BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 

การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 40 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 209 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 9/2/2008 1:22:09 AM [IP: 202.149.25.225]
ผมเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลฟงอวิ๋นมากๆ แต่ดูเหมือนว่าช่วงหลังนี้ เรื่องราวมันไม่ค่อยสอดคล้องกันซักเท่าไหร่ แต่ถึงยังไงก็อยากให้เรื่องราวดำเนินต่อไป เท่าที่จะมีต่อไปได้
จาก วุฒิชาญ
วันที่ 8/1/2008 3:04:43 PM [IP: 202.28.120.16 192.168.50.241]
ที่ลพบุรีที่ร้านนานานิยมเล่ม 92 93
จาก pak
วันที่ 3/9/2008 2:37:37 PM [IP: 124.120.191.208]
เมื่อไหร่จะออก เล่ม92อะ?????????????? ช้าจัง
จาก ปู้จิงอวิ๋น
วันที่ 2/1/2008 8:01:30 PM [IP: 203.113.32.13]
กระบี่เลิศภพจนแดนเกิดรอยร้าวด้วยเรื่องจริงครับ
จาก
วันที่ 2/1/2008 7:59:45 PM [IP: 203.113.32.13]
ตอนหลังอี้ฟงเก่งมากถึงขนาดสามารถสู้กับเจี๋ยซินตัวต่อตัวไลย
จาก
วันที่ 9/18/2007 6:31:38 PM [IP: 203.113.71.164]
กระบี่เลิศภพกับกระบี่พ่ายมรณะอะไรเหนือกว่าให้คําตอบที
จาก 48
วันที่ 9/8/2006 11:43:30 PM [IP: ]
http://./fy3.h-t-m
จาก ฟง
วันที่ 7/1/2006 6:36:32 PM [IP: ]
ปู้เทียนไปหา อู๋หมิงเพื่อให้อู๋หมิงถ่ายทอดเพลงกระบี่ให้... ปู้จิ้งอวิ๋นกับ เนี่ยฟงยังต้องนั่งสมาธิปรับลมปราณเพราะยังถูดธาตุไฟเข้าแทรกอยู่.... เสินฟงได้วิชากับดาบใหม่มา....เป็นดาบที่หวงอิ่งตีขึ้นตอนที่ ภรรยาเสียชีวิต ชื่อว่าดาบ ไร้อารมณ์ เมื่อใช่กับเพลงดาบของ หวงอิ่งแล้วจะเปล่งอนุภาพมากกว่า สะท้านเดียวดาย....เซียนกระบี่เก็ยตัวออกจาดยุทธภพเพื่อ เสาะหาวิชาแล้วกระบี่ใหม่....ชื่อว่ากระบี่ 2ภพเป็นกระบี่ที่เซียนกระบี่ตีขึ้นเอง 2ภพคือ ภพที่เซียนกระบี่อยู่กับ ภพที่หลั่วซินอยู่ หลานอู่ กับ อี้ฟงแตกคอกันเอง.....อี้ฟงเลยฆ่าหลานอู่ เลยทำให้จิตมารจองอี้ฟงมีพลังเพิ่มขึ้น
จาก เบี้ยว
วันที่ 6/28/2006 7:28:17 PM [IP: ]
เสินฟงฝึกวิชา สำเร็จจึงกลับไปจัดการกับอี้ฟงแล้ว หลานอู่.....โดยมีฮั่วต้ง ช่วยอีกแรง
จาก เอ
วันที่ 6/20/2006 7:44:42 PM [IP: ]
