BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 

การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 40 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 208 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 1/20/2008 8:41:32 PM [IP: 124.122.201.110]
อื่มมมมม
จาก เยี่ยวเฉี่ยวหัว
วันที่ 9/27/2007 5:05:58 PM [IP: 61.7.150.91 unknown]
จาลงแดง จาลงแดง จาพานม 555
จาก จาลงแดง
วันที่ 9/26/2007 3:10:56 PM [IP: 61.7.164.141 unknown]
จาลงแดง จาลงแดง มะไหร่จาออกกี่ปีกี่เดือน
จาก จาลงแดง จาลงแดง
วันที่ 9/24/2007 3:55:56 PM [IP: 61.7.163.162 unknown]
อีกกี่ปีเนี่ย
จาก -*-
วันที่ 9/23/2007 10:00:19 AM [IP: 61.19.65.167]
ชอบเรื่องฟงอวิ๋นมากๆครับ
จาก นายอัมรินทร์
วันที่ 9/18/2007 5:47:52 PM [IP: 61.7.150.89 unknown]
วันที่เท่าไรออกหรอจาลงแดงงับ แหละ 87 นี่ต้องรอปีหน้าเลยป่าวงับ
จาก *------* วันที่เท่าไรออกหรอ
วันที่ 9/14/2007 9:18:17 AM [IP: 203.130.145.68 172.31.58.113]
ถ้ายังไม่พิมพ์ออกมาจำหน่าย เสนอแนะให้เอา WEB ฟงอวิ๋น ออกเสียถ้ามาแล้วค่อยเอาลง WEB ใหม่ดีมั๊ยครับ จะได้ไม่เสียความรู้สึกกัน
จาก คนอ่าน
วันที่ 9/13/2007 8:42:35 PM [IP: 58.11.121.43]
อย่าว่ากันเลยครับในเมื่อพวกเราต่างเป็นคนไทยด้วยทั้งยังมีจิตใจรักในเรื่องเดียวกันนั้นก็คือชอบอ่านฟงอวิ๋นเพราะฉะนั้นรักกันไว้นะครับอย่าว่ากันเลย
จาก aaa
วันที่ 9/13/2007 3:37:27 PM [IP: 61.7.149.125 unknown]
555
จาก - -*
วันที่ 9/11/2007 8:51:11 PM [IP: ]
พูดคนเดียวเกือบทั้งหน้าปัญญาอ่อนจิงๆ
จาก
วันที่ 9/9/2007 7:03:43 PM [IP: 222.123.60.99 192.168.2.104]
ชอบเหมือนกันครับ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า 18 ฝ่ามือสยบมังกร สุดยอดจริง ๆ น่าจะ มีคนใช้วิชานี้มาดวลกับอวิ๋นนะครับ คืองี้นะครับ เลี่ยนอู๋เหินน่ะ ตอนปละลองกับอวิ๋น ถ้าจิ้งอวิ๋นเอาจริงนางก็คงตายเหมือนกันแหละครับ สังเกตได้จากคำพูด "วันนี้เจ้า บาดเจ็บสาหัส ไม่อาจบังคับให้ข้าสู่ต่อไป" ครับ แต่แหมเปิดตัวมาทั้งทีจะพ่ายอวิ๋นเลยซะ ก็แย่สิครับ ที่ผมไม่ชอบมาก ๆ เลยน่ะ ก็ตอนนี้ครับ ตอนที่ประมุขพรรค์จันทร์คราม ท้าดวลหวงอิ่งครับ มั่นใจมากเลยนะว่า 3 ท่า จะชนะหวงอิ่งได้ ผมว่าถ้าสู้กันจริง ๆ ก็สู้หวงอิ่งไม่ได้อยู่ดี นั่นแหละ สงสัยคงต้องพึ่งเซี๊ยซินหนานซัดเข็มพิษใส่ล่ะมั้งครับ แฮ่ ๆ ที่จริงที่ผมหมั่นไส้ก็เพราะว่า ผมก็คือ หวงอิ่ง fan club นั่นเองครับคุณกระจอกน้อย
จาก best
วันที่ 9/9/2007 3:46:10 PM [IP: 125.24.19.182]
คุณกระจอกน้อยๆ คุณเพ้อเจ้ออะไรอยู่ได้ ว่างมากก็ไปบุรพัฒน์กับผมดีกว่า ไปถามเขาว่าจะพิมพ์ดีๆ หรือจะพิมพ์แบบมีเลือด ถ้ายอมพิมพ์ดีๆ รับปากจะซื้อ น.ส.พ.ผู้จัดการ ให้ 1 เล่มเด้อ
จาก เกลียดคนหน้าเหลี่ยม
วันที่ 9/9/2007 3:44:35 PM [IP: 222.123.193.107]
ส่วนเรื่องฟงอวิ๋นยกให้คุณเบสท์ดีก่า ดูท่าจะชำนาญเรื่องนี้ก่าผมเยอะ ^ ^
จาก กระจอกน้อยๆ
วันที่ 9/9/2007 3:32:35 PM [IP: 125.24.19.182]
เห็นด้วยก๊าบ
จาก เกลียดคนหน้าเหลี่ยม
วันที่ 9/9/2007 3:29:07 PM [IP: 222.123.193.107]
ดาวเคลื่อนดาราคล้อย มู่หยงฟุ(muron fu)เจ้าชายไร้บัลลังก์จากเมืองเหลียว(รึเปล่าหว่า) "สี่ตำลึงปาดพันช่าง" "ยืมหอกสนองผู้ใช้" หรือจะเรียกว่าอะไรดี สรุปไม่รับการปะทะโดยตรงแต่ยืมพลังคืนสนองผู้โจมตี เป็นสกิลป้องกันตัวซะมากกว่า แต่จะน่ากลัวถ้าใช้สกิลนี้ตอนโดนโจมตีด้วยท่าหนักๆ ยิ่งเจอมอนสเตอร์ตัวเก่งๆสกิลนี้จะยิ่งมีประโยชน์ ^ ^
จาก กระจอกน้อยๆ
วันที่ 9/9/2007 3:28:51 PM [IP: 125.24.19.182]
ต้องออกจริงๆนะคุณ webmasterอย่าโกหกล่ะ ถ้าภายในเดือนนี้ไม่ออก จะเลือกพรรคพลังประชาชน และจะเอา น.ส.พ.ผู้จัดการไปเผาที่ หน้าบ้านพระอาทิตย์ หุๆๆๆๆ..เหอๆๆๆ..
จาก กระบี่โหย
วันที่ 9/9/2007 3:18:03 PM [IP: 125.24.19.182]
ชอบอ่านเรื่องฟงอวิ๋นมาก แต่.งงกับลำดับความเก่งไม่รู้จะจัดยังไง เช่นตอนปิศาจกระบี่ เลี่ยนอู๋เหิน สามารถต่อสู้กับปู้จิ้งอวิ๋นได้อย่าง สูสี ซึ่งในตอนนั้นปู้จิ้งอวิ๋นกินธาตมังกรไปแล้ว ด้วยซ้ำ แต่ต่อมาปิศาจกระบี่เลี่ยนอู๋เหิน กลับแพ้ให้กับหลงเอ๋อง่า.าย อย่างนั้นก็ .ยความว่าปู้จิ้งในตอนที่กินธาตมังกรไปนั้น สู้หลงเอ๋อไม่ได้เหรอ
จาก
วันที่ 9/9/2007 3:08:27 PM [IP: 222.123.193.107]
ลมปราณภูตอุดร ซีจิ๋ว(xu zhu)จากสำนักสราญรมย์(จริงๆน่าจะเรียกว่าเทียนซาน)ส่งเข้าประกวด จริงๆของจริงๆแล้วก้อต้องเรียกว่าเป็นวิชาโยคะแนวจักราของธิเบตตั๊กม้ออิมพอร์ตตามเคย แต่สุดท้ายก้อกลายเป็นวิชาของสำนักสราญรมย์(ไปไงไม่รู้) วิชานี้ว่าด้วยการเปิดจักราเพื่อรับพลังจากจักรวาล(เปิดแค่จุดหยิมต๊กตรงกระหม่อม)กิมย้งแกคงเห็นว่าจักรวาลยังดูดได้ นับประสาอะไรกับพลังจากคน วิชานี้ดัดแปลงอีกนิดเปลี่ยนจากจุดหยิมต๊ก(ชื่อมันตลกดี ...ชอบ555)เป็นจุด.ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างก้อจะกลายเป็นวิชาใหม่เรียกมหาเวทย์ดูดดาว เอ่อ จำไม่ได้ว่าใครใช้
จาก กระจอกน้อยๆ
วันที่ 9/9/2007 2:39:10 PM [IP: 222.123.193.107]
18ฝ่ามือพิชิตมังกรหรือฝ่ามือสยบมังกร เฉียวฟงแห่งพรรคกระยาจก เดิมเป็นวิชาเส้าหลินแต่อีท่าไหนก้อไม่รู้กลายมาเป็นวิชาประจำพรรคกระยาจกไปซะได้ ( อยู่เส้าหลินเรียกมวยงูมีแค่5กระบวนท่า ใครใช้จำไม่ได้ แต่เคยเห็นเฉินหลงเล่นอยู่ทีนึง T_T เลียนแบบการเคลื่อนไหวของงูพัวพันกอดรัดและฉกเหยื่อ ) อยู่พรรคกระยาจกได้เพิ่.วนของลมปราณเข้าไป จากเน้นสยบก้อกลายมาเป็นเน้นพิฆาต แต่ยังไงก้อยังคงการเคลื่อนไหวของงูอยู่ดีแหละแค่เรียกมันว่ามังกร แต่เฉียงฟงใช้แล้วเท๊เท่ สาวเห็นสาวหลง น้องเมียเห็นน้องเมียก้อรัก
จาก กระจอกน้อยๆ
วันที่ 9/9/2007 2:25:27 PM [IP: 222.123.193.107]
กระบี่6ชีพจร ของต้วนยี่เจ้าชายเมืองต้าหลี้ อันนี้เป็นวิชาประจำสกุล(สังเกตุว่าเรียกว่ากระบี่เหมือนกับกระบี่สกุลต้วน) เข้าใจว่าดัดแปลงมาจากวิชาลมปราณของเส้าหลิน(ต้วนสีปิงเคยเป็นศิษย์เส้าหลิน)กับตำราชีพจรของจีน(ว่ากันว่าชีพจรแต่ละจุดจะเชื่อมต่อกับปราณภายในร่างกาย อวัย.ส่วนไหนแข็งแรงก้อจะมีลมปราณของส่วนนั้นดีทำให้ชีพจรของส่วนนั้นดีไปด้วย แต่เพิ่งมีวิชานี้ที่ล้ำลึกถึงขนาดปล่อยออกมาเป็นลำแสงหรือเป็นกระบี่ได้)
จาก กระจอกน้อยๆ
วันที่ 9/9/2007 2:04:51 PM [IP: 222.123.193.107]
ผมเริ่มก่อนเรยแระกัน เอาจากเรื่องโปรดอีกเรื่อง 8เทพอสูรมังกรฟ้า ^ ^
จาก กระจอกน้อยๆ
วันที่ 9/9/2007 2:03:36 PM [IP: 222.123.193.107]
เบื่อกันป่ะคับ มาทำไรหนุกๆแก้เซ็งกันดีก่า เรามาลองหาวิชาสุดยอดๆในยุทธภพมาเทียบกันดีก่า เอาที่ว่าแจ๋วๆแระกันหรือจะเป็นแบบตลกก้อได้ ไม่จำเป็นต้องมาจากเรื่องนี้ก้อได้ครับ ขออ้างอิงสำนัก ถ้าจะให้ดีก้ออ้างอิงผู้ใช้ที่เด่นๆด้วยก้อดี จะบอกเคล็ดวิชาสักนิดก้อดีเผื่อผมไม่เคยอ่าน ^ ^
จาก กระจอกน้อยๆ
วันที่ 9/8/2007 2:23:30 PM [IP: 58.9.44.95]
ผมก็ว่าอย่างนั้นเพราะดูชุดแล้วตอนที่เนี่ยฟงเจอต้วนล่างเห็นต้วนล่างใส่ชุดคล้ายๆแบบนี้อ่ะครับ
จาก aaa
วันที่ 9/8/2007 6:12:20 AM [IP: 222.123.193.107]
ผมข้องใจตั้งนานแระ ปกเล่ม2อ่ะ ใคร!!! ต้วนล่างใช่ก่อ
จาก กระจอกหมิง
วันที่ 9/7/2007 11:53:27 PM [IP: 222.123.193.107]
คงไม่ใช่ภายในเดือนกันยาแล้วล่ะ กำหนดการณ์ไปจนถึงวันที่26/9แล้ว ยังไม่เหงเงาฟงอวิ๋น86เรย T_T
จาก กระจอกหมิง
วันที่ 9/7/2007 11:26:27 PM [IP: 58.9.41.60]
เป็นการรอคอยที่นานมากจริงๆ สำหรับเรื่องนี้ ผมก็คิดว่า บูรพัฒน์ ของหมดลิขสิทธิ์ไป เพราะ เคย search ไปเข้า web การ์ตูน เกี่ยวกับ ฟงอวิ๋น มัน เล่ม ร้อยกว่าแล้ว แล้วมาดูเวปบูรพัฒน์อีกที gallary ฟงอวิ๋น ยังไม่มีเลย :'( จะได้อีกมั๊ยน้องี้
จาก knike
วันที่ 9/7/2007 3:45:49 PM [IP: 125.24.154.209]
นานจังเลยนะ แต่ในที่สุดก็จะได้อ่านแล้ว
จาก อู๋ตี้
วันที่ 9/7/2007 1:31:52 AM [IP: 222.123.193.107]
ขอเสนอบูรพัฒน์พิมพ์สีมันตั้งแต่เล่ม86เป็นต้นไป พร้อมๆกับพิมพ์ซ้ำแบบสีตั้งแต่เล่ม1ใหม่ครับ ผมก้ออยากซื้อเก็บเหมือนกาน ชุดเก่ามันโดนเพื่อนบริจาคไปหมดแล้ว(เล่ม1-40) ไม่กลับบ้านแค่3ปีเอง
จาก กระจอกล่าง
วันที่ 9/7/2007 1:27:23 AM [IP: 222.123.193.107]
ฮ่าฮ่าฮ่า ลุ้นกันใหญ่ นับว่าเป็นฟงอวิ๋นเล่มที่มีการรอคอยมากที่สุดแล้วมั๊งเนี่ย เอิ๊กๆๆ ระหว่างรอมานั่งจิบเบียร์ทำใจเย็นๆกะผมดีก่า
จาก กระจอกล่าง
วันที่ 9/4/2007 8:08:27 PM [IP: 125.27.30.189]
เมื่อไรจะออกละเล่มที่86รอมา 3 เดือนแล้วรีบวางจำหน่ายได้แล้วอยากอ่านจะแย่แล้วครับ
จาก นินจา
วันที่ 8/31/2007 2:34:39 PM [IP: 222.123.121.75]
ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องรีบ ทำเนี้ยบๆดีก่า ไหนๆก้อรอมาแล้ว เอาดีๆเลยดีกว่าครับ พิมพ์สีเลยก้อได้ ^ ^
จาก กระจอกฟง
วันที่ 8/31/2007 12:40:15 PM [IP: 61.19.236.186]
โย่วจะออกแล้วครับพี่น้องขอแสดงควมายินดีด้วยครับอิอิ
จาก aaa
วันที่ 8/30/2007 2:38:51 PM [IP: 222.123.121.75]
อีกหน่อยนึง บังเอิญเปิดเว็บหน้านี้ทิ้งไว้พอดี en.wikipedia.org/wiki/Duan_Yu น่าเสียดายที่เฉียวฟงกะซีจิ๋วไม่มีตัวตนจริงๆ
จาก กระจอกนะเออ
วันที่ 8/30/2007 11:49:31 AM [IP: 222.123.121.75]
ส่วนพระพุทธรูปเล่อซานน่าจะมาจากอันนี้นะครับ en.wikipedia.org/wiki/Leshan_Giant_Buddha สรุปแล้วเรื่องฟงอวิ๋นกินอาณาเขตตั้งแต่เสฉวนยันญี่ปุ่นเลย 555
จาก กระจอกนะเออ
วันที่ 8/30/2007 11:33:20 AM [IP: 222.123.121.75]
มันไม่ได้มีเฉพาะตระกรูลต้วนหรอกครับ มันเป็นเอ็นไซโคปิเดียออนไลน์อ่ะครับ en.wikipedia.org/wiki/Nanzhao ลองเข้าไปตรงนี้ดู ตอนนั้นผมกะลังหาเรื่องตำนานคนไทยกะเรื่องอาณาจักรน่านเจ้า อาณาจักรต้าหลี้ แล้วก้อเบ้งเฮกอยู่อ่ะครับ แล้วบังเอิญตระกรูลนี้เขาเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรต้าหลี้(ตาลีฟู,ต้าจง,ต้าซ้อง,น่านเจ้า)ก้อเลยเจอว่าต้วนสีปิง ต้วนเจิ้งหมิง ต้วนเจิ้งฉุน ต้วนยี่เขามีตัวตนจริงๆ เป็นราชาที่สละราชบัลลังก์แล้วออกบวชกันทุกรุ่นจริงๆ แต่ตามที่ฝรั่งเขาว่าอ่ะนะ น่านเจ้าไม่ใช่คนไตแต่เปงแม้ว T_T คนไตเป็นแค่ชนพื้นเมืองที่มีมากแถวๆยูนนานแค่นั้นเอง
จาก กระจอกนะเออ
วันที่ 8/30/2007 10:41:47 AM [IP: 158.108.107.10 192.168.2.166]
ไม่แน่หรอกครับ เพราะยามคับขันเนี่ยฟง จะมีพลังที่เรียกว่า เลือดคลุ้มคลั่งออกมา ตอนเล่มแรก ๆ เนี่ยฟงยังสามารถทำให้เทพกระบี่บาดเจ็บได้เลยทั้งๆ ที่ฝีมือต่างชั้นกันมาก คือถ้าตอนนั้นเขาฝืนสู้จนชนะเทพยุทธ์ แต่ตัวเองบาดเจ็บสาหัส เขาก็ไปช่วยคนอื่น ๆไม่ได้อยู่ดีครับ เนี่ยฟงมองการณ์ไกลต่างหาก
จาก best
วันที่ 8/29/2007 3:52:00 PM [IP: 125.24.156.178]
