BurapatComics

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
 
 
 
การ์ตูนที่ได้รับเสียงเรียกร้องให้บุรพัฒน์ คอมมิคส์ นำมาจัดทำมากที่สุด สำหรับ"ฟงอวิ๋น" ฉบับการ์ตูนนี้เป็นต้นแบบที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนต์ยอดฮิต ต่อมาได้นำไปดัดแปลงเป็นนวนิยาย กำลังภายในตามมาภายหลัง และล่าสุดกับซีรีย์ทางโทรทัศน์ "ฟงอวิ๋น" นั้นเป็นเรื่องราวของคน 2 คนที่มีชีวิตในวัย เด็กที่แสนจะลำเค็ญต้องท่องไปในยุทธ์ภพที่เต็มไปด้วยความโหดร้าย เขาทั้งคู่ จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้าง และจะสามารถผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ หรือไม่ติดตามได้ใน "ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า" หรือ "The Storm Riders" มหากาพย์การ์ตูนชุดยาวสุดมันจากฮ่องกง ได้บนแผงหนังสือทั่วประเทศ รับประกันความมันส์โดย บุรพัฒน์ คอมมิคส์
 
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า : The Storm Riders
Story and Illust by หม่าหย่งเฉิง
ปัจจุบันวางตลาด เล่ม 158 หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
ราคาปกเล่มละ 35 บาท
© 2000 Jonesky (HK) Limited All rights reserved.
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 1
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 2
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 3
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 4
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 5
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 6
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 7
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 8
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 9
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 10
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 11
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 12
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 13
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 14
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 15
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 16
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 17
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 18
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 19
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 20
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 21
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 22
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 23
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 24
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 25
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 26
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 27
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 28
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 29
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 30
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 31
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 32
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 33
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 34
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 35
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 36
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 37
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 38
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 39
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 40
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 41
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 42
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 43
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 44
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 45
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 46
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 47
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 48
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 49
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 50
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 51
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 52
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 53
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 54
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 55
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 56
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 57
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 58
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 59
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 60
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 61
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 62
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 63
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 64
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 65
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 66
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 67
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 68
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 69
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 70
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 71
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 72
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 73
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 74
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 75
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 76
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 77
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 78
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 79
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 80
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 81
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 82
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 83
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 84
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 85
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 86
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 87
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 88
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 89
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 90
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 91
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 92
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 93
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 94
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 95
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 96
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 97
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 98
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 99
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 100
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 101
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 102
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 103
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 104
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 105
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 106
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 107
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 108
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 109
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 110
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 111
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 112
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 113
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 114
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 115
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 116
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 117
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 118
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 119
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 120
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 121
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 122
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 123
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 124
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 125
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 126
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 127
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 128
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 129
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 130
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 131
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 132
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 133
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 134
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 135
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 136
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 137
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 138
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 139
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 140
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 141
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 142
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 143
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 144
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 145
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 146
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 147
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 148
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 149
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 150
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 151
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 152
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 153
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 154
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 155
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 156
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 157
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่มที่ 158

ผลโหวดเดือนนี้ 208 คะแนน
   
   

กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
ชื่อผู้ส่ง
ข้อความ
วันที่ 12/27/2010 3:27:23 AM [IP: 125.24.212.45]
104 หายไปไหน ไม่เหงออกเลย
จาก - -a
วันที่ 5/25/2007 11:50:35 AM [IP: 125.25.88.110]
รับเมื่อไรฟงอวิ๋นจะถึงภาคปัจจุบันสักที และเล่ม 68 เมื่อไรจะออกนานแล้วนะครับ จาก ฟูงิ
จาก ขี่พายุทะลุฟ้า
วันที่ 5/18/2005 10:48:49 AM [IP: ]
เมื่อไรฟงอวิ๋นจะถึงภาคปัจจุบันสักที และเล่ม 68 เมื่อไรจะออกนานแล้วนะครับ
จาก ฟูงิ
วันที่ 2/25/2005 9:01:09 PM [IP: ]
ดีครับทุกคน เราอ่านฟงหวิ๋นทุกเล่มที่เท่าที่ออกมาอะมะรู้เรื่องราวล่วงหน้า คุนBOA ก่าคุนต้วนล่างเปงแฟนพันแท้ได้เลยนะ เราชอบหวายคงนะ เคล็ดวิชาหลอมเหล็ก นำไฟด้วยไฟ กลืนสวรรค์ด้วยไฟ อิอิ อยากถามคุนทั้งสองว่า แล้วพี่ชายห้องเต้ที่เปงแฝดกานอะจาออกมาไหม แล้วก็ลูกเค้าด้วยนะที่ปาลองก่าเจ้าสุกรตอนที่ห้องเต้ไปหาพี่ชายห้องตี้กำจัดต้วยล่างอะ บอกทีครับอย่างง นะ อิอิ
จาก บาส
วันที่ 10/26/2004 3:24:20 PM [IP: ]
สำหรับเพื่อน ๆ จากเว็บบูรพัตน์ ผมได้ทำเว็บเกี่ยวกับ " ฟงอวิ๋น " ล้วน ๆ รวมรูปภาพตั้งแต่ ภาค 1-2 รวมถึงภาคนิยาย และรูปดาบสวย ๆ ภาพหน้าปกฉบับฮ่องกง รวบรวมไว้พร้อมเว็บบอร์ด สำหรับผู้ที่รักชอบ " ฟงอวิ๋น " เชิญแ.ไปดูได้ที่ http://www.comicsbb.com
จาก มารBoorapa
วันที่ 10/14/2004 3:01:11 PM [IP: ]
ทำไมเล่ม63ออกช้าจัง
จาก ดัง
วันที่ 10/14/2004 2:33:40 PM [IP: ]
เล่ม63ออกวางเมื่อไร
จาก เนียฟง
วันที่ 10/14/2004 2:33:38 PM [IP: ]
เล่ม63ออกวางเมื่อไร
จาก เนียฟง
วันที่ 10/5/2004 10:22:33 PM [IP: ]
ผมก็อยากรู้เว็บเกี่ยวกับฟงอวิ๋นบอกหน่อยดิ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/5/2004 10:39:03 AM [IP: ]
ออกซักะที่รอนานมากกกกกก
จาก อี้คง
วันที่ 10/2/2004 10:57:34 PM [IP: ]
เนื้อเรื่องเล่น 62 เป็นไงบ้างอ่ะ ช่วยเล่าแบบย่อให้อ่านหน่อย หรือ แนะนำเว็บที่ทำเรื่องย่อของ ฟงอวิ๋น ให้หน่อยจิ แบบว่าทนไม่ไหวแล้ว d>_
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 10/2/2004 4:14:41 PM [IP: ]
ทํา"มไม่มีเรื่องหอยกับมังกร
จาก หอยโข่ง
วันที่ 10/2/2004 4:10:40 PM [IP: ]
เรืองสุดยอดห่วยมาก.........
จาก เอก
วันที่ 10/2/2004 4:06:48 PM [IP: ]
เรื่องฟงอวิ๋นพระเอกหล่อจัง
จาก วิน กับ มิ้น
วันที่ 10/2/2004 4:03:13 PM [IP: ]
อีกกี่เล่มถึงจะจบ
จาก .
วันที่ 10/1/2004 7:03:34 PM [IP: ]
พวกคุณBoAคุณต้วนล่างพึ้งจะมาเหรอ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 10/1/2004 5:44:02 PM [IP: ]
เล่น 62 กว่าจะออกรอจนแก่แล้วเนี่ย....เซง
จาก เทพบุรษไร้เทียมทาน
วันที่ 10/1/2004 8:29:23 AM [IP: ]
ถึงคุณ ศิลป์-จีน เวปนี้เป็นเวปใหม่ ผมไม่แน่ใจว่าเวปนี้จะมีให้ดูอีกป่าวเพราะเดี๋ยวโดนสั่งปิดแบบ เวปเก่าที่อ.หม่าสั่งไปแล้ว ถ้า ยังไงถ้าอยากรู้ก็ถามผมได้ครับ ผมจะตอบเอาเท่าที่ผมเข้าใจครับ เพราะมันเป็นภาษาจีนครับ
จาก zingzing
วันที่ 10/1/2004 8:17:39 AM [IP: ]
แล้วที่ผมถามว่าไงอ่ะครับ คุณ BoA
จาก zingzing
วันที่ 9/30/2004 10:43:15 PM [IP: ]
----/ข่าวด่วนค่ะ ข่าวด่วนๆ สมาชิกเวปบอร์ดฟงอวิ๋น โดยเฉพาะคุณJTP คุณต้วนล่าง เรารุ้แล้วค่ะว่าหยุนหลิงหายไปไหนค่ะ รีบไปที่บอร์ดด่วนค่ะ
จาก BoA
วันที่ 9/29/2004 9:59:09 PM [IP: ]
----/เอาอย่างงี้ละกัน ใครอยากรู้เรื่องฟงอวิ๋นล่วงหน้าอ่ะ แอดเมลล์เราเลย (ขี้เกียดแอดเมลล์คนอื่นแล้ว) tanyatip@.
จาก BoA
วันที่ 9/29/2004 9:18:15 PM [IP: ]
ถึงคุณ zingzing ว่าแต่คุณ ดูจากที่ไหนหรอครับ ถ้าได้ช่วยบอกผมด้วยนะครับ ช่วยติดต่อทางเมลล์ยิ่งดีครับ ขอบคุณมากครับ ทำน meteor_class@.
จาก ศิลป์-จีน
วันที่ 9/29/2004 8:59:59 AM [IP: ]
เพราะอ่านภาษาจีนไม่ออก ครับ
จาก zingzing
วันที่ 9/29/2004 8:55:51 AM [IP: ]
เรียนถามคุณต้วนล่าง คุณBoA และผู้รู้ เนี่ยฟงได้ธาตุมังกรได้ไงครับเพราะเท่าที่ดูแล้วไม่น่าจะได้จากพั่วจินนะครับเท่าที่ดูเพราะตอนที่หมอเทวดาช่วยออกมาจากก้อนน้ำแข็งนั่นเนี่ยฟงไม่ยอมฟื้นเลย ต้องดื่มเลือดเต่ามังกรอ่ะ ธาตุมังกรของพั่วจินน่าจะตกอยู่กะต้วนล่างมากกว่าจากอวิ๋นก็นิดเดียว แต่ที่ดูเก่งน่าจะมาจากเลือดเต่ามังกรมากว่าอ่ะ และที่น่าสงสัยก็คือในฉาก ท้ายๆภาค 3 นั่น ที่เนี่ยฟงสู้กะอี้ฟงจนได้รับบาดเจ็บนั่น ผมเห็นอี้ฟงได้มอบธาตุมังกรให้กะเนี่ยฟงอ่ะครับซึ่งมันก็งงอยู่ว่ามันยังไงกันแน่ ยังไงช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าผมอาจจะเข้าใจไรผิดยังไง ขอบคุณมากครับ
จาก zingzing
วันที่ 9/29/2004 8:46:19 AM [IP: ]
หวัดดีครับทุกคนไม่เจอกันตั้งนาน ดีใจด้วยที่เล่ม 62 ออกมาแล้ว
จาