BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 

การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 40 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 209 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 10/1/2008 5:28:43 PM [IP: 124.120.245.13]
เมื่อไหร่95จะวางขายซะที
จาก อิน
วันที่ 8/14/2008 1:55:40 PM [IP: 222.123.171.210]
เล่มที่ 94 ออกหรือยังครับ
จาก นิรนาม
วันที่ 8/11/2008 1:15:10 PM [IP: 58.9.54.183]
94จะออกเมื่อไรหรอ
จาก นานะ
วันที่ 8/4/2008 4:29:20 PM [IP: 124.120.151.238]
93 ซื้อแล้วมัน.
จาก ม่ออิงสง
วันที่ 5/16/2008 12:41:58 PM [IP: 58.9.55.45]
จะออกเมื่อไรอ่ะครับ นานมากเลย
จาก -*-
วันที่ 5/8/2008 9:25:23 PM [IP: 118.172.231.68]
ไอ้สัดบูราพัด
จาก .
วันที่ 5/8/2008 5:40:06 PM [IP: 202.173.209.37 192.168.4.156]
ไอสัดไม่ยอมออกกุอยากอ่านมากมาย
จาก
วันที่ 5/5/2008 2:21:30 PM [IP: 124.157.137.220]
92เมือไหร่จะออก.
จาก ดาบมังกรหยก
วันที่ 4/4/2008 10:58:36 PM [IP: 58.10.158.155]
92นานนะเนีย
จาก .........
วันที่ 3/30/2008 10:30:21 AM [IP: 118.172.231.26]
กรม กรม เมือไรจาออกอะอ่านเล่ม91จนเบือแววกำกำ
จาก เนียฟง
วันที่ 3/24/2008 5:11:31 PM [IP: 118.173.236.169]
เมื่อไรฟงอวิ๋น เล่มที่ 92 จะออกละครับ รอเก็บมานานแล้วนะ ช่วยกรุณาวางแผงเร็ว ๆ ด้วยนะครับ
จาก ฟูงิ
วันที่ 3/23/2008 8:45:51 PM [IP: 61.19.65.189]
ใครมีเว็บอ่านฟงอวิ๋นบ้าง
จาก
วันที่ 3/22/2008 10:23:59 AM [IP: 203.149.16.42 10.222.1.163]
ผมไปดูในเวบอื่นมา ไม่จบง่ายครับมีอีกหลายตอนมากมีตัวละครใหม่อีกเพียบ มี.บพรัดพราก อีก 2 ใบแนะ ดูเหมือนจิ้งอวิ้นจะเก่งที่สุดครับ แต่ก็เสียท่าจนมีแผลเป็นบนใบหน้าครับ
จาก ราชันย์สวรรค์
วันที่ 3/22/2008 1:56:00 AM [IP: 58.10.158.15]
นายแล้ววุย2อีก10 จะออกไม
จาก คนสิครับ
วันที่ 3/17/2008 5:37:22 AM [IP: 58.10.158.94]
รอนาน
จาก เทพกระบี่
วันที่ 3/17/2008 5:37:21 AM [IP: 58.10.158.94]
รอนาน
จาก เทพกระบี่
วันที่ 3/17/2008 5:37:21 AM [IP: 58.10.158.94]
รอนาน
จาก เทพกระบี่
วันที่ 3/11/2008 12:50:22 PM [IP: 222.123.23.23]
สงสัยติดเรื่องลิขสิทธ์ อีกแน่ๆ เลย
จาก ละอ่อนเจียงฮาย
วันที่ 3/6/2008 2:28:07 PM [IP: 125.25.162.168]
เมื่อไหร่ 92 จะออกซักทีข้ารอนานแล้วนะ อารมณ์.้อยยยยยยยยย มัวทำไรอยู่รู้มั้ยว่าคนเค้ารออ่านกว่าจะออกจนจะเปลี่ยนไปอ่านเรื่องอื่นอยู่แล้ว รอเปนชาติ
จาก จิ้งอวิ๋น
วันที่ 3/6/2008 10:56:11 AM [IP: 118.173.236.5]
.ช้าเลย
จาก เอ
วันที่ 2/29/2008 9:30:36 PM [IP: 58.10.158.198]
92ช้าเหลือเกินรอ10ปีจะออกมะเนียหะหะ
จาก เทพกระบี่ตงง้วน
วันที่ 2/29/2008 9:30:04 PM [IP: 58.10.158.198]
92นานและนะเนีย รอจนท้อแต่ใจยังรอใด้555+
จาก อู๋หมิง
วันที่ 2/26/2008 5:14:41 AM [IP: 58.10.158.25]
เทพกระบี่ตงง้วนไม่น่าบาดเจ็บ
จาก อู๋หมิง
วันที่ 2/26/2008 5:13:20 AM [IP: 58.10.158.25]
92ออกแล้วจะซื้อให้หมดเลย
จาก เทพกระบี่ตงง้วน
วันที่ 2/25/2008 1:54:02 PM [IP: 125.25.177.247]
เมื่อไหร่เล่ม 92 จะออกซักที ข้าขอนานแล้วนะ
จาก จิ้งอวิ๋น
วันที่ 2/25/2008 11:06:08 AM [IP: 58.9.70.107]
92 จะออกเมื่อไรครับ
