BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 

การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 40 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 208 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 1/12/2012 6:06:27 PM [IP: 171.7.246.160]
อยากให้ออก เดือนล่ะ 4 เล่ม
จาก keng
วันที่ 2/25/2011 1:35:48 AM [IP: 124.121.130.4]
เล่ม 104 ครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก
วันที่ 2/25/2011 1:33:15 AM [IP: 124.121.130.4]
เล่ม 104 เมื่อไหรจะออก ครับ รอ นาน แล้ว ครับ
จาก
วันที่ 2/26/2009 9:49:14 AM [IP: 118.172.19.146]
เล่ม 98 เมื่อไรจะออกเสียที่ครับ
จาก เทพกระบี่
วันที่ 4/2/2007 3:50:37 PM [IP: 222.123.108.168]
ผมอ่านไม่รุเรื่องคับ
จาก คาร์ซาร์ฟ
วันที่ 4/2/2007 3:48:39 PM [IP: 222.123.108.168]
งงงงงงเว๊ย
จาก โจ
วันที่ 2/25/2006 11:03:05 AM [IP: ]
เป็นการตูนทื่สนุกมากน่าจะจบเร็วเพราะเนื้อเรื่องมันยาวเกินไปเหมือนกับเรื่องเซียวฮื้อยื๊
จาก นุก
วันที่ 2/11/2006 10:09:39 AM [IP: ]
เข้าไปดูเว็บที่คุณวีร์บอกแล้ว มีคลิปตัวอย่างAnimationฟงอวิ๋นให้ดาวโลดด้วย ขอบคุณค่ะ มีอีกมั้ย!!
จาก พุต
วันที่ 2/8/2006 5:42:36 PM [IP: ]
หลังจากที่เคยเป็นการ์ตูนสุดโด่งดังบนเกาะฮ่องกง จนทำให้มันถูกสร้างเป็นภาพยนตร์จอเงินมาแล้วครั้งหนึ่ง บัดนี้ ฟงอวิ๋นจะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของอนิเมชั่นเต็มรูปแบบโดยทีมงาน Asia Animation ของฮ่องกงซึ่งเคยผ่านงานสร้างอนิเมชั่นในบ้านเกิดตัวเองมาแล้วระดับหนึ่ง ผลงานที่ชาวไทยน่าจะรู้จักบ้างของบริษัทนี้คือเรื่อง Master Q : Incredible Pet Detective หรือ ลุงเชย108ฮา(เหล่าฟูจื่อ) แบบอนิเมชั่น สำหรับรายละเอียดของตัวภาพยนตร์อนิเมชั่นฟงอวิ๋นนี้ กำกับโดย Dante Lam ซึ่งมีผลงานที่ผ่านมาคือภาพยนตร์เรื่อง คู่พายุฟัด (Twin Effects) และทาง Asia Animation ก็ได้ทำการปล่อยตัวอย่างหนังมาให้ดูกันแล้ว จากตัวอย่างหนังก็ยังไม่มีเนื้อเรื่องชัดเจนนอกจากที่พอจะเดาได้ว่าเป็นเนื้อเรื่องหลังจากฉบับภาพยนตร์ไปแล้ว จุดที่น่าสนใจของฟงอวิ๋นฉบับอนิเมก็คือความพัฒนาของการ์ตูนฮ่องกงที่มีฉากวาดผสมผสานกับ CG ในระดับเดียวกับญี่ปุ่น (ส่วนเรื่องออกแบบตัวละครนี่คงต้องทำใจกันต่อไปล่ะนะครับ -_- ' ฟงกับอวิ๋นยังหน้าตายังดูละม้ายคล้ายกันเลย) ซึ่งอีกหน่อยอนิเมชั่นฮ่องกงอาจจะขึ้นมาเทียบเคียงรุ่นพี่อย่างเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็ได้ --จากเว็บhttp://www.cartoon.co.th/news/read_news.asp?id=315&cid=1
จาก วีร์
วันที่ 2/8/2006 9:06:00 AM [IP: ]
อู๋หมิงแขนขาดตอนไหนใครรู้ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณ
จาก 66
วันที่ 2/7/2006 7:19:47 PM [IP: ]