เดี๋ยว ยอดยุทธ์สิบทิส จะโดนอี้ฟงกับต้วยเทียนต้าว ฆ่า แต่โชคดีแค่แขนขาด เพราะเสินฟงมาช่วยไว้ทันส่วนลูกของ ยอดยุทธ์สิบทิศ หายตัวไป หลังจากนั้นอู๋หมิง ช่วย เนี่ยฟง กับปู้จิ้งอวิ๋นฝึกพลัง มหาปะลัยไร้ดินแดน .... เพื่อฆ่า หลานอู่ แต่ระหว่างฝึก อี้ฟงได้ รอบทำลาย อู๋หมิงเลยทำให้อู๋หมิงเกือบตาย เนี่ยฟง กับ ปู้จิ่งอวิ๋น ธาตุไฟแตก และปุ้เทียนพิการ เพราะโดน หลานอู่ดึงกระบี่ไร้รูปที่ต่อกับกระดูกหลัง ออกแล้วหักทิ้ง......ต่อมาทาสกระบี่ผู้หญิงใช้พลังครั้งสุดท้ายตีกระบี่ให้ ปู้เทียน แทนกระบี่ที่ถูกหลานอู่ทำลายไป ....จากนั้นทาสกระบี่ก็ตาย.....เลิศภพจบแดน ทันฑ์สวรรค์ พ้ายมรณะ และสะท้านเดียวดายถูกฮั้วต้ง ดูแลอยู่ที่ถ้ำดันเมฆา โดยมีลูกกิเลนไฟ ค่อยคุ้มกันอยู่หน้าถ้ำ .....ฮั้วต้ง ได้ฝึกชา ดาบขอเนี่ยฟงบนผนังถ้ำ กับ วิชาของยอดยุทธสิบทิศสำเร็จ และได้สะกด อาวุธทั้งหมดไว้ในถ้ำดันเมฆา และออกไปช่วย เนี่ยฟง กับปู้จิ้งอวิ๋น ที่ถูกธาตุไฟเข้าแทรก. ......ต่อมาสินฟงได้กลับไป แดนอาทิตอุทัยเพื่อตามหา วิชาที่หวงอิ่งคิดค้นขึ้นใหม่ก่อน ซ่อนไว้ก่อนโดนฆ่าตาย
จาก เบี้ยว
วันที่ 6/15/2006 7:47:14 PM [IP: ]
555555555+ ออกแล้วจ๊า
จาก ติว
วันที่ 6/14/2006 11:34:30 PM [IP: ]
ยังไม่ออกอีกเล่ม 76 รอนานแล้ว
จาก อิ๋ว
วันที่ 5/26/2006 12:06:33 PM [IP: ]
ใครมีวิชา อะไรดี.......สนใจท่าสู้โทรมาเลย 01-985-7725 ใครแน่จริงโทรมา ใครเก่จริงเจอกัน
จาก ทัณฑ์เทวา
วันที่ 5/15/2006 8:03:04 PM [IP: ]
มี ผมเอง "ทัณฑ์เท."
จาก ทัณฑ์เท.
วันที่ 11/22/2005 3:22:24 PM [IP: ]
อยากรู้ว่าจะมีตัวร้ายกว่า เจี๋ยซิน อีกรึเปล่าคับ
จาก ม๊อฟแฟลต
วันที่ 11/17/2005 11:22:30 PM [IP: ]
คุณ spurt ถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วไม่อยากอ่านก็เตรียมเลิกอ่านได้เลยครับ 555 รับรองถ้าอ่านต่อเจอเรื่องมั่วๆ แบบนี้แน่นอน เฮ้อ..เจี๋ยซินไปเจอธาตุมังกรในบ่อน้ำที่ชาวบ้านคิดว่าเป็นบ่อนำวิเศษ, กวางกินผลึกของต้วนล่างเลยกลายเป็นกวางกิเลน กระบี่วีระชนเหมือนจะกลายเป็นกระบี่มารอีก ไปกันใหญ่...
จาก เบื่อ
วันที่ 11/17/2005 11:10:34 PM [IP: ]
ฮึๆ ค่อยอ่านไป อย่าใจร้อน (แต่ผมก็ร้อนเวลาออกช้า)
จาก เบื่อ
วันที่ 11/15/2005 5:48:47 PM [IP: ]
แล้วพวกที่เขารู้เรื่องก่อน เนี้ยเขาชัวย์ หรือเปล่า เเล้วคุณเบื่อ เรื่องเป็นยังนี้แน่ ก๋ะ.......
