BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 
การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์
 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 35 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 209 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 6/24/2008 12:12:50 PM [IP: 203.172.181.139 192.168.5.67]
ดกพหเ
จาก ถะถ
วันที่ 11/28/2006 12:25:04 PM [IP: 202.57.134.170 192.168.1.56]
เล่น 81 มาเละหรอ
จาก อาเนี่ยฟง
วันที่ 7/6/2005 2:06:06 PM [IP: ]
...นานแล้วยังไม่ออกอีกเลย
จาก T_T
วันที่ 2/28/2005 8:13:03 PM [IP: ]
อยากทราบเว็บไชค็การ์ฟงอวิ๋นคับ
จาก ผมเอง
วันที่ 2/10/2005 6:08:13 PM [IP: ]
r
จาก r
วันที่ 2/5/2005 7:24:18 PM [IP: ]
ข้าอยากให้เจ้าออกเดือนละสองเล่มได้มั๊ย รอให้คนอ่านนานแล้ว ถ้าไม่ได้ จงตายด้วยพลังฝ่ามือเมฆาล่องลอยซะเถอะ ฮ่า ๆ ๆ
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 1/29/2005 11:24:41 PM [IP: ]
r
จาก r
วันที่ 1/25/2005 2:53:53 PM [IP: ]
กลับมาเจอกันซะทีนะ เมื่อไหร่จะได้ออกมาจากน้ำแข็งก็ไม่รู้ เย็นจะแย่อยู่แล้ว ต้องรีบออกเล่มต่อไปเร็ว ๆ ซะแล้วสิ
จาก ปู้จิ้วอวิ๋น
วันที่ 1/21/2005 12:27:39 PM [IP: ]
สวัสดีครับ.............ดีใจจัง....ต่อลิขสิทธิ์........ฟงอิ๋นได้แล้ว...... .............ไปล่ะครับ........
จาก อู๋เทียนเหลย
วันที่ 1/15/2005 9:40:04 AM [IP: ]
เสือดำด้วยคับหายไปเลยนานเเล้วเหมือนกัน...
จาก ชีปะขาว
วันที่ 1/15/2005 6:23:09 AM [IP: ]
อยากถามว่าเรื่องวีรบุรุษไร้น้ำตาหยายไปไหนอะคับ ใครรู้ช่วยบอกที
จาก - -''
วันที่ 1/14/2005 8:00:42 PM [IP: ]
ดีใจ ฟงอวิ๋นเล่มใหม่ออกแล้ว และจะติดตามตลอดไป 555555555555555555555
จาก โกคิ
วันที่ 1/14/2005 7:59:45 PM [IP: ]
จาก โกคิ
วันที่ 1/13/2005 4:16:09 PM [IP: ]
ออกได้สักที เล่ม 62 เหลืองแว้ววววววววววววว
จาก สบตุ๋ย
วันที่ 1/13/2005 1:28:15 PM [IP: ]
คลอดออกมาได้ซะที รอซะตั้งนาน
จาก birdy
วันที่ 1/13/2005 9:59:14 AM [IP: ]
ดีใจจังที่เล่ม 63 ออก
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 1/7/2005 10:22:28 PM [IP: ]
r
จาก r
วันที่ 1/4/2005 3:56:11 PM [IP: ]
เล่ม63ออกมาช้ามากกกกกกกกก......รึว่าไม่มีคนแปลมากกว่ามั้ง....รึไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์หนังสือรึป่าวครับ....ออกแต่การ์ตูนเด็กกกกกก
จาก คนอยู่ไกล
วันที่ 12/31/2004 1:36:59 PM [IP: ]
เล่ม63จะออกระหว่างปลายมกราคม-ต้นกุมภาครับ
จาก
วันที่ 12/29/2004 9:49:14 AM [IP: ]
อยากอ่านเล่ม63เร็วๆ
จาก Dox-boy
วันที่ 12/28/2004 7:32:37 PM [IP: ]
หาซื้อครบชุดได้ที่ไหน ช่วยบอกทีครับ อยากอ่านมากๆ
จาก DUDE
วันที่ 12/25/2004 11:30:08 PM [IP: ]
.กันเข้าไป พอสิ้นเดือนมันก้อเหลือ 0 เท่ากันแหละว้า 55555555555
จาก h
วันที่ 12/24/2004 11:07:01 PM [IP: ]
ทำไมไม่ออกเล่มใหม่ซะที
จาก พอล
วันที่ 12/24/2004 12:17:46 PM [IP: ]
ไอ้พวกขี้.เอ๊ย
จาก y
วันที่ 12/23/2004 11:44:42 PM [IP: ]
เราอยากได้เว็บบอร์ดใหม่จังเลยคับ
จาก JTP
วันที่ 12/23/2004 11:41:37 PM [IP: ]
งั่นก็ไปอ่านการ์ตูนเรื่องสำนักพยักมังกรแก่เซ็งไปก่อนก็แล้วกันนะค่ะ...
จาก จาก BoA
วันที่ 12/23/2004 11:39:43 PM [IP: ]
สงสัยจะขี้เกรียติ์สงต้นฉบับอ่ะคับ
จาก JTP
วันที่ 12/23/2004 8:49:28 PM [IP: ]
ขอบคุณครับคุณพิฆาตมาร
จาก ภาณุ
วันที่ 12/23/2004 6:12:32 PM [IP: ]
---/แล้วทางเราจะฟ้องร้องกับทางบริษัทฮ่องกงได้มั้ยคะเนี่ย
จาก BoA
วันที่ 12/23/2004 6:03:35 PM [IP: ]
อ่านฟงหวิ๋นจากไหนหาลิ้งไม่เจอ
จาก
วันที่ 12/23/2004 5:23:24 PM [IP: ]
เมื่อไรเล่ม63จะออกครับ สมน้ำหน้าเด็กบ้าตูนอยากปากดีนัก
จาก ปู้เทียน
วันที่ 12/23/2004 3:35:00 PM [IP: ]
คุณเด็กบ้าตูน ที่อ้างมามันคนละสนพ.กัน อย่ามาเ.รวมสิ ถ้าเด็กที่อยู่บ้านติดกับคุณปัญญาอ่อนแล้วคุณจะปัญญาอ่อนไปด้วยมั้ย ถามหน่อย ทางบุรพัฒน์เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วก็น่าจะพอใจ มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำดีกว่าครับ
จาก คนรอคอย
วันที่ 12/23/2004 12:45:41 PM [IP: ]
เเหม...เกือบจะขายทิ้งแล้วนะเนื่ย เพราะคิดว่ามันนานมาก กว่าจะออก แถมตั้งหลายเล่มกว่าจะจบ แล้วยังออกช้าอีก
จาก สงป้า
วันที่ 12/23/2004 12:36:40 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 12/23/2004 11:10:15 AM [IP: ]
อย่าไปโทษทางค่ายลิขสิทธิ์ที่ฮ่องกงเค้า มันก็เหมือนตูนของบ้างค่ายที่ไม่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วไปโทษอ้างว่าไม่ผ่านกองตรวจสอบ(เรื่องที่มีเด็กผู้ชายชอบโชว์ก้น เอาช้างน้อยของตัวมาเล่น) แต่จริงแล้วไม่ไปซื้อลิขสิทธิ์เค้า เงินไปของก็มาเป็นธรรมดาจริงมั้ย...
จาก เด็กบ้าตูน
วันที่ 12/23/2004 10:59:30 AM [IP: ]
จิงดิ...ออกปีหน้าแน่...หรือครับ...แล้วจะรอดู
จาก เด็กบ้าตูน
วันที่ 12/23/2004 9:50:10 AM [IP: ]
ได้ยินมาว่าจะออกปีใหม่อ่ะคับ จิงรึป่าวอ่ะคับ
จาก ชีปะขาว
วันที่ 12/23/2004 3:33:29 AM [IP: ]
ตกลงนี่ที่ยังไม่ออกเพราะยังไม่ได้ต้นฉบับหรือครับเนี่ย ทำไมทางโน้นเค้าทำงานกันยังงี้เนี่ย
จาก clash04
วันที่ 12/22/2004 7:43:49 PM [IP: ]
---/ติดต่อกับบริษัท อ.หม่ารึยังอ่ะคะ เรื่องที่เรายังไม่ได้ต้นฉบับอ่ะค่ะ
จาก BoA
วันที่ 12/22/2004 5:40:37 PM [IP: ]
ขอตอบคุณซาเซียวฯ หน่อยนะครับ (แหม ชื่อยาวจริงๆ) ที่จริงแล้วทางเราเองก็มีโครงการจะจัดทำการ์ตูนฮ่องกง 4 สีอยู่เหมือนกัน ตอนนี้กำลังเล็งเรื่องที่เ.ะสมกันอยู่ สำหรับฟงอวิ๋นนั้นก็คงไม่สามารถทำเป็นสีได้เพราะต้นทุนจะสูงมาก (กว่าที่หลายคนคิด) และผู้ที่มีกำลังซื้อเพียงพอก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากนัก เราจึงจัดทำแบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้อ่านกันในวงกว้างจะดีกว่าด้วยราคาที่น้องๆ นักเรียนหรือผู้อ่านที่ยังไม่สามารถหาเงินใช้เองได้ จะได้ซื้ออ่านได้โดยไม่รบกวนตนเองและผู้ปกครองมากจนเกินไป หวังว่าคงเข้าใจนะครับ ป.ล. คุณพิฆาตมารแสดงความคิดเห็นได้ดีนะครับ และเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมทางเราถึงไม่ค่อยออกมาตอบอะไรมากนัก เพราะตอบไปแล้วก็จะมีคนที่ไม่อ่าน ออกมาทวงอยู่เรื่อยๆ โดยไม่สนใจเลยครับว่าเราได้ชี้แจงอะรไปบ้าง ส่วนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับต้นฉบับเหมือนเช่นเดิมครับ อยากออกเล่มใหม่จะแย่แต่ทำไม่ได้ เฮ้อ...
จาก บ.ก.เกียนยู
วันที่ 12/22/2004 4:41:41 PM [IP: ]
จาก รอเล่ม 63 อยู่นะ
วันที่ 12/22/2004 2:38:52 AM [IP: ]
ที่เซ็นเซอร์คือคำว่า แ ม่ น้ำแยงซีครับ
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 12/22/2004 2:35:51 AM [IP: ]
ท่อนที่เซ็นเซอร์คือคำว่า แ ม่ น้ำแยงซี ครับ
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 12/22/2004 2:32:48 AM [IP: ]
สำหรับผมนั้น ฟงอวิ๋น แสดงให้เห็นถึงบุคลิกต่างๆของแต่ละตัวละครได้โดยแสดงให้เห็นว่าสังคมเรานั้นมีคนหลายประเภท การที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีนั้นไม่ได้ สิ่งสำคัญอยู่ที่เรารู้จักเลือก เลือกคบคนที่ดี เลือกมองส่วนดีของเขาบ้างแม้เขาจะมีส่วนที่ไม่ดี เลือกที่จะใช้ความดีของเราเอาชนะใจเขา เพื่อที่จะให้เขาหันเอาด้านที่ดีมาทางเรา จริงแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบไม่แพ้ ฟงอวิ๋น คือ สามก๊ก เรื่องนี้แบบว่าชอบกันทั้งบ้านเลย สามก๊ก นั้นแสดงให้เห็นว่า ผืนแผ่นดินนั้นไม่เคยรู้หรอกว่ามีใครเป็นเจ้าของ แต่มนุษย์เรากลับแย่งชิง รบรา ฆ่าฟัน พลัดกันครอบครอง ล้มหายตายจากทับถมกันรุ่นสู่รุ่น สุดท้ายแล้วก็เป็นสิ่งที่คนเราทะเยอทะยานและไขว่หาในความหลง ไม่มีใครค้ำฟ้าสักคน ก็ดูคล้าย ฟงอวิ๋น นะครับ แก่งแย่งความเป็นเจ้ากันรุ่นต่อรุ่น ผู้ที่ไม่เคยเป็นเจ้าก็ดิ้นรนเพื่อเป็นใหญ่ ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าแล้วกลับพบความว่างเปล่าและหลีกเร้น มีชีวิตอย่างสงบ มีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งของสามก๊กที่แปลเป็นไทยว่า "แม่น้ำแยงซี ไหลรี้ไปบูรพา พัดพาเหล่าวีรชนหล่นลับหาย เหลือเพียงสิงขรยังอยู่ ตะวันยังฉาย ตราบนานเท่านาน"
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 12/22/2004 2:01:37 AM [IP: ]
เยี่ยมไปเลยครับคุณ ภาณุ
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 12/20/2004 9:02:53 PM [IP: ]
ถึง พิฆาตมารถ้าคุณอ่านดีๆฟงอวิ๋นว่า 1. แม้ว่าคุณยิ่งใหญ่เพียงไหนยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว 2.คุณต้องดูแลตัวเองไม่มีใครมาเอาใจใส่ตลอด 3.คุณต้องเเข้มเเข็งฟันฝาอุปสรรคในชีวิต 4.คุณต้องไม่วู่วามเวลาทำอะไร 5.คุณต้องมีความรักใคร่สามัคคีกันฉันพี่น้องแล้วถ้าคิดออกผมจะมาบอกให้เห็นไหมว่า ฟงอวิ๋นไม่ใช้การ์ตูน.เด็ก ใครๆก็อ่านขึ้นอยู่กับการคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันสอนอะไรเราบ้าง. v_v
จาก ภาณุ
วันที่ 12/20/2004 8:46:02 PM [IP: ]
รอเล่ม63เมื่อไรจะออกครับ
จาก ภาณุ
วันที่ 12/19/2004 4:55:22 PM [IP: ]
ออกช้าจังเล่ม63นะ
จาก shadow
วันที่ 12/18/2004 10:54:26 PM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่ม 3 จะออก
จาก nearfong
วันที่ 12/18/2004 5:33:51 PM [IP: ]
I wont to see now! please
จาก wonwon
วันที่ 12/18/2004 12:18:08 PM [IP: ]
---/เหนด้วยกะคุณพิฆาตมารค่ะ ถ้าฟงอวิ๋นเปนการ์ตูนที่แย่ แล้วเค้าจะเอามาสร้างเปนหนัง เปนละคร เปนเกมส์กันทำไมล่ะคะ แล้วก้อไม่ใช่การ์ตูน.เด็กด้วยเพราะคนส่วนใหญ่ที่อ่านไม่ใช่เด็กๆนะคะ (แล้วจะ.เด็กได้ไงล่ะ -_- ) ขนาดเราเปนผู้หญิง ก้อยังชอบเลย
จาก BoA
วันที่ 12/17/2004 9:27:13 PM [IP: ]
อีก3ปีเล่ม63จะออกลึเป่างับ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 12/17/2004 9:15:45 PM [IP: ]
ว่าวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ555
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 12/17/2004 3:54:28 PM [IP: ]
เกรด c หรอกครับ เอ๋.. งั้นทำไมฟงอวิ๋นที่ฮ่องกงถึงดังขนาดนำมาสร้างเป็นหนังละครับ ถามหน่อย มีการ์ตูนกี่เรื่องที่ได้สร้างเป็นหนังบ้าง ที่ว่า.เด็ก งั้นคนอ่านที่ฮ่องกงคงเป็นเด็กกันหมดซิ ทำเยอะทำน้อยนั้นไม่สำคัญหรอก อยู่ที่คุณอ่านแล้วได้อะไรต่างหาก ถ้าอ่านประเภทตัวหนังสือไหลเข้าสมองอย่างเดียวโดยไม่ใช่ความคิดและจินตนาการตามก็คงไร้ประโยชน์ ยิ่งอ่านก็ยิ่งอยากให้จบเร็วๆนี่ก็ประเภทหนึ่ง ก็ขอให้เข้าใจไว้ ว่าคงที่ชอบ ฟงอวิ๋น มีมาก คุณจะวิจารณ์ยังไงก็ได้ แต่ขอให้มองความจริงบ้าง สิ่งที่คุณพูดนะสวนทางกับความจริงอันมีเหตุมีผล
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 12/16/2004 11:14:01 PM [IP: ]
อยากให้ฟงอวิ๋นออกเร็วอ่ะคับ แล้วจะออกเดือนไหนและคับ........
จาก JTP
วันที่ 12/16/2004 6:14:35 PM [IP: ]
ขอถาม บก. เกียนยูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของนะครับ ทำไมไม่ลองทำให้ฟงอวิ๋นเป็นเล่มสีเหมือนต้นฉบับหละครับ เผื่อจะได้อัถรสในการอ่านการขึ้นแล้วก็ขึ้นราคาตามความเ.ะสมเพื่อลดปริมาณผู้อ่านหรือแบ่งกลุ่มผู้อ่านออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อได้กำไร 2 ต่อ พร้อมทั้งจัดงานเทศกาลและเชิญอาจารย์หม่ามาอย่างเป็นทางการเลยเพื่อเพิ่มสักยภาพในการทำหนังสือการ์ตูนแล้วก็เปลี่ยนรูปโฉมของวงการการ์ตูนไทยไปเลย เพราะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังขึ้นราคาหนังสือกันหมด เอาโอกาสนี่แย่ง market share มาเลย จะได้สะใจหน่อยแล้วจะทำให้วงการตะลึงแน่นอนครับ รวมถึงลดการถกเถียงของคนในเวบที่ไม่จำเป็นลงเพื่อแบ่งระดับการอ่านว่าส่วนไหนรักหนังสือ ส่วนไหนอ่านเพราะบ้าพลัง จะได้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมแล้วความเป็นเอกราชให้กับประเทศสักที ไม่ใช่มาเที่ยงอะไรก็ไม่รู้ เอาแต่ขาดเหตุผล และถือว่าไม่มีใครรู้จักหรือเห็นหน้าเลยไม่รับผิดชอบต่อคำที่ post เอาไว้ ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ
จาก ซาเซี่ยว.เลี่ยวม่งเซียง
วันที่ 12/16/2004 9:28:27 AM [IP: ]
ขอบคุณ บ.ก.เกียนยู มากครับ ที่ให้คำตอบแก่พวกเรามา ผมเข้าใจว่าคุณ บ.ก. มีงานเยอะ ขอบคุณมากที่มีเวลามาตอบตามที่ผมได้เมลล์ไปถาม รู้สึกใจชื่นขึ้นเยอะเลยครับ ที่นี้ทุกคนคงพอจะเห็นปลายทางของการรอคอยแล้วนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง คุณ มารBOOrapa เขาเปิดเวปสำหรับแฟน ฟงอวิ๋น ขึ้นมาแน่ะ ชื่อ www.comicsbb.com ครับ คุณ ต้วนล่าง กับคุณ BoA ก็เป็นสมาชิกแล้วครับ ผมเองก็เป็นสมาชิกแล้วนะ แล้วคุณ JTP มีคนบ่นคิดถึงน่ะอย่าลืมตามไปที่ comicsbb นะครับ และทุกคนว่างๆก็แ.ไปได้ครับ อีกอย่างช่วยกันโหวตหน่อยน่ะครับ เรื่องอื่นเขาตามมาติดๆแล้ว ให้เขารู้ซะบ้างว่า ฟงอวิ๋น ไม่เป็นที่ 2 รองใคร
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 12/15/2004 6:25:05 PM [IP: ]
เร่งทำแต่คุณภาพต้องไม่ตกนาคับ
จาก หมื่นกระบี่
วันที่ 12/15/2004 5:16:46 PM [IP: ]
เว่ย ยิงสง-ม่อ อิงหมิง-อู่หมิง...คือคนๆเดียวกัน
จาก o.wee
วันที่ 12/15/2004 2:23:41 PM [IP: ]
เอ่อ...ไม่เข้าใจข้อความที่พิมพ์ไปแล้วข้างล่างนี้จริงๆ เหรอครับ เฮ้อ...
จาก บ.ก.เกียนยู
วันที่ 12/15/2004 2:15:24 PM [IP: ]
ไม่ทราบว่าทางค่ายได้ซื้อลิขสิทธิ์เล่ม63หรือยังครับ หรือว่าจะไม่พิมพ์แล้ว เพราะอะไรครับ สู้ค่าลิขสิทธิ์ไม่ไหวหรือป่าว ฟงอวิ๋นออกจะสนุกกว่าการ์ตูนบางเรื่องที่ไปซื้อลิขสิทธิ์มาเสียอีก
จาก เด็กบ้าตูน
วันที่ 12/15/2004 11:43:53 AM [IP: ]
ขอแจ้งข่าวความคืบหน้าให้ทราบเพื่อบรเทาอาการทุรนทุรายหน่อยนะครับว่า ขณะนี้ทางเราต่อสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทางต้นสังกัดยังไม่ได้ส่งต้นฉบับในการจัดทำมาให้เราเลยครับ เอาไว้ถ้าได้มาแล้วจะรีบจัดทำให้โดยด่วนแน่นอน
จาก บ.ก.เกียนยู
วันที่ 12/15/2004 10:29:10 AM [IP: ]
ถ้าฟงอวิ๋นไม่ออกสักที่มีหวังตีกันตายแน่ เฮ้อ
จาก โดดเดี่ยวพันลี้
วันที่ 12/15/2004 10:13:28 AM [IP: ]
มาซักทีซิคร้าบ...อยากอ่านมากๆๆ 63-64-65เลยคับ
จาก ชีปะขาว
วันที่ 12/13/2004 1:33:40 PM [IP: ]
ผมว่าถ้าเขาขึ้นค่าลิขสิทธ์ก็น่าจะยอมจ่ายไปแล้วก็ขึ้นราคาค่าการ์ตูนก็ได้นะครับ
จาก Jua
วันที่ 12/13/2004 1:23:45 PM [IP: ]
ถ้ามีเวลามากก็โวดได้มาก แค่ 400 เรื่องเล็ก
จาก jua
วันที่ 12/6/2004 11:28:41 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จะออกอ่ะ ไม่เข้าใจเลย แต่ก่อนออกเร็วสะใจดี ได้อ่านทันใจ แต่หลังๆมาออกนานมากๆ เกิดอะไรขึ้นหรอครับ ทีมงานช่วยตอบด้วยครับ และก็ช่วยเร่งให้ออกเร็วๆด้วยนะครับ
จาก จิงเจี๋ย
วันที่ 12/4/2004 10:06:26 PM [IP: ]
ขอโหวต คะแนนติด -1000 คะแนน เนื่องจากที่ทำให้รอนาน5555555
จาก รอจนลืม
วันที่ 12/4/2004 1:48:50 PM [IP: ]
----/ช่วยๆกันโหวตหน่อยจิคะ
จาก BoA
วันที่ 12/4/2004 12:35:17 AM [IP: ]
ไม่มีวันเชื่อหรอกคับ
จาก JTP
วันที่ 12/3/2004 8:33:15 PM [IP: ]
------/ถามเยอะจังอ่า ตอบไม่ไหว จะพยายามตอบให้หมดละกานนะ ที่เราเคยบอกไว้แล้วเราจะไม่ทวนใหม่ให้นะ(จาโกดเรามั้ยอ่ะ) ก้อคืออวิ๋นกะฟงฟื้น หทอเทวดามีส่วนช่วยอยุ่ส่วนนึงอ่ะค่ะ ส่วนเสินฟงกะอี้ฟงกว่าจะรู้ความจิงก้ออีกนานค่ะ (นานไม่ค่อยมากอ่ะ) ตอนแรกเนี่ยฟงยังคิดว่าเสินฟงเปนลูกเลย (ตามที่หวงอิ่งบอกอ่ะ) ก้อสุดท้ายเนี่ยฟงมารู้ความจิง แต่อี้ฟงก้อไม่ยอมเชื่อซะที
จาก BoA
วันที่ 12/3/2004 12:17:29 PM [IP: ]
นี่.ว? ยอดยุทธทุกท่าน.....ผม...ชื่ออู๋เทียนเหลยครับ...ฝากเนื้อฝากตัวด้วครับ....เรามาเข้าเรื่องเลยนะครับ.....คือ....ฟงอวิ่นเล่ม.63ออกวางจำหน่ายรึยังครับ..แฮ่ๆ....แบบว่าผมรอมานานมากครับอยากรู้ว่าคุณยายที่เอากระบี่ทิ่มตัวเองจะตายรึเปล่า....น่าสงสาร.....นะครับ.....ส่วนคุณหลงเอ๋อจะได้แต่งงานมั๊ย......เอ่อ.......แล้วคุณปู้จิ้งอวิ๋นกับคุณเนี่ยฟงจะมีใครช่วยทำให้ฟื่นครับคงจะไม่ใช่หมอเทวดานะครับ.....เค้าเป็นคนไม่ดี.........รึว่าจะฟื้นได้เอง..ฮึๆก็คงต้องรีบฟื้นซะแล้วซิครับ....เพราะตอนนี้เอ่อ.........เซียะชินหนาน.....กำลังจะต่อสู้กับคุณตาประมุขพรรคจันทร์คราม....นี่ก็คนไม่ดี........อ้อเกีอบลืมอะไป......คือคุณปู้เทียนคุณเิสินฟงและก้อคุณอี้ฟงเอ่...พวกเค้าจะรู้ความจริงตอนใหนน่า.......เฮ้อ......ต้องไปแล้วครับคุณแม่เรียกแล้วไปนะครับ................สวัสดีครับ.......อ้อ...ป.ล...ยังมีอีกนิดหน่อยใครก็ได้นะครับที่จะตอบคำถามของผม.....แล้วพบกันครับตราบที่ยุทธภพยังไม่สิ้นเรื่องราว....สวัสดีครับ......
จาก อู๋เทียนเหลย
วันที่ 12/2/2004 9:53:12 PM [IP: ]
คนที่โหวต อย่าให้มันเวอร์มากนะนะครับ วันเดียวมันจะขึ้นได้400 คะแนนได้ไง อย่า.ๆ
จาก g
วันที่ 12/1/2004 11:20:19 PM [IP: ]
เมื่อไรจะออกเนี่ย รอตั้งนานแล้วนะคับ
จาก JTP
วันที่ 11/30/2004 6:19:08 PM [IP: ]
ขอให้ทุกคนใจเย็นไว้ก่อนนะครับ ทางสำนักพิมพ์เขาคงมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อยู่ ต้องใจเย็นไว้ครับ ถ้ารักกันจริงก็ต้องรอได้นะครับ
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 11/29/2004 11:07:21 PM [IP: ]
ออกที่เดียว 3เล่มเลยหรือ......................
จาก JTP
วันที่ 11/29/2004 10:15:34 AM [IP: ]
ถ้าจะออกผมว่าออก3เล่มเลยดีกว่า เพราะว่ารอนานมากๆแล้วคับ
จาก ชีปะขาว
วันที่ 11/29/2004 1:24:02 AM [IP: ]
r
จาก r
วันที่ 11/27/2004 10:29:23 PM [IP: ]
แล้วฟงอวิ๋นภาค 4ไปถึงไหนกันแล้วคับ
จาก JTP
วันที่ 11/27/2004 10:28:17 PM [IP: ]
ช่สวยเล่าให่ฟังหน่อยสิคับ
จาก JTP
วันที่ 11/27/2004 8:44:44 PM [IP: ]
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr T_T
จาก r
วันที่ 11/27/2004 8:43:27 PM [IP: ]
งับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงr5r5r5r5r5r5r5
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 11/27/2004 8:37:51 PM [IP: ]
----/ที่เวปฟงอวิ๋นตอนที่ 431 ออกแล้วนะคะทุกๆคน
จาก BoA
วันที่ 11/27/2004 6:13:49 PM [IP: ]
คิดว่าถ้าฟงอวิ๋นออกมาเล่มละ 6 ตอนเหมือนในต้นฉบับของฮ่องกง ดูยังไงก็ไม่ถึงหลักร้อยเล่มแน่ๆ
จาก Juninya
วันที่ 11/27/2004 10:11:53 AM [IP: ]
ผมชอบมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกครับ
จาก non
วันที่ 11/26/2004 10:29:26 PM [IP: ]
ขอขอบพระคุณนะครับที่แนะนำเว็บให้ผมนะครับ ดูแล้วสนุกมากเลยครับ ขอให้บุญกุศลจงมีแก่ท่านนะครับที่ช่วยให้คนคอยฟงอวิ๋นได้ดูกันอะครับ
จาก วันชาติ
วันที่ 11/26/2004 6:39:43 PM [IP: ]
ออกช้าจังจะกั๊กไปถึงไหน
จาก tod
วันที่ 11/26/2004 4:55:58 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 11/26/2004 10:30:36 AM [IP: ]
ฟงอวิ๋นทำไม่ออกช้าจัง......
