรมที่จ.ขอนแก่น 11 วัน เลยไม่ค่อยมีเวลา ใช้ internet เท่าไรครับ และในช่วงนั้นผมก็ไปพักกับพี่ชายที่ มข. ซึ่งที่ห้องพักของพี่ชายผมบังเอิญ มีหนังสือเรื่องนี้ ผมก็เลยอ่านเล่น ๆคลายเคลียดน่ะครับ ถ้าคุณกระจอกติดตามเรื่องนี้อยู่ ก็ด
จาก best
วันที่ 11/5/2007 11:51:43 AM [IP: 203.113.17.165]
การเดินทางช้าเร็วคงได้อ่านนะ อย่าใจร้อน สหายกุ๊ดจี้ เดี๋ยวธาตุไฟแซก ควบคุมลมปราณไว้ก่อนนะ เพราะผู้น้อยก็ยังไม่ได้อ่านเช่นกัน ใจจะขาดแล้วเอ่ย
จาก จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 11/5/2007 11:46:56 AM [IP: 203.113.17.165]
ปัจจุบันนี้เล่มละ 45 บาท หากน้ำมันขึ้นอีกตรึงราคาไว้นะ ปีหน้าว่ากันไหม จักเป็นพระคุณหลาย ปล. อ้อนเจ้าตำหนักบุรพัฒงันแหละ ดูเอาเถอะโยม
จาก จาก สหายชาวยุทธ
วันที่ 11/4/2007 5:32:55 PM [IP: 58.137.8.97]
ใครอ่านเล่ม 88 จะเป็นพระคุรอย่างมากถ้าช่วยเล่าให้ฟัง
จาก กุ๊ดจี่
วันที่ 11/4/2007 5:30:45 PM [IP: 58.137.8.97]
สงสัยคงยังไม่ถึงลำปาง
จาก กุ๊ดจี่
วันที่ 11/3/2007 12:29:55 AM [IP: 58.8.107.139]
อยากให้อ.หม่า วาดฟงอวิ๋นเหมือนตอนเล่มเเรก(1-9)จังดูเเล้วมีศิลปะดี ลองไปอ่านกันดูดีๆ
จาก sw
วันที่ 11/2/2007 4:40:14 PM [IP: 203.113.17.165]
ดีจังออกแล้ว สะสมตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่ม 87 เดี๋ยวจะไปซื้อเล่ม 88 มาอ่าน แนะนำหากใครต้องการสะสมขอบอกว่าท่านต้่องถามทางร้านู เพราะผมก็ซื้อแบบครึ่งราคา จนครบทุกเล่ม
จาก จาก ลมเร่งร้อน เมฆาพิโรธ
วันที่ 11/2/2007 4:35:40 PM [IP: 124.121.82.194]
ท่านใดช่วยอธิบายเรื่องของ "บาตรปรมัต" ได้บ้าง มันคืออะไรครับ.....ที่รู้ๆมันถูกสร้างมาจาก วัตถุเดียวกับ เลิศภพจบแดน ดาบดื่มหิมะ และน้ำแข็งพันพันปี...ท่านใดทราบ ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรช่วยบอกหน่อย...? ขอบคุณจ้า
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 11/2/2007 10:43:09 AM [IP: 125.25.85.40 10.5.50.52, 192.168.10.100]
เย้ ออกแล้ว ขอบคุณ นะครับ ออก วันเดียวกับวอลอร์ดเลย อิอิ
จาก โรบิน
วันที่ 11/2/2007 9:07:03 AM [IP: 125.24.143.213 10.0.2.123]
ผมชอบตอนที่สู้กับตี้ซื่อเทียนมากๆ อู๋หมิงแขนขาดเลย จิ้งอวิ๋นเกือบตายโดยเฉพาะตอนที่ใช้เคล็ดใจสวรรค์มันส์มาก แล้วก็ตอนที่สู้กับต้วนล่างชอบอ่านตอนนี้มาก
จาก
วันที่ 11/2/2007 9:05:01 AM [IP: 125.24.143.213 10.0.2.123]
คนที่เริ่มจะสะสมฟงอวิ๋นไม่ต้องท้อใจไปผมยังเริ่มที่เล่ม 80 เองแต่ก็พยายามหาไปเรื่อยๆจนได้ครบทุกเล่มยกเว้นเล่ม1เท่านั้นที่หาไม่เจอ หาต่อไปแล้วสักวันต้องได้แน่ๆ
จาก สาวกฟงอวิ๋น
วันที่ 11/2/2007 8:48:22 AM [IP: 125.24.143.213 10.0.2.123]
อยากเห็นราชันวิเศษสู้กับอู๋หมิงจัง
จาก อาหลง
วันที่ 11/1/2007 10:01:29 PM [IP: 125.24.24.194]
หน้าปกสวยดีเนอะ เหมือนได้บรรยากาศเก่าๆ ตอนเล่มแรกที่ภาพมันออกจะมั่วๆ แต่มันได้อารมณ์ดีจัง คิดถึง ฟงอวิ้นตอนแรกๆจางเลย
จาก นภาไร้ดาว
วันที่ 11/1/2007 8:22:00 PM [IP: 58.10.9.89]
เย้ออกแล้วเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงน่ะ
จาก aaa
วันที่ 11/1/2007 8:21:23 PM [IP: 58.10.9.89]
จาก ออกและ
วันที่ 11/1/2007 5:53:34 PM [IP: 203.149.28.194]
Oh GOD Sood YOD
จาก killer12
วันที่ 11/1/2007 4:37:03 PM [IP: 125.25.3.80]
มันยอดมาก
จาก พระเจ้า
วันที่ 11/1/2007 4:23:24 PM [IP: 203.156.38.152]
kg
จาก
วันที่ 11/1/2007 4:17:30 PM [IP: 58.9.77.212]
vooo
จาก
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500