จาก เด็กน้อย
วันที่ 8/24/2006 9:35:59 AM [IP: ]
เมื่อไรจะจบสักที
จาก จอมอสูร
วันที่ 4/22/2006 6:28:07 PM [IP: ]
มันหนุกดี
จาก ปู้เทียน
วันที่ 3/29/2006 9:15:06 AM [IP: ]
ฟงอวิ้น เล่ม 74 ออกวันพุดที่ 29 ป่ะ เนี่ย รออยู่
จาก Athrena
วันที่ 3/27/2006 1:36:57 PM [IP: ]
190บาทครับ
จาก Foam
วันที่ 3/25/2006 12:30:58 PM [IP: ]
นิยาย ฟงอวิ๋น ราคาเท่าไหร่คับ ใครรู้บ้าง
จาก MoXy
วันที่ 3/22/2006 2:11:57 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 3/22/2006 2:11:55 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 3/22/2006 2:11:54 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 3/22/2006 2:11:52 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 3/22/2006 2:11:52 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 3/22/2006 2:11:11 PM [IP: ]
ไม่มีใครชนะฟงอวิ๋นได้หรอก 555555
จาก Pat
วันที่ 3/22/2006 10:41:56 AM [IP: ]
เป็นหนังสือการ์ตูนที่อ่านกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ เราอ่านมาตั้งแต่เรียน ม.4 นี่เราอยู่ปี 3 ก็ยังอ่านอยู่และก็ม่อยากให้จบเลยอยากให้มีออกมาเรื่อย ขอให้คนเขียนเรื่องจินตนาการต่อไปเรื่อยๆ แต่ขออย่างเดียว ให้วาดปู้จิ้งหอิ๋นหล่อๆๆหน่อย คับ ขอบคุณคับ
จาก เนี้ยฟง
วันที่ 3/19/2006 4:25:45 PM [IP: ]
ที่พวกคุณบอกว่าไปดูมาจากบอร์ดตรงไหนอ่ะ
จาก เซียน
วันที่ 3/16/2006 5:08:44 PM [IP: ]
ปู้จิ้งอวิ๋นสู้ชายผมทองไม่ได้
จาก เซียน
วันที่ 3/16/2006 3:49:33 PM [IP: ]
ใครมีเวปฟงอวิ๋นเป็นภาษาไทยบ้างคับเพราะผมมีแต่ภาษาฮ่องกง
จาก เซียน
วันที่ 3/15/2006 3:05:05 PM [IP: ]
เฮ้อ...กว่าจะได้
จาก เบื่อ
วันที่ 3/15/2006 3:04:43 PM [IP: ]
เหล่าสรรพ สั__ต__ว์....ลองดูสิ จะได้ไหม
จาก เบื่อ
วันที่ 3/15/2006 3:03:36 PM [IP: ]
เหล่า สรรพ ....โอ้ พระเจ้า...
จาก เบื่อ
วันที่ 3/15/2006 3:02:31 PM [IP: ]
ม่ออิงสง...ตกหน้าผาบาดเจ็บสาหัส แล้วตายเอง .(แต่อู๋หมิงมีเหล่าสรรพ.มารับ เลยยังไม่เดี้ยง)..หลงเอ๋อ แค่ตามมาทำลายศพของม่ออิงสงมิใช่หรือ..เขาไม่ได่ฆ่าอิงสงนี่นา
จาก เบื่อ
วันที่ 3/14/2006 2:14:52 AM [IP: ]
ออกช้าจัง 74อ่ะ
จาก อี่น่ำเทียน
วันที่ 3/13/2006 4:56:51 PM [IP: ]
www.comicsworld.com/ครับ
จาก เซียน
วันที่ 3/13/2006 1:30:41 PM [IP: ]
เพื่อนไปอ่านจาก web ใหนมาบอกทีได้ไหมครับ หรือไม่ก็ส่งมาที่ mart2216@.์ดอทคอม จะเป็นพระคุณอย่างสูงๆๆๆ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 3/13/2006 1:29:27 PM [IP: ]
เพื่อนไปอ่านจาก web ใหนมาบอกทีได้ไหมครับ หรือไม่ก็ส่งมาที่ mart2216@. จะเป็นพระคุณอย่างสูงๆๆๆ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 3/13/2006 1:26:53 PM [IP: ]
เมื่อไรจะออกรอจะแย่อยู่แล้ว ออกเถอะครับ
จาก .อู๋
วันที่ 3/11/2006 5:46:47 PM [IP: ]
กระบี่วีรชนมี2เล่ม
จาก เซียน
วันที่ 3/11/2006 4:54:37 PM [IP: ]
เซียนกระบี่โดนศอกของปู้จิ้งอวิ๋นไปเต็มๆแต่ว่าเซียนกระบี่ยังไม่ได้ยอมแพ้แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยไว้แล้วเซียนกระบี่เอากระบี่ของผู้หญิงมาสู้ แต่ตอนหลังกระบี่เลิศภพจบแดนมีรอยร้าวเพราะโดนหม้ออิงสงดีดใบหญ้าใส่ในตอนหลังหม้ออิงสงถูกเซียนกระบี่ฆ่าตายพวกคุณไปดูมาจากเวปอะไรเป็นภาษาไทยรึป่าว แต่ของผมเป็นภาษาฮ่องกง
