BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 

การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์

 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 35 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 208 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 11/25/2011 4:05:33 PM [IP: 58.137.98.146]
กระบี่เลิศภพจบแดน 1:1 ทางบริษัทสั่งเข้ามาแค่3เล่ม แจกเป็นของรางวัลไป1 ผมซื้อมาอีก1 ที่เหลืออีก1 ไม่รู้อยู่กับใครน้า
จาก แว่นคุง
วันที่ 12/28/2009 2:07:32 PM [IP: 125.27.182.107]
ทำไมเนี่ยฟงถึงตาบอดครับ
จาก gnh
วันที่ 1/12/2007 9:28:41 AM [IP: 203.114.112.204]
ทางบริษัทหมดแล้วเหรอคับ เลิศภพ1:1อะคับ
จาก mochay
วันที่ 12/22/2006 7:54:10 PM [IP: 58.147.91.153]
มีแต่ดาบวายุอ่ะ *-*
จาก .....
วันที่ 11/18/2006 1:31:42 AM [IP: 203.188.21.116]
ตอนนี้ยังมี กระบี่เลิศภพจบแดน ขายไหมคับ1:1อะคับ รบกวนหน่อยนะคับ
จาก mochay
วันที่ 10/22/2006 12:10:07 PM [IP: ]
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+
จาก สังหารไร้พ้าย
วันที่ 10/8/2006 10:59:03 PM [IP: ]
จาก ว่างมากเลย
วันที่ 9/26/2006 11:55:45 PM [IP: ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
จาก -- --"
วันที่ 9/10/2006 12:56:17 PM [IP: ]
ต่อไป ......ปู้เทียนใกล้ตายครับ ปู้จิ้งอวิ๋นเลย หาธาตุของเต่ามังกร มารักษาชีวิต
จาก ปู้ทิง
วันที่ 8/29/2006 2:28:15 PM [IP: ]
อยากอ่าน 78 แว้ว คับ ออกเมื่อไร่ใครรู้บ้าง : )
จาก รอออก
วันที่ 5/5/2006 12:09:52 PM [IP: ]
อยากได้ กระบี่เลิศภพ มาเป็นของโชว์ที่บ้านจังเลย ทำไงดีอ่ะคับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
จาก อยากได้
วันที่ 11/23/2005 7:48:17 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 11/15/2005 10:13:59 AM [IP: ]
ชอบปู๋จิ้งอวิ๋นมากเลย และดาบของเขาด้วย
จาก สม
วันที่ 8/12/2005 3:42:09 PM [IP: ]
ชอบฟงมาก ดาบดื่มหิมะน่าจะทำใหม่
จาก พิศวาสล่มเมือง
วันที่ 8/3/2005 9:28:23 AM [IP: ]
อยากให้มีเรื่องย่อของฟงอวิ๋นทั้งหมดทุกตอนเลย เพราะบางเล่มก็ยังไม่ได้อ่าน ไปหาซื้อก็หมด ...ขาดตอนหมดเลย... ขอร้องเถอะครับ
จาก เทพเมฆา
วันที่ 6/12/2005 9:44:08 PM [IP: ]
จิ้งอวิ๋น เป็น.เหรอ ดูตรงเล่มที่ 36 ดิ 55555 " สีซอให้.ฟัง "
จาก ไม่บอก
วันที่ 6/12/2005 9:41:18 PM [IP: ]
ผม ขัดข้องใจอยู่1 เรื่องน่ะครับ คือ ทำไม เสินฟง เป็นลุฏของต้วนล่างก็จริง หน้าตาก็คล้ายๆ ต้วนล่าง แต่ทำไม อี้ฟง ลูกเนี่ยฟง ทำไม หน้าตาไม่เหมือนเนี่ยฟงเลย
จาก คนดี ผู้ไร้นาม
วันที่ 6/12/2005 9:39:22 PM [IP: ]
ผมว่านะครับ ตอนแรกที่ ปู้จิ้งอวิ๋นยังไม่กิน ธาตุมังกร ผมก็ชอบ จิ้งอวิ๋น แต่ตอนกิน ธาตุมังกรแล้ว ชักชอบ เนี่ยฟง มากกว่าแล้ว เพราะว่า เนี่ยฟงเป็นคนดี ทำตัวให้เก่งได้โดยไม่พึ่ง ธาตุมังกร ถึงแม้ ตาบอด 1ข้าง ก็ตาม
จาก คนดี ผู้ไร้นาม
วันที่ 4/25/2005 10:06:38 AM [IP: ]
อยากให้ออกสำนักพยัคฆ์มังกรเร็วๆหน่อยคัรบ
จาก มีดสั้นล่าวิญญาณ
วันที่ 4/22/2005 1:20:16 PM [IP: ]
เป็นการ์ตูนอีกเรื่อง1ที่ชอบมาก แต่อ่านไปหลายเล่มแล้วรู้สึกจะไม่ค่อยประทับใจ อาจจะเป็นเพราะพระเอกในดวงใจเป็น ฟงอวิ๋น ก็เลยเริ่มเบื่อเพราะไม่รู้เมื่อไหร่จะออกมาซะที สมัยพวกชนรุ่นหลังลูกๆ ไม่เก่งพอ ไม่นึกว่าผู่เขียนจะทำให้เรื่องมันยืดขนาดนี้ แต่ก็ช่วยกรุณาบอกทีว่า ฟงอวิ๋นจะออกมาในเล่มไหนต่อไป เล่มไหนไม่มีจะได้ไม่ซื้อ
จาก warloadเจ้าแมงมุม
วันที่ 4/21/2005 3:50:57 AM [IP: ]
ถามจริงเหอะ ทะเลอะกันพอหรือยังกับแค่ผลโวตนี่ คนที่เขาอ่านแบบจริงๆจังชนิดแฟนพันธ์แท้น่ะ เขาไม่ทำอย่างนี่กันหรอก ผมจะไม่ขอวิจารณ์ว่าใครผิด แต่ขอให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เอาเวลาที่คุณๆทั้งหลายนั่งคลิ๊กไปทำอย่างอื่นดีกว่า ถ้าเดาไม่ผิดคนที่จุดชนวนเรื่องนี่ขึ้นมาคงเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ ถึงได้แสดงอารมณ์เช่นนี่ เลิกคิดแบบเด็กๆได้แล้ว
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 4/19/2005 12:30:12 PM [IP: ]
กรุณาออกเดือนละเล่ม( เป็นอย่างน้อย )ด้วยเถอะครับ
จาก หมื่นกระบี่รวมหนึ่ง
วันที่ 4/19/2005 8:43:46 AM [IP: ]
คุ
จาก กระบี่
วันที่ 4/17/2005 7:13:23 PM [IP: ]
เมื่อไหร่มันจะจบเนี้ย...60 กว่าเล่มแล้ว..เฮ่อ
จาก ก้านยาว
วันที่ 4/17/2005 2:59:51 AM [IP: ]
จาก... เนื้อเรื่องเว่อร์เกินไป ตอนแรกก็สนุกดี. แต่พอจบภาคสงป้าแล้วไม่ค่อยสนุก ยิ่งมีสู้กับมังกร ชิงธาตุมังกรกันเลยยิ่งบ้ากันไปใหญ่เลยอีกหน่อยฟงกับอวิ๋นก็ คงต้องเป็นเทพไปแล้ว จาก ช่างติ ผมเห็นด้วยครับ มันจะเหมือนดราก้อนบอลเข้าไปทุกทีแล้ว เพราะหลังจากมีซุปเปอร์ไซย่า 1 ก็มี 2,3... จนหลังเก่งเวอ่ร์ ปล่อยพลังทีโลกแตก เร็วจนมองไม่เห็น ฯลฯ เลยไม่สนุกน่ะครับ กลัวฟงอวิ๋นจะเป็นงั้น น่ะ
จาก ช่างติ เหมือนกัน เฮ้อ~
วันที่ 4/14/2005 10:14:12 PM [IP: ]
แพลงกระบี่สุดท้ายของเทพกระบี่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุทธภพแล้ว น่าจะดีกว่าหมื่นกระบี่สู่บรรพชนด้วยซ้ำไป เพราะหยุดทุกสรรพสิ่ง หรือใครคิดว่าอย่างไรบ้าง
จาก วิชา
วันที่ 4/14/2005 5:06:22 PM [IP: ]
เฮ้อเหตุที่ฟงอวิ๋นยังไม่ออกมาเพราะฝีมีศรัตรูคงกระจอกไปอย่างพวกอี้ฟงเสินฟงหรือปู้เทียนซักักก็คงเอาชนะตัว.ได้สงสัยต้องรอตัว.ตัวไหม่โผล่มาก่อนแน่ๆ
จาก .......
วันที่ 4/13/2005 9:49:11 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋น เห็นจบภาคแรกแล้ว น่าจะทำกล่องมาขายบ้าง เห็นมีแต่มังกรหยก น้อยใจจังเยย
จาก เด็กแนว
วันที่ 4/12/2005 12:00:37 PM [IP: ]
เนื้อเรื่องเว่อร์เกินไป ตอนแรกก็สนุกดี. แต่พอจบภาคสงป้าแล้วไม่ค่อยสนุก ยิ่งมีสู้กับมังกร ชิงธาตุมังกรกันเลยยิ่งบ้ากันไปใหญ่เลยอีกหน่อยฟงกับอวิ๋นก็ คงต้องเป็นเทพไปแล้ว
จาก ช่างติ
วันที่ 4/11/2005 2:44:30 PM [IP: ]
ผลโหวดได้ที่หนึ่งแล้วได้อะไรเหรอ เห็นโหวดกันจัง ถ้าคนหนึ่งโหวดได้ คนล่ะ 1 คะแนน แล้วผลโหวดได้ที่ 1 สิ น่าภูมิใจ ไม่ใช่คนหนึ่งโหวด เป็น พันๆคะแนน แล้วพอได้ที่ หนึ่งแล้วมาคุย
จาก T_T
วันที่ 4/11/2005 2:30:56 PM [IP: ]
ไงที่ 3 วู้ ที่ 3
จาก กรูโหวตเองแล้วจาโหวตอีก
วันที่ 4/8/2005 9:10:27 PM [IP: ]
ยุทธภพการ์ตูนวุ่นวายจริงเหนอ
จาก งง
วันที่ 4/8/2005 3:26:45 PM [IP: ]
พวก บ่นเชี่ยไร พวก.เปนบ้าอารายกาน
จาก กรูโหวตเองแล้วจาโหวตอีก
วันที่ 4/8/2005 1:50:56 PM [IP: ]
ที่ 1 ครับ ที่ 1 มาด้วยคะแนนท่วมท้น 22000 คะแนน อีกแค่ 8000 ก็จะได้ 30000 แล้วนะครับท่านฟงอวิ๋น
จาก 7878
วันที่ 4/8/2005 1:49:56 PM [IP: ]
22000 คะแนน แล้วคร้าบ
จาก 55555
วันที่ 4/8/2005 1:49:35 PM [IP: ]
จาก 55555
วันที่ 4/8/2005 1:10:19 PM [IP: ]
ช่วยกันโหวดนะครับเดี๋ยวจะแพ้ที่1เขา!!!!!!!!
