BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 

การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 40 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 209 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 9/8/2006 11:46:45 PM [IP: ]
. จะสามารถใช้โปรแกรมโหลดภาพทั้งหมดมาดูได้ครับ... อีกอย่างภาพในเว็บนี้ยังเป็น
จาก ฟง
วันที่ 9/8/2006 11:15:58 PM [IP: ]
เล่ม 78 จิ้งอวิ๋น สุดยอด อยากเห็นวรยุทธเนี่ยฟง บ้างแล้วสิ ว่าจะถึงขั้นไหนแล้ว
จาก ไร้ลักษณ์
วันที่ 7/20/2006 11:43:11 AM [IP: ]
ถ้าเป็นภาพทั้งเล่มคงได้อ่านมันส์กว่านี้
จาก ร้อยเท้าเล็กๆของฉันเอง
วันที่ 6/26/2006 4:13:46 PM [IP: ]
เล่ม76จะออกแล้วโว้ย...........ดีใจสุดๆ
จาก ปู้จิงอวิ๋น
วันที่ 6/16/2006 10:13:14 PM [IP: ]
วางแผงซะทีเหอะพี่ใจร้อนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 6/16/2006 6:40:21 AM [IP: ]
หน้าปกมาแล้วฟงอวิ๋นอะดีใจจัง
จาก
วันที่ 6/14/2006 8:05:05 PM [IP: ]
ต้วนล่าง 2ปู้จิ้งอวิ๋น 1พั่วจิน 1เจี๋ยซิน 1 ตี้ซื่อเทียน 1 มันออกมาเท่านี้ครับแล้วเม็ดที่เหลืออยู่ที่บ่อบมเขาหิมะตอนที่ฟงอวิ๋นเป็นน้ำแข็งแล้วตกลงไปแล้วปู้จิ้งอวิ๋น ก็ฟื้นไงธาตุมังกรอยู่นั้นละเม็ดนึงไม่มีคนรู้ครับครบ7เม็ดแล้วน่ะไม่ได้หายไปไหน.
จาก
วันที่ 6/13/2006 4:45:01 PM [IP: ]
นี้นี๋...........เขายังเขียนอยู่เปล่าอ่ะ......น่าจะเขียนจบที่ละเรื่องก่อนดีกว๋า ที่จะมาเขียนมั้วๆๆๆๆ ปนกันน์ไปมาอยู่อย่างจี๋....ว่าป่ะ********เอ่อยอมรับว่าภาพดูดีขึ้น แต่บางม๊ากๆๆๆๆ
จาก spurtman*ja
วันที่ 6/13/2006 4:34:41 PM [IP: ]
จาก spurtman*ja
วันที่ 6/13/2006 3:40:55 AM [IP: ]
ต้วนล่าง 2, ปู้จิ้งหวิ๋น+เนี่ยฟง 2, พั่วจิน 1, ตี้ซื่อเทียน 1, เจี๋ยซิน 1 7 เม็ดครบแล้วไม่ใช่เหรอครับ
จาก ใหญ่
วันที่ 6/13/2006 1:14:54 AM [IP: ]
ออกไวๆๆๆๆๆๆๆๆๆหน่อยครับคนอ่านเขารอจนตายแล้วครับเจ้านาย
จาก ฟง
วันที่ 6/12/2006 11:27:52 PM [IP: ]
ธาตุมังกรยังไม่ครบหรอกอยู่ที่เจี๋นซิน1เม็ดอยู่ที่ต้วนล่าง2เม็ดแต่ว่าต้วนล่างได้จากหวงอิ่ง1เสร็จแล้วก็ได้จากของหลงเอ๋อที่ตี้ซื่อเทียนชิงมาตอนนี้ก็รวมได้3เม็ดส่วนของพั่วจินก็ถ่ายทอดให้ปู้จิ้งอวิ๋นตอนที่อวิ๋นใกล้หมดแรงก็กลายเป็น4เม็ดอ้อลืมนึกตอสนึงนั่นคือตี้ซื่อเทียนมีอยู่1เม็ดในระหว่างที่ตี้ซื่อเทียนหนีออกมาก็ได้กินไปในตอนหลังได้ไปเอาในวัดซึ่งก็เจอต้วนล่างชิงไปตอนนี้ก็มีอยู่5เม็ดจำได้ว่าตกนำ้ไป2เม็ดในตอนนี้ก็สรุปได้ว่าตอนนี้เหลือธาตุมังกรที่ยังไม่ได้ปรากฏอยู่2เม็ด
จาก เซียน
วันที่ 6/12/2006 6:24:36 PM [IP: ]
ผมเปงคนที่ชอบอ่านฟงอวิ๋นมากนะคับส่วนความคิดเห็นของผมมันก็เรื่องจิงนะถ้าไม่จิงก็ เชิญลบเลยคับ ว่า ฟงอวิ๋น 2 เล่ม เท่ากับ KYO เล่นเดียว เล่น 6 ออกมาเร็วนะ
จาก รอ
วันที่ 6/12/2006 6:20:34 PM [IP: ]
พี่น้องคับถ้า เล่น 76 ออกพวกเรารอสักพักนะคับอย่าพึ่งซื้อ รับรองเล่น 77 ออกมาทันใจแน่
จาก รอ
วันที่ 6/12/2006 6:18:07 PM [IP: ]
บอกว่าพึ่งได้ต้นฉบับมาอะไม่เชื่อหรอก แต่ถ้าบอกว่า ฟงอวิ๋น 2 เล่นเท่ากับ KYO เล่น เดนียวอะเชื่อ
จาก รอ
วันที่ 6/12/2006 4:26:39 PM [IP: ]
เดือนนี้ได้ชมมั๊ยเพ่...รอจนธาตุมังกรเ.่ยวแว้ว
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 6/5/2006 12:38:53 PM [IP: ]
ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
จาก วีร์
วันที่ 6/4/2006 7:04:11 AM [IP: ]
ออกไม่สม่ำเสมอเลย รอเล่ม 76 จนจะตายแล้วนี้ แล้วก็ วีรบุรุษไร้น้ำตาก็หายอีก ใครเคยสังเกตุบ้างตรงสารบัญของการ์ตูนเรื่อง "วีรบุรุษไร้น้ำตา" จะมี "อี้ฟง" ถือ กระบี่พ่ายมรณะ และมีรูป "ปู้จิ้งอวิ๋น" ตอนผมขาวด้วย ต้องเกี่ยวข้องอะไรแน่ๆเลย สงสัยอาจารย์หม่า ต้องมีอะไรแน่ๆในเรื่อง วีรบุรุษไร้น้ำตากับฟงอวิ้น มีสิบยอดยุทธ เหมือนกันด้วย แต่วีรบุรุษไร้น้ำตามันของ "โกวเล้ง" นี้นา สงสัยเปลี่ยนเนื้อเรื่องแน่เลย -*-
จาก แฟนคลับ"ฟงอวิ้น"
วันที่ 6/4/2006 5:10:08 AM [IP: ]
รอจนผมจะหงอกเป็นอู๋หมิงแล้ว....
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 6/3/2006 9:20:15 PM [IP: ]
พอถึงเล่มที่มันกำลังมันสุดๆมันก็ออกช้ามากๆ เห็นใจคนอ่านหน่อยเหอะ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 5/30/2006 11:58:31 AM [IP: ]
เนิ่นนาน เหลือทน
จาก เทียน
วันที่ 5/29/2006 4:21:19 PM [IP: ]
ขอถามกับเขาด้วยละกันว่าเมื่อไหร่เล่ม 76 จาออก
จาก ปู้จิงอวิ๋น
วันที่ 5/29/2006 9:57:32 AM [IP: ]
ชอบเรื่องนี้ตั้งแต่แรกพบอยากจะขอซบลงท่ตักคนขายแล้วบอกกับคนขายว่าเรื่องฟงอวิ๋นเล่ม1เล่มนี้แถมเบอร์โทรของคนขายที่แสนสวยหรือเปล่าครับ
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น(เทพา)
วันที่ 5/26/2006 7:15:47 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จะคลอดสักทีคับ เล่มที่ 76 รอนานแล้วนะคับเจ้านาย -ไม่ทราบทศทิศไร้พ่ายสู้เนี่ยฟงพอได้อะป่าว - แล้วไม่ทราบว่าบุรุษไร้น้ำตาในเว็บ comicsworldอยู่ในตัวเลื่อกไหนคับหาไม่พบใครรู้ก็วานช่วยบอกให้หน่อยคับกะผม-เคล้ดวิชาที่ต้วนล่างให้กับต้วนส้วยนั้นเป็นวิชาไรแล้วให้เสินฟงยัง-หากอีกหน่อยลูกต้วนล่างรู้ว่าพ่อถูกฟงอวิ๋นฆ่ามันจะไม่แก้แค้นหรอ
จาก ฟง
วันที่ 5/26/2006 10:49:05 AM [IP: ]
ไม่เคยอ่านเลยหนุกหรือเปล่า
จาก viva10
วันที่ 5/25/2006 12:37:56 PM [IP: ]
สูดยอดวิชา เนี่ยฟงเก่งวิชาตัวเบา ปู้จิ้งอวื๋น เก่งวิชากระบี่เลิกภพ
จาก จ้าวเพลงเตะมังกรไร้ตัวตน
วันที่ 5/24/2006 7:26:42 AM [IP: ]
ทำไมมันรอนานยังงี้
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 5/23/2006 10:31:41 AM [IP: ]
เรื่องจริงอู๋หมิงเก่งกว่าหลงเอ๋อ
จาก
วันที่ 5/23/2006 10:31:34 AM [IP: ]
เรื่องจริงอู๋หมิงเก่งกว่าหลงเอ๋อ
จาก
วันที่ 5/22/2006 4:07:12 PM [IP: ]
เล่ม76 เมื่อไหร่จาออกครับ รอนานมากเลย
จาก สงลุง
วันที่ 5/22/2006 12:54:50 PM [IP: ]
เล่ม76 เมื่อไหร่จาออกอะเนี่ย
จาก ต้วนบน
วันที่ 5/19/2006 11:11:25 PM [IP: ]
อ่อ ทาดมังกร หมดแล้ว ก็ ได้ครบแล้วไง ต้วนล่าง 2 ตี๋ซื่อเทียน 1 พั่วจิน 1 เจี๋ยซิน 1 ปู้จิ้งหวิน + เนี่ยฟง 2 ตอนนี้ เหลือ.ในตำนาน 1 ตัว คือ เต่ามังกร พลังมันคือไรหนอ??? ตัวกิเลนไฟ ไม่แน่ใจว่าตายหรือยังเพราะคนแต่งเขียนรูปเท้ากิเลนไฟ ตอนเนี่ยฟงเข้าไปในถ้ำดั้นเมฆ เพื่อหาเคล็ด10ทิศไร้พ่าย
จาก Berserk
วันที่ 5/19/2006 4:18:02 PM [IP: ]
ไม่ทราบว่าตอนนี้ธาตุมังกรเหลืออยู่กี่เม็ดหรอ?-แล้วฟงรู้หรือยังว่าลูกตัวเองคืออี้ฟง?
จาก ฟง
วันที่ 5/16/2006 11:45:29 AM [IP: ]
เราโหลดภาพในเว็บ comicsworld อีก 5 ตอนก็ครบแล้วดันเข้าไปไม่ได้อีกไม่ได้อีก
จาก มิ้น
วันที่ 5/15/2006 10:08:39 PM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่ม 76 จะคลอดเนี่ย จะลงแดงอยู่แล้ว
จาก เมฆาล่องลอย
วันที่ 5/15/2006 4:37:52 PM [IP: ]
สงสัยว่าเวปcomicsworld.com/จะร่ม
จาก
วันที่ 5/15/2006 9:55:13 AM [IP: ]
จะถึง100เล่มรึป่าวเนี่ยแต่วี่แววว่าน่าจะถึงนะเนี่ยฟงไม่ค่อยได้โชว์ฟอร์มเท่าไหร่เลย555+
จาก godzilla
วันที่ 5/14/2006 11:43:22 PM [IP: ]
ธาตุมังกรอยู่กับใครบ้างครับ ?
จาก ...
วันที่ 5/14/2006 5:53:46 PM [IP: ]
เล่มไหนจบครับ ป๋ม ช่วยบอกที แบบว่าติดตามตลอดอ่ะตรับ naklangrimfangkoong_net@.
จาก ดาบรักสะท้านปัฐพี
วันที่ 5/13/2006 1:43:38 AM [IP: ]
มันอาจเป็นความไม่ละเอียดของคนเขียน หรือ คนแปลมั๊งครับ ผมก็คิดเหมือนกันว่าทำไม บางทีน่าจะเก็บรายละเอียดให้ดีมากกว่านี้
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 5/13/2006 12:27:12 AM [IP: ]
เวงไมไม่ขึ้น ไม่รู้จะเขียนไงและ เอางี้ตรง*** = mother ของ เนี่ยฟง
จาก JuJu
วันที่ 5/13/2006 12:24:36 AM [IP: ]
ตรง*** = แ ม่ ครับ
จาก JuJu
วันที่ 5/13/2006 12:23:52 AM [IP: ]
จาก
วันที่ 5/13/2006 12:20:58 AM [IP: ]
แล้วยังจำกันได้ไหม เล่ม49ตอนจบอ่ะคับ แม่เนี่ยฟงบอกให้ไช้ดาบเล่มที่ต้วนล่างใช้ฆ่าตนเอง มาล้างแค้น แต่เนี่ยฟงไม่ได้ไช้ ทำไมอ่ะคับ ตอบหน่อย
จาก JuJu
วันที่ 5/11/2006 9:06:00 AM [IP: ]
ชอ
จาก 007
วันที่ 5/10/2006 11:19:05 AM [IP: ]
ถ้าบอกว่าผมชอนศัตรูคนไหน ผมก็จะบอกว่าชอบชายที่มีผมสีทอง
จาก เซียน
วันที่ 5/10/2006 10:58:18 AM [IP: ]
ขอบคุณมากครับที่คุณปัญญาที่ช่วยคำถาม
จาก ปู้จิงอวิ๋น
วันที่ 5/9/2006 11:56:45 PM [IP: ]
เนี่ยฟง โดนจับเนื่องจาก ความใจดีของตนเอง ทำให้โดนกับดัก โดนจับตัวไป
จาก หานป๋อ
วันที่ 5/9/2006 11:44:12 PM [IP: ]
"ตอบว่าขี่เต่า" ถะๆๆๆ...ถูกต้องนะคร๊า...บ
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 5/9/2006 11:42:18 PM [IP: ]
"ปู้เทียน"เกิดช่วงต้นๆของภาค 2 (ปัจจุบันภาค 3) ช่วงนั้น"ปู้จิ้งอวิ๋น"เป็นอัลไซเมอร์อยู่จึงมีครอบครับมีลูกมีเต้าไปซะสองคน หญิงหนึ่งชายหนึ่งภายหลังภรรยาได้ตายไปเหลือลูกไว้ให้"ปู้จิ้งอวิ๋น"เลี้ยงซึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอนลูก เลยเป็นเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนทั้งคู่ ต่อมาลูกสาว(น้องสาว"ปูเทียน")ได้ถูกพวก"ตี้ซื่อเทียน"เข่นฆ่าไปพร้อมลูกสาว"เนี่ยฟง"ช่วงท้ายภาค 2 ภายหลัง"ต้วนล่าง"ได้ฆ่า"ตี้ซื่อเทียน"ไปได้จับ"ตี้เอ้อม่ง"ไว้และก็ได้คลอด"อี้ฟง"ออกมาก่อนจะสลับตัวกับ"เสินฟง"
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 5/9/2006 4:46:06 PM [IP: ]
ช่วยบอกหน่อยอ่านล่วงหน้าจากเว็บไหนอะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
จาก ....แฟนพันธ์แท้
วันที่ 5/9/2006 3:32:24 PM [IP: ]
ผู้เฒ่า3ยิ้มขี่เต่าหัวโตไง
จาก เซียน
วันที่ 5/9/2006 12:40:48 PM [IP: ]
อี้ฟงกับปู้เทียนเกิดเล่มไหนครับ
จาก ปู้จิงอวิ๋น
วันที่ 5/9/2006 12:10:10 PM [IP: ]
ลูกของปู้จิงอวิ๋นและเนี่ยฟงเกิดตอนเล่มไหนคับ
จาก ปู้จิงอวิ๋น
วันที่ 5/9/2006 10:46:03 AM [IP: ]
ขี่ตะพาบน้ำยักษ์...
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 5/7/2006 12:03:52 PM [IP: ]
ผู้เฒ่าสามยิ้มขี่อะไร
จาก
วันที่ 5/6/2006 11:35:14 AM [IP: ]
น่าจะตอบคำถามของทางบ้านบ้างนะคับ
จาก ........ok
วันที่ 5/6/2006 10:48:10 AM [IP: ]
อ่านกันจากไหนอ่ะ ไอเล่มที่ยังไม่ออก มีเวบภาษาไทยป่าว ช่วยบอกกันหน่อยน้า
จาก คลั่งเรื่องนี้มาก
วันที่ 5/5/2006 9:56:38 PM [IP: ]
อู๋หมิงแพ้ให้กับหลงเอ๋อเพราะเขาต้องการให้หลงเอ๋อเรียนรู้คับ ลองกลับไปอ่านเล่มก่อนๆดูดีๆนะคับ
จาก ???