ยังไงตอนนั้น เทพยุท์ ก็เหนือกว่าเนี่ยฟงอยู่ดีแหละ เพราะเขามีร่างอมตะ เนี่ยฟงจะสู้ได้อย่างไร ถึงเทพยุทธ์จะบาดเจ็บแต่ยังไงก็ไม่ตายเพราะร่างอมตะ เนี่ยฟงนี่สิจะตายก่อน เพราะไม่มีร่างอมตะเหมือนเทพยุทธ์ ถึงจะสู้กันอย่างไรในตอนนั้นถ้าเนี่ยฟงไม่หนีผมว่าต้องตายอย่างแน่นอน ในเนื้อเรื่องถ้าเนี่ยฟงสู้เทพยุทธ์ได้คงจะฆ่าไปแล้ว แต่ถ้าในตอนนี้เทพยุทธ์อาจจะสู้ไม่ได้ แต่หากเทพยุทธ์ได้กินธาตุมังกร ก่อน ที่เจ้าน้ำแข็งจะมา ผมว่านะ เนื้อเรื่องในตอนนี้บางทีอาจจะยังมีเทพยุทธ์อยู่ก็ได้ น่าเสียดายเหมือนกันที่ตัวละครที่มีบุคลิก เฉพาะตัวอย่างเขาต้องมาตายเสียก่อน ผมว่าปราณดาบทองคำก็น่าจะใช้กับเทพยุทธ์ไม่ได้ผลเหมือนกันแหละ
จาก หลงเอ๋อ
วันที่ 8/29/2007 2:20:58 PM [IP: 125.24.41.76]
หลายเดือนเเล้วนะยังไม่ออกอีกเหรอเนี่ย ต้นฉบับฮ่องกงเค้าไปถึงไหนกันเเล้ว เฮ้อ
จาก นานเกินรอ
วันที่ 8/28/2007 10:08:06 PM [IP: 58.9.48.87]
ผมสังเกตุอยู่เรื่องหนึ่งที่เรื่องฟงอวิ๋นเอามาคือสถานที่ท่องเที่ยวครับคือพระพุทธรูปที่เขาเล่อซานอ่ะครับคือผมไม่เคยเห็นหนังจีนการ์ตูนจีนเรื่องไหนเลยเอาสถานที่นี้มาอ้างอิงถึงอ่ะครับหรือว่าเคยมีครับช่วยบอกด้วยเรื่องอะไรครับ
จาก aaa
วันที่ 8/28/2007 10:00:39 PM [IP: 58.9.48.87]
เว็ปอะไรครับถึงได้มีประวัติตระ.ลต้วนหมดเลยขอเว็ปลิงค์ด้วยครับขอบคุณครับ
จาก aaa
วันที่ 8/28/2007 8:14:28 PM [IP: 222.123.194.246]
ลืมต้วนสีปิงไปอีกคนคับ
จาก กระจอกย่ะ
วันที่ 8/28/2007 5:01:12 PM [IP: 222.123.194.246]
อยู่ๆจับเค้ามาสู้กันได้ไงคับ มันจะมายุ่งตรงตระ.ลต้วนนะครับ ต้วนส้วย ต้วนล่าง เสินฟง หลานอู่ สู้กันเอง แหมศึกสายเลือด พ่อลูกปู่หลานนัวกันมันส์หยด ^ ^ จริงๆแล้วสกุลต้วนเนี่ยก้อเก่งนะ นับตั้งแต่ต้วนเจิ้งฉุน ต้วนเจิ้งหมิง ต้วนยี่ จนถึงตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าสกุลนี้เป็นเผ่าไตหรือเผ่าม้ง(เหมียว,แม้ว)แต่จากวิกี้พีเดียบอกว่าเป็นม้งก้อม้งตามนั้น แถมหลานอู่ยังมาฝึกวิชาเผ่าม้งซะอีกบังเอิญหรืออ.หม่าจงใจ
จาก กระจอกย่ะ
วันที่ 8/28/2007 4:56:58 PM [IP: 61.19.236.186]
ผมรู้สึกว่าเขาจะชื่อ เซียะหวงน่ะครับไม่รู้ใช่เปล่าเดี่ยวกลับบ้านไปเปิดหนังสือดูครับ
จาก aaa
วันที่ 8/28/2007 4:45:55 PM [IP: 222.123.194.246]
จอมมารอันดับหนึ่ง...ไม่แน่ใจเท่าไหร่ แต่คงเป็นอาจารย์ของเนี่ยฟง ตอนฝึกดาบมาร ถ้าถูกล่ะก้อเขาน่าจะชื่อ ตี้อี้ตาวหวง(จอมดาบอันดับหนึ่ง) พูดถึงตี้อี้ตาวหวงแล้วนึกถึงตามารของเนี่ยฟง(อันที่ใช้สแกนหาศัตรูได้อ่ะ) ตั้งแต่จบภาค1มาก้อไม่เห็นใช้อีกเลย หรือว่ามันกลับมาบอดเหมือนเดิมอ่ะครับ ใครรู้ช่วยบอกหนูที
จาก กระจอกย่ะ
วันที่ 8/27/2007 10:04:35 PM [IP: 58.9.49.54]
อิอิถ้าเหล่าตัวร้ายรวมตัวกันสู้ฝ่ายดีคงมันน่าดุเลยน่ะครับฝ่ายร้ายก็มี สงป้า เจี๋ยอู๋เสิน เทพยุทธ์ จ้าวน้ำแข็ง ตี้ซื่อเทียน ต้วนล่าง พั่วจิน เซียซินหนาน และ ฝ่ายดีก็มี เนี่ยฟง ปู้จิ้งอวิ๋น อู๋หมิง หวายคง หวงอิ่ง หวายเมี่ย ม่ออิงสง .นเฉิน ต้วยส้วย เนี่ยเหยินหวัง กุ๋ยหู๋ ฟ่งอู๋ จ้าวมังกร ตี้เอ่อตาวห่วง จ้าวสุกร จอมมารอันดับหนึ่ง(ชื่อไรจำไม่ได้แล้วใครรู้บอกด้วยครับ)เทพกระบี่ หลงเอ่อ อิอิถ้าสู้พร้อมกันคงสนุกหน้าดูน่ะครับ
จาก aaa
วันที่ 8/27/2007 9:53:53 PM [IP: 58.9.49.54]
ขอบคุณครับอิอิ
จาก aaa
วันที่ 8/27/2007 9:16:34 PM [IP: 222.123.77.215 192.168.0.77]
ไม่แน่นะครับ เนี่ยฟงสู้กับเทพยุทธ์ได้อย่างสูสี แต่สู้เจี๋ยอู๋เสินไม่ได้(ถ้าตัวต่อตัว) ผมคิดว่าน่าจะสูสีอยู่ครับ ผมก็ไม่ชอบเจี๋ยอู๋เสิน ตอนที่ใช้อาวุธอาบยาพิษทำร้ายอวิ๋นนั่นแหละครับ ไร้ศักดิศรีสิ้นดี ต้องอย่างอดีตจักรพรรดิญี่ปุ่นสิ นับถือ ๆ
จาก best
วันที่ 8/27/2007 4:50:33 PM [IP: 222.123.198.251]
ก้อ ฟงอวิ๋นได้ก้าวข้ามเจี๋ยอู่เสินก่อนจะมาเจอเทพยุทธ์อ่ะนะ ถ้าเทียบกันตอนนั้นแล้วต้องยอมรับว่าฟงอวิ๋นตอนเจอเทพยุทธ์คงต้องเก่งขึ้นกว่าตอนเจอเจี๋ยอู่เสิน เพราะงั้นเทพยุทธ์คงต้องเก่งกว่าผมว่าน่าจะชนะนะ อีกอย่างผมไม่ค่อยชอบเจี๋ยอู่เสินตรงที่เขาไปขโมยวิชาชาวบ้านมาตั้งเยอะแยะ แล้วก้อมาดัดแปลงนิดหน่อยแล้วก้อโมเมตั้งชื่อใหม่เป็นของตัวเอง -"- เหมือนสินค้าจีนแดงยังไงก้อไม่รุ ไม่สง่า
จาก กระจอกสิ
วันที่ 8/27/2007 11:33:26 AM [IP: 203.158.118.15]
ผมชอบเจี๋ยอู๋เสินมากครับเพราะดูถึกดี มีเพลงหมัดที่ทรงพลังและมีร่างทองอมตะ อาวุธฟันแทงไม่เข้า อยากให้เจี๋ยอู๋เสินสู้กับตัวละครที่เป็นพระ(ต้องถูกพระรุมหลายๆคนด้วย)
จาก นักรบแห่งอาทิตย์อุทัย
วันที่ 8/26/2007 3:46:30 PM [IP: 58.9.47.134]
เจี๋ยอู๋เสินสู้กับเทพยุทธ์ใครได้เปรียบอ่ะครับเพราะต่างคนมีวิชาที่ทำให้ร่างกายตนเองแข็งแกร่งพอรับอาวุธวิเศษได้ตอบหน่อยครับ
จาก aaa
วันที่ 8/25/2007 4:59:28 PM [IP: 125.24.151.176]
ผมดูแล้วน่าแปลกมากๆนะ ม่ออิงสง ไม่น่าจะเก่งได้ขนาดนี้เพราะตอนที่เขามาชข่วย เนี่ยฟงและจิ้งอวิ๋นนั้น กระบี่ต้านฟ้ายังเจอตี้ซื่อเทียนทำลายเลย ยิ่งตอนหลังๆทำให้ไม่น่าเชื่อว่าจะชนะ ฟงอวิ๋นได้
จาก
วันที่ 8/24/2007 9:57:10 PM [IP: 124.157.140.38]
โอ้โฮ กล่าวถึงค่ายอื่นไม่ได้เลยเหรอ ที่โดนเซนเซอร์อ่ะ vbk ครับ
จาก กระจอกไม่กระจิบ
วันที่ 8/24/2007 9:54:55 PM [IP: 124.157.140.38]
ไม่เปงไร อย่างน้อยเดือนหน้าวันพีซ45ออก น่าเสียดาย.ไม่มีกำหนดการออกหนังสือให้ดู
จาก กระจอกไม่กระจิบ
วันที่ 8/24/2007 9:35:51 PM [IP: 124.157.140.38]
เขาดวลกันตอนที่419ครับ
จาก กระจอกไม่กระจิบ
วันที่ 8/24/2007 4:16:09 PM [IP: 125.24.148.185]
ผมว่าอู๋ตี้น่าจะไม่ชนะอู๋หมิงหรอกครับ แต่ที่แน่ๆแน่อู๋หมิงก็น่าจะเกือบแพ้เหมือนกันเพราะดูจากวรยุทธ์แล้วผมว่าอู๋อู๋ตี้น่าจะเหนือกว่าครับที่แพ้เพราะมันอาจจะมีอะไรที่พลิกผันอยู่แล้ว อู๋หมิงเป็นตัวเกือบเอกของเรื่องและอ.หม่าแกก็ท่าทางจะเอาใจช่วยอยู่ไม่น้อย ตอนอู๋ตี้กำลังสู้กับจิ้งอวิ๋นอยู่นั้นแหละ เขากำลังจะพิชิตอวิ๋นได้ แต่ก็เป็นอย่างที่เห็นแพ้พื่อวิ๋นจนได้ ทั้งๆที่วรยุทธ์ ทศทิศไร้พ่ายของเขาที่เคยล้มได้ทั้งตี้ซื่อเทียน แล้วก็จอมมารต้วนล่าง แต่กลับนำมาใช้กับปู้จิ้งอวิ๋นไม่สำเร็จ เพราะว่ามันชอบมีการพลิกให้ตัวที่ดูเก่งกว่าจะชนะในตอนแรกๆแต่ตอนจบก็แพ้เอาได้ง่ายๆ ว่ายังงั้นไหม แต่อู๋ตี้สู้แล้วมันดีผมเลยชอบ ทั้งเพลงอะไรต่อมิอะไรสัดกันกระจายไปหมด ผมว่าปูจิ้งอวิ๋นเก่งกว่าเนี่ยฟงนะครับ แต่เนี่ยฟงจะได้เปรียบในตอนแรกๆ แต่พอเจอสัก 1-2 ฝ่ามือก็จะอืดไม่เร็วแล้วก็แพ้ครับ ถามว่าอยากเห็นใครสู้กับใครอยากเห็นจิ้งอวิ๋นสู้กับหลงเอ๋อครับ(สงสัยอยู่ว่าจะได้เห็นไหม) แล้วก็สุ้กับอู๋หมิง อยากเห็นอีกเหมือนกันก็คือ สู้กับอู๋ตี้ที่มีดาบจำพรากครับ ทั้งๆที่รู้ว่าอูตี้จะสู้ไม่ได้ก็ตามที
จาก ส.อู๋ตี้(สาวกอู๋ตี้)
วันที่ 8/23/2007 3:07:17 PM [IP: 124.157.140.38]
เบื่อจัง ต้องรอไปอีกนาน อย่างน้อยก้อวันที่12เดือนหน้า
จาก กระจอกกระจอกกระจอก
วันที่ 8/22/2007 2:20:51 AM [IP: 124.157.140.38]
ไม่อยากเห็นใครชนะ แต่ถ้าถามว่าใครจะชนะล่ะก้อ คำตอบมีหนึ่งเดียว อู๋หมิงแน่นอน ^ ^
จาก กระจอกน้อยสลึมสลือ
วันที่ 8/22/2007 2:08:04 AM [IP: 58.9.38.125]
ผมอยากเห็นอู่อู๋ตี้สู่กับอู๋หมิงอ่ะครับคงมันน่าดูแล้วท่านๆทั้งหลายอยากให้ใครชนะครับ
จาก aaa
วันที่ 8/22/2007 1:30:33 AM [IP: 58.9.38.125]
อาญาสวรรค์ครับคือดาบขอโทษทีที่ผมบอกชื่อผิดไปครับ
จาก aaa
วันที่ 8/21/2007 6:19:48 PM [IP: 124.157.138.101]
เอ่อ ลืมลบคำว่า"หากไม่"ทิ้งไปอ่ะครับ
จาก กระจอกน้อยโยเย
วันที่ 8/21/2007 5:56:42 PM [IP: 124.157.138.101]
จริงๆแล้วผมชอบเคล็ดวิชาของจ้าวสุกร ดาบมันทำได้ก้อแค่ฟันแทงเฉือน กระบวนท่าจะซับซ้อนแค่ไหนมันก้อต้องประกอบด้วยสามอย่าง หากไม่ ท่าร่างที่ดีย่อมก่อให้เกิดกระบวนท่าที่ร้ายกาจ อาจเพราะยังงี้ก้อได้มั๊ง เนี่ยฟงจึงไม่ค่อยใช้กระบวนท่าอะไรมากมาย นานๆถึงจะมีชื่อท่าโผล่ออกมาให้จำได้สักที
จาก กระจอกน้อยแงแง
วันที่ 8/21/2007 5:39:18 PM [IP: 124.157.138.101]
ตามความชอบ 1.ทัณฑ์สวรรค์(ให้ฉันเป็นอะไรก้อได้) 2.ไร้คู่เปรียบ(ชอบที่มันไม่เลือกปู้จิ้งอวิ๋นเป็นนายแล้วก้อบิ่นแล้วก้อหักไป) 3.ดื่มหิมะ(เย็นซ่า ชื่นใจ)
จาก กระจอกน้อยโยเย
วันที่ 8/21/2007 5:35:09 PM [IP: 124.157.138.101]
สวย 1.ไร้คู่เปรียบ 2.ดื่มหิมะ 3.กิเลนไฟ
จาก กระจอกน้อยแงแง
วันที่ 8/21/2007 5:31:02 PM [IP: 124.157.138.101]
ทัณฑ์สวรรค์ถ้าดูจากกำเนิดของมัน ตอนหวายคงใช้ ตอนที่เกาะเหล็ก ตอนเนี่ยฟงถือ แล้วสุดท้ายที่หวายเมี่ยใช้ ผมว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยหรือไม่ก้อเป็นทุกอย่าง ก้อแค่ตอนนี้มันอยู่ในสถานะดาบ คล้ายๆกล่องพลัดพรากอ่ะแหละ อยู่ที่จินตนาการและสำนึกของผู้ใช้
จาก กระจอกน้อยแงแง
วันที่ 8/21/2007 3:50:52 PM [IP: 124.157.184.131 192.168.2.146]
เออ นั่นสิ ทุก ๆวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่า ทัณฑ์สวรรค์นั้น เป็นกระบี่หรือดาบกันแน่
จาก best
วันที่ 8/21/2007 3:18:34 PM [IP: 124.157.184.131 192.168.2.146]
เรียงตามความสวย 1. เลิศพบจบแดน 2. สะท้านเดียวดาย 3. ดาบสวรรค์(พั่วจิน) เรียงตามความชอบ 1. สะท้านเดียวดาย 2. ดื่มหิมะ 3. วีระชน
จาก best
วันที่ 8/21/2007 3:13:11 PM [IP: 124.157.184.131 192.168.2.146]
"ไม่ยึดมั่นว่าจะละทิ้งอาวุธ หรือจะประสานเป็น หนึ่งเดียวกับอาวุธ คล้อยตามจิตและธรรมชาติ พาไป" นี่คือคำสอนของตั๊กม้อครับ และ น่าจะเป็นศาสตร์ของวรยุทธ์ที่สูงสุด เจี๋ยซินไม่บรรลุเพราะพรสวรรค์ไม่ถึง เคล็ดข้อความนี้น่าเอาไปให้เนี่ยฟง หรือจิ้งอวิ๋นนะครับ คงเข้าขั้นใต้หล้าไร้คู่เทียมเลยทีเดียว
จาก best
วันที่ 8/21/2007 1:42:47 PM [IP: 58.10.167.98 192.168.1.171]
ทำมาย ม่ายออกซักที นานมากแล้ว ทำอารายอยู่
จาก เทียน
วันที่ 8/20/2007 11:55:53 PM [IP: 58.9.45.73]
ขั้นสูงสุดของกระบี่นะครับ
จาก aaa
วันที่ 8/20/2007 10:18:59 PM [IP: 58.9.45.73]
ผมอ่านฉบับนิยายเห็นอู๋หมิงสอน.นเฉิน(ตอนเด็กๆ)ว่า การจะสำเร็จของศาสตร์กรบี่นั้น ไม่ใช่การการไร้กระบี่พิชิตกระบี่แต่เป็นการลืมตัวตนลืมกระบี่ประมาณนี้อะครับ
จาก aaa
วันที่ 8/20/2007 10:09:35 PM [IP: 58.9.45.73]
ผมคิดว่าอาวุธที่สวยที่สุดในฟงอวิ๋นผมคิดว่าคือดาบเทียนจุ่ย(ทันฑ์สวรรค์)2ดาบสะท้านเดียวดาย 3 ดาบดื่มหิมะครับ พวกท่านทั้งหลายช่วยคิดหน่อยน่ะครับว่าอาวุธอันไหนสวยที่สุดในสายตาของพวกท่านอะครับ(3อันดับก็พอนะครับ)
จาก aaa
วันที่ 8/20/2007 4:35:23 PM [IP: 124.157.136.193]
โยวกังอ่ะปล่อยบอทเอาเหอะครับ เด๋วนี้ไม่มีใครเขาเล่นเองกันแล้ว ที่ร้านกะลังพิจารณาว่าจะลบโยวกังทิ้งดีหรือเปล่าเพราะเด็กไม่เล่นแล้ว
จาก กระจอกน้อยโยเย
วันที่ 8/20/2007 4:28:31 PM [IP: 124.157.136.193]
คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นน่าจะแพ้แน่ๆเพราะมันเป็นวิชาโยคะฝึกกำลังภายใน ไม่ใช่เพลงยุทธอ่ะครับ(เน้นโยกย้ายสลายรวมกำลังภายใน)เป็นสกิลสายพรีส(แนวๆบำรุง รักษา พยาบาลมากกว่าต่อสู้) คงไม่เ.ะจะเอามาประลองกับเพลงกระบี่23อ่ะครับ ถ้าจะเ.ะน่าจะเป็นวิชาระฆังทองหรือฝ่ามือยูไล(ถ้าเน้นว่าเป็นเด็กเส้าหลินอ่ะนะ)
จาก กระจอกน้อยโยเย
วันที่ 8/20/2007 3:50:57 PM [IP: 124.121.83.247]
เราไปเล่น โยกัง แล้วครับ เป็นหมอ อยู่เซปเมฆาครับ....