จาก !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
วันที่ 4/8/2005 11:35:20 AM [IP: ]
และอีกอย่างนะ เราไม่รู้ว่า ???? ได้ไปท้าอะไรกับใครเขา แต่พอเราเข้ามาอ่านเราก็ไม่พอใจ ก็ตอกกลับมาบ้าง เขาไปด่าที่หน้าแสดงความคิดเห็นของพอร์ตนักรบกลียุค ว่า ไอ้อ่อน อ่อนฉิบหาย ไอ้ที่ 2 อะไรประมาณนี้ เราเห็นเราก็ไม่ชอบ ก็ช่วยให้เพื่อนที่เป็นแฟนการ์ตูนนักรบกลียุค ให้ช่วยกันโหวด คนละไม้คนละมือ ตอนนี้คะแนนจึงได้ขึ้นมา เป็นที่ 1 เราจึงได้ ตอบกลับมา ถึง ???? ว่าไอ้อ่อนมั่ง ก็แค่นี้แหล่ะ แต่จะบอกว่า เราก็ชอบอ่านฟงอวิ๋น นะ
จาก 555555
วันที่ 4/8/2005 11:30:51 AM [IP: ]
ถ้าไม่ได้. . ก็อย่ามาต่อว่าเราสิ เราไม่ได้แช่งคนโหวดซะหน่อย ถ้าช่วยกันโหวด เพราะชมชอมกับการ์ตูนเราก็ไม่ว่าหรอกนะ แต่เพราะ ???? มาต่อว่า ถึงหน้า แล้วเราก็เป็นแฟนการ์ตูนของนักรบกลียุค จะอยู่เฉย ๆ ได้อย่างไร ถ้านายเป็นแฟนการ์ตูนฟงอวิ๋นจริง กะอีแค่ คะแนนโหวดมันจะไปสำคัญไฉนล่ะ มันอยู่ที่ใจในการรักอ่านการ์ตูน คร้าบ
จาก 555555
วันที่ 4/8/2005 11:25:37 AM [IP: ]
ไอ้อ่อน เป็นอย่างไรบ้างล่ะ โดนด่ากลับมาบ้าง หา ไอ้ที่ 2 จะบอกให้นะ ข้านี้มือแข็งไม่มีวันหักหรอกโว้ย พวกข้านะช่วยกันโหวดหรอก ไม่ได้โหวดคนเดียวแบบ พวกนายหรอกนะ ถ้า.มากขอให้มือหัก 55555555
จาก 555555
วันที่ 4/7/2005 9:35:23 PM [IP: ]
อามิตพุทธ อ่านการ์ตูนเพื่อสร้างแนวคิด ยุทธภพต้องการผู้ผดุงคุณธรรม ใยท่านยึดติดตำแหน่งลาภยศ ผลงานวัดตัวเองอยู่แล้ว สไปเดอร์แมนยังร่วมมือกับ batman เราชาวยุทธจักรการ์ตูนจะทะเลาะด้วยเรื่องเหล่านี้ไปยัย ????
จาก งง
วันที่ 4/7/2005 11:53:45 AM [IP: ]
อย่าคิดว่าได้ที่ 1 แล้วจะเป็นที่ 1 เสมอไปนะโว้ย เดี๋ยวจะทำคำแนนจี้ให้ติดเลย แล้วจะเขี่ยที่ 1 ตกลงไปอยู่ที่โหล่ในเดือนนี้ซะเลย โว้ย ไอ้. . . คะแนน อย่ามาโม้แค่ 7 วันเอง คะแนนเป็นหมื่นได้ไง ไอ้คนคลิ๊กโหวดคงมือหักตายไปแล้วล่ะมั้ง ฮะ ฮะ ฮะ
จาก 555555
วันที่ 4/7/2005 11:47:12 AM [IP: ]
ทำไมคะแนนเยอะจังแค่ 7 วันเอง .อ่ะปล่าว เดี๋ยวนักรบกลียุค ก็ตามทันแล้ว ฟงอวิ๋นตกไปอยู่ที่ 2 ซะไป
จาก 555
วันที่ 4/6/2005 9:32:20 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นรุ่นลูกไม่ค่อยนุกเยย แต่ภาพยังสวยอยู่ ไม่รู้จะทำแบบมังกรหยก หรือเปล่า มีถึงภาคดาบมังกรหยก ต่อไปฟงอวิ๋นจะเหลือแต่เลิศภพจบแดน เหรอ ???? ศตรูที่มีคาเรคเตอร์เจ๋งๆแบบสงป้าไม่เห็นมีอีกเยย พล็อกก็ธรรมดาไปนิด จะมีหนังใหญ่เป็นภาค 2 ออกมาไหมอ่ะ ใครจะแสดง จะดีเหมือนภาคแรกไหมน้า จะสร้างนานไหม ???? บูรพัฒน์น่าจะทำรวมภาพสีของอาจารย์หม่านะ แบบมีเบื้องหลังกับสัมภาษณ์อาจารย์หม่าด้วย เคยเห็นรูปสีอาจารย์หม่าวาดให้ Hero สวยมากเลย ถ้าทำ ไม่รู้จะกี่บาทแพงไหมง่ะ ????
จาก งง
วันที่ 4/6/2005 8:58:37 PM [IP: ]
อยากเห็นปู้จิ้งอวิ๋นกัยเนี๊ยฟงฟื้น. ใครก็ได้ช่วยบอก หม่าหยงเฉิง หน่อย
จาก จอมยุทธสนิมกฤช
วันที่ 4/6/2005 1:37:24 PM [IP: ]
เวปของคนรักฟงอวิ๋นเวปอะไรนะ
จาก
วันที่ 4/5/2005 9:22:31 PM [IP: ]
เนี่ยฟงกะปู้จิ้งอวิ๋นอายุเกือบๆ50ครับประมาณ46-47ส่วนอู๋หมิง70กว่าเหนเล่มที่เท่าไหร่จำมะได้ที่นั่งอยู่บนเรืออ่ะไมดูไม่แก่เลยหว่าคนอายุ70
จาก ........
วันที่ 3/29/2005 9:05:01 AM [IP: ]
อยากซื้อเล่ม66แต่ไม่รู้ว่าซื้อที่ไหน
จาก แซม
วันที่ 3/29/2005 9:01:19 AM [IP: ]
.ทัพ.รักทัพ
จาก จอยรักทัพ
วันที่ 3/29/2005 7:56:29 AM [IP: ]
ทำไมฟงกับปูอวี้นไมยอมตาย
จาก แซม
วันที่ 3/28/2005 3:12:37 PM [IP: ]
ทำไมหนังสือเล่ม67กับ68ไม่ยอมออกมา
จาก แซม
วันที่ 3/28/2005 3:01:53 PM [IP: ]
เมื่อใหร่ เนี่ยฟง กับ ปู้จิ้งอวิ๋น จะหายจากการเป็นเจ้าชายนิทรา ซักที
จาก รามี่
วันที่ 3/28/2005 3:01:01 PM [IP: ]
เนี่ยฟง อายุเท่าไรแล้วครับ - -
จาก รามี่
วันที่ 3/28/2005 3:00:39 PM [IP: ]
ทำไม เล่น67 ยังไม่ออกมาซักที
จาก รามี่
วันที่ 3/28/2005 1:04:30 PM [IP: ]
ทำไมฟงกับปูอวี้นไมยอมตาย
จาก แซม
วันที่ 3/28/2005 12:59:29 PM [IP: ]
หนังสือเล่ม67ยังไมมา
จาก แซม
วันที่ 3/28/2005 11:25:51 AM [IP: ]
ทำไมเล่ม69ไมออกมา
จาก แซม
วันที่ 3/28/2005 11:22:18 AM [IP: ]
ทําไมเล่ม67ไม่ยอมออกซักทีนานจังเลย
จาก โย
วันที่ 3/27/2005 5:06:40 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 3/27/2005 5:06:23 PM [IP: ]
ถึงคนที่ไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบก็เลิกอ่าน จะบ่นหาอะไร
จาก rose
วันที่ 3/27/2005 12:17:11 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 3/27/2005 12:16:10 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นของไทยออกถึงตอนที่ 284ตอน ส่วนที่ฮ่องกงเขียนไปถึงตอนที่ 440 กว่าแล้วจ๊ะ ไม่รู้จะยาวไปถึงไหน
จาก JTP
วันที่ 3/27/2005 12:12:57 PM [IP: ]
อยากให้ออกเร็วๆอ่ะคับ เพราะเนื่อเรื่องยังตามของฮ่องกงอีกร้อยกว่าตอน
จาก JTP
วันที่ 3/27/2005 3:34:10 AM [IP: ]
ขอ.เตอร์เรื่องฟงอวิ๋นและเรื่องสุดขั้วธุทภพด้วยครับ
จาก ฟงน้อง
วันที่ 3/24/2005 4:01:45 PM [IP: ]
ผมว่าเรื่องฟงอวิ๋นน่าจะได้คะเเนนสูงสุดไม่น่าได้ผลโหวดแค่ 135 น่าจะได้คะแนนเป็นแสนครับ
จาก ธีรภพ
วันที่ 3/24/2005 3:46:47 PM [IP: ]
ภูมิใจที่ลูกชอบการ์ตูนเรื่องนี้ค่ะ
จาก wan
วันที่ 3/24/2005 3:42:50 PM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่ม67กับ68จะออกครับ
จาก ธีรภพ
วันที่ 3/24/2005 3:38:52 PM [IP: ]
ผมว่ามี110เล่มครับ
จาก tup
วันที่ 3/24/2005 9:14:52 AM [IP: ]
ผมว่าเลย100เล่มเเน่นอน
จาก อวิ๋น
วันที่ 3/24/2005 9:12:54 AM [IP: ]
เมื่อไหร่จะออกเล่ม67งับ
จาก อวิ๋น
วันที่ 3/21/2005 8:01:03 PM [IP: ]
เราว่าน่าจะ70เล่มจบ
จาก ภาณุ
วันที่ 3/21/2005 7:54:32 PM [IP: ]
อยากเห็นฟงอวิ๋นในแบบCD cartoon
จาก ภาณุ
วันที่ 3/20/2005 7:52:27 AM [IP: ]
จะถึง200เล่มรึเปล่า
จาก kim
วันที่ 3/20/2005 7:49:02 AM [IP: ]
อยากรู้ว่าที่ฮ่องกงกี่เล่มแล้ว
จาก kim
วันที่ 3/19/2005 3:45:06 PM [IP: ]
อยากให้เน้นกระบวนยุทธ์อ่ะครับ เหมือนคุณย้ง คือไม่เน้น แต่พลังอ่ะครับ ตอนนี้ก็เหมือนกับว่า คนที่อยากเก่งไม่ต้องทำไรเลย แค่กินธาตุมังกร เนื้อเรื่องมันดูไม่ได้ลุ้นเลยครับ
จาก เก้ามังกรมาร
วันที่ 3/17/2005 9:22:59 PM [IP: ]
จาออกได้ยังง่ะ เล่มที่66 รอนานแล้ว
จาก ก๋าหรั่ง ฝั่งธน
วันที่ 3/16/2005 9:18:00 AM [IP: ]
ไม่มีใครรู้จักเวปที่บอกเกี่ยวกับ สูตรเกม play 1 เลยรึครับ ถ้ารู้ช่วยบอกมาหน่อยนะครับ
จาก แบบว่า ถาม อ่ะ
วันที่ 3/15/2005 10:39:50 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 3/15/2005 7:39:17 PM [IP: ]