วันที่ 5/5/2006 1:48:09 PM [IP: ]
ProLarok .นะปัญญาอ่อนมาก สมอง.ปัญญา.เรียกพี่
จาก อี้ฟง
วันที่ 5/4/2006 5:52:49 PM [IP: ]
การที่นายก ซึ่งควรวางมือจากธุรกิจก่อนเข้าเล่นการเมืองเพื่อความโปร่งใสทางการเมือง แต่กลับโอนหุ้นของตนทั้งหมดให้ลูกชายในนามหุ้น"ชินคอร์ป" ซึ่งเป็นบริษัทของตระ.ล แล้วให้โอ๊กขายหุ้นทั้งหมดให้ "บ.เอมเพิลริช" ซึ่งก็เป็น บ.ของตระ.ลชินวัตรเหมือนกัน(ทำ...ทำไม) ในราคาหุ้นละ4บาท แล้วให้น้องสาว"โอ๊ก"เข้ามาถือหุ้นร้อยละ20 ซึ่ง"โอ๊ก"จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 80 "พิณ"อีกร้อยละ20 แล้วให้บุตรธิดาทั้งสองขายหุ้นทั้งหมดให้ "บ.เทมาเส็ก"ของสิงคโปร์ โดยวิธีการขายหุ้นทั้งหมดโดยตรงหุ้นละเกือบร้อยบาท เป็นเงิน 7หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งผิดหลักTender Offer ซึ่งกำหนดไว้ว่า"ถ้าผู้ถือหุ้นทั้งหมดขายหุ้นโดยที่ตนถือหุ้นไว้มากกว่าร้อยละ80ต้องขายโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์" ซึ่งมาถึงตรงนี้ถ้าตีความได้ว่า"โอ๊ก"ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ80 ใช่มั๊ยครับ แต่หลักTender Offerเป็นหลักกฎ.ยสากล ที่ถือว่า"ถ้าหุ้นส่วนที่จะทำการดังกล่าว(ขายหุ้น)เป็นสามีภรรยาหรือเป็นพี่น้องกันและบริหารงานโดยไม่ขัดแย้งกันให้ถือเป็นบุคคลคนเดียวกัน"ดังนั้น "โอ๊ก"และ"พิณ"จะต้องขายหุ้นทั้งหมดของ "บ.เอ็มเพิลริช"ทั้งหมดให้ "บ.เทมาเส็ก" ในนามคนๆเดียวกัน ไม่ใช่ในนามห้างหุ้นส่วน ซึ่งจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับ ไม่ใช่ทำสัญญาขายตรงกันแบบที่ทำไปแล้ว ซึ่งการเข้าตลาดหลักทรัพย์จะไม่เว้นแม้จะเป็นที่ "เกาะบริทิซเวอร์จิ้น"ที่ "บ.เอ็มเพิลริช"ตั้งอยู่ ซึ่งป็นเกาะปลอดกฎ.ย ซึ่งการขายตรงที่สถานที่นี้ทำให้ "บ.เอ็มเพิลริช"ไม่ต้องเสียภาษีตามกฎ.ย 1.มีคำถามว่านายกโอนหุ้นให้ลูกชายนั้นเป็นการชักใยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า 2.การขายหุ้นโดยตรงของ บ.เอ็มเพิลริชให้ บ.เทมาเส็กเป็นการทำผิดกฎ.ยหรือเปล่า 3.แม้นายกจะโอนหุ้นให้ลูกไปหมดแล้วแต่เป็นที่เข้าใจว่านายกก็ต้องมีผลประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้ว แล้วบ.ของตระ.ลชินมีสิทธิเลี่ยงภาษีอากร หรือเปล่าครับ เงิน7กว่าล้านบาท ถ้าหักส่วนหนึ่งเป็นภาษีให้ชาติได้จะช่วยชาติได้มากขนาดไหน แต่กลับใช้วิธีที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ บุคคลๆนี้ควรเป็นนายกหรือครับ ฝากให้น้องๆไปคิดเอาเองครับ ส่วนพี่ไม่เข้าข้างฝ่ายไหนทั้งนั้นแต่กับ "ทักษิณ ชินวัตร"แล้ว ยังมีอีกหลายเรื่องให้พี่นั่งสาปแช่งครับ ไม่ใช้แค่เรืองหุ้น เรื่องFTA เรื่องที่ดินบริเวณสนามบิณสุวรรณภูมิ ฯลฯ ก็เป็นวีรกรรมของ "นายกทักษิณ"ทั้งนั้น ซึ่งน้องๆถ้าได้ศึกษาสายกฎ.ยมาอย่างพี่ก็จะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเหตุใดเราถึงได้เกลียดเขา ราวกับ เกลียด "ตี้ซื่อเทียน","สงป้า","ต้วนล่าง"และฯลฯที่คอยรังแก"ฟงอวิ๋น"
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 5/4/2006 10:10:39 AM [IP: ]
อู่อู๋ตี่(ยอดยุทธสิบทิศ)กับบู้บ่อเต็กผู้ที่สร้างอาวุธสะท้านยุทธภพในเรื่องวีระบุรุษไร้น้ำตา เป็นคนๆเดียวกัน (แค่อ่านกันคนละภาษาเท่านั้น)--การที่อู่อู๋ตี่บอกความลับดาบจอมอสูรแก่เจี่ยซินนั้น น่าจะเพราะอู่อู๋ตี่จะต้องการหาคู่ต่อสู่ที่ทัดเทียมกับตนเอง เพื่อตัวเองจะได้บรรลุขั้นสุดยอดของวรยุทธอีกขั้นหนึ่ง ผลก็คือการ คิดค้นสร้างสุดยอดอาวุธที่รู้จักกันดี นาม"พรัดพราก" ยังไงล่ะ
จาก วีร์
วันที่ 5/4/2006 9:05:19 AM [IP: ]
ขอประนามการขายหนังสือ ของ คนนามสะกุล . ผมเห็นคนอ้วนใส่แว่นคนนึงเที่ยวๆไปปลุกให้คนมาชุมนุมขับไล่ ผู้นำของประเทศ โดยใช้ข้อหาว่าไร้จริยธรรม ผมขอถามหน่อยว่า การที่ คนนามสะกุล . ขายหนังสือการตูน โดยใช้กระดาษ 2 ชนิดใน 1 เล่ม และเอาการ์ตูนที่จบแบบ โหลยโท่ยมาขาย สิ่งที่ทำอยู่ นี้คือมีจริยธรรมแล้วหรือครับ
จาก
วันที่ 5/4/2006 3:37:30 AM [IP: ]
อ่าแล้วที่อู๋หมิงสู้แพ้หลงเอ๋อโดยไม่ถึง100กระบวนนี้ หลงเอ๋อเก่งกว่าหรือ แล้วก็งงเนี่ยฟงโดนจับ มีอาไรหยุดฟงอวิ๋นได้อีกหรอเนี่ย แค่ตี้ซื่อเทียนก็พลังมหาศาลละ แต่ฟงอวิ๋นเหนือก่านี่ดิ ยังโดขังงงไปหมด
จาก งงโว้ย
วันที่ 5/3/2006 6:50:07 PM [IP: ]
กุเหงแล้วน่าสมเพชห. เดามั่วจัง แค่ไปดูในเวป www.comicsworld.com ไปเห็นรูปเล่ม ตอนเผาศพ แค่นี้ ใครก็เดาได้ห. ไอกาก คนแต่งเก่งสุด ไม่มีคนแต่งมิงก็ไม่ได้อ่าน ไอกาก 55+
จาก ProLaroK
วันที่ 5/3/2006 4:18:08 PM [IP: ]
ถึง Prolarok นายเป็นอะไรที่หยาบคายมาก ไม่ใช่แฟนพันธุ์แล้ว อย่ามากใช้วาจาที่ไม่เรียบร้อย " เข้าใจมั้ยไอ้....บ้า"
จาก
วันที่ 5/3/2006 4:17:02 PM [IP: ]
ถึง Prolarok นายเป็นอะไรที่หยาบคายมาก ไม่ใช่แฟนพันธุ์แล้ว อย่ามากใช้วาจาที่ไม่เรียบร้อย " เข้าใจมั้ยไอ้. "
จาก
วันที่ 5/3/2006 11:37:44 AM [IP: ]
เหอๆ ตอนเผาศพอ่ะ ไปดูเวป www.conicsworld.com หน้าปกภาค 3 ก็มี ห.
