BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 

การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 35 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 208 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 6/2/2012 4:59:20 PM [IP: 180.183.211.45]
พ่อฟงดาบอาบหิมะใช้ความเย็นสังหารศรัตรูกะพ่อต้วนล่างกระบี่กิเลนทักษิณสู้กันหน้าถ้ำมีกิเลนโผล่ออกมาจากถ้ำ...และสองเฒ่าหายจากยุทธจักรผ่านไป15เล่ม สองเฒ่าไม่ตายและกลายเป็นเพื่อนรักกันวันๆฝึกแต่วิชาในถ้ำ..กระบวนท่าร้อนหนาวประสานกันใด้อย่างลงตัว..นิยายเรื่องนี้
จาก
วันที่ 6/2/2012 4:52:12 PM [IP: 180.183.211.45]
15ปีแล้วหรือเนี่ย..อ่านเล่ม1ปี2542 ฟงเป็นเด็กน้อยเจออู๋หมิงกลางเขา..
จาก
วันที่ 4/3/2012 10:33:30 PM [IP: 118.172.39.197]
อยากอ่านมากแต่หาไม่เจอสักร้าน สุดยอดแห่งการ์ตูนเลย
จาก อยากอ่านมาก
วันที่ 3/21/2012 11:08:29 PM [IP: 58.8.197.218]
ลองคิดขำ ๆ นะคับ ตามเรื่องต้วนอี้ลูกต้วนล่างกับเฉินฟงลูกเนียฟงถูกสลับตัวกันตอนเกิด แล้วเนี่ยฟง เอาลูกต้วนล่างไปเลี้ยง จนโตกลายเป็นเฉินฟงหรือ.ฟงมีพลังสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกร ในเรื่องแปดเทพอสูร ส่วนลูกของเนี่ยฟงถูกเลี้ยงโดยเมียของต้วนล่าง ชื่อต้วนอี้
จาก ขำ ๆ
วันที่ 3/21/2012 11:05:09 PM [IP: 58.8.197.218]
ลองคิดขำ ๆ นะคับ ตามเรื่องต้วนอี้ลูกต้วนล่างกับเฉินฟงลูกเนียฟงถูกสลับตัวกันตอนเกิด แล้วเนี่ยฟง เอาลูกต้วนล่างไปเลี้ยง จนโตกลายเป็นเฉินฟงหรือ.ฟงมีพลังสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกร ในเรื่องแปดเทพอสูร ส่วนลูกของเนี่ยฟงถูกเลี้ยงโดยเมียของต้วนล่าง ชื่อต้วนอี้
จาก _น่าจะมันส์
วันที่ 2/19/2012 2:20:10 PM [IP: 14.207.166.128]
ขอให้ออกไวไวครับ
จาก คน101
วันที่ 9/23/2011 6:02:52 PM [IP: 124.121.48.97]
เมื่อไหร เล่ม 104 จะออก คร้าบ
จาก คนรอนาน
วันที่ 9/12/2011 3:27:48 PM [IP: 110.168.167.136]
ฟงอวิ๋นเล่ม104รอนานมากๆอยากอ่านมากๆออกเร็วๆนะคับ
จาก คนรอ
วันที่ 8/31/2010 8:57:42 PM [IP: 125.26.205.27]
สั่งซื้อได้ที่ไหนอะ ครับ อยากอ่าน
จาก คนอยากอ่าน
วันที่ 1/14/2008 10:13:07 PM [IP: 222.123.215.53]
สงสัยติดสัญญาอีกตามเคยแน่ๆ เลย ถึงได้ออกช้านะ
จาก จากคนเหนือ
วันที่ 11/2/2007 9:36:37 AM [IP: 125.24.143.213 10.0.2.143]
ออกไวดีครับเเจ่มเลย
จาก ....
วันที่ 4/20/2007 8:40:30 AM [IP: 124.121.105.133]
ผมชอบมากครับ ผมติดตามอ่านตั้งแต่เล่มที่ 20 ออกมาจนถึง เล่นที่ 85 แล้ว ครับ ผมจะซื้อมาอ่านแล้วเก็บไว้ให้ลูกหลานได้อ่านหนังสือดีเรื่องนี้ และก็จะอ่านไปเลื่อยๆ จนอวสาร
จาก บอล
วันที่ 3/28/2007 11:32:38 PM [IP: 222.123.201.22 192.168.0.1]
.ชอบเลย แฟนตัวจริงไม่มีพลาดซักเล่ม ก็อยากให้เขียนเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ
จาก Killer Machine
วันที่ 3/28/2007 9:25:45 AM [IP: 202.183.178.73]
สังสัยเรื่องนี้คงจะจบยากหน่อยครับ แต่ก็ดี มีอะไรให้ติดตาม จบแล้วคงไม่มีอะไรให้อ่าน ก็พยายามติดตามไปเรื่อยๆ คับ เพราะการ์ตูนสวย เนื้อหาดี แต่เสียนิดๆ ตรงราคาหนังสือเพิ่มขึ้น
จาก กระบี่โบราณ
วันที่ 3/27/2007 9:48:52 AM [IP: 203.113.17.172 192.168.100.110]
เรื่องนี้น่าจะถึง100นะ
จาก เด็กนาทับ
วันที่ 3/2/2007 5:07:53 PM [IP: 61.7.190.203 61.7.190.203, 61.7.190.203]
ไอบ้า
จาก
วันที่ 1/23/2007 12:57:46 PM [IP: 203.170.136.125 192.168.2.245]
หนังสือออกมาเร็วๆหน่อยก็จะดีนะครับ
จาก เด็ก Help
วันที่ 1/23/2007 12:48:55 PM [IP: 203.170.136.125 192.168.2.245]
แม่นางข่งฉือเจ้าอยู่ที่ไหน
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 1/23/2007 12:25:08 PM [IP: 203.170.136.125 192.168.2.245]
ผมรักความเย็นชา
จาก เด็ก Help
วันที่ 1/23/2007 12:20:13 PM [IP: 203.170.136.125 192.168.2.245]
ผมกำลังฝึกคิดวิชาใหม่อยู่คับ
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 11/28/2006 7:52:52 PM [IP: 125.25.80.100]
อยากอ่านต่อออ
จาก อยากอ่านต่อออ
วันที่ 4/17/2006 3:33:14 PM [IP: ]
เคยอ่านแต่มือปราบพญายมงะ
จาก ถังจับโหงว
วันที่ 3/30/2006 12:21:40 AM [IP: ]
ตอนนี้ผม ฝึกพลังไร้ลักษณ์เกือบสำเร็จแล้วอ่ะครับ.... เลยอยากประลองฝีมือ กับคนเก่งๆอ่ะครับ....ใครแน่จริงมาเจอผมได้ครับ 11.30น.
จาก จตุเทพ
วันที่ 3/16/2006 10:04:07 PM [IP: ]
แม่เจ้าโว้ยๆๆๆๆ voteถึงหลักหมื่นแล้ว
จาก ฝ่ามือสี่วิญญาน
วันที่ 3/9/2006 4:02:40 PM [IP: ]
ช่วยกันโหวตให้ ถึงหลึกหมื่นหน่อยครับ ผมเห็นด้วยกับคุณ จตุเทพนะครับ ผมว่าเค้าคงต่อเรื่องไม่ถูกแล้ว ตัวเอกมันเยอะเหลือกัน อย่าลืมมช่วยกันโหวตน่ะครับ
จาก ฝ่ามือสี่วิญญาน
วันที่ 3/1/2006 1:18:01 PM [IP: ]
ช่วยกันโหวตหน่อยน่ะครับ
จาก ฝ่ามือสี่วิญญาน
วันที่ 2/28/2006 3:02:15 PM [IP: ]
ผมว่าคนเขียนคงต่อเรื่องไม่ถูกแล้วครับ เพราะมีตัวเอกเยอะเหลือเกิน - -" (คุณฝ่ามือสี่วิญญาน) มีวิญานอะไรมั้งครับ 55555+ ....ไงก็จะติดตามฟงอวิ่ฯต่อไปครับ แต่ยิ่งอ่านหนังสือมันยิ่งยางขึ้นทุกที
จาก จตุเทพ
วันที่ 2/15/2006 7:31:04 PM [IP: ]
73เล่มแล้ว .....อ่านมานานยาวจริงๆ แต่ก็สนุก
จาก ฝ่ามือสี่วิญญาน
วันที่ 1/1/2006 4:32:11 PM [IP: ]
คุณ xxx yyy คุณบอกว่า(อยากดูเร็วก็เข้าเน็ทเลย เว็บเมืองนอก) เว็บไรครับ โพสที
จาก
วันที่ 12/30/2005 2:54:13 PM [IP: ]
ผมติดตามตั้งแต่ม.1ตอนนี้จะจบม.6แล้วอ่ะครับ เรื่องยาวจริงๆ
จาก เดกดี
วันที่ 10/27/2005 7:27:34 PM [IP: ]
อยากดูเร็วก็เข้าเน็ทเลย(เว็บเมืองนอกเลย)
จาก xxx yyy
วันที่ 10/4/2005 1:16:41 PM [IP: ]
รอให้ลูกมาซื้ออ่านต่อครับ , คนที่อายุ 20 ขึ้นไปจะไม่มีโอกาสอ่านจนจบนะครับ ต้องรอลูกคุณมาเล่าให้ฟังตอนแก่แล้ว
จาก วอร์ลอร์ดพ่_อมรึ_ง ตาย
วันที่ 9/17/2005 10:13:40 PM [IP: ]
ตอนนี้ไม่ออกเเล้วหรอ
จาก Wanderer
วันที่ 9/12/2005 3:56:18 PM [IP: ]
เหมือนกันเลยครับ แต่ผมชอบมากๆเฉพาะภาค 1 ครับ
จาก อี่น่ำเทียน
วันที่ 9/9/2005 6:00:13 PM [IP: ]
สุดยอดการ์ตูนที่คุณควรอ่านนะครับ แบบว่าติดตาม มาตั้งแต่ภาพยนต์ จนออกเป็นการ์ตูนเล่ม 1 แล้วล่ะครับ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 9/6/2005 6:33:46 PM [IP: ]
รออยู่น้านมาก
จาก wasanz
วันที่ 9/3/2005 9:21:45 PM [IP: ]
แล้วเล่ม69จะตามมาภายในกี่ปีคับ
จาก Strom Raider V1
วันที่ 9/3/2005 4:42:44 PM [IP: ]
ออกมาแล้วครับ รอนานมาก
จาก อี่น่ำเทียน
วันที่ 9/2/2005 1:29:16 PM [IP: ]
อยากอ่านมานานแล้วเล่ม68น่ะ.ช้าเลยแล้วใครรู้ว่าฟงอวิ๋นจะออกมาในเล่มไหนแล้วเป็นอย่างไรเนื่อเรื่องสนุกไหมช่วยตอบมาด้วยนะครับ boem_123@.
จาก boem_123@.
วันที่ 9/1/2005 12:09:52 PM [IP: ]
อย่าไปอยากอ่านอีกเลยครับ ช่วยกันเลิกโหวต เลิกโพส ได้แหละดี จะได้รู้มั่งว่าคนอ่านเอาจริงไม่ซื้อของของบริษัท ห่ ว ย แตก ว่ากันขนาดนี้ ก็ยังไม่ชี้แจง ไม่รู้ว่าทำไมหนาและทนได้ขนาดนี้ อีกอย่างเนื้อเรื่องต่อจากนี้ ผมว่ามันมั่วๆ ชอบกล อย่าอยากอ่านเลย(ถ้าบูรพัฒน์เป็นคนพิมพ์)
จาก เบื่อ
วันที่ 9/1/2005 11:29:38 AM [IP: ]
เล่ม68 ใช้เวลาแปล 4เดือนมั้ง เล่ม 67 เหลืองแล้วครับ
จาก สบตุ๋ย
วันที่ 8/31/2005 7:15:16 PM [IP: ]
ในที่สุดเล่ม 68 ก็ออกแล้วว้อย อ่านในเวปญี่ปุ่นแล้วครับ หนุกมากเลย อวิ๋นใกล้จะฟื้นแล้วคร้าบ กระบี่หรือดาบเล่มใหม่คล้ายๆ กระบี่เลิศพบจบแดนก็จะออกแล้วเหมือนกาน
จาก SnIpEr
วันที่ 8/31/2005 1:57:39 PM [IP: ]
เมื่อไรจะออก.เล่ม68อะ นานมากเลย ออกเร็วๆหน่อยซิสงสารคนอ่านมั่ง
จาก ผู้รอคอยออก.นาน
วันที่ 8/31/2005 12:10:40 PM [IP: ]
นี่แหละที่ทำให้บางรายการเขาว่าอ่านการ์ตูน เล่นเกมแล้วทำให้เด็กก้าวร้าว
จาก ก็มันจริง
วันที่ 8/31/2005 12:07:50 PM [IP: ]
ทำไมมึ-งไม่ออก เบื่อรอแล้ว
จาก หน้ากากแอ็คชั่น
วันที่ 8/31/2005 11:44:08 AM [IP: ]
ใครเป็นผู้บริหารหรือคนเสนอแนวทางว่า การ์ตูนขายดีให้หยุดออกก่อนเพื่อดึง Rating ขอเลยครับ ลาออกไปเลยครับ ลาออกไปเลยดีกว่า หากคุณคิดได้แค่นี้ว่ากลยุทธการตลาดแบบนี้จะได้ผลดีที่สุด สำหรับผม ผมว่ามันจะมีแต่เสียลูกค้า แล้วถ้ายังคิดอีกว่าคนซื้อพวกนี้ส่วนน้อย อันนี้ยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับ ที่สำคัญเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก็ช่วยได้นะครับ ออกมาประกาศใน Web. หน่อยสิครับ ผู้บริโภคจะได้รับทราบว่าทำไม
จาก ขอออกความคิดมั่งดิ
วันที่ 8/30/2005 10:09:08 PM [IP: ]
การ์ตูนบูรพัตน์ หลายเรื่องแล้วที่มีการขาดหายไปเยอะ(อาจเป็นเพราะซื้อของค่ายนี้เยอะเลยรู้สึกยังงั้นมั้ง) ผมล่ะเหนื่อยใจจริงๆครับ ว่าทำไมปัญหาแบบนี้ถึงเป็นเยอะมาก ช่วยแจ้งหน่อยเถอะครับ จะได้ทำใจได้ง่ายหน่อย
จาก อี่น่ำเทียน
วันที่ 8/29/2005 1:02:13 PM [IP: ]
เคยยืมเพื่อนอ่าน เล่มที่11,12,13 คับ หลังจากนั้นก็ติดใจติดตามตลอดเลยคับ สนุก ตื้นเต้น เร้าใจ สุดยอด อ่านตั้งแต่ ม5 มั้งคับ ตอนนี้ ปี2 แล้วยังไม่เบื่อเลยเวลาไปที่ ห้างจะแ.เข้าร้าน ป่าการ์ตูนทุกครั้งคับเผื่อเล่มใหม่จะมาแล้ว ติดตามตลอดเลย สู้กันมันส์คับ เพื่อนบอกว่าให้เลิกอ่านได้แล้วแต่มันห้ามไม่ได้แล้ว ขอให้เขียนเรื่องต่อไป ตราบที่ยังมีลมหายใจ คับ ขอบคุณคับ
จาก หรั่ง ชา ลัน ล่า คับ
วันที่ 8/27/2005 8:14:10 PM [IP: ]
เมษาปีที่แล้วไปเที่ยวเมืองจีนมา ก็เลยแ.เข้าร้านการ์ตูนมา เจอฟงหวิ๋นเล่มเบ่อเร่อ 3 เล่มเก่าแล้วล่ะ เลยเปิดดู จ้าก เปิดดูเล่มแรก ปู้จิ้งหวิน อยู่ในเมืองโบราณที่มีรูปกระบี่เลิศภพเต็มเลย แล้ว ปู้เทียนก็ตายสลายไป เล่มหลัง ๆ มีคนหัวทองหน้าตาหล่อด้วย แต่อ่านภาษาจีนไม่ออก ไม่รู้ว่าใคร คือเนี่ยหนังสือเก่าเค้านะเนี่ย ที่ไทยกว่าจะถึงตอนนี้คงอีก 3 ปีมั้ง หุ หุ ใครอยากอ่านมายืมได้นะ
จาก จอมยุทธพเนจร
วันที่ 8/27/2005 8:08:29 PM [IP: ]
ผมลืมไปเลยนะเนี๊ย ระวังจะมีหนังสือหนีลิขสิทธิ์ออกาตีตลาด
จาก 123
วันที่ 8/26/2005 9:07:35 AM [IP: ]
รู้สึกสนุกมากๆชอบทุกตอนเลย !_!