ได้ข่าวว่ามีภาค 5 เห็นบอกว่าปู้จิ้งอวิ๋นใส่นาฬิกาด้วย กลายเป็นเสือดำไปแล้ว
จาก
วันที่ 3/15/2005 1:05:11 PM [IP: ]
คุณ ๆ ครับ ถ้าจะหาเวปที่มีบอกสูตรเกม play 1 เนี่ยมีเวปอะไรบ้างครับ ขอถามนะครับ ใครรู้บ้างบอกมาหน่อยนะ ขอบคุณครับ
จาก แค่แ.มา
วันที่ 3/15/2005 12:09:25 AM [IP: ]
งั้นผมก็ขอเชิญคุณ ย้ง มาสมัครสมาชิกที่ comicsbb.com เลยครับ เมื่อก่อนพวกเราก็อยู่ที่บอร์ดของ Burapat ครับ แต่ว่ามีแฟนฟงอวิ๋นเขียนเวปฟงอวิ๋นขึ้นมา เราเลยย้ายฐานไปอยู่ที่ comicsbb.com ครับ ยังไงก็เชิญเลยครับ ส่วนคุณ วอร์ลอร์ดพันทัพ นี่ ไม่ต้องซีเรียสครับ ผมก็วิจารณ์ไปงั้นแหละ แค่อยากให้คะแนนโวตที่อกกมาดูน่าเชื่อถือหน่อยก็แค่นั้น ผมเข้าใจดีว่าแฟนการ์ตูนทุกเรื่องต่างก็รักการ์ตูนที่ชอบ เอาเป็นว่าผมจะไม่วิจารณ์เรื่องนี้อีก ถือ.่า นานาจิตตัง หากทำให้ใครไม่สบายก็ขอโทษไว้ค้วย คุณ วอร์ลอร์ดพันทัพ เองก็ชอบฟงอวิ๋นด้วย เอาเป็นว่าเรื่องนี้จบครับ
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 3/14/2005 9:42:08 PM [IP: ]
ถ้าผมบอก อ.หม่าได้ ผมคงทำไปแล้วครับ ว่างๆ ก็มาคุยกันที่บอร์ดนี้มั่งสิครับ คุณพิฆาตมาร เรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเลือดกิเลนของอี้ฟงจะออกฤทธ์เมื่อไหร่ แต่อย่าเล่าเรื่องล่วงหน้านะครับว่าใครจะเป็นมารใครจะอยู่ ใครจะตาย ใครจะแขนขาด ประเดี๋ยวจะหมดสนุกครับ
จาก ย้ง
วันที่ 3/14/2005 9:38:01 PM [IP: ]
ผมก็ไม่ได้สนใจคะแนนโหวตหรอกครับ ผมแค่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่านั้นเองครับ เพราะผมเองก็ตามอ่านฟงอวิ๋นอยู่ครับ แค่อยากจะแลกเปลี่ยนมุมมองที่ว่าเนื้อเรื่องของฟงอวิ๋นออกจะสู้สมัยก่อนไม่ได้ครับ หวังแค่ว่า อ.หม่าจะรับรู้ได้และทำการเอาชนะตัวเองในอดีตได้ก็เท่านั้นเองครับ ถ้าผ.งจด.ยไปบอก อ.หม่าได้ผมคงทำไปแล้วครับ
จาก ย้ง
วันที่ 3/14/2005 5:01:37 PM [IP: ]
แต่ผมก็ชอบฟงอวิ๋นนะอิอิ
จาก วอร์ลอร์ดพันทัพ
วันที่ 3/14/2005 4:58:39 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นก็เคยปั่นโวตนี่ครับตั้งหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วตอนนั้นฟงอวิ๋นก็ออก2ทิตย์เล่มตอนนี้วอร์ลอร์ดปั่นบ้างออกรัวเลยครับ ถ้าฟงอวิ๋นแน่นักเดือนหน้าก็ดูผลโวตละกันครับและถ้าคุณมีปัญญาเอายอดขายมาบอกเรทติ้งการ์ตูนผมก็ท้าแข่งเลยครับเรทติ้งใครจะแน่กว่ากัน
จาก วอร์ลอร์ดพันทัพ
วันที่ 3/14/2005 4:43:51 PM [IP: ]
คุณ ย้ง ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นหรอก ผมก็ไม่ได้อยากหาเรื่องหรอก แต่เมื่อความมันเป็นแบบนี้นี่ครับ พบเขาเว็ปนี้แทบทุกวัน เลยรู้ว่าแต่ละวันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ซึ่งผลโวตที่ดูโอเวอร์นี้ เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งผมไม่เคยพูดเลย แต่ก็อดวิจารณ์ไม่ได้ ความจริงนั้นผลโวตไม่เคยมีผลต่อการออกช้าหรือเร็วหรอกครับ จะออกช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสำนักพิมพ์เองล้วนๆ อีกอย่างเรทติ้งเขาดูที่ยอดขายครับ ไม่เกี่ยวกับผลโวตเลย คะแนนโวตที่ขึ้นมาแบบผิดปรกตินั้น ทางเวปมาสเตอร์เองเขารู้เสมอ แต่ไม่เคยออกมาพูด ผมก็แค่ออกมาพูดบ้างบางครั้ง ทั้งที่ก็ไม่อยากสนใจอะไร เพราะคะแนนโวตจะมีการรีเซตทุกเดือน การที่จะปั่นคะแนนไปนั้นดูเหนื่อยเปล่ามากกว่า ส่วนที่คุณวิจารณ์เนื้อเรื่องนั้นก็ถือว่าสร้างสรรค์ดี ที่ผมว่าฟงอวิ๋นสนุกก็เพราะตอนต่อไปๆยังมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ ส่วนความชอบของแต่ละคนก็ดูเอาเถอะครับว่ามีการ์ตูนกี่เรื่องกันที่นำมาสร้างเป็นหนัง ขนาด แฮรี่ พอตเตอร์ ยังมีตั้ง 6 เล่ม ฟงอวิ๋นจะมีเยอะบ้างก็ไม่แปลก สำหรับฝีมือของนักเขียนแต่ละคนนั้น ผมว่าบางครั้งก็เอามาเปรียบกันไม่ได้หรอก เพราะแต่ละคนมีจุดยืนของตัวเองไงครับ ให้เหมือนกันหมดก็คงไม่ใช้ศิลปะ เราจะใช้จุดยืนของเราตีความผลงานเขาอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องศึกษาในงานของแต่ละคนว่าเขาพยายามสื่ออะไรออกมา ต้องการให้เรารู้แง่มุมไหนของเขาที่คนอื่นไม่มี ซึ่งเราจะยึดแง่มุมที่เราพบมาทั้งชีวิตคนเดียวไม่ได้ ศิลปะคือการศึกษาจิตวิญญาณของสรรพสิ่ง ไม่ใช้ศึกษาแต่จิตวิญญาณเราคนเดียว อันนี้หากผมบรรยายลึกซึ้งไปก็ขอโทษด้วย ยังไงสิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ได้เจตนาร้ายกับใคร ก็ขอให้เข้าใจไว้ด้วย
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 3/13/2005 10:04:20 PM [IP: ]
r
จาก r
วันที่ 3/12/2005 10:12:48 PM [IP: ]
r
จาก r
วันที่ 3/12/2005 1:40:04 PM [IP: ]
บอกสั้นๆคำเดียวว่า"มันมากครับ"
จาก เสินฟง
วันที่ 3/12/2005 12:50:41 AM [IP: ]
ผมว่าเนื้อเรื่องมีสิทธิ์ยาวจนถึงรุ่นหลาน เหลน ของฟงอวิ๋นแน่เลย เนื้อเรื่องยาวมากๆ ผมว่าอาจจะถึง 200 เล่ม แต่ก็ไม่แน่อาจเลย 200 ก็ได้ แต่ถึงจะเยอะแค่ไหนก็จะติดตามครับ
จาก
วันที่ 3/11/2005 4:53:12 PM [IP: ]
นานาจิตตังครับ..........อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละบุคคล...โชคดีครับสำหรับผู้ชื่นชอบเรื่องนี้
จาก คนอยู่ไกล
วันที่ 3/11/2005 3:36:27 PM [IP: ]
บทวิเคราะ อ.หม่าของผมยุติเพียงเท่านี้ก่อนครับประเดี๋ยวจะคิดตามกันไม่ทัน อ่านดูแล้วจะรู้ครับว่าทำไมเรื่องนี้จึงเริ่มมีคนเบื่อแล้วครับ
จาก ย้ง
วันที่ 3/11/2005 3:34:19 PM [IP: ]
เรื่องวรยุทธสุดลึกล้ำผมคิดว่าตอนนี้ไม่มีใครเกิน เหอจื้อเหวิน แห่งสุดขั้วยุทธภพ กับ อุนยี่เหลียง เจ้าของดาบคลั่งฟ้าสังหาร ได้อีกแล้วครับ ส่วนอาวุธต้องยกให้ tony wong จากศึกเทพศาสตรา ครับ เรื่องอิงประวัติศาสตร์นี่ อ.หม่าชิดซ้ายไปเลยครับ เพราะ ไม่อ้างถึงยุคไหนเลยเหมือนโกวเล้งเข้าไปใหญ่ ซึ่งในด้านนี้โกวเล้งไม่เคยชนะกิมย้ง หรือว่า หวงอี้ไปได้เลยครับ ความสง่างามของกระบวนท่าผมยังคงชอบ อ.หม่าอยู่ ซึ่งนับวันมีแต่จะค่อยๆ ลดทอนลงไปครับ
จาก ย้ง
วันที่ 3/11/2005 3:27:37 PM [IP: ]
เรื่องที่น่าคิดมากๆ คืออสูรกิเลนเนี่ยฟง กับปีศาจธาตุมังกรต้วนล่างปะทะกันใครจะเก่งกว่ากันครับ
จาก ย้ง
วันที่ 3/11/2005 3:25:19 PM [IP: ]
ผมยังคิดถึงวรยุทธเก่าๆ ของ อ.หม่าอยู่เลยครับ เพลงเตะวายุกระซิบ ฝ่ามือเมฆาล่องลอย เพลงหมัดเหมันต์ ฝ่ามือไร้ประมาณ เพลงดาบดื่มหิมะ เพลงกระบี่กิเลนไฟ เพลงกระบี่ทั้งหลายของเซียนกระบี่ คับแค้นเหลือคณา สวยงามมีลีลาสง่างามทั้งนั้นครับ ไม่เหมือนเนี่ยฟงอสูรกิเลนอาละวาดจนพื้นไหม้ ภูเขาพังทลาย หรือว่า ปีศาจธาตุมังกรต้วนล่างในลักษณะเดียวกันครับ
จาก ย้ง
วันที่ 3/11/2005 3:19:14 PM [IP: ]