จาก วีร์
วันที่ 8/20/2007 3:15:19 PM [IP: 124.157.136.193]
เท่าที่เข้าใจมานะ การแบ่งขั้นของเพลงยุทธเป็น ไร้ลักษณ์ ไร้สำนึก ไร้จิต ไร้ตัวตน(ขั้นสุดท้ายเนี่ย ดัง พันกร สำเร็จไปคนแระ)เป็นการแบ่งตามช๊อตคัทของกระบวนท่า เช่นตัวตนควบคุมจิต จิตคุมสำนึก สำนึกคุมกระบวนท่า(ลักษณ์) กระบวนท่าคุมดาบ อะไรประมาณนี้ ดังนั้นขั้นไร้สำนึกจึงใช้จิตควบดาบโดยตรงหรือใช้จิตคุมกระบวนท่าอีกที ถ้าอย่างนี้ก้อจะเป็นดาบไร้สำนึก(ฟังดูคล้ายๆดาบคนบ้าไงไม่รู้) ดาบจะออกได้เร็วเพราะข้ามขั้นตอนตัดสินใจอย่างน้อย1ขั้น แน่นอนว่าคงเดาทางได้ยาก เพราะอยู่นอกสามัญสำนึก
จาก กระจอกน้อยโยเย
วันที่ 8/20/2007 2:44:45 PM [IP: 124.157.136.193]
ถ้าเดาไม่ผิดรู้สึกเนี่ยฟงกะปู้จิ้งอวิ๋นจะต้องประมือกันเร็วๆนี้แหละ เดี๋ยวก้อรู้ว่าหม่าหยงเฉิงชอบใครมากกว่ากัน ^ ^
จาก กระจอกน้อยโยเย
วันที่ 8/19/2007 4:13:33 PM [IP: 222.123.14.92 192.168.2.167]
น่าจะมีแบบนี้นะครับ ฝ่ามือเมฆาล่องลอย VS ฝ่ามือสยบมังกร เพลงกระบี่ 23 VS คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นขั้นสีขาว เพลงเตะวายุกระซิบ Vs ดาวเคลื่อนดาราคล้อย เพลงดาบดื่มหิมะ Vs เพลงดาบอัสนี (ของเซี่ยงอี่) คิดเล่น ๆ น่ะครับ
จาก best
วันที่ 8/19/2007 4:07:37 PM [IP: 222.123.14.92 192.168.2.167]
และ อาจารย์หม่านั้นชอบกระบี่มากกว่าดาบ เพราะดวลกันทีไรกระบี่ชนะทุกที เช่นตอนที่ หวงอิ่งประลองกับอู๋หมิงนั้น หวงอิ่งน่ะบรรลุ ศาสตร์ดาบชั้นสูง (ปราณดาบทองคำ)เชียวนะครับ แถมตอนเปิดตัวเขายังฆ่าเจ้ามังกร ด้วยการลงมือเพียงครั้งเดียว(ไม่ใช้อาวุธ)อีกด้วย และตอนที่เนี่ยฟงธาตุมารแทรกประมือ กับปู้จิ้วอวิ๋นก็เหมือนกัน ปู้จิ้งอวิ๋นชนะอยู่ดี วีระบุรุษไร้น้ำตาผมก็เคยเปิดอ่านเล่น ๆ ในร้านหนังสือเหมือนกัน จากการวิเคราะห์ ของผมคร่าว ๆ อาจารย์หม่าจะชอบตัวละคร ในลักษณะของอู๋หมิง และอวิ๋นครับ
จาก best
วันที่ 8/19/2007 4:01:16 PM [IP: 222.123.14.92 192.168.2.167]
ผมรู้สึกว่าปู้จิ้งอวิ๋นจะเก่งกว่าเนี่ยฟงอยู่หน่อย ๆ นะครับ เพราะเหมือนฝีมือเขาจะก้วหน้าไปทุก ๆ ทีเลย ส่วนเนี่ยฟงนั้นจะเดิม ๆ และจะต้องมีเหตุการณืที่เป็นจุดเปลี่ยน (เช่นตอนที่ เฒ่า 3 ยิ้มบอกให้ไปฝึกวรยุทธ์สินอู่) ส่วนไร้สำนึกที่ว่านั้นเ.ะกับปู้จิ้งอวิ๋นมากครับ เพราะคู่ต่อสู้ก็จะเดาไม่ออกว่าจะมาอีท่าไหน (เคลื่อนคล้อย ไร้จีรัง)
จาก best
วันที่ 8/19/2007 3:48:03 PM [IP: 124.157.136.193]
ง่า ดันนึกขั้นไร้ตัวตนได้อีกอัน พลังสูญญัตตา(สะกดไม่ถูกอ่ะ น่าจะมามาจากคำว่า สูญ+อัตตา)ของเส้าหลินครับ
จาก กระจอกงอแง
วันที่ 8/19/2007 3:35:05 PM [IP: 124.157.136.193]
สูงกว่าขั้นไร้ลักษณ์ขึ้นไปอีกนิดนึง ก้อคือไร้สำนึก(ที่พี่อวิ๋นกะลังซุ่มฝึกอยู่อ่ะแหละ จะเห็นว่าปู้เทียนใช้ไปโดยไม่รู้ตัว กระบวนท่าออกมาจากจิตใต้สำนึก) สูงกว่านี้อีกก้อขั้นไร้จิตกับไร้ตัวตน(ยังนึกตัวอย่างในเรื่องนี้ไม่ออก 555 แต่สิ่งที่คล้ายๆกันก้อเช่นปราณนิทราของพรรคกระยาจก จากเรื่องอะไรจำไม่ได้) สูงกว่านี้คงต้องไร้ชีวิตแล้วล่ะ
จาก กระจอกงอแง
วันที่ 8/19/2007 3:22:04 PM [IP: 124.157.136.193]
พิมพ์ตกไปนิดนึง ประโยคที่5นะครับ "เคลื่อนไหวพลิกแพลงตามสำนึกไม่ยึดติดอยู่กะกระบวนท่า" เพิ่มคำว่าตามสำนึกเข้าไป
จาก กระจอกงอแง
วันที่ 8/19/2007 3:16:35 PM [IP: 124.157.136.193]
มันยังไม่เคยมาเจอกันตรงๆอ่ะ แต่ถ้าว่ากันตามคอนเซ็บท์ของตัวพลังนะ ทศทิศไร้พ่ายเป็นกระบวนท่าจะบูรณาการณ์แค่ไหนก้อช่างมันแต่สิ่งที่ฝึกก้อคือกระบวนท่า พลังอะไรก้อตามแต่ที่ไร้ลักษณ์(เช่นพลังไร้ลักษณ์ของเส้าหลิน)จะเป็นขั้นไร้กระบวนท่า เคลื่อนไหวพลิกแพลงไม่ยึดติดอยู่กับกระบวนท่าบางครั้งอาจหลอนถึงขั้นไม่ต้องขยับ ยักคิ้วทีเดียวลิ่วล้อก้อคอขาดเป็นทิวแถว(เช่น เนตรสะท้านของตี้ซื่อเทียน เป็นต้น) ...จะเห็นว่าพลังมรรคฟ้าไร้ลักษณ์จะเป็นขั้นที่สูงกว่าถ้าอย่างอื่นเหมือนๆกันพลังไร้ลักษณ์น่าจะชนะครับ แต่จะชนะหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กะตัวแปรอย่างอื่นอีกมากมาย สำคัญล่ะว่าพระเอกใช้อันไหน ^ ^
จาก กระจอกงอแง
วันที่ 8/18/2007 10:53:23 PM [IP: 58.9.44.171]
พลังมรรคฟ้าไร้ลักษณ์กับทศทิศไร้พ้ายพลังอันไหนดีกว่ากันครับ
จาก aaa
วันที่ 8/18/2007 10:12:44 PM [IP: 124.157.136.193]
มันเซนเซอร์ทำไมเนี่ย ที่โดนเซนเซอร์เป็นคำว่าบิดาครับ
จาก กระจอกจ๊ะ
วันที่ 8/18/2007 10:10:54 PM [IP: 124.157.136.193]
ฟงอวิ๋นชนะขาดครับ วีรบุรุษไร้น้ำตาจะให้ความรู้สึกเหมือนอ่านเรื่องคินดะอิจิคือจะมีการหักมุขซะเฉยๆโดยไม่มีเค้าบ่อยมาก อยู่ดีๆตัวร้ายดันเป็นคนฆ่าเมียตัวเองแล้วป้ายความผิดให้ชาวบ้าน(แน่นอนว่าไม่เคยใบ้มาก่อนเลย) หักหลังกันมากเกินไป รับไม่ได้ อย่างตัวที่ผมชอบไม่เคยมีเค้าว่าจะเป็นตุ๊ดอยู่ดีๆก้อเป็นไม่เคยออกอาการเล้ยยย(จริงๆก้อว่าอยู่ว่าพลังปราณเป็นสีม่วง แปลกๆอยู่) คาแรกเตอร์อู๋หมิงที่อยู่ในเรื่องนั้นชื่อเซียวเอี๊ยว เป็นพ่อพระเอก(ที่อยู่ๆก้อเป็น) เป็นปรมาจารย์ที่ชอบเก็บตัว พูดง่ายๆว่าอู๋หมิงอ่ะแหละ สรุปแล้วผมว่าอย่าอ่านเลย หลังๆผมอ่านแล้วหลับ อาวุธที่ดูมีเสน่ห์ที่สุดของเรื่องก้อดันมีก๊อป.แถมยังดันมาโผล่ในฟงอวิ๋นอีกตังหาก(แล้วดูท่าจะมาหลายเวอร์ชั่นอีกตังหาก) ผมเลิกอ่านตั้งแต่เล่มที่ราวๆ14
จาก กระจอกเจ้าเอย
วันที่ 8/18/2007 3:49:43 PM [IP: 222.123.14.92 192.168.2.104]
คุณสาวกอู่อู๋ตี๋ครับ ผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วครับ เพราะว่าตอนที่เนี่ยฟงสู้กับเทพยุทธ์แล้วบาดเจ็บเพราะไปฝืนใช้ท่าที่ตนเองคิดมาใหม่ โดยที่ยังไม่ชำนาญครับ เทพยุทธ์เองก็บาดเจ็บ เหมือนกันแต่ทำเป็นเก๊กไว้ครับ แฮ่ ๆๆๆ หลังจากนั้นเนี่ยฟงก็สู้เสมอหวงอิ่ง(หรือชนะหว่า) เพราะเขาได้รับการถ่ายทอดพลังมหาศาลจากม่ออิงสงแล้วครับ ถ้าเทพยุทธ์ประมืออกับหวงอิ่ง ผมว่าหวงอิ่งได้เปรียบนะครับเพราะเขาใช้อาวุธ เรื่องกำลังภายในคงสูสีนะครับเพราะหวงอิ่งเองมีปรานดาบทองคำ ผมยังชอบตอนที่เขาทำลายด่านเจิ้นเทียน (เล่ม 37) เลยครับ
จาก ddd
วันที่ 8/18/2007 2:51:36 PM [IP: 125.24.149.46]
ขอบคุณคุณนกกระจอกมาครับที่ตอบผมว่า ดาบจำพรากมี คุณสมบัติอะไรบ้าง ขอบคุณมากๆครับ คนที่เพิ่งเริ่มอ่านหวายเมี่ยยังไม่ตายครับ ทั้งที่น่าจะไปตั้งนานแล้ว(อาจเป็นเพราะไม่ค่อยได้เจอกับตัวโหดๆ อย่างที่หวายคงเจอครับ เลยยังหนังเหนียวอยู่) หวงอิ่งกับเทพยุทธ์ ผมว่าเทพยุทธ์ได้เปรียบด้วยประการทั้งปวงครับเพราะมีร่างอสูรอมตะแล้วก็พลังดัชนีที่ร้ายกาจ แต่ไม่รู้ว่าจะชนะรึเปล่า เพราะพวกร้ายชอบแพ้พวกดีในตอนท้ายๆ หวงอิ่งฝีมือพอๆกับเนียฟง แต่เทพยุทธ์ฝีมือเหนือกว่าเนี่ยฟง ตอนสู้กับในทางน้ำแข็งเนี่ยฟงยังต้องหนีเลยไม่งั้นเจอดัชนีเดี้ยงแน่ ...เออ คณนกกระจอกครับ เรื่อง วีรบุรุษไร้น้ำตากับเรื่อง ฟงอวิ๋น เรื่องไหนที่คุณว่าสนุกกว่ากันครับ ผมเคยนึกจะซื้ออยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะสนุกเหมือนฟงอวิ๋นหรือเปล่า ถ้าสนุกพอๆกันจะได้ลองอ่านมั้ง ครับ อิอิ เห็นที่ร้านมีตั้งแต่เล่ม 1 จนครบเลย จะลอง อ่านดูถ้ามันสนุก ดูหน้าปกเห็นมีคนหน้าตาเหมือน อู๋หมิงด้วย
จาก ส.อู๋ตี้(สาวกอู๋ตี้)
วันที่ 8/18/2007 2:14:23 PM [IP: 124.157.136.193]
เขาอาภัพมาตั้งแต่เปิดตัวแล้วล่ะ โทษอารย์หม่าคนเดียว ตรรกะแกแปรปรวนอ่ะ
จาก กระจอกจ๋า
วันที่ 8/17/2007 11:58:09 PM [IP: 58.9.49.79]
และอีกอย่างหวามเมี่ยก็ไม่เคยได้ขี้นปกของหนังสือเลยด้วยครับ
จาก aaa
วันที่ 8/17/2007 11:52:42 PM [IP: 58.9.49.79]
ทำไมไม่ค่อยมีคนเอ่ยถึงหวายเมี่ยเลยอ่ะครับคือผมพึ่งอ่านถึงเล่มที่63หรือว่าหวามเมี่ยตายหรอครับตอบหน่อย
จาก aaa
วันที่ 8/17/2007 12:59:52 PM [IP: 203.172.246.222]
แอบทำแบบไม่มีลิขสิทธิ์ไปเลยครับ แล้วบอกด้วยจะแอบไปซื้อครับ รอมาชาติเศษแล้วยังไม่ออกเลย
จาก mrboo
วันที่ 8/16/2007 10:17:05 PM [IP: 58.9.50.25]
ถ้าเนี่ยเหยินหวังสู้กับตี้เอ่อตาวห่วงใครจะชนะครับตอบหน่อย
จาก aaa
วันที่ 8/16/2007 7:00:03 PM [IP: 124.157.137.212]
เกี่ยวกะหรีบพลัดพราก(หรืออะไรประมาณนั้น)ต้องอ้างอิงจากเรื่องวีรบุรุษไร้น้ำตา(จารย์หม่าแกเขียนเหมือนกัน แต่คนแต่งเป็นหวงตี้หรือใครประมาณนี้แหละ) คุณสมบัติคล้ายๆดาบอาญาสวรรค์ที่ออกมาตอนแรกๆคือ ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอาวุธอะไร จะเป็นชิ้นส่วนหลายๆชิ้น ผู้ใช้ต้องประกอบขึ้นมาเองโดยใช้ชิ้นส่วนและจินตนาการเอาเอง อาวุธที่ได้จึงเป็นได้ทั้ง ดาบ กระบี่ ทวน แส้ โล่ (เท่าที่จำได้จะเคยเห็นแค่นี้) อย่างอื่นก้อน่าจะได้อีก แน่นอน อาวุธที่ได้มาต้องเป็นอาวุธวิเศษ ในวีรบุรุษไร้น้ำตามีกระบี่เล่มนึงถูกแยกจากหรีบพลัดพรากตั้งแต่ตอนสร้าง(กระบี่รอยน้ำตา) รู้สึกตอนหลังๆของเรื่องจะมีของจริงของปลอมอะไรอีกวุ่นวาย บังเอิญผมเลิกอ่านซะก่อน เพราะตัวละครที่ชอบดันเจือกเป็นตุ๊ดไปซะได้ T_T
จาก กระจอกเอ๋ย
วันที่ 8/16/2007 5:51:45 PM [IP: 222.123.198.81]
จากตรงนี้นะ bloggang.com/mainblog.php?id=wiizento (นี่ของคุณวีร์เค้า คนนี้เค้าจะเพ่นพ่านอยู่แถวเว็บบอร์ดพันทิพย์ คล้ายๆจะไม่กลับมาดูแลบล็อกตัวเองซะแล้ว ลิงค์ขาดก้อไม่เห็นมาแก้) เล่ม 116 ออกตอนตรุษจีน ตอนนี้น่าจะร่วมๆ 120+ แล้วล่ะมั๊ง
จาก
วันที่ 8/16/2007 4:47:49 PM [IP: 61.19.236.186]
ตอนนี้ฮ่องกงเขาออกมากันกี่เล่มแล้วครับช่วยตอบผมที่ครับ ป.ล. อยากอ่านมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยครับ
จาก aaa
วันที่ 8/15/2007 7:55:11 PM [IP: 124.157.146.228 192.168.2.119]
น่าเสียดายที่ตายแล้วทั้งคู่ เพราะผมอยากเห็น หวงอิ่งกับเทพยุทธ์ปละลองกันสักตั้งครับ ใครจะฝีมือเหนือกว่ากัน
จาก best
วันที่ 8/15/2007 7:50:25 PM [IP: 124.157.146.228 192.168.2.119]
วรยุทธ์ที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ต้องยกให้เพลงกระบี่ 23 ตอนที่เทพกระบี่แสดงออกมาก่อนตายครับ และผมยังคิดว่า จะมีใครสามารถต่อกรด้วยได้รึเปล่า
จาก best
วันที่ 8/15/2007 6:06:34 PM [IP: 222.123.196.134]
เนะ ฟงอวิ๋นวันหนุ่มเนี่ยเรียนวิชาอะไรพร่ำเพรื่อจริงๆแหละ เรียนมาแล้วก้อแทบไม่เคยใช้อีกเลย คับแค้นเหลือคณาก้อไม่เคยใช้ให้เหงอีกเลย /// หลงเอ๋อคือเทพกระบี่กลับชาติมาเกิดป่าวไม่ทราบ แต่ที่ทราบคือเขาสืบทอดเพลงกระบี่มา(กี่ท่าจำไม่ได้)แต่ถ้าเดาไม่ผิดเขาจะใช้เพลงกระบี่23ในตอนที่419แถมยังรังสีกระบี่ที่เปล่งออกมาก้อเป็นรูปกระบี่ไร้คู่เปรียบซะด้วยจิ
จาก กระจอกจริงๆนะ
วันที่ 8/15/2007 5:47:32 PM [IP: 222.123.196.134]
เอ่อ ไม่ได้บอกว่าชอบอู๋อู่ตี้แล้วผิดซักหน่อย ผมยังชอบกระบี่โหยเลย ไม่แปลกครับ ^ ^
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 8/15/2007 4:56:00 PM [IP: 125.24.150.252]
ครับ ๆ ๆ ก็ผมชอบอู๋อู่ตี้ก็เพราะว่า เท่แล้วก็การมีวรยุทธ์ที่หลากหลายซึ่งน้อยมากหรือแทบ ไม่มีเลยก็ว่าได้ มีใครบ้างที่สามารถใช้วรยุทธ์ได้พร้อมกันหรือเลือกใช้ได้ถึง10 อย่าง ปู้จิ้งอวิ๋นถึงจะเก่งแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกตาเลยใช้แค่ฝามือ กับเพลงกระบี่ เนี่ยฟงก็เพลงเตะกับเพลงดาบสกุลเนี่ย ก็เท่านั้นเองจำเจมากๆมันไม่ได้มีอะไรที่แปลกตาขึ้นมาเลยสักนิด ผมไม่ได้หวังอะไรมากที่อู๋อู่ตี้จะต้องสู้กับเทพทั้ง 3 ได้ และจะต้องเก่งนักหรอก เพราะมันอยู่ที่คนเขียนเขา แค่เขาสามารถสู้กับปู้จิ้งอวิ๋นได้ขนาดนี้ก็ เจ๋งแล้ว สำหรับตาแก่ที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่ดาบสักเล่ม แต่ก็ขอบคุณ ทัง 2 ท่าน ที่ชี้แนะครับ (ตั้งแต่อ่านมาผมชอบ หวายคง เถียซือหนาน แล้วก็อู่อู่ตี(เพราะว่าเขาเท่และกล้ายอมรับความพ่ายแพ้กับปากของตน และนิสัยก็ หวงอิ่งเลยครับ เพราะน่าเลื่อมใสมาก)เรื่องความโดดเด่นไม่สำคัญสำหรับผม ของอย่างนี้มันอยู่ที่ใจ คงไม่ผิดใช่ไหมที่ผมจะชอบพระรอง หรือเพื่อนพระรอง แบบที่ไม่ค่อยจะมีบทบาทอะไรมาก เป็นตัวประกอบฉากก็ยังดี อย่างเช่นที่คุณชอบ สงป้ากับเทพกระบี่แล้วก็อีกหลายๆตัวนั่นไง
จาก สาวกอู๋อู่ตี้
วันที่ 8/14/2007 9:36:47 PM [IP: 124.157.150.203 192.168.2.136]
ในส่วนของเนี่ยฟง ถึงเขาจะสำเร็จวิชาทศทิศ ไรพ่ายแล้ว ก็ไม่เห็นได้ใช้อีก คงเพราะไม่มีใครที่เก่งพอจะให้เขาใช้วิชานี้สู้ด้วยมั้งครับ แต่ถึงมีก็คงไม่ใช้หรอกน่า เพราะมันไม่ใช่ เอกลักษณ์ของเขา มันเป็นวิชาของคนอื่น ต่างหาก แต่ว่านะ ผมอยากเห็นเขาใช้วิชา ตอนที่เขาถูกธาตุมารแทรกมากกว่า โดยเฉพาะท่าที่ชื่อว่า อสูรทะยานเจ็ดดารา ท่านี้เกือบทำให้ปู้จิ้งอวิ๋นคอขาดเลยนะเนี่ย
จาก best
วันที่ 8/14/2007 9:30:43 PM [IP: 124.157.150.203 192.168.2.136]
ใช่ครับ อู่อู๋ตี๋เก่งเพราะสามารถรวมวรยทุธ์ 10 เป็น 1 ครับ แต่ถ้าแยกออกมาแล้ว เพลงฝ่ามือก็ด้อยกว่าปู้จิ้งอวิ๋น เพลงเตะแข็งกร้าวก็สู้วายุกระซิบไม่ได้ครับ ตอนนี้ผมกำลัง สงสัยว่าหลงเอ๋อก็คือเทพกระบี่ (ชาติที่แล้ว) หรือเปล่า
จาก best
วันที่ 8/14/2007 4:42:36 PM [IP: 222.123.120.86]
เอ่อ โพสต์ที่แล้ว ผมเอง
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 8/14/2007 4:37:02 PM [IP: 222.123.120.86]
ก้อแหม คุณเบสท์ให้น้ำหนักกะธาตุมังกรมากเกินไปอ่ะครับ .ศักดิ์สิทธิ์ของจีนมีเสือ เต่า มังกร กิเลน หงส์ ยังเหลือให้อาจารย์หม่าแกเล่นได้อีกเยอะครับ แล้วบางทีของพรรค์นั้นมันก้อไม่ได้ทำให้แจ๋วอย่างที่คิด อย่างอู๋หมิงกินเลือดหงส์อย่างเดียว ปู้จิ้งอวิ๋นมีธาตุมังกรกับแขนชาวบ้านเคลือบเลือดกิเลน เนี่ยฟงมีเลือดกิเลน+ธาตุมังกร ต้วนล่างมีธาตุมังกร2เม็ดจาก7เม็ด+ดาบเกล็ดกิเลน ทั้งหมดที่กล่าวมายังแค่พอสูสีกะอู๋อู่ตี้ที่ไม่ได้กินอะไรเลย สมัยก่อนอู๋หมิงที่กินเลือดหงส์แล้วก้อยังแค่พอฟัดพอเหวี่ยงกะเทพกระบี่กะสงป้า แถมยังทำท่าจะแพ้เจี๋ยอู๋เสินอีกตังหาก แถมสำนักหมื่นกระบี่เนี่ยก้อมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ได้เรื่อยๆ ที่สำคัญที่สุดตรรกะของอาจารย์หม่าแกก้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆ วันไหนแกพี้ถึงๆแกก้อจะสร้างตัวละครเก่งๆขึ้นมาอีก เก่งแบบไม่มีเหตุผลด้วยแหละ ไม่แน่ม่ออิงสงอาจเคยกินดีเสือหัวใจเต่ามาก้อได้อันนี้อ่านไม่ออกจริงๆ คุณสาวกอู๋ฯจริงๆแล้วผมก้อไม่คิดว่าอู๋อู่ตี้เก่งอะไรมากมายนักอ่ะนะ คือถึงจะบัญญัติเพลงยุทธมากมายแต่ก้อไม่เด่นดังอะไรมากมาย อย่างเนี่ยฟงถึงจะสืบทอดเพลงยุทธทั้งหมดที่อู๋อู่ตี้สลักขึ้นมาแต่สุดท้ายก้อใช้แค่เพลงดาบสกุลเนี่ย หรือกรงเล็บเจี๋ยซินก้อไม่เห็นเคยใช้มันอีกเลย อย่างผม ผมชอบสงป้ากะเทพกระบี่มากกว่าซะอีก ชอบกว่าปู้จิ้งอวิ๋นด้วย เอ่อ อีกตัวนึงกระบี่โหยก้อชอบ แต่น่าเสียดายเป็นแค่ตัวละครประดับฉาก