จาก น่ารัก
วันที่ 8/25/2005 12:43:57 PM [IP: ]
เพื่อนๆช่วยแนะนำ ชื่อการ์ตูนที่สนุกๆให้หน่อยสิครับแต่ถ้าเป็นของบูรพัตน์ ขอที่จบชุดแล้วอะครับกลัวจะหายอีกขี้เกียจรออ่านฟงหวินแล้วเซ็ง
จาก ท็อฟฟี่
วันที่ 8/25/2005 12:05:02 PM [IP: ]
สงสัยต้องให้รุ่นลูกรุ่นหลานอ่าน แล้วมาเล่าละมั้ง ช่วงวัยหนุ่มของผมจะได้อ่านอีกมั้ยนะ...เบื่อ
จาก เบื่อ
วันที่ 8/24/2005 12:35:40 PM [IP: ]
เบื่อจังเมื่อไรจะออกหรือว่าต้องรอให้ฟงหวินได้ธาตุมังกรก่อนจึงจะสามารถออกมาได้จะได้บอกให้ปู้เทียนรีบไปหาจะได้อ่านต่อซักที
จาก ท็อฟฟี่
วันที่ 8/24/2005 12:29:07 PM [IP: ]
เพื่อนครับนี้เป็นเว็บที่อ่านการ์ตูน ฟงอวิ๋นได้เป็นเนื้อเรื่องต่อจากเล่มที่ 67 แต่เป็นภาษาจีนนะครับ ใครอยากอ่านลองอ่านดูนะครับ http://./fy3.htm
จาก คนรักฟงอวิ๋น
วันที่ 8/24/2005 10:48:20 AM [IP: ]
รอจนเหงือกแห้งแล้ว
จาก รอจนเหงือกแห้งแล้ว
วันที่ 8/23/2005 11:00:52 PM [IP: ]
จบได้แล้ว
จาก เก๋า
วันที่ 8/23/2005 10:57:37 PM [IP: ]
น๊านนาน รอจนเหงือกแห้งแล้ว เมื่อไหร่จบ
จาก เจ้าเก่า
วันที่ 8/23/2005 8:13:15 PM [IP: ]
รีบออกหน่อยดิครับ รอมาหลายเดือนแล้วโว้ย
จาก ไม่บอก
วันที่ 8/23/2005 7:34:00 PM [IP: ]
นี้ผมจะฟ้อง สคบ. ได้ไหมเนี้ยเซ็งโมตรๆๆๆๆๆๆๆ เรื่องอื่นออกสม่ำเสมอ นานๆครั้งไม่ว่าไรนะ แต่นี้เงียบเป็นสากกระเบียเลย การ์ตูนเรื่องอื่นๆๆๆๆๆๆๆก็เห็นออกปกติ หรือว่าช่วงนี้เน้นออกการ์ตูนเรื่องใหม่ๆๆๆหวังเจาะตลาดเยอะๆๆๆ จนลืมคนที่เป็นลูกค้าเก่าแก่อย่างน้อยก็กี่ปีแล้วหล่ะที่คุณออก การ์ตูนเรื่องนี้มานะ
จาก Bughumnoi
วันที่ 8/22/2005 8:27:32 PM [IP: ]
เมื่อไม่ออกซะทีก็ เลิกอ่านกันเถอะเสียเวลารอ เปล่า .
จาก ไร้นาม
วันที่ 8/22/2005 5:07:41 PM [IP: ]
ของดีต้องรอนานๆ
จาก พิศวาสล่มเมือง
วันที่ 8/20/2005 4:01:21 PM [IP: ]
ถามได้ไหม ตระกลูข้ต้องใหญ่ อ่ะ จะออกไหมถ้าไม่ก็จะไม่รอเหอๆ
จาก เคอะหวู่
วันที่ 8/20/2005 2:52:47 PM [IP: ]
แจ้งข่าวหน่อยครับ
จาก อี่น่ำเทียน
วันที่ 8/20/2005 2:24:49 PM [IP: ]
เลิกอ่าน เถอะครับ เสียอารมณ์เปล่า ๆ กว่า ฟง อวิ๋นจะฟื้นอีกตั้งนาน เลิกอ่านไปอ่านวอร์ลอร์ดเลยดีกว่ามันส์กว่าเยอะ คือผมว่ายอดขายคงตกลงอย่างมากมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยออกตามที่คนอ่านต้องการ
จาก คนเชียงใหม่
วันที่ 8/19/2005 6:03:34 PM [IP: ]
ใช่ ๆ รอนานมาก
จาก u
วันที่ 8/19/2005 1:59:18 PM [IP: ]
เมื่อไรจะออกสักทีครับรอนานแล้วนะ น่าเบื่อจัง
จาก อาชา
วันที่ 8/19/2005 1:51:27 PM [IP: ]
เมื่อไรจะออกสักทีครับรอนานมากเลยนะครับ ถ้าไม่ออกแล้วก็ควรบอกกันบ้างจะได้ไม่ต้องรอ ทำแบบนี้ไม่เห็นใจคนอ่านเลย ผมเห็นมาก็หลายเล่มแล้วที่หายไปเฉยๆแบบนี้ ถ้ามีอะไรติดขัดหรือว่าไม่มีให้อ่านแล้วก็ควรบอกกันบ้างนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้สงสัยคงต้องหันไปอ่านของสำนักอื่นดีกว่า
จาก คนรักฟ
วันที่ 8/19/2005 1:22:07 PM [IP: ]
ควรจะออกมาชี้แนะบ้าง ไม่ใช่หายไปเฉยๆ คนอ่านทั้งประเทศ กำลังรอคุณอยู่
จาก เออิจิโร่
วันที่ 8/18/2005 4:07:48 PM [IP: ]
ตอนแรกที่ผมเดินผ่านร้านหนังสือร้านหนึ่งซึ่งผมเคยใช้บริการเป็นประจำผมได้แ.เข้าไปดูหนังสือที่จะออกมาใหม่ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ปรากฎว่ามีเรืองฟงอวิ๋น เล่มที่ 68 ด้วย เขาเขียนบอกว่าวันที่ 22 สิงหาคม ผมก็เกิดความดีใจขึ้นทันที หลังจากที่รอมานานแสนนาน ผมเกิดความรู้สึกดีใจมีความหวังขึ้นมาในทันที ผมรีบมาเปิดเว็ปดูปรากฎว่า เป็นอย่างที่เห็น ผมผิดหวังอย่างแรงนะนี่ เฮ้อ...นีมันอะไรกันครับนี่ พระเจ้าได้โปรดประทาน เล่ม 68 มาเถอะได้โปรด please
จาก หลงดีใจ
วันที่ 8/18/2005 2:57:18 PM [IP: ]