จาก JTP
วันที่ 11/25/2004 9:51:44 PM [IP: ]
เ้มื่อไหร่ฟงอวิ๋นจะออกเล่มต่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมาซักทีเราอ่านเวปอื่นมีแต่ภาษาจีนไม่รู้เรื่องเซงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆถึงมากที่สุดแล้วทำไมมีปํญหาอะไรทำไมไม่ออกแต่ก่อนเดือนละเล่มก็ว่านานแล้วนี่ยิ่งโครตนานเข้าไปใหญ่
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 11/25/2004 8:03:46 AM [IP: ]
ผมอยู่ต่างประเทศอะ แต่อยากอ่านฟงอวิ๊นมากเลยอะ ทำไม ไม่มีทำการ์ตูนลงเว็บละคับ แบบฮ่องกงอย่างงั้นอะ ดีออก เพราะว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะได้โหลดมาอ่านได้งะ
จาก อยู่ต่างประเทศค๊าบ
วันที่ 11/24/2004 8:09:08 AM [IP: ]
ขอถามไรหน่อยนะคับ>หลานอู่กับเสินฟงนี่เค้าเป็นพี่น้องฝาแฝดกันหรือว่าเกิดมาหน้าตาเหมือนกันเฉย ๆอ่ะคับถ้าเกิดเป็นฝาแฝดกันแล้วทำไมหลานอู่ถึงได้มาเป็นลูกของหลานเอี๋ยนได้อ่ะคับ ช่วยคลายความสงสัยทีนะคับ
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 11/23/2004 11:01:34 PM [IP: ]
อยากอ่านตอนที่ 431จัง
จาก JTP
วันที่ 11/23/2004 7:14:09 PM [IP: ]
สุดยอดมากแต่ขอให้ออกไวกว่านี้
จาก santods
วันที่ 11/23/2004 10:33:03 AM [IP: ]
เข้าไปอ่านในเวป แล้วแต่มันอ่านไม่ออกอ่ะดูแต่รูปเอาคับ
จาก ชีปะขาว
วันที่ 11/23/2004 4:23:37 AM [IP: ]
มิน่าหายไปไหน กันหมดมาอยู่นี่เอง
จาก อู๋.
วันที่ 11/21/2004 7:22:44 PM [IP: ]
คุณboaอ่านฟงอวิ๋นที่เว็บไหนหรือคับ ช้วยบอกเราหน่อย
จาก JTP
วันที่ 11/21/2004 3:06:20 PM [IP: ]
ถาม/คุณ BoA คับว่า คุณอ่านเวปฟงอวิ๋นที่ไหนครับช่วยตอบหน่อย
จาก สบตุ๋ย
วันที่ 11/20/2004 9:14:59 PM [IP: ]
-----/เวปที่เราอ่านถึงตอนที่ 430 แล้วอ่ะค่ะ
จาก BoA
วันที่ 11/20/2004 8:55:10 PM [IP: ]
ที่ฮ่องกงฟงอวิ๋นออกอาทิตย์ละหนึ่งตอนคับ
จาก JTP
วันที่ 11/20/2004 8:54:04 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นเขียนถึงตอนที่ 430 ได้แล้วอ่ะคับ
จาก JTP
วันที่ 11/20/2004 3:03:42 PM [IP: ]
เล่ม 62 ที่เมืองไทยอยู่ตอนที่274
จาก เทพมฤตยู
วันที่ 11/19/2004 11:33:33 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นภาค 4 เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้คับ
จาก JTP
วันที่ 11/19/2004 11:32:22 PM [IP: ]
ดูท่าจะมีอีกหลายภาคเลยอ่ะคับ
จาก JTP
วันที่ 11/19/2004 9:47:18 PM [IP: ]
เพื่อนผมที่ฮ่องกง บอกมา คนที่คิดสินอู่คือปู่ของ ปู้จ้งหวิน คนนี้เก่งมาก กินทั้งเลือดเต่ามังกร และ เลือดกิเลนไฟ นอกจากสินอู่ ยังคิดวิชาอีกมาก เดี๋ยว ก็ออกมาอีก หน้าเหมือนปู้จิ้งวิ๋น เลย
จาก mmm
วันที่ 11/19/2004 9:05:52 PM [IP: ]
เดี๋ยวนี้ทำไมออกช้าจังเลย
จาก Agchem
วันที่ 11/19/2004 7:14:50 PM [IP: ]
----/คุณ JTP มั่วรึป่าวคะ ที่ฮ่องกงภาค4 ยังไม่จบ แล้วจะมีภาค5 ได้ยังไงคะ หรือว่าไปคุยกะ อ.หม่า มาอ่ะ
จาก BoA
วันที่ 11/19/2004 4:04:26 PM [IP: ]
เมื่อไหร่ออกนะรอเป็นชาติแล้ว
จาก 555
วันที่ 11/19/2004 2:47:11 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จะออกคุณ บ.ก
จาก ไม่บอก
วันที่ 11/19/2004 9:48:11 AM [IP: ]
ภาคที่5นี่สู้กันบนอวกาศเหรอคับ(คล้ายสตาร์วอร์)คงจะสนุกน่าดูนะคับ เล่ม 63นี่ทำไมมันนานจังง่ะ
จาก ชีปะขาว
วันที่ 11/19/2004 1:15:00 AM [IP: ]
มีตอนหนึ่งผมเห็น เนี่ยฟงเป็นคนใช้ทัณฑ์สวรรค์สู้กับเจี๋ยซินครับ โดยมี ปู้จิ้งอวิ๋น และเสินฟง คอยช่วยด้วย 3 รุม 1 เลยครับ แต่เจี๋ยซินก็บาดเจ็บนิดหน่อยเองครับ เก่งมากเลย
จาก zingzing
วันที่ 11/18/2004 10:28:50 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นภาค 4.เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ.2046คับ(ส่วนภาค 5 ได้ข่าวว่า คล้ายๆหนังเรื่องสตาร์วอลล์คับ)
จาก JTP
วันที่ 11/18/2004 10:26:14 PM [IP: ]
อ่ะๆๆ......เกือมลืม ที่จริงฟงอวิ๋นยังมี ภาคพิเศษอีกคับ (ภาคนี้หลงเอ๋อเป้นพระเอกเต็มตัวคับ)
จาก JTP
วันที่ 11/18/2004 10:24:05 PM [IP: ]
มีใครอยากรู้เรื่องของฟงอวิ๋นภาคที่ 4 บ้างหรือเปล่าวคับ
จาก JTP
วันที่ 11/18/2004 10:22:45 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นไม่มีวันจบง่ายๆหรอกคับ เพราะไม่รู้ว่าจะให้มันจบยังไง
จาก JTP
วันที่ 11/18/2004 9:44:56 PM [IP: ]
ฉบับฮ่องกงนี่ออกมากี่ปีแล้วล่ะคับ?? ตอนนี้ของเค้าถึงเล่มที่เท่าไรแล้ว?? เอ่อแล้วหวายเมี่ยจะตายไหมอ่ะคับถ้าตายแล้วทัณสวรรณค์ใครจะได้ไปใช้แทนหวายเมี่ยล่ะคับ?? - - a .นเฉินนี่เค้ารอดตายมาได้ยังไงอ่าคับแล้วนึกยังไงถึงมาโผล่ในภาคนี้ล่ะคับสงสัยจิง??(ถ้าคุยกะ "จารย์หม่ารู้เรื่องนี่ผมถามเค้าไปนานแล้วนะเนี่ย) ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคับ
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 11/18/2004 7:07:20 PM [IP: ]
เรื่องที่67เล่มนี้เรื่องไรคับ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 11/18/2004 6:51:53 PM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่ม 63 จะออกซะที เดินเข้าเดินออกร้านการ์ตูนแถวเสาวรีย์ชัยจนพื้นสึกและนะ อ้อ..หลังๆ ชักจะวุ่นแฮะ ไหนแรกๆ บอกว่า 2 ภาคประมาณ 50 กว่าเล่มไง นี่ดูไงก็ไม่น่าจะจบง่ายๆ นาคุณปั๊บนา อีกเรื่องก็เซียวฮื้อยี้เนี่ย เครือๆ กันเลย
จาก สามานย์
วันที่ 11/18/2004 2:22:18 PM [IP: ]
ถ้าฟงอวิ๋นออกถึงเล่มที่ 80เมื่อไรก็จะทำลายสถิติการ์ตูนที่ยาวที่สุดคับ ปัจจุบันการ์ตูนที่ยาวที่สุดก็ 67อะคับ(ใกล้แล้วละ)
จาก j
วันที่ 11/18/2004 2:18:59 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นภาคที่ 1.เล่ม 1-24 ฟงอวิ๋นภาคที่ 2.เล่ม 24-59 ฟงอวิ๋นภาคที่ 3.เล่ม 59-102(ยังไม่จบภาคนะ) ฟงอวิ๋นภาคที 4.ปัจจุบันออกได้มาประมาณ 8 เล่ม(อันนี้ก็ยังไม่จบภาคเมื่อนกัน) ฟงอวิ๋นภาคที่ 5.อันนนี้คงต้องไปถามอใหหม่าเองนะคับ
จาก JTP
วันที่ 11/18/2004 11:48:01 AM [IP: ]
ไม่เห็นหนุกเลย
จาก panda
วันที่ 11/18/2004 11:31:26 AM [IP: ]
แล้วไอ้ที่ข้าน้อยอ่านตั้งแต่เล่ม1-62นี่มันภาคไหนครับข้าน้อยอยากทราบเหลือเกินโปรดชี้แนะด้วย
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 11/18/2004 9:16:42 AM [IP: ]
ภาค4นี่คล้ายเสือดำเลยคับ
จาก
วันที่ 11/17/2004 11:40:08 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นเมื่อไรจะออกซะที่
จาก JTP
วันที่ 11/17/2004 7:41:22 PM [IP: ]
----/ตัวละครใหม่ที่จะออกมาป่วนน่ะ มีแน่ค่ะ (มีทั้งป่วนไม่ป่วนแหละ) ส่วนคนที่เปนแฝดฮ่องเต้ไม่ออกมาแล้วล่ะค่ะ (อ.หม่าลืมเค้าไปซะเฉยเลย)
จาก BoA
วันที่ 11/16/2004 10:17:59 PM [IP: ]
คนที่เป็นฝาแฝดกะฮ่องเต้ภาคนี้จะมีบทบาทไหมอ่ะคับ แล้วจะโผล่มาอ่ะป่าว แล้วจะมีตุวละครใหม่ ๆอกมาสร้างความวุ่นวายอีกไหมอ่ะคับ
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 11/16/2004 3:13:16 PM [IP: ]
จาก wiwhat
วันที่ 11/15/2004 11:09:07 PM [IP: ]
คนที่เก็บได้น่าจะอู๋หมิงนะคับ
จาก JTP
วันที่ 11/15/2004 10:41:51 PM [IP: ]
แล้วเม็ดสุดท้ายนี่มันหายสาปสูญไปแล้วหรือว่าจะมีคนเก็บได้ หรือพั่วจินหาเจอ แล้วเป็นยังไงล่ะคับ ??