อู๋หมิง อายุราวๆ 70 กว่าๆ แก่จะลง...อยู่แล้ว... แต่คนแก่ขนาดนี้แต่ยังเก่งอยู่ก็มีจริงๆ นะครับ อย่างเช่น จูล่ง ไง 70 แล้วยังสู้กับกองทัพศัตรูเป็นวันเลย (โดนล้อมด้วยนะ)....สุดท้ายรู้สึกว่าจะใจขาดตายที่ค่ายของตัวเองมั้ง (จำมะได้ง่ะ)
จาก เบื่อ
วันที่ 2/7/2006 1:19:08 AM [IP: ]
อู๋หมิงนี่ คือ หัวอิงสง ใช่มั้ย เหมือนกันเปี๊ยบเลย หน้าตารูปร่าง ความเก่ง บ่าวรับใช้ 5 5 5
จาก woody
วันที่ 2/6/2006 4:39:18 PM [IP: ]
ที่ว่าเว็บต่างประเทศเว็บอะไรจ๊ะ ช่วยบอกหน่อยคงไม่ไช้คอมมิกเวิร์ลนะ
จาก พุต
วันที่ 2/1/2006 12:51:12 PM [IP: ]
จาก อู๋หมิ
วันที่ 2/1/2006 12:49:23 PM [IP: ]
โห พ่อนี่หน้ารุ่นอย่างกะลูกเลย โดนแช่น้ำแข็งไม่แก่ลงซักนิด ผมว่าเรื่องนี่มีทะ.ๆตรงอู๋หมิงอ่ะคับ ฟงอวิ๋นโดนแช่น้ำแข็งไม่แก่มันก้เข้าใจแต่อู๋หมิงน่าจะอายุเฉียดร้อยปีละนะไม่แก่เลย เท่ห์มันตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบ
จาก ขี้เกียดบอก
วันที่ 1/31/2006 5:40:58 PM [IP: ]
.123เอ๊ย_ึงแต่งเรื่องอะไรแบบนี้.ทำให้เรื่องนี้เสื่อมเสียไปหมด
จาก
วันที่ 1/31/2006 8:51:13 AM [IP: ]
ถ้าเรื่องนี้ไม่จบนะ ผมจะไปเผาสำนักพิมเลย ผมซื้อมันหมด72เล่มนะ อย่าทำให้ผิดหวัง
จาก อย่าเชียว
วันที่ 1/30/2006 9:45:27 PM [IP: ]
ใช่กุ่ยหู่ยังไม่ตาย และที่สำคัญเว็บต่างประเทศมันไป462ตอนแล้วไมมันยังไม่จออีกมันจะมีกี่ตอนแน่ ถึง500ตอนแน่เลย ที่ผมบอก462ตอนยังไม่จบนะ ยังมีอีกโห่เมื่อไรจะจบนิ นานมาก
จาก
วันที่ 1/30/2006 9:01:48 PM [IP: ]
ข้างล่าง ความคิดอุจาดมาก= =
จาก อ้าก
วันที่ 1/30/2006 2:22:59 PM [IP: ]
ตอนสุดท้ายสู้กะอุลตร้าแมนคับ
จาก ...
วันที่ 1/30/2006 2:17:05 PM [IP: ]
เด๋วปู้จิ้งอวิ๋นจะได้กินเลือดนีโอแล้วเหาะได้ครับ หยุดกระสุนได้ด้วย ส่วนเนี่ยฟงจะได้กินเลือดซูเปอร์แมน ฟงอวิ๋นจะต้องสู้กะจอมมารจากเรื่องซูซันเก่งประมาณเทพมีต9999ชีวิต(แถมเพิ่มให้มันหน่อย) อมตะประมาณตี้ซื่อเทียน+วิชาร่างอมตะของเจียอู๋เสิน ยิงเลเซอร์จากตาได้แบบไซครอป มีขนเปนเพชรแถมหาวเปนดาวเปนเดือน+ตดเปนไฟ ปล.ผมชอบกาตูนเรื่องนี้นะ แต่อ่านไปอ่านมาทำไมมันเก่งขึ้นๆทั้งตัวดีตัวร้าย สงสัยจังตอนสงป้าเก่งที่สุดในโลกไอ้พวกเทพๆมันไปมุดหัวอยู่ใหน
จาก BIG
วันที่ 1/30/2006 9:07:50 AM [IP: ]
ไอ้..ความคิด.เ .้ ย
จาก 555+
วันที่ 1/30/2006 1:15:47 AM [IP: ]
พระเจ้าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ไงนี้ มันช่างพิสดารอาไรเช่นนี้ มิน่า ปู้จิ้งอวิ้นไม่ยอมรับรักจากแม่นางเซียะฉู่ ที่แทนมันแอบนี้เอง แถมยังถูกใจหนุ่มผมยาวอย่างเนี่ยฟงถึงกับไม่ยอมให้.งกาย อิอิ
จาก มังกรพันทัพ
วันที่ 1/30/2006 12:13:49 AM [IP: ]
หลังการปะทะกับสี่ประหลาดของปู้จิ้งอวิ๋นผ่านไป เขาได้เดินทางไปที่โรงเตี๊ยมจงหัว เขาก็ได้ไปรออู๋หมิงกับเนี่ยฟงที่นั่น (ตอนที่ฟงอวิ๋นมาถึงตงง้วนเนี่ยฟงขอแ.ไปหาครอบครัวก่อน) แต่ไม่รู้ว่าเขาหลับไปตอนไหน เมื่อตื่นขึ้นมาเขากลับพบบุคคลที่ไม่คาดคิด คนผู้นี้มีผมยาวสีแดงกล่ำเช่นเดียวกับผ้าคลุมของเขา ใบหน้าและดวงตาดูดุร้ายราวกับอสูร ท่าทางน่าเกรงขาม เพียงพลังปราณที่แผ่ออกมาก็บ่งบอกว่าเขาเป็นยอดฝีมือที่อาจจะไม่ด้อยไปกว่าปู้จิ้งอวิ๋น เจี๋ยซิน " ตื่นแล้วหรือ ปู้จิ้งอวิ๋น " "เจี๋ยซิน เจ้าเป็นคนส่งคนพวกนั้นมางั้นรึ" " หึหึ ...เจ้านี่ฉลาดจริงๆนะ แต่ยังมีอีกเรื่องที่เจ้าพลาดไป อู๋หมิงกับเนี่ยฟงถูกข้าจับไว้แล้ว " " ...เจ้าต้องการอะไร " " เจ้าไม่จำเป็นจะต้องรู้ตอนนี้หรอก " " งั้นรึ.." พูดจบปู้จิ้งอวิ๋นก็เปิดศึกกับเจี๋ยซินด้วยฝ่ามือเมฆาล่องลอยทันที ผ่านไป10เพลงการต่อสู้ของปู้จิ้งอวิ๋นกับเจี๋ยซินเริ่มรุนแรงขึ้น " เจ้าบังคับข้าเองนะปู้จิ้งอวิ๋น หยุดเดียวนี้ !!! " " อ่ะ !!! เจ้าทำอะไรข้า " เมื่อเจี๋ยซินพูดบอกว่าให้เขาหยุด อยู่ๆ ตัวปู้จิ้งอวิ๋นก็หยุดอยู่เฉยๆ เหมือนกับว่าร่างกายนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจี๋ยซิน " หึ.หึ.. ก็เจ้าไม่ระวังตัวเองนี่น่า ข้าจึงเอาอะไรบางอย่างให้เจ้าทาน..ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อ ข้าจะแสดงให้เจ้าดูเอง เลียมือข้าสิปู้จิ้งอวิ๋น " " ไม่.!!!!!! " แต่ดูท่าร่างกายของเขาจะไม่ทำตามคำสั่งเขาอีกต่อไป ปู้จิ้งอวิ๋นก้มไปเลียมือของเจี๋ยซิน เริ่มจากนิ้วโป้ง นิ้วนาง พอถึงนิ้วกลางเจี๋ยซินก็สั่งให้ปู้จิ้งอวิ๋นดูดนิ้วนั้น " อืม...เชื่อฟังง่ายอย่างงี้สิดี มานี่สิ ข้าจะให้อะไรเป็นของขวัญ " แล้วเจี๋ยซินก็กระชากปู้จิ้งอวิ๋นลุกขึ้น " ปล่อยเด๋วนี้นะเจี๋ยซิน !!!!!!!! " แต่เจี๋ยซินกลับไม่ปล่อยแถมยังจะจูบปู้จิ้งอวิ๋นอีก แต่ปู้จิ้งอวิ๋นไม่ยอมง่ายๆ เขาจึงกัดไป ที่ริมฝีปากของเจี๋ยซิน " โอ๊ย !!!!!!เจ้า!!!!!!!! ดีในเมื่อไม่เชื่อฟังกัน ข้าก็ต้องลงโทษ.เลี้ยงที่ไม่เชื่อฟัง !! จะไปไหนมานี่ !!!! " แล้วเจี๋ยซินก็จิกผมของปูจิ้งอวิ๋นมา แล้วก็ซัดฝ่ามือไปที่ท้องของปูจิ้งอวิ๋นอย่างแรง " เด็กไม่ดีต้องทำโทษ จำไว้ ต่อไปเจ้าต้องเป็น.เลี้ยงของข้า " !!!! . !!! แล้วเจี๋ยซินก็.น้ำลายใส่หน้าปูจิ้งอวิ๋นอย่างเหยียดหยาม " ไม่มีทางงงงงงง !!!!ข้าไม่เป็น.เลี้ยงของเจ้าหรอก ไอ้บัดซบ!!!!!! " แล้วปูจิ้งอวิ๋นก็ซัดเพลงหมัดไปกลางใบหน้าของเจี๋ยซิน " ข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าเด็กไม่ดีต้องถูกทำโทษษษษษษษษษ !!!!!!!! " " ปล่อย!!!!!! เจ้าจะทำอะไรข้า " " ก็จะทำอย่างงี้ไงล่ะ " แล้วเจี๋ยซินก็ฉีกเสื้อผ้าของปูจิ้งอวิ๋นขาดออกจากกัน พลางจับข้อมือของปูจิ้งอวิ๋นรัดด้วยโซ่เหล็กอย่างดี พลางจับขาของปูจิ้งอวิ๋นแยกออกจากกัน " จากนี้ไป เจ้าจะได้พบนรกจริงๆ ปูจิ้งอวิ๋น ฮ่.ฮ่า..ฮ่า..!!!!!!!!! " " ไม่ม่ม่ม่ม่ม่ม่ม่ม่!!!!!!! อ้ากกกกกกกกกกกก!!!!!!!!!!!!!" แล้วเจี๋ยซินก็เอาส่วนนั้นผ่านที่ประตูหลังของปู้จิ้งอวิ๋น ด้วยความที่ไม่มีการขยายจึงทำให้ที่ตรงนั้นฉีกขาดออกมาพร้อมกับเลือดกระฉูด ไม่มีความอ่อนโยนมีแต่ความกระหาย มีแต่ความเกลียดชัง ทุกสิ่งถูกมอบให้เขาเสมอ เทพมฤตยู.
จาก 123
วันที่ 1/29/2006 9:18:37 PM [IP: ]
อิงสงแค่แกล้งเล่นละครยั่วให้อู๋หมิงโกรธ ไม่ได้ฆ่ากุ้ยหู่ซะหน่อย ตอนหลังจากนั้น กุ้ยหู่ยังกลับไปคุยกับเสินฟงที่บ้านในป่าไผ่เลย ....อ่านแล้วจริงเหรอเนี้ย ส่วนเด็กถือดาบแสงนั้นเซี่ยวอู๋ ลูกสิบยอดยุทธ
จาก อ้าก
วันที่ 1/28/2006 8:38:15 PM [IP: ]
จ๊งจ๊ง
จาก HOT
วันที่ 1/28/2006 12:16:43 AM [IP: ]
เมล์มาบอก บางสิ เวปไหนครับ จะเป็นพระคุณอย่างสุง
จาก boonkday@yahoo
วันที่ 1/27/2006 8:35:02 AM [IP: ]
ออกและ
จาก hot
วันที่ 1/26/2006 8:53:49 AM [IP: ]
ใครรู้บ้างตอนที่462เด็กที่ถืออาวุธประหลาดคล้ายๆดาบที่มีแสงเป็นใคร
จาก คนขี้สงสัย
วันที่ 1/26/2006 8:50:53 AM [IP: ]
จาก
วันที่ 1/23/2006 12:58:04 PM [IP: ]
กุ่ยหู่ถูกม่ออิงสงฆ่าตาย (หัวหลุดเลย! จะไม่ตายได้อย่างไง)
จาก วีร์
วันที่ 1/22/2006 2:54:50 PM [IP: ]
อ่านข้ามเหรอ กุ้ยหู่ไม่ตายซะหน่อย
จาก อ้าก
วันที่ 1/21/2006 5:54:12 PM [IP: ]
เว็ปที่หลังหนังสือมีให้ดูภาพด้วย(ถ้าอ่านจีนออกล่ะก็นะรู้เรื่องหมดเลย)
จาก เเเเเ
วันที่ 1/21/2006 4:59:10 PM [IP: ]
ทำไมต้องให้กุ๋ยหู่ตายแบบอนาจด้วยสงสารจัง
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/21/2006 4:57:45 PM [IP: ]
หนังหนังสือมีเว็ปบอก...ลุยเข้าไปเลย
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/20/2006 5:06:28 PM [IP: ]
ปู้จิงอวิ๋นไม่น่าจะได้กินเลือดเต่ามังกร
จาก วีร์
วันที่ 1/19/2006 7:55:53 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นจงเจริญจ๋า.......สุดยอดการ์ตูนแห่งยุค ฮ่า ๆ ๆ ๆ ขอบอกว่าผลโหวตก็งั้นๆ
จาก แด่ฟงอวิ๋นผู้ยิ่งใหญ่
วันที่ 1/19/2006 6:47:07 PM [IP: ]
ตอนหลังเหมือนปู้จิ้งอวิ๋นกินเลือดเต่ามังกรเข้าไป
จาก
วันที่ 1/19/2006 6:07:26 PM [IP: ]
โดยส่วนตัวชอบเรื่องนี้มาก รวมถึงสำนักพิมพ์นี้ แต่มีเรื่องนึงที่ติดใจคือ อยากทราบว่าต้นฉบับเนี่ยเล่มบางหนาดนี้เลยหรือครับ รู้สึกว่าเอาเปรียบผู้บริโภคไปนะครับ เพราะแต่ละเล่มเนี่ยมีอยู่แค่ร้อยกว่าหน้า แต่ราคา 40 บาท
จาก GOOFIT
วันที่ 1/19/2006 4:55:29 PM [IP: ]
หวงอิ่งตายเพราะถูกเจี๋ยซินฆ่า
จาก
วันที่ 1/19/2006 3:54:38 PM [IP: ]
อยากรู้ว่าไปรู้ล่วงหน้าจากที่ไหนอะ
จาก หวงอิ่ง
วันที่ 1/18/2006 4:07:40 PM [IP: ]
เสียความรู้สึกกับอี้ฟงจังที่ทำร้ายเนี้ยฟง...ทั้งที่เนี้ยฟงอุตส่าช่วยไว้หลายครั้งแท้ๆ
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/18/2006 10:21:24 AM [IP: ]
เยอะจัดอ่านเเล้วงง 5 5 5
จาก woody
วันที่ 1/17/2006 4:46:17 PM [IP: ]
ที่.นเฉินยังไม่ตายนั้น ม่ออิงสงได้ช่วย.นเฉินไว้ ส่วนที่ว่าต้วนล่างยังไม่ตายนั้นจริงๆแล้วตายแล้ว(ร่างระเบิดจะยังไม่ตายได้ยังไงละ) แต่วิชาที่ต้านล่างคิดค้นขึ้น ที่อยู่กับต่วนช่วย ตอนหลังหลานอู่ได้รับการฝึกจาก"กวางมังกร" (หลานอู่เป็นพี่น้องฝาแฝดของเสินฟง)!!!
จาก วีร์
วันที่ 1/17/2006 2:48:19 PM [IP: ]
.นเฉินทำไมยังไม่ตายล่ะครับและที่คุณปู้จิงอวิ๋นบอกว่าต้วนล่างยังไม่ตายเนี้ยจิงไหมครับคุณเด็กดื้อ
จาก หวายเมี่ย
วันที่ 1/16/2006 3:07:20 PM [IP: ]
อะจ้า...............ก........นเฉินยังไม่ตาย
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/16/2006 2:11:16 PM [IP: ]
บอกไปเลยว่าอู๋หมิงเป็นคนทำ
จาก วีร์
วันที่ 1/16/2006 12:06:56 PM [IP: ]
เจี๋ยซินก็ลูกชายเจี๋ยอู่เสินครับ...นายของไร้ทุกข์ก็เจี๋ยซินนั้นแหละ...ไร้ทุกข์ตอนหลังๆรู้สึกจะกลับใจ....แขนขาดข้างนึงด้วย...ไม่บอกว่าใครทำ...
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/16/2006 6:58:55 AM [IP: ]
เจี๋ยซินนี่ครายแล้วอ่า ลืมแล้วครับ บอกทีครับ
จาก มารฟ้า
วันที่ 1/15/2006 7:13:43 PM [IP: ]
ใครเป็นนายของ ไร้ทุกข์ครับ อยากรุ้มากเลยคร๊าบ มานจาจบเล่มไหนเนี่ย
จาก โฟม
วันที่ 1/15/2006 6:04:02 PM [IP: ]
เก็บค่าประสบการณืเพิ่มอย่างเดียวครับและจู่โจมแต่ที่ส่วนหัวนะส่วนท่านั้นเวลาจู่โจมจะมีบอกครับว่าต้องกดปุ่มไหนบ้างจะขึ้นบอกเป็นขาขาแขนหัวเป็นต้นครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการโจมตีครั้งแรกว่ากดปุ่มอะไรครับพอโจมตีจะมีบอกแต่ต้องกดให้ทันนะส่วนท่าไม้ตายอืนๆยังใช้ไม่ได้ครับเพราะยังเป็นจั่วซานอยู่ครับผ่านไปอีก2เนื้อเรื่องถึงเริ่มใช้ได้ลองดูครับไม่ยากอย่างที่คิด
จาก หวายเมี่ย
วันที่ 1/15/2006 12:24:49 PM [IP: ]
ได้เวลาของแขนกิเลนไฟออกโรงแล้ว !!!!!!!!ไปเลยปู้จิงอวิ๋น Let's Go......!!!!!!
จาก เลือดกิเลนไฟ
วันที่ 1/14/2006 10:26:37 PM [IP: ]
ใครที่เล่นเกมฟงอวิ๋นช่วยบอกทีว่าจะเอาชนะเจ้าสัตซ์ประหลาดในสุสานฮองเอาได้อย่างไร และใช้ท่าไม้ตายอย่างไร
จาก จิงอวิ๋น
วันที่ 1/14/2006 10:25:43 PM [IP: ]
ใครที่เล่นเกมฟงอวิ๋นช่วยบอกทีว่าจะเอาชนะเจ้าสัตซ์ประหลาดในสุสานฮองเอาได้อย่างไร และใช้ท่าไม้ตายอย่างไร
จาก จิง
วันที่ 1/14/2006 7:00:03 PM [IP: ]
เห็นด้วยกับคุณเด็กดื้อสุดๆ อ่านไปๆทั้งชอบอี้ฟง. ชอบคนประเภทบุญคุณต้องทดแทนมีแค้นต้องชำระ ใครร้ายมา ข้าก็ร้ายตอบ ถ้าใครดีกับข้า ข้าก็ดีตอบ อย่างหวายเมี่ยรึอี้เหล่าต้า...แม้แต่เสินฟงก็เถอะ ปากบอกจะฆ่าๆ สุดท้ายก็เพื่อนกันอยู่ดี .ชอบตอนที่บอกกับเถ้าแก่อี้เลยว่า ข้ามีพ่อคนเดียว
จาก อ้าก
วันที่ 1/14/2006 4:48:39 PM [IP: ]
ลืมบอกอี้ฟงมีแฟนแล้วนะครับ...
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/14/2006 4:46:36 PM [IP: ]
เสียดาย..ตอนหลังๆพ่ายมรณะไม่มีบทบาท.. มาเป็นดาบเล่มใหม่ชั่วร้ายกว่าพ่ายมรณะอีก.. แต่ออกแบบเทอะทะไปหน่อย...(หลังเน้นแต่ดาบ..จะให้อี้ฟงเก่งกระบี้หรือดาบกันแน่เนี้ย อ.หม่า
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/14/2006 4:43:07 PM [IP: ]
ท้ายเล่ม72 คนที่หวายเมี๋ยสั่งให้ฆ่า ก็คือตัวหวายเมี๋ยเองนั้นแหละ...ตอนนี้มามะลุมตะตุ้ม ลุมอัดอี้ฟงกันให้เลย...
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/14/2006 4:40:12 PM [IP: ]
ตอนนี้รักอี้ฟงมากๆ...รู้ความจริงแล้วก็ยังจะอยู่กับเถ้าแก่อี้ต่อ...เนี้ยฟงชวนไปอยู่ด้วยก็ไม่ไป..
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/14/2006 4:37:52 PM [IP: ]
อู๋หมิงคนเดิมครับ...คนสร้างให้(ผมดูจากภาษาจีนนะครับ) น่าจะเป็นอิ้งสง..จำกันได้อะเปล่า.. ตอนสู้กับเจี๋ยซินมันมาก...อู๋หมิงกระบวนท่าเท่ห์มากๆ
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/14/2006 2:42:47 PM [IP: ]
กระบี่วีรชนเล่มใหม่ใครเป็นผู้ใช้ครับใครเป็นคนสร้างล่ะครับ
จาก หวายเมี่ย
วันที่ 1/14/2006 12:08:17 PM [IP: ]
ตอนหลังๆนี่กล่าวถึงตัวละครเก่าเยอะเลย
จาก จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/14/2006 12:07:10 PM [IP: ]
กระบี่วีรชนเล่มใหม่ก็ออกมาแล้ว
จาก จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/14/2006 10:54:25 AM [IP: ]
ดาบดื่มหิมะของเนี้ยฟงออกมาแล้วก้าบ
จาก เด็กดื้อ
วันที่ 1/14/2006 9:56:12 AM [IP: ]
เจี๋ยซินเป็นนายใหญ่ของพวกสี่ประหลาดครับ..ที่ต้องดาบทั้ง4เล่มเพื่อเปิดสลักของดาบมารที่ร้ายกาจอีกเล่มออกมาใช้
จาก เด็ก.