จาก เซียน
วันที่ 3/10/2006 5:19:32 PM [IP: ]
ผมกดคะแนนจาก548ไปเป็น699แล้วแฟนๆฟงอวิ๋นช่วยกดกันมากๆหน่อยนะครับ
จาก ปีศาจไร้พ่าย
วันที่ 3/9/2006 12:59:07 AM [IP: ]
หลงเอ๋อแพ้ปู้จิ่งอวิ๋น 555555+โดนศอกเต็ม
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 3/8/2006 4:57:04 PM [IP: ]
เซียนกระบี่สามารถใช้กระบี่ที่23ได้
จาก เซียน
วันที่ 3/8/2006 4:45:13 PM [IP: ]
ชายผมทองชื่ออะไรแต่ผมรู้ว่าชายผมทองคนนั้นไปเจอเเละตกลงไปในวังน้ำวน เเละเขาได้ทำลายมังกรรูปปั้นที่อยู่กลางวังน้ำวน
จาก
วันที่ 3/8/2006 3:58:08 PM [IP: ]
น้องชายSpurt ก็ไปอ่านเรื่องอื่นซิ!!!
จาก Dee
วันที่ 3/8/2006 3:17:25 PM [IP: ]
มันจะรอให้คนเขียน ตายกันไปข้างหนึ่งก่อนป่ะ? ถึงจะได้ฤกษ์จบเนี้ย น่าจะจบแล้วทำเรื่องใหม่แทนดีกว่า เพราะหลังๆดูท่าจะหมดมุกเขียนแล้วจริงๆ แถมคะแนนนิยมยังตกอีกต่างหาก แปลว่าคนอ่าน(ส่วนใหญ่) เริ่มที่จะเฃ็งกันแล้ว แต่ก้อยังรอคอยยยย..... ว่ามันจะจบยังงัยอยากให้จบดีๆหน่อยละกันน่ะอ.หม่าแต่ก้อยังหวังว่าเพื่อนๆที่ติดตามอ่านจะยังติดตามต่อไปนา และอยากให้ทางสำนักพิมพ์แจ้งหน่อย ว่าทำมั๋ย ทำมัยมันออกช้าจัง แล้วยังเรื่องรูปเล่มที่ทุกคนติกันทุกคนเลย น่าจะเอาไปพิจารณาน่ะผมว่า ยังงัยก็ต้องขอบคุณที่นำการ์ตูนดีๆเข้ามาให้อ่านกัน ขอบคุณครับ
จาก spurt
วันที่ 3/8/2006 2:50:41 PM [IP: ]
จาก spurt
วันที่ 3/7/2006 5:29:57 PM [IP: ]
เซียนกระบี่สู้กับหลานอู่
จาก เซียน
วันที่ 3/7/2006 5:18:02 PM [IP: ]
สิบยอดยุทธ์ไม่ได้ปรากฏตัวนะ
จาก
วันที่ 3/7/2006 5:16:00 PM [IP: ]
ผู้ชายผมทองที่สู้กับอู๋หมิงทำให้อู๋หมิงได้ อู๋หมิงโดนฟันที่หน้าอกกับตรงแขน
จาก เซียน
วันที่ 3/7/2006 1:33:49 PM [IP: ]
เป็นไงล่ะในที่สุด "วีรบุรุษไร้น้ำตา"ก็มาตามคำเรียกร้อง ดีใจมากเลย
จาก วีร์
วันที่ 3/7/2006 1:31:13 PM [IP: ]
เล่มที่74 สิบยอดยุทธปรากฏตัวแล้ว
จาก น้องใจดี
วันที่ 3/7/2006 10:28:20 AM [IP: ]
หลานอู่จะกลับมาเล่ม 80 ครับ
จาก jimmy
วันที่ 3/6/2006 8:41:40 PM [IP: ]
4 ประหลาดเก่งเว่อร์ๆ ไร้ยินดีก็เก่งเกิน เดี๋ยวเผลอๆมีไร้สมอง ไร้ปัญญา อีก
จาก หนึ่งคลุ้มคลั่ง
วันที่ 3/2/2006 10:34:26 PM [IP: ]
เล่ม 73 เปงยางไงอ่ะ เล่าให้ฟังหน่อยดิ
จาก ถังซัมจั๋ง
วันที่ 3/2/2006 4:27:16 PM [IP: ]
ผู้หญิงคนหนึ่งตกลงไปในสุสานแล้วเจอธาตุมังกร
จาก
วันที่ 3/2/2006 12:57:16 AM [IP: ]
เรื่องต่อจากนี้เริ่มมั่วแล้วละครับ...สู้กันแหลก...เสียดายที่หวงอิ่งพอโผล่มาไม่กี่ฉากก็เดดสะมอเร่ซะแหล่ว... แต่ก็แสดงให้เห็นความต่างของอู๋หมิง กับหวงอิ่งเวลาสู้กับเจี๋ยซิน อู๋หมิงสู้ได้เป็นเรื่องเป็นราวกว่ามาก (แต่ก็รากเลือดเหมือนกัน)
จาก เบื่อ
วันที่ 3/1/2006 7:10:38 PM [IP: ]
ออกมาแล้วก็หายตามเดิมดีจริงๆ ผมว่าอีก10ปีอะกว่าจะจบท่าป็นอย่างนี้อะนะ
จาก
วันที่ 3/1/2006 11:32:15 AM [IP: ]
สรุปแล้วเดือนมีนาคม จะไม่มีฟงอวิ๋นออกใช่ไหมเนี้ย เซ็งจิงๆ
จาก ผนึกใบไม้เป็นดาบ
วันที่ 2/27/2006 11:05:23 AM [IP: ]
อู๋หมิงแขนขาดตอนไหน วิชาอะไรสุดยอดที่สุด
จาก
วันที่ 2/26/2006 3:45:58 AM [IP: ]
เรื่องการเมือง กรุณาไปโพลสที่อื่นนะครับ..