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 11/15/2004 12:59:00 PM [IP: ]
เจี๋ยซินกินไปก็เหลืออีกเม็ดครับ
จาก zingzing
วันที่ 11/14/2004 11:00:00 PM [IP: ]
เมื่อไรเนี่ยฟงจะไดกินกับเข้ามั่งอ่ะคับ
จาก JTP
วันที่ 11/14/2004 10:09:11 PM [IP: ]
ผมไม่ได้ไม่เชื่ออ่าแต่อยากรู้ว่าธาตุมังกรยังเหลืออีกกี่เม็ดแล้วอันที่เจี๋ยซินได้ไปมันเม็ดที่เท่าไรเม็ดสุดท้ายรึเปล่าแล้วพั่วจินที่หายไปนานเขาไปทำอะไรอยู่เหรอคับ
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 11/14/2004 2:04:55 PM [IP: ]
ก็เนื้อเรื่องเค้าบอกมาแค่นั้นอ่ะครับ และ แถมเป็นภาษาจีนด้วย ขนาดคุณ BoA อ่าน จีนออก เค้า ยัง ไม่ แน่ ใจ เลย ถ้าคุณไม่เชื่อ ก็ อย่าถามสิครับรออ่านตามที่เค้าวางแผงดีแล้ว(ถ้ารอไหว)
จาก zingzing
วันที่ 11/14/2004 12:39:59 PM [IP: ]
เท่าที่ดูภาพมาก็ปรามานว่าอีกเกือบ 10เล่มอ่าคับกว่าฟงอวิ๋นจะฟื้น ทั้งคู่ติดอยู่ในก้อนน้ำแข็ง แล้วถูกขนไป ระหว่างทางก็ตกไปในน้ำแล้วไปเจอธาตุมังกร หวิ๋นฟื้นขึ้นมาแต่ฟงสลบ แล้วไปเรื่อยๆฟงก็ฟื้นขึ้นมาเอง แต่ไม่ได้ดื่มเลือดเต่ามังกรนะ ผมอ่านมาจากในเวบฮ่องกง จำชื่อเว็บไม่ได้อ่ะคับ แล้วเจี๋ยสินได้กินธาตุมังกรด้วย
จาก ผู้เฉลย
วันที่ 11/13/2004 11:47:19 PM [IP: ]
ขอให้ อาจารย์ หม่าหย่งเชิงสุขภาพแข็งแรง ออกให้เร็วๆหน่อย ไม่อยากรอนาน
จาก pat
วันที่ 11/13/2004 10:09:16 PM [IP: ]
แล้วพั่วจินสุดหล่อเค้าหายไปไหนอ่ะตั้ง10กว่าปี(ไปทำไรหว่า)ให้งานไปหาธาตุมังกรมาเจอรึเปล่าอ่ะคับแล้วธาตุมังกรที่เจี๋ยซินได้ไปนั้นเม็ดสุดท้ายรึเปล่าหรือว่ายังเหลืออีกเม็ดอ่ะคับรู้ก็ช่วย ๆเล่าให้อ่านทีงับเซงเล่ม63ยังไม่เห็นปกซักทีแล้วจะติดตามอีกกี่10ปีเนี่ยกว่าจะจบพอหมดรุ่มลูก ๆ ฟงอวิ๋นแล้วจะมีรุ่นหลาย ๆอีกไหมเนี่ย??? การ์ตูนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขี่พายุดาบเทวดาด้วยป่ะคับ(เห็นชื่อตัวละครเหมือนกัน) ใครรู้บอกทีงับ หงอบงุนงับ ^^
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 11/13/2004 9:38:24 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นจะเก่งขึ้นอีกหรือปล่าวก็ไม่รู้
จาก JTP
วันที่ 11/13/2004 8:49:18 PM [IP: ]
----/เราขอบอกตามตรงเลยนะ ว่าเราก้อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลือดที่ผู้หญิงคนนั้นให้เนี่ยฟงกินจะเปนเลือดเต่ามังกรรึป่าว เพราะเหนเค้าพูดถึงเต่ามังกรกันอ่ะ (ผิดอย่าว่ากันนะ เพราะเราบอกตามที่เราเหนจิงๆ)
จาก BoA
วันที่ 11/13/2004 7:34:58 PM [IP: ]
r5r5r5r5r5r5r5rr5r5r5r5ก่ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก r
วันที่ 11/13/2004 7:32:47 PM [IP: ]
ก็เลยไม่รู้เลยว่าได้เลือดเต่ามังกรมาไง
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 11/13/2004 7:30:36 PM [IP: ]
โม้ละสิ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 11/13/2004 1:22:15 PM [IP: ]
เนี่ยฟงกะอวิ๋นออกมาได้เพราะ หมอเทวดาช่วยไว้ครับ แต่อวิ๋นฟื้นคนเดียวครับฟงยังสลบอยู่เลย แต่มีลูกฮึดบ้างตอนที่เจอกับลูกน้องของเจี๋ยซินอ่ะ มา.เพลงเตะวายุกระซิบลูกน้องเจี๋ยซินตายเลย แล้วก็สลบต่อ อ่ะ แล้วก็มาเจอ ญสาวคนหนึ่ง(ไม่รู้ใช่ลูกหมอเทวดารึป่าว) เค้าให้ดื่มเลือดเต่ามังกรอ่ะไม่รู้เทอ ได้ มา ได้ ไงอ่ะ
จาก zingzing
วันที่ 11/12/2004 11:04:30 PM [IP: ]
ตอนนี้อ่า ฟงอวิ๋นเรานี่คะแนนมาหมื่นก่า ๆแล้วอ่า ช่วย ๆ กานโหวดและช่วยให้กำลังทางสำนักพิมพ์ให้รีบ ๆเอาเล่มใหม่มาซักทีรอจนเงินไม่เหลือไว้ซื้อแล้วเนี่ยรู้ป่าว (ถาม)เนี่ยฟงได้ดื่มเลือดเต่ามังกรได้ไงอ่ะคับไปฆ่ามันเหรอ?? แล้ว.นเฉินเก่งขนาดฆ่าเจี๋ยซินได้เลยงิเอาวรยุทร์มาจากไหนอ่าเล่าให้อ่านหน่อยค้าบบบบบ (ชักเริ่มไม่อยากอ่านในหนังสือแล้วอ่านในเว็บดีก่าคนรู้เยอะแยะ^^) ตอบทีนะงับ ฟงอวิ๋นจงเจริญญญญญญญญญญญ
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 11/12/2004 10:35:32 PM [IP: ]
แล้วปู้จิ้งอวิ๋นจะพื้นเล่มไหนหรือคับ
จาก JTP
วันที่ 11/12/2004 10:19:23 PM [IP: ]
----/ตอนแรกเจี๋ยซินโดน.นเฉินฆ่าตายค่ะ (แบบว่าไหม้เกรียมไปทั้งตัวเลย) แต่ก้ออ่ะนะรู้กันอยุ่ว่าเจี๋ยซินมีธาตุมังกรอยุ่ เลยฟื้นมาได้ (ใช้วิธีลอกคราบ อิๆๆ ก้อร่างโดนไหม้ซะดำปี๋ขนาดนั้น)
จาก BoA
วันที่ 11/12/2004 8:47:26 PM [IP: ]
มีใครรู้บ้างว่าเจี๋ยสินจะโดนใครฆ่าตายคับ...........
จาก JTP
วันที่ 11/12/2004 8:40:45 PM [IP: ]
เนี่ยฟงดื่มเลือดเต่ามังกอนได้ไง
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 11/12/2004 8:37:29 PM [IP: ]
โหอะไรกันพวกคุณพูดล่วงหน้าไปกี่ปีเเล้วเนี่ยโครตงงเลยผมยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยฟงกะปู้จิ้งอวิ๋นออกจากน้ำเเข็งยังไง
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 11/12/2004 2:19:02 PM [IP: ]
ก็เหมือน เดิม แหละ ครับ ได้ พลังจาก ปู้จิ้งอวิ๋นรักษาชีวิตนิดหน่อยพอฟื้นก็ดื่มเลือดเต่ามังกรครับวรยุทธ์ก็ ดีขึ้นครับ แต่วิชาสินอู่นั้นดูเนี่ยฟงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไรครับจะไปใช้เพลงเตะวายุกระซิบมากกว่าครับและก็ดาบดื่มหิมะครับ
จาก zingzing
วันที่ 11/12/2004 1:45:25 PM [IP: ]
อยากรู้ว่าวิชาเสินอู่ของเนี่ยฟงที่ตื่นมากจากก้อนนำ้แข็งแล้วจะไปถึงขั้นไหนแล้ว ใครรู้ช่วยบอกทีซิ คร้าบ
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 11/12/2004 9:13:26 AM [IP: ]
---/ม่ายรุ้จิ กะไม่ถูกว่าเล่มไหนอ่ะ รุ้แต่ว่าอีกนานเลยกว่าจะถึง
จาก BoA
วันที่ 11/11/2004 11:43:05 PM [IP: ]
ไรเนี่ยโดนไป2คำเลย คำว่า ม่า ย นี่ก็เซ็นเซอร์ด้วยงิโอยย่ำแย่ - -a
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 11/11/2004 9:37:30 PM [IP: ]
----/เหนด้วยกะคุณ zingzing ค่ะ เราก้อพิมพ์คำว่า father เหมือนกาน แล้วก้อโดนเซ็นเซอร์เหมือนกานด้วย
จาก BoA
วันที่ 11/11/2004 9:32:34 PM [IP: ]
----/ที่เราอ่านๆมา ปู้จิ้งอวิ๋นก้อรู้เกี่ยวกับอาการของปู้เทียนแล้วนะ แต่ปู้จิ้งอวิ๋นก้อยังช่วยปู้เทียนไว้อ่ะ (ก้อเค้าเปนพ่อนี่นา) ขนาดตอนปู้เทียนจะใช้ดาบฟันคอตัวเองเพื่อฆ่าตัวตาย ปู้จิ้งอวิ๋นยังซัดตะเกียบมากันดาบไม่ให้ฟันโดนคอเลย แล้วปู้จิ้งอวิ๋นก้อมาพูดอะไรไม่รุ้อ่ะ ทำเอาปู้เทียนร้องไห้อย่างซาบซึ้งเลย
จาก BoA
วันที่ 11/11/2004 9:28:47 PM [IP: ]
อิงสงเป็นพี่น้องกับอู๋หมิงครับแต่ไม่แท้อู๋หมิงถูกเก็บมาเลี้ยงและ ทั้งสองก็โตมาด้วยกันฝึกยุทธด้วยกันครับแต่ต่อมาพ่อของอิงสงทรยศชาติทำให้อู๋หมิงรับไม่ได้เลยขอแยกทางแต่อิงสงไม่แยกครับเพราะเป็นพ่อแท้ๆ เลย ทำให้ทั้งสองต้องสู้กัน แต่อิงสงแพ้เลยต้องเก็บตัวเงียบแต่ฝีมือยังร้ายกาจวรยุทธ์คล้ายอู๋หมิงครับ และบุคลิกก็เหมือนด้วยครับ แต่ผมว่าอู๋หมิงเหมือนหัวอิงสงในขี่พายุดาบเทวดามากกว่าครับ เพราะมีบ่าวที่ใส่หน้ากากเหมือนกันครับ
จาก zingzing
วันที่ 11/11/2004 9:00:26 PM [IP: ]
ช้วยบอกประวัติของคนที่ชื้ออิงสงหน่อยคับ ชื้อเมื่อนพระเอกเรื่องขี่พายุดาบเทวดาเลย
จาก JTP
วันที่ 11/11/2004 8:29:50 PM [IP: ]
ตอนนั้นยังไม่ใช่ตอนจบครับคุณ ปู้จิ้งอวิ๋น ยังมีต่อ อีก ยาว เลย ครับ ส่วนอู่หมิงนั้นต้องให้ได้ เจอกับอิงสงก่อนครับเพราะ.นเฉินได้ไป อยู่กับอิงสงครับ
จาก puejingwhin
วันที่ 11/11/2004 4:15:09 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จะจบก็ไม่รู้แต่ยิ่งอ่านยิ่งมันส์มากกกก
จาก 2j
วันที่ 11/10/2004 11:15:41 PM [IP: ]
เด๋วก่อน ๆ ปู้จิ้งอวิ๋นฆ่าปู้เทียนเพราะว่าเป็นมารอ่ะเหรอคับ (ถ้าเป็นงั้นจิง) โห ! ! โหดจิงอ่ะฆ่าลูกตัวเองได้ลงคอ แล้วทำไมปู้เทียนถึงกลายเป็นมารได้ล่ะคับแค่บาดเจ็บสาหัสแล้วฟื้นขึ้นมาแค่นั้นเอง ทำไมกลายเป็นมารได้อ่า ??? งงอ่าคับ
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 11/10/2004 9:24:16 PM [IP: ]
สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีคับ โดนปู้จิ้งอวิ๋นฆ่า
จาก JTP
วันที่ 11/10/2004 8:12:03 PM [IP: ]
r
จาก r
วันที่ 11/10/2004 10:57:44 AM [IP: ]
อย่ามาว่าลูกข้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะไม่ได้ตายดี
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 11/9/2004 8:08:40 PM [IP: ]
----/ปู้เทียนยังไม่ถึงกะตายแล้วกลายเปนมารนะคะ คุณ JTP (ขอเถียงๆๆ) แค่อาการสาหัสแล้วกลายเปนมารเท่านั้นเอง อิๆๆ
จาก BoA
วันที่ 11/8/2004 11:10:58 PM [IP: ]
หลังจากที่ปุ้เทียนตายไปแล้วได้กลายเป็นมารง่ะ
จาก JTP
วันที่ 11/8/2004 9:06:58 PM [IP: ]
ปู้เทียนลูกพ่ออย่าเพิ่งจากพ่อไป
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 11/8/2004 8:35:28 PM [IP: ]
เมื่อไรพวกเราจะได้อ่านเล่มที่ 63 ซะที่
จาก JTP
วันที่ 11/8/2004 7:15:39 PM [IP: ]
เมื่อไรอู๋หมิงจะแก่ตายซะที่ละคับ อายุก็ 70กว่าได้แล้วอ่ะคับ
จาก JTP
วันที่ 11/8/2004 6:53:37 PM [IP: ]
----/อ่า...จะตอบยังไงดีหว่า..ก้อคือตอนแรกเราก้อคิดว่าปู้เทียนตายเหมือนกันแหละ คือเรามารุ้จากตอนต่อไปว่าปู้เทียนยังไม่ตายอ่ะ
จาก BoA
วันที่ 11/8/2004 10:23:16 AM [IP: ]
ขอขอบคุณ บก เกียนยู มากเลยครับที่มาให้ความกระจ่างกับผม ซึ่งไม่ค่อยจะมีเวลามาเล่นเน็ตเท่าใดนัก และก็จะเข้าใจโดยดี ขอเป็นกำลังใจให้กับสำนักพิมพ์นะครับ เพราะทั้ง สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ได้ดีอย่างที่คิดแล้วก็คู่แข่งที่ไม่รู้ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรู ถึงขั้นต้องแลกลิขสิทธ์การ์ตูนกันเพื่อให้การค้าและความร่วมมือเป็นไปได้ เช่นการตูนที่คุณหวงอี้เป็นคนแต่งขึ้น แล้วตอนแรกพิมพ์ที่สำนักพิมพ์หนึ่งแต่สุดท้ายทางบูรพัฒน์ก็ต้องรับมาพิมพ์ ต่อในชื่อใหม่ จึงอยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับทางสำนักพิมพ์เพื่อจะได้นำหนังสือการ์ตูนดีๆ น่าอ่านมาพิมพ์ให้พวกเราซื้อกันในราคาของเมืองไทยซึ่งได้ความบัเทิงไม่แพ้กัน และเป็นสำนักพิมพ์แรกตั้งแต่ผมเกิดมา คือ สามารถออกหนังสือให้จบอย่างน้อย 20 เรื่องภายในเวลา 4 ปี ซึ่งบางสำนักพิมพ์เค้าพิมพ์แล้วพิมพ์อีกไม่จบซักที อย่างเช่น เซนต์เซย่า ซึ่งผมอ่านจบเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วแต่ ปัจจุบัน ยังพิมพ์ไม่จบเลย จึงขอชมทางสำนักพิมพ์ไว้เท่านี้ และส่วนที่จะให้โพสในเวบบอร์ดนั้น ผมไม่ขอเข้าไปดีกว่าเนื่องจากการโพสที่อยู่ในเวบบอร์ดนั้น ส่วนใหญ่จะพูดถึงหัวเรื่องเพียง 2-3 หน้า แต่ ที่เหบือไม่รู้ว่าใคร ชอบ กะ ใคร ก้อเลยไม่ยอมจะเข้าไปยุ่งกับความรักของคนอื่นครับ แต่บางครั้งก็มีการใส่รูปมาให้ ซึ่งดีเหมือนกันนะครับผมชอบ แหะๆ แต่อยากให้เอาเรื่องพวกนั้น ออกมาเป็นเวบบอร์ดอื่นแล้วกันเพื่อจะได้จีบกันให้เป็นส่วนบุคคลไปเลยแล้วกัน จะได้ดำรงค์วัฒนธรรมของคนไทยที่ดีงามเอาไว้ไม่ให้มันเสียไปมากกว่านี้ทั้งทางวาจาและข้อความที่โพสนะครับ ผมขอรณรงค์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนที่อ่านการ์ตูนและทางสำนักพิมพ์
จาก ซาเซียว.เลี่ยวม่งเซียง
วันที่ 11/8/2004 9:36:56 AM [IP: ]
เมื่อไรจะออก
จาก
วันที่ 11/8/2004 12:41:07 AM [IP: ]
หลงเอ๋อเสียใจกับการตายของคนรัก เลยไปเป็นเกย์กับปู้เทียน
จาก ชอบอู๋หมิงสุดๆ
วันที่ 11/8/2004 12:38:40 AM [IP: ]
ไหนคุณ BoA บอกในเวบบอร์ดว่าล่าสุดปู้เทียนตายแล้วไม่ใช่เหรอคับ หรือก่อนตายกลายเป้นคนไม่ดี
จาก หมื่นกระบี่
วันที่ 11/8/2004 12:28:12 AM [IP: ]
สรุปว่าเรื่องนี้ตัวเอกอาภัพเมียกันทุกคนเลย (ยกเว้นเนี่ยฟง แต่เดาว่าตอนหลังก็ต้องโดนฆ่าอนาถแน่ๆ )
จาก หมื่นกระบี่
วันที่ 11/7/2004 9:56:00 PM [IP: ]
แล้วเมื่อไรจะออกละคับเนี่ย....
