BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 


การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 45 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 208 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 7/5/2008 12:33:14 PM [IP: 118.173.204.81]
อยู่ตางจังหวัดไกลปืนเที่ยง สั่งซื้อได้ที่ใหน ใครช่วยบอกเว็บได้บ้าง ขอบคุณเป็นยิ่งนัก
จาก เป้งเม้ง
วันที่ 11/5/2007 2:32:13 PM [IP: 125.26.239.190 192.168.2.152]
เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมได้มีโอกาสไปอ่าน "วีรบุรุษไร้น้ำตา" ปรากฏว่ามีเรื่องของอู่อู๋ตี๋ รวมไปถึง .บพัดพราก แต่ไม่มีเรื่องของฟงอวิ๋นปรากฏเลยแฮะ
จาก best
วันที่ 10/31/2007 10:31:39 AM [IP: 203.113.17.165]
ผู้น้อยคิดว่าหากพรรคบุรพัฒน์ ส่งข้อมูลให้เหล่าชาวยูทธทั้งหลายรับรู้เรื่องราวยุทธภพฟงอวิ๋นเดือนละ2เล่มมันยังดีกว่าออกไม่แน่นอนตามท้องฟ้าแปรปรวน
จาก ลม
วันที่ 10/31/2007 10:31:16 AM [IP: 203.113.17.165]
ผู้น้อยคิดว่าหากพรรคบุรพัฒน์ ส่งข้อมูลให้เหล่าชาวยูทธทั้งหลายรับรู้เรื่องราวยุทธภพฟงอวิ๋นเดือนละ2เล่มมันยังดีกว่าออกไม่แน่นอนตามท้องฟ้าแปรปรวน
จาก ลมเมฆ
วันที่ 10/31/2007 10:25:03 AM [IP: 203.113.17.165]
เลื่อมใสๆ การตอบของสหายจาจอกดิ๊บๆ เลื่อมใสๆ ไม่ทราบว่าสหายท่านนี้ พอจะทราบไหม ถ้าแมวกลับมา ต้องดังพุแตก เหมือนสำนักคุ้มภัย ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ *โอ๊ะ-โย้ !
จาก พี่ชายลม....
วันที่ 10/30/2007 11:16:15 AM [IP: 124.121.83.7]
ท่นใดช่วยอธิบายเรื่องของ "บาตรปรมัต" ได้บ้าง มันคืออะไรครับ.....ที่รู้ๆมันถูกสร้างมาจาก วัตถุเดียวกับ เลิศภพจบแดน ดาบดื่มหิมะ และน้ำแข็งพันพันปี...ม่านใดทราบ ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรช่วยบอกหน่อย...? ขอบคุณจ้า
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 10/30/2007 8:24:46 AM [IP: 203.113.17.165]
ชาวยุทธหลายท่านรับรู้เรื่องราวของยุทธภพตอนต่อไป ข้าน้อยสงสัยว่าท่านเหล่านี้เป็นคนในพรรคบุรพัฒน์แน่นอน หากชาวยุทธท่านใด มีเรื่องราวตอนเล่มต่อไป ขอได้โปรดส่งมาให้เหล่าชาวยุทธทั้งหลายรับรู้ด้วย
จาก จาก ลมเร่งร้อน เมฆาพิโรธ
วันที่ 10/30/2007 8:13:20 AM [IP: 203.113.17.165]
เล่ม88ออกวันไหนครับ เพราะติดตามอยู่ ผมอยากให้ออกวันนี้จะได้ไปซื้อมาอ่านต่อ กำลังมันเลย
จาก
วันที่ 10/30/2007 7:51:35 AM [IP: 125.24.13.17]
เจี๋ยซินถูกเสี่ยวอู่ฆ่าตาย
จาก
วันที่ 10/29/2007 10:44:09 PM [IP: 203.113.80.15]
ตอนนี้ต้อง ราชันวิเศษ ครับเหล่าชาวยุทธ เป็นบอสใหญ่ เที่ยวหาเรื่องยุทธจักรไปทั่ว มีตอนนึงที่เข้าไปแย่งลูกไฟอะไรนี่แหละ ตัวเองก็แอบไปฝึกวิชา จนธาตุไฟเข้าแทรก สติแตกไป....แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ อ้อ..อวิ๋นเก่งสุดครับ...
จาก ปรารถนา
วันที่ 10/29/2007 10:03:20 PM [IP: 124.121.23.195]
ปู้เทียนไม่ตายหรอกแต่ตอนหลังๆๆ มีอาการแปลกๆๆชอบกินเลือด
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/29/2007 9:55:04 PM [IP: 58.11.120.160]
แล้วปู้เทียนตายจริงหรอครับอยากรุ้บอกหน่อยครับ
จาก aaa
วันที่ 10/28/2007 11:01:32 PM [IP: 124.121.19.219]
คนที่ตี้ซื่อเทียนสู้ด้วยคืออูอู่ตี้นี้และ(อูอู่ตี้ ฉายา10ยอดยุทธ์และ3ยิ้มก็เคยพูดไว้เล่ม53) / ศาสตรามารมันอึดทำลายยากแต่ไม่รู้ทำไม กิเลนไฟมันโดนหักง่ายจัง 5555
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/28/2007 3:34:28 PM [IP: 222.123.165.225]