วันที่ 1/13/2006 11:09:36 PM [IP: ]
เมื่อไรมันจะจบซะที
จาก ชิวชิว
วันที่ 1/13/2006 11:06:50 PM [IP: ]
ต้วนล่างยังไม่ตาย
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 1/13/2006 7:11:21 PM [IP: ]
ยอมรับว่าน่าติดตามมากขึ้นอีกเยอะเลย ทีแรกคิดว่าน่าจะกร่อยๆ แต่ดูๆก็คงจะจบยากอีกเหมือนเคย
จาก คนอ่าน
วันที่ 1/13/2006 3:49:58 PM [IP: ]
สุดยอดการ์ตูนกำลังภายใน
จาก มารหัวขน
วันที่ 1/13/2006 9:57:51 AM [IP: ]
เจี๋ยซินน่าจะเป็นแค่ตัวร้ายตัวหนึ่งจากอีกหลายๆตัวที่ยังไม่ออกมานะครับ
จาก tt
วันที่ 1/13/2006 9:56:39 AM [IP: ]
จาก tt
วันที่ 1/12/2006 5:24:53 PM [IP: ]
มันมากแต่บางลงนะเพิ่มอีกซัก2ตอนกำลังดีนะอยากอ่านอีกเร็วๆ
จาก หวายเมี่ย
วันที่ 1/12/2006 11:30:30 AM [IP: ]
ตอนที่4ประหลาดโผล่มาแรกๆ หรือว่าอ้าวไป้โผล่มา .เก่งเลย แต่พอฟงอวิ๋นฟื้นมา แค่เนี่ยฟงใช้ท่าเพลงเตะวายุกระซิบใส่ ไอ้ปู้ซิวก็ขึ้นสวรรค์แล้ว อย่างงี้ฟงอวิ๋นก็ไร้เทียมทานดิครับ ขนาดเนี่ยฟงยังไม่กิงเลือดของเต่ามังกร ถ้ากินแล้วจะเก่งขนาดไหนฟะเนี่ย
จาก SnIpEr
วันที่ 1/11/2006 10:20:37 PM [IP: ]
เป็นการ์ตูนเรื่องยาวที่สนุกมากครับ เนื้อเรื่องน่าติดตามมาตลอดเลย ตัวผมชอบปู้จิ้งอวิ๋นมากครับแล้วก้ปู้เทียนกะหลงเอ๋อด้วย อยากให้ออกเร็วอ่าครับชอบมักๆ
จาก [K]an_Project`
วันที่ 1/11/2006 10:31:17 AM [IP: ]
ผมตัดสินใจอยู่นานว่าวันนี้จะซื้อเรื่องอะไรดี ระหว่างฟงอวิ๋น กะ เซียวอื่อยี้ และในที่สุดผมก็ได้เลือกฟงอวิ๋นไว้ก่อนเพราะตอนนี้คู่พระเอกตลอดกาลกลับคืนสู่ยุทธภพเเล้ว
จาก ชีปะขาว
วันที่ 1/10/2006 4:35:26 PM [IP: ]
ผมจัดการคะแนนจาก1206เป็น1300แล้วนะครับช่วยๆกันต่อนะครับฟงอวิ๋นจะได้มีคะแนนสูงๆหน่อย
จาก ปีศาจไร้พ่าย
วันที่ 1/10/2006 10:20:33 AM [IP: ]
เหอะๆๆ 120 หน้า 40 บาท + กระดาษ 2 สี เฮ้อ................................