จาก JTP
วันที่ 11/7/2004 5:18:31 PM [IP: ]
ได้ที่1แล้วเหรอไม่ได้เข้ามาตั้งนานดีใจจัง
จาก โดดเดี่ยวพันลี้
วันที่ 11/7/2004 1:01:36 PM [IP: ]
สรุปหลงเอ๋อเลยไม่ได้เเต่งงานเลยเพาะคู่เเต่งตายไช่ป่ะ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 11/7/2004 10:55:09 AM [IP: ]
ใครพอจะบอกได้ไหมว่า เล่ม 63 จะออกวันใหนนะครับ
จาก Jua
วันที่ 11/6/2004 9:43:39 PM [IP: ]
----/ต่อจากข้างล่างเลยนะ หลังจากที่เลี่ยนซินหลัวตายไป เลี่ยนอู๋เหินก้อลุกขึ้นมาหัวเราะแล้วก้อพูดอะไรไม่รู้อ่ะ ประมาณว่าสมน้ำหน้าอ่ะ หลงเอ๋อเลยโกดมากๆ เลยเล่นซะเลี่ยนอู๋เหินได้ตายจิงๆซะเลย
จาก BoA
วันที่ 11/6/2004 9:37:51 PM [IP: ]
---/อ่าค่ะ เล่าต่อจากเล่ม62เลยนะ ก้อที่หลงเอ๋อแทงเลี่ยนอู๋เหินน่ะ ความจิงเค้าไม่ได้ตายหรอก แต่เค้าแกล้งตายเพื่อ.เลี่ยนซินหลัวให้ไปแก้แค้นให้ตัวเอง แล้วเลี่ยนซินหลัวก้อไล่จิ้มหลงเอ๋อ แต่หลงเอ๋อไม่ยอมสู้ด้วย (แบบว่ายอมพ่ายแพ้แต่โดยดี) เลี่ยนซินหลัวเลยทำใจไม่ได้ เลยหันด้ามกระบี่แทงตัวเองซะเลย
จาก BoA
วันที่ 11/6/2004 8:30:50 PM [IP: ]
เราอยากอ่านฟงอวิ๋นเล่ม 63 จังเลย
จาก JTP
วันที่ 11/5/2004 11:00:41 PM [IP: ]
ใช้เเล้วปู้เทียนโดนผมล้างสมองผมสั้งให้ค่าบุช
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 11/5/2004 10:18:51 PM [IP: ]
จิงป่ะคับคุณ BoA ที่บอกว่าปู้เทียนกลายเป็นคนเลวอ่ะ จะเป็นไปได้ยังไงคับก็ปู้เทียนท่าทางออกจะเป็นคนดีอย่างงั้นน่ะ สงสัยไปโดนมนุษย์ต่างดาวมาล้างสมองมั้ง(แซวเล่น) ทางที่ดีนะคับมาเล่าต่อจากเล่ม 62 เลยดีก่า เล่าให้ถึงตอนที่คุณ BoA อ่านอ่ะคับ...
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 11/5/2004 6:28:19 PM [IP: ]
โทษคับพ้มชอบให้ด่ากันอ่ะ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 11/5/2004 9:16:33 AM [IP: ]
ปู้เทียนเป็นคนเลวอี้ฟงละคับ ภาคนี้เสินเป็นพระเอกใชไหมคับ
จาก 0.
วันที่ 11/5/2004 6:41:55 AM [IP: ]
เล่ม63อยู่ไหนจะอ่านT-T จิมเมโจเต๋
จาก ฟง
วันที่ 11/4/2004 8:11:06 PM [IP: ]
อยากให้ออกฟงอวิ๋นถึงเล่มที่ 70เร็วๆๆๆๆอ่ะคับ
จาก JTP
วันที่ 11/4/2004 8:10:15 PM [IP: ]
แล้วปู้จิ้งอวิ๋นกับเนี่ยฟงจะฟื้นเล่มไหนอ่ะคับ
จาก JTP
วันที่ 11/4/2004 7:07:51 PM [IP: ]
---/ข่าวดีล่าสุดมาแล้วจ้า...ตอนนี้ปู้เทียนกลายเปนคนไม่ดี (หรือเลวนั่นเอง) เต็มตัวแล้วจ้า สาเหตุยังไม่รุ้แน่ชัด ถ้ารุ้เมื่อไหร่จะมาบอกนะ
จาก BoA
วันที่ 11/4/2004 7:06:21 PM [IP: ]
ออกช้ามากกำลังคิดจะเลิกอ่านแล้ว ไม่จ๊าบเลย ต้องการแบบแซ๊ดเลย เราต้องการแบบ กิ๊ก กิ๊ก perfect
จาก หลุยตุ้ย
วันที่ 11/4/2004 3:06:45 PM [IP: ]
จะค่อยติดตามครับขอเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้อ่านผู้จัดพิมพ์และโดยเฉพาะผู้เขียน
จาก t
วันที่ 11/3/2004 11:11:31 PM [IP: ]
รับทราบครับคุณ บังเอิญผ่านมา
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 11/3/2004 8:33:44 PM [IP: ]
ถ้าการ์ตูนเรื่องฟงอวิ๋นไล่ทันฮ่องกงในปัจจุบันก็จะได้ประมาณ 102เล่ม ไม่ขาดไม่เกินคับ
จาก JTP
วันที่ 11/3/2004 8:31:54 PM [IP: ]
ปัจจุบันฟงอวิ๋นมีจำนวนตอนทั้งหมด 428 ตอน
จาก JTP
วันที่ 11/3/2004 7:29:44 PM [IP: ]
เมื่อก่อนเคยมีคนเข้ามาสร้างความปั่นป่วนที่นี่ไงครับ อ้างชื่อคนนู้นคนนี้ด่ากันมั่วไปหมด ทางบุรพัฒน์เลยไม่ค่อยตอบคำถามที่ตั้งขึ้นในหน้าการ์ตูนแบบนี้ (คงเพราะมันเยอะจนเช็คไม่ไหวมั้ง) แต่ที่บอร์ดมันมีสัดส่วนชัดเจนและถ้าถามมาแบบดีๆ ก็เห็นเขาตอบให้นะ แต่ถ้าเป็นพวกแปลกๆ ก็ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยตอบเหมือนกัน อันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะเขาก็ต้องทำงาน ผลิตการ์ตูนเป็นงานหลักมากกว่า จะให้มาคอยตอบทุกเรื่องคงไม่ไหวละมั้ง ส่วนไอ้เรื่องที่คุณว่าทำไมเขาไม่ออกมาบอกตั้งแต่แรกน่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยตอบเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วมั้งเลยขี้เกียจตอบ ลองดูหน้าของฟงอวิ๋นเล่ม 61-62 สิ คนโพสต์กันตรึม ให้มานั่งอ่านทั้งหมดเป็นผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ อ่านแค่บางอันแหละ ส่วนตัวคุณพิฆาตเองก็อยากให้ลองใจเย็นๆ หน่อย อย่างที่เขาบอกแหละ คนมันเยอะจะให้ทุกคนโพสต์ดีๆ ทั้งในเว็บบอร์ดและที่นี่มันก็เป็นไปไม่ได้ ก็เลี่ยงๆ เสียสิครับ อย่าเป็นไปตามไอ้ที่ไม่ดีจะดีกว่านะครับ
จาก บังเอิญผ่านมา
วันที่ 11/3/2004 5:36:47 PM [IP: ]
ขอให้ช่วยกันสร้างตำนาน หมื่นโหวดเพื่อฟงหวินเถิดครับ
จาก Jua
วันที่ 11/3/2004 4:25:43 PM [IP: ]
อีกอย่างหนึ่งคือเวปบอร์ดวุ่นวายมาก ตั้งกระทู้อะไรมา พอเราเข้าไปอ่านก็มีเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกระทู้เต็มไปหมด และก็ที่บอกว่าโพสที่เวปบอร์ดเป็นตัวจริงเสียงจริงมากกว่านี่ยังไงครับ อย่างมากก็แค่เมลล์ที่พอเชื่อได้ ส่วนที่อยู่นี่นะ ตำหนักจงหัว เขาเล่อซาน บ้านหลังคาแดง ตำหนักเมฆา หมู่บ้านฟ่งซี หมู่บ้านสกุลปู้ แดนวารี นี่หรอกครับตัวจริงเสียงจริง โอ๊ว...มายก็อต
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 11/3/2004 4:16:01 PM [IP: ]
ก็แล้วทำไมคุณ บ.ก.เกียนยู ไม่ออกมาบอกแต่แรกล่ะ ปล่อยให้คนอื่นๆพูดไปต่างๆนาๆ ความจริงแล้วเราทุกคนรักฟงอวิ๋นมาก แต่ที่ทำก็เพราะอึดอัด ก็เล่นไม่บอกกล่าวเหตุผลกันนี่ ถ้าบอกอย่างนี้แล้ว ทุกคนเขารอได้ไม่ว่านานแค่ไหนเพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร ผมก็เข้าใจว่าลิขสิทธิ์นะแพง แต่คุณลองคิดถึงการตลาดซิ คิดว่าคนที่รักฟงอวิ๋นมาๆ เขาพร้อมซื้อทันที่ที่เล่มใหม่วางแผง หากจะมีการทำ limited edition ของฟงอวิ๋นแพงแค่ไหนเราก็ซื้อ จะให้ไปซื้อที่สำนักพิมพ์ก็ยังได้ เพราะโดยมากแฟนฟงอวิ๋นที่มาโพสก็อยู่ในกรุงเทพ จึงอยากบอกว่าบางครั้งการที่เรารักอะไรมากๆ แล้วอยู่ดีๆก็มาทำให้เราเฝ้าคอยอย่างไร้เหตุก็ทำให้เราคลั่งเป็นธรรมดา แต่ถ้าบอกเหตุผลเราก็เข้าใจ ก็ขอบอกนะว่าที่ทำไปเพราะรัก รักทำให้คนตาบอด
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 11/3/2004 3:10:20 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นของบุรพัฒน์เราเริ่มวางจำหน่ายเล่มแรกเมื่อเดือน 6 ปี 43 จนถึงบัดนี้ก็ 11/47 ก็เป็นเวลา 4 ปีกับ 5 เดือนแล้ว เวลา 53 เดือนที่ผ่านมาเราวางจำหน่ายไปได้ 62 เล่ม เฉลี่ยแล้วตกไม่ถึงเดือนต่อ 1 เล่ม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะจะมีบางช่วงที่เราเร่งผลิตเป็นรายปักษ์จากปกติที่เป็นรายเดือน ผลที่เกิดขึ้น(ถึง 2 ครั้ง)จากการออกเป็นรายปักษ์ก็คือจะมีช่วงที่ไม่วางแผงไประยะหนึ่งซึ่งนั่นเกิดจากการต่อสัญญากับทางต้นสังกัด ทำให้นักอ่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านเสียอารมณ์ไปบ้าง (ข้อดีคือได้อ่านเร็วทันใจแต่ไม่ต่อเนื่อง?) และตอนนี้ก็กำลังอยู่ในกรณีอย่างที่กล่าวมานั่นแหละครับว่าการต่อสัญญายังไม่เรียบร้อยดีจึงยังไม่สามารถวางจำหน่ายเล่มต่อไปได้ ส่วนการที่บอกว่าทางฮ่องกงมีถึงภาค 4 หรือ 5 แล้วนั้น ทางเราเองยังไม่ได้รับต้นฉบับหรือการยืนยันใดๆ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจริง (แต่อย่างน้อยก็เชื่อว่าน่าจะมีภาค 4 ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด) หรืออาจจะมีภาคพิเศษของฟงอวิ๋นอีก อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกัน อยากให้มองตรงจุดนี้ด้วยนะครับว่า ฟงอวื๋นนั้นเริ่มวางจำหน่ายตอนแรกที่ฮ่องกงตั้งแต่ปี 1989 จวบจนบัดนี้ก็ 15 ปีแล้ว ทางเราเพิ่งจะมาเริ่มในปี 2543 (ค.ศ.2000) ระยะ.งกัน 11 ปีนี้จะไล่ให้ทันต้นฉบับให้ทันใจทุกท่าน มันจะเป็นไปได้แค่ไหนครับ แต่ยังไงก็ขอบคุณคุณซาเซี่ยว.เลี่ยวม่งเซียง ที่เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากออกการ์ตูนอย่างต่อเนื่องจนจบครับ แต่การทำงานก้ต้องมีขั้นตอนเเละอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดา ก็หวังว่าจะเข้าใจและแสดงความคิดเห็นกันในเชิงสร้างสรรค์แบบคุณกันเยอะๆ นะครับ ถ้ายังไงคราวหน้าคุณมีข้อสงสัยอะไรอีกก็ขอเชิญที่เว็บบอร์ดได้นะครับ ที่นั่นจะดูเป็นตัวจริงเสียงจริงหน่อย แถวนี้อาจมีคำไม่สุภาพและแอบอ้างกันได้ตามประสาร้อยบิดาพันมารดา จะให้ทุกคนเป็นคนดีกันหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
จาก บ.ก.เกียนยู
วันที่ 11/3/2004 10:24:15 AM [IP: ]
ที่เซนเวอร์ไปนั้นเป็นชื่อของสำนักพิมพ์ที่พิมพ์การ์ตูนชื่อดังเช่น CONAN, Super Docter K เป็นต้นนะครับเรียนมาเพื่อให้ทราบเพราะไม่ทราบว่าทางเวบไม่ให้อ้างถึงจากการโพส
จาก ซาเซี่ยว.เลี่ยวม่งเซียง
วันที่ 11/3/2004 10:21:31 AM [IP: ]
ผมรู้สึกว่าเหมือนกับคนที่มาโพสเนี่ยจะชอบอ่านฟงอวิ๋นเหมือนกันนะครับ แต่ทำไมถึงได้ใช้คำพูด ด่ากันไปด่ากันมาหละครับ ที่จริงผมเองก้อไม่อย่างโพสหรอกครับ แต่เห็นคนไทยที่มาโพสโพสถึงหนังสือหรือนิยายที่ชอบแล้วไม่ให้เกียรติกับผู้แต่งหรือคนที่ร่วมโพสเลยครับ ผมจึงอยากให้ใช้คำพูดที่สุภาพหน่อยครับ เพื่อจะได้จรรโลงให้ศิลปะของนิยายจีนนั้ ไม่ได้แปดเปลื้อนไปกับคนหยาบโรนที่มีครับ โดยส่วนตัวผมเองนั้น ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกครับ แต่จากที่อ่านเวบบอร์ดมานั้นทำให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้มุมของการอ่านหนังสือมันไม่กว้างอะครับ ตอนนี้ผมอ่านนิยายจีนมาพอสมควร โดยส่วนใหญ่ก็อ่านของโกวเล้ง ซึ่งทำให้ผมได้คุยกับเพื่อนใหม่ที่อ่านการ์ตูนของบูรพัฒน์ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกดีที่เขาเข้ามาขอประวัติจอมยุทธ์ ซึ่งผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ตอบไป ผมเลยอยากให้ผู้ที่มาโพสนั้นตระหนักว่า การจะโพสนั้นหาเรื่องดีๆมาโพสให้มันจรรโลงโลกดีกว่านะครับ จะทำให้การโพส รวมถึงผู้อ่านรู้สึกดีขึ้นนะครับ และสุดท้ายนี้ของโวยวายกับทางสำนักพิมพ์หน่อยนะครับว่าทำไมบ้างครั้ง ออกซะเร็วเลย บ้างครั้งออกช้ามาก ซึ่งผมว่าจากที่คุณ BoA ได้มาโพสไว้นั้น เค้าก็วาดกันถึงภาค 4 ภาค 5 กันแล้วนิครับ ถ้าหากมีปัญหาอะไรก็น่าจะทำเป็นการแถลงไว้ที่หน้าเวบนะครับ หรือว่าตอนนี้กำลงัแย่งลิขสิทธิ์กับบริษัทอื่นอยู่เลยไม่มีเวลาว่างมาแถลง รวมถึงถ้าหาก.จะได้ลิขสิทธิ์ไปพิมพ์นั้น ก็ขอให้สู้กับเขาให้ถึงที่สุดนะครับเพราะไม่อย่างนั้น การ์ตูนที่น่าอ่านที่แปลเป็นไทยและขายในประเทศไทยนั้น จะไม่สามารถอ่านจบได้ภายใน 1 ช่วงอายุคนนะครับ จึงขอเรียนเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน แล้วก็เป็นเพียงความคิดเห็นหนึ่งเท่านั้น อ่านแล้วก็เก็บไปคิดแต่ไม่ต้องคิดมากนะครับ ถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามภาษาคนอ่านหนังสือการ์ตูนเรื่องเดียวกัน ขอให้ออกเร็วๆ ละกันนะครับ รออ่านอยู่อย่างมีความหวัง
จาก ซาเซี่ยว.เลี่ยวม่งเซียง
วันที่ 11/3/2004 9:32:09 AM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่ม 63 จะออกฮ่ะ
จาก gut
วันที่ 11/2/2004 11:38:08 PM [IP: ]
โฟวตแล้วได้รางวัลไหมเนี่ย...แต่ก็โหวตดีฝ่า *0*
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 11/2/2004 8:30:51 PM [IP: ]
อะไรกัน เซนเซอร์อีกเเล้ว น่าเบื่อมากๆ!!!!
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 11/2/2004 8:28:53 PM [IP: ]
พี่น้องตระ.ลต้วน-_-..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 11/2/2004 10:37:35 AM [IP: ]
เฮ้อ..โหวตจนเหนื่อยเลย.........ฮู้
จาก หมัดฆ่ามังกร
วันที่ 11/2/2004 10:25:33 AM [IP: ]
โหวต...........เอ้าโหวต...........
จาก หมัดฆ่ามังกร
วันที่ 11/2/2004 2:50:14 AM [IP: ]
ต่อไปนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันคลิกโหวตบ่อยๆนะครับ เพราะแฟนการ์ตูนเรื่องอื่นเขากำลัง อิ จ ฉ า ฟงอวิ๋นครับ ฉนั้นขอให้พวกเราทุกคนรวมพลังกันโหวต ผมจะขอยุติพฤติกรรมเดิมๆเพื่อมิให้เกิดความแตกแยงกันของแฟนฟงอวิ๋น ต่อไปนี้วาตะจะเดือดดาลเมฆาจะสะท้าน ฟงอวิ๋นจะต้องเป็นที่ 1 ตลอดไป
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 11/2/2004 2:29:23 AM [IP: ]
สวัสดีครับทุกคน ดูซิครับว่าผมได้ทำให้ฟงอวิ๋นได้มาอยู่อันดับ 1 แล้ว อีกเรื่องหนึ่งขอประกาศว่าชื่อ พิฆาตมาร นี้จะใช้ในการโพสของเพจฟงอวิ๋นเท่านั้น ชื่อนี้จะไม่ปรากฎในเวปอื่น บอร์ดอื่น รวมทั้งไม่ปรากฎในเวปบอร์ดของบูราพัฒน์แต่จะปรากฎในเพจฟงอวิ๋นเท่านั้น จึงขอประกาศให้ทราบ เพื่อป้องกันการนำชื่อนี้ไปแสวงหาประโยชน์ใดๆและผมจะไม่ขอรับผิดชอบหากกระทำการละเมิดข้อประกาศนี้ หากทุกคนกลับลงไปดูที่ผมเคยโพสจะเห็นว่าโดนลบเกลี้ยง คิดว่าคงมีคนในนี้เมลล์ไปบอกเวปมาสเตอร์หรือเวปมาสเตอร์อาจจะเจอเข้า คงแทงใจดำเวปมาสเตอร์น่าดู แต่เอาเถอะผมต้องขอโทษคุณเวปมาสเตอร์ด้วยแล้วกัน ผม มั น พูดตรงไปหน่อย ยังไง server ก็เป็นของพวกคุณ แล้ว server นี้บ้างครั้งชอบปิดตอนเช้า สงสัยจะมี server ตัวเดียว ลงทุนบ้างนะ อย่าเอาแต่กำไรนัก
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 11/1/2004 10:57:35 PM [IP: ]
วันนี้ไม่มีไรจาถามอ่ะ เข้ามาโหวตเฉย ๆ ดีก่า
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 10/31/2004 9:08:18 PM [IP: ]
.นเฉินตอนหลังจะได้ไปติดตามอิงสงครับ และธาตุมังกร เม็ดสุดท้ายยังไม่แน่ใจครับแต่ก็พอได้เบาะแสแล้วถ้าชัวๆจะมาบอกครับ
จาก zingzing
วันที่ 10/31/2004 4:17:29 PM [IP: ]
จะมีต้วนใหญ่อีกป่ะ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/31/2004 4:15:35 PM [IP: ]
เพิ่มต้วนเล็กเข้าไปอีก 1 คนสกุลต้วนมีเยอะจัง (ล้อเลียนน่ะอย่าถือสาเลยนะนะคุณเเม่ขอรอง)
จาก ต้วนเล็ก
วันที่ 10/31/2004 1:24:53 PM [IP: ]
เอาน่า berserk ของวิบูลยืกิจออกช้ากว่านี้ล้านเท่า
จาก หมื่นกระบี่
วันที่ 10/30/2004 12:29:19 AM [IP: ]
ชอบมากๆ
จาก พ่อทูนหัว
วันที่ 10/29/2004 1:39:38 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จะออกเล่มที่63เสียที(ได้โปรดคนมาจนแก่แล้ว)
จาก ไม่บอก
วันที่ 10/28/2004 10:51:19 PM [IP: ]
อ่านะ มีทั้ง ต้วนล่าง ต้วนบน เเละต้วนกลางเลย..-_-
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 10/28/2004 10:51:11 PM [IP: ]
อ่านะ มีทั้ง ต้วนล่าง ต้วนบน เเละต้วนกลางเลย..-_-
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 10/28/2004 9:40:04 PM [IP: ]
อยากเห็นพั่วจินกลับมาอีกอ่ะคับ...พั่วจินกลับมาแล้วจะประลองกะปู้จิ้งอวิ๋นอีกป่าวอ่ะหรือว่าพี่แกกลายเป็นคนดีไปแล้ว...แล้วตอนนี้ธาตุมังกือหาจนครบหมดยัง่ะอยากรู้ ๆ
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 10/28/2004 9:24:24 PM [IP: ]
อ. . โย่ง เชิน
จาก ต้วนกลาง
วันที่ 10/28/2004 8:58:37 PM [IP: ]
---/ม่ายรุ้ อ.หม่า จะเอายังไงกานแน่อ่ะ แต่งให้ปู้เทียนตายแล้วตายอีกอยุ่นั่นแหละ (ปู้จิ้งอวิ๋นก้อเสียจายแล้วเสียจายอีก แง้...!!! จารย์หม่าจายร้าย ) ล่าสุดที่เราอ่านก้อรอดตายอีกแต่ก้อโดนแทงอีก ไม่รุ้ว่าคราวนี้จะรอดอีกรึเปล่าเนี่ย
จาก BoA
วันที่ 10/28/2004 6:57:56 PM [IP: ]
ไม่ถึงขนานนั้นครับคุณต้วนล่าง
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/28/2004 1:31:50 PM [IP: ]
ขอขอบคุณคุณ Sazabi มากๆเลยคับที่ช่วยบอกผม..^_^
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 10/28/2004 12:09:54 PM [IP: ]
ที่คำว่า เ.ะ โดนเซนเซอร์ เพราะว่า มันมีคำสะกดของคำว่า เ (.) ะ ไงครับ (โพสครั้งตะกี้เลยไม่ผ่านเซนเซอร์เลย
จาก Sazabi
วันที่ 10/28/2004 10:50:56 AM [IP: ]
ไม่เห็นออกมาเลยครับเล่นใหม่น่ะอยากอ่านครับใครจะว่าไม่สนุกก็เฮอะ ยังไงก็ติดตามอ่านมาถึงเล่นนี้แล้ว ก็อ่านไปเถอะครับจะบ่นกันทำไม....