จะดึงให้มันยืดไปถึงไหนเนี่ย ออริจิ้น 88 มา แล้วแท้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก จะลงแดง จะลงแดง
วันที่ 10/27/2007 9:27:10 PM [IP: 222.123.104.19]
อี้ฟงน่าสับให้หัวแบะไปเลยจะได้ไม่ต้องมีซากให้ชุบชีวิต //ป๋าอู่แกคงโดนรุมจนงอมน่ะครับเห็นมีฉากที่ฮ.น้อยอู่มาช่วยบิดามัน //ถ้าป๋มเปงตี้ซื่อเทียนคงไปชิงศาสตราที่แลดูดีก่าจอมอสูรน่ะ กระบี่เริ่ดหรือกระบี่วีรชนหรือดาบดื่มจะดูเนียนก่านะ
จาก กระจอกฟ้า
วันที่ 10/27/2007 9:19:48 PM [IP: 222.123.104.19]
ทำไมดาบดื่มกะกระบี่วีรชนมันถึงหักได้อ่ะ แล้วศาสตรามารหลายๆเล่มถึงทำลายยากเย็นนักก้อไม่รุ อย่างจอมอสูรหรือเริ่ด2หรือสะท้านเดียวดายเปงต้น //ปู้เทียนก้อสมควรตายแล้วล่ะ อี้ฟงก้อแค่นิสัยเสียแต่ยังไม่ได้ทำเลวเลยสักครั้ง พวกก้อจ้องจองล้างจองผลาญกันอยู่ได้ อี้ฟงน
จาก กระจอกฟ้า
วันที่ 10/27/2007 9:09:38 PM [IP: 222.123.104.19]
ในแฟกซ์ใบส่งหนังสือประจำเดือนของบูรพัฒน์ที่ร้านประจำป๋ม ฟงอวิ๋น88ออกวันที่31นี้แหระ แต่ในคัมมิ่งซูนไม่มี คงเกิดปรากฏการณ์คล้ายๆเล่ม86อีกแล้วมั๊ง ให้รอสัก2-3เดือนแล้วก้อขมิบออกมา2เล่มซ้อนๆ T_T
จาก กระจอกฟ้า
วันที่ 10/27/2007 5:49:38 PM [IP: 58.9.46.215]
ผมว่าน่ะทำไมตี้ซื่อเทียนไม่ยึดจอมอสูรซะเลยล่ะเนอะว่าไหมอิอิ
จาก aaa
วันที่ 10/27/2007 10:26:47 AM [IP: 125.24.141.83]
ผมชอบอู่ฮู๋ตี้น่ะ เจ๋งดี ผมว่าเก่งด้วยวรยุทธ์เหนือชั้นกว่าจิ้งอวิ๋น(แต่แพ้ซะนี่)แต่ทำไมถึงได้แพ้.นเฉินล่ะ คนเจ๋งๆอย่างนี้ไม่น่าจะดับง่ายๆนะ ผมว่าอู่ฮู่ตี้ไม่ได้เป็นคนที่สู่กับตี้ซื่อเทียนหรอกน่าจะเป็นอู่อู๋เอ้อบรรพบุรุษของเขาเมื่อ 300ปีก่อนมากกว่า ผม
จาก อู่ตี้
วันที่ 10/26/2007 12:11:22 AM [IP: 58.9.162.37]
อ่านมาตั้งแต่เล่มหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ชอบและสนุกมาก ( แต่เมื่อไหร่จะจบ )
จาก A
วันที่ 10/25/2007 9:53:46 PM [IP: 58.9.203.153]
ผมมีหนังสือแค่เล่ม84เองหาซื้อยากมากเลย
จาก modern dog
วันที่ 10/25/2007 7:58:08 PM [IP: 124.121.46.237]
อ่านแล้ว ผม รูสึก ลม เมฆ อิสระ จังครับ
จาก อสุร
วันที่ 10/25/2007 12:41:40 PM [IP: 124.121.8.21]
ทวนโลการรอบ 2-3 ดีกว่า เล่นต่อยแขนขาดเลยถ้าไม่ติดช่วยเนี่ยฟงวิ๋นน่าจะเป็นคนฆ่า ต้วนล่างเอง
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/25/2007 12:36:31 PM [IP: 124.121.8.21]
ตี้ซื่อเทียนเก่งสุดเมื่อยังไม่มีใครกินธาตุมังกรต่างหาก(ยกเว้นอูอู๋ตี้)เนื่องจากมีพลังวัตรพันปี ใครจะไปสู้ได้
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/25/2007 12:19:02 AM [IP: 117.47.36.177]
กินสองเม็ดเลยเพิ่มพลัง2ล้านพอยท์ตังหากล่ะ //เมื่อนำคำตอบข้อแรกว่าทวนโลกาคืออะไร มารวมกับคำตอบข้อสอง ก้อจะได้คำตอบว่าอะไรดีกว่ากัน ซตพ. อนึ่ง...อาล่างพิสูจน์มาแล้วว่า ในระยะสั้นการกินธาตุทีเรกซ์2เม็ด ทำให้เกล็ดขึ้นตามมือและใบหน้า
จาก กระจอกน้ำแข็ง
วันที่ 10/25/2007 12:12:57 AM [IP: 117.47.36.177]
เอ่อ ตรงนี้ก้อขึ้นอยู่กะคุณสมบัติของไอเทมแล้วล่ะ 1.สมมติกินธาตุทีเร็กซ์1เม็ดเพิ่มพลัง10เท่า กินสองเม็ดเลยเพิ่มพลัง100เท่า 2.กิน2เม็ดเพิ่มพลังเปง10+10=20เท่าตังหาก 3.สมมติฐานแรกผิด ข้อสองเลยผิดด้วย กิน1เม็ดเพิ่มพลัง1ล้านพอยท์ กินสองเม็ดเลยเพิ่มพลัง2ล้านพอย
จาก กระจอกน้ำแข็ง
วันที่ 10/25/2007 12:04:44 AM [IP: 117.47.36.177]
ถ้าว่าไปงั้นก้อตามนั้นแหละ รวมแต่สิ่งดีๆไว้กะตัวคนเดว แต่ก้อมาตายน้ำตื้นกะลูกไก่ที่คิดว่าอยู่ในกำมืออย่างอาล่าง ยังงี้เขาเรียกอยู่นานเพราะกินข้าวอ่ะครับ //ทวนโลกา=?