จาก spurt
วันที่ 11/15/2005 2:34:37 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นเป็นการ์ตูนที่อ่านแล้วสนุกมากๆครับแต่ตัวละครออกจะสับสนไปหน่อย
จาก คนพิฆาติผี
วันที่ 11/15/2005 2:27:32 PM [IP: ]
เมื่อใหร่เรื่องนี้จะจบนะ
จาก อิม ปากทุ่ง
วันที่ 11/15/2005 12:52:31 PM [IP: ]
เอาเว็บที่มีฟงอวิ๋นของต่างประเทศให้อ่านหน่อยสิครับ เมื่อวานเห็นแต่วันนี้มันหายไปไหนอ่า ช่วยหน่อยนะ
จาก ใครก็ได้ช่วยที
วันที่ 11/14/2005 11:49:36 PM [IP: ]
สงสัยเป็น อิงสง พี่น้องคนเดียวที่อู๋หมิงมี ถึงขนาดอู่หมิงยอมโดดหน้าผาตามไปเลยเพราะไม่เหลือญาติที่ไหนอีกแล้ว แต่อิงสงดันตายคนเดียว (ขนาดพยายามช่วยกันแล้วแท้ๆ) ตอนตายพาอู๋หมิงไปเที่ยวยมโลกด้วย รู้สึกอู๋หมิงจะเห็นจุดจบของเจี๋ยซินในยมโลกอีกด้วย แต่ไม่รู้อิงสงไปทำอะไรหลงเอ๋อ ทำให้หลงเอ๋อแค้นขนาดมาทำลายศพเชียว แต่คนที่เก่งจริงๆ คือคนที่โผล่ออกมาตอนอู๋หมิงประลองกับอิงสง 2 ยอดฝีมือยังต้องตกใจเลย ขนาดหลงเอ๋อใช้กระบี่ 23 จะฆ่าหลานอู่ ยังต้องชะงักพลาดเป้าเลย แถมมันยังตามมาเตะก้านคออู๋หมิงอีก มันเป็นใครฟะเนี่ย เก่งฉิ..บ
จาก เบื่อ
วันที่ 11/14/2005 8:17:15 PM [IP: ]
นี่เกินร้อยเผลอๆไป200กว่าด้วย
จาก
วันที่ 11/14/2005 8:16:12 PM [IP: ]
อ่านไปถึงใครก็ไม่รู้โพล่ออกมาเก่ง. เก่งกว่าอู๋หมิ่งอีก เก่งเวอร์ เป็นอาจารย์ ไอ้ผมทองๆอะ อย่างเวอร์ มันรู้อู๋หมิ่งแขนขาดมันก็ตัดแขนเพื่อมาสู้อู๋หมิ่ง
จาก
วันที่ 11/14/2005 6:24:11 PM [IP: ]
`ออก.ช้าเลย ตกลง มันมีเกิน 100 แน่ แน๋ จนแล้วนะ...............
จาก spurt
วันที่ 11/12/2005 11:37:12 AM [IP: ]
ต่อไปตัวละครใหม่ๆ อาวุธใหม่ๆ โผล่มาอีกเพียบ ตีกันมั่วไปหมด หลานอู่ก็เก่งฉิบ ฆ่าจอมดาบอันดับ2 มีเมียใหม่แล้วฆ่าจอมพิษ2ผัวเมีย แย่งดาบมารจากอี้ฟง มีกิเลนเป็นพวก ส่วนเจี๋ยซินดูไม่ค่อยเก่งเลย โดนอี้ฟงแย่งดาบมารไปได้ ตอนย้อนอดีตไปก็โดนกระบี่23 อัดจนพรุน สู้กับสิบยอดยุทธ์ถ้าไม่อาศัยว่าฮึดด้วยพลังจากดาบก็สู้เขาไม่ได้หรอก ตอนท้ายๆ ไม่แน่ใจว่า.นเฉินเป็นตัว.หรือเปล่า ผมว่าภาคนี้อาวุธกับตัวละครมันมากไป มั่วไปหมด
จาก เบื่อ
วันที่ 11/11/2005 1:04:53 PM [IP: ]
เหลียนฮูหยินเป็นทาสกระบี่ของปู้จิงหวิ๋นครับ
จาก
วันที่ 11/9/2005 9:27:33 AM [IP: ]
จาก 445
วันที่ 11/8/2005 11:20:24 PM [IP: ]
ไม่แน่ใจว่า เหลียนฮูหยินเป็นทาสกระบี่ของปู้จิงหวินหรือเปล่านะ ก็เธอตีกระบี่เก่งนี่ ส่วน 4 abnormal นี่ยอดชั่วเลย คอยแนะนำอี้ฟงแบบผิดๆ แถมปลอมตัวเป็นอี้ฟงไปตัดแขนหลงเมิ่งจนปู้เทียนเข้าใจผิดอีกต่างหาก แต่ 4 ตัวนี้รวมไร้ทุกข์ก็สู้อู๋หมิงไม่ได้ สะใจจริงๆ
จาก เบื่อ
วันที่ 11/8/2005 10:37:39 PM [IP: ]
ลูกน้องตัวใหม่นี้จะมาอัดหวายเมื่ยกับเสินฟงซะปางตายแล้วชิงดาบกับทัณสวรรค์ไป โดยมี 4 ประหลาดคอยใส่ร้ายอี้ฟงให้ถลำลึก หวงอิ่งก็จะโผล่มาช่วยเสินฟงให้หายบาดเจ็บ ส่วนเจี๋ยซินพอรวบรวมอาวุธครบก็ปลุกดาบมารได้ และมาเอาเลือดหวงอิ่งสังเวยดาบ หวงอิ่งสู้ไม่ได้ก็เลยตาย อู๋หมิงมาพบก็เลยอัดเจี๋ยซินเข้าให้ แต่เจี๋ยซินเป็นอมตะอัดเท่าไรก็ฟื้น จนอู๋หมิงเหนื่อย ฟงอวิ๋นก็เลยมาช่วย ........
จาก เบื่อ
วันที่ 11/7/2005 3:13:31 PM [IP: ]
เล่าอีกสิ กำลังมัน
จาก 55
วันที่ 11/6/2005 11:12:54 PM [IP: ]
แล้วกระบี่ที่เทพกระบี่พยายามไปเอา(ไปกับผู้หญิงคนหนึ่ง)แล้วถูกฟงอวิ๋นขัดขวางคือกระบี่อะไร แล้วหวงอิ่งมาตงง้วนได้งัย แถมตายแบบไม่ได้ลุ้นเลย ทีอู๋หมิงยังอัดเจี๋ยซินซะหน้าบากไปเลย (แต่อู๋หมิงก็อ้วกเหมือนกันแหละ)
จาก เบื่อ
วันที่ 11/5/2005 11:24:50 AM [IP: ]
เล่ามาเลยนั่งอ่านอยู่
จาก ชอบๆ
วันที่ 11/4/2005 10:56:41 AM [IP: ]
ยังจำที่หวายเมี่ยสั่งให้อี้ฟงไปฆ่าคน ๆ หนึ่งได้ไหมครับ อี้ฟงก็ไปหาตัวคน ๆ นั้นปรากฏว่าเขาก็คือหวายเมี่ยที่เปลี่ยนชื่อแซ่นั่นเอง , ทั้ง 2ประทะกันอี้ฟงชนะหวายเมี่ยได้ครับ , กลับมาทางเจี๋ยซินเขาได้เรียกลูกน้องตัวใหม่ออกมาเพื่อจะให้รวบรวมอาวุธทั้ง 4 มาเปิดผนึกดาบมาร ............. จบไว้มาเล่าต่อใหม่นะครับ
จาก มารบูรพา
วันที่ 11/4/2005 10:54:30 AM [IP: ]