จาก
วันที่ 1/10/2006 2:13:56 AM [IP: ]
ถ้าจะพูดวิจารณ์ผมกรุณาไปลงไว้ในเรื่อง "Omega Tribe" "จอมราชันย์อหังการ" หรือ "Say Hello To BackJack"นะครับ เพราะทุกครั้งที่ผมเข้ามา จะเข้าไปดูCommentใน3เรื่องนี้เสมอ
จาก Kaho
วันที่ 1/10/2006 2:11:36 AM [IP: ]
แต่ผมมีมุมมองที่ต่างออกไป ผมเป็นคนที่เก็บและรักหนังสือคนหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาแล้ว ผมได้รับคุณภาพการแปล และความสม่ำเสมอของการออกเล่มการ์ตูน ซึ่งผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่า ที่นี่มีให้ผมได้เป็นอย่างดี ดีกว่าสำนักอื่นมากมาย การลดคุณภาพกระดาษเพื่อความอยู่รอดนั้น เพื่อดำรงความสามารถออกปก และคุณภาพการแปลไป พิจารณาดูเถิดครับ
จาก Kaho
วันที่ 1/9/2006 4:20:45 PM [IP: ]
ยาวหน่อยนะ เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ได้มีสำนักพิมพ์การ์ตูนถือกำเนิดใหม่ อยู่นึงสำนักพิมพ์ รู้สึกดีใจเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านนิยายจีนกำลังภายในอยู่แล้ว พอเห็น 8 เทพฯ วางตลาดไม่ต้องคิดเลยครับตอนนั้นซื้อมาอ่านเลย รูป กระดาษ ดีหมด คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ต่อมาก็ ฟงอวิ่น ลูกปลาน้อย ซื้อหมดเลย ตอนนั้นรู้สึกว่า OK ครับ ไม่เอาเปรียบคนอ่าน แล้วก็อีกหลาย ๆ เรื่องของสำนักพิมพ์นี้ที่ได้ตังส์จากกระผมไป แต่มีอยู่เรื่องนึงถ้าผู้อ่านจำกันได้ ไม่รู้ว่าทำไมถึงรีบจบนัก เรื่อง กระบี่ไร้เทียมทาน 5 เล่มเองครับ จบแบบ ไม่อยากพูดว่าเสียความรู้สึก เรื่องนั้น ผมไม่รู้ว่ามีคนอ่านมากน้อยแค่ไหน แต่ก็สามารถจบได้ภายใน 5 เล่ม ซึ่งจากการที่ผมดูหนัง หรือ อ่านหนังสือนิยายจีน เรื่องนี้ ผมว่าหน้าจะซัก 10 เล่มแต่ในทางกลับกัน เรื่องเซียวฮื่อยี้ นี้ผมว่าควรจะจบหรือรีบ ๆ ให้จบ หรือ ไม่ก็ให้ WebMaster ออกมาชี้แจ้งหน่อยเหอะครับ เพราะผมว่าหน้าจะถึงเวลาที่ ผู้ดูแล Web ออกมาบอก แฟน ๆ ของคุณได้แล้วนะครับ เพราะผมไม่อยากจะเสียความรู้สึกกับสิ่งดี ๆ ที่ ทางสำนักพิมพ์เคยทำไว้ นี้คือหนึ่งความคิด นะครับ
จาก
วันที่ 1/9/2006 2:19:03 PM [IP: ]
เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ยืดเยื้อชนิดที่รุ่นพ่อยังหนุ่มแต่รุ่นลูกใกล้จะแก่ เป็นวรรณกรรมที่เป็นอมตะมาก ๆเรื่องนึง แต่เนื้อเรื่องกลับอิงกับสมัยใหม่ยังไงไม่รู้สิ มีการจำศีลในน้ำแข็งด้วย พอหลุดออกมาก็ยังคงมาดเข้มมาก ๆ ไม่แก่เยยอ่ะ ตัวละครรุ่นเก่าและรุ่นเก๋ายังอยู่แทบครบทั้งที่สู้กันแทบเป็นแทบตายกันไปหลายต่อหลายยก แล้วยังมีรุ่นใหม่มากหน้าหลายตาอีก ขนาดรุ่นพ่อยังไม่ตาย ปาไป 72 เล่ม กว่ารุ่นลูกจะเป็นหนุ่มเต็มวัย จะไปกี่ 1,000,000 เล่มจบล่ะเนี่ย
จาก บ่น
วันที่ 1/9/2006 2:05:18 PM [IP: ]
ธาตุมังกรอีกหนึ่งเม็ดที่หายไปนั้นเจียซินกินไป ซึ่งธาตุมังกรที่เจียซินกินไปนั้นเจียซินแย่งชิงมาจากชาวบ้านที่บังเอิญเก็บได้
จาก วีร์
วันที่ 1/7/2006 5:09:20 PM [IP: ]
เราว่าเรื่องนี้ตี้ซื่อเทียนเก่งสุด ว่าแต่ธาตุมังกรอีกลูกหายไปไหนอะ
จาก ชิฟู
วันที่ 1/7/2006 4:56:22 PM [IP: ]
เห็นด้วยกับคนวีร์เพราะในวีรเรื่องบุรุษไร้น้ำตาเคยกล่าวถึงฟงอวิ๋น
จาก อ่านอยู่
วันที่ 1/7/2006 12:05:02 PM [IP: ]
ในที่สุดปู้จิ้งอวิ๋นก็ฟื้นดีใจมั่กๆๆๆๆๆ
จาก การ์ตูน
วันที่ 1/7/2006 12:03:22 PM [IP: ]
รีบออกเร็วๆนะค่ะ กำลังสนุก
จาก จอย
วันที่ 1/6/2006 8:42:08 AM [IP: ]
.....
จาก คนดี
วันที่ 1/4/2006 5:01:36 PM [IP: ]
ไม่มันเท่าวอร์ลอร์ดหรอกบ้าแขนขาดชิบหายไม่มีมุกอื่นแล้วหรอ.............