จาก
วันที่ 8/13/2007 3:02:11 PM [IP: 124.157.150.203 192.168.2.167]
คุณกระจอกน้อยครับ มันน่าแปลกแบบนี้ เพราะว่าทั้งเนี่ยฟง ปู้จิ้งอวิ๋นของเรา มีพลังธาตุมังกรนะ คนที่จะทำให้ทั้ง 2 นี้ ร่วมมือกันสู้ได้ ต้องมีพลังเท่าต้วนล่าง (ธาตุมังกร 2 เม็ด) นะครับ ม่ออิงสงเขาไปเก่งมาจากไหนนะ
จาก best
วันที่ 8/13/2007 1:17:35 AM [IP: 124.157.136.193]
photo.163.com/photos/wrsi/17501810/424095110/#424095215 ตัวอย่างบางตอนของ อู๋อู่ตี้รังแกเด็ก
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 8/12/2007 11:23:50 PM [IP: 124.157.136.193]
photo.163.com/photos/wrsi/35100154/944938747/#944952201 ง่ะ บ่หลุ่ย มาไงเนี่ย
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 8/12/2007 9:39:26 PM [IP: 124.121.32.234]
เมื่อไรจะออกซักทีครับนานมากแล้วครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ลงแดงไปหลายรอบแล้วกาบบบบบบบบบบ
จาก นานมากๆ
วันที่ 8/12/2007 8:17:13 PM [IP: 124.157.136.193]
โอว์ ขอบคุณคุณเบสมาก พอทราบว่านี่คือม่ออิงสง เรื่องเลยเดาได้ง่ายขึ้นอีกเยอะเรยครับ(ไม่แปลกล่ะมั๊งที่เขาจะรับมือนังฟง นังอวิ๋น อี้ฟง พั่วจิน 4คนพร้อมกันได้ ก้อศิษย์พี่ของอู๋หมิงนิ่)
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 8/12/2007 8:10:57 PM [IP: 124.157.136.193]
อ่ะ ม่ออิงสงนี่เอง มิน่าล่ะผมว่ากระบี่มันรุ่นเดียวกันกะกระบี่วีรชนเรย ต่างกันตรงออพชั่นเล็กน้อย
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 8/12/2007 8:04:44 PM [IP: 124.157.136.193]
สิ่งที่คล้ายๆกล่องพลัดพรากปรากฏออกมาแล้ว photo.163.com/photos/wrsi/35100131/944917861/#944927839
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 8/12/2007 7:34:36 PM [IP: 58.147.81.75 192.168.0.77]
ยอดกระบี่ที่ว่า คือม่ออิงสงครับ แต่ผมแปลกใจว่า ทำไมเขาเก่งถึงขนาดสู้กับเนี่ยฟงและปู้ จิ้งอวิ๋นพร้อมกันได้นะ
จาก best
วันที่ 8/12/2007 7:20:24 PM [IP: 124.157.136.193]
ครือว่าอู๋อู่ตี้เขาไม่สนใจปู้จิ้งอวิ๋นแล้วอ่ะครับ เอาไงดีอ่ะ ดูเอาเองแระกัน รีบๆล่ะ เด๋วโดนลบทิ้งอีก ^ ^ จากตรงนี้นะ photo.163.com/photos/wrsi/ ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป อู๋หมิงจะประลองยุทธกะยอดกระบี่อีกคนนึง photo.163.com/photos/wrsi/9134840/ แล้วสักพักนึงก้อจะหลุดเข้าไปในอีกมิตินึง ตรงนี้รู้สึกเสี่ยวอู่จะตามเข้าไปพากย์ไม่ได้ ในนี้อะไรๆก้อเป็นกระบี่ไปหมด สักพักอู๋หมิงกะยอดกระบี่คนนั้นก้อตาย แล้วทันใดนั้นก้อมีรังสีกระบี่วิเศษเล่มนึงแว๊บมา คนที่ได้รับผลกระทบจะมีไม่กี่คนอู๋หมิง ยอดกระบี่คนนั้น อู๋อู่ตี้(กะลังนั่งตีกระบี่อยู่ในมิติที่ว่า) หลงเอ๋อ ส่วนฟงอวิ๋นไม่รู้หายหัวไปไหน ยอดกระบี่ท่านนั้นเหงว่าถ้าตายกันทั้งคู่คงไม่ดีแน่ๆเลยถีบอู๋หมิงกลับมาช่วยโลกมนุด...แหม่ มันชั่งเสียสละอะไรเช่นนี้ เอ่อ ที่เหลือมาช่วยๆกันมั่วๆต่อแระกัน
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 8/12/2007 1:35:23 PM [IP: 125.24.146.20]
จริงเหรอครับที่อู๋อู่ตี้(เก่งจังฮู้) สามารถต่อกรสู้กับปู้จิ้งอวิ๋นได้ผมเชียร์อู๋อู่ตี้ครับ เพราะเท่ดี ในที่สุดก็มีคนที่สามารถต่อกรกับพี่อวิ๋นได้เสียที เพราะรู้สึกว่าพี่อวิ๋นแกจะเก่งเกินไปแล้วในที่สุดก็มีคู่ปรับเสียดี (แล้วที่พี่กระจอกน้อยบอกว่าอู๋ตี้อัพเกรดเข้าระดับเทพไปเรียบร้อยแล้ว คืออะไรครับ เขาสร้างดาบจำพรากได้แล้วเก่งเหรอ ผมอยากทราบด้วยว่า จำพราก มีอะไรที่วิเศษกว่าเลิศภพของพี่อวิ๋นครับ ขอบคุณครับที่ตอบกระทู้ของผมตอนแรก)
จาก สาวกอู๋อู่ตี้
วันที่ 8/10/2007 3:05:47 PM [IP: 124.157.136.193]
เสียใจครับ อู๋อู่ตี้อัพเกรดเข้าระดับเทพไปแล้วเรียบร้อยครับ โผล่ออกมาตอน420กว่าๆปรากฏว่าตานี่ไปเจ๋อตอนอู๋หมิงกะลังประลองยุทธอยู่ในภพกระบี่(เป็นที่ที่ยอดกระบี่ตายแล้วจะไปกันมั๊ง) จิ้งอวิ๋นน้อยไปสำหรับเขาแล้วล่ะครับ เรื่องตายนี่ไม่แน่ใจ ....ไม่มีแขนสองข้างก้อยังเป็นยอดยุทธได้ครับ ดูกุ๋ยหู่สิ
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 8/10/2007 11:45:19 AM [IP: 125.24.133.77]
ปู้จิ้งอวิ๋นชักจะเก่งเกินไปแล้ว ทีนี้ถ้าใครจะมาล้มเขาได้นะ เท่าทีดูๆมาคงจะ อู๋อู่ตี้เท่านั้นมั้ง เสียดายตอนนั้นประมาทปู้จิ้งอวิ๋นไปหน่อย ต้องคอยให้ได้อาบจำพรากก่อนแล้วค่อยมาวัดกันใหม่ ทีนี้มันส์แน่
จาก
วันที่ 8/9/2007 7:06:43 PM [IP: 203.156.38.217]
ทำไมออกจำหน่ายช้าจังนี่ก็หลายเดือนเเล้ว
จาก ปู้จิ้งเทียน
วันที่ 8/9/2007 5:50:48 PM [IP: 58.147.83.87 192.168.2.151]
แต่น่าสงสารถังโส่วครับ ดันไปท้าประลอง ปู้จิ้งอวิ๋น สุดท้ายเสียแขนทั้ง 2 ข้างเลย สงสัยว่าจะตายซะด้วยนะ
จาก best
วันที่ 8/9/2007 12:25:03 AM [IP: 125.26.111.120]
ขอให้ออกมาไวๆครับ รออ่านอยู่ ครับ เป็นกำลังใจครับ ราคาขึ้นอีกนิดไม่เป็นไร คับ
จาก เด็กแมนฯยู
วันที่ 8/7/2007 1:14:38 PM [IP: 61.7.167.230 192.168.1.194]
มันจะมะออกแล้วหรอ วอร์หลอดออกไปหลายเล่มล่ะ ฟงอวิ๋นก้อไร้วี่แวว ออก
จาก Recca
วันที่ 8/5/2007 2:47:56 PM [IP: 124.157.144.59 192.168.0.77]
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แปลภาษาจีนไม่ออก (แฮ่) ว่าเป็นพวกดีหรือร้าย แต่คงจะ เป็นลักษณะเดียวกับอดีตจักรพรรดิญี่ปุ่น คือ เป็นคนที่มีอุดมการณ์ของตนเองน่ะครับ วรยุทธ์นั้นสูสีกับปู้จิ้งอวิ๋นครับ แต่สุดท้ายก็พ่ายอยู่ดี
จาก best
วันที่ 8/5/2007 12:19:11 PM [IP: 125.24.135.229]
ผมอยากจะทราบว่าราชันย์วิเศษเป็นใครครับแล้วมีบทบาทอย่างไรต่อไป เป็นพวกดีหรือร้ายฝีมือขนาดไหน ใครที่ทราบกรุณาไขข้อข้องใจให้ผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ(ดูจากท่าทางแล้วน่าจะฝีมือไม่เบา แต่จะเท่าฟงอวิ๋นหรือเปล่า)
จาก หลงเอ๋อ
วันที่ 8/1/2007 6:31:36 PM [IP: 117.47.32.242]
หุ่นยังน้อยไปครับ มีดาบขนาดเท่าของจริงขายที่ฮ่องกงด้วย มีกระบี่วีรชน กระบี่เลิศฯ ดาบดื่มหิมะ ดูในเว็บของเค้าสิ อย่าแปลกใจถ้าจะมีดาบจอมมาร ดาบเดียวดาย ดาบชะตาฟ้า ฯลฯ ตามมาอีกโขยง เสียอย่างเดียว คงไม่มีขายที่เมืองไทย
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 7/30/2007 12:12:35 PM [IP: 203.130.145.67 172.31.58.207]
เห็นอาจารย์หม่า ฯ ทำหุ่น ฟงอวิ๋น ขายด้วยนิ ด้วยเละเทะเสียละมั่งอาจารย์ ยังงัย ๆ ก็ รีบ ๆ แต่งออกมาขายไว ๆ เด้อ แต่อย่าแต่งโม้จนพลังถล่มโลกได้แบบดราก้อนบอลละ เดี่ยวเวอร์ไป เอาพอ ๆ ดีก็พอ 555
จาก คนอ่าน
วันที่ 7/30/2007 12:20:53 AM [IP: 58.9.38.153]
อิอิลืมบอกผมไปซื้อฉบับนิยายแทนครับ
จาก aaa
วันที่ 7/30/2007 12:19:05 AM [IP: 58.9.38.153]
วันนี้ผมไปงานหนังสือเด็กมาครับไปหาฟงอวิ๋นฉบับการ์ตูนพนักงานบอกว่าไม่ได้เอามาเพราะเล่มไม่ครบ เขาบอกว่าจะพิมพ์เล่ม 1 ออกมาใหม่แต่ไม่รู้ราคาว่าเท่าไรผมลืมถามอิอิตอนแรกนึกว่าจะไม่เอามาขายแล้วซะอีกอิอิ
จาก aaa
วันที่ 7/27/2007 1:47:04 AM [IP: 124.157.214.233]
หวังว่าคุณBPเนี่ยคงเป็นคนของบูรพัฒน์จริงๆนะครับ อีก2-3เดือนถ้าจำเป็นต้องรอก้อจะรอ ถ้ายังไงจะแอบเอาเล่ม86ที่พิมพ์ออกมากองไว้ที่โกดังออกมาแอบขายผมสักเล่มจิ
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 7/26/2007 4:51:30 PM [IP: 61.19.236.186]
เย้อีก2-3เดือนออกแล้วอิอิราคา45บาทก็ไม่น่าแพงน่ะครับราคาปกติ แต่ถ้าดีๆก็งานหนังสือครับอิอิถูกกว่าข้างนอกประมาณ5-6บาท
จาก aaa
วันที่ 7/25/2007 11:40:56 PM [IP: 124.157.186.245 192.168.0.77]
อีก 2 - 3 เดือนถึงจะออกเหรอ ถ้าอย่างนั้น เวลาออกมาก็ช่วยชดเชยในส่วนของเดือนที่ไม่ได้ออก (ออกทีเดียว 3 - เล่ม) ไม่ทราบว่าจะ พอมีความเป็นไปได้หรือเปล่าครับ
จาก best
วันที่ 7/25/2007 3:34:36 PM [IP: 124.121.81.239]
ราคา45บาทเท่าเดิม อีกประมาณ2-3เดือนออกกำลังติดต่อๆลิขสิทธ์อยู๋คราบ รอได้อ่ะป่าว ขอคราบคุณที่รอนะคราบ
จาก BP
วันที่ 7/25/2007 1:00:03 AM [IP: 222.123.10.193 192.168.2.167]
OK ครับ เอาไงเอากันเล่มแพงผมก็ไม่ว่าหรอก เพราะมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตผมไปแล้ว และก็ขอให้ออกไวๆด้วย เพราะว่าคนอื่น ๆ เขาก็รอกันอยู่ (ผมหวังว่าทางบริษัทคงจะ มีความจริงใจกับลูกค้านะครับ)
จาก best
วันที่ 7/24/2007 1:27:39 PM [IP: 125.24.151.217]
เอาไงเอากัน แพงกว่านี้ก็ซื้อ แต่ขอให้ออกไวๆหน่อยได้ไหม หรือไม่ก็รีบๆจบไปเลย เนื้อเรื่องกำลังสนุกเลยอ่ะ แล้วจู่ๆจะมาขาดตอนได้เช่นไร ว้าม้า ๆ (ว่าม้าทำไม ต้องว่าคนสิ - -)
จาก หลงเอ๋อ
วันที่ 7/22/2007 10:45:30 PM [IP: 222.123.193.50]
จบข่าว ถ้าเป็นอย่างที่ว่าจริงก้อทำใจดีกว่า ไม่ต้องอ่านมันหรอก ไม่อ่านก้อไม่ตาย เนื้อเรื่องก้อเริ่มคล้ายดราก้อนบอลเข้าไปทุกที หากินด้วยการสร้างตัวละครตัวใหม่ๆเก่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จบ สุดท้ายก้อจับต้นชนปลายไม่ถูกเสียเอง เรื่องราวไร้มิติสุดๆ จริงๆแล้วเนื้อเรื่องก้อเดาได้ไม่ยากหรอก แต่ที่อ่านอยู่ทุกวันนี้เพราะเสียเวลาติดตามมาตั้งนาน แต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกไม่ตายแน่ๆ สรุปเรื่องที่ต้องติดตามอ่าน ก้อเหลือแค่ วันพีซ กันนัม กายเวอร์ ฮันเตอร์xฮันเตอร์ เบอร์เซิร์ก อภัยมณี 6เรื่องพอ(ตัดฟงอวิ๋นไปเรื่องนึง) จบ6เรื่องนี้ก้อจะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวซะที ว่าแต่บูรพัฒน์ครับ ตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งไม่ใช่เหรอครับ ได้ยินเพื่อนที่ทำงานหนังเค้าบอกว่าต้นทุนค่าหนังถูกลงร่วมๆ20%เลยไม่ใช่เหรอครับ เค้าคิดค่าลิขสิทธิ์แพงขึ้นสักเท่าไหร่ครับ ถึงกะต้องคิดหนักขนาดนั้น แต่ก้ออย่างที่บอกนะครับ ถ้าแพงเวอร์ก้อไม่ต้องง้อมันครับ ไม่ใช่สาระของชีวิต
จาก กระจอกน้อยไม่กินน้ำเปล่า
วันที่ 7/21/2007 4:40:06 PM [IP: 124.157.217.216]
ผมแฟน ฟงอวิ๋น ตัวยงสะสมทุกอย่าง แต่ถ้าเค้าเอาเปรียบเราขนาดนี้ ผมว่าอย่าอ่านต่อเลยครับ ฝากบอกคุณ หม่า ด้วยครับ บางครั้งเราคงต้องเลือกศิลปะ มากกว่าธุรกิจครับ
จาก ภูเก็ต บายพาส
วันที่ 7/21/2007 4:36:49 PM [IP: 124.157.217.216]
จาก
วันที่ 7/21/2007 11:42:03 AM [IP: 203.172.45.4]
ขึ้นราคาก็ได้ขอให้ได้อ่านเถอะ
จาก กระบี่
วันที่ 7/20/2007 4:27:22 PM [IP: 124.121.84.115]
ตอนนี้ทาง บริษัทมีปัญหาเรื่องค่าลิขสิทธ์ที่จะต้องจ่ายให้comicsworldและหม่าย่งเฉิน และทางบุรพัฒยังไม่ได้ต่อสัญญาในเรื่องนี้เพราะโก้งค่าลิขสิทธ์ต่อเล่มแพงมาก ลองเข้าไปดูที่เว็บ comicsworld ตอนนี้ทางเว็บไม่ให้เปิดให้อ่านเรื่องฟงอวิ๋นแล้วมีแต่ให้สั่งจอง คนไทยต้องทำใจถ้า ฟงอวิ๋นจะต้องหยุดอยู่ที่เล่มที่ 85 ลองให้ทุกท่านที่ได้อ่านข้อความนี้ติดต่อกับทาง บุรพัฒ เรื่องค่าหนังสือมันจะแพงกว่าเรื่องอื่นก็ได้จะคิดราคาเท่าไหร่พวกเราจะยอมหรือป่าวเพื่อให้มันได้ออกไวๆ ขอความคิดเห็นด้วยคราบแล้วผมจะดำเนินเรื่องติดต่อทางสำนักพิมพ์ให้ 50-60 จะยอมป่าวอ่ะ อิอิ <ข่าวนี้ยกเครดิตให้ คุณ จิวเฉิน คนของทางComicswolrd>
จาก ข่าวจากฟงอวิ๋น
วันที่ 7/19/2007 1:19:55 PM [IP: 124.157.137.144]
ศึกเทพศาสตราน๊อครอบไปอีกเรื่องนึงแล้วคร้าบบบ
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 7/18/2007 4:40:39 PM [IP: 125.24.137.210]
กำลังมันเลยอ่ะ อุ่เทียนเซี่ยกำลังสู้กับอี่ฟงอยู่เลย แต่อยู่ดีๆ 86 ก็ไม่ออกซะงั้น ความจริงฟงอวิ๋นมันเริ่มออกช้าตั้งแต่เล่ม 84 แล้วว่าม้า
จาก
วันที่ 7/17/2007 5:52:50 PM [IP: 203.144.226.218]
ถ้าจะปรับราคาก็ออกให้มันเร็วๆหน่อยเด้ๆๆๆๆๆ รอจนจะลืมหมดแล้ว
จาก หล๋อมาหนาน -*-
วันที่ 7/17/2007 4:07:33 PM [IP: 203.172.176.15 192.168.5.209]
จาก
วันที่ 7/16/2007 9:00:33 AM [IP: 58.147.78.180]
รบกวนเว็บมาสเตอร์ ลบความเห็นอันก่อนหน้านี้ด้วยครับ เว็บเสียทรงหมด ต่อไปจะโพสต์ก้อระวังๆกันด้วยครับ เห็นใจกันเหอะ ยังต้องเข้าเว็บเพจนี้กันอีกหลายรอบ
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 7/15/2007 3:10:19 PM [IP: 124.157.184.147 192.168.2.167]
อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยออกมาชี้แจงหน่อยครับ ว่าทำไมหนังสือออกช้าเหลือเกิน อยากให้เห็นใจพวกผมบ้างนะครับ
จาก best
วันที่ 7/14/2007 12:11:08 PM [IP: 125.24.144.31]
ท่าทางฟงอวิ๋นคงจะไม่มาแล้วล่ะมั้ง ไปดีเถอะนะฟงอวิ๋น
จาก สิบยอดยุทย์
วันที่ 7/12/2007 1:40:35 PM [IP: 124.157.212.61]
comtoon.com ลองไปดูครับ เผื่อยังมีเหลืออยู่
จาก กระจอกน้อย
วันที่ 7/10/2007 9:43:11 PM [IP: 58.9.188.18]
เล่ม85ยังหาซื้อม่ายได้เลยคับ
จาก modern dog
วันที่ 7/10/2007 9:42:53 PM [IP: 58.9.188.18]
เล่ม85ยังหาซื้อม่ายได้เลยคับ
จาก modern dog
วันที่ 7/10/2007 3:58:32 PM [IP: 203.113.33.8]
เมื่อไหร่จะออกเนี่ยนานมากเเล้ว บริษัททำไรกันอยู่ครับ ช่วยออกเร็วๆหน่อย ออกช้าเเบบนี้คนซื้อหายหมดเเน่ๆ
จาก อยากอ่านเฟ้ย
วันที่ 7/10/2007 11:06:47 AM [IP: 222.123.97.239]
จาก
วันที่ 7/10/2007 9:36:02 AM [IP: 203.144.194.244]
ถ้าไม่ออกแล้ว เอาเล่มเก่ามาขายคืนบริษัทได้ป่าวเนี่ย....
จาก เซ็งมากกกกกกกก
วันที่ 7/10/2007 8:42:15 AM [IP: 61.19.220.13 10.106.101.99]
ราคานะ ขึ้นตลอด แต่ออกให้มันเร็วหน่อยได้ม้ายยยยยยยยยยยยยยยยยย
จาก
วันที่ 7/7/2007 2:41:37 PM [IP: 124.157.187.44 192.168.2.151]
โอ้โฮ ไม่เข้ามาดูตั้งนานยัง อุตส่าห์จะไม่ออก อีกหรือนี่ โอ้ยผมแก่ตายพอดีแน่ ๆ
จาก best
วันที่ 7/7/2007 10:32:39 AM [IP: 203.130.145.68 172.31.58.206]
เล่มที่ 86 ออก ราคาน่าจะเป็น 45 บาทใช่หรือป่าวครับ
จาก .ผี 7
วันที่ 7/6/2007 3:41:44 AM [IP: 124.157.143.96]
การ์ตูนหน้าอกใหญ่ๆน็อครอบเป็นรอบที่3แล้วพี่
จาก กระจอกน้อยไม่ปลื้ม
วันที่ 7/5/2007 10:23:34 PM [IP: 61.7.133.180 61.7.133.180]
จะเลิกอ่านก็เพราะออกช้านี่แหละ
จาก ธุลีดิน
วันที่ 7/2/2007 5:17:03 PM [IP: 58.10.234.110]
สนุกดีนะเเต่ทำไมไม่ค่อย vote กันเยย
จาก จาก d.k.
วันที่ 7/2/2007 3:56:11 PM [IP: 125.24.139.137]
ออกช้าจังเล.ะ ทีเรื่องอื่นื้ไม่เป็นเรื่องแล้วออกได้ออกดี เรื่องที่เป็นเรื่องแล้วไม่ออก โหย...เซ็งเป็ดเลย
จาก
วันที่ 6/27/2007 10:16:43 PM [IP: 125.24.63.139]
จาก
วันที่ 6/27/2007 4:08:32 PM [IP: 203.144.194.244]
ฟงอวิ๋น ฟงอวิ๋น ฟงอวิ๋น ฟงอวิ๋น จาอ่านฟงอวิ๋น
จาก ลงแดง
วันที่ 6/23/2007 1:25:55 PM [IP: 202.91.18.194]
ผมเลิกอ่านแล้ว เบื่อ ขี้เกียจรอ ขี้เกียจติดตามแล้ว แต่กะว่าให้ออกจบเล่มแล้วค่อยสั่งซื้อรวดเดียวเลย อิอิอิ
จาก ยอมแพ้
วันที่ 6/22/2007 5:23:32 PM [IP: 203.156.140.65]
ซื้อมาจากจีน ภาพสีด้วย เลยของไทยไปไกลมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ของไทยออกช้ามาก ช้ากว่าสัก ห้าปีเลยมั้ง ทำเป็นเล่มสีแปลไทยเหมือนต้นฉบับขาย มีใครสนซื้อมั่ง
จาก ช้าสาสสสส
วันที่ 6/21/2007 7:27:51 PM [IP: 58.9.158.45]
86 ออกเร็วหน่อยดิ
จาก
วันที่ 6/19/2007 2:30:17 PM [IP: 222.123.110.74]
หลานอู่ ตัวละครนี้ยังมีบทเด่นอีก เพราะมังกรเท.ก้อยังอยู่ เคล็ดพิชิตเท.ก้อเพิ่งฝึกได้แค่3ท่า นี่แค่3ท่านะ อี้ฟงกะหวายเมี่ยยังแทบแย่
จาก กระจอกน้อยสมีรนอฟ
วันที่ 6/19/2007 2:21:08 PM [IP: 222.123.110.74]
เบื่อจัง ว่าง ไม่มีฟงอวิ๋นอ่าน มาดักคอจารย์หม่าแกเล่นดีก่า ^ ^
จาก กระจอกน้อยสมีรนอฟ
วันที่ 6/18/2007 9:15:12 PM [IP: 124.121.175.148]
ทำไมมีแต่ ฟงอวิ๋นเรื่องเดียวที่ชอบช้าๆ ติดเรื่องลิขสิทธิ์ ทุกปีเลยเหรอ
จาก คนรอฟงอวิ๋น
วันที่ 6/16/2007 9:58:38 PM [IP: 124.157.216.35]
เมือไรจะออกเล่มไหมเนี่ย
จาก ดำ
วันที่ 6/16/2007 10:47:23 AM [IP: 125.24.146.189]
โหคนโหวตเจ๋งมากๆ 2500+เราก็ช่วยเหมือนกันทุกครั้งที่เข้ามาดู แต่จะว่าไป เล่ม 86 ก็นานบรมเลยเนอะ
จาก หลงเอ๋อ
วันที่ 6/15/2007 4:01:14 PM [IP: 58.147.81.34 192.168.2.148]
โอ้โฮ ใครดหวตเนี่ยสุดยอดเลย
จาก best
วันที่ 6/12/2007 3:11:43 PM [IP: 222.123.110.74]
เข้าไปดูหน้าคัมมิงซูน ปรากฏตารางหนังสือที่จะออกกำหนดไว้ถึงวันที่25แล้น ไม่มีฟงอวิ๋นอยู่ในกำหนดการณ์เลย T_T สรุปว่าเดือนนี้ทั้งเดือนไม่ได้อ่านฟงอวิ๋น86แหงมๆ ToT //แก้คำผิดโพสต์ก่อนหน้า พระเอกชื่อล่างฟานอวิ๋น ใช้กระบี่สายฟ้า
จาก กระจอกน้อยเรดเลเบิ้ล
วันที่ 6/10/2007 10:57:40 PM [IP: 58.9.46.143]
กำนานจังครับจนผมอ่านทีหลังจะตามทั้นและน่ะครับ
จาก aaa
วันที่ 6/10/2007 12:12:38 AM [IP: 124.157.185.128 192.168.2.124]
เมื่อไรจะออกฟะ หงุดหงิดแล้วนะเฟ้ย (เริ่มเผยธาตุแท้ซะแล้ว)
จาก best
วันที่ 6/9/2007 8:44:54 PM [IP: 203.188.1.102]
เหอๆ ช้าอะไรนักหนาฟ่ะนานเกินไปมั่ง3เดือนครบครึ่งปีมะไหร่ไม่ออกละ็ก็ลากันที
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 6/8/2007 2:32:12 PM [IP: 222.123.110.74]
อ่ะนะ อย่างนี้ผู้น้อยต้องรบกวนพี่สาโธไปอ่านกระบี่พลิกเมฆาเล่มท้ายๆ ก่อนที่ล่างฟาวอวิ๋น ฟระเอกตามท้องเรื่องไปประลองยุทธกะบอสใหญ่ก้อนั่งสานกระติ๊บเหมือนกานขอรับ นัยๆว่าสำหรับธาตุลมแล้วการสกิลท้ายๆจะเน้นไปทางปัญญาสมาธิมากฝ่า //ส่วนพี่อวิ๋นกระบวนท่านั้นถึงขีดจำกัดแล้วฝืนฝึกฝนต่อไปก้ออัพไปได้อีกไม่ถึง1% ขณะที่ความคล่องแคล่วพี่อวิ๋นแกมีเพียงแค่หนึ่งส่วนของเนี่ยฟง สามารถอัพไปได้อีกยาว ดังนั้นการฝึกฝนความคล่องแคล่วและประสาทสัมผัสโดยการพนันนั้นจึงเปงเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งแล้วครับ
จาก กระจอกน้อยนารีแดง
วันที่ 6/8/2007 12:18:35 AM [IP: 58.9.43.5]
ต่อน่ะครับ200เล่มจบผมคงอายุประมาณ 70อิอิ
จาก aaa
วันที่ 6/8/2007 12:17:40 AM [IP: 58.9.43.5]
แล้วฟงอวิ๋นมันมีกี่เล่มอ่ะครับถ้า200เล่มแล้วออก3เดือนต่อเล่มผมคงอายุประมาณ 70 กรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก aaa
วันที่ 6/7/2007 6:47:37 PM [IP: 124.120.40.252]
ห่-ว-ย จิง ๆเ ล ย รอ จน แก่ แล้วเนี่ย เว็บ มาส เตอร์ เข้า มา อ่าน มั่ง นะ แล้ว พิจาร นา ด้วย อ่าน เล่ม 1 ตั้ง แต่ ม.3 นี่ มหา ลัย ปี 3 แล้ว เพิ่ง จะ เล่ม85 ผมอ่าน ตูน หลาย เรื่อง แล้ว จบ ไปเยอะแล้ว ไม่เหมือนของค่าย บูระห่-ว-ย คอมมิค ตูน วาง ขาย เปน ปี ๆ ยังไม่ จบ ซักที ผี กาก กาก
จาก ผู้เฒ่าเต่า
วันที่ 6/6/2007 9:49:59 PM [IP: 58.9.40.159]
แต่ผมก็เห็นเล่ม 85 ออกมานานแล้วน่ะครับอิอิสงสัยต่อไปคงออกแบบ 3 เดือนต่อเล่มอิอิ
จาก aaa
วันที่ 6/6/2007 4:27:57 PM [IP: 203.113.61.132]
เมื่อไหร่เล่ม86จะออกฟระ รอจนเซ็ง เออผมมีเรื่องจะเล่าให้กระจอกน้อยเหล้าแดงฟังนะครับ ที่หลังเขาบ้านผม ผมได้เจอกับเนี่ยฟงและปู้จิ้งหวิ๋นโดยบังเอิญ เห็นเนี่ยฟงสานกระติ๊บข้าวอยู่ ก็เลยถามว่าเอ้าพี่ฟง ไมพี่มาสานกระติ๊บข้าวอยู่นี่อะ ไม่ฝึกยุทธ์เหรอ พี่แกเลยบอกว่า ไม่อะพี่ขี้เกียจ ไม่รุจะฝึกไปทำไม พี่ฟงแกเลยไม่มีวิชาใหม่ ๆ ส่วนพี่อวิ๋นพี่แกขยัน เห็นพี่แกฝึกนั้นฝึกนี่อยู่หลายอย่าง เช่น เป่ากบเอย ตีดรัมมี่เอย ป๊อกเด้งเอย แบล็คแจ๊กยังฝึก และถึงขนาดไปฝึกวิชาใหม่อีกนะ ไอ้วิชาไฮโลอะ แหมพี่แกสุดยอดจริง ๆ ถึงได้มีวิชาเย๊อะ และเมื่อสามวันก่อนเห็นพี่อวิ๋นของเรานั่งเปงเจ้ามือไฮโลไปแล้ว เจ๋งจริง ๆ จิ้งอวิ๋น
จาก กระจอกน้อยเหล้าสาโธ
วันที่ 6/6/2007 3:49:51 PM [IP: 125.24.139.37]
เล่ม 1 ไม่ต้องไปหาแล้วครับ ขนาดผมไปซื้อยังไม่เจอเล่ม 1 เลย แต่ว่าตั้งแต่เล่ม 2-85 ผมเจอครับ กำลังค่อยๆซื้อ เพราะตังไม่ค่อยจะมี อิอิ
จาก หลงเอ๋อ
วันที่ 6/5/2007 9:22:14 PM [IP: 58.9.46.27]
ขอบคุณครับที่ตอบคำถาม คุณกระจอกน้อยเหล้าแดง
จาก aaa
วันที่ 6/5/2007 5:42:50 AM [IP: 124.157.140.199]
ตั้งบัญญัติไตรยางค์เลยคับ เล่ม86ใช้เวลา2เดือน ที่เหลือเล่ม 86-110 เหลืออีก 24เล่ม ต้องใช้เวลาอีก 48เดือน // หากท่านใดยังไม่ได้เกณฑ์ทหารสามารถสมัครเสียแต่วันนี้ ท่านสามารถ รับใช้ชาติจนครบ2ปี สมัครฝึกหน่วยรบพิเศษ สมัครไปรบอิหร่าน ไปประจำการณ์ที่ปัตตานีอีกสักผลัด ได้เหรียญกล้าหาญกลับมา ก้อสามารถอ่านฟงอวิ๋นได้ทันเล่ม 111 พอดี
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 6/5/2007 5:32:03 AM [IP: 124.157.140.199]
ท่านaaaคับ วิธีการง่ายๆถ้าอยากได้หนังสือหายากก้อจตุจักรครับ จำได้ว่าเคยเหงฟงอวิ๋น1-85วางขายอยู่น่ะ ไม่แน่ใจว่า1แต่ปกป่าวนะ เพราะห่อพลาสติกไว้ /// อ่ะ วิธีชั่วช้าตามแบบฉบับสำนักนกกระจอก เรียกว่ากระบวนท่าสะบัดเหินหาว เริ่มจากใช้บัตรเก่าสักใบไปสมัครสมาชิกร้านเช่าหนังสือ แล้วหยิบฟงอวิ๋นเล่ม1ไปยังเคาเตอร์ จ่ายค่าเช่า จากนั้นก้อส่งยิ้มสองที ยักคิ้วอีกสอง แล้วรำเต้ยสาวจันทร์ออกมา ท่านก้อจะมีฟงอวิ๋นเล่ม1ไว้ในครอบครอง ที่เหลือคงไม่ต้องสอน ....เรวอย่างมีสาระจริงๆเรา
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 6/5/2007 1:37:42 AM [IP: 124.120.108.189]
ออกช้าดีครับ
จาก nut
วันที่ 6/4/2007 11:46:39 PM [IP: 58.9.38.20]
ผมพึ่งอ่านได้ไม่นานน่ะครับ ผมมีเล่ม 2-45และแต่ขาดเล่ม 1 หาเท่าไรก็ไม่มีทำไงดีครับ
จาก aaa
วันที่ 6/4/2007 11:43:42 PM [IP: 58.9.38.20]
ใครเก่งที่สุดในเรื่องครับเนี่ยอิอิแต่ผมอยากให้เนี่ยฟงเก่งสุดในเรื่อง
จาก aaa
วันที่ 6/4/2007 2:43:05 PM [IP: 124.157.197.248 192.168.2.152]
555 เห็นทีช้าแบบนี้ฉายาของกระบี่เทพ ต้องกลายเป็นกระบี่เถ้าแก่ อย่างพั่วจินว่าแน่นอน
จาก best
วันที่ 6/3/2007 6:25:18 PM [IP: 203.188.33.55]
เห็นด้วย ๆ ถ้าหากเป็นแบบนี้ ผมคงอายุประมาณ 50 ปี ได้มั้งกว่าจะอวสาน อยากให้ทางบริษัทรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย ตอนนี้กว่า 2 เดือนแล้วที่หนังสือไม่ออก เพราะฉะนั้น ถ้าเดือนไหนออกให้ออกเดือนนั้นทีเดียว 2 เล่ม หรือ 3 เล่มเลย ยังไงผมคนนึงล่ะที่ พร้อมจะซื้อทีเดียวทั้ง 3 เล่ม จาก best +---------------------------+ หากท่านเบสหรือผมอายุ50 จารหม่าแกจะจากไปเอาซะก่อนนะซีงับ หุๆ-*- ไงๆเอาออกมาสัก 2-3เล่มติดๆเลยนะทดแทนค่ารอนานคอดคอด -*-
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 6/3/2007 2:55:38 PM [IP: 222.123.15.5 192.168.2.151]
เห็นด้วย ๆ ถ้าหากเป็นแบบนี้ ผมคงอายุประมาณ 50 ปี ได้มั้งกว่าจะอวสาน อยากให้ทางบริษัทรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย ตอนนี้กว่า 2 เดือนแล้วที่หนังสือไม่ออก เพราะฉะนั้น ถ้าเดือนไหนออกให้ออกเดือนนั้นทีเดียว 2 เล่ม หรือ 3 เล่มเลย ยังไงผมคนนึงล่ะที่ พร้อมจะซื้อทีเดียวทั้ง 3 เล่ม
จาก best
วันที่ 6/3/2007 4:39:12 AM [IP: 222.123.104.45]
ผมว่าเรามาจ้างครูสอนภาษาให้แปลให้เป็นหน้าๆไปจะง่ายก่ามะ สิ้นเรื่องสิ้นราว เผลอๆทำเว็บแข่งกะหนังสือบูรพัฒน์แมร่งเลย ไวก่าไปเรียนภาษาจีนเองด้วย
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 6/1/2007 8:06:18 PM [IP: 125.25.103.219]
เล่มหน้าอู๋หมิงสู้แน่ๆ
จาก อู๋หมิง
วันที่ 6/1/2007 3:48:12 PM [IP: 125.24.139.62]
แค่เล่ม 86 ก็นานขนาดนี้แล้ว ถ้าเล่ม 100 คงไม่ต้องรอเป็น ปีเลยมั้ง
จาก อู่อู๋ตี้
วันที่ 5/31/2007 9:30:49 PM [IP: 203.188.1.81]
ในคอมมิคเวิลเข้าไปอ่านฟงอวิ๋นไงอ่ะพอดีอ่านจีนมะออกง่า
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 5/31/2007 3:21:32 PM [IP: 58.147.80.10 192.168.2.160]
สงสัยผมคงต้องไปเรียนภาษาจีนแล้วล่ะ จะได้ไม่ต้องนั่งรอว่าเมื่อไร มันจะออกซักที
จาก best
วันที่ 5/31/2007 12:14:34 AM [IP: 203.188.4.213]
86กว่าจะออกก็อีกชาติ รอจนหยาดนํ้าตาใสไหลลงดิน 2เดือนแล้วไม่ได้ออกเพราะไม่พิมพ์ หมดรอยยิ้มแต่ต้องรอคอยต่อไป
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 5/26/2007 4:28:48 AM [IP: 222.123.106.117]
burapat.com/ComingSoon.asp สรุปง่ายๆว่าไม่ออกก่อนวันที่ 13/06/07แน่ๆล่ะมั๊ง
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/25/2007 2:52:40 AM [IP: 222.123.106.117]
ข้อ 16.ตกไปครับ เอาที่มีในฟงอวิ๋นสิ ซีเครียสครับ ซีเครียส
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/24/2007 1:22:03 AM [IP: 222.123.106.117]
นี้สสสสนึง สาโทครับ ไม่ใช่สาโธ
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/24/2007 1:20:40 AM [IP: 222.123.106.117]
ใครเลวน้อยที่สุดเอ่ย ผมว่าตอบยากด้วยอีกคนครับ เพราะแต่ละคนมีเหตุผลที่ทำ สงป้าทำทุกอย่างเพื่อรวบรวมยุทธภพให้เป็นปึกแผ่น ต้วนล่างก้อแค่อิจฉาเนี่ยฟงเพราะแค่ไม่ได้มีชื่อในคำทำนายก้อไร้วาสนาเป็นศิษย์สงป้า .ก้อทำไปเพราะ**** พวกเขาทั้งหมดล้วนมีเป้า.ยและมุ่งมันที่จะทำให้สำเร็จ อาจจะโหดไปมั่งก้อทำไงได้พูดกันมันไม่ได้อย่างใจนิ่ กลับกันฟงอวิ๋นพระเอกของเรื่องสินอกจากจะยึดมั่นในคุณธรรมแล้วผมกลับมองว่าเป็นคนเลื่อนลอยไร้จุด.ย ก้อแค่กิ่งไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำ
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/24/2007 1:02:31 AM [IP: 222.123.106.117]
กรรม เจอญาติ ^ ^"
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/23/2007 4:12:45 PM [IP: 203.113.61.132]
คนที่เ ลวที่สุด ก็คือพวกโจรสามชายแดนภาคใต้ครับ เล ว ชั่ ว เ ฮี้ย ค วย . น รก เปง.พวกระ ยำที่เลวกว่าตัวร้ายในกาตูนร์ ไม่รุพ่ อแ ม่มันเอาขี้ให้กินรึเปล่าตอนเด็กถึงได้สารเล วอย่างน้
จาก กระจอกน้อยเหล้าสาโธ
วันที่ 5/23/2007 10:21:46 AM [IP: 61.7.164.206 61.7.164.206, 61.7.164.206]
ทำไมถึงตอบยากครับคนที่เลวมากที่สุดคงจะเป็นต้วนล่าง ส่วนคนที่เลวน้อยที่สุดคงจะเป็นตื้ซื่อเทียน ใช่หรือไม่ครับ ถ้าใครรู้มาบอกหน่อยก็ดีนะครับ ผมก็ชอบหวงอิ่งเหมือนกันแบบว่า ไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ดี และเป็นคนรักษาคำพูดด้วย เดียวนี้ฟงอวิ๋นกลายเป็นเทพแล้วครับเมื่อก่อนเป็นแค่คนธรรมดาที่มีฝีมือ นานเข้าๆก็เก่งขึ้นครับ
จาก 7
วันที่ 5/23/2007 1:27:04 AM [IP: 124.157.149.142 192.168.2.111]
ผมอยากให้มีคนที่มีบุคลิคแบบหวงอิ่งออกมา อีกครับ ถังโส่วก็ไม่เก่งกาจพอนะ เพราะว่า ปู้จิ้วอวิ๋นเอาชนะได้แบบไม่ยากเลย
จาก best
วันที่ 5/22/2007 7:38:09 PM [IP: 125.25.86.52]
เสินฟงไม่เห็นเก่งเลยครับ อุตสาหเป็ตัวแทนหวงอิ่งน่าจะเก่งก่านี้นะ ชอบๆ
จาก คับแค้นเหลือคณา
วันที่ 5/22/2007 9:43:55 AM [IP: 203.113.61.132]
16. ดาบฟ้าฟื้น ที่เนี่ยฟงมายืม จากขุนแผนไปครับ เนี่ยฟงไปตีเพิ่มออฟชั่น 15*4 ตีบวกอีก +5 สุดยอดมากครับ ปราณดาบผ่าดวงจันท์ขาดเปงสองท่อนเลย
จาก กระจอกน้อยเหล้าสาโธ
วันที่ 5/22/2007 7:59:32 AM [IP: 125.234.112.150]
sdf
จาก sf
วันที่ 5/22/2007 3:35:58 AM [IP: 222.123.106.117]
เมื่อไหร่หลงเอ๋อจะฝึกเพลงกระบี่23สำเร็จซะทีก้อมะรู้ อยากให้มาลองวัดกะอู๋อู่ตี่ดูว่าใครจะแจ๋วก่ากัน ไม่งั้นก้อขุดเทพกระบี่มาอีกก้อได้ น่าสนุกออกอู๋อู่ตี่ใช้ชะตาฟ้าสร้างบรรยากาศมาคุทำให้มีพลังเพิ่มขึ้น20เท่าใช้กล่องพลัดพรากสร้างเป็นเกราะป้องกันตัว(+215%defend) เทพกระบี่ใช้เพลงกระบี่23หยุดเวลาแต่จิ้มเท่าไหร่ก้อจิ้มไม่เข้าเพราะอู๋อู่ตี่มีพลังป้องกันสูงมาก ....สองชั่วยามผ่านไปเทพกระบี่ยืนเป็นลมตายไปอีกรอบ(การหยุดเวลาต้องใช้พลังงานสูงมาก)
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/22/2007 3:20:11 AM [IP: 222.123.106.117]
13. ดาบจอมอสูร 14.ชะตาฟ้า 15.แม่ทัพพิษ ไว้ก่อน เพราะท่าทางจะยังมีบทบาทอีกพอสมควร
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/22/2007 3:18:22 AM [IP: 222.123.106.117]
12. ดาบฟ้าคราม มีดีที่โมเมนตัม รับรองแรงปะทะเหลือล้น กระบวนท่าที่ใช้คล้ายๆเพลงทวนมากกว่าเพลงดาบ
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/22/2007 3:07:30 AM [IP: 222.123.106.117]
ไรว๊า เซนเซอร์แปลกๆแฮะ
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/22/2007 3:06:29 AM [IP: 222.123.106.117]
หา.วงแระ มานับต่อ ก่อนว่าเรื่องอื่น 11.คาถาหลากสี ดาบเล่มนี้ดี มีมิเตอร์คอยนับด้วยว่าปลิดชีวิตแล้วเท่าไหร่
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/22/2007 1:20:11 AM [IP: 222.123.12.66 192.168.2.144]
โอ้โฮ ตอบยากจริง ๆ ครับ
จาก best
วันที่ 5/22/2007 1:20:06 AM [IP: 222.123.12.66 192.168.2.144]
โอ้โฮ ตอบยากจริง ๆ ครับ
จาก best
วันที่ 5/21/2007 7:02:44 PM [IP: 202.129.6.48 202.129.6.48, 202.129.6.48]
ในบรรดาคนชั่วทั้งหลายได้แก่ สงป้า เจี๋ยอู่เสิน ตี้ซื่อเทียน ต้วนล่าง ทั้งหมดนี้ใครเลวน้อย(น้อย)ที่สุดครับ ใช่ตี้ซื่อเทียนใช่ไหมครับ
จาก โตโต้
วันที่ 5/21/2007 3:33:25 PM [IP: 124.157.188.206 192.168.2.157]
เห็นด้วยครับ สะท้านเดียวดายเดี๋ยวนี้ใครก็ จับได้ จุดอ่อนขอฟงอวิ๋นคือเปิดตัวอะไรบางอย่างออกมาได้ over มาก แต่พอจะตาย ตา.าย ๆ หรือนน ๆ ไปก็ดูธรรมดา คุณจำ ได้ไหมประมุขพรรคจันทร์ครามเปิดตัว ออกมาฝีมือสูสีกับหวงอิ่ง (ในความเห็นผม) แต่กลับมาตา.าย ๆ (พวกคุณคงรู้ว่าเพราะอะไร)
จาก best
วันที่ 5/21/2007 3:21:00 PM [IP: 124.157.188.206 192.168.2.157]
10. พ่ายมรณะ ตอนเปิดตัวออกมาน่ากลัวมาก เพราะเหลิ่งยิน(อดีตทาสกระบี่)บอก ว่ารังสีสังหารรุนแรงกว่าเลิศพบจบแดนอีก แต่ตอนนี้เหมือนกระบี่ธรรมดายังไงก็ไม่รู้
จาก best
วันที่ 5/20/2007 4:30:47 PM [IP: 203.188.26.114]
เหอๆ ผมอยากรู้จัก ปรมจารตักม้อโผล่มาได้ไงเนี่ย -*-
จาก
วันที่ 5/20/2007 12:00:16 PM [IP: 125.24.132.110]
ผมหวังว่ายังไงผมก็ชอบอู๋อู่ตี้นะ หวังว่าคงจะได้เห็นการกลับมาของเขา อย่างที่คุณ เบสท์ ว่าครับ
จาก รักอู๋อู่ตี้
วันที่ 5/20/2007 5:42:18 AM [IP: 222.123.106.117]
เพื่อนๆช่วยต่อที ง่วง
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/20/2007 5:41:18 AM [IP: 222.123.106.117]
9. กระบี่สองขั้ว ขี้เหร่ไม่พูดถึงดีก่า
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/20/2007 5:38:41 AM [IP: 222.123.106.117]
8. อาญาสวรรค์หรือทัณฑ์สวรรค์อะไรสักอย่าง จริงๆแล้วต้องใช้คู่กะชุดเกราะ แต่เกราะพังไปแล้ว อีกหนึ่งนวัตกรรมจากเกาะเหล็ก ตอนหลังเชื่องไปเยอะ แรกๆดุมากๆ เป็นแค่ชิ้นส่วนก้อฆ่าคนได้ แถมมองไม่ทันอีกตังหาก
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/20/2007 5:32:24 AM [IP: 222.123.106.117]
7. ดาบสะท้านเดียวดาย มีรูตรงโคนดาบเอาไว้เล็งได้ด้วย ตอนอยู่ญี่ปุ่นใครแตะไม่ได้มือขาดทันที พอมาอยู่เมืองจีนเชื่องเชียว นิกเนมที่เมืองจีนคือดาบผู้ช่วยพระเอกตลอดกาลและเดียวดาย
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/20/2007 5:28:42 AM [IP: 222.123.106.117]
6. ดาบจิ้งจอก+กระบี่สังหาร+พั่วจิน=จิ้งจอกสังหาร จากการทดลองแล้วพบว่า พั่วจิน+กระบี่อื่น+ดาบอื่น ไม่เท่ากับจิ้งจอกสังหาร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเสนอเป็นเซ็ต ไม่สามารถแยกได้ค่ะ
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/20/2007 5:22:28 AM [IP: 222.123.106.117]
5. กระบี่ไร้คู่เปรียบ เข้าใจว่าเป็นความสะใจของเทพกระบี่มากกว่า เพราะกระบี่ก้อไม่ได้ดีอะไรมาก ฟันหินปิดสุสานฮองเฮาแตกละเอียดเป็นเสี่ยงๆ - -" มันวิเศษตรงไหนฟระ แต่ป๋มชอบดีไซน์มันนะ เท่ งามเงะ ไม่ตอแห ลมาก เพลงกระบี่23(หยุดเวลา ฝืนกฏฟิสิกส์สุดๆ)ถ้าได้แสดงจนจบ กระบี่เล่มนี้จะเป็นตัวเอก น่าสงสารมาก
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/20/2007 5:14:39 AM [IP: 222.123.106.117]
4. กิเลนไฟ จริงๆแล้วกระบี่ไม่ได้วิเศษอะไรหรอก มีดีที่เกล็ดกิเลน คาดว่าถ้าเอาไปแปะสากกระเบือก้อจะเป็นสากกระเบือกิเลนไฟ ล่าสุดบรูซ วิลลิสเอาไปแปะมอไซค์ กลายเปงโกสต์ ไหลเดอร์....