จาก นิรนาม
วันที่ 10/28/2004 10:49:00 AM [IP: ]
ที่.นเฉินรอดตายก็อย่างที่คุณ BoA เล่าให้ฟังนั่นเเหละคับ เพราะว่าม่ออิ้งสงเป็นคนช่วยชีวิตเอาไว้ เเต่พอดีอิ้งสงเป็นศัตตรูของป๋าหมิง เลยต้องกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามไปโดยปริยายคับ จากประมาณตอนที่ 403 นะ ไม่เเน่ใจ เดี๋ยวเราไปดูใหม่..^_^..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 10/28/2004 10:35:23 AM [IP: ]
พั่วจินกลับมาทั้งดาบสวรรค์กลับกระบี่จิ้งจอกโหบเลยคับ ส่วน.นเฉินถูกเจี๋ยซินช่วยต่อเเขนให้ใหม่คับ (ตอนหลังๆ)
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 10/28/2004 10:32:47 AM [IP: ]
อะไรกันคับ เเค่คำว่า เ .ะ ยังต้องเซนเซอรืเลยหรอ อยากจะถามว่า คำว่าเ .ะ เนี่ยมันเป็นคำหยาบคายตรงไหนเหรอคับ ใครที่รู้ช่วยบอกผมหน่อยนะคับ วันหลังจะได้เอาไปด่าคนถูกว่า ไอ้ เ .ะ
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 10/28/2004 2:51:15 AM [IP: ]
ผมว่า การที่ทางสำนักพิมพ์จัดรูปแบบหนังสือเปิดจากขวาไปซ้าย เพื่อให้เ.ะสมกับการอ่านของคนไทยนะครับ (เหมือนอย่างหนังสือทั่วไป ๆ ที่เปิดจากขวาไปซ้าย แล้วอ่านจากซ้ายไปขวา) ส่วนเรื่องการโพสเรื่องล่วงหน้า คนอ่านเว็บบอร์ดก็ต้องอ่านในหนังสือที่ทางบูรพัฒน์แปลอยู่ดี ซึ่งเนื้อเรื่องจะตรงกับที่คนโพสไว้หรือไม่นั้น คนอ่านน่าจะเป็นคนตัดสินกันเองว่าจะจริงเท็จมีความน่าเชื่อถือกันมากแค่ไหนนะครับ สุดท้ายก็ขอให้เล่ม 63 ออกเร็ว ๆ หน่อยนะครับ (อย่าดองการ์ตูนเหมือนสำนักพิมพ์อื่นเลยนะครับ มีปัญหาอะไรก็บอกให้คนอ่านทราบบ้างก็ดีนะ)
จาก Sazabi
วันที่ 10/27/2004 11:43:01 PM [IP: ]
ข้อเป็นกำลังใจให้คุณBOA และคุณต้วนล่างนะครับ อย่าไปสนใจพิฆาตมารมันเลยครับ ผมเป็นเพื่อนมันต้องขอโทษมากด้วยนะครับ มันเป็นเด็กมีปัญหาแม่ก็ตาย พ่อก็มีภรรยาเด็กมันคิดอะไรเขียนอะไรก็อย่าถือสานะครับ ขนาดแฟนมันยังให้เพื่อน.เลยครับ มันก็เลยนิสัยเย้ไปหน่อย BOA และต้วนล่าง ขอจงมีกำลังใจอยู่ในเว็บนี้ต่อไปนะครับ และเพื่อนๆทุกๆคนเลยผมชอบพวกคุณมากเลย เขียนตอบกันมันดี ผมเข้ามาอ่านแล้วทำให้หายรอว่าเมื่อไรฟงอวิ๋นจะออกอะ บายนะ
จาก เทพมาร
วันที่ 10/27/2004 10:10:35 PM [IP: ]
ทั้งพั่วจินกะดาบสังหารแล้วก็กระบี่จิ้งจกโหยอ่ะเหรอคับ คุณต้วนล่าง แล้ว.นเฉินแขนขาดข้างเดียวก็ยังไม่ตายอีกเหรอคับแล้วโผล่มาเมื่อไหร่อีกอ่ะ - -a
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 10/27/2004 8:42:03 PM [IP: ]
ทำไมเล่ม 63 ออกช้าอีกแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือน เล่ม 62 อีกหรือเปล่า
จาก Jong
วันที่ 10/27/2004 2:46:16 PM [IP: ]
.นเฉินโผล่มาเนี่ย จะเก่งกว่าหลงเอ๋อหรือเปล่า (ก็ตอนเป็นหนุ่มเขายังปราบเทพกระบี่ได้อย่างง่ายดายเลย)
จาก 9 กระบี่ต๊กโก
วันที่ 10/27/2004 2:24:40 PM [IP: ]
อะไรกันคับ คุณพิฆาตมาร โดนด่าเเค่นี้ ถึงกับสติเเตกไปเลยเหรอคับ น่าสงสารจิงๆ..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 10/26/2004 10:22:18 PM [IP: ]
โผล่เเน่ๆคับ เเถมพี่ท่านหายบ้าเเล้ว..^_^..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 10/26/2004 10:06:10 PM [IP: ]
>อยากรู้จิง ๆว่า พั่วจินสุดหล่อหายไปไหนทำไมไม่โผล่หน้ามาซักทีแล้วดาบสังหารกะกระบี่จิ้งจกโหยจะโผล่มารึเปล่าอ่า...- -a
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 10/26/2004 1:21:21 PM [IP: ]
ขาดกันเข้าไปแขนน่ะ เมื่อไหร่เนี่ยฟงจะขาขาดมั่งนะ
จาก ชอบอู๋หมิงสุดๆ
วันที่ 10/26/2004 12:34:28 PM [IP: ]
เืนื้อหาเล่มที่ 63 - ซินหลัวตาย เซียนกระบี่หนีไปบวช - เจ้าลัทธิตัดแขนตัวเอง สุดท้ายตาย ก่อนตาย ก็ยังมอบเคล็ดวิชาให้อี้ฟง เนื้อหาเล่มที่ 67 - เซียะซิืนหนาน โดนหวายเมี่ยใช้ทัณสวรรค์ ตัดแขนขาด
จาก 911
วันที่ 10/26/2004 3:38:13 AM [IP: ]
สนุกคับแต่อ่านแล้วหลับ แต่หยิบมาอ่านใหม่ก็ยังสนุก+หลับ ภาพละเอียดเกินไปมั้ยนั้น อิอิ
จาก ก๊กกิมใต้
วันที่ 10/25/2004 4:09:10 PM [IP: ]
ส่วนอู๋หมิงถ้าเอาจริงผมว่าน่าจะชนะหลงเอ๋อได้นะ เพราะที่แพ้ก็แพ้แต่พวกมีของวิเศษเพิ่มพลังเท่านั้นแหละ ฮึ่ม ใครมีบริจาคสักเม็ดสิคับ
จาก หมื่นกระบี่
วันที่ 10/25/2004 3:56:42 PM [IP: ]
ผมว่าคุณ พิฆาตมารอย่ามาหยาบคายที่บอร์ดนี้จะดีกว่าคับ หากอยากระบายเชิญที่อื่น ส่วนฝีมือของหลงเอ๋อแม้อนาคตจะแพ้ปู้จิ้งอวิ๋น แต่นั่นเป็นเพราะพลังวัตรที่ต่างกันมาก หากวัดกันที่ฝีมือเชิงกระบี่อย่างเดียว หลงเอ๋อชนะคับ ข้อพิสูจน์อยู่ที่ปู้จิ้งอวิ๋นโดนเลี่ยนอู่เหินแทงที่อกตอนประลอง แต่เลี่ยนอุ๋เหินพอเจอกับหลงเอ๋อกลับไปไม่เป็นเลย
จาก หมื่นกระบี่
วันที่ 10/25/2004 11:36:13 AM [IP: ]
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ถ้าจะมีใครไม่ชอบฟงหวิน ไม่เข้ามาดูกระทู้ ก็ไม่มีใครว่านะครับ ให้ผู้ที่ชอบมาคุยกัน จะดีกว่านะครับ
จาก Jua
วันที่ 10/25/2004 11:10:31 AM [IP: ]
ช่วยกัน vote หน่อยครับ ผมเหนื่อยเป็นนะ
จาก Jua
วันที่ 10/24/2004 9:56:31 PM [IP: ]
ตอนหลังหลังไม่เห็นชอบเลย ตัวตนของตัวระครก็เปลี่ยนไป ไม่อ่านละติดตามมาตั้งนาน
จาก คนไม่ชอบอ่าน
วันที่ 10/24/2004 10:39:52 AM [IP: ]
ผมอยู่เพื่อ ฟงหวิน ขอ vote ให้ฟงหวินเป็นที่ 1 ตลอดกาล
จาก Jua
วันที่ 10/24/2004 10:30:48 AM [IP: ]
ช่วยกัน vote หน่อยครับ เดี๋ยวก็ได้ที่ 1 แล้ว
จาก Jua
วันที่ 10/22/2004 8:55:07 PM [IP: ]
โทษครับคุณBigไม่ทราบว่าพูดภาษาไทยไม่เป็นรึไงหาชักยั้ว
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/22/2004 4:11:36 PM [IP: ]
---/เล่ม63 ปู้จิ้งอวิ๋ฯยังไม่ออกจากน้ำแข็งนะคะ
จาก BoA
วันที่ 10/22/2004 1:15:24 PM [IP: ]
เล่มใหม่เมื่อไรจะออก
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 10/21/2004 9:18:58 PM [IP: ]
---> อยากรู้จังว่าทำไมอู๋หมิงไม่เคยโดนฉีกเสื้อผ้าขาดหรือเบ่งพลังปราณจนเสื้อผ้าขาดมั่งอ่ะ - -a อันนี้ใครตอบได้มั่งอ่ะ ???
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 10/21/2004 5:58:17 PM [IP: ]
ด่ากันเข้าไปด่าอีกหนุกดีเเน่จริงต่อเดะ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/21/2004 11:45:18 AM [IP: ]
หวังว่าจะไม่ถูกแช่แข็งอีกนะ
จาก Jua
วันที่ 10/19/2004 12:45:16 AM [IP: ]
พิฆาตมาร .บ้าเปล่า. เป็นคนรึเปล่า ไอ้ . เก่งนักเหรอ. ว่าคนอื่นเขาอ่ะ สงสัยชีวิตจริง .เป็นพวกขี้แพ้ใช่ป่ะ ถึงได้มาระบายในเว็บอย่างเงี้ย เก่งเหลือเกิน เขามีให้อ่านก็ดีถมไปแล้ว มาว่า คนทำอีก เก่งมากมาทำเองดิเว้ย ขี้เกียจฟังพวกดีแต่ปากพูด เซ็ง เว้ย
จาก ปู้จิ้งหวิ๋น
วันที่ 10/16/2004 9:32:28 PM [IP: ]
นึกว่าหมอเวดาตายไปตอนที่หวายเมี่ยฟื้นแล้วบ้านถล่มซะอีก
จาก โดดเดี่ยวพันลี้
วันที่ 10/16/2004 9:28:58 PM [IP: ]
สนุกมาก
จาก nut
วันที่ 10/16/2004 8:19:39 PM [IP: ]
เราอยากให้ออกทุก 15วันอ่ะคับ
จาก JTP
วันที่ 10/16/2004 6:31:56 PM [IP: ]
อยากทราบว่าเมื่ไหร่จะจบครับ
จาก kid
วันที่ 10/15/2004 8:54:01 PM [IP: ]
---/หาว่าเรามั่วหรือไงฮะ(รู้นะว่าพาดพิงถึงเรา) ถ้าไม่อย่างงั้นก้อไปดูรูปที่บอร์ดก้อได้ เราจะไปโพสรูปล่วงหน้าไว้ให้ จะได้ไม่โทษว่าเรามั่ว ป.ล ฉบับของฮ่องกงอ่านจากขวาไปซ้ายอ่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าอ่านจากหลังไปหน้ารึเปล่านะ
จาก BoA
วันที่ 10/15/2004 12:21:15 AM [IP: ]
อะไรกันนักหนา คุณ พิฆาตมาร ไม่เห็นต้องหยาบคายขนาดนี้เลยนา อีกอย่างเราเองก็อ่านได้ทั้ง 2 แบบ แบบที่เป็นอยู่เราว่า ก็.ๆ อยู่ แต่เราก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าสำนักพิมพ์คิดว่าใคร . อะไรหรือเปล่านา เราก็อ่านเข้าใจดี สำหรับใครหลายคนที่รู้เรื่องล่วงหน้า มั่วมั่ง ถูกมั่ง เราก็เฉยๆ เพราะเราอยากอ่านติดตามเองมากกว่า ไม่ได้จะเป็นจะตายถ้าไม่รู้เรื่องล่วงหน้า ความจริงเขาพอรู้อะไร ก็ช่วยบอกคนที่อยากรู้ ก็ถือเป็นการช่วยเหลือกันอย่างหนึ่งนา (คนที่โพส ให้เขาเล่าก็ออกเยอะ) แม้จะมั่วมั่งก็ไม่เป็นไรนี่ ก็พวกเราเป็นคนไทยนี่นา จะไปอ่านภาษาจีนเข้าใจหมดได้อย่างไร (สำนักพิมพ์เองยังแปลช้าเลย) จริงป่ะ?
จาก 3 smiles
วันที่ 10/14/2004 9:17:51 PM [IP: ]
---/ตอนออกจากน้ำแข็งอวิ๋นฟื้นคนเดียวอ่ะค่ะ ฟงยังสลบอยุ่เลยค่ะ
จาก BoA
วันที่ 10/14/2004 8:53:30 PM [IP: ]
อยากอ่านเล่ม 63 ,64 เร็วๆอ่ะ ช่วยออกเร็วหน่วยได้ป่ะคับ อยากอ่านมากกกกกกกกก ส่วนชื่อนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะคับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อิอิอิอิอิอิอิอิ
จาก หลงหงส์เทียน
วันที่ 10/14/2004 8:53:29 PM [IP: ]
อยากอ่านเล่ม 63 ,64 เร็วๆอ่ะ ช่วยออกเร็วหน่วยได้ป่ะคับ อยากอ่านมากกกกกกกกก ส่วนชื่อนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะคับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อิอิอิอิอิอิอิอิ
จาก หลงหงส์เทียน
วันที่ 10/14/2004 6:39:05 AM [IP: ]
ตอนที่อวิ๋นฟื้นแล้วเนี่ยฟงฟื้นด้วยป่ะ -_-a หรือว่านแค่คนเดียว(สงสัย ๆ)
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 10/13/2004 6:50:18 PM [IP: ]
แกล้งแพ้เสินฟงเพราะอยากแต่งงาน ถ้าเอาจริงชนะไปนานแล้ว
จาก เซียนกระบี่
วันที่ 10/13/2004 5:15:18 PM [IP: ]
---/ถึงหลงเอ๋อจะเก่งเกินแต่ก้อสู้อวิ๋ฯไม่ได้อ่ะ (อันนี้เรื่องจิง)
จาก BoA
วันที่ 10/13/2004 2:01:09 PM [IP: ]
ไม่รู้ว่าจะยืดไปถึงไหน แต่ดูเหมือนปู้เทียนไม่เก่งเลยนะ กลายเป็นลูกต้วนล่างที่เก่งแทน อย่างนี้มันเข้าแนว.ก้วยในมังกรหยกแล้วอ่า ส่วนหลงเอ๋อเซียนกระบี่ก็เก่งเกินแล้ว ใครจะสู้ได้เนี่ย อยากรู้จังครับว่าผู้ร้ายภาคนี้เป็นใคร???
จาก Lenghoo Chong
วันที่ 10/13/2004 10:29:33 AM [IP: ]
ฟงอวิ๋นประสานพลังล้มทีเร็กซ์..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 10/12/2004 10:53:18 PM [IP: ]
จะหาอ่านล่วงหน้าในเว็บไหนได้บ้างอ่ะ แบบว่าขี้เกียจรอเล่ม 63 แย้ว อยากรู้ ๆ แบบว่าคนมันติดตามอ่ะหุหุหุ ^^ อ่านมาตั้งแต่เรียนอยู่ ม.3 นี่จนจะจบ ปวช.3 อยู่แล้วอ่ะยังไม่จบเยยอ่า
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 10/12/2004 4:16:12 PM [IP: ]
มันดีชอบ อยากให้มีเล่มใหม่เร็วๆ
จาก aongenvi
วันที่ 10/12/2004 2:06:59 PM [IP: ]
อยากอ่านอีกมากๆ เนื้อเรื่องมันส์ที่ซูดดดดดดดดq-o-o-p
จาก อสูรสันโดษ
วันที่ 10/11/2004 7:18:39 PM [IP: ]
เอาตอนพิเศษของหลงเอ๋อ มาทำเป็นภาพสีซะนะ
จาก 5
วันที่ 10/11/2004 9:56:39 AM [IP: ]
ผมเป็นพระเอกเองเรื่องนี้ สนุกแน่
จาก GenTleMaN
วันที่ 10/10/2004 9:46:12 PM [IP: ]
---/เลี่ยนอู๋เหินตายชัวร์ค่ะ ไม่ต้องห่วง(ตอนแรกแกล้งตายอ่ะ ตอนหลังตายจิง) หลงเอ๋อไม่ทันได้แต่งงานกะเลี่ยนซินหลัวเลยค่ะ เลี่ยนซินหลัวก้อมาดันฆ่าตัวตายซะก่อน (อ่านได้ในเล่ม63เล่มหน้าค่ะ)
จาก BoA
วันที่ 10/10/2004 9:08:11 PM [IP: ]
แล้วอาจารย์ของเลี่ยนซินหลัวตายป่าวอ่ะ+หลงแบ้วได้แต่งงานกะเลี่ยนซินหลัวป่ะ
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 10/10/2004 12:11:39 PM [IP: ]
คุณ ...+ก็เล่าไปเเล้วไงอ่านดูดิ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/9/2004 11:03:53 PM [IP: ]
เล่ม 62 มาแล้วแต่ยังไม่ได้นเยย T_T ช่วยเล่าให้ฟังบ้างจิ แล้วต่อไปเป็นงัยอยากรู้ ๆ
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 10/9/2004 11:02:43 PM [IP: ]
Now I have the cartoon of this movie.I have just 10 VCD.If you want it,then post it here because now I'm in HongKong.