จาก ProLaroK
วันที่ 5/3/2006 4:05:25 AM [IP: ]
ช่วงหลังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูก 10 ยอดยุทธเป็นส่วนใหญ่ เนี่ยฟงจะโดนจับตัวขังคุก อี้ฟง น่าจะกลายเป็นมาร อาวุธ มีหอกมังกรปรากฎอออกมาอีก + กล่อง(อาวุธของลูก10 ยอดยุทธ)
จาก หานป๋อ
วันที่ 5/2/2006 5:09:10 PM [IP: ]
จ้าวสุกรกับจอมดาบแก่มากๆ
จาก เซียน
วันที่ 5/2/2006 4:46:56 PM [IP: ]
เล่ม76มีการเผาศพหวงอิ่ง
จาก เซียน
วันที่ 5/2/2006 11:43:32 AM [IP: ]
เดียวหลังหลังเนี่ยฟงต้องสู้กับอี้ฟงด้วยและจอมอสูรก็อยู่กับอี้ฟง
จาก จินฟง
วันที่ 5/2/2006 10:37:10 AM [IP: ]
http://www.ruankwan.com/
จาก
วันที่ 5/2/2006 12:52:26 AM [IP: ]
บัญชาสวรรค์ก็คือดาบของอู่อู๋เอ้อตอนที่ใช้สู้กับหูติ่งเทียนครับ
จาก
วันที่ 5/2/2006 12:21:32 AM [IP: ]
ในเรื่อง ต้วนล่างเก่งที่สุดครับ ถ้าต้วนล่างไม่บาดเจ็บสาหัสอู๋หมิงฆ่าต้วนล่างไม่ได้หรอก พวกคุณว่ามั๊ย
จาก jimmy
วันที่ 5/1/2006 4:44:36 PM [IP: ]
รับรองครับว่าเล่ม77จะได้ย้อนไปตอนที่เทพกระบี่สู้กับสงป้า เพราะเจี๋ยซินไปมองอาวุธของ คนหัวโล้นมีอาวุธที่ชื่อว่าบัญชาสวรรค์ ซึ่งสามารถ ทำให้เจี๋ยซินมองแล้วย้อนกับไปอดีต ในตอนที่เทพกระบี่กำลังจะใช้เพลงกระบี่ท่23แทงใส่สงป้า เจี๋ยซินกลับเอาจอมอสูรไปฟันใส่เทพกระบี่ ดันโดนปราณกระบี่ทิ่มใส่ ที่เจี๋ยซินจะฟันเทพกระบี่เพราะต้องการได้เลือดของเทพกระบี่มาให้จอมอสูร แต่ผมขอบอกนะครับว่าเจี๋ยซินยังไม่ตาย แถมเล่ม76อู๋หมิงก็ได้รับบาดเจ็บด้วย แถมฟงอวิ๋นก็สู้กับเจี๋ยซินด้วย
จาก เซียน
วันที่ 5/1/2006 9:01:03 AM [IP: ]
ความจริงผมก็อยากซื้อการ์ตูนของพวกท่านนะครับแต่ว่าการที่ท่านใช้กระดาษ 2 ชนิดใน 1 เล่ม ทำให้ผมเสียความรู้สึกเหมือน กับ ท่าน กำลัง ข่ม ขื น ความรู้สึกของคนอ่าน ดังนั้นขอให้ท่านหยุดพฤตติกรรมที่เอาเปรียบนี้เถอะครับขอร้อง
จาก
วันที่ 4/30/2006 9:09:50 PM [IP: ]
เล่ม76วิชากระบี่โลหิตเนี่ยแหละจะทำให้"เจี๋ยซิน"มีแผลเหมือนโดนหมัดอุดรเท.ของ"เค็นชิโร่" ซึ่ง"เจี๋ยซิน"ก็สมานแผลให้ตัวเองได้เพราะพลังจากธาตุมังกร ส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นไง"เจี๋ยซิน"จะม่องหรือไม่ ติดตามไปด้วยกันดีกว่าเด๋วไม่มันส์นะ... แต่เล่ม 76 จะเป็นการปรากฎตัวของ"ไอ้เณร"ปริศนา ซึ่งจะมีบทบาทมากในภายหลัง และเขาเป็นคนที่ถือ"บัญชาสวรรค์" ซึ่ง"บัญชาสววรค์"คืออะไรนั้น...อิอิมั่ยบอก
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/30/2006 4:31:37 PM [IP: ]
ถ้าอยากรู้ ไปถาม หม่าหยงเฉิง ดิ ไอตัวคนแต่ง จะต้องการแบบไหน ไม่ใช่พวกมิงมามั่วเดาเอาเอง
จาก ProLaroK
วันที่ 4/30/2006 3:25:45 PM [IP: ]
แต่ละคนมีบุคลิกที่แตกต่างกันแต่มีคุณธรรมเหมือนกันและความเก่งของแต่ละคนล้วนเป็นพรสวรรค์และโอกาสที่เป็นกำหนด ไม่สามารถมาเปรียบว่าใครเก่งกว่ากัน นี่แหละเป็นความลงตัวของ "ฟงหวิ๋น" นะครับทุกท่าน
จาก อี้ฟง
วันที่ 4/30/2006 1:12:52 PM [IP: ]
เล่ม 76 ผลการต่อสู้ระหว่างอู๋หมิงกับเจี๋ยซินจะเป็นอย่างไรคับ อู๋หมิงจะได้ใช้ "หมื่นกระบี่สู่หนึ่ง" รึป่าว หรือว่าใช้แต่ "กระบี่โลหิต"
จาก ???
วันที่ 4/30/2006 12:56:09 PM [IP: ]
ผมว่า ต่อให้ "สิบยอดยุทธ์" ก็สู้อู๋หมิงไม่ได้หรอก ถึงต้วนล่างกับตี้ซื่อเทียนฟื้นขึ้นมาตอนนี้ก็สู้ไม่ได้เหมือนกัน ผมว่าคนเขียนต้องการให้อู๋หมิง ปู้จิ้งอวิ๋น กับเนี่ยฟง เป็น 3 คนที่เก่งที่สุดของเรื่อง
จาก GOLF
วันที่ 4/30/2006 10:36:21 AM [IP: ]
แต่"อู๋หมิง"ไม่เคยชนะคนที่"ปู้จิ้งอวิ๋น"ชนะนี่หว่า แล้วทำไมอยู่มาจนแก่ปานนี้แล้วเพิ่งจะมาเท่ากับ"ซิฟู" ที่"สิบยอดยุทธ์"ยังไม่แก่ขนาดนี้ก็คว่ำ"ซิฟู"ได้แว้ว แถมยังใช้ศาตร์เพลงยุทธ์ชั้นสูงได้ถึงสิบวิชา"อู๋หมิง"เป็นแค่ดาบ&กระบี่เองนะ ผมว่า"เนี่ยฟง"เก่งสุดไม่ต้องมีธาตุมังกรก็เก่งเท่า"ปู้จิ้งอวิ๋น"แล้วนะ
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/30/2006 8:31:30 AM [IP: ]
ผมว่าอู๋หมิงเก่งกว่าปู้จิ้งอวิ๋นนะ ทั้งๆที่เสียแขนไปข้าง แต่พัฒนาฝีมือด้วยตนเองขึ้นมาจนเทียบเท่ากับระดับของตี้ซื่อเทียนหรือคนที่มีพลังของธาตุมังกรได้ ส่วนปู้จิ้งอวิ๋น เมื่อเจอคนเก่งๆ มักสู้ไม่ค่อยได้ แต่จะได้รับพลังจากคนอื่จนทำให้ตนเองเก่งขึ้น เช่นตอนที่เจี๋ยอู่เสินบุกตงง้วน ก็ได้รับพลังจากอู๋หมิง รวมทั้งตอนตี้ซื่อเทียนก็ได้รับพลังจากธาตุมังกรอีก สรุปก็คือไม่ได้ฝึกฝนหรือเก่งเองเหมือนกับอู๋หมิง
จาก GOLF
วันที่ 4/30/2006 1:07:13 AM [IP: ]
ออกโรงแน่ ครับ ฟงกับอวิ๋น และมาอย่างโหดด้วย บู๊กันมันส์ไปเลยครับ และสะท้านเดียวดายก็จะทำให้มีคนแขนขาดไปอีก1 จากนั้นก็เป็นรายการรุมกินโต๊ะ 3 : 1
จาก หานป๋อ
วันที่ 4/29/2006 10:04:49 PM [IP: ]
เล่มหน้าฟงอวิ๋นจะได้ออกโรงหรือป่าวครับ
จาก
วันที่ 4/29/2006 10:02:33 PM [IP: ]
เล่ม75นี้มันจริงๆ อยากให้ออกเล่มที่76เร็วๆ
จาก silicone
วันที่ 4/29/2006 1:48:20 PM [IP: ]
"อู๋หมิง"กับ"ปู้จิ้งอวิ๋น" นั้น ตอบง่ายๆครับว่า "ปู้จิ้งอวิ๋น"ชัวร์ เพราะ"อู๋หมิง" ชอบเก่งตามคนอื่น สู้กับใครๆก็มักจะไม่ชนะเท่าไร แต่กุ๋ยหู่มักจะเป็นแบ๊คอัพให้คอยพร่ำว่า"นายท่านช่างมีพลังวัตรและฝีมือเกินคาดเสมอ" แต่นายท่านของมันยังไม่เคยชนะศัตรูตัวเป้งๆซะที ถ้าไม่เจอคนเก่งๆ"อู๋หมิง"จะไม่พัฒนาฝีมือตัวเอง ส่วนเวลาเจอจริงๆมักจะไม่ชนะด้วย เฮ้อ"บุรุษในตำนานเล่มไหนฟะเนี่ย" ส่วน"ปู้จิ้งอวิ๋น"มักจะพัฒนาตัวเองได้สูสีกับศัตรูขึ้นทุกๆภาค แต่ทำไมศัตรูภาคหลังยิ่งอายุน้อยยิ่งเก่งมากยิ่ง"อั้ยคนผมทอง"ยิ่งแล้วใหญ่ ดูอายุยังน้อยแต่พลังวัตรมันนี่ดิ... แล้วยังคนที่แต่งตัวเป็นนินจาอีกอัด"พั่วจิน"ซะ...ทำไปได้...บ้าพลังจริงๆ
จาก ปาจิงโกะ
วันที่ 4/28/2006 1:07:20 PM [IP: ]
อู๋หมิงกับ ปู้จิงอวิ๋นใครเก่งกว่ากัน
จาก ....
วันที่ 4/28/2006 1:04:26 PM [IP: ]
ไม่ทราบว่าฟงอวิ๋นจบภาคมีทั้งหมดกี่เล่มครับ?
จาก บอย
วันที่ 4/28/2006 9:57:11 AM [IP: ]
คนสร้างดาบดื่มหิมะให้"เนี่ยฟง"คือ "เฒ่าสุกร" กับ"จอมดาบอันดับสอง" ส่วนเหตุผลคือทั้งคู่อยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งรู้สึกถึงปราณดาบเย็นยะเยือกชนิดหนึ่งเมื่อสำรวจก็ผบเศษดาบดื่มหิมะที่หักอยู่จึงนำมาบูรณะใหม่ครับ ส่วนคนที่อัด"ไร้ยินดี"คือคนที่โดนอัดมาก่อนครับ แล้ว"ไร้ยินดี"ก็รับมือคนๆนั้นได้ไม่ถึงสองกระบวนท่าด้วย ก็จะเสียอวัย. ส่วนไหนก็คงเดาได้ใช่มั๊ยสำหรับอวัย.... แต่การที่คนๆนั้นอัด"ไร้ยินดีได้ก็เพราว่าตัวเองได้รับการ อัพเกรด มาแล้วครับ บวกกับมีความแค้นที่คนที่รู้จักได้ตายจากไป จึงโมโหๆ แปลงร่างเป็นซุปเปร์ไซย่าอัด"ไรยินดี"น่วมเลย ดูซิมีใครเข้าข่ายบ้าง ตอนนี้"หลงเมิ่ง"ก็ตายแล้วด้วย "ปูเทียน"เข้าข่ายไหมครับ
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/28/2006 7:43:19 AM [IP: ]
ใครคนสร้างดาบดื่มหิมะเล่มใหม่ให้เนี่ยฟงครับ
จาก Foam
วันที่ 4/27/2006 10:08:26 PM [IP: ]
คนผมทองงง หรือว่าปะ ปะ ..เป็น.. ...ซุน โกคู
จาก พิสดาร3
วันที่ 4/27/2006 4:59:06 PM [IP: ]
แต่ผมว่านะอู๋หมิงเก่งกว่า.นเฉิน เพราะว่า เคยกุ๋ยหู่พูดว่า นายท่านยังไม่ทันลงมือพลังก็แผ่ซ่านแล้ว ถ้าสิ่งใดโดนตัวก็จะสลาย แต่ถ้าใครมาถูกตัว.นเฉินจะถูกปราณกระบี่ทิ่มแทง ซึ่งผมคิดว่าอ๋หมิงก็น่าจะทำได้
จาก เซียน
วันที่ 4/27/2006 4:34:19 PM [IP: ]
แล้วอยากถามอีกอย่างว่า ภาค3นี้กว่าจะจบ มันจะมีประมาณอีกกี่เล่มครับ (มัน.ยาวกว่าสองภาคแรกมากๆ)
จาก ไร้ยางอาย
วันที่ 4/27/2006 4:32:04 PM [IP: ]
ในเวปcomicsworld ตอนนี้ให้อ่านได้ถึงตอนที่426 เท่านั้นเหรอครับ แต่เห็นตอนล่าสุดมันเป็นตอนที่468แล้วอ่ะ ทำยังไงถึงจะอ่านต่อจากตอนที่426 ได้ครับ
จาก ไร้ยางอาย
วันที่ 4/27/2006 3:56:53 PM [IP: ]
คนแต่งเก่งสุด 55+
จาก ProLaroK
วันที่ 4/27/2006 3:37:12 AM [IP: ]
อ่าผมเดาว่า หวายเมี่ย แน่เลย ที่อัด ไอ้ไร้ยินดี หุหุ ปู้เทียน กะ เสินฟง คงทำมะได้ แม้งมั่วมากๆละแบบนี้
จาก มั่วไปหมด
วันที่ 4/27/2006 3:36:21 AM [IP: ]
อ้าวงี้.นเฉินก็เหนือกว่าอู๋หมิงแล้วดิ โห มั่วชิหายเลย แล้วไอผมทองที่ว่าอครัยอะ มันเก่งกว่าสิบยอดยุดอีกหรือ ชนะอู๋หมิง แบบนั้น่ะ งง ไปหมด
จาก มั่วไปหมด
วันที่ 4/26/2006 1:23:32 PM [IP: ]
ผมว่านะครับ เซียนกระบี่เก่งที่สุดอะ เพราะสำเร็จเพลงกระบี่23 ตั้งแต่อายุไม่ถึง20 แต่ก็ไม่แน่อี้ฟงอาจจะเก่งกว่าก็ได้ ผมว่า2คนนี้แหละครับเก่งที่สุด
จาก SnIpEr
วันที่ 4/25/2006 12:58:28 PM [IP: ]
ถึงคุณไม่ใส่ชื่อ ผมก็เคยเจอกรณีแบบเดียวกับคุณ(แต่เป็นสำนักพิมพ์อื่น) วิธีแก้ปัญหาของผมคือเอาไปเปลี่ยนร้านที่เราซื้อมานั่นแหล่ะ แล้วก็เปิดให้เค้าดูว่าเป็นยังไง เดี๋ยวทางร้านก็จะเปลี่ยนเล่มใหม่ให้คัณเองล่ะครับ
จาก nineA
วันที่ 4/24/2006 5:14:16 PM [IP: ]
ในบรรดา เสินฟง อี้ฟง หลานอู่ เซียนกระบี่ ปู้เทียนใครเก่งสุด อี้ฟงจะตายหรือไม่ เสินฟงรู้ว่าตัวเองเป็นลูกต้วนล่างจะรู้สึกอย่างไร
จาก
วันที่ 4/24/2006 3:34:10 PM [IP: ]
ในตอนหลังปู้เทียนไม่ตายครับเพราะหมอเทวดาช่วยรักษาให้
จาก เซียน
วันที่ 4/24/2006 3:31:08 PM [IP: ]
ก็.นเฉินโดนอิงสงศิษย์พี่ของอู๋หมิงช่วยไว้ แถมตอนหลังอู๋หมิงกับอิงสงก็สู้กันด้วย แต่ก่อนหน้านั้นมีชายผมทองซึ่งเก่งมากๆ ชายผมทองได้สู้กับอ๋หมิงด้วย แถมอู๋หมิงก็โดนชายผมทองฟันที่กลางหน้าอกและแขนด้วย
จาก เซียน
วันที่ 4/24/2006 5:04:04 AM [IP: ]
คงจะยังไม่เก่งเท่า"เนี่ยฟง"กับ"ปู้จิ้งอวิ๋น" หรอกครับ แต่"เสี่ยวอู่" เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ทางวรยุทธ์มากมายเกินคาด เพราะเห็นใครประลองฝีมือกัน"เสี่ยวอู่"ก็จะศึกษาโดยเขียนเคล็ดวิชาไว้และเข้าใจเพลงยุทธได้ทันทีและสามารถฝึกฝนให้เป็นได้โดยการดูเพียงครั้งเดียว เช่นวรยุทธของ"หวงอิ่ง"กับ"เจี๋ยซินในเล่ม 75 "เสี่ยวอู่"ก็ดูเพียงครั้งเดียวแต่สามารถรวบรวมวรยุทธของคนทั้ง 2 เข้าเป็นเพลงยุทธ์เดียวได้ทันที ทั้งที่เพิ่งเห็นวรยุทธของ"หวงอิ่ง"กับ"เจี๋ยซิน"เป็นครั้งแรกครับแต่ทางด้านพลังวัตรก็ยังแค่พื้นๆครับเพราะยังเด็กอยู่ จะเอาอะไรมากครับการ์ตูนครับ ขำๆ...