จาก เบื่อ
วันที่ 2/25/2006 10:02:38 PM [IP: ]
อยากจะบอกพวกที่ประท้วงที่สนามหลวงว่ามันทำให้คนส่วนมากลำบากเวงจริงๆนี้หรือเมืองพุทธ
จาก
วันที่ 2/24/2006 3:07:32 PM [IP: ]
เล่ม74ออกวันไหนเนี่ย...............!!!!!
จาก A.O.
วันที่ 2/22/2006 7:27:59 PM [IP: ]
เล่มบางจริงๆ แหละ...อย่างนี้เมื่อไรจะจบล่ะ..อาวุธอีกเพียบยังไม่ได้โผล่มา...พวกเก่งเวอร์ๆๆ ก็อีกเยอะ (จอมยุทธ์รุ่นหลังๆ นี่เก่งเว่อร์ดีจริงๆ)
จาก เบื่อ
วันที่ 2/19/2006 4:44:26 PM [IP: ]
กระดาษ2สีผมยอมเเต่128หน้าผมไม่ยอมถ้าเพิ่มเป็น228หน้าถึง40บาทผมก็ยอม
จาก
วันที่ 2/17/2006 4:28:26 PM [IP: ]
ตอนหลังอู๋หมิงใช้ซอดวลกับพิณของคนผมทอง
จาก
วันที่ 2/16/2006 9:50:29 PM [IP: ]
ชอบฟงเกลียด..้ชาติผิดวิธี แถมอ้าง.ไม่ค่อยชอบทักษินดู.ๆไงไม่รู้
จาก Haili
วันที่ 2/16/2006 1:22:39 AM [IP: ]
ฟงอวิ๋นจงเจริญ
จาก zai zai
วันที่ 2/16/2006 1:22:38 AM [IP: ]
ฟงอวิ๋นจงเจริญ
จาก zai zai
วันที่ 2/15/2006 11:34:23 AM [IP: ]
flat_191@.
จาก แฟลต
วันที่ 2/15/2006 11:26:48 AM [IP: ]
อยากดูบ้างอะครับ ตอนฟงอวิ๋นสู้กับพวกแย่งธาตุมังกรอะครับ ดูจากเวปไหนเหรอคับช่วยส่งให้หน่อยนะครับ จะกราบขอบพระคุณงามงามเลย
จาก แฟลต
วันที่ 2/15/2006 12:39:19 AM [IP: ]
นี่พวกนายไปดูตอนที่เนี่ยฟงแย่งธาตุมังกรกับอี้ฟงที่เว็บไหนอะ ใครรู้ช่วยบอกที ไม่เอาเว็บคอมมิกเวออะมีแล้ว เอาเว็บอื่นที่มีเรื่องเกี่ยวกับฟงอวิ๋นอะ บอกทีนะหรือไม่ก็@มาที่นี้นะ phaxp@. ขอบคุณมากท่าจะกรุณาบอกเว็บอื่นๆคับ
จาก
วันที่ 2/14/2006 2:15:57 PM [IP: ]
แล้วฟงอวิ๋นอนิเมชั่นจะได้ดูกันตอนไหนละ
จาก เฒ่าทารก
วันที่ 2/13/2006 9:15:06 AM [IP: ]
หลังจากที่เคยเป็นการ์ตูนสุดโด่งดังบนเกาะฮ่องกง จนทำให้มันถูกสร้างเป็นภาพยนตร์จอเงินมาแล้วครั้งหนึ่ง บัดนี้ ฟงอวิ๋นจะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของอนิเมชั่นเต็มรูปแบบโดยทีมงาน Asia Animation ของฮ่องกงซึ่งเคยผ่านงานสร้างอนิเมชั่นในบ้านเกิดตัวเองมาแล้วระดับหนึ่ง ผลงานที่ชาวไทยน่าจะรู้จักบ้างของบริษัทนี้คือเรื่อง Master Q : Incredible Pet Detective หรือ ลุงเชย108ฮา(เหล่าฟูจื่อ) แบบอนิเมชั่น สำหรับรายละเอียดของตัวภาพยนตร์อนิเมชั่นฟงอวิ๋นนี้ กำกับโดย Dante Lam ซึ่งมีผลงานที่ผ่านมาคือภาพยนตร์เรื่อง คู่พายุฟัด (Twin Effects) และทาง Asia Animation ก็ได้ทำการปล่อยตัวอย่างหนังมาให้ดูกันแล้ว จากตัวอย่างหนังก็ยังไม่มีเนื้อเรื่องชัดเจนนอกจากที่พอจะเดาได้ว่าเป็นเนื้อเรื่องหลังจากฉบับภาพยนตร์ไปแล้ว จุดที่น่าสนใจของฟงอวิ๋นฉบับอนิเมก็คือความพัฒนาของการ์ตูนฮ่องกงที่มีฉากวาดผสมผสานกับ CG ในระดับเดียวกับญี่ปุ่น (ส่วนเรื่องออกแบบตัวละครนี่คงต้องทำใจกันต่อไปล่ะนะครับ -_- ' ฟงกับอวิ๋นยังหน้าตายังดูละม้ายคล้ายกันเลย) ซึ่งอีกหน่อยอนิเมชั่นฮ่องกงอาจจะขึ้นมาเทียบเคียงรุ่นพี่อย่างเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็ได้ --ข้อความจากเว็บhttp://www.cartoon.co.th/news/read_news.asp?id=315&cid=1 มีตัวอย่างให้ดาวโหลดด้วยนะ ภาพสวยดี
จาก วีร์
วันที่ 2/12/2006 3:53:50 PM [IP: ]
มันจะไม่เป็น 4 ปี สิ ก็เค้ากำลังพยายามเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะสิ จาก 4 ปี เป็นกี่ปีก็ไม่รู้ สาธุขอให้กรรมนำสนองมันเร็วๆ ด้วยเถอะ ต้องขอโทษด้วยน่ะครับ เมื่อไหร่จะได้อ่านเล่มจบสักทีรอไม่ไหวแล้ว สุดยอด ยอมรับ
จาก เฮ้อ
วันที่ 2/11/2006 6:12:43 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นจงเจริญจ้า...
จาก สาวก The Storm Rider
วันที่ 2/11/2006 11:43:22 AM [IP: ]
ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบคุณ. (กลับกลอก ได้คืบจะเอาศอก) แต่เกลียดคุณทักษิณเข้ากระดูก (คนอะไรจ้องขายแต่สมบัติชาติ หลีกเลี่ยงการตอบคำถาม อ้างแต่ดาวพุธ พอจวนตัวก็ร้องไห้ไหว้นักข่าว พอได้ทีก็ด่านักข่าวว่าไม่สร้างสรรค์ ปิดกั้นการตรวจสอบสุดฤทธิ์ คอรัปชั่นไม่เคยจับใครได้เลย พอดีกว่า..) แต่ผมก็ไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาโพลสในเว็บนี้หรอกนะครับ บางทีแค้นใจผมก็เข้าใจนะ แต่เว็บนี้เป็นโลกการ์ตูน ก็เว้นๆ ไว้บ้างก็ดีนะครับ
จาก เบื่อ
วันที่ 2/11/2006 7:56:57 AM [IP: ]
ผมว่าให้เค้าทำงานให้ครบ4ปีก่อนเถอะครับและถ้าถอดถอนตอนนี้ใครจะเป็นนายกล่ะ คิดว่าใครทำได้ดีที่สุดล่ะครับในตอนนี้และถ้าเลือกตั้งก็เสียเวลาอีกนะและไม่ควรโพสเรื่องการเมืองในนี้นะ
จาก
วันที่ 2/10/2006 1:09:46 PM [IP: ]
ซื้อเล่ม 73 มาแล้วครับ.บางเลยครับ เอาเปรียบจังเลยอ่ะ
จาก eee
วันที่ 2/10/2006 12:45:27 PM [IP: ]
ความผิดสำคัญ และบาปร้าย 7 ประการ ของนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร 1.เป็นนักธุรกิจเก็งกำไรในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นโชคร้ายของสังคมไทยที่มีนักธุรกิจเก็งกำไรที่เก่ง มีความสามารถทางเทคนิค แต่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นความไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม เพราะผู้นำประเทศหรือนักการเมืองไม่ควรทำธุรกิจหรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ มาเกี่ยวข้อง ปัญหาดังกล่าวจึงนำมาซึ่งการใช้อำนาจเพื่อ 2 