จาก กระจอกน้ำแข็ง
วันที่ 10/24/2007 9:48:56 PM [IP: 58.9.51.251]
ลืมครับมีเลือดหงษ์ด้วยเลยทำให้เป็นอมตะ(ของเค้าดีจริง)พลังวัตรก็สูงด้วย และท่าของวรยุทธ์ก็มีหลากหลาย
จาก aaa
วันที่ 10/24/2007 9:47:23 PM [IP: 58.9.51.251]
ผมว่าตี้ซื้อเทียนเก่งสุดละครับเพราะมีประสบการณ์ที่ยาวนานมากๆและมีการฝึกวรยุทธ์(ของทุกๆสำนักด้วย)ดวงตาทำให้คู่ต่อสู้เข้าไม่ถึงตัวไม่ได้และยังมีวิชาที่มีความสามารถที่ว่าทำการลดอายุของลูกศิตย์ตัวเองได้ด้วยเห็น(ของเค้าดีจริง)แต่ผมว่ายังไงอู่อู๋ตี้ก็ไม่น่าชนะต
จาก aaa
วันที่ 10/24/2007 3:43:43 PM [IP: 124.121.21.118]
ธาตุมังกรx2 vs ธาตุมังกร+ทวนโลกา แบบไหนดีกว่า / บอสน่าจะเป็นตัวละครที่เราเห็นๆๆ อยู่นี้และแต่เด่วเก่ง (แบบต้วนล่าง)ผมก็เดาใจ อาจานหม่าและ
จาก จ้าวน้ำแข็ง
วันที่ 10/23/2007 11:17:53 PM [IP: 124.121.19.37]
รับแทนอี้ฟงคือตี้เอ้อม่งคับฟันธง/ ใครฮึดสู้ ก็เก่งและ
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/23/2007 10:42:25 AM [IP: 124.121.83.207]
ม่ออิงสงไม่ได้ฆ่า กุยหู จริงๆ
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 10/23/2007 12:53:47 AM [IP: 222.123.104.19]
//ภาคนี้ตัวละครใหม่เยอะมาก ตายแล้วก้อขุดมาเล่นอีก บอสเปงใครดูไม่ออกจริงๆเพราะหน้าเหมือนๆกันไปหมด รู้แต่ว่ากุญแจของเรื่องอยู่ที่กระบี่เขียวพฤกษา
จาก กระจอกFX
วันที่ 10/23/2007 12:53:17 AM [IP: 222.123.104.19]
หวายเมี่ยว่างเปล่ามากกว่านี้พี่อวิ๋นอาจต้องคิดหนัก //จริงๆแล้วคนที่มารับฝ่ามือแทนอี้ฟงคือไร้ทุกข์ตังหาก ตอบแทนที่ช่วยชีวิต //อ่าวตกลงกุ๋ยหู่ตายเหยอ นึกว่าแค่บาดเจ็บ...สาหัส เห็นออกจะพริ้ว //ภาคนี้ตัวละครใหม่เยอะมาก ตายแล้วก้อขุดมาเล่นอีก บอสเปงใครดูไม่ออก
จาก กระจอกFX
วันที่ 10/23/2007 12:43:21 AM [IP: 222.123.104.19]
งี้นี่เอง วัดกันเป็นเรื่องๆไปน่อ ผมว่าพี่อวิ๋นแกจะด้อยอยู่หลายเติบนะ กระบี่+กระบวนท่า-เฮียหมิง+เฮียสง เพลงเตะ+ตัวเบา+ดาบ-ฟง พลังวัตร-ล่าง หมัด+ฝ่ามือ-ยังไม่เคลียร์แต่อาจเปงพี่อวิ๋น ถ้าเจี๋ยซินขยันฝึกอวนฟ้าตาข่ายดินกว่านี้ หวายเมี่ยว่างเปล่ามากกว่านี้พี่อว
จาก กระจอกFX
วันที่ 10/22/2007 11:30:44 PM [IP: 124.121.17.207]
หวายคงฮึดสู้ก็เก่ง
จาก
วันที่ 10/22/2007 11:26:47 PM [IP: 124.121.108.157]
ม่ออิงสงรู้ว่าอู๋หมิงขาดความดุดัน .มเกรียม จึงทำให้แสดงวรยุทธ์ได้ไม่เต็มที่ จึงทำการฆ่ากุ๋ยหู่เพื่อให้อู๋หมิงโกรธและต้องการล้างแค้น ตอนประลองกันเราจะได้เห็นอู๋หมิงมาดใหม่ที่ไม่เคยเห็นคับ
จาก อู๋หมิง
วันที่ 10/22/2007 11:18:50 AM [IP: 203.155.122.14]
แล้วเข้าเวปรายกันน่ะ comicsworldปะ แต่ก่อนเข้าไปอ่านเป็นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป เราเลยเข้าไปอ่านม่ายเป็น คัยรุ้วิธีอ่านล่วงหน้าช่วยบอกด้วย
จาก
วันที่ 10/22/2007 2:35:59 AM [IP: 124.121.1.182]
ลองทายสิใครจะเป็นบอสใหญ่ในภาคนี้
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/22/2007 2:33:38 AM [IP: 124.121.1.182]
แต่ปัจุบันนี้(เล่ม87)วิ๋นเก่งสุด แต่อนาคตผมเห็นแต่ภาพแปลไม่ได้ ถ้ากระบี่อู๋หมิงน่าจะเหนือนิดๆๆ แต่ถ้าวรยุทธ์ พลังวัตรละน่าจะเป็นตัววัดมากกว่า
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/21/2007 7:21:45 PM [IP: 222.123.104.19]
อาจมีตัวแหลมๆมาเซอร์ไพรส์อย่างจื่อลู่มั่งนิหน่อย
จาก กระจอกA
วันที่ 10/21/2007 7:20:58 PM [IP: 222.123.104.19]
เง้อ เล่นแปลภาษาจีนได้งี้เลยเหรอ เอ่อแล้วสนใจทำไมนักครับว่าใครเก่งสุด ผมว่าเรื่องคงไม่สนุกถ้ามีใครชนะขาดไปเลย คงคล้ายๆกับซูเปอร์แมนไล่ตีสุนัข มันสนุกตรงไหนคับ จะสนุกกว่านะถ้าสูสีกันหน่อยแพ้ชนะขึ้นอยู่กับคอนดิชั่นขณะนั้นๆ อาจมีตัวแหลมๆมาเซอร์ไพรส์อย่างจื่อ
จาก กระจอกA
วันที่ 10/21/2007 12:58:19 PM [IP: 124.121.114.68]