สำนักพิมมพ์ทำไมไม่รู้จักออกมาชี้แจงบ้างนะ โดนบ่นขนาดนี้ยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอีก หรือจะอยู่เฉยๆ จนคนอ่านเขาเลิกซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ของคุณ ก็ตามใจถ้าคิดว่าความสงบจะสยบความเคลื่อนไหวได้ น่าจะมีวิสัยทัศน์บ้างนะ ชี้แจงอะไรบ้างมันยากนักหรือ ไม่ได้ไปขโมยหนังสือใครมาพิมพ์นี่นา ทำไมไม่ชี้แจงอะไรบ้าง คนอ่านเขาจะได้เบาใจบ้าง หรือไม่เคยเข้ามาเช็คเลย ทำงาน ห่ ว ย จังนะ เฮ้อ เบื่อ... คนเขาอยากอ่านของคุณหรอกเขาถึงบ่น ถ้าเขาเลิกบ่นนั่นคือคุณขาดลูกค้าแล้ว ชอบแบบไหน คิดเอาเองนะ
จาก เบื่อ
วันที่ 8/18/2005 1:08:33 PM [IP: ]
ผมก็เห็นด้วยนะครับ ถ้ามีเหตุขัดข้องประการใดก็รบกวนช่วยแจ้งให้ทราบหน่อย เพราะนักอ่านที่ติดตามอยู่มีเยอะมาก จะทำให้พลอยรู้สึกไม่ดีและจะส่งผลต่อเรื่องใหม่ๆที่จะนำมาตีพิมพ์ด้วยนะครับ ผมติดตามการ์ตูนของบุรพัฒนืมาก็นานแล้วเจอที่ออกๆมาแล้วหายก็หลายเรื่องเช่น กลยุทธ์ซุนจื่อ,.๋หว่าไจ๋ ภาคใหญ่,มังการข้ามถิ่น และฟงหวินที่กำลังจะหายไป เอ้อๆๆเศร้ามากเลยรู้งี้ไม่ซื้อตั้งแต่แรกดีกว่าเสียความรู้สึกมากๆเลย
จาก ท็อฟฟี่
วันที่ 8/18/2005 10:28:49 AM [IP: ]
เป็นแฟนมานานแล้ว แต่ชักไม่อยากตามละ เพราะว่าไม่ออกสักที นี่ว่าจะเลิกอ่านเล่มอื่นด้วยดีกว่า ของสนพ. นานนนนนนมากกกกกกก
จาก Sand
วันที่ 8/18/2005 12:34:25 AM [IP: ]
เล่ม 68 รอนานจัง
จาก ...
วันที่ 8/18/2005 12:10:25 AM [IP: ]
ทำไมไม่ออกซะทีนะ
จาก หวู่หนาน
วันที่ 8/16/2005 1:54:31 PM [IP: ]
ชอบมากๆๆ แต่เล่ม 68 ทำไมยังไม่ออก
จาก จอมยุทธหน้าใหม่
วันที่ 8/16/2005 9:21:06 AM [IP: ]
เมื่อทางสำนักพิมพ์ไม่ออกเป็นรูปเล่ม แล้วทำไมต้องกีดกัน การบอกชื่อเวปด้วยหละครับ แบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะครับ หากจะออกก็ออกให้มันสม่ำเสมอสิครับ ทำแบบนี้มันเสียลูกค้านะครับ แล้วอีกอย่างผมว่าออกมาแจงเหตุผลด้วยมันจะดีกว่านี้มากๆนะครับ คนอ่าน คนรอเขาจะได้เข้าใจว่าทำไมไม่ออกซะที
จาก ขอออกความเห็นซะหน่อยนะครับ
วันที่ 8/15/2005 9:41:21 PM [IP: ]
ไม่ทราบว่าทำไมนานมากมากครับ ทั้งที่ในWebที่ฮ้องกงถึงตอนที่449แล้ว แต่เล่ม67จบประมาณตอนที่294 ทำไมยังไม่ออกซักที ผมว่ามันนานเกินไปแล้วนะครับ ขอทราบเหตุผลจากทางสำนักพิมพ์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
จาก Strom Raider V1
วันที่ 8/15/2005 6:54:35 PM [IP: ]
อยากรู้ว่าทำไมนานมากเลยครับ ถ้าอีกเดือนเดียวไม่ออกผมเลิกอ่านแล้วนะ
จาก ไม่ประสงค์จะเสนอชื่อ
วันที่ 8/15/2005 3:52:11 PM [IP: ]
นานมากครับ เมื่อไหร่จะออกล่ะครับ แล้วฟงกะอวิ๋นเนี่ยเมื่อไหร่จะออกมาจากน้ำแข็งได้ล่ะครับ
จาก
วันที่ 8/14/2005 7:03:40 PM [IP: ]
ทำไมนานจังครับนี่ เพื่อนผมมันเลิกอ่านไปหลายคนแล้วนะครับ
จาก Dox-boy
วันที่ 8/13/2005 2:29:35 PM [IP: ]
นานโครดๆ
จาก อี่น่ำเทียน
วันที่ 8/11/2005 8:37:02 AM [IP: ]
เมื่อไหร่จะมาสักทีถ้าจะให้ดีต้องออกชดเชยที่หายไปนานด้วยนะครับ เช่น 4 เล่ม ต่อเดือนเลย
จาก ท็อฟฟี่
วันที่ 8/10/2005 12:58:58 PM [IP: ]
มีครับเป็นนักรบจากอนาคตมากำจัดฟงหวิน
จาก himhoteb
วันที่ 8/10/2005 12:43:02 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จะออกเล่มใหม่ซะทีครับรอนานมาก
จาก คนรออ่าน
วันที่ 8/9/2005 7:42:02 PM [IP: ]
อู๋หมิง เนี่ยฟง ปู้จิ้งอวิ๋น***ชอบเลยว่ะสุดยอด
จาก Dox-boy
วันที่ 8/6/2005 9:36:58 PM [IP: ]
ผมอ่านรูปแล้ว ภาค3 นี้มีตัวละครมากมาย มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีหัวหน้าชัดเจน และสู้กันไปมา มีตัวละครตายน้อยมากๆ ผมว่าท่าทางจะไม่มีวันจบแน่เลยนะครับ ที่สำคัญ ฟงหวิน ก็ไม่มีวันตาย ด้วยเหตุผลนี้ ฟงหวินคงไม่จบแน่เลยครับ ไม่รู้ว่าจะมียอดยุทธจาก รัสเซีย ไทย อินเดีย หรือยุโรป เข้ามาร่วมแสดงด้วยหรือเปล่านะ จะได้มีคนมาช่วยกำจัดฟงหวิน ไม่รู้ว่าจะมีตัวละครจากเรื่องอื่นมาร่วมวงด้วยหรือเปล่านะ เช่น มูซาชิเก็บธาตุมังกรได้ .......
จาก Jua
วันที่ 8/3/2005 11:09:50 AM [IP: ]
เมื่อไหร่จะออกเวื้อย
จาก uuu
วันที่ 8/2/2005 4:25:46 PM [IP: ]
ตอนนี้รอพิมพ์อยู่ครับใจเย็น ๆ
จาก สำนักพิมพ์
วันที่ 8/2/2005 3:55:59 PM [IP: ]
อู๋หมิง เนี่ยฟง ปู้จิ้งอวิ๋น.ชอบเลยว่ะสุดยอด
จาก เบน
วันที่ 8/2/2005 9:27:32 AM [IP: ]
คงจะออกวางแผงประมาณวันที 24 สิงหาคม
จาก เลิศภพจบแดน
วันที่ 8/1/2005 3:16:56 PM [IP: ]
เมื่อไรจะได้อ่านซะที่
จาก jtp
วันที่ 7/30/2005 11:17:13 AM [IP: ]
ถ้าจะไม่มีให้อ่านแล้ว ผมว่าน่าจะแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยนะครับ เพราะว่าคงมีหลายท่านที่ติดตามเรื่องนี้มากพอสมควรอยู่นะครับ ยังไงน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ เพราะว่ามีคนเค้าคอยอยู่
จาก โจ
วันที่ 7/28/2005 1:13:50 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จะได้อ่านเล่ม68ซะทีหล่ะเหมือนกับฝันร้ายที่ตื่นมาแล้วไม่มี ฟงอวิ๋นเล่ม68วางฃายบนแผงหนังสือ
จาก สงป้า
วันที่ 7/23/2005 12:03:11 PM [IP: ]
เมื่อไรเล่มที่ 68 จะออกสัก อยากอ่านมาก
จาก คนรัก ฟงอวิ๋น
วันที่ 7/23/2005 12:00:44 PM [IP: ]
คิดถึง ฟงอวิ๋น เมื่อไรจะออกสักทีครับ รอนานมากเลย
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 7/22/2005 1:29:39 AM [IP: ]
อยากอ่านอย่างมากมายจ้าเร็วๆหน่อย เล่ม68
จาก คนบ้า
วันที่ 7/18/2005 3:54:29 PM [IP: ]
อยากให้ออกเร็วกว่านี้
จาก d.dagon
วันที่ 7/18/2005 1:06:35 PM [IP: ]
อ.หม่า ครับ รีบๆเขียนเล่มที่ 68 เร็วๆเถอะรอจะแย่แล้ว จะขึ้นราคาก็ไม่ว่า
จาก ตี๋ซื่อเทียน
วันที่ 7/18/2005 1:04:38 PM [IP: ]
อยากอ่านเล่มที่ 68 มากที่สุด รีบๆออกเถอะครับ
จาก หลงเอ๋อ
วันที่ 7/18/2005 12:59:52 PM [IP: ]
เมื่อไรเล่มที่ 68 จะออกสักครับ รอนานมากแล้วนะครับ อยากอ่านจะแย่อยู่แล้ว
จาก Narong
วันที่ 7/17/2005 6:50:52 PM [IP: ]
มาโหวตแล้วค๊า อยากอ่านเล่ม 68 เร้วๆ ตอนนี้ทวนของเก่าครบรอบที่ 4 แล้ว นานมากจริงๆ
จาก ไป๋
วันที่ 7/15/2005 2:19:53 PM [IP: ]
ช่วยกันVoteหน่อยนะคับ เพื่อฟงอวิ๋นของพวกเรา...
จาก FanPanTae
วันที่ 7/14/2005 3:12:04 PM [IP: ]
ชอบฟงอวิ๋นมากครับ อยากให้เล่น 68 ออกเร็วๆ ครับ ไม่ทราบว่าจะออกตอนใหนครับ ช่วยบอกที
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 7/14/2005 12:20:48 PM [IP: ]
ผมป็นคนที่ชอบอ่าน ฟง อวิ๋น มากผมจึงติดตามมาตลอด แต่ ที่ผมอยากทราบคือ ฟง อวิ๋น ตอนจบจะอยู่เล่มไหนครับ
จาก จากตระ.ลเนี่ย ( เนี่ยฟง )
วันที่ 7/13/2005 12:36:05 AM [IP: ]
ให้เร็กว่านี้เหอะ
จาก ให้เร็กว่านี้เหอะ
วันที่ 7/12/2005 4:44:24 PM [IP: ]
จะขึ้นราคาก็ได้ แต่ขอให้รีบวางแผงเถอะ ได้โปรดดดดดดดดดดดดดดด
จาก FanPanTae
วันที่ 7/8/2005 1:37:33 PM [IP: ]
เมื อไหร่จะมาซักทีทุกวันต้องเดินไปที่แผงหนังสือหวังว่าฟงอวิ๋นเล่มใหม่จะวางอยู่แต่ก็ผิดหวังทุกวัน ทรมานมากๆ ช่วยรีบวางแผนหน่อยน่ะค่ะ ใจจะขาดอยู่แล้ว
จาก ฟ่งอู่
วันที่ 7/6/2005 8:36:36 PM [IP: ]
เข้ามาที่หน้าแรกไม่มีชื่อฟงอวิ๋นในรายชื่อการ์ตูนใจหายเลย นึกว่าลิขสิทธิ์หมดแล้วไม่พิมพ์ต่อ ถ้าเป็นแบบนั้นไม่ยุติธรรมสำหรับคนอ่านเลยหล่ะ ยิ่งเราอ่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่เล่ม1ขาดซึ้อแต่3เล่มเอง
จาก กระบี่ก้างปลา
วันที่ 6/23/2005 10:54:05 AM [IP: ]
จะเลิกอ่านแล้วนะ!!!
จาก อิอิ
วันที่ 6/12/2005 3:59:42 PM [IP: ]
เคยอ่านเรื่องล่าอสูรกันไหม เภาวนาอย่าให้เป็ยแบบนั้นเลย เพราะคนเขียนเล่นไม่เขียนต่อเอาดื้อๆ
จาก ไม่บอก
วันที่ 6/9/2005 10:59:24 AM [IP: ]
ตี้ซื่อเที่ยนในทีวีปัญญาอ่อนมากๆเลย ไร้สาระ ไม่ลึกลับแล้วก็ไม่เก่งสุดๆ(ในตอนแรก)แบบหนังสือครับ เห็นตัวอย่างตอนไตเติ้ลมังกรเป็นมังกรจริงๆแฮะไม่ใช่ไทเรโนซอรัสอ่ะ
จาก มีดบิน
วันที่ 6/9/2005 8:04:03 AM [IP: ]
ตายมาแล้ว เกิดอีกชาติเล่ม 68 ยังไม่ออกเลย... เซ็ง
จาก Phantom
วันที่ 6/7/2005 8:39:36 AM [IP: ]
ในทีวีเนี่ยเท่าที่ผมดู(จริงก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่)ผมว่าเจ้าเหวินจั่วที่เเสดงเนี่ยฟงง่ะคับ ทรงผมเหมือนอี้ฟงเลยอ่ะคับ...เเล้วไอ้ตัวที่ใส่หน้ากากเนี่ยมันเป็นใครอ่ะ ตี้ซื่อเทียนหรือป่าวคับ เนี้องงมากเลย...อ้อเเล้วเล่ม68จะมาเมื่อไร่อ่ะคับ อยากอ่านใจจะขาดอยู่เเล้ววววว
จาก ชีปะขาว
วันที่ 6/2/2005 1:05:08 PM [IP: ]
เห็นด้วยกับคุณกระบี่ก้างปลาครับ อีกอย่าง ปู้จิ้งดันผมยาวซะอีก
จาก ไช่สุ่ยเปียน
วันที่ 5/30/2005 1:23:12 PM [IP: ]
อยากรู้ว่ามีกี่เล่มจาได้เตรีมตังถูกอะเนี่ย ในทีวีไม่ค่อยเหมือนในการ์ตูนเล้ย ไม่มันส์
จาก โฮตารุ
วันที่ 5/29/2005 11:12:43 AM [IP: ]