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/20/2007 5:11:14 AM [IP: 222.123.106.117]
3. ดาบดื่มหิมะ เย็นจัดประหยัดไฟ...เอาเบอร์ห้าไปเยย จมน้ำไปที หักไปที ตอนนี้กลับมาปิ๊งเหมียรเดิมส์ ซี้ดดดดด
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/20/2007 5:09:20 AM [IP: 222.123.106.117]
2.กระบี่เลิศฯ แอโร่ไดนามิกมาก ยังกะสเตลท์ มีพลังควันสีดำและเย็นประมาณว่ามาจากนรกโลกันต์ คาดว่าไม่ผ่านยูโรทูแน่นอน
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/20/2007 5:06:46 AM [IP: 222.123.106.117]
ฟงอวิ๋นเนี่ยก้อเริ่มเลอะเทอะ อาวุธวิเศษเยอะมาก ครีเอตเหลือเกิน ชักคล้ายศึกเทพศาตราไปอีกเรื่องแล้ว ....เอางี้ดีก่า เรามานับกันดีก่าอาวุธเทพๆในเรื่องนี้มีกี่ชิ้นอะไรมั่ง ไม่นับตัวประกอบจำพวกกระบี่ยักษ์ กระบี่ยาว ดาบแสงจันทร์อะไรพวกนั้นน่ะ ผมเริ่มก่อนแล้วกัน(เริ่มก่อนได้เปรียบแหละ ) 1. กระบี่วีรชน คลาสสิกมาก ไม่รู้มันวิเศษหรือว่าอู๋หมิงเก่งกันแน่
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/20/2007 4:58:29 AM [IP: 222.123.106.117]
จำได้ว่ามีการ์ตูน กระบี่พลิกเมฆา พระเอกชื่อล่างฟานอวิ๋น กับพระรองที่ตายตอนกลางๆเรื่องชื่อฟงหัน ใครเขียนไม่รู้ไม่ได้จำ คนแต่งรู้สึกจะเป็นหวงอี้ แต่เนื้อเรื่องไม่มีกล่องพลัดพรากกับกระบี้ไร้น้ำตา แต่มีคำว่า ฟง อวิ๋น ล่าง >>เข้าใจว่ากระบี่พลิกฯหวงอี้แต่งให้ตาคนนั้นเขียนแล้วแกเขียนเลอะเทอะไปหน่อย จริงๆแล้วเนื้อเรื่องอาจเป็นแบบฟงอวิ๋นแล้วมีกล่องพลัดพรากขึ้นมา วีร์บุรุษไร้น้ำตาซึ่งเป็นภาคต่อของฟงอวิ๋น(...ล่ะมั๊ง)หวงอี้เลยให้หม่าหยงเฉิงเขียนประชดชีวิตซะเลย....ล่ะมั๊ง
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/20/2007 4:37:11 AM [IP: 222.123.106.117]
ในวีรบุรุษไร้น้ำตาเล่มแรกๆ(เพราะอ่านอยู่แค่นั้น ไม่ชอบ อ่านแล้วหลับ)มีอู๋อู่ตี้ปรากฏอยู่ด้วยครับ ภาพน่ะใช่ แต่ชื่อไม่แน่ใจ ลองไปเปิดๆดู วีรบุรษไร้น้ำตาจานหม่าเป็นคนเขียนอย่างเดียวนิ่ แต่ไม่ได้เป็นคนแต่ง คนแต่งจะเป็นใครสักคนใน3คนนี้แหละ(หวงอี้ โกวเล้ง กิมย้ง )
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/18/2007 11:23:19 PM [IP: 124.157.188.206 192.168.2.167]
แล้วเมื่อไร เล่ม 86 จะออก.เนี่ย
จาก best
วันที่ 5/18/2007 11:21:59 PM [IP: 124.157.188.206 192.168.2.167]
เมื่อวานนี้ผมอ่านฟงอวิ๋นที่ขายที่ฮ่องกง (พี่ชายซื้อมาฝากเล่มใหญ่กระดาษ 4 สี) มีเนื้อหาที่ไปไกลกว่าที่พวกเราอ่านในwww.comicsworld.com อีกครับ มีอยู่ตอนหนึ่ง มียอดฝีมือเก่งมากใครก็ไม่รู้ แก่ ๆ แต่ตัวคล้าย ๆ อดีตจักรพรรดิญี่ปุ่น ขนาดทั้งฟงอวิ๋นรุมกันสู้ยังได้แค่เสมอเลยครับ ส่วนเจี๋ยซินน่ะ ผมว่าชั้นยังไม่ถึงหรอกครับ ที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขา
จาก best
วันที่ 5/18/2007 11:09:17 PM [IP: 124.157.188.206 192.168.2.167]
ถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็ ผมว่านะต้องให้ทั้ง ฟง - อวิ๋น รุมแน่นอนครับถึงจะสู้อู๋อู่ตี้ได้ ที่จริงแล้ว ใน www.comicsworld.com มีตอนที่อู๋อู่ตี้ กลับมาสู้กับปู้จิ้งอวิ๋นอยู่นะครับ
จาก best
วันที่ 5/18/2007 10:01:12 PM [IP: 202.129.6.40 202.129.6.40, 202.129.6.40]
คุณ best ผมว่านะถ้าอู๋อู่ตี้ได้กินธาตุมังกร แถมถ้ายังได้ดาบชะตาฟ้าจากอู๋เทียนเซีย แล้วทีนี้มาประลองกับปู้จิ้งอวิ๋นใหม่อีกทีคราวนี้ผมว่า ปู้จิ้งอวิ๋น ท่าทางจะแย่นะผมว่า(ถ้าอ.หม่าเขียนนะ)ผมว่าอู๋อู่ตี้แก่แล้ว แถมยังไม่ได้มีอะไรเป็นอาวุธดีๆเลย มีแต่ยอดเพลงยุทธ์ 10 อย่าง(แค่นี้ก็หากินได้แล้ว)ถ้าพ่อของอู๋อู่ตี้ให้ดาบชะตาฟ้าละก็สวยเลย ชีวิตของยอดยุทย์ 10 ทิศนี้ คล้ายๆกับตี้ซื่อเทียนเลยว่าไหม แบบว่าเรื่องฝีมือกินขาด แต่ขาดอาวุธดีๆ ทำให้ชะตาขาด จริงๆแล้วผมก็ชื่นชมอู๋อู่ตี้อยู่ไม่น้อย เพราะว่าเป็นฝ่ายธรรมะ และท่าทางก็องอาจ(ทีแรกผมว่าตี้ซื่อเทียนมีท่าทางองอาจสมกับเป็นผู้นำที่สุดแล้วแต่อู๋อู่ตี้ยิ่งกว่าอีก) กล้าหาญ แถมยังไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ ที่สำคัญยังกล้าที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ ทำให้เขาสงบขึ้นจนวรยุทธ์ก้าวหน้ามากกว่าเดิม ดูจากตอนที่สู้กับเจี๋ยซินเจี๋ยซินก็จัดว่าพอตัวมีของวิเศษครบทั้ง ดาบจอมอสูร ธาตุมังกร แต่พอมาสู้กับอู๋อู่ตี้แล้ว ทำอะไรอู๋อู่ตี้ไม่ได้เลย จนเจี๋ยซินต้องลากอู๋อู่ตี้ลงไปในมิติของดาบจอมอสุรถึงพอจะสู้ได้ แต่ตอนจบอู่อู่ตี้ก็สามารถรอดได้อยู่ดี ผมว่านะไม่แน่สักวันหนึ่งอู๋อู่ตี้อาจจะกลับมาสู้กับปู้จิ้งอวิ๋นอีกก็ได้พร้อมกับอาวุธวิเศษที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่
จาก อู๋อู่ตี้
วันที่ 5/17/2007 6:20:08 PM [IP: 221.128.118.64]
คนเดียวกับของล่าง ฟงอวิ้นมันจะเชื่อมกับ วีรบุรดไร้น้ำตา รึเปล่า ในเล่น79อู่อู๋ตี้ ได้หอ-อี- บอในมิติเฉยเลย------- สู้เสร็จ ก้อบอกว่า จะไปทำงง คนวาดคนเดี๋ยวกัน สงสัยหมดมุกอ่ะ
จาก ชาวมังกรฟ้า
วันที่ 5/17/2007 2:10:22 PM [IP: 124.157.188.206 192.168.2.114]
ที่จริงน่ะ ผมว่าทั้งสองคน (อวิ๋น และอู่อู๋ตี๋) กำลังจะสู้กันสนุกเลยที่เดียวถ้าไม่ตกไปในหลุมทรายก่อน หลังจากนั้นอู่อู๋ตี๋ก็ตกเป็นฝ่าย พ่ายแพ้เพราะไม่นิ่งพอครับ (เพราะเป็นคนบอกปู้จิ้งอวิ๋นเองว่า ถ้าไม่ถูกช่วยขึ้นมาเขา ก็คงตายไปแล้ว)
จาก best
วันที่ 5/17/2007 2:04:52 PM [IP: 124.157.188.206 192.168.2.114]
เข้าใจไม่ยากเลยครับ ที่ตอนนั้นปู้จิ้งอวิ๋นแพ้ตี้ซื่อเทียน เพราะว่ายังไม่ได้กินธาตุมังกร ไงล่ะครับ
จาก best
วันที่ 5/16/2007 8:46:20 PM [IP: 61.47.110.70]
คนเดียวกับของล่าง ฟงอวิ้นมันจะเชื่อมกับ วีรบุรดไร้น้ำตา รึเปล่า ในเล่น79อู่อู๋ตี้ ได้.บในมิติเฉย เลย สู้เสร็จ ก้อบอกว่า จะไปทำ งง คนวาดคนเดี๋ยวกัน สงสัยหมดมุก
จาก ชาวมังกรฟ้า
วันที่ 5/16/2007 8:33:05 PM [IP: 61.47.110.70]
5555555 พวกเจ้าตลกได้ใจของเรามากนัก อ่านมาตั้งนานไม่ยักจะมีวิจานกันด้วย แต่ผมว่า อี๋ฟง เท่ออก ถ้าอ่านในเล่น83อ่ะ จิงโคดอย่างที่อู๋หมิงบอก กระจอกน้อยเหล้าแดง พูดถูก เนี่ยฟงโคดเก่งเก่งแบบโคดไม่ต้องบรรยายว่าทำไมเก่ง โดดพิษบ้านนอกของหลานอู๋ซะงั้น
จาก
วันที่ 5/15/2007 8:03:38 PM [IP: 61.19.193.101 61.19.193.101, 61.19.193.101]
ใช่ๆ ยังกับหนังสือเด็กอนุบาลเลย ลูกปลาน้อยเซียว
จาก
วันที่ 5/14/2007 11:26:59 PM [IP: 61.7.133.202 61.7.133.202, 61.7.133.202]
ฟงอวิ๋นมาก่อนครับ แต่ออกช้ามากๆๆๆๆเซียวฮื้อยี้เลยแซง ผมว่าฟงอวิ๋นสนุกกว่านะ
จาก ธุลีดิน
วันที่ 5/14/2007 4:17:04 PM [IP: 61.19.193.102 61.19.193.102, 61.19.193.102]
คือผมอยากทราบว่า เรื่องฟงอวิ๋นขี่พายุทะลุฟ้า กับเรื่อง ลูกปลาน้อยเซียวฮื่อยี้ 2 เรื่องนี้เรื่องไหนมาก่อนกันครับ
จาก KR
วันที่ 5/14/2007 3:57:47 PM [IP: 61.19.193.102 61.19.193.102, 61.19.193.102]
พี่อวิ๋นสุดยอดมาก เจ๋งไม่เจ๋งพี่อวิ๋นสู้ตี้ซื่อเทียนไม่ได้แต่สู้อู๋อู่ตี้ได้ อู๋อู่ตี้เคยชนะตี้ซื่อเทียน แตแพ้ปู้จิ้งหวิ๋น ความจริงอู๋อู่ตี้น่าจะชนะปู้จิ้งอวิ๋นมากกว่า แต่เอาเข้าจริงๆกลับแพ้ปู้จิ้งอวิ๋น (ขนาดอู่อู่ตี้ก็จัดเป็นบุรุษลึกลับอีกคนหนึ่ง) ตอนนี้อยากรู้จังว่าราชันย์วิเศษ จะเจ๋งขนาดไหน ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ ราชันย์วิเศษเป็นมารยุทธ์ภพจังเลย ต่อจากต้วนล่าง เพราะว่าไม่มียอดฝีมือ(ที่ชั่วๆมานานแล้วอ่ะ ตั้งแต่หมดสงป้า เจี๋ยอู่เสิน ตี้ซื่อเทียน ต้วนล่าง ต่อมาก็หายไปเลย ที่มาๆก็กระจอกอย่างเช่นเจี๋ยซิน)มานานแล้วเนอะ ตอนนี้กำลังลุ้นให้อู๋เทียนเซี่ยชนะอี้ฟงอยู่ เพราะเราชอบอู๋เทียนเซี่ยมากๆ เพราะว่า เท่ดีแถมเป็นพวกดีด้วย อู๋เทียนเซี่ย สู้ ๆ ๆ เอาดาบชะต้าฟ้าของอู๋อู่เอ้อ ปราบจอมอสูรของอี้ฟงไปเลย ธรรมมะย่อมชนะอธรรม(- -''จะสู้อี้ฟงได้ไหมเนี่ย)
จาก อู๋เทียนเซี่ย จอมยุทธ์หัวโล้น
วันที่ 5/13/2007 11:17:24 PM [IP: 58.147.78.68]
รู้สึกว่าฟงอวิ๋นคล้ายดราก้อนบอลเข้าไปทุกทีๆ ตัว.ใหม่ๆเนี่ยมันเก่งขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นเท่าแล้ว สงป้าคืนชีพมาตอนนี้คงแพ้แม้แต่ตัวประกอบหางแถว ถ้าเกิดเริ่มมีสเคาเตอร์มาวัดพลังล่ะใช่เลยแหละ //หลังๆเนี่ยฟงไม่มีชื่อท่าแล้วอ่ะ เหงยื่นตีงออกมาทีไรก้อเพลงเตะวายุกระซิบๆทุกที ไม่เหงมีอย่างพี่อวิ๋นมั่งอ่ะ ตดยังมีท่าเลยอ่ะ
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/13/2007 10:56:50 PM [IP: 58.147.78.68]
เอ่อ อันตะกี๊อ่ะผมเอง ลืมพิมพ์ชื่ออ่ะ
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/13/2007 10:55:33 PM [IP: 58.147.78.68]
ผมลองถอดร่างดูแล้วล่ะ ไม่เวิร์กๆ เอาวิธีที่มีเสื้อผ้าเหลืออยู่จิ สาวๆหรือว่าใครที่ไม่แน่ใจว่าหุ่นตัวเองแจ๋วจริงอย่าลองครับ อุจาด
จาก
วันที่ 5/12/2007 11:17:50 PM [IP: 203.156.177.99]
วิธีการถอดร่าง 1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น 2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก 3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี 4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก 5.กลั้นหายใจ10วินาที 6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ 7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป 8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย 9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อ***ยถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปs
จาก 6
วันที่ 5/11/2007 10:35:50 PM [IP: 61.7.133.6 61.7.133.6, 61.7.133.6]
อิงสงเป็นพี่ชายต่างมารดาของอู๋หมิงครับ ได้ชื่อว่าเป็นคนขายชาติและเคยพ่ายแพ้ให้แก่อู๋หมิงจึงหันหลังให้ยุทธภพ
จาก ธุลีดิน
วันที่ 5/11/2007 12:11:43 PM [IP: 61.19.193.123 61.19.193.123, 61.19.193.123]
ขอบคุณ best มากครับ ที่ช่วยไขข้อข้องใจให้ผม หากผมมีอะไรสงสัยก็จะมาถามใหม่ขอบคุณครับ งั้นผมโหวดให้ฟงอวิ๋นแล้วกันเพื่อเป็นการตอบแทนครับ
จาก มือใหม่
วันที่ 5/10/2007 4:27:13 PM [IP: 222.123.76.195 192.168.2.150]
หากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยครับ เพราะตอนนี้ผมอยู่มหาลัย ส่วนฟงอวิ๋นเล่มที่ 1 - 39 อยู่บ้านครับ
จาก best
วันที่ 5/10/2007 4:24:16 PM [IP: 222.123.76.195 192.168.2.150]
2. อู๋อู่ตี้แน่นอนครับ (คุณคิดยังงั้นมั๊ยล่ะ) 3. หลงเอ๋อเก่งครับแต่ยังไม่ถึงระดับนั้น ส่วนเท่าที่ผมจำได้หลงเอ๋อเคยแพ้หวายคง (เพราะดันไปท้าประลองกระบี่กับเขาขณะอายุ 12 ปีเท่านั้นเอง) แพ้สำนักกระบี่แจ้ง (เพราะสำนักกระบี่แจ้งใช้วิธีชั่วช้า) แพ้ตี้ซื่อเทียน(ก็แน่อยู่แล้วล่ะ) แพ้เสินฟง (เพราะจงใจแพ้ เพื่อให้อู๋หมิงรู้ว่าเขาเข้าใจถึงเจตนาของอู๋หมิง) และก็แพ้อู๋เทียนเซี่ย
จาก best
วันที่ 5/10/2007 4:15:57 PM [IP: 222.123.76.195 192.168.2.150]
ตอบจากความรู้สึก เพราะบางครั้งอาจารย์หม่า ให้รายละเอียดไม่ค่อยมากนัก(โดยเฉพาะเรื่องอายุ) 1. .นเฉิน กับ อวิ๋น อายุน่าจะรุ่นเดียวกัน ตอนที่พบกันครั้งแรก อวิ๋นลักจำเพลงกระบี่ ที่อู๋หมิงสอน.นเฉิน(คับแค้นเหลือคณา)
จาก best
วันที่ 5/9/2007 8:44:38 PM [IP: 203.188.3.102]
เหอๆวันนี้เปิดไปเจอราวๆเล่ม65มั้งพอดีลืมเลยกลับไปอ่านใหม่ เหงอยู่ตัวนึง ชื่อตัวละคร ไม่สลาย เห็นครั้งแรกนึกถึงตัวเอกในเกมส์God of War เลย -*- ลงสัยจารย์หม่าคงเล่นด้วยกระมัง 555+
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 5/9/2007 8:42:10 PM [IP: 203.188.3.102]
ส่วนเรื่องของอู๋หมิง ผมว่าจารย์แกคงอยากวาดตัวเองลงในตูนมั่งโดยสมมุติให้อู๋หมิงเป็นตัวแกถ้าอู๋หมิงตายการ์ตูนคงจบ -*- อ่านะล้อเล่งนา
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 5/9/2007 8:40:56 PM [IP: 203.188.3.102]
วันที่ 5/8/2007 9:53:53 AM ใยต้องสงสัยเรื่องฟามเร็วฟามช้าอีกเล่า ก้อผู้น้อยย้ำแล้วย้ำอีกว่าบัดนี้ตำหนักพระอาทิตย์กำลังอยู่ในภา***ศึก รี้พลสรรพกำลังทั้งหมดระดมไปช่วยการศึกจนหมด เหลือกำลังสำหรับการ์ตูน***เด็กเพียงสองส่วน สองเดือนเล่มก้อเป็นวาสนามากแล้ว พี่ชายกระบี่เทพต้องการอ่านรอบสามก้ออย่าได้รีรอ อย่าอ่านเร็วนักเด๋วต้องอ่านรอบสี่ ธาตุไฟจะเข้าแทรกเอาได้ จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง ผู้น้อยทราบแล้วครับท่านเหล้าแดง การเร่งรีบสามารถทำให้ธาตุไฟแตกซ่านเป็นเหตุถึงชีพแต่หากไม่เร่งรีบถึงมีชีพก็ไม่ก้าวหน้านา -*-
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 5/9/2007 12:20:57 PM [IP: 202.129.6.33 202.129.6.33, 202.129.6.33]
อู๋หมิงไม่ตายซักที เราว่าอู๋หมิงไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยสู้ใครก็ไม่ค่อยจะได้ ทำไมถึงได้เป็น บุรุษนิรนาม สงสัยความหล่อความเท่มั้ง เท่าที่ดูๆมา อู๋หมิงเคยแพ้ทั้งพั่วจิน เจี๋ยอู่เสิน ตี้ซื่อเทียน ต้วนล่าง อยู่มาก็นานแล้วคนรุ่นก่าก็เดี้ยงไปหมดแล้วแต่อู่หมิงก็ยังอยู่อีก ท่าทางอู๋หมิงคงไม่มีวันตายแล้วมั้ง แก่ก็ไม่แก่ ตายก็ไม่ตาย แถมยังมาทำหน้า เอ๊าะ อีก หมั่นไส้ -------------------------------------------------- -*- แพ้พั่วจินเพราะเขาถูดพิษ แพ้เจียอู่เสินเพราะต้องสู้กับจ้าวหมัดด้วย ส่วนต ี้ซื่อเทียนมันเป็น บรรพบุรุษของเขาเลยถูกแก้เพลงกระบี่ได้หมด แพ้ต้วนล่างเพราะตอนนั้นมันมีพลัง5ส่วน และแขนขาดไป1ด้วย ........................................................... ............แล้วสรุปว่าอู๋หมิงแพ้ไหมล่ะ(ไม่ได้ถามว่าแพ้เพราะอะไร)...............................
จาก อู๋หมิง
วันที่ 5/9/2007 12:09:57 PM [IP: 202.129.6.33 202.129.6.33, 202.129.6.33]
ผมอยากทราบว่า 1..นเฉิน กับ ปู้จิ้งอวิ๋น ใครแก่กว่ากันครับ แล้วจริงหรือไม่ที่ เซียนกระบี่หลงเอ๋อ เก่งกว่าอู๋หมิงบุรุษนิรนาม 2.แล้วสงป้า เจี๋ยอู๋เสิน ตี้ซื่อเทียน ต้วนล่าง อู๋อู่ตี้ ทั้ง 5 คนนี้ คุณคิดว่าใครเก่งที่สุด 3.หลงเอ๋อ เคยแพ้ใครมาบ้างครับ คุณbestตอบให้ผมหน่อยนะครับ(ที่ถ้าคุณเพราะท่าทางคุณจะรู้เรื่องฟงอวิ๋นดี หรือว่าใครทราบก็ตอบให้ผมหน่อยนะครับ ผมเป็นมือใหม่หัดอ่าน แต่เรื่องนี้สนุกมากครับ...มันจริงๆ
จาก อยากทราบครับ
วันที่ 5/8/2007 11:58:20 PM [IP: 222.123.76.195 192.168.2.142]
ผมว่าต้วนล่างน่ะ มีแต่พลังเยอะเฉย ๆ แต่วรยุทธ์ธรรมดา ถ้าเปลี่ยนเป็นตี้ซื่อเทียนมีพลังธาตุมังกร แค่เม็ดเดียวก็ได้อาจจะไร้เทียมทานเพราะมีวรยุทธ์ที่เหนือชั้นมาก (ผมชอบ เนตรสะท้าน) จังห.ที่สยบดรรชนีกระบี่ของอู๋หมิง (ที่เป็นรูปกระบี่วีรชนเข้าฝัก) ดูแล้ว คลาสสิกดี
จาก best
วันที่ 5/8/2007 11:52:34 PM [IP: 222.123.76.195 192.168.2.142]
เรื่องของอิงสงเนี่ย ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ต้องไปอ่านในฉบับนิยายก่อน แล้วจะเล่าให้ฟังครับ
จาก best
วันที่ 5/8/2007 11:48:41 PM [IP: 222.123.76.195 192.168.2.142]
ไม่ถูกใจอย่างนึงนะ ผมรู้สึกว่าเนี่ยฟงเมตตาเกินไปยังอุตส่าห์คิดว่าต้วนล่างเป็นสหายเก่าอีกแน่ะ
จาก best
วันที่ 5/8/2007 10:24:31 AM [IP: 61.7.165.175 61.7.165.175, 61.7.165.175]
ยังไงอู๋หมิงถึงจะสำเร็จอะไรมามากแต่ก็สู้ใครไม่ค่อยได้ ไม่เหมือน ฟงอวิ๋น ขนาดเจอ.ขนาดไหนก็ยังชนะได้ แต่อู๋หมิงโดน.นิดเดียวก็แพ้แล้ว โดนนิดโดนหน่อยก็แพ้แล้วยังจะว่าเก่งอีกหรือ เช่นตอนทีสู้กับตี้ซื่อเทียนเพลงกระบี่ยังถูกแก้ แต่ถ้เป็นปู้จิงอวิ๋นขนาดสู้กับอู๋อู่ตี้ วรยุทย์อ่อนกว่าอู่อู๋ตี้ยังชนะได้เลย และอู่อู๋ตี้ก็เคยชนะตี้เซื่อเทียน ถ้าเป็นอู่หมิงจะสู้ได้ไหม แล้วตอนที่ส้กับต้วนล่าง ปู้จิ้งอวิ๋นยังเกือบจะชนะต้วนล่างได้ ถ้าต้วนล่างไม่ลากคนมาเป็นที่กัมบังก่อน อู๋หมิงพลังถึงจะน้อยกว่าต้วนล่าง แต่ก็ยังสู้ยังไม่เก่งเท่ากับปู้จิ้งอวิ๋นเลยขนาดตอนนั้นต้วนล่างก็มีพลัง 5 ส่วนเหมือนกันไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมปู้จิงอวิ๋นถึงเกือบชนะได้ล่ะ ร่างกายก็บาดเจ็บเหมือนกัน มาช่วยฟงอวิ๋นเจอต้วนล่าง ต่อยลอยฟ้าเลย
จาก อู๋หมิง
วันที่ 5/8/2007 10:14:55 AM [IP: 222.123.120.6]
แล้วม่ออิงสงเนี่ย เป็นศิษย์พี่ของอู๋หมิงที่สำนักไหนอ่ะคับ รู้สึกว่าในบรรดาศิษย์ร่วมรุ่นของอู๋หมิง(ตอนที่กล่าวถึงสำนักหมื่นกระบี่)จำไม่ได้ว่ามีชื่อม่ออิงสงด้วยอ่ะ
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/8/2007 10:12:25 AM [IP: 222.123.120.6]
อย่าได้ไปเอาความอะไรกะจานหม่าแกเลย แกก่งก๊งน่ะ แต่งๆแล้วก้อเบลอๆไม่ค่อยอยู่กะร่องกะรอย ชอบลืมบทเก่าๆทุกทีแหละ ดีที่ยังไม่ปลุกผีกลับมาเล่น ...ไม่แน่แฮะ อาจจะมี ล่าสุดแกให้หลานอู่พูดว่าหลานอู่กะเนี่ยฟงไม่เคยมีอะไรบาด.งกันมาก่อน เอ่อจานหม่าคับ สรุปว่าเนี่ยฟงไม่นับตี้เอ้อตาวหวงเป็นญาติไม่นับซาเอ้อหมูตุ๋นเป็นอาจารย์ไม่นับเสินฟงเป็นลูกใช่มะ ดังนั้นการที่อู๋หมิงจะเก่งมั่งไม่เก่งมั่งก้อเป็นเรื่องธรรมดาของจานหม่าแกอยู่แล้น ....ว่าแต่ว่า ตอนนี้อู๋หมิงใช้เพลงยุทธของสำนักไหนอยู่อ่ะ ไม่ใช่สำนักหมื่นกระบี่แล้วแน่ๆเพราะโดนทำลายวรยุทธแล้วสองรอบ
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/8/2007 9:53:53 AM [IP: 222.123.120.6]
ใยต้องสงสัยเรื่องฟามเร็วฟามช้าอีกเล่า ก้อผู้น้อยย้ำแล้วย้ำอีกว่าบัดนี้ตำหนักพระอาทิตย์กำลังอยู่ในภา.ศึก รี้พลสรรพกำลังทั้งหมดระดมไปช่วยการศึกจนหมด เหลือกำลังสำหรับการ์ตูน.เด็กเพียงสองส่วน สองเดือนเล่มก้อเป็นวาสนามากแล้ว พี่ชายกระบี่เทพต้องการอ่านรอบสามก้ออย่าได้รีรอ อย่าอ่านเร็วนักเด๋วต้องอ่านรอบสี่ ธาตุไฟจะเข้าแทรกเอาได้
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/7/2007 6:30:37 PM [IP: 203.188.23.53]
ออกไวๆหน่อยเน้อ-*- เริ่มอ่านรอบ2ตอนออกเล่ม83 ตอนนี้รอบ2อ่านถึง70และฉไหนยังออกถึง85อ่ะ T-T มะก่อนอ่านป้าบออกมาไวคอดๆตอนนี้ไหงมันช้าจังอะค้าบ
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 5/7/2007 4:48:30 PM [IP: 203.188.23.53]
เมลไปถามท่านหม่าเลยสิครับผมก็งงเรื่องธาตุมังกรมากมาย
จาก อู๋หมิง
วันที่ 5/7/2007 4:41:04 PM [IP: 203.188.23.53]
อู๋หมิงไม่ตายซักที เราว่าอู๋หมิงไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยสู้ใครก็ไม่ค่อยจะได้ ทำไมถึงได้เป็น บุรุษนิรนาม สงสัยความหล่อความเท่มั้ง เท่าที่ดูๆมา อู๋หมิงเคยแพ้ทั้งพั่วจิน เจี๋ยอู่เสิน ตี้ซื่อเทียน ต้วนล่าง อยู่มาก็นานแล้วคนรุ่นก่าก็เดี้ยงไปหมดแล้วแต่อู่หมิงก็ยังอยู่อีก ท่าทางอู๋หมิงคงไม่มีวันตายแล้วมั้ง แก่ก็ไม่แก่ ตายก็ไม่ตาย แถมยังมาทำหน้า เอ๊าะ อีก หมั่นไส้ -------------------------------------------------- -*- แพ้พั่วจินเพราะเขาถูดพิษ แพ้เจียอู่เสินเพราะต้องสู้กับจ้าวหมัดด้วย ส่วนต ี้ซื่อเทียนมันเป็น บรรพบุรุษของเขาเลยถูกแก้เพลงกระบี่ได้หมด แพ้ต้วนล่างเพราะตอนนั้นมันมีพลัง5ส่วน และแขนขาดไป1ด้วย
จาก อู๋หมิง
วันที่ 5/4/2007 10:09:11 AM [IP: 61.19.65.87 unknown]
ขอให้เรื่องนี้จงเจริญ
จาก คนเทพา
วันที่ 5/2/2007 1:59:00 PM [IP: 58.147.81.217]
พลังอสูรกิเลนก็ยังอยู่ แต่ว่าเนี่ยฟงมีเคล็ดใจ น้ำแข็งใงครับ ก็เลยช่วยไม่ให้พลังเลือดคลุ้มคลั่ง(เล่ม 3)ปะทุได้
จาก best
วันที่ 5/2/2007 3:58:13 AM [IP: 58.147.74.15]
เรื่องธาตุมังกร(เซ็งตรงจานหม่าดันวาดเป็นที-เร็กซ์เฉยเลย)เด๋วผมขอไปอ่านทบทวนก่อน ฝากไว้ก่อนเหอะโรบิน //สรุปว่าเนี่ยฟงมีธาตุมังกรในตัว แล้วพลังอสูรกิเลนหายไปไหนอ่า ถ้าให้เดาว่าจานหม่าแกต้องการผูกเรื่องไปไงนะ แกน่าจะให้อวิ๋นมีพลังมังกร อู๋หมิงมีพลังหงส์ทอง ฟงมีพลังกิเลน เหลือแต่พลังเต่ายังไม่รู้ว่าใครได้(หวังว่าไม่ใช่โงกุนนะ)
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/2/2007 3:53:58 AM [IP: 58.147.74.15]
อยากอ่านล่วงหน้า ตะก่อนจะมีคนนึงเอามาโพสต์ในบล็อกของเค้าชื่อวินส์ไรเนี่ยแหละ ตอนหลังผมก้อหาไม่เจอแระ เค้าเอามาโพสต์จนถึงเล่ม120เล่มตรุษจีน เป็นสีซะด้วย อ่านของบูรพัฒน์ก่อนพอรู้เรือง+กะในเว็บได้อารมณ์ดีก่าเยอะ ดูรู้เรื่องก่าด้วยแหละ ตอนหลังคงโดนปิดไปแล้วเพราะคงละเมิดลิขสิทธิ์เข้า ใครยังเก็บลิงค์ไว้รบกวนเมล์มาที demosone@msn.com ได้โปรด
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 5/1/2007 10:07:19 PM [IP: 203.107.196.118]
ได้โปรดชี้เเนะด้วย...อยากอ่านฟงอวิ๋นล่วงหน้า เเต่พอเข้าweb comicsworldเเล้วก็ม่ายรู้เข้าอะไรต่อ งงไปหมด วอนผู้มีความรู้เเละใจบุญ โปรดช่วยชี้เเนะรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณ..