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/23/2006 5:22:31 PM [IP: ]
แล้วลูกสิบยอดยุทมานเก่งกว่าฟงอวิ๋นป่ะ
จาก โฟม
วันที่ 4/23/2006 3:57:21 PM [IP: ]
จะมีกล่าวถึง อิงสงครับ จำกันได้ไหม อิงสง ศิษยืพี่อู๋หมิงมั้งครับ ลองกลับไปอ่านดูเล่ม 40 - 50 จะมีกล่าวอยู่ อิงสงเนี่ยล่ะครับที่ช่วย.นเฉินไว้หลังจากตกน้ำไปในเหตุการณืตีซื้อเทียน ส่วน.นเฉินเด๋วจะได้แขนกลับมาเปนสองครับ เพราะเจี๋ยซินมันจะไปบังคับหมอเทวดาแดนทะเลทรายศิษย์พี่ของหมอเทวดาเตี้ยเพี้ยนๆ (โผล่มาแล้วเล่ม72ให้มาต่อแขนให้ครับ ตอนหลังๆ) แล้ว.นเฉินจะบรรลุศาสตร?กระบี่ขั้นสูงอีกครั้งภายในถ้ำแห่งหนึ่งครับ ทำให้ทุกส่วนของร่างกายมีปราณกระบี่ไหลเวียนตลอดเวลา พอสำเร็จก็ไปดวลกับเจี๋ยซินก่อน (แพ้ชนะไม่บอกนะครับ) จากนั้นก็เปนตาของสิบยอดยุทธ์ต่อ ซึ่งสิบยอดยุทธ์ก็ถึงกับตาบอดไปครับแล้วก็สิ้นชีพหลังจากนั้นไม่นาน (เพราะอะไรก็ไม่บอกครับ) จากนั้นลูกสิบยอดยุทธ์ก็จะเด่นมากจนถึงปัจจุบัน ผมว่าอาจารย์หม่าแกเขียนเรื่องวีรบุรุษไร้น้ำตาให้เกินเรื่องจริงๆที่โกวเล้งแต่งไว้ คิดดูเถอะครับ ไร้น้ำตาฉบับนิยายผมเคยเห็นมันมีเล่มเดียวจบนะ แต่การ์ตุนไมมันมา 20 กว่าเล่มแล้ว (ผมไม่เคยอ่านหรอกครับ แต่พอจะทราบมาจากปกนิยายว่า มันเกี่ยวกับอาวุธชนิดหนึ่งที่เป็น "กล่อง") ทีนี้ดูจากหลายๆคนพูดมาในการ์ตุน อ.หม่าแกคงเขียนเกินมาเพื่อจะกล่าวถึงไอ้ "กล่อง" ที่ว่าก็ได้ครับ เพราะผมเหนลูกสิบยอดยุท ก็ใช้กล่องเหมือนกัน ในกล่องมีอาวุธมีพิศดารมากทีเดียวครับ
จาก ทีมงาน อ.หม่า
วันที่ 4/23/2006 11:34:11 AM [IP: ]
ถึง เพื่อนๆชาววอร์ลอร์ดและพี่ม.ประภา ที่เคารพ ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ติดตามวอร์ลอร์ด ทุกเล่ม รวมถึงเรื่องอื่นๆเช่น ดาบคลั่ง วีรบุรุษไร้น้ำตา ฯลฯ(ซื้อเก็บนะครับ) วันนี้ผมได้ซื้อ มือปราบฯ เล่ม26 ที่ร้านประจำหน้าหมู่บ้านปรากฎว่าหน้าที่ 2,3,6,7,10 และ11 ขาวโพลน ไปเลยครับ ไม่มีภาพหรือตัวหนังสือเลย(เพื่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นแบบนี้ตลอด 4ปีที่เป็นแฟนบูรพัฒน์มา) จึงอยากจะถามความเห็นเพื่อนๆในที่นี้ว่าผมควรจะต้องเสียเงินอีก 40 บาทเพื่อซื้อเล่มใหม่มาทดแทนหรือว่าทางสำนักพิมพ์จะมีมาตรการใดๆทดแทนในสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วจะรับประกันได้รึป่าวว่าเล่มใหม่ในล็อตนี้จะไม่เป็นแบบนี้อีก ยังงัยผมจะรอคำตอบจากทางบอร์ดนี้นะครับ รบกวนด้วยนะครับ
จาก
วันที่ 4/22/2006 3:56:36 AM [IP: ]
ไม่ใช่"หลานอู่"ครับ"เสินฟง"ครับ เมา...ๆ555 ลำดับชื่อไม่ถูกแว้ว...
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/22/2006 3:54:23 AM [IP: ]
แล้วคอยดูนะ"ไร้ยินดี"ที่โผล่มาทีแรกอย่างเหนือ อัดซะ"หวายเมี่ย","หลานอู่"กะ"ปู้เทียน"ช้ำในไปตามๆกัน ซึ่งก็ไม่น่าจะแพ้ใครแล้วหละ ...น่าจะอยู่ในลำดับชั้นที่เหนือกว่า"หวายเมี่ย"และ"ปู้เทียน" ดูนะ...คอยดูว่าขั้นเทพขนาดนั้น กลายเป็นลูกแมวเพราะใคร ใบ้ให้ว่าเป็น 1 ใน 3 คนที่โดนมันอัดซะน่วมนั่นเอง หลังจากโดนอัดก็ตามสูตรครับมันต้องมีการสูญเสียอวัย....
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/22/2006 3:21:49 AM [IP: ]
แม้ตอนหน้าอู๋หมิงจะบู๊สุดๆ แต่อายุอานามก็ปาไป 70 กว่าๆ แล้ว คนแก่จะบู๊ได้สักกี่น้ำ 555 บู๊เสร็จก็อ้วกแตก เผ่นแทบไม่ทัน
จาก เบื่อ
วันที่ 4/21/2006 7:40:15 AM [IP: ]
งงอ่ะ เจิ้ยนเฉินไม่ได้ตายเพราะตี้ซื่อเทียนแล้วเหรอ ก็ตอนนั้นขวางเพื่อให้ฟงกับอวิ๋นหนีไปได้นี่นา จะกลับมาได้ไง แล้วที่จริงตอนหลังก็คิดได้กลับตัวเป็นคนดีแล้วนี่ ไหงกลับมาเลวได้อีกรอบนะ หรือว่าเพราะลูกเมียตายหมด ก็เลยแค้นอวิ๋นที่ไม่สามารถปกป้องฉูฉู่และลูกได้
จาก มูซาชิ
วันที่ 4/21/2006 12:53:31 AM [IP: ]
แล้วในตอนหลังนะครับ จะมีธาตุมังกรอีกคับ 7 ลูก แต่ละลูกจะมีดาวตั้งแต่ 1 - 7 ดาว เมื่อรวบรวมได้ครบจะเรียกเทพเจ้ามังกรออกมาได้ ขอพรได้ 3 ข้อ ซึ่งอู๋หมิงก็จะขอว่า ให้อ.หม่า วาดออกไปอีกสัก 400 เล่ม และขอให้ ลดราคาเหลือเล่มละ 25 บาท ส่วนข้อสุดท้ายอู๋หมิงขอให้ตัวเองไม่แก่ครับ
จาก นกพิราบอ้วนๆ
วันที่ 4/21/2006 12:48:04 AM [IP: ]
.นเฉินไม่ได้กินธาตุมังกรครับ จิงๆ แล้วเป็นผมเองที่กินธาตุมังกรเข้าไป แล้วก็ถ่ายทอดพลังวัตรให้.นเฉินไปจัดการกับยอดยุทธสิบทศ ส่วนแขนของ.นเฉินผมต่อให้เองคับ
จาก นกพิราบอ้วนๆ
วันที่ 4/20/2006 7:16:17 PM [IP: ]
แล้วสรุปว่าปู้เทียนตายป่าวคับตอนหลังๆ
จาก 555+
วันที่ 4/20/2006 7:15:08 PM [IP: ]
.นเฉินต่อแขนครับเจี๋ยซินเปนตัวการ
จาก งง
วันที่ 4/20/2006 5:21:13 PM [IP: ]
แล้วกระบี่วีรชนมาได้ไงอ่ะ แตกไปแล้วมะใช่หรือ
จาก ไซมิ้งซวยเสาะ
วันที่ 4/20/2006 4:00:17 PM [IP: ]
แต่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่า.นเฉินมีแขน2ข้าง แต่ข้างหนึ่งขาดแล้วอยู่ดีๆข้างที่ขาดมาได้อย่างไร หรือว่า.นเฉินกินธาตุมังกรเข้าไป
จาก เด็กแนว
วันที่ 4/20/2006 3:52:09 PM [IP: ]
แต่เถี่ยซือหนานตอนแก่ก็เก่งใช้ได้นะครับเห็นตอนนั้นมีคนมาบุก เขายืนอยู่บนหลังคาแค่เรียกสิงโตออกมาก็ปราบศตรูได้แล้ว
จาก เซียน
วันที่ 4/20/2006 3:02:09 PM [IP: ]