เล่าไปถึงปู้จิ้งอวิ๋นพยามเดินทางไปหาหมอหิมะซึ่งก็เจอและได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือดของเธอช่วยรักษาเนี่ยฟงได้ เนียวฟงก็กินแต่ยังไม่ฟื้น , เจี๋ยซินที่วรยุทธสูงขึ้นมากก็รับรู้ถึงการปรากฏตัวของฟงอวิ๋นเลยให้ลูกน้องคือหลวงจีน + 4 ประหลาด ไปดักฆ่าปู้จิ้งอวิ๋นก็สู้พร้อมปกป้องเนี่ยฟงด้วย , ระหว่างสู้เนี่ยฟงก็ฟื้นใช้เพลงเตะวายุอันพวกนั้นจนหนีไป
จาก มารบูรพา
วันที่ 11/4/2005 10:50:49 AM [IP: ]
ต่อ....... การกำเนิดของกระบี่มรณะทำให้พระพุทธรูปหน้าเศร้าแตกสลายและด้านใต้ของพระพุทธรูปก็คือ " ดาบมาร " ที่ถูกปิดผนึกไว้และเจี๋ยซินก็มาแย่งชิงไป ,และในทีสุดอู๋หมิงก็ปรากฏตัวขึ้นมาสั่งสอนอี้ฟงแต่หลวงจีนเข้ามาช่วยจริง ๆ หลวงจีนกับอู่หมิงเคยรู้จักกันตอนหนุ่ม เมื่อประทะกันหลวงจีนสู่ไม่ได้เลยหนีไป , อี้ฟงก็คอยหนีการตามล่าไปเรื่อยจนได้มาเจอกับ จอมดาบและเมิ่ง , เป็นการพบกันครั้งแรกของแม่ลูกแต่ก็ไม่มีอะไร
จาก มารบูรพา
วันที่ 11/4/2005 10:46:35 AM [IP: ]
จะเล่าตอนต่อไปให้ครับ อ่าวป่ายพยามที่จะทำให้กระบี่พ่ายมรณะมีชีวิตขึ้นในวันนัดชุมนุมมีสายฟ้าผ่าลงมาครับแล้วอ่าวป่ายก็ได้กระบี่ไป , และเซียนกระบี่ก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อแก้แค้สู้กันไปสู้กันมาอ่าวป่ายก็หันไปเล่นงานอี้ฟงอี้ฟงใช้กระบี่มังกรน้อยประทะด้วยดาบมังกรน้อยก็พังแล้วอัญมณีที่อยู่ที่ดาบก็หลุดออก , นั่นคือส่วนที่ขาดหายไปของกระบี่พ่ายมรณะครับมานำมารวมกันกระบี่จึงสมบูรณ์ อ่าวป่ายเลยใช้กระบี่นั้นสู่กับเซียนกระบี่แต่เซียนกระบี่เก่งกว่าก็ชนะแต่ต้องเสียกระบี่ 2 ขั่วไปเพราะพังเมื่อประทะกับกระบี่พ่ายมรณะ และกระบี่ในมืออ่าวป่ายก็หลุดพุ่งไปหาอี้ฟงขณะที่กำลังจะถึงอี้ฟงอยู่ ๆ กระบี่ก็หยุดและอี้ฟงก็คว้าเอาไว้ได้ครับ เล่าข้ามไปยังจำหลวงจีนชุดขาวได้ไหมครับที่เป็นอาจารย์ 4 ประหลาด , เขาก็เป็นอาจารย์ของอ่าวป่ายด้วย , อี้ฟงเมือได้กระบี่ก็ฟันขาอ่าวป่ายขาดแล้วหนีไป , หลวงจีนก็ประกฏตัวฆ่าอ่าวป่ายทิ้ง อี้ฟงเมื่อมีกระบี่มรณะในมือก็ไปกระตุ้นต่อมคลุ้มคลั่งครับทำให้ฆ่าคนไปมากมายและตำหนักบูชากระบี่ก็เลยส่งคนตามล่าอี้ฟง อี้ฟงได้ไปหา หยุ่นหลิง แม่บุญธรรม ระหว่างคุยกัน ต้วนเทียนตาว [ ที่เคยแพ้อี้ฟง ] ปรากฏตัวทำร้ายหยุ่นหลิง , อี้ฟงก็สู้ขับไล่ต้วนเทียนตาวได้แต่หยุ่นหลิงบาดเจ็บสาหัส , อี้ฟงต้องไปหาหมอมาช่วย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อ 4 ประหลาดแอบเปลี่ยนยาที่ใช้รักษาหยุ่นหลิงเป็นยาพิษ หยุ่นหลิงจึงตายอี้ฟงนึกว่าเป็นเพราะต้วนเทียนตาวเลยตามไปฆ่า ตัดคอ ทิ้งเสีย อี้ฟงเริ่มถูก 4 ประหลาดเสียมสอนไปในทางชั่วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมี หลวงจีนอยู่เบื้องหลังและเบื้องหลังหลวงจีนก็มีจอมยุทธอีกคน......... เขาก็คือ.....เจี๋ยซิน
จาก มารบูรพา
วันที่ 11/3/2005 8:13:57 PM [IP: ]
เลื่อนวางเเผงอีกเเหละ เซ็ง~*
จาก priory
วันที่ 11/2/2005 11:44:38 AM [IP: ]
เย้ ฝ่ามือยูไลเล่ม 40 ออกแล้ว
จาก ฝ่ามือเทพยูไล
วันที่ 11/2/2005 11:31:27 AM [IP: ]
ข้างบนหน้าwebที่มันเขียนcomming soonน่ะครับจะบอกว่าออกเรื่องไหนวันอะไร
จาก อี้นำเทียน
วันที่ 10/31/2005 1:27:23 AM [IP: ]
ขอบคุณคุณprioryมากที่ตอบผม
จาก รักนะ
วันที่ 10/30/2005 7:21:08 PM [IP: ]
เล่ม70จะออกวันที่15คับ
จาก priory
วันที่ 10/30/2005 4:01:33 PM [IP: ]
.
จาก KUGA
วันที่ 10/29/2005 10:17:09 PM [IP: ]
ตอบผมหน่อยสิแค่ตอบหน่อยว่าเล่ม70ออกมาวางแผงแล้วหรอ
จาก รักนะ
วันที่ 10/29/2005 7:39:48 PM [IP: ]
เนี่ยฟงจะโผล่มาประมาณเล่ม72นะ(เเล้วก็หายไปT_T)
จาก
วันที่ 10/29/2005 7:36:25 PM [IP: ]
อ่าวไป้โผล่มาเเป็ปเดียว เดี๋ยวก็ตายเเล้ว
จาก priory
วันที่ 10/29/2005 2:27:42 PM [IP: ]
เล่มที่70มาแล้วหรอ
จาก จะอ่าน
วันที่ 10/29/2005 11:35:27 AM [IP: ]
วิชาอะไรที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในเรื่องนี้ ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับ
จาก
วันที่ 10/29/2005 11:33:52 AM [IP: ]
อ้าวไป้มันเป็นใคร ฝึกวิชากระบี่ตัดชีพจรและวิชาที่มันคิดค้นขึ้นใหม่ ทำไมมันเก่งมากขนาดนี้
จาก
วันที่ 10/27/2005 2:04:35 PM [IP: ]
ไครก้ได้บอกด้วยว่าอภินิหารฝ่ามือเทพยูไรออกแล้วยัง
จาก ........
วันที่ 10/27/2005 2:03:11 PM [IP: ]
จาก .........