หน้าที่จนเกิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการใช้อำนาจในคราบนายกฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ธุรกิจประเภทนี้เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจสีเทา ไม่สะอาด เพราะใช้อำนาจทางการเมืองไปเอื้อประโยชน์ ดังนั้น การที่นายกฯ ทักษิณ ไม่ล้างมือจากธุรกิจอย่างเด็ดขาด จึงเป็นบาปตั้งแต่แรกเริ่ม โดยเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นก็ไม่ต้องการให้นักการเมืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ จึงบัญญัติให้มีหุ้นส่วนไม่เกิน 5% และหากต้องการรับประโยชน์อยู่ต้องยกให้นิติบุคคลดูแลจัดการทรัพย์สินแทน แต่นักการเมืองในคราบนักธุรกิจไม่มีใครปฏิบัติตาม 2.โกหกและ.ลวงประชาชน เห็นคนจนเป็นคน. การใช้นโยบายแก้ปัญหาความยากจนต่างๆ เป็นประชานิยมแบบหมุนเวียนและยึดโยงหนี้ ใช้เงินของรัฐซื้อความนิยมของพรรคและส่วนตัว มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี เป็นแบบอย่างทางสังคมไม่ได้ มีแนวคิดว่าคนจนเพราะไม่ขยัน แต่ละเลยไม่พูดเรื่องโครงสร้าง ที่คนจนออมเท่าไหร่ก็ไม่รวย ด่าคนดีของสังคมที่ออกมาท้วงติงการทำงานของรัฐบาล เห็นตัวเองฉลาดกว่าใครแต่เพียงผู้เดียว ไม่รับฟังความเห็นต่าง มีการโกหกเป็นพื้นฐานส่วนตัว เช่นกรณี สมัชชาคนจน การแก้ปัญหาความยากจน ที่ดิน และการเลี่ยงภาษี 3.ไม่มีศีลธรรมในจิตใจ ไม่รู้จักพอ จากการซุกหุ้นซ้ำครั้งที่ 2 เพื่อเลี่ยงภาษี บ่งบอกนิสัยถาวรว่า ทำธุรกิจโดยไม่มีหลักศีลธรรม เป็นนักการเมืองที่รวยขึ้นๆ ขณะคนอื่นจนลงๆ แสดงให้เห็นว่าเป็นคนได้ไม่รู้จักพอ นอกจากนั้นยังมีนโยบายมอมเมาอบายมุขให้สังคมเพิ่มขึ้นโดยเปลี่ยนธุรกิจสีเทาให้ถูกกฎ.ย เช่น การขายหวยบนดิน โดยไม่สนใจศีลธรรมทางสังคมเพื่อเงินอย่างเดียว 4.ผูกขาดอำนาจทางการเมืองแต่เพียงผู้เดียว โดยใช้ระบบบริษัทพรรคการเมือง สร้างการขึ้นต่อด้วยเงินตราและผลประโยชน์ แทรกแซงองค์กรถ่วงดุล รวบอำนาจฝ่ายต่างๆ ถีบตัวขึ้นเป็นเด็จการรัฐสภา ถือว่า เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ ยึดอำนาจผู้แทนประชาชนที่ถูกเลือกเข้ามาให้เป็นทาสสวามิภักดิ์ สนองการใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มตนเอง ถีบตัวจากรัฐบาลพรรคเดียวเป็น รัฐบาลโดยคนๆ เดียวแบบเบ็ดเสร็จ จึงถือเป็นทรราชย์ทางการเมืองอย่างชัดเจน 5.เอาเปรียบประชาชน เป็นคนเห็นแก่ได้ ใช้เงินซื้อได้ทุกอย่าง และเอางบประมาณของแผ่นดินหาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด ทั้งในการสร้างคะแนนนิยมของพรรคหรือใช้งบรัฐแก่กิจกรร.วนตัว การขายหุ้นชินคอร์ปให้ต่างชาติโดยแก้กฎ.