อู๋หมิงคงใช้ครีมหน้าเด้งแน่ๆเลย
จาก ซี้ดซ้าด
วันที่ 4/20/2006 2:55:43 PM [IP: ]
จบซะทีเหอะว้า นานจัง ลูกใกล้จะแก่แล้ว แต่คุณบิดาเนี่ยสิยังหนุ่มอยู่เลย
จาก โม้จริง ๆ
วันที่ 4/20/2006 4:42:03 AM [IP: ]
มีใครจำทายาทเจ้านครราชสีห์ ได้มั๊ยครับ "เถี่ยซือหนาน"ครับ ตอนแก่อุบาทว์เหมือน "หวายเมี่ย"เลยครับ ทำไมไม่มีใครยิ่งแก่ยิ่งดูดีเหมือน"อู๋หมิง"เลยนะ "เถี่ยซือหนาน","หวายเมี่ย"ตอนหนุ่มๆหน้าตาเต่งตึงหุ่นออกสมาร์ท แววตาดาวรุ่ง ตอนแก่จะกล้ามโตมาก หน้าตาจะออกเ.่ยวๆหน่อย แววตาออกโรคจิตนิดๆ "อู่หมิง" ตอนหนุ่มหน้าตาโคตะระ พระเอก หุ่นนายแบบมีกล้ามพองาม ฝีมือสุดแต่ในเรื่องไม่ชนะใครเป็นชิ้นเป็นอัน พอเริ่มมีอายุเล็กน้อบไว้เคราเทห์ๆ ตอนแก่เป็นยอดยุทธ์แขนเดียวที่ฝีมือสุดยอดจนลบปมด้อยด้านความพิการของตนเองได้สนิทเลย แถมหน้าตาไม่เ.่ยวด้วยถึงแม้ผมจะขาวโพลน
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/18/2006 10:35:07 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 4/18/2006 9:49:24 AM [IP: ]
อู่อู๋ตี่(ยอดยุทธสิบทิศ)กับบู้บ่อเต็กผู้ที่สร้างอาวุธสะท้านยุทธภพในเรื่องวีระบุรุษไร้น้ำตา เป็นคนๆเดียวกัน (แค่อ่านกันคนละภาษาเท่านั้น)--การที่อู่อู๋ตี่บอกความลับดาบจอมอสูรแก่เจี่ยซินนั้น น่าจะเพราะอู่อู๋ตี่จะต้องการหาคู่ต่อสู่ที่ทัดเทียมกับตัน เพื่อตนเองจะได้บรรลุขั้นสุดยอดของวรยุทธอีกขั้นหนึ่ง ผลก็คือการ คิดค้นสร้างสุดยอดอาวุธที่รู้จักกันดี นาม"พรัดพราก" ยังไงล่ะ
จาก วีร์
วันที่ 4/17/2006 2:53:59 PM [IP: ]
อยากหาซื้อเปนชุดมาอ่านอ่ะ หาได้ที่ไหนอ่ารู้ช่วยบอกหน่อยนะคั้บ
จาก ...
วันที่ 4/17/2006 12:14:14 PM [IP: ]
อยากให้เนี่ยฟงออกหน้าปกมากกว่านี้ แบบเดี่ยวๆเข้มๆ
จาก เพลงเตะวายุกระซิบ
วันที่ 4/16/2006 9:29:30 PM [IP: ]
แต่.นเฉิงฝีมืออ่อนกว่าตี้ชื่อเทียนไหงไปชนะสิบยอดยุทธที่ปราบตี้ชื่อเทียนได้หว่า???
จาก น่า
วันที่ 4/16/2006 9:28:05 PM [IP: ]
.นเฉิงฆ่าสิบยอดยุทธตอนที่เท่าไรอ่ะครับ จะไปโหลดมาดูมั่ง
จาก น่า
วันที่ 4/16/2006 8:31:27 PM [IP: ]
อีกประมาณ 1-2 เล่มมาแน่ครับ มาอย่างโหดด้วยครับ ไม่ผิดหวัง แต่เล่ม 75 นี้ รับชม เดอะ อู๋หมิง แฟนเตเซียโชว์อ๊อฟ ไปพลางๆก่อน
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/16/2006 11:47:37 AM [IP: ]
ฟงอวิ๋นจะกลับมาถึงตงง้วนเมื่อไรเนี่ยอยากเห็นฟงอวิ๋ยบู้มากคร้าบ
จาก ซันเงสึ(ผ่าจัทรา)
วันที่ 4/16/2006 2:37:43 AM [IP: ]
เนี่ยฟง กับ ปู้จิงอวิ๋น นั่นแหละครับพระเอกดูชื่อเรื่องสิ เด็ก. อิๆๆ แต่ช่วงนี้การเดินเรื่องจะเป็นของพวกลูกๆเขา เพราะพวกพ่อโดนแช่เย็นเพิ่งตื่นออกมา เห็นตอนนี้ ปู้เทียน,เซียนกระบี่,เสินฟง,อี้ฟง ยังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง แต่รอซักพักครับจะรู้ว่ารุ่นพ่อ เจ๋งกว่าหลายขุม ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า อย่างสงป้า เมื่อก่อนเก่งกาจขนาดเป็นจ้าวยุทธภพ มาได้หลายต่อหลายปี แล้วอั้ยพวก สิบยอดยุทธ,ตี้ซื่อเทียน กับอีกมากมาย ที่โพล่ออกมาแล้วทำให้สงป้ามันดูอ่อนดองมันไปอยู่ที่ไหนกันในยามที่สงป้าเป็นใหญ่บนธรณี ถ้าออกมาทันยุคสงป้า สงป้าคงเป็นลูกน้องของใครซักคนแน่เลย การลำดับความเก่งกาจของการ์ตูนเรื่องนี้จะให้เรียงยังไงก็ไม่ถูก งง Ship
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/15/2006 3:12:08 PM [IP: ]
แล้วภาคนี้ครายเป็นตัวเอกอ่ะ เริ่มงงไปหมดแย้ววเนีย
จาก ..
วันที่ 4/14/2006 11:06:44 PM [IP: ]
...
จาก ...
วันที่ 4/14/2006 1:59:20 AM [IP: ]
อ้าวต้วนล่างคืออะไรอ่ะ คนเลว ผมแดง แขนด้วน
จาก 11111111111111
วันที่ 4/13/2006 9:09:32 PM [IP: ]
เรื่องนี้คนดีจะแขนด้วน แล้วคนเลวจะมีผมสีแดง
จาก 0000000000000
วันที่ 4/13/2006 7:04:35 PM [IP: ]
สมุนเจี๋ยซินด้วนไป3คนแล้ว
จาก .........
วันที่ 4/13/2006 6:24:25 PM [IP: ]
ตอนล่าสุด ลูกของ 10 ยอด ยุทธ เป็นพระเอก มีอาวุธ คล้ายๆๆ เร่อง วีรบุรษ ไร้น้ำตา สนุก แล้ว ส่วน ลูกศิษย์ ของ อู่หมิ่งตัว.สุดๆๆ เลย ฆ่า 10 ยอดยุทธ
จาก
วันที่ 4/13/2006 6:04:06 PM [IP: ]
อาไร จ้า ลืมไปแล้วเหรอว่า พ่อของต้วนล่าง เก็บเคล็ดวิชา พิฆาต เท. ไว้ เหอๆๆๆๆๆๆๆๆนี่แระเดว บทสรุปก็จะกราจ่างเอง
จาก ซื้อทุกคร้ง
วันที่ 4/13/2006 12:44:21 AM [IP: ]
อยากรู้เรื่องอ่ะใครรู้ช่วยเล่าหน่อยเด๊ะ ว่าหลานอู่กับ เสินฟงทำไม หน้าเหมือนกั แล้วถ้าเป็นแฝดกันแล้วทำไมหยุนหลิงไม่เคยพูดถึงหลานอู่ แล้วหลานอู่ไปอยู่สำนักสายฟ้าครามได้ไง งงจริงๆนะ
จาก จอมอสูร
วันที่ 4/13/2006 12:38:34 AM [IP: ]
รู้นะว่าอยากรู้เรื่อง ด่าไปงั้นแหละตัวเองก็แปลภาษาจีนไม่ออกเหมือนกัน 555 เซ็ง...คือถ้าไม่อยากรู้เรื่องล่วงหน้าก็ไม่ต้องเข้ามาอ่านดิ ง่ายๆ รอตามแผงอย่างเดียว ไม่รู้เรื่องล่วงหน้าชัวร์ เคยเข้ามาอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเคยเจอคนที่เขาแปลภาษาจีนออก เขาก็เล่าให้ฟังหมดเท่าที่อยากรู้ไม่เห็นมีใครเขาว่าอะไรเลย เขาก้รอให้เล่าเรื่องราว ให้ฟังเอ้ยให้อ่าน ที่เว๊บบอร์ดน่ะ เดี๋ยวนี้เข้ามาสังคมฟงอวิ๋นเปลี่ยนไปเยอะ รู้อะไรมาเล่าไม่ได้เลยโดนเลย...