วันที่ 10/27/2005 2:02:10 PM [IP: ]
เราได้อ่านเล่ม 68 แล้วสนุกมากไครที่ได้อ่านแล้วคงจะชอบ
จาก 007
วันที่ 10/26/2005 2:36:46 PM [IP: ]
ใครที่อ่านเล่ม69แล้วบ้างไอปกข้างหลังปกติจะมีรูปแต่เล่ม69ไม่มีรูปใครอ่านแล้วช่วยตอบผมที
จาก
วันที่ 10/26/2005 8:54:15 AM [IP: ]
ใครมีเว็บที่แบบว่ามีรูป....ฟงอวิ๋นบ้างอ่ะ อยากได้รูปฟงอวิ๋นแบบการ์ตูนนะ ไม่งั้นก็เอาแบบฟงอวิ๋นรุ่นเก่าแก่อ่ะ ที่เจิ้งอวี้.นเล่น ไม่เอาภาคใหม่พระเอกไม่หล่อ ขอเว็บที่มีรูปหน่อย
จาก อยากได้
วันที่ 10/26/2005 8:23:43 AM [IP: ]
70 ครับออกเร็ว
จาก
วันที่ 10/24/2005 9:30:18 PM [IP: ]
เล่นที่69มาแล้วหรอ
จาก จะไปซื้อ
วันที่ 10/22/2005 2:38:18 PM [IP: ]
เยี่ยม
จาก ;;;;;;;;;
วันที่ 10/19/2005 5:55:51 PM [IP: ]
คือว่าขอให้ทุกคนช่วยกันโหวดหน่อยนะเพราะว่าผมโหวดอยู่คนเดียว แล้วอีกอย่างนะที่1เขานำไปตั้งเท่าไร
จาก
วันที่ 10/18/2005 11:01:05 AM [IP: ]
คือว่า ค่าหนังสือมันเพิ่มขึ้น มันไม่เท่าไรน่ะ แต่ออกช้าน่ะเรื่องใหญ่น่ะพี่
จาก เต็กเทียน
วันที่ 10/18/2005 9:03:04 AM [IP: ]
กี่เล่มจบอะครับ
จาก สังหาร
วันที่ 10/16/2005 3:04:38 PM [IP: ]
รออ่านอยู่ และจะอ่านตลอดไป
จาก
วันที่ 10/16/2005 3:03:55 PM [IP: ]
ออกมาเรื่อยๆ อย่างนี้ดีแล้วครับ จาก หลงเอ๋อ
จาก
วันที่ 10/15/2005 9:01:46 AM [IP: ]
เมื่อไหร่มันจะจบสักทีเนี่ย จะซื้อไม่ไหวแล้วนะใครเห็นด้วยบ้าง
จาก เวิ่นเทียน
วันที่ 10/12/2005 4:59:27 PM [IP: ]
ไม่ได้อ่านนานแล้ว เพราะกว่าจะออกนานมาก พอออกมาคงจำราคาผิด กลายเป็น40บาทแต่ความหนาเท่าเดิม
จาก เคยอ่าน
วันที่ 10/11/2005 3:06:46 PM [IP: ]
ปล่อยให้รอนานมาก จากเริ่มๆลืมเรื่องไปแล้ว แล้วคู่หูแบตเตอรี่ผมหายไปไหนอ่ะคับ ไม่พิมพ์ออกมาให้อ่านต่อเลย อยากรู้ข้อเท็จจริงครับ
จาก EbbE
วันที่ 10/9/2005 12:57:39 AM [IP: ]
ฝ่ามือยูไล อะ ดองไว้ทำไมกัน
จาก frw
วันที่ 10/8/2005 5:25:33 PM [IP: ]
ให้มันได้แบบนี้สิคับ แจ่มที่สุด
จาก Strom Raider V1
วันที่ 10/7/2005 8:17:45 PM [IP: ]
ฮ่า ออกต่อเนื่องสมดังใจ.ยซะที
จาก อี่น่ำเทียน
วันที่ 10/7/2005 11:06:13 AM [IP: ]
เย้ ออกซะที
จาก วอร์ลอร์ดราชันย์บู๊
วันที่ 10/7/2005 7:53:38 AM [IP: ]
ถ้าติดตามอ่านตลอดจะไม่เบื่อหรอกครับ เซียวฮื่อยี้ยังยืดก่าเยอะ
จาก เย้
วันที่ 10/5/2005 9:28:15 PM [IP: ]
ยาวเสียจนขี้เกรียตอ่าน
จาก jtp
วันที่ 10/4/2005 3:06:34 PM [IP: ]
เราได้ศึกษาเรื่องราวของจอมยุทธผู้โด่งดังคู่นี้มาแสนนาน ณ บัดนี้เราจะได้เริ่มออกเดินทางท่องแดนยุทธภพพร้อมพวกเขาซักที ขอคาร.สหายจอมยุทธด้วยกันทุกท่าน เชิญ ดื่ม
จาก จอมยุทธสนิมกฤช
วันที่ 10/4/2005 1:07:54 PM [IP: ]
เฮ้จะได้กลับมาอ่านแบบต่อเนื่องซักที ขอบคุณมากๆๆครับ พี่ทีมงาน
จาก ท็อฟฟี่
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500