ยการถือครองสัดส่วนของต่างชาติจาก 25% เป็น 49% เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง เป็นการขายชาติที่เห็นแก่ได้ที่สุด การทำ FTA โดยไม่เปิดเผยข้อมูลและไม่ผ่านรัฐสภา แลกผลประโยชน์ส่วนตัวโดยธุรกิจดาวเทียมและโทรคมนาคม กับความเสียหายของคนส่วนใหญ่ โดย.ให้ดูภาพรวมถือเป็นการเอาเปรียบอย่างไร้ยางอาย 6.ทำตัวเป็นอาชญากรทางการเมือง จากการเป็นตำรวจเก่าและเรียนจบอาชญวิทยา เข้าข่ายวิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์ มีนโยบายสร้างความรุนแรง ใช้ม๊อบชนม๊อบเพื่อลดกระแสต่อต้านตัวเอง สั่งข้าราชการล่ารายชื่อหนุน ใช้กระบวนการยุติธรรมแบบเลือกปฏิบัติ ฟ้องร้องประชาชนที่เห็นต่าง นโยบายปราบปรามใน 3 จังหวัดภาคใต้ มีนโยบายปราบปรามยาเสพติดโดยมีการฆ่าตัดตอนแต่ไม่มีการตรวจสอบ สร้างฐานดัชนีบนความตายเพื่อเป็นคะแนนนิยมโดยไม่สนใจชีวิต 7.ไม่มีความเสียสละ นักการเมืองที่ดีต้องมีความเสียสละ เข้ามาเป็นนักการเมืองเพื่อทำเพื่อผู้อื่น หากรวยอยู่แล้วต้องจนลง การเป็นนักการเมืองต้องไม่มีการลงทุน หรือกอบโกยประโยชน์จากอำนาจที่มี แต่ พ.ต.ท.ทักษิน ชินวัตร ไม่เคยมีความเสียสละ แม้แต่การเสียสละจากความเข้าใจผิดเรื่อง 19 ล้านเสียงที่ไว้วางใจ ไม่ยอมลาออกและรับผิดชอบทางจริยธรรมใดๆ การหมดความชอบธรรมตามบาปร้ายทั้ง 7 ประการ จึงนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยในรัฐบาลทักษิณอย่างปฏิเสธไม่ได้
จาก the sith lord
วันที่ 2/9/2006 5:37:58 PM [IP: ]
ผมว่านะครับ ตอนแรกๆอะของภาคนี้ มาถึง4ประหลาด หรือว่าอ้าวไป้ ดูๆไป เก่ง.ๆอ่า แล้วอย่างไร้ทุกข์หรือไร้ยินดีอย่างเงี้ยะ เก่ง.ๆ แต่พอเนี่ยฟงหรือจิ้งอวิ๋นฟื้นมาใช้กระบวนท่าเดียว 1ประหลาดตายเลย แบบว่าเก่งเวอร์ๆอ่าครับ แล้วตอนนี้เจี๋ยซินจะเก่งขึ้นขนาดไหนเนี่ย กินธาตุมังกรไปเม็ดนึง แล้วยังไม่รู้เลยว่า จะสำเร็จท่าทศทิศไร้พ่าย ที่ถ้ำดันเมฆถึงไหนแล้ว เพราะตอนนั้นฉายแค่ได้เพลงฝ่ามือมา ท่าเดียว
จาก SnIpEr
วันที่ 2/9/2006 5:35:27 PM [IP: ]
แล้วตอนหลัง อี้ฟงจะกลับใจกลับเปงคนดีหรือเปล่าอ่าครับ
จาก SnIpEr
วันที่ 2/9/2006 5:12:54 PM [IP: ]
แหมมันเป็นเรื่องยาวนี่น่า มันก้อต้องยาวเป็นธรรมดาอยู่แล้ว แต่ว่าใครช่วยบอกหน่อย ฟง กับ เซียว อะไรมันจะออกเยอะกว่ากันแน่ อยากรู้จิงๆนะ
จาก ทัคคุง
วันที่ 2/9/2006 3:59:12 PM [IP: ]
ไงก็สู้สิงหไกรภพ ไม่ได้ครับโหพระเอกควงพระขรร เท่สุดๆ ดูทีไรหลับทุกที
จาก มั่วเขียนสือ
วันที่ 2/8/2006 7:14:57 PM [IP: ]
ก็ตอนท้ายๆที่แย่งธาตุมังกรกันอี้ฟงแย่งมาได้แล้วโยนให้ใครจำไม่ได้เพราะจะมันจะหมดพลังแล้ว...ไม่ชอบตอนนี้เลย..ที่อี้ฟงใช้จ้าวอสูรฟันใส่เนี่ยฟงจนบาดเจ็บเพื่อแย่งธาตุมังกร...เฮ่อ..เซ็งเลย!!!!!