จาก จอมอสูร
วันที่ 4/13/2006 12:27:20 AM [IP: ]
จริงๆ เจี๋ยซินก็ออกมาตั้งหลายเล่มแล้วนะ แต่เพิ่งขึ้นเป็นตัวบรรยายเมื่อเล่ม 74 นี้ครับ เห็นมาตั้งแต่ตอนที่เอากล่องใต้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆที่พวกหลวงจีนสวดมนต์สะกดอยู่ ซึ่งก็คือดาบจอมอสูรนั่นเอง เห็นเป็นเงาดำๆ หูแหลมๆก็ไม่ต้องสืบแล้วครับ ตระ.ลเจี๋ยชัวร์ แต่ที่งงกว่าคือ เห็นว่าสิบยอดยุทธ เคยสู้ตี้ซื่อเทียน จนชนะมาแล้วเมื่ออดีต (อดีตคือเมื่อสมัยฟงอวิ๋นสู้กับต้วนล่างยังเรียกว่าอดีต) แต่มาภาคนี้ ยังดูไม่ค่อยแก่ แถมมีลูกเด็กอีก แล้วเมียจะ...หรือว่าหัวงู ขัดกับอู๋หมิงที่ผมขาวโพลน...หรือหวายเมี่ยที่แก่แล้วดันน่าเกลียดซะไม่เห็นหล่อเหมือนตอนหนุ่มๆ ซึ่งก็ผิดกับอู๋หมิงที่ยิ่งแก่ยิ่งหล่อ เฮ้อ อนาถชีวิต อ้อ อีกอย่าง อ้าวไป้ ที่เป็นลูกของอ้าวเทียนก็มีแม่ที่น่าตา OK อ้าวเทียนก็จ้าวสำอางค์ แต่ดูหน้าตาฉาวโฉ่ของอ้าวไป้ซิครับ ลูกคนข้างบ้านแหงเลย ถึงได้อกตัญญูตัดแขนปู่ตัวเองได้ งง...
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/12/2006 3:13:03 PM [IP: ]
หน้าปกเล่ม75คืออู๋หมิงกับกระบี่วีรชนที่หักแว้วคับแต่ฟง กับอวิ๋นจาสู้เจี๊ยซินได้หรอ ผมว่าคงต้องใช้ .พลังไร้ประมาณแน่นอน
จาก ?
วันที่ 4/12/2006 3:09:13 PM [IP: ]
อยากอ่านเล่ม75แต่มางงเล่ม74เพราะเจี๊ยซินโผ่ลมาได้ไง งง
จาก ?
วันที่ 4/12/2006 3:05:06 PM [IP: ]
ช่ายๆ บอก ทำไม แค่ใบ้ก็พอ ผมรู้เรื่องเท่าเล่มที่ฮ่องกง เค้าออก ผมยังไม่มาอวดเลย
จาก ....
วันที่ 4/12/2006 1:24:34 PM [IP: ]
ปกเล่ม75อู๋หมิงคนอายุ80กว่าหน้าตายังงี้หรอนี่หุหุ
จาก ..........
วันที่ 4/12/2006 12:11:24 PM [IP: ]
ผมอยากจะทราบว่าเรื่องนี้มีอีกกี่เล่มถึงจะอวสานครับ
จาก อัมรินทร์ มะเม๊าะ
วันที่ 4/12/2006 7:52:16 AM [IP: ]
อยากอ่านจะแย่อยู่แล้วครับ
จาก วอร์ลอร์ดมูซาชิ
วันที่ 4/12/2006 12:10:10 AM [IP: ]
ดูกันไปเรื่อยๆแหละน่ะ...ขำๆ ผมไม่ได้บอกซะหน่อยว่าใครตาย ใครด้วน แค่บอกว่าเล่ม 75 มันส์หยดเท่านั้น แต่เรื่องตาย เรื่องด้วน เป็นธรรมดาของฟงอวิ๋นไปแล้วหล่ะครับ เห็นได้เกือบทุกเล่.วนเรื่องของอู๋หมิงนั้นดูหน้าปกก็รู้ว่าเล่ม 75 อู๋หมิงได้บทเด่นแน่ๆครับ ขำๆ...
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/11/2006 8:31:31 PM [IP: ]
เล่ม75นี่อวิ๋นหรืออู๋หมิงอะ
จาก ....
วันที่ 4/11/2006 6:45:22 PM [IP: ]
อีกเป็น 100 ครับ...แต่ไมเมืองไทยไม่พิมพ์สีมั่งอ่ะ...อยากได้ๆๆๆๆๆ
จาก BONCLUB
วันที่ 4/11/2006 5:40:09 PM [IP: ]
อีกประมาณกี่เล่มจะจบครับ
จาก รอคอย
วันที่ 4/11/2006 5:01:11 PM [IP: ]
ช่วยโหวดหน่อยดิ
จาก
วันที่ 4/11/2006 4:59:42 PM [IP: ]
aทำไมต้องทะเลาะกันด้วยเนี่ยบางคนเค้าก็อุตส่าห์บอกเพราะเค้าอาจจะเห็นพวกคุณสนใจก็ได้ แต่ผมขอเตือนคุณเซียนหน่อยนะครับว่าคราวหลังคุณแค่บอกใบ้ก็พอ
จาก เด็กแนว
วันที่ 4/11/2006 10:22:52 AM [IP: ]
ไม่น่าอ่านเช่นกันเขาอุสาร์แค่บอกเป็นทางอยากอวดฉลาดวางั้นอ่าครับ อยากอ่านแล้ว
จาก ความหวังดี
วันที่ 4/11/2006 9:49:22 AM [IP: ]
spoil ทำไม ไม่น่าเข้ามาอ่านเลย - -
จาก ...เออ เก่งครับเพ่
วันที่ 4/11/2006 8:37:06 AM [IP: ]
เล่ม75หวงอิ่งตายถูกเจี๋ยซินฆ่าและเล่มหน้าไร้ทุกข์จะแขนขาด ท่าไม้ตายของอู๋หมิงแรงกว่าหมื่นกระบี่สู่หนึ่งซะอีก คนที่คุณไร้ปัญญาบอกก็คือไร้ทุกข์แขนขาดนั่นเอง
จาก เซียน
วันที่ 4/11/2006 4:38:17 AM [IP: ]
เล่ม 75 ประมาณว่าบู๊ระเบิด ใครไม่เคยเห็นอู๋หมิงโชว์พาวเวอร์ จะได้เห็นแน่ คราวนี้เป็นโชว์ชุดใหญ่ครับ แถมได้แขนวิเศษด้วย สรุปคือ ถึงแม้ อู๋หมิงมีแขนเดียวแต่ว่า โอ้โห...ทำไปได้ แต่คนที่ยังมีแขนครบอยู่บางคนก็...ด้วนอีกแล้วครับท่าน เป็นใครก็ติดตามกันนะ ที่ว่าไม่เห็นหมื่นกระบี่สู่หนึ่งน่ะ เดี๋ยวดูเล่มนี้นะ ท่าใหม่ๆตูมๆ เท่ห์กว่าเดิมเยอะ
จาก ไร้ปัญญา
วันที่ 4/10/2006 9:05:18 PM [IP: ]
หน้าปกเท่ห์
จาก 182
วันที่ 4/10/2006 5:45:25 PM [IP: ]
ทำไมไม่เห็นอูหมิง ใช้หมื่นกระบี่สู่หนึ่งเลย หรือว่าสูญเสียไปตอนโดนตี้ซื่อเทียนทำลายแขน
จาก ...
วันที่ 4/10/2006 5:11:59 PM [IP: ]
อยากอ่านเหมือนกันครับ
จาก แน็ป
วันที่ 4/10/2006 5:10:59 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 4/10/2006 4:18:21 PM [IP: ]
อยากอ่านเร็วจังอ่ะเล่ม 75 อ่ะ หน้าปกสวยดีอ่ะ
จาก โกคิ
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500