ส่วนเรื่องที่ผมคิดว่าน่าขบขันจากเรื่องฟงอวิ๋นก็คือ ต้วนล่างครับ ล่าสุดเหมือนแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่าบ้าเหมือนดราก้อนบอลเข้าไปทุกวัน ถ้ามีตี้ซื่อเทียนคนที่สองยังจะน่าสนุกมากกว่าครับ เพราะตี้ซื่อเทียนวรยุทธโดดเด่นกว่า เหนือจินตนาการกว่า ไม่ใช่เข่นฆ่าด้วยพลังมังกร ซึ่งมันดูตลกนะครับสำหรับแนวกำลังภายใน ความสง่างามจากภาคแรกๆ จางหายไปเกือบหมดแล้วครับ คิดดูดีๆ
จาก ย้ง
วันที่ 3/11/2005 3:14:45 PM [IP: ]
อ.หม่ายังยึดติดกับนิยายจีนกำลังภายในเกินไปครับ ทำให้เจอ tony wong กับ อุนยี่เหลียงเข่นด้วยวิทยายุทธ์ที่สุดจินตนาการมากกว่า อาวุธที่เกินความคาดเดามากกว่า หม่าหย่งเฉินมีอาวุธที่มีรัศมีดุร้ายและมีชีวิตอย่างฑัณฑ์สวรรค์ หรืออาวุธที่ใช้ได้เฉพาะคนอย่างเลิศภพจบแดน ส่วนอาวุธที่ถอดประกอบได้นั้นกิมย้งเอาไปกินตั้งแต่มังกรหยกแล้วครับ แต่อาวุธที่ใช้ล่องหนได้ หรือถึงขั้นจำกัดพลังของศัตรูอย่าง tony wong นั้นไม่มีใครเลียนแบบได้ครับ ยังมียานพาหนะที่เท่กว่าเรื่องไหนๆ ด้วยนะครับ
จาก ย้ง
วันที่ 3/11/2005 3:06:11 PM [IP: ]
ส่วนตัวแล้วผมคิดว่า อ.หม่า ฝีมือตกไปนะครับ ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนเนื้อเรื่องจะเท่เกินกว่าจินตนาการที่มีอยู่ของกิมย้งหรือว่าโกวเล้งเยอะครับ เช่น แขนปู้จิ้งอวิ๋นขาด และ ได้แขนใหม่ หรือแม้แต่การที่จะกล้าทำให้พระเอกตาบอดแบบเนี่ยฟง หากได้อ่านเรื่องเจ็ดศาสตราก็จะพบแนวเรื่องคล้ายๆ กันครับ คือตัวละครหลักแขนขาด และ แม้แต่เรื่องวีรบุรุษไร้น้ำตาก็เช่นกัน ทำให้ อ.หม่าเริ่มตันในมุข ส่วนตัวแล้วผมชอบปู้จิ้งอวิ๋นที่เอาแต่ใจในวัยหนุ่มมากกว่าครับ เพราะเป็นพระเอกที่มีจุดอ่อน ต่างจากพระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นหลายๆ เรื่องที่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง ผมจึงหันมาชอบเนี่ยฟงมากกว่าครับ อย่างน้อยๆ ตาบอดๆ ของเนี่ยฟงก็ยังคงเสน่ห์จนถึงวันนี้แม้แต่เพลงดาบที่ใช้เท้าก็เท่กว่าท่าของใครต่อใคร ซึ่งในที่สุดแล้ว อ.หม่าก็ต้องทนไม่ไหวจนต้องเอาดาบวิญญาณหิมะกลับมาใหม่
จาก ย้ง
วันที่ 3/11/2005 2:59:28 PM [IP: ]
คุณพิชิตมารจะไปหาเรื่องกับบอร์ดของทางวอร์ลอร์ดเข้าเพื่ออะไรกันครับ สาเหตุที่เค้าโหวตกันเยอะๆ เพราะมีกระแสออกมาบอกว่ายิ่งโหวตสำนักพิมพ์จะยิ่งออกหนังสือเร็วก็เท่านั้นเองครับและสาเหตุรองลงมาก็เพื่อชวนคนเข้ามาสนทนากัน การวิจารณ์เรื่อง ฟงอวิ๋น ฝ่ามือยูไล หรือว่าวอร์ลอร์ด ก็ไม่ต่างจากการที่คนอ่านชอบคนเขียนหรอกครับ ผมพบว่า อ.หม่าหย่งเฉิน เลียนแบบลีลาของโกวเล้งมากเกินไปจนทำให้คนอ่านงานของโกวเล้งมาก่อนชักจะเบื่อครับ ลีลาที่ยืดเยื้อเยิ่นเย้อของภาคสามนี้ ยังอ่อนกว่าตอนเปิดภาคสองเสียอีกครับ ภาคสองเรายังได้ลุ้นว่าฟงอวิ๋นหายไปไหน แต่ว่าภาคนี้ก็ลุ้นแค่เพียงว่าสองคนนี้เมื่อไหร่จะฟื้น และ เมื่อไหร่ที่ เสินฟง กับอี้ฟงจะรู้ความจริงเรื่องชาติกำเนิด ซึ่งคนอ่านรู้อยู่แล้ว เรื่องก็เลยดูอ่อนลงกว่าภาคสองครับ
จาก ย้ง
วันที่ 3/11/2005 12:40:04 PM [IP: ]
สาเหตูที่คนโพสรุ่นเก่าไม่ค่อยมาที่นี้ก็เพราะที่ชุมนุมที่ใหม่ของแฟนพันธ์แท้ฟงอวิ๋นทั้งหลายย้ายสำนักไปอยู่ที่ comicsbb.com ครับ ที่นั้นเต็มไปด้วยผู้ที่คลั่งไคล้ฟงอวิ๋นครับ ทั้งมีผู้รู้อีกมาก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เรียกได้ว่าเป็น guru ของฟงอวิ๋นเมืองไทยก็ว่าได้ ส่วนผมก็ไปๆมาๆทั้งที่นี้และที่ comicsbb ครับ ส่วนคนที่เขาว่าฟงอวิ๋นน่าเบื่อนั้น เท่าที่ผมเห็นมาพบว่า มีจำนวนน้อยกว่าคนที่ว่าสนุกครับ คนส่วนน้อยพูดไปก็ไร้พลังครับ ประมาณว่า นกขี้ใส่ตนไม้ใหญ่ ไหนเลยต้นไม้ใหญ่จะใหวติง แต่ก็ดีครับ ถือว่าเป็นความคิดเห็นหนึ่ง ส่วนผลโวตก็อย่าไปคิดมากครับ จะบอกให้ก็ได้ว่าที่หนึ่งตอนนี้เขาคะแนนเกินหมื่นตั้งแต่วันที่ 3 มีนา แล้วครับ เรียกว่าคนคนเดียวนั่งคลิ๊กเมาท์หน้าคอมพ์จนเกินหมื่น อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ ป่านนี้คนที่โวตไม่รู้หายเจ็บนิ้วหรือยัง น่าสงสารนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับ
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 3/11/2005 3:31:03 AM [IP: ]
เขียนแข่งกับเซียวฮื่อยี้เหรอ ซื้อไว้ทั้งหมดเลย เป้นราคาเท่าไหร่เนี่ย เขียนให้รู้เรื่องหน่อยซิ ตอนนี้มีการ์ตูนจีน จะ500 เล่มแล้วมั้ง เรื่องนี้ยาวที่สุดยาวกว่ามังกรหยก3ภาครวมกันแน่
จาก 55555
วันที่ 3/10/2005 11:03:49 AM [IP: ]
ไม่ใช่แต่ตัวละครนะที่เปลี่ยนไปเยอะ ตอนนี้คนโพสก็มีรุ่นใหม่ๆ เยอะเหมือนกัน รุ่นเก่าไม่ค่อยเห็นเลย
จาก
วันที่ 3/8/2005 9:58:55 PM [IP: ]
เล่ม65สนุกดีครับ
จาก kim
วันที่ 3/8/2005 8:05:16 PM [IP: ]
ยาวมากแต่น่าอ่านอิอิอิ
จาก Hotari
วันที่ 3/8/2005 2:07:08 PM [IP: ]
ออกเร็วจังนิ ออกแย้ว ดีมากๆ
จาก BADBOY
วันที่ 3/8/2005 12:44:02 PM [IP: ]
ผมว่าไม่เห็นไรสาระเลยน่าอ่านน่ติดตามแต่ออกช้าไปหน่อยแต่ก็เอาใจช่วยน่ะครับ
จาก ท้องฟ้าว่างเปล่า
วันที่ 3/8/2005 10:07:09 AM [IP: ]
ห่วยแตก เลิกอ่านแล้ว ไม่จบซะที มีใครใหม่ๆ มาตั้งไม่รู้กี่รุ่น เบื่อ เซ้ง ไม่มีอะไรน่าติดตาม ไปอ่านเรื่องอื่นดีกว่า ทำใจว่าจบเหมือนในหนังก็พอแล้ว ที่ตามมาถือว่าเพ้อเจ้อ ไร้สาระที่สุด
จาก ผนึกใบไม้เป็นอาวุธลับ
วันที่ 3/7/2005 8:21:17 PM [IP: ]
เป็นการ์ตูนที่สุดยอดที่สุด อยากให้ช่วยกันโหวต
จาก skyline
วันที่ 3/7/2005 4:52:06 PM [IP: ]
มันค่อนข้างสับสนเนอะ
จาก งงงง
วันที่ 3/7/2005 1:15:00 PM [IP: ]
เป็น Series การ์ตูนยาวที่น่าเบื่อมากๆเรื่องนึง มัตัวละครเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา จนแทบจะจำใครไม่ได้แล้ว ตัวเก่าๆก็หายไปหมด น่าจะจบได้แล้ว เขียนเป็นเรื่องใหม่ดีกว่า ไม่โหวตให้หรอก เพราะเลิกอ่านแล้วง่ะ
จาก เจ
วันที่ 3/5/2005 9:38:34 PM [IP: ]
ผมชอบมากเลยเรื่องนี้ง่ะ ออกไวๆน่ะเล่ม66ง่ะ
จาก ก๋าหรั่ง ฝั่งธน
วันที่ 3/5/2005 3:14:09 PM [IP: ]
อยากให้ช่วยตอบหน่อยคับว่าทำไมปู้เทียนถึงตอนหลังกลายเป็นมารได้ และจะหายจากมารไหมคับ
จาก สะท้านเดียวดาย
วันที่ 3/5/2005 1:31:20 PM [IP: ]
เล่ม66มาแว้ว ออกเร็วอย่างงี้ชอบ
จาก ฟงอวิ๋น
วันที่ 3/4/2005 9:11:15 PM [IP: ]
อายกให้มีการเอาตัวอย่างการ์ตูนมาลงให้ติดตามก่อนออกเล่มจริงอย่างเมื่อก่อนบ้างนะครับ
จาก
วันที่ 3/4/2005 7:10:35 PM [IP: ]
ตอนนี้ใน A-WEEK คอลัมน์ A-CHALLENGE มีเกมร่วมสนุกชิงรางวัลนะครับ รางวัลที่คิดว่าหลายๆ ท่านคงจะสนใจกัน นั่นก็คือ กระบี่เลิศภพจบแดน ขนาด 1:1จากเรื่อง ฟงอวิ๋น ใครที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดจากเอ-วีคเล่ม 10 ดูนะครับ เกมไม่ยากอย่างที่คิดด้วย และในการร่วมสนุกครั้งต่อๆ ไปก็จะมีของรางวัลอื่นๆ อีกเพื่อเป็นการตอบแทนคุณผู้อ่านที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอด
จาก บ.ก.เกียนยู
วันที่ 3/4/2005 5:53:09 PM [IP: ]
คนเเรกนะครับ
จาก ฉายเดี่ยวหมืนลี่จอมเดียวดาย
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500