จาก ศัทธาในกำปั้น
วันที่ 1/2/2006 7:11:46 PM [IP: ]
ออกเร็วๆนะครับ อยากอ่านเร็วๆจังอ่ะ ทางสำนักพิมพ์ช่วยออกเร็วๆหน่อยนะคับ
จาก โกคิ
วันที่ 12/30/2005 12:34:11 AM [IP: ]
พูดทำไม พุดไปก็คิดถึงเรื่องวีรบุรุษไร้น้ำตาเปล่าๆ รอมาเป็นปีแล้วไงฟะ
จาก วอร์ลอร์ดราชันย์บู๊
วันที่ 12/29/2005 6:48:27 AM [IP: ]
จาก hot
วันที่ 12/28/2005 5:49:24 PM [IP: ]
จัดให้แล้วนะคับแต๊มที่ 4000
จาก BoNClub
วันที่ 12/28/2005 4:37:07 PM [IP: ]
ผมจัดการให้คะแนนถึง3999แล้วรบกวนแฟนๆฟงอิ๋นช่วยกดคะแนนต่อให้ที
จาก ปีศาจไร้พ่าย
วันที่ 12/27/2005 3:37:46 PM [IP: ]
ใครสังเกตมั้ยว่า...บู๋บ่อเต็กในเรื่องวีระบุรุษไร้น้ำตาซึ่งเป็นคนที่คิดค้นวิชาสิบยอดวรยุทธ และ.บพรัดพราก...จะเป็นคนๆเดียวกันกับยอดยุทธสิบทิศ (ผู้คิดค้นวรยุทธสินอู่) ในเรื่องฟงอวิ๋น
จาก วีร์
วันที่ 12/27/2005 12:31:18 PM [IP: ]
กรุณาปรับปรุงคุณภาพของกระดาษด้วย ผมเชื่อว่าคนขายก็รู้ตัวนะว่ากำลังเอาเปรียบคนอ่านอยู่ชี้แจงกาตูนเรื่องที่หายไปหน่อยเซ่ นั่งอมสาก อยู่ได้
จาก
วันที่ 12/26/2005 7:45:28 PM [IP: ]
ในที่สุดพระเอกของผม(ปู้จิ้งอวิ๋น)ก็ออกโรงแล้ว อยากอ่านไวๆจังเลยครับ
จาก Chamai
วันที่ 12/26/2005 5:03:53 PM [IP: ]
คะแนนที่1750จาก1460
จาก ปีศาจไร้พ่าย
วันที่ 12/25/2005 2:39:47 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋น จงเจริญครับ
จาก SnIpEr
วันที่ 12/24/2005 11:34:24 PM [IP: ]
จะจบเมื่อไรหรือค่ะเยอะจนจะกองท่วมบ้านแล้ว
จาก ปอแป๋ว
วันที่ 12/24/2005 8:52:02 PM [IP: ]
จบเร็ว ๆ เถอะ คนเขียนจะได้มีเวลาไปเขียนดาบคลั่งภาค 3 สักทีรอนานแล้วอ่ะ ดาบคลั่งไม่นานเดียวก็จบน่าจะรีบเขียนก่อน
จาก ดาบคลั่งฟ้าสังหาร
วันที่ 12/24/2005 5:03:08 PM [IP: ]
ความจริงคะแนนเพิ่มมาได้จากเดิม100ผมเลยกดย้ำๆไปเรื่อยๆจนมาอยู่ที่999ไม่เชื่อสาวกฟงอวิ๋นลองช่วยกันทำดูเพราะผมทำมาแล้วแค่แป๊บเดียวคะแนนเพิ่มเพียบเลยลองดูนะครับ
จาก ปีศาจไร้พ่าย
วันที่ 12/24/2005 4:28:47 PM [IP: ]
คะแนนที่ 1000 เย้........
จาก TD
วันที่ 12/23/2005 5:07:53 PM [IP: ]
ทางสำนักพิมพ์ ช่วยออกวันที่ 10 ได้มั๊ยครับ Please.
จาก เหนียวแน่นหนึบ
วันที่ 12/23/2005 4:06:26 PM [IP: ]
ขอนับถือพวกท่านจริง ๆ ผมไม่ช่ายแฟนฟงอวิ้นแต่ก็อ่านมาบ้าง ผมแฟนวอร์ลอร์ดแต่ก็ดีใจนะ ที่เป็นแฟนฟงอวิ้นกันหนาแน่น กว่าจะออกกันนานมาก ๆ เพื่อนผมก็เก็บ ถึงมันบ่นว่านานแต่มันก็เก็บอยู่ดี นับถือ ๆ
จาก WL ห้าสังหาร
วันที่ 12/23/2005 3:38:31 PM [IP: ]
หน้าปกเล่าที่72 คือ ปู้จิงอวิ๋น ส่วนที่เห็นเหมือนทัณสรรค์นั้นไม่ใช้ทัณสวรรค์
จาก วีร์
วันที่ 12/23/2005 11:15:07 AM [IP: ]
หน้าปกเล่ม72นี่มันใครกันหว่า อาวุธเหมือนทัณสวรรค์เลยเปล่าเนี่ย
จาก อิฐ
วันที่ 12/23/2005 9:54:42 AM [IP: ]
^__^
จาก jtp
วันที่ 12/23/2005 8:48:46 AM [IP: ]
ขอให้รักษาให้การออกให้สม่ำเสมอนะครับ แฟนฟงหวินจะหนีไปหมดแล้วครับ
จาก ท็อฟฟี่
วันที่ 12/22/2005 11:17:32 PM [IP: ]
หุหุหุ
จาก DraGon
วันที่ 12/22/2005 7:53:53 PM [IP: ]
ออกไล่ ลูกปลาน้อยให้ทันหน่อยนะคร๊าบบบบ อีกอึกใจเดียวก้อทันแล้น
จาก กระบี่ไร้ขอบเขต
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500