รอนานแล้ว
จาก TKY
วันที่ 5/27/2005 8:12:35 PM [IP: ]
เรารับไม่ได้เลยอะ เนี่ยฟงหัวล้านเนี่ย
จาก กระบี่ก้างปลา
วันที่ 5/27/2005 5:13:28 PM [IP: ]
อยากรู้ว่ามีฟงอวิ๋นเเบบเป็นนิยายป่าวคับ เเล้วถ้ามีเค้าขายที่ไหนคับ บอกหน่อย
จาก ต้นคับบบ
วันที่ 5/27/2005 7:52:10 AM [IP: ]
ได้ดูฟงอวิ๋นในทีวีแล้วหล่ะ งงมั่กๆ เห็นสภาพ เนี่ยฟงกับปู้จิ้งอวิ๋นแล้วรับไม่ด้ายยยยย
จาก ไช่สุ่ยเปียน
วันที่ 5/26/2005 1:02:50 PM [IP: ]
สวัสดีครับ เอ่อ ผมเห็นด้วยกับคุณbbครับไม่มันเลย(แต่ก็ดูครับ)ไปล่ะสวัสดี
จาก อู๋เทียนเหลย
วันที่ 5/25/2005 10:51:21 PM [IP: ]
ดูฟงอวิ๋นเวอร์ชันละครแล้วรับไม่ได้อะ
จาก BB
วันที่ 5/25/2005 8:21:12 PM [IP: ]
คุณ JTP ฟงอวิ๋นนี้มี 440 ตอนจริงๆ เหรอ ( กรุณาตอบหน่อย )
จาก JIM
วันที่ 5/25/2005 6:11:31 PM [IP: ]
ผมชอบเรื่องฟงอวิ๋นมากแต่มันยืดเยื้อ ตอนนี้ไม่ทราบว่าทำไมมันออกมาช้ามากละครับ เมื่อไหร่ จอมยุทธิ์ปู้กับจอมยุทธิ์เนี่ย จะได้ออกมาผงาดเหนือเหล่าจอมยุทธิ์ทั้งหลายอีกครั้งละครับ
จาก จอมยุทธิ์กฤช
วันที่ 5/25/2005 4:20:44 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จะจบซะทีค้าบ ยืดจนเริ่มเบื่อแล้ว (ไม่ได้ป่วนกระทู้นะ)
จาก บุญค้าบ
วันที่ 5/24/2005 2:49:00 PM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่มที่ 68 จะคลอดเสียทีรอจนเหงือกแห้งแล้วตัวเองเร่งมือหน่อยดิ อยากอ่านมากกกกกกกกกกกกก
จาก u
วันที่ 5/22/2005 11:50:02 AM [IP: ]
เนี่ยฟง กับ ปู้จิ้งอวิ๋น จะฟื้นซักที แล้วเมื่อใหร่จะ ถึงเล่น ปัจจุบัน เมลมาด้วยคุณ JTP เมลมาด้วยครับ Ramee_Zang@. หรือไม่ก็ z_ZANG_g@. ขอบคุณก้าฟ
จาก
วันที่ 5/21/2005 11:31:10 AM [IP: ]
น่าหนุกเนอะ
จาก oo
วันที่ 5/21/2005 11:30:53 AM [IP: ]
น่าหนุกเนอะ
จาก oo
วันที่ 5/19/2005 5:18:22 PM [IP: ]
อยากอ่านเล่มที่ 68 มากๆๆๆ
จาก เอจิจัง
วันที่ 5/18/2005 12:42:04 PM [IP: ]
อยากให้ทางสำนักพิมพ์ หารูปสวย ๆ มาจัดทำเป็นโปรสเตอร์ขายจังเลย (เอาเป็นไซด์ขนาด.เตอร์หนังเลยยิ่งดี) ช่วยเอาความคิดเห็นนี้ไปพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับ
จาก king
วันที่ 5/18/2005 12:39:11 PM [IP: ]
ทราบมาว่าทางฮ่องกงออกเป็นหลักร้อยเล่มแล้วยังไม่จบเลย
จาก king
วันที่ 5/17/2005 1:35:42 PM [IP: ]
สวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวมาแจ้งให้ทราบคือฟงอวิ๋นที่เป็นละครจะจอช่อง3ในวันที่18แทนละครเรื่อง8เทพอสูรมังกรฟ้าอย่าลืมล่ะครับเวลา18.45น.วันนี้ไปล่ะครับสวัสดี
จาก อู๋เทียนเหลย
วันที่ 5/15/2005 5:48:03 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋น หนังอะเปงช่วงตอนไหนหหรือครับอยากดูมากๆ
จาก ติดตาม
วันที่ 5/14/2005 8:12:03 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จะจบเล่มสักทีง่ะ แต่ผมก็ชอบมากเลยคับ
จาก ก๋าหรั่ง ฝั่งธน
วันที่ 5/14/2005 5:53:55 PM [IP: ]
ทำไมมังกรทุเรศจัง
จาก ob
วันที่ 5/12/2005 10:29:29 AM [IP: ]
สวัสดีครับท่านพี่ยอดยุทธทุกท่าน อู๋เทียนเหลยมาแล้ว .งหายไปนาน แต่ตอนนี้พึ่งสามารถเวลาได้ ก็เลยมาที่นี้ ดูๆที่พวกท่านพี่postๆกันมีหลายท่านนะที่ยังไม่ได้อ่านเล่ม67ส่วนตัวผมได้อ่านแล้วรีบๆล่ะ เดี๋ยวไม่ทันโลกเขานะ เอ้อ!เกือบลืมไปเล่ม68จะออกเมื่อไหร่ครับ จะได้เตรียมเงินซื้อครับ..................ว้า!เวลาหมดแล้วขอตัวไปทำงานต่อนะครับ สวัสดีครับ
จาก อู๋เทียนเหลย
วันที่ 5/11/2005 9:42:24 AM [IP: ]
อยากรู้ว่า ฟงอวิ๋น นี้ทนความหนาวได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ ทนมาเกือบ 20 ปีแล้วมั้ง ตั้งแต่เสินฟง ยัง เด็กๆ ถ้าเป็นคนจริงๆนี้ตายไปแล้ว เอ่อ แต่ทำไม ในการ์ตูน กับ ซีดี แฮะๆ ผมยืมเพื่อนพี่มา ทำไมมันไม่เหมือนกนอะครับ ต่างกันตั้งเยอะ กระบี่กิเลนไฟ ในหนัง กลับไปอยู่ที่ สงป้า แล้วต้วนล่างก็ไม่มีในบท ตอนแรกๆ งง ตึ๊บ ??
จาก Ramee
วันที่ 5/10/2005 9:41:18 PM [IP: ]
ไมดูในเวบมันมีเลิศภาพจบแดนแบบใหม่ด้วยอะคับเท่มาก
จาก เต็งฮี่
วันที่ 5/10/2005 1:33:20 AM [IP: ]
ไอ้คนข้างล่างนี่คงว่างมาก ไม่มีอะไรทำ
จาก clash04
วันที่ 5/8/2005 10:00:54 PM [IP: ]
ผมชอบฟงอวิ๋นมาก
จาก หวั่นไหว
วันที่ 5/8/2005 12:44:26 PM [IP: ]
ธาตุมังกรที่หาอยู่ ตกแถว3จังหวัดใต้ ทำให้ร้อนชิบปิ้งงงง
จาก สยบทศทิศ โกลก
วันที่ 5/7/2005 3:49:51 PM [IP: ]
!!!คำถาม แฟนพันธุ์แท้ ฟงอวิ๋น!!! ถามว่า"กระบี่เลิศภพจบแดนได้มีการออกแบบทั้งหมดกี่แบบ(นับแบบปัจจุบันด้วย)?" นี่เป็นการทดสอบเล็กๆน้อยๆ ส่วนคำเฉลยไว้บอกทีหลัง (!!!ห้ามเปิดหนังสือนะ ถ้าใครเปิดขอให้ธาตุไฟแทรกจนตายเยย อิ อิ!!!)
จาก เนี่ยอิง
วันที่ 5/4/2005 4:20:54 PM [IP: ]
เล่ม68จะออกเมื่ไหร่ฮะ แล้วเล่มจบเล่มที่เท่าไหร่ฮะ ตอบด้วยฮะ
จาก เนี่พฟง
วันที่ 5/3/2005 2:29:33 PM [IP: ]
เมื่อไรฟงอวิ๋นจะถึงภาคปัจจุบันสักที และเมื่อไรฟงอวิ๋นจะฟื้นอีก ช่วยบอกหน่อย
จาก ฟูงิ
วันที่ 5/2/2005 11:58:46 PM [IP: ]
อีกนานเลยหรือป่าวคับคนที่หัวทองอ่ะ ถ้าจำไม่ผิดน่ะ กว่าจะโผล่ออกมา หลายเล่มเหมือนกัน
จาก เอกบุรษสะท้านฟ้า
วันที่ 5/2/2005 2:44:32 PM [IP: ]
ไอหัวทอง.ยถึงไคช่วยบอกหน่อย.ยถึงไคแล้วอ่านเล่มอะไรอยู่
จาก
วันที่ 5/2/2005 2:36:02 PM [IP: ]
ใครอ่านช่วยกันโหวดหน่อย
จาก เจมส์
วันที่ 4/30/2005 9:43:14 PM [IP: ]
อยากรู้ว่าจะออกวันไหน ก็แค่เข้าดูที่ coming soon ไม่ใช่เหรอ เฮ้อ อีกนานเลยสำหรับภาคนี้ เดี๋ยวอู๋หมิงก็ต้องไปสีซออีก (ไอ้หัวทองที่มาท้าประลองสงสัยโรคจิต ขอให้อู๋สีซอ)
จาก ไม่ได้เข้ามานาน
วันที่ 4/30/2005 9:43:04 PM [IP: ]
ไม่ทราบว่ามีเวปให้อ่านฟงอวิ๋นอีกหรือป่าวคับเท่าที่ผมเห็นที่มีคนให้เวปไปเปิดดูผมดูจนหมดแล้วไม่ทราบว่ามีตอนต่อจากนั้นอีกหรือป่าวคับอยากรู้เรื่องราวต่อจากนั้นมากคับถ้ามีกรุณาลงเวปให้ผมไปดูด้วยนะคับ
จาก เอกบุรุษสะท้านฟ้า
วันที่ 4/30/2005 5:58:32 PM [IP: ]
คุณชีปะขาวคับ ผมอยากทราบว่าคุณชีปะขาวทราบได้อย่างไรว่าฟงอวิ๋นเล่มที่67จะออกวันไหน ช่วยตอบหน่อยคับ (อยากรู้ม้ากมากกกกก)
จาก เลิศภพจบแดน
วันที่ 4/30/2005 9:56:03 AM [IP: ]
มันบ้าไปแล้ว
จาก 47
วันที่ 4/30/2005 6:38:10 AM [IP: ]
คือผมอยากรู้ว่าตั้งแต่อี้ฟงฝึกปราณไร้ลักษณ์ กับวิชาของหวายเมี่ยแล้วเก่งกว่าเสินฟงรึเปล่า
จาก เสินฟง
วันที่ 4/29/2005 5:12:01 PM [IP: ]
ผมคิดว่าเล่มที่67นี้มีการเปลี่ยนแปลงกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ เพราะว่าตั้งแต่ช่วงกลางๆเล่มเนื้อกระดาษก็เปลี่ยนไปเป็นกระดาษที่แค่จับก็รู้ว่าเป็นกระดาษเกรดตํ่าขาดง่ายไม่เหมือนเดิม ผมคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนกระดาษก็น่าที่จะลดราคาหนัวสือลง จริงไหมคับท่านจอมยุทธ์ทุกท่าน
จาก เลิศพบจบแดน
วันที่ 4/27/2005 7:24:34 PM [IP: ]
อ.หม่าแก่เริ่มมึนแล้วอ่ะ เริ่มคล้ายเรื่องมังกรหยกเข้าไปทุกทีและ ลูกตัวร้ายได้เป็นพระเอก ลูกพระเอกเป็นตัวร้าย
จาก เบิร์ด(ฝ่ามือไร้เงา)
วันที่ 4/27/2005 11:34:30 AM [IP: ]
ไม่เห็นเข้าได้เลย
จาก ก้างปลา
วันที่ 4/27/2005 11:13:10 AM [IP: ]
ขอบคุณจอมยุทธเบิร์ด(ผ่ามือไร้เงา)
จาก กระบี่ก้างปลา
วันที่ 4/27/2005 10:53:13 AM [IP: ]
อี้ฟงต่อไป.นี่คับ...เเต่ฟง-อวิ๋นนี่เมื่อไหร่ออกมาซักกะทีเนี่ย
จาก ชีปะขาว
วันที่ 4/27/2005 8:54:47 AM [IP: ]
ทุกท่านว่าไหมครับผมว่าเสินฟงอาจเป็นคนดีแล้วอี้ฟงลูกเนี่ยฟงอาจเป็นคนชั่วสลับกันระหว่างที่เนี่ยฟงกับต้วนล่างทำมาแล้วก็ได้
จาก เด็กอุบลบ้าหนังจีน
วันที่ 4/26/2005 11:13:04 PM [IP: ]
ออกให้ไวกว่านีอีกดิ๊
จาก tony
วันที่ 4/26/2005 6:48:58 PM [IP: ]
คุณJTPครับ กรุณาส่งเรื่องย่อตอนหลังๆให้ด้วยครับที่ book046@. ขอบคุณมากครับ
จาก book
วันที่ 4/26/2005 5:29:13 PM [IP: ]
ใครอ่านฟงอวิ๋นเล่ม 67 เเล้วบอกด้วย
จาก boom
วันที่ 4/26/2005 12:37:44 PM [IP: ]
ไอ้ 5555 เนี่ยมานเปนบ้าอาไร ประสาทป่าวอะ
จาก กรูโหวตเองแล้วจาโหวตอีก
วันที่ 4/26/2005 8:13:50 AM [IP: ]
ผมว่าแล้วเลิศภพจบแดนกับดื่มหิมะไปใหน
จาก ทักเด็กบดินทร1
วันที่ 4/23/2005 4:40:10 PM [IP: ]
เวปของฟงอวิ๋นเวปอะไรนะ ใครรู้บอกที
จาก
วันที่ 4/21/2005 10:49:53 PM [IP: ]
อี้ฟงลูกเนี่ยฟงเพราะก่อนฟงอวิ๋นจะถูกแช่น้ำแข็งติงโหยวเอาต้วนอี้ไปสลับกับลูกเนี่ยฟงส่วนต้วนอี้ก็คือเสินฟงนั่นเอง
จาก เบิร์ด(ฝ่ามือไร้เงา)
วันที่ 4/21/2005 6:49:45 PM [IP: ]
ผมคิดว่าควรออกหนังสือฟงอวิ่นสัปดาห์ละ 1เล่มเพราะว่าถ้าออกช้าเกินไปจะทำให้กระเเสคนดูน้อยลงโปรดขอความกรุณาด็วยนะครับ จะขอบคุณอย่างยิ่ง
จาก boom
วันที่ 4/19/2005 6:05:08 PM [IP: ]
ใจเย็นไว้เหล่าสาวกทั้งหลาย.............ยังอีกนานกว่าจะจบ
จาก A.J.