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 2/8/2006 5:06:27 PM [IP: ]
มีหมดอายุด้วย เหอะ
จาก โรบิน
วันที่ 2/8/2006 11:27:19 AM [IP: ]
ไม่เห็นมีนี้ครับที่ว่าได้กินเลือดเต่ามังกร..มีมีธาตุมังกรออกมาหลังๆอีกเม็ดนึง...แต่ไม่ค่อยมีอนุภาพเท่าไหร่...คงจะหมดอายุแล้วอะครับ
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 2/7/2006 7:18:11 PM [IP: ]
แล้วเมื่อไรเนี่ยฟงจะได้กินเลือดของเต่ามังกรล่ะครับ
จาก SnIpEr
วันที่ 2/7/2006 3:18:50 PM [IP: ]
จ้าวอสูรจะถูกเรียกออกมาหลังจากที่ชิงทัณสวรรค์ได้เป็นดาบครับ...แต่ดูไม่เท่ห์เลย
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 2/7/2006 2:28:46 PM [IP: ]
ไปจนถึงยุคปัจจุบันเลย (ภาค 4 มั้ง ถ้าจำไม่ผิด) ผมไปดู web. มา(ของที่นี่แหละ) มีคนเอาภาพให้ดูด้วยเห็นจะๆเลยครับ พวกพระเอกใส่ชุดปัจจุบัน
จาก อี่น่ำเทียน
วันที่ 2/7/2006 12:56:24 PM [IP: ]
เมื่อไหร่มันจะจบเนี่ยครับ หรือว่าคนเขียนหาเรื่องเขียนไม่ได้
จาก CK
วันที่ 2/6/2006 7:00:03 PM [IP: ]
แซงโค้งแล้วครับสำหรับเซียวฯ(เล่ม78) ฟงยังแค่73อยู่เลย แง..ไม่ยอม
จาก ชอปาอ๋องจากสนม
วันที่ 2/6/2006 7:00:02 PM [IP: ]
แซงโค้งแล้วครับสำหรับเซียวฯ(เล่ม78) ฟงยังแค่73อยู่เลย แง..ไม่ยอม
จาก ชอปาอ๋องจากสนม
วันที่ 2/6/2006 12:30:54 PM [IP: ]
คุณเด็กดื้อครับ คุณไปอ่านเนื้อเรื่องที่ไหนมาเหรอครับ ช่วยบอกให้ผมบ้างได้ไหมครับ จะขอบคุณมากครับ
จาก โกคิ
วันที่ 2/4/2006 8:14:45 PM [IP: ]
ตอนนี้ธาตุมังกรทั้ง 7 นั้นออกมาครบรึยังครับ ที่ผมนับดูได้แค่ 6 เม็ดเองนะครับ แล้วอีกเม็ดหายไปไหน แล้วเนี่ยฟงจะรู้ได้ยังไงอะครับ ว่าเสินฟงไม่ใช่ลูกตัวเอง แล้วจ้าวอสูรที่เจี๋ยซินจะเรียกออกมานั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอ่าครับ แล้วจะเรียกออกมาประมาณเล่มที่เท่าไร
จาก SnIpEr
วันที่ 2/4/2006 11:44:02 AM [IP: ]
ลูกปลาน้อย / ฟงอวิ๋น เยอะเกินไปจริงๆๆ ครับเนื้อเรื่องเริ่มเลอะเทอะครับ ยังไม่มีวี่แ.จะจบซะที่ครับ
จาก fog
วันที่ 2/4/2006 10:20:45 AM [IP: ]
ตอบคุณหวายเมี่ย:ตอนหลังพั่วจินออกมาครับ ความจำกลับมาแล้วด้วย..จะเอาเสินฟงมาเป็นหลานเขยด้วย...คือแกกลับไปปกป้องครอบครัวอะครับ
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 2/3/2006 10:15:33 PM [IP: ]
พั่วจินหายไปไหนง่ะ
จาก หวายเมี่ย
วันที่ 2/3/2006 6:28:39 PM [IP: ]
อ่านเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อ
จาก เตี่ยเนี่ยฟง
วันที่ 2/3/2006 2:42:36 PM [IP: ]
จบได้แล้วอย่ายืดเลยไม่มีที่ไว้แล้ว
จาก Nests
วันที่ 2/3/2006 12:01:51 PM [IP: ]
ออกเร็วๆนะครับรออยุ่
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 2/3/2006 8:26:45 AM [IP: ]
มันกว่าลูกปลาน้อยเยอะ....เบื่อวกไปวนมาเดี๋ยวเจอโจทย์เก่าก็สู้กันไปครึ่งเล่มแล้วก็แยกย้ายไปอีกเซ็งง่ะ
จาก octo
วันที่ 2/2/2006 3:36:43 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆ
จาก จ้าวตำหนักวายุ
วันที่ 2/2/2006 3:36:07 PM [IP: ]
ออกไวๆนะครับ
จาก จ้าวตำหนักวายุ
วันที่ 2/2/2006 3:35:10 PM [IP: ]
ชอบฟงอวิ๋นมากๆ
จาก จ้าวตำหนักวายุ
วันที่ 2/1/2006 11:27:04 PM [IP: ]
in my opinion , Fong yun is a Greatest chinese cartoon
จาก yi fong
วันที่ 2/1/2006 6:02:24 PM [IP: ]
เมื่อวาน บอกวันที่ 7 มาวันนี้ เป็นวันที่ 8 ซะงั้น - -"
จาก พ่ายมรณะ
วันที่ 2/1/2006 3:16:30 PM [IP: ]
73 แล้ว แซง ลูกปลาให้ได้นะ
จาก วาตะเมฆา
วันที่ 1/31/2006 8:05:44 PM [IP: ]
ชอบเนี่ยฟงมากๆคร้าบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก SnIpEr
วันที่ 1/31/2006 4:31:52 PM [IP: ]
ออกเร็วๆ อย่าเลื่อนนะ
จาก พ่ายมรณะ
วันที่ 1/31/2006 4:09:47 PM [IP: ]
แหจ๋ง เจงๆ ออกอีกแว้ว
จาก อี่น่ำเทียน
วันที่ 1/31/2006 3:26:00 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 1/31/2006 1:35:04 PM [IP: ]
ที่หนี่งครับ
จาก UUU
วันที่ 1/31/2006 11:49:37 AM [IP: ]
ที่1แล้ว มันมากพะยาคะ
จาก เฉียวฟง
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500