จาก non
วันที่ 5/1/2007 12:48:08 AM [IP: 222.123.56.201 192.168.0.72]
ดีจังเลยว่ะ นาน ๆ มีคนคุยกับผมแบบนี้ซะที ธาตุมังกร 7 ดวงนั้น ผมจะบอกรวบรัดนะ 1. อยู่กับหวงอิ่ง (ต้วนล่างกินไป) 2. อยู่กับตี้ซื่อเทียน (ยังไม่ทันแผลงฤทธิ์ ก็ถูกต้วนล่างฆ่า) 3. พั่วจิน (ตกทะเล) ตอนหลังเจี๋ยซินได้กิน 4. ปู้จิ้งอวิ๋นกิน(ของเนี่ยฟง) 5. เทพยุทธ์ (ต้วนล่างแย่งตี้ซื่อเทียนกินได้) 6. อวิ๋นให้พั่วจินกิน (ภายหลังถ่ายทอดให้ต้วนล่างจนร่างพองเป็นลูกบอล และถูกอู๋หมิงฆ่า) 7. หวายคง (เม็ดนี้แหละที่ทำให้ฟงอวิ๋นฟื้นมาได้)
จาก best
วันที่ 5/1/2007 12:42:13 AM [IP: 222.123.56.201 192.168.0.72]
เนียฟงที่มีชีวิตอยู่ได้เพราะได้รับพลังธาตุมังกร ที่เหลืออยู่น้อยนิดของอวิ๋น (ก่อนหน้านั้น ถูกต้วนล่างซัดจนช้ำในสาหัส) เนื่องจาก ทั้งสองมีพลังธาตุมังกรไหลเวียนอยู่ในร่าง ก็เลย ดูดซับพลังจากมันได้ไงล่ะครับ
จาก best
วันที่ 5/1/2007 12:39:15 AM [IP: 222.123.56.201 192.168.0.72]
ไม่ใช่ครับ กระดูกมังกรทำให้เกิดบาดแผลบนหน้าผากเนี่ยฟงต่างหาก บาดแผลนี้ทำให้พลัง อสูรในร่างเนี่ยฟงปะทุออกมา และหากเนี่ยฟง ได้รับพลังจากดวงอาทิตย์ก็จะกลายเป็นอสูร กิเลนครับ (ไม่ใช่เกิดจากกระดูกมังกรเข้าสิงครับ)
จาก best
วันที่ 4/29/2007 9:40:54 PM [IP: 58.147.74.15]
ยัง ยังไม่หายข้องใจ สรุปว่าธาตุมังกรเนี่ยมันละลายน้ำใช่มะครับ แล้วเนี่ยฟงก้อเก่งแฮะซับพลังทางผิวหนังได้ งั้นที่พั่วจินงมหาธาตุมังกรเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยก้อสูญเปล่าเด่ะ เพราะมันละลายน้ำได้ เอ่อ แล้วผมจำไม่ได้จริงๆว่าเนี่ยฟงตกลงในบ่อน้ำพร้อมกะธาตุมังกรที่เล่มไหน ผมนึกไม่ออกอ่ะ ใครก้อได้ช่วยนับให้ผมทีครับว่าธาตุมังกร7ก้อนเนี่ย มันไปไหนแล้วมั่ง ถ้าจำไม่ผิด ตี้ซื่อเทียนก้อนนึง ปู้จิ้งอวิ๋นก้อน ต้วนล่าง2ก้อน เจี๋ยซินก้อน พั่วจินก้อน หรือว่าจะอยู่กะเนี่ยฟงอีกก้อน
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 4/29/2007 9:33:20 PM [IP: 58.147.74.15]
จำตอนเจี๋ยอูเสิน ที่เนี่ยฟงโดนจับไปญี่ปุ่นโดนมอมยาจนเบลอแล้วโดนใช้ไปชิงกระดูกหวงตี้(เพิ่งรู้ว่าหวงตี้มีหาง)ได้มะครับ เบลอมากไปหน่อยเลยเก็บไว้ใช้ซะเอง แล้วก้อโดนปลายกระดูกจิ้มเข้าที่หน้าผากกลายเป็นตาที่3ขึ้นมา คราวนี้เลยคลั่งใหญ่เลยเดือดร้อนศิษย์พี่อวิ๋นต้องเอากระบี่เลิศภพจบแดนไปเฉาะออก แล้วก้อตกเขาหายไปทั้งคู่ แล้วก้อจบภาพ1อ่ะ (เข้าใจว่าภาพปริศนาของเรื่องก้อจะเป็นเนี่ยฟงถือดาบเลิศภพจบแดนขี่กิเลนไฟ)
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 4/29/2007 1:12:45 PM [IP: 203.130.145.68 172.31.58.65]
ดูใน web comicsworld อิงสง พี่อู๋หมิงนี้ร้ายกาจใช่ย่อย ฆ่าพวกราชันย์วิเศษ อย่างกะผักปลา (เสียดายแปลภาษาจีนไม่ออก )
จาก 12
วันที่ 4/29/2007 3:27:19 AM [IP: 222.123.10.123 192.168.2.130]
กระดูกก้นกบมังกรเข้าสิง/แช่บ่อน้ำพิษ เกี่ยวอะไรกันด้วยเหรอครับ (กระดูกมังกรเข้าสิงยังไงกัน เล่มไหนครับ)
จาก best
วันที่ 4/29/2007 3:21:36 AM [IP: 222.123.10.123 192.168.2.130]
ก็ที่เนี่ยฟงฟื้นขึ้นมาเนี่ย ก็เพราะดูดซับพลัง จากธาตุมังกรที่ตกอยู่ในบ่อน้ำไงล่ะครับ
จาก best
วันที่ 4/29/2007 1:30:50 AM [IP: 58.147.74.15]
ที่หนังสือมันออกช้าน่ะ เพราะเสี่ยใหญ่เจ้าของสำนักพิมพ์ท่านเอาเงินไปจองล้างจองผลาญทักษิณอยู่น่ะ เดี่ยวพอหมดเงินก้อกลับมาทำหนังสือใหม่ ตอนนั้นจะเห็นฟงอวิ๋นออกสัปดาห์ละเล่มเลยแหละ (แต่จำได้ว่าช่วงแรกๆอ่ะ มันออกเดือนละ2เล่มนะ)
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 4/29/2007 1:22:59 AM [IP: 58.147.74.15]
อู๋หมิงกินเลือดหงส์มาอ่ะครับ ตาอวิ๋นกินธาตุมังกรแน่ๆ แต่ฟงเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ากินธาตุมังกรกะเค้าไปตอนไหนเท่าที่จำได้รู้สึกจะกินองุ่นเลือด/มีเลือดกิเลนไฟในตัว/กระดูกก้นกบมังกรเข้าสิง/แช่บ่อน้ำพิษ แค่นี้ไม่ใช่เหรอ
จาก กระจอกน้อยเหล้าแดง
วันที่ 4/28/2007 12:16:50 PM [IP: 124.121.83.40]
อู๋หมิงก็เกือบม่ายรอดแล้วนะเนี่ย
จาก ดาบทมิฬพิสุทธิ์
วันที่ 4/28/2007 12:14:13 PM [IP: 124.121.83.40]
อู๋หมิงกับอิงสง สู้กันจนทะลุไปในมิติพิภพกระบี่ สุดยอดมากครับ
จาก ดาบทมิฬพิสุทธิ์
วันที่ 4/27/2007 12:59:32 PM [IP: 121.100.32.52]
เดี๋ยวก็จะรู้ว่าอู๋หมิงเก่งขนาดไหน เขาคือคนที่สยบอิงสงที่สยบฟงอวิ๋นมาแล้ว รอก่อนเถอะ เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนความคิดเอง
จาก MAKOTO
วันที่ 4/27/2007 12:44:22 PM [IP: 125.24.141.222]
อู๋หมิงไม่ตายซักที เราว่าอู๋หมิงไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยสู้ใครก็ไม่ค่อยจะได้ ทำไมถึงได้เป็น บุรุษนิรนาม สงสัยความหล่อความเท่มั้ง เท่าที่ดูๆมา อู๋หมิงเคยแพ้ทั้งพั่วจิน เจี๋ยอู่เสิน ตี้ซื่อเทียน ต้วนล่าง อยู่มาก็นานแล้วคนรุ่นก่าก็เดี้ยงไปหมดแล้วแต่อู่หมิงก็ยังอยู่อีก ท่าทางอู๋หมิงคงไม่มีวันตายแล้วมั้ง แก่ก็ไม่แก่ ตายก็ไม่ตาย แถมยังมาทำหน้า เอ๊าะ อีก หมั่นไส้
จาก
วันที่ 4/27/2007 11:24:20 AM [IP: 202.28.62.245 unknown]
เล่ม 1 ปัจจุบันสำนักพิมพ์ไม่มีแล้วครับ เพราะเมื่อปีที่แล้วผมไปงานหนังสือเ.มาทั้งชุด เจ้าหน้าที่บอกว่านี้เป็นชุดสุดท้ายเพราะเล่มหนึ่งไม่มี ผมโชคดีไป เพราะงานหนังสือหลังจากนั้นไม่มีเล่ม 1 โผล่มาให้เห็นเลย แต่ถ้าอยากได้จริงๆก็คงต้องไปซื้อที่ ร้านหยินหยางที่ ฟอร์จูนอะครับ แต่เขาขายทั้งชุดอะครับมีชุดเดียวด้วยครับ ผม
จาก The Abolora
วันที่ 4/26/2007 8:07:36 PM [IP: 203.114.107.88]
โห หมัมเหงือก กันหมด
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 4/26/2007 4:15:55 PM [IP: 58.147.82.138 192.168.2.118]
เนี่ยฟง 57 อวิ๋น 60 และ อู๋หมิง 80 ครับ ที่ไม่แก่เพราะฟงอวิ๋นมีพลังธาตุมังกร ส่วนอู๋หมิงเพราะว่ามีวรยุทธ์สูงครับ
จาก best
วันที่ 4/26/2007 3:49:18 PM [IP: 203.114.107.88]
อยากรู้ว่า พวกปูจิ้งอวิ๋น เนี่ยฟง อู๋หมิง ต้วนล่าง พวกเก๋าอายู่เท่าไรกันแล้วเหงไม่แก่เลย ขนาดอู๋หมิงอยู่มานานก็ดูไม่ค่อยแก่ -*-
จาก กระบี่เทพ
วันที่ 4/26/2007 3:43:49 PM [IP: 203.114.107.88]
โอ้วจำได้แล้วมานคือเจียอู๋เสินนี่เอง -*-
จาก Dead
วันที่ 4/26/2007 3:24:47 PM [IP: 203.114.107.88]
กำช่วยบอกหน่อย น้องของจ้าวเพลงหมัดชื่อไรแล้วอ่ะ ที่เปงตัว.จากแดนตะวันออก ผมจำไม่ได้บอกที โอ้วตูธาตุไฟแตกจำไม่ได้
จาก Dead
วันที่ 4/26/2007 2:34:20 PM [IP: 203.188.1.141]
www.comicsworld.com
จาก kommand696
วันที่ 4/26/2007 2:32:24 PM [IP: 203.188.1.141]
เนื้อเรื่องของไทยปัจจุบันเล่ม85 ตรงกับเล่ม367ของฮ่องกง ปัจจุบันของฮ่องกงถึงเล่มที่447เเล้ว
จาก kommand 696
วันที่ 4/26/2007 1:59:38 PM [IP: 203.188.22.123]
ปัจจุบันในweb comicsworld.com ไปไกลกว่าของไทยเยอะ มี.นเฉินลูกศิษอู่หมิงโผล่มาอีกเเล้วด้วยครับ
จาก kommand 696
วันที่ 4/25/2007 3:12:52 PM [IP: 124.121.82.186]
จะรีมจบไปทำมั้ย
จาก วีร์
วันที่ 4/25/2007 11:18:50 AM [IP: 61.19.65.1 unknown, 61.19.65.1, 61.19.65.1]
เรื่องนี้คงอีกนานแสนนาน
จาก อัมรินทร์
วันที่ 4/24/2007 5:23:58 PM [IP: 203.113.17.180]
ยิ่งอ่านตัวเก่งๆที่โผล่มาเรื่อยๆ ตั้งแต่เล่ม1 ถึงเล่มที่ 85 บอกตามตรงว่า เดือนนึง น่าจะออกมา สัก2-3 เล่ม ปีนึงน่าจะออกสัก18 เล่ม มันจะดูแล้วคนติดตามติดใจและออกมาช้าๆเท่ากับฆ่าคอหนังกำลังภายใน อย่าทำกันเลย มันบาปนะคุณโยม ปล.พระ,เณร,ฆราวาส ฝากมาเตือนว่าอย่ทำร้ายจิตใจกันเลย ออกช้าไม่ดีต่อสุขภาพจิตคนอ่าน
จาก นาย สุชัย ธนกาลมารวย
วันที่ 4/24/2007 4:33:09 PM [IP: 124.121.81.120]
search หา "wiizento" ใน google
จาก wii ...........เย้
วันที่ 4/22/2007 3:59:55 PM [IP: 202.133.135.93]
อ่านตั้งแต่เล่ม 1 ตั้งแต่บุรพัฒน์เริ่มตั้งไข่ ไหนคุณป...บอกว่า เรื่องนี้จะมีประมาณ 50 กว่าเล่มไง ไหงยาวปายๆงี้อะ เซียวฮือยี้ก็เครือๆกัน แต่ไงก็จะตามแหละ เพราะมันวางไม่ลงจริงๆ
จาก สาม[านย์]
วันที่ 4/21/2007 10:30:59 PM [IP: 124.157.229.79]
จาก ธุล
วันที่ 4/19/2007 1:23:08 PM [IP: 125.24.153.159]
ไม่ต้องไปกลัวครับว่าใครจะมาว่าอะไร ผมเองก็เพิ่งจะเริ่มอ่านเอาเมื่อ เล่ม 80 เอง แต่ผมก็ รู้สึกว่ามันสนุกดี ก็พยายามหาซื้อมาตลอด ตอนนี้ได้แทบครบแล้ว ขาดแต่เล่ม 1 เล่มเดียวจริงๆ(หายากจริงๆ ตอนไปที่ร้านหนังสือการ์ตูนเจอฟงอวิ๋นเล่ม 2 กองสูงเลยหัวเข่าอีก แต่ไม่ยักกะมีเล่ม 1 งงมากๆ)เราไปกว้านมาหมดไปเกิน 3 พัน(ตอนนั้นได้เกืบหมดแล้วเรามาซื้ออีกรอบก็ครบพอดี ขาดแต่เล่ม 1 รวมกันทั้งหมดก็ขนหน้าแข้งแทบร่วง เราก็หาอ่านไปหาซื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครบเองแหละครับ ตอนนี้เราอ่านถึงแค่ตอนที่เจี๋ยอู่เสินตายเอง แล้วก็จะอ่านต่อๆไปจนกว่าจะถึงเล่ม 79 ยังไงก็พยายามหาต่อไปน่ะซักวันจะได้ครบเอง สงสัยว่าทำไมเล่ม ต้นๆหนามากแต่เล่มหลังๆกลับแบบน(โดยเฉพาะเล่ม 4 หนากว่าชาวบ้าน แต่ระยะหลังๆ เล่มกลับบางลงโดยเฉพาะเล่ม 84 บางมากๆ แต่พอเล่ม 85 หนามากกว่าเดิม หวังว่าเล่มต่อๆไปจะหนาไม่แพ้เล่ม 85 นะครับตอนนี้ทุกอย่างดีหมดแล้วครับ ปกก็สวย เนื้อหากก็สนุก ฟงอวิ๋น สู้ ๆ สู้ ตายตรับ)
จาก จอมยุทย์
วันที่ 4/18/2007 3:47:40 PM [IP: 203.154.77.9 203.150.55.140]
เราเข้าไปแล้วแต่ไม่เจอเลยอ่ะสอนวิธีเข้าหน่อยดิ เอาแบบตั้งแต่เริมเข้าเลยน่ะ
จาก ฝน
วันที่ 4/18/2007 1:43:24 PM [IP: 58.9.184.77]
ในเล่มที่84มีบ้างช่วงหายไป คือที่มาของปลอกแขนอี้ฟง เพราะในความเดิมของเล่ม85ก็มีการบอกที่มาไว้และเว็บcomicsworld ก็มีภาพที่มาของปลอกแขนมากกว่าที่เห็นในเล่ม84 ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตัดที่มาที่ไปของปลอกแขนออกไป ไม่มีใครที่อ่านเล่ม84แล้วรู้สึกทะ.ๆบ้างเหรอ
จาก FanPanTae
วันที่ 4/17/2007 9:54:51 PM [IP: 203.188.31.239]
รอให้จบก่อนแล้วค่อยอ่าน -*-มากมายเกินไปตาลายเลย + ไม่อยากรอหุๆ
จาก Dead Roller
วันที่ 4/17/2007 5:44:38 PM [IP: 58.181.206.70]
แพงยังไงก็ยังซื้ออ่ะ ถ้าไม่ติดว่าเพราะชอบมากนะ ... เห่อๆ
จาก N-P
วันที่ 4/16/2007 1:43:36 PM [IP: 222.123.60.136 192.168.2.166]
จากนั้นก็เลือกแถบอักษรที่จะเป็นสีแดง เมื่อเอาลูกศรไปชี้ทางด้านล่าง แล้วเลือก ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ จากนั้นคุณก็จะเข้าใจเอง ส่วนเนื้อเรื่องตอนนี้ยังไม่อวสานหรอกครับ
จาก BEST
วันที่ 4/16/2007 1:41:06 PM [IP: 222.123.60.136 192.168.2.166]
คุณก็คลิ๊กที่แถบด้านบนที่มีตัวอักษร 2 ตัว จากนั้นจะมีรูปฟงอวิ๋นขึ้นมาทางด้านขวา ดูที่ด้านซ้ายให้คลิ๊กที่แถวที่ 3 นับจากบน จากนั้นจะมีรูปตั้งแต่เล่มที่ 1 ออกมา ให้ดูที่อักษรกระพริบสีแดงมุมขวาบน แล้วคลิ๊กที่ตัวที่อยู่ขวาสุดซึ่งจะเป็นภาคที่ 3
จาก BEST
วันที่ 4/16/2007 6:11:51 AM [IP: 125.27.17.44]
กำไรเกินไปหรือเปล่า
จาก EkinCheng
วันที่ 4/16/2007 6:09:14 AM [IP: 125.27.17.44]
อืมห์เป็นปีละที่เข้ามา ต้องขอบใจคนเอาเว็ปนอกมาฝาก ต้องบอกว่าของไทยเราช้ามากๆๆ เมื่อปีที่แล้ว ผมอ่านของไทย ตอนพรรคจันครามล่มสลาย และได้ไปเปิดเว็ปนอกตามลิงค์ เนื้อเรื่องเลยจากเล่ม 85ของไทยไปอีก7เล่ม ตอนนี้ ยังไม่ได้ดูอีกเลย ไม่รู้เป็นไงมั่งหรือจะอวสานไปแล้ว ต้องบอกว่าของไทยช้าจริงๆๆ อยากทราบว่าบริษัทจะเอาเปรียบลูกค้าไปถึงไหน เล่มแรกๆๆก็หนาดี ปัจจุบันดึงต้นฉบับให้ล้าหลังเหลือเกิน ตอนนี้ราคาเพิ่ม แต่ก็บางลงเรื่อยๆๆ น่าจะรักษาคุณภาพสักหน่อย ตอนนี้เลิกซื้อไปแล้วนะครับ หนังสือในเครือของท่าน ข้ออ้างที่ว่าทางนั้นให้ออกเล่มบางๆๆ ก็ฟังไม่ขึ้นแล้วล่ะครับ แล้วเล่มบางแต่ไม่รักษาคุณภาพหรือราคาไว้เท่าเดิมล่ะครับ
จาก EkinCheng
วันที่ 4/15/2007 11:29:52 PM [IP: 203.114.113.226]
ผมเข้าไปและคับ อยากรู้ว่าพวกคุนดูเรื่องมานตรงไหนหรอคับในเว็บอ่ะ
จาก OlArN
วันที่ 4/15/2007 10:15:53 PM [IP: 222.123.60.136 192.168.2.110]
ที่จริงผมรู้เรื่องพวกนี้จากคุณ "เลิศพบจบแดน" และอีกหลายคน ไม่รู้ว่าทุก ๆ วันนี้ พวกเขา หายไปไหนหมดแล้ว มีแต่พวกไม่รู้ .อะไร post เข้ามาอยู่ได้
จาก Best
วันที่ 4/15/2007 10:13:17 PM [IP: 222.123.60.136 192.168.2.110]
สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากรู้ผมก็จะบอกให้ www.comicsworld.com เมื่อคุณเข้าไปแล้ว คลิ๊กที่ ตัวอักษรภาษาจีน 2 ตัว จากนั้น เลือกบรรทัดที่สาม จากด้านบน จากนั้นเชื่อว่า คุณก็จะใช้เป็นเอง ถ้ายังสงสัย post ถาม มาอีกก็ได้ครับ
จาก BEST
วันที่ 4/15/2007 10:09:02 PM [IP: 222.123.60.136 192.168.2.110]
ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าผมพูดอะไรผิดตรงไหน อาจจะเพราะว่าเขาไม่มี "ปัญญา"จะเรียนมั้ง ก็เลยอิจฉา พวกคุณเห็นด้วยมั๊ย ที่ผม post มาน่ะก็เพราะว่าอยากจะคุยกับคนที่อ่านและเป็นแฟนพันธ์แท้จริง ๆ ไม่ใช่พวกกระจอกที่เข้ามา post อะไรบ้า ๆ บอ ๆ เต็มไปหมด
จาก BEST
วันที่ 4/15/2007 10:01:28 PM [IP: 222.123.60.136 192.168.2.118]
ผมพูดได้เพราะเรียนจริง ๆ ครับ KU 63 ม.อะไรล่ะ
จาก BEST
วันที่ 4/14/2007 10:26:44 AM [IP: 124.120.160.55]
"ผมไงล่ะ มีเล่มที่ 1 - 84 เพราะอ่านมาตั้งแต่ ม.5 ตอนนี้เรียนวิศ***ปี 4 แล้ว แต่คงไม่ขายว่ะ" จะ post มาทำไมอ่ะ แถมขี้โอ่อีก post มาได้ "เรียนวิศ***" กลัวเขาไม่รู้เหรอว่าเรียนวิสะห. ถาบันไหนล่ะ วิสะห. กระจอกกระจอกเกลื่อนเมืองเต็มไปหมด
จาก รำคาญเด็ก noob
วันที่ 4/14/2007 12:20:50 AM [IP: 203.188.7.56]
ขอเมลล์คนที่รูเรื่องล่วงหน้าทีคับ อยากรู้ๆๆ
จาก OlArN
วันที่ 4/13/2007 8:16:07 PM [IP: 58.8.183.152]
อ่านล่วงหน้าทามไงอะ บอกที
จาก lhong
วันที่ 4/13/2007 4:58:25 PM [IP: 222.123.12.41 192.168.2.144]
เล่ม 87 ถังโส่วปะทะปู้จิ้งอวิ๋น แต่สู้อวิ๋นไม่ได้เลย ฝีมือคนละชั้นกันเลยครับ โธ่เราก็นึกว่าเก่งไม่คู่ควรไปเทียบกับหวงอิ่งเลย
จาก Best
วันที่ 4/12/2007 7:04:19 PM [IP: 125.25.132.216]
หน้าปกสวยดีนะคับ
จาก คนจริงใจ
วันที่ 4/9/2007 1:55:45 PM [IP: 124.157.146.72]
ผมไงล่ะ มีเล่มที่ 1 - 84 เพราะอ่านมาตั้งแต่ ม.5 ตอนนี้เรียนวิศ.ปี 4 แล้ว แต่คงไม่ขายว่ะ
จาก Best
วันที่ 4/9/2007 1:53:40 PM [IP: 124.157.146.72]
เสียใจด้วยเพื่อน เนี่ยฟงมีพลังแห่งธาตุมังกร พิษทำร้ายเขาไม่ได้หรอกน่า แต่หลานอู่ก็รอดไปได้เพราะใช้ม่งเป็นตัวประกัน อยากอ่านล่วงหน้าเหมือนผมมั๊ยล่ะ
จาก Best
วันที่ 4/9/2007 1:25:04 PM [IP: 125.24.176.36]
รู้สึกว่าเล่มนี้จะออกช้ากว่าเล่มอื่นๆเลยนะ ว่าม้าๆ
จาก อู๋อู่ตี้
วันที่ 4/6/2007 10:33:51 PM [IP: 58.9.151.153]
ใครมีข้อมูลส่งมาได้ b_boy2550@.
จาก เคน
วันที่ 4/5/2007 10:53:48 AM [IP: 203.188.27.26]
ออกเร็วๆคับ
จาก ไม่บอก
วันที่ 4/3/2007 3:14:07 PM [IP: 202.44.32.11]
เข้าสู่ทางมารกันหมด
จาก ไร้ปริญญา
วันที่ 4/2/2007 9:19:00 AM [IP: 124.120.97.56]
เรื่อง นี้ อ่าน ยัง ไง ก็ ไม่ เบื่อ
จาก ไร้น้ำตา
วันที่ 3/31/2007 6:07:04 PM [IP: 58.8.144.151]
เล่มนี้ ก็แบบว่า อี้ฟง ไปทำร้าย ปู้เทียน จนสาหัส และปู้จิ้งหวิน ก็ใช้เลิศพบ เข้าทำร้าย อี้ฟง แล้ว เนี้ยฟงเห็น เอาดาบอาบหิมะขัดขวาง นี่แระจุด Crimax
จาก porlarok
วันที่ 3/31/2007 12:48:48 AM [IP: 125.25.5.111]
ใครเซียนเรื่องนี้ขอเมลล์มาคุยกันหน่อยดิคับ
จาก OlArN
วันที่ 3/29/2007 8:24:48 PM [IP: 58.147.126.246]
85ออกแล้วหรอ โอ้ว พร่่งนี้ไปร้านหนังสือเลยฉัน
จาก ยุ่น
วันที่ 3/29/2007 8:24:41 PM [IP: 58.147.126.246]
85ออกแล้วหรอ โอ้ว พรถ่งนี้ไปร้านหนังสือเลยฉัน
จาก ยุ่น
วันที่ 3/29/2007 2:21:00 PM [IP: 203.157.45.3 192.168.1.47]
มีภูตซาโล ลูกน้องเจี๋ยซิ่น ในหนัง 300 ขุนศึกพันธุ์สะท้านโลก ด้วยว่ะ
จาก มาร
วันที่ 3/29/2007 9:14:10 AM [IP: 124.120.176.111]
ที่ 4 โทษจิงๆ ออกจากยุทธภพไปนาน เลยตามชนรุ่นหลังไม่ทัน
จาก ม.ไฟฟ้า
วันที่ 3/28/2007 5:41:49 PM [IP: 202.29.39.1 172.16.1.99]
ที่ 3 เป็นไปได้ไงหว่า มาไม่ทัน นายแน่มาก จอมยุทธตัวจริง กับ เด็กผี
จาก จอมยุทธ์ตัวปลอม
วันที่ 3/28/2007 5:24:16 PM [IP: 203.121.188.167]
ปกสวยมากครับ
จาก ท็อฟฟี่
วันที่ 3/28/2007 5:08:05 PM [IP: 210.203.170.79]
ที่ 2 อะ เย้ๆ
จาก เด็กผี
วันที่ 3/28/2007 5:00:11 PM [IP: 58.8.133.4]
no.1
จาก จอมยุทธตัวจริง
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500