วันที่ 4/14/2005 12:54:04 AM [IP: ]
อยากให้เนื้อเรื่องกระชับกว่านี้อีกสักหน่อยครับ ส่วนตัวแล้วผมชอบบุคลิกของเซียนกระบี่ครับ สัญญาต่อปีละหนหรือเปล่าครับ ถ้าใช่จริงๆ รบกวนเตรียมต่อสัญญาล่วงหน้าให้เร็วกว่านี้ด้วยนะครับเพราะสิบสองเดือนได้อ่านกันไม่ถึงสิบสองเล่มเลยครับ
จาก ย้ง
วันที่ 4/11/2005 2:39:46 PM [IP: ]
โอ๊ะ ไม่ใช่สิ ต้องบอกว่า ที่ 3 หุ หุ หุ
จาก 55555
วันที่ 4/11/2005 11:45:23 AM [IP: ]
คะแนนหายไปไหนหมดล่ะคร้าบคุณที่ 2
จาก 55555
วันที่ 4/10/2005 8:34:07 PM [IP: ]
อี้ฟงครับลูกเนี่ยฟง เสินฟงลูกต้วนล่าง
จาก 182
วันที่ 4/10/2005 5:39:04 PM [IP: ]
ในสุดเล่มที่67มาแล้วรอนานพอสมควร
จาก Ni
วันที่ 4/10/2005 2:03:29 AM [IP: ]
ระหว่างเสินฟงกับอี้ฟงใครเป็นลูกเนี่ยฟงกันแน่งงครับ
จาก kim
วันที่ 4/8/2005 4:55:35 PM [IP: ]
มีใครอยากอ่านฟงอวิ๋นตอนที่ 440มั้งคับ
จาก JTP
วันที่ 4/8/2005 4:52:59 PM [IP: ]
ปู้จิ้งอวิ๋นดูท่าจะฟื้นก่อนเนี่ยฟงนะคับ อ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เอง
จาก JTP
วันที่ 4/8/2005 1:03:33 PM [IP: ]
ช่วยกันโหวดหน่อยเร็วที่1เขาขึ้นนำไปตั้ง เท่าไหร่แล้วพวกเราช่วยกันโหวด
จาก คนชอบอ่าน
วันที่ 4/7/2005 8:17:15 PM [IP: ]
น่าจะเขียนรวมเล่มเกินร้อยอย่างแน่นอนแต่ก็ชอบนะเนื้อหาค่อนข้างยาวดีแต่สามารถผูกเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องชอบลายเส้นของ อ. หม่ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ(^o^).........
จาก zaikoro
วันที่ 4/5/2005 8:43:33 PM [IP: ]
อยากอยากฟง อวิ๋นเล่ม67ครับ
จาก ฟง อวิ๋น
วันที่ 4/5/2005 6:14:02 PM [IP: ]
คุณJTPผมเป็นคนนึงที่ติดตามฟงอวิ๋นมานานแล้วผมอยากรุ้ว่าเนี่ยฟงกับปู้จิ้งหวินเมื่อไหร่จะออกมาแล้วใครเป็นคนเปิดเผยความจริงให้เสินฟงรู้บอกหน่อยครับที่เมล์ boem_123@.
จาก Boem_Hatyai
วันที่ 4/5/2005 3:56:00 PM [IP: ]
คงต้องรอไปถึงเล่มที่ 70กว่าๆอ่ะคับ
จาก JTP
วันที่ 4/5/2005 1:49:42 PM [IP: ]
ใช่แล้ว เมื่อไหร่ ปู้จิ้งอวิ๋นกับเนี่ยฟง จะออกมาซะที รอนานมากแล้วนะ
จาก u
วันที่ 4/5/2005 1:31:58 PM [IP: ]
ปู้จิ้งอวิ๋นกับเนี่ยฟงยังถูกแช่แข็งอยู่เลย เมื่อไรจะออกมาซะที่......................
จาก JTP
วันที่ 4/4/2005 4:55:11 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นตายไม่ได้
จาก ดุ่ม
วันที่ 4/4/2005 1:12:02 PM [IP: ]
เล่ม68กับ69ไม่ยอมออกมาและปูอวิ้นกับฟงไมยอมตาย
จาก แซม
วันที่ 4/4/2005 12:32:13 PM [IP: ]
ว่ะฮ่าฮ่าไม่ให้มันอวสานเหรอ
จาก ดุ่ม
วันที่ 4/3/2005 7:52:50 PM [IP: ]
อยากให้ฟงอวิ๋นอยู่คู่คนไทยไปตลอดกาล จากเด็กฝั่งธน ซ.6
จาก modern dog
วันที่ 4/3/2005 4:55:37 PM [IP: ]
ใช่ก็กลับไปโพส(ทีละอันนะ)หน่อยสิเงียบเหงามากเลย คุณต้วนออกไป คุณกอ์ฟออกไป คุณซิงออกไป คุณคราวออกไป คุณ BoA ออกไปแล้วก็มีคุณหมื่นกระบี่เข้ามา btnes section1 แล้วก็ เดียวดายแสวงรัก(ออกไปแล้วมั้ง)ตอนนี้เงียบเหงามากๆ
จาก ดุ่ม
วันที่ 4/3/2005 3:29:52 PM [IP: ]
มีใครอยากให้ฟงอวิ๋นถึงเล่มที่ 100ม่ง
จาก JTP
วันที่ 4/3/2005 3:28:04 PM [IP: ]
ใช่แล้วคับ.......
จาก JTP
วันที่ 4/3/2005 12:26:18 PM [IP: ]
คุณJTPนี่ใช่คุณTHAICONTEEROKAในcomicsbbป่ะครับ
จาก ดุ่ม
วันที่ 4/3/2005 12:29:23 AM [IP: ]
นี่ๆๆJTP เราอยากรู้เรื่อง เมลล์มาบอกหน่อยดิ Good_taro@. ขอบคุณมาก
จาก GeiSha
วันที่ 4/2/2005 3:56:10 PM [IP: ]
ถ้าใครอยากรู้เรื่องฟงอวิ๋นก็ถามเราได้นิคับ เดี่ยวเราบอกให้รู้เองคับ
จาก JTP
วันที่ 4/2/2005 3:53:58 PM [IP: ]
เท่าที่เรารู้คงจะเกิน100เล่มแน่ๆเลย ฟงอวิ๋นที่พวกเราอ่านเพิ่งออกมาถึงตอนที่ 284ตอนเองคับ จากทั้งหมด 440ตอน(การ์ตูนเรื่องนี้ยังเขียนไม่จบนะอย่าลืมซะละ)
จาก JTP
วันที่ 4/1/2005 8:47:15 PM [IP: ]
ฟงหวิ๋นหายไปไหน
จาก Bughumnoi
วันที่ 4/1/2005 7:09:47 PM [IP: ]
เซงจังเมื่อไรจะจบฟะ
จาก
วันที่ 4/1/2005 3:13:14 PM [IP: ]
เมื่อไรจะถึงตอนที่อี้ฟงได้ดาบมารซะที่ เห็นเขาบอกกันกว่าดาบมารร้ายกาจกว่าสะท้านเดียวด้ายซะที่
จาก JTP
วันที่ 4/1/2005 9:46:28 AM [IP: ]
26 เม.ย นี้ก็ออกเเล้วคับ เเต่ก็ยังนานอยู่ดีเเหละ
จาก ชีปะขาว
วันที่ 4/1/2005 8:19:27 AM [IP: ]
ทําไมเล่ม67ออกช้าจัง
จาก โย
วันที่ 4/1/2005 8:11:56 AM [IP: ]
อยากรู้ว่าโหวดได้ที่ไหน
จาก โย
วันที่ 3/31/2005 8:23:48 PM [IP: ]
ผมว่ากว่าจะจบลูกผมบวชพอดี
จาก คนพเนจร
วันที่ 3/31/2005 2:20:07 PM [IP: ]
ออกไวดี
จาก 11
วันที่ 3/31/2005 11:24:03 AM [IP: ]
อยากให้ออกเร็วๆกว่านี้หน่อย
จาก JTP
วันที่ 3/30/2005 10:43:52 PM [IP: ]
จะออกวันไหนครับ เล่ม67
จาก ฟงน้อง
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500