แต่ตอนสู้กับม่ออิงสง ปูจิ้งอวิ๋นกลับยอมรับเองว่ามือกระบี่ที่เก่งที่สุดสองคนกำลังต่อสู้กัน แม้แต่กระบี่เลิศภพจบแดนยังสั่นไหวเป็นการยอมรับ อีกอย่างม่ออิงสงสู้เสมอกับฟงอวิ๋น แต่แพ้อู๋หมิง ผมก็เลยสงสัยว่าเรื่องนี้ใครเก่งสุดกันแน่
จาก อู๋หมิง
วันที่ 10/20/2007 11:00:58 PM [IP: 124.121.18.54]
ไร้ทุกข์กล่าวถึงอู๋หมิง คับเปิดอ่านได้เลยเล่ม 70กว่าๆๆนี้และนะคับพี่กระจอก89
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/20/2007 9:08:14 PM [IP: 222.123.104.19]
เอ่อ ท่านพี่ไร้หนาคับที่ท่านไร้ตุ๊กกล่าวถึงน่าจะ.ยถึงสงป้าตังหาก มิได้.ยถึงอาจานกระบี่กระมัง
จาก กระจอก89
วันที่ 10/19/2007 10:01:37 PM [IP: 124.121.20.58]
ยิ่งวิ๋นไม่ได้เก่งวิชาเดียว ทั้งฝ่ามือ กระบี่ แขนกิเลน พลังวัตร เคล็ดไร้ปราถนา ตัวเบา (ท่องเมฆล่าเงา)เพียงฝ่ามือเมฆาก็เหนือแล้ว เลื่อนลอยยากที่จะคาดเดาได้เมือนที่อู๋อูตี้เคยพูดไว้
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/19/2007 9:52:11 PM [IP: 124.121.20.58]
วิ๋นเก่งกว่าอู๋หมิงคับน่าจะรู้กันตอนที่อู๋หมิงให้ วิ๋นไปสู้กับเจ้าฟ้าแทน(เล่ม20กว่าๆ)ลองใช้จิต ชาวยุทธคิดดูให้ดี และไร้ทุกข์ก็ยังเคยบอกว่า อยากเจอวิ๋นได้ข่าวว่ามันเก่งกว่าอาจานของมัน
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/19/2007 9:16:30 PM [IP: 222.123.104.19]
และน่าจะเจ๋งกว่าเพลงกระบี่23 //ตอนเห็นพี่ชายผมยาวถักเปียแขนเดียวแถมใช้เพลงกระบี่คล้ายๆของอู๋หมิงแต่ปราณกระบี่เป็นสีทอง+แดงนึกๆอยู่เหมือนกันว่าเหมือนเจี่ยนเฉิน ที่แท้ก้อเจี่ยนเฉินนี่เอง แล้วงี้ฉูฉู่จะโผล่มาด้วยป่ะคับ
จาก กระจอก88
วันที่ 10/19/2007 9:09:29 PM [IP: 222.123.104.19]
เอาคำพูดตัวเองมาเรียบเรียงใหม่>>เพลงกระบี่23ของหลงเอ๋ออาจมีพื้นฐานมาจากเพลงกระบี่ต้นๆของเทพกระบี่ แต่ก้อแค่พื้นฐาน เพลงกระบี่ลำดับหลังๆหลงเอ๋อคิดเอง น่าจะทำให้อานุภาพไม่เท่าเพลงกระบี่23ของเทพกระบี่ แปลว่าหลงเอ๋อน่าจะมีเพลงกระบี่24+และน่าจะเจ๋งกว่าเพลงกระบ
จาก กระจอก88
วันที่ 10/19/2007 5:46:16 PM [IP: 222.123.104.19]
ถ้าหลงเอ๋อได้ฝึกถึงเพลงกระบี่22หรือ23จากต้นแบบ ผมว่าพี่อวิ๋นไม่น่าจะรอด จริงๆแล้วมีภาคใต้หล้าไร้เทียมทานของหลงเอ๋อเองอีก1เล่ม ไม่รู้ว่าจะได้อ่านมั๊ย
จาก กระจอก88
วันที่ 10/19/2007 5:45:42 PM [IP: 222.123.104.19]
เพลงกระบี่23ของหลงเอ๋ออาจมีพื้นฐานมาจากเพลงกระบี่ต้นๆของเทพกระบี่ คงจำที่ป่าไผ่หน้าบ้านเทพกระบี่ได้นะครับ หลงเอ๋อฝึกถึงเพลงกระบี่ที่ราวๆ20(ไม่แน่ใจ)แล้วอู๋หมิงก้อสกัดดาวรุ่งโดยการทำลายรอยกระบี่บนป่าไผ่ทิ้ง ถ้าหลงเอ๋อได้ฝึกถึงเพลงกระบี่22หรือ23จากต้นแบบ ผม
จาก กระจอก88
วันที่ 10/19/2007 2:53:44 PM [IP: 203.113.67.8]
เมื่อไหร่จะจบสักที่ อ่านมา 5-6 ปีและ ออกก็ช้า
จาก เหล็กคุ้มคลั่ง
วันที่ 10/19/2007 8:30:18 AM [IP: 125.24.10.141]
..เจี๋ยซินเก่ง และ..เท่ห์..ที่สุด
จาก เจี๋ยซินศักดิ์
วันที่ 10/18/2007 6:40:28 PM [IP: 124.121.112.50]
ผมว่าอู๋หมิงเก่งสุด แต่ดันใจดีไปหน่อย ลงมือไรก็ไม่ค่อยเต็มที่ แต่ตอนสู้กับม่ออิงสงพี่ชายกลับโชว์สุดยอด (ตอนนี้ฟงอวิ๋นกลายเป็นพระรองไปเลย) จนกลายเป็นการต่อสู้ในตำนานอีกครั้ง และกลายเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องด้วย
จาก อู๋หมิง
วันที่ 10/18/2007 12:50:23 PM [IP: 125.24.95.147]
ผมค้านฟงเก่งที่สุด หล่อด้วย
จาก หนึ่งบ้า
วันที่ 10/18/2007 12:00:07 PM [IP: 58.8.130.4]
ตอนหลังสรุปเสินฟงยังใช้สะท้านเดียวดายอยู่ หรือไปใช้ ดาบ+กระบี่จิ้งจอก ของพั่วจินแทนคับ? .. แต่เคยเหนรูปอ่ะ ว่าใช้อาวุธพั่วจิน
จาก สุงสิง
วันที่ 10/18/2007 9:10:56 AM [IP: 125.25.181.13]
จะว่าไปอี้ฟงก้อน่าเห็นใจนะตอนเเรกเเต่หลังๆมานี่นิสัยยังไงก้อมะรู้- -*
จาก ...
วันที่ 10/18/2007 9:02:37 AM [IP: 125.25.181.13]
ขอบคุนหลงเอ๋อที่ตอบคับเเต่เรายังงงอยู่ก้อคือเหมือนเซียนกระบี่จะบรรลุพลงกระบี่23เเล้วทำไมเเพ้อู่เทียนเซี่.ายจังเกี่ยวที่กระบี่หรือเปล่า
จาก ...
วันที่ 10/17/2007 9:54:31 PM [IP: 124.121.22.148]
ตอนเล่ม 43 /รุ่นลูกผมว่าหลานอู่นะมันเก่ง แบบพ่อมัน ชั่วอีกเมือนกันเลย/
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/17/2007 12:05:53 PM [IP: 124.121.83.130]
อู๋อูตี้ ถูก .นเฉิน ฆ่าตาย...เดี๋ยวคงมีคนคุยต่อ
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 10/17/2007 11:57:52 AM [IP: 124.121.83.130]
หลงเอ๋อ ได้ฝึกวิชากระบี่ที่23 ในวิถีทางของตัวเองครับ (ไม่ใช่แบบที่เทพกระบี่คนก่อนใช้) .... ช่วงหลังๆ เชียวอู๋เป็นตัวเด่นครับใช้ หิบพลัดพลากเป็นอาวุธ(ที่อู๋อูตี้สร้างขึ้นกับผู้ช่วยคนหนึ่ง)..หิบพลัดพลาก ก้เลยมี2ใบ... เดียวคงมีคนมาคุยต่อเอง.....
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 10/16/2007 7:19:49 PM [IP: 58.8.124.130]
ตกลงเจี้-ยนเฉิน ไม่ตายใช่มั้ยครับ? ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะมันเป็นฟงอวิ๋น 55+ ตายไม่ตาย มันแล้วพี่หม่า จะแต่งจริงๆ
จาก สุงสิง
วันที่ 10/16/2007 5:05:25 PM [IP: 125.26.161.18]
..ไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมมั่ง คือ..ชอบ"เจี๋ยซิน"ง่ะ.. ..ได้แต่รอคอยการมาของเขา
จาก เจี๋ยซินศักดิ์
วันที่ 10/16/2007 1:48:28 PM [IP: 124.157.211.208]
//เห็นหลงเอ๋อใช้เพลงกระบี่นึงมีตัวเลขคล้ายๆว่า23(ตัวเลขจีน)แต่เอาพี่อวิ๋นไม่ลง ไม่หลงเอ๋ออ่อนจัดก้ออวิ๋นเก่งจัดๆ
จาก กระจอกซี้ด
วันที่ 10/16/2007 1:47:54 PM [IP: 124.157.211.208]
เว็บบอกกันไปหลายทีแล้วโดนบล็อกแล้วโพสต์มะได้แล้น //รุ่นลูกเสินฟงดีสุดแล้วล่ะครับ แต่ก้ออ่อนสุดด้วยมั๊ง //หลานอู่มันชั่วและอึดจริงๆแมงสาบเรียกพี่เลยแหละ ยิ่งมีเจี๋ยซินให้ท้ายยิ่งเลอะเทอะไปกันใหญ่ //เห็นหลงเอ๋อใช้เพลงกระบี่นึงมีตัวเลขคล้ายๆว่า23(ตัวเลขจีน)แ
จาก กระจอกซี้ด
วันที่ 10/16/2007 12:13:27 PM [IP: 124.121.81.188]
เราก้เป้นคนนี้ที่ไม่ชอบอี้ฟงอะ ตอนไปอี้ฟงจะมีอาการจิตอสูรเข้าแซก จนลงมือฆ่าซูซู่.....(น่ามีคนบอกต่อ)
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 10/16/2007 11:48:46 AM [IP: 58.9.103.80]
สังเกตไหมช่วงหลังออกทีละ 2 เล่ม ใกล้ๆกัน แล้วเว้นช่วงไปอีกพักใหญ่ๆ แต่ก็อ่านมาอ่าน ชอบ มันดี
จาก 40
วันที่ 10/15/2007 10:22:45 PM [IP: 58.8.238.31]
แต่ ยังมีหน้าหวังให้ ป๊ะป๋าช่วย .. พอเค้าไม่ช่วยแบบว่าลูกมัน *** จริงๆ อี้ฟงมันดันมีหน้าไปโกรธเนี่ยฟงได้อีกเรอะ? ทำตัวน่าชื่นใจนักนี่
จาก สุงสิง
วันที่ 10/15/2007 10:20:18 PM [IP: 58.8.238.31]
ต่อ.. คือผมก็ไม่อยากอินไรมากนัก มันแค่การ์ตูน แต่คาแรคเตอร์อี้ฟงมันเด็กมีปัญหาจริงๆ ไม่เข้าใจมันจะอคติต่อต้านอะไรพ่อแท้ๆนักหนา เจอกันกี่ทีก็เปรี้ยวใส่ตลอด .. เนี่ยฟงออกจะดูใจดีด้วยละ พอถึงคราวคับขัน มันยอมรับเรื่องเลวๆที่ทำไปหน้าตาเฉย เหมือนตูไม่ผิดเฟ้ย
จาก สุงสิง
วันที่ 10/15/2007 10:17:24 PM [IP: 58.8.238.31]
รุ่นลูกผมว่า อี้ฟง เก่งสุดครับ .. เพราะยุคพ่อ อ. เค้าให้จิ้งอวิ๋นเด่นล้ำหน้าเนี่ยฟงไปไม่น้อยแล้ว ถ้าลูกอวิ๋นยังเด่นกว่าอีก นี่ลำเอียงน่าดู แต่ขนาดรู้อยู่แล้วว่าอี้ฟงจะกลายมาเป็นงี้ พอมาอ่านเล่ม 87 เต็มๆ เป็นภาษาไทยจริงๆ อดหมั่นไส้ไม่ได้..