จาก Sp.Lam
วันที่ 10/9/2004 7:07:57 PM [IP: ]
ปู้เทียนไปเอาเพลงฝ่ามือเทพอะไรนั้นมาได้ไงเเล้วทำไมวิชาก็ออกจะเเกร่งเเต่เห็นมีเเต่ปู้เทียนใช้อยู่คนเดียว
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/9/2004 6:53:58 PM [IP: ]
อายุ70เเต่หน้าอายุ50
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/9/2004 2:06:35 PM [IP: ]
อู๋หมง คิงลี่..
จาก อู๋.
วันที่ 10/8/2004 8:51:08 PM [IP: ]
----/ในภาค3 อู๋หมิงน่าจะอายุประมาณ70 กว่าๆนะ (แก่งั่กเลยอ่า)
จาก BoA
วันที่ 10/8/2004 8:49:34 PM [IP: ]
----/ก้ออู๋หมิงเค้าแขนด้วนไปข้างนึงอ่ะ อายุก้อมากกว่าหลงเอ๋อด้วย (คลื่นลูกใหม่ย่อมแรงกว่าคลื่นลูกเก่า) จะแพ้หลงเอ๋อก้อไม่แปลก
จาก BoA
วันที่ 10/8/2004 6:06:01 PM [IP: ]
ช้วยกันโหวดหน่อย
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/8/2004 5:59:58 PM [IP: ]
อีกนานไม่กว่าฟงอว๋นจะออกจากน้ำเเข็งตอนนี้ก็โดนไอ้หมอเทวดาจับอยู่เลยเเล้วหลงเอ๋อจะได้เเต่งงานรึเปล่าล่ะอ๋หมิงก็ไม่รู้เป็นไงตอนนี้ โค ตะ ระ กระจอกเลย10ปีก่อนที่สู้กับหลงเอ๋อสู้ได้ไม่ถึงร้อยกระบวนกระจอกจัง
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/7/2004 7:33:51 PM [IP: ]
หลงเอ๋ออายุเเค่นี้ดันเก่งเว่อจิบ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/7/2004 2:58:55 PM [IP: ]
ไอหลงเอ๋อมันเก่งนักไงฟะ!!!
จาก ต้วนกลาง
วันที่ 10/7/2004 12:15:54 PM [IP: ]
ใครก็ได้ เล่าเรื่องย่อเล่มใหม่ให้หน่อยสิ ตอนนี้อยู่เมืองนอกอ่ะ หาอ่านไม่ได้เลย
จาก นะๆๆๆ
วันที่ 10/7/2004 10:58:39 AM [IP: ]
หลงเอ๋อประลองกับเสินฟงครับแต่หลงเอ๋อแพ้(เพราะตัวเองอยากแพ้คับเหมือนอู๋หมิง10ปีก่อนคับ)ตอนนี้ฟงอวิ๋นถูกนำตัวออกมาจากถ้ำน้ำเเข็งโดยหมอเทวดาเพื่อดูว่าฟงอวิ๋นอยู่ได้โดยไม่เปลี่ยนเเปลงเป็นเพราะธาตุมังกรหรือโอสถของเขากันแน่ และเซียะซินหนานคิดจะให้อี้ฟงหักหลังเสินฟงส่วนตัวเองคิดจะเป็นประมุขพรรคจันคราม เเต่อี้ฟงไม่ยอมร่วมมือด้วยจึงไปบอกประมุขพรรคจันครามตอนนี้ซินหนานกับประมุขพรรคจันทร์ครามกำลังสู้กันอยู่คับ
จาก ...+
วันที่ 10/6/2004 8:01:12 PM [IP: ]
ขอบคุณพระเจ้า ออกมาซะที
จาก eese
วันที่ 10/6/2004 7:39:58 PM [IP: ]
เล่ม62ออกมาเล่ม63ออกช้าเเน่
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/6/2004 7:38:18 PM [IP: ]
อยากรู้เนื้อเรื่องเล่ม62จังเป็นยังไงหว่า
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/6/2004 2:41:50 PM [IP: ]
ทำไมแปดริ้วฟงอวิ๋นยังไม่ออกเรยอ่า
จาก i-pong
วันที่ 10/6/2004 10:47:48 AM [IP: ]
ออกช้าจัง ดึงป่ะเนี่ย รอจนเหงือกแห้งเลย
จาก prow
วันที่ 10/5/2004 11:26:22 PM [IP: ]
ทำไมพักหลังๆเนื้อเรืองชักจะมั่วแล้วล่ะ อ. หม่ามึนอะไรรึเปล่า
จาก Akiji Don King
วันที่ 10/4/2004 2:25:51 PM [IP: ]
เชียงใหม่ยังไมมาเลย อยากอ่านอะ
จาก sol bad guy
วันที่ 10/4/2004 1:17:27 AM [IP: ]
เกมฟงอวิ๋น2 เล่นถึงบทที่11 หาธาตุมังกรครบ4เม็ดเเล้วมันมีชาวประมงบอกว่ามันมีเม็ดที่5 เเต่ให้เอาคัมภีร์หลอมเหล็ก6เล่มมาเเลก เเต่เราหาไม่ได้สักเล่ม ใครรู้บอกเราที เเละมันก็มีกุ๋ยหู่บอกให้ไปเขา5กษัตริย์เเต่ไม่รู้ทางไป หายังไงก็ไม่เจอ
จาก ทืทืmnmn
วันที่ 10/3/2004 9:43:44 PM [IP: ]
---/ช่วยกันโหวตฟงอวิ๋นหน่อยสิคะ
จาก BoA
วันที่ 10/2/2004 9:16:32 PM [IP: ]
เรียน ทีมงานที่เคารพ ออกช้าไปจริงๆครับ
จาก ตัวแทนคนรออ่านทุกคน
วันที่ 10/2/2004 7:23:34 PM [IP: ]
ในที่สุดก็ได้ออกจากน้ำแข็งซะที สวรรค์ย่อมคุ้มครองฟงหวินจริงๆด้วย
จาก Jua
วันที่ 10/2/2004 6:51:24 PM [IP: ]
รอนานมากๆๆๆๆๆๆๆๆ ต่อไปก็ขอกย่าให้ช้าอย่างนี้เลยนะค้าบบบ แฟนๆรอนานน่ะครับ เนื้อหาของเรื่องหลังๆมานี่ก็เริ่มมั่วๆแล้ว เหมือนจะเอาแบบมาจากมังกรหยกด้วยนะครับ พระเอกภาคใหม่เป็นลูกผู้ร้ายภาคก่อน หยั่งงี้ออกแนว.ก้วยในมังกรหยกเลยครับ สงสัย อ.หม่า คงคิดไม่ออกแล้วอ่า แต่ยังไงก็ยังติดตามครับเพราะว่าอ่านมาตลอด
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 10/2/2004 4:56:08 PM [IP: ]
ออกเป็นรายเดือนนะครับ ออกเป็นรายปักษ์ทีไรเวลาต่อสัญญาต้องทิ้งช่วงเป็นเดือนๆ ทุกทีเลย เสียอารมณ์ง่ะ
จาก ต้วนบน
วันที่ 10/2/2004 2:42:28 PM [IP: ]
ยาวมากแล้ว ไม่จบอีกหรอ หนังก็มีไม่เห็นมันตรงไหนเลย
จาก
วันที่ 10/1/2004 8:04:35 AM [IP: ]
เย้.....ผงาดสู่ยุทธภพ.ที..ฟงอวิ๋น
จาก เถี่ยจง
วันที่ 9/28/2004 10:47:27 PM [IP: ]
เราอยากเห็นปู้จิ้งอวิ๋นฆ่าคนอีกสักรั้งก็ดีคับ
จาก JTP
วันที่ 9/28/2004 8:59:50 AM [IP: ]
มาสักทีรอตั้งนาน
จาก ฝ่ามือครองพิภพ
วันที่ 9/27/2004 10:20:38 PM [IP: ]
พี่อวิ๋นคิดถึงจังเรยยยย
จาก DiloB
วันที่ 9/27/2004 3:10:12 PM [IP: ]
ผมชอบเนี่ยฟงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง จากขี่พายุดาบเทวดา
จาก
วันที่ 9/27/2004 3:09:29 PM [IP: ]
พญาอืดกลับมาอีกแล้วจ้ะ
จาก
วันที่ 9/27/2004 3:06:50 PM [IP: ]
ผมว่าคนเขียนขี้เกี่ยจแล้วมั้ง อยากจะหาผลงานใหม่เปล่าครับ
จาก
วันที่ 9/27/2004 12:57:48 PM [IP: ]
จะแข่งกับ เบอเซิคส์หลอครับ ใครจะออกช้ากว่ากัน เย้เย้!!!
จาก เอาเข้าไป
วันที่ 9/26/2004 6:47:04 PM [IP: ]
เยี่ยมออก ซะ ที
จาก zingzing
วันที่ 9/26/2004 12:29:12 AM [IP: ]
เวลาเข้ามาแลวอย่าลืมโหวตฟงอวิ๋นด้วยนะคับ
จาก JTP
วันที่ 9/25/2004 1:05:44 PM [IP: ]
กินปกหนังสือกันไปก่อนแล้วกัน ออกมาแค่นี้น่ะ
จาก แฟนสเปอร์
วันที่ 9/24/2004 7:04:31 PM [IP: ]
ในที่สุดก็ออกซักที รอมาเกือบ ปีนึงแน่ะ อยากรู้เรื่องต่อจากนี้ครับ ใครรู้ส่งมาหน่อยได้มะ surapong24@. หรือแอ็ด msn มาก็ได้นะครับ ตอนนี้ว่างทุกวัน ปิดเทอมแล้ว
จาก เสินฟง
วันที่ 9/24/2004 3:58:58 PM [IP: ]
หลงเอ๋อกับซินหลัวขึ้นปกซะด้วยสิ อิอิอิอิ..^_^..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 9/24/2004 3:14:24 PM [IP: ]
จาก ในที่สุดความหวังมาม
วันที่ 9/24/2004 9:08:56 AM [IP: ]
แล้วเมื่อไหร่พวกเราจะฟื้นซักทีอยากเป็นพระเอก พอฟื้นแล้วทำให้เราโครตเก่งเลยนะ เอาแบบขนาดเดินยังเขาถล่มเลย ขอร้องๆ
จาก ฟงอวิ๋น
วันที่ 9/24/2004 9:02:42 AM [IP: ]
อย่างลืมผมนะอยากลงในหนังสือ
จาก อู๋หมิง
วันที่ 9/24/2004 8:59:39 AM [IP: ]
แล้วจะจบเล่มไหนเหรออยากรู้
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 9/24/2004 8:58:34 AM [IP: ]
รอมานานแล้วจะรีบไปซื้อด่วนเลย เล่มต่อมาเร็วๆนะ
จาก ปู้จิ้งอวิ๋น
วันที่ 9/23/2004 5:24:27 PM [IP: ]
โอ้พระเจ้าในที่สุดก็มานะครับเนี่ย โอ้นานจริง ๆ
จาก เด็กบ้าตูน
วันที่ 9/23/2004 4:58:22 PM [IP: ]
จริงๆที่ฮ่องกงออกไปถึงไหนแล้ว ไทยเพึ่งถึงแค่เล่ม62แค่เนี้ย แปลให้เร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอ
จาก jop
วันที่ 9/23/2004 3:18:34 PM [IP: ]
อย่าลืมโหวตฟงอวิ๋นด้วยนะคับ
จาก JTP
วันที่ 9/23/2004 3:17:06 PM [IP: ]
อยากให่ออกเร็วกว่านี้คับ(ออกเป็นรายปักษ์ดีกว่านะคับ)
จาก JTP
วันที่ 9/23/2004 4:23:59 AM [IP: ]
หนังสือที่รอคอย
จาก หนูพุก
วันที่ 9/23/2004 4:02:19 AM [IP: ]
รอมาตั่งแต่อายุ 20 ตอนนี้ อายุ 21 แล้ว ตั่งปีนึงแน่ะ ให้รอได้ไงเนี้ย (วันเกิดผม อาทิต์ที่แล้วนี่เอง 555)
จาก ToT...ToR
วันที่ 9/22/2004 10:42:26 PM [IP: ]
เรารอมาตั้งหลายเดือนเลยคับ
จาก JTP
วันที่ 9/22/2004 10:37:48 PM [IP: ]
เรารอตั้งนาน
จาก JTP
วันที่ 9/22/2004 9:58:31 PM [IP: ]
-----/เย่ๆๆ ในที่สุดก้ออกซะที
จาก BoA
วันที่ 9/22/2004 5:16:41 PM [IP: ]
3 เดือนนี่นับเป็นชาติเลยเรอะ เวอร์ไปมั้ง
จาก ต้วนบน
วันที่ 9/22/2004 4:22:15 PM [IP: ]
หลังจากที่รอมา 1 ชาติเต็มๆ ในที่สุดก็ได้ฤกษ์ออกเเล้วเหรอเนี่ย?..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 9/22/2004 2:50:58 PM [IP: ]
คิดว่าไม่มีออกมาให้อ่านกันแล้วซะอีก........ นานมากถึงมากที่สุดเลยก็ว่าได้น่ะครับคุณพี่... หวังว่าคงไม่ต้องให้รอกันนานๆอีกน่ะครับขอบคุณมากครับ
จาก นิรนาม
วันที่ 9/22/2004 1:57:18 PM [IP: ]
ให้รอโครตนานเลย นึกว่าคนแต่งม่องไปแล้ว หรือหมดมุขเขียน
จาก รออยู่
วันที่ 9/22/2004 1:01:53 PM [IP: ]
เราขอต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของฟงอวิ๋นคับ
จาก JTP
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500