จาก สุงสิง
วันที่ 10/15/2007 10:08:09 PM [IP: 124.121.19.6]
ตัวละครรุ่นลูกใครเก่งที่สุดค่ะ น่าจะเป็นหลานอู่ ได้พลังมารเยอะ ชั่วด้วย
จาก เทพมารดร
วันที่ 10/15/2007 9:59:06 PM [IP: 124.121.19.6]
วิชาอะไรดีที่สุดคับ ผมว่าเพลงกระบี่ที่23นะ มันหยุดทุกอย่างเลย(แต่ต้องรวมจิตวิญญาณสุดท้ายด้วย)แล้วเกาะนักรบที่ราชันวิเศษสู้ด้วย ใช่เคราะห์สวรรค์ของเหล็กคลุ้มคลั่งหรือเปล่า
จาก จัวซาน
วันที่ 10/15/2007 8:38:37 PM [IP: 124.157.211.208]
เห็นเด็กหนุมคนนึงคล้ายๆเสี่ยวอู่แต่โตกว่าใช้หรีบคล้ายๆพลัดพรากแงะออกมาได้อาวุธคล้ายๆทวนคล้ายๆแส้ อ่านไม่ออกมันชื่อไร ^ ^ เก่งพอตัวครับ // ปู้เทียนตอนหลังเห็นไปเก็บกระบี่วีรชนมาใช้นิ อู๋หมิงกะม่ออิงสงเค้าทิ้งไว้หลังดวล
จาก กระจอกเจ็บ
วันที่ 10/15/2007 5:52:06 PM [IP: 125.24.146.84]
อยากเห็นเสี่ยวอู่มาฝึกเพลงยุทธ์จังเลย ใครที่รู้อนาคตช่วยตอบทีครับว่าจะเก่งหรือเปล่า
จาก 23
วันที่ 10/15/2007 5:31:05 PM [IP: 125.24.146.84]
ปู้เทียนฝึกกระบี่ก็เก่งใช้ได้นะครับ แต่ยังไงพรสวรรค์ด้านกระบี่ก็ด้อยกว่ากว่าหลงเอ๋อครับ(ก็แน่อยู่แล้วหลงเอ๋อเป๋นตัวแทนเทพกระบี่นี่น่า) เลยหันมาเอาดีทางเพลงฝ่ามือแทนไงครับ
จาก หลงเอ๋อ
วันที่ 10/15/2007 5:28:42 PM [IP: 125.24.146.84]
ใครมันจะมาสู้จิ้งอวิ๋นได้เก่งซะขนาดนั้น ทีแรกตอนที่เล่ม 78 ผมว่าอวิ๋นต้องแพ้อู่อู๋ตี้ไปแล้ว แต่ก็ดันชนะได้อีก ขนาดอู่อู๋ตี้เป็นคนที่ใช้ทศทิศไร้พ่ายนะ จิ้งอวิ๋นยังเทพตะปบอู่อู๋ตี้ซะกระจายเลย แล้วที่บอกว่าเสี่ยวอู่มาช่วยจิ้งอวิ๋นนั้น ช่วยพี่อวิ๋นจากอะไรเ
จาก หลงเอ๋อ
วันที่ 10/15/2007 1:04:04 PM [IP: 125.25.183.209]
ถ้าปู้เทียนฝึกกระบี่จะเก่งไหมครับ
จาก ...
วันที่ 10/15/2007 1:03:01 PM [IP: 125.25.183.209]
ออกไวๆคับ
จาก ...
วันที่ 10/14/2007 3:37:59 PM [IP: 124.120.228.238]
อึ่อ..ๆ..ๆ อีกหน่อยพวกท่าน..จะได้เห็นกุมารเทพ...แบบงงๆ กันแน่แท้ เด็กบ้าเก่งเกิน..แต่คาดว่าอีก50เล่มถืงจะได้ดู...ออกแต่ล่ะเล่มให้แค่เสมอต้นเสมอปลายก็พอ...ไม่ใช้หยุดไปอีก2-3เดือนแล้วค่อยออก
จาก ศิษย์พี่..
วันที่ 10/14/2007 11:49:47 AM [IP: 203.130.145.68 172.31.57.181]
มี WEB เกี่ยวกับ ฟงอวิ๋น ให้ดูมั๊ยครับเพราะคอมผมเจ๊งเลยหายหมด จำได้ว่า www.comic และอะไรต่อเนี้ย รบกวนชาวยุทธภพที่ทราบบอกหน่อยครับ ขอบคุณมาก
จาก 16
วันที่ 10/14/2007 11:00:09 AM [IP: 222.123.192.79]
ต่อครับ/-องุ่นเลือด(คงดูคล้ายๆเห็บ.)นิดเดียว ด้อยกว่าเลือดหงส์นิดๆ จะอ่านสนุกกว่านา //อู๋หมิงไปโผล่ภาคญี่ปุ่นอีกทีครับ
จาก กระจอกโหย
วันที่ 10/14/2007 1:50:09 AM [IP: 124.121.108.247]
รู้สึกว่าช่วงหลังจากชนะม่ออิงสง อู๋หมิงก็หายเงียบไปเรย ไม่รู้ว่าตายหรือว่าเก็บตัวจากยุทธภพ ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคับ
จาก อู๋หมิง
วันที่ 10/13/2007 9:56:49 PM [IP: 58.8.35.118]
ไม่ทราบว่ามีWebsiteไหนมีรูปดาบ กระบี่ ใน ฟง อวิ๋น ให้ดูไหมครับ
จาก H
วันที่ 10/13/2007 9:14:03 PM [IP: 58.9.1.161]
ตี้เอ้อม่งตายแหง
จาก ฮ่าๆ
วันที่ 10/13/2007 7:26:06 PM [IP: 125.27.188.140]
เหอะๆในยุคต่อไปคงเปลี่ยนจากดาบมาเปนดาบเลเซอฟันกันแน่ๆ -*-หลายยุดจริงๆและตอนจบหวินกับฟังมันก็เร้นกาย (แต่ก็ยังไม่ตาย)คู่โลกนี้ตลอดไปแน่ๆเหอๆ
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 10/12/2007 10:00:55 PM [IP: 124.121.18.213]
วิ๋นไม่แพ้ไม่ใช่หรอ เพียงแต่บาดเจ็บสาหัสเพราะโดนรุม/ ตอนหลังๆๆปู้เทียนแปลกๆๆชอบกินเลือด/ กินธาตุมังกรก็เก่งเมือนเดิมและแต่ตัวละครในยุคนี้มันเก่งเวอร์/
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/12/2007 8:55:12 PM [IP: 58.8.237.166]
ทำไมดูแล้วตอนหลังๆ ธาตุมังกรมันเสื่อมแล้วหรือคับ ดูแต่ละคนที่ได้กิน มันไม่เก่งเวอร์ขนาดภาคตี้ซื่อเทียนแล้วอะ ตอนนั้นจำได้โดนไรโจมตีมานี่ไม่ต้องรับเลย 1.ไม่ระคายผิว 2. เจ็บได้ถ้าท่าแรงจิง แต่ก้อหายในพริบตา เดี๋ยวนี้ดู พวกที่กิน พลังภายในสูงกว่าพวกไม่กิ
จาก หืมม
วันที่ 10/12/2007 6:11:06 PM [IP: 124.157.143.21]
แหม อำหน่อยก้อไม่ได้ แต่คืนชีพมาอีกทีก้อเป็นคนละคนไปเลยตามแบบฉบับเฉพาะตัวของหมอเทวดา หมอดีๆอย่างพ่อของฉูฉู่ดันไม่ไปหา ไม่งั้นปู้เทียนอาจได้แขนเพิ่มอีกข้าง - -'' // หมอดูดับอนาถไปอีกราย ยังเหลือเฒ่าสามยิ้มคนเดียว มีลูกอย่าให้มันเป็นหมอดู
จาก -x กระจอก x-
วันที่ 10/12/2007 4:26:48 PM [IP: 124.121.80.215]
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ปู้จิ๋งอวิ๋นมีรอยแผลเป็นที่กลางใบหน้าเลยนะครับ..
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 10/12/2007 4:06:28 PM [IP: 222.123.74.4 192.168.2.147]
ปู้จิ้งอวิ๋น แพ้ได้ด้วยเหรอ ไม่ยักรู้แฮะ แล้วปู้เทียนยังไม่ตายเหรอครับ เพลงเตะสยบมังกร ของตู๋.หนิงนั้นยังไม่บรรลุขั้นสุดยอดครับ จึงต้องพ่ายแพ้ไป อย่างน่าเสียดาย
จาก best
วันที่ 10/12/2007 2:54:19 PM [IP: 124.121.80.215]
*เชียวอู่(คนที่ใช่.บจำพรากเป็นอาวุธ) มาช่วยปู้จิงอวิ้น...*แก้คำผิด
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 10/12/2007 2:52:04 PM [IP: 124.121.80.215]
ปูเทียนนะไม่ตายหรอครับไม่ต้องห่วง แต่ชิวิตเค้าจะเจอกับอุปสรรคมากมาย.. ส่วนปู้จิ้งอวิ๋น เก่งเทพก้จิงนะ..แต่ว่าก็แพ้ได้ครับ มีตอนที่ปู้จิงอวิ๋วพ่ายแพ้ด้วยนิ..แต่.อู่มาช่วยไว้ ไม่อย่างนั้นแล้วไม่รู้จิ้งอวิ๋นจะมีชีวิตอยู่หรือป่าว เหตุการณ์ครั้งนั้นทำ
จาก น้องปิ๊ง
วันที่ 10/12/2007 11:58:32 AM [IP: 61.7.160.41]
ขอข่าวคราวหน่อยครับเวปมาสเตอร์ 88 อีกนานใหมครับ
จาก จะลงแดง จะลงแดง
วันที่ 10/12/2007 9:20:57 AM [IP: 202.28.62.245]
ตกลงปู้เทียนไปไม่กลับแล้วใช่มั้ยครับ
จาก The Abolora
วันที่ 10/12/2007 2:48:12 AM [IP: 58.8.87.110]
อยากอ่านเล่ม 88 ใจจะขาด
จาก Thor
วันที่ 10/11/2007 10:38:25 PM [IP: 222.123.6.220]
เอ่อคำว่าม่ง กับคำว่ากระไดเนี่ยเซนเซอร์ด้วยเหรอครับ
จาก กระจอก777
วันที่ 10/11/2007 10:35:16 PM [IP: 222.123.6.220]
ทำไ.จะช่วยไม่ได้ล่ะครับ อย่างน้อยเธอก้อเป็นศิษย์สำนักหมื่นกระบี่เหมือนกันนะครับ ^ ^ อย่างน้อยก้ออาศัยความเป็นแม่ก้อพร้อมสละชีวิตอยู่แล้ว พูดถึงตอนนั้นแล้วคิดถึงตัวละครอีกตัวที่ชอบ ชื่อตูกุ๋หนิงพี่ชายตูกุ๋ม่งใช้เพลงเตะสยบมังกรด้วยแหละ น่าเสียดายตา.ายๆ
จาก กระจอก777
วันที่ 10/11/2007 10:21:29 PM [IP: 124.121.25.81]
ม้ง มาช่วยอี้ฟงไงดูๆๆแล้ววิ๋นเก่งสุดในเรื่องไม่มีใครสู้ได้เล่มหน้าวิ๋นเจอราชันวิเศษ เล่มประมาณ100 วิ๋นเทพจัดท้าสู้ทีละคนไม่มีใครสู้ได้ ใครสงสัยไรก็ถาม ผมจะไขทุกอย่างตอบทุกข้อสงสัย เท่าที่รู้นะ555
จาก ไร้ปราถนา
วันที่ 10/11/2007 4:03:25 PM [IP: 124.157.228.207]
ผมทายถูกแน่ 5555555555
จาก best
วันที่ 10/11/2007 4:03:11 PM [IP: 61.7.160.125]
เล่ม 88 อ่ะงับ - -* เง้อ คนมาเป็นราชันวิเศษเง้อ
จาก จาลงแดง จาลงแดง
วันที่ 10/11/2007 2:29:32 PM [IP: 222.123.6.220]
อ่ะ มาทายกันเล่นๆดีก่าว่าคนที่มาช่วยอี้ฟงตอนท้ายเล่ม87น่ะเป็นใคร 1.ตี้เอ้อม่ง 2.หวายเมี่ย 3.ซูซู 4.ผิดทุกข้อ 55555...
จาก กระจอก77
วันที่ 10/11/2007 10:40:50 AM [IP: 125.24.140.113]
สงสัยเนี่ยฟงคงจะใช้ทศทิศไร้พ่ายล่ะมั้ง เหอะๆๆ
จาก
วันที่ 10/9/2007 3:08:03 PM [IP: 222.123.6.220]
ทอมเอ็งก้อไปซื้อมาอ่านสิว้อยยย มัวแต่เซ้าซี้ถามอยู่ได้ ปก87มันฟงกะดาบและกระบี่มากมายตังหาก
จาก กระจอก7
วันที่ 10/9/2007 12:09:23 PM [IP: 203.113.51.104]
อยากรู้อะ
จาก tom
วันที่ 10/9/2007 12:08:23 PM [IP: 203.113.51.104]
เรื่องเป็นยังไงเหรอเล่ม 86 น่ะ
จาก tom
วันที่ 10/9/2007 10:55:09 AM [IP: 125.24.154.221]
อึ่ม ตลกกันจังเลยเนอะเรื่องธาตุมังกือน่ะ ทำไมปกเล่ม87ถึงเป็นเนียฟงกับดาบมากมายล่ะ
จาก หลงเอ๋อ
วันที่ 10/8/2007 5:58:42 PM [IP: 202.134.119.218]
ขอกินด้วยคนคับธาตุมังกรนะ ไม่งั้นสงสัยตายด้วยแหง ๆ
จาก ถังจับโหงว
วันที่ 10/8/2007 4:12:10 PM [IP: 58.8.69.93]
ขอให้ออกเร็วๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะ ชอบๆๆ
จาก ต้วนบน
วันที่ 10/8/2007 9:04:14 AM [IP: 203.155.122.14]
ถามหน่อยได้มั้ยถ้าคัยรู้ว่าเวปcomicsworldเข้าไปอ่านฟงอวิ๋นยังไง แต่ก่อนยังเคยอ่านได้เลย มาวันนี้อ่านไม่ได้ซะแล้ว
จาก
วันที่ 10/6/2007 12:01:15 AM [IP: 58.9.168.134]
ขำจริง มีคนปล่อยมุขด้วย 555 ธาตุมังกรเหรอ คงใช่ คนอ่านต้องกิน ธาตุมังกรด้วยแล้วไม่งั้นตายก่อน ฟงอวิ๋น จบแน่เลย 555
จาก ราชันย์บู๊
วันที่ 10/3/2007 10:12:14 AM [IP: 158.108.2.10 158.108.230.63]
นิยายเรื่องนี้ น่าจะแจกธาตุมังกรให้คนอ่านกินด้วยนะครับ ปล1. สงสัยคนเขียนเค้าจะกินธาตุมังกรไปแล้วละ ปล2. พวกตัวหลักๆ กินธาตุมังกรกันหมดเลยอยู่กันจนคนอ่านจะตายซะก่อน อิอิ
จาก เหอๆ
วันที่ 10/2/2007 10:24:43 AM [IP: 125.24.152.47]
ขอชื่นชมสำนักพิมพ์ครับ ที่เล่ม86ออกเว็ปไม่นานก็ออกวางแผงที่ร้านหนังสือแล้ว ผิดกับเล่ม 85ครับที่ออกเว็ป แต่นานเป็น2-3อาทิตย์ถึงจะวางจำหน่าย ขอให้เป็นแบบเล่ม 86ต่อไปนะครับ
จาก แฟนคลับฟงอวิ๋น
วันที่ 10/2/2007 10:21:07 AM [IP: 125.24.152.47]
เดาได้เลยสู้กันจิ้งอวิ๋นต้องชนะเนี่ยฟงแน่ๆ เพราะเท่าที่อ่านมาเวลาสู้กันตอนท้ายจิ้งอวิ๋นจะชนะตลอด ทั้งๆที่ตอนแรกดูแล้วเหมือนจะเจอเนี่ยฟงเตะคอหักตาย แต่ตอนท้ายมาฮึดอะไรก็ไม่รู้ ต้องสู้กับยอดยุทธ์สิบทิศตอนได้จำพรากสิถึงจะมัน
จาก อาหลง
วันที่ 10/2/2007 10:17:14 AM [IP: 125.24.152.47]
กรีดดด ทำไมหลอนถึงได้ออกไว้อย่างนี้ 86เพิ่งออกมาก็ตามด้วย 87 เลย อ้ายๆๆแถบไม่อยากจะเชื่อ ขอให้หลอนทำดีแบบนี้ต่อไปนะฮ้า
จาก กระเทย(.)
วันที่ 10/2/2007 8:33:32 AM [IP: 203.149.61.145]
ดูๆ ไป เนื้อเรื่องชักจะยังไงๆ อยู่นะครับ สงสัยวีระบุรุษไร้น้ำตาจะเป็นยุคหลังๆ ของฟงอวิ๋น ยอดยุทธสิบทิศไปสร้างพลัดพราก - แล้วอีกคนจำได้มั้ยที่มาใหม่ เก่งๆ มีพลังเทพจากวีระบุรุษไร้น้ำตาน่ะ-555- เอามารวมกันได้นะครับคนเรา
จาก จักรพรรดิ์
วันที่ 10/2/2007 5:05:30 AM [IP: 202.28.12.50]
ปู้เทียนตายปะคับ
จาก ฟง
วันที่ 10/2/2007 1:22:37 AM [IP: 58.9.236.26]
เหอๆ ไหง๋ เล่มนี้มาเร็วจัง
จาก
วันที่ 10/1/2007 9:09:43 PM [IP: 222.123.45.174]
ออกเร้ว จัง วุ้ย สงสัย ต้องโดนโรค เลื่อน อีกละ
จาก dfhsdj
วันที่ 10/1/2007 8:54:32 PM [IP: 203.113.33.11]
ด้วยจิตคาร. เมื่อไหร่ภาค4นิยายจะออกล่ะ
จาก ข้าพเจ้าแซ่กอ นามเกี้ยงปวย
วันที่ 10/1/2007 8:28:10 PM [IP: 222.123.82.186]
ฮ่า ฮ่า ฮ่า ออกเร็วแบบนี้สะใจ อ่านได้ต่อเนื่อง ไม่เสียอารมณ์
จาก อ่านอย่างเดียว
วันที่ 10/1/2007 4:25:37 PM [IP: 124.121.242.237]
เล่มนี้เด๊ยวเนี่ยฟงสู้กะอวิ๋นเเน่เลยน่าจะประมาณเล่มนี้นะ
จาก กก
วันที่ 10/1/2007 2:08:30 PM [IP: 125.25.197.9]
ออกเร็วแบบนี้แล่ะดี อย่าไห้หายไปนานล่ะกัน
จาก
วันที่ 10/1/2007 11:50:37 AM [IP: 203.149.10.60]
ออกเร็วจังแหะ ช่วยคงความเร็วอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
จาก
วันที่ 10/1/2007 11:50:02 AM [IP: 203.149.10.60]
ที่1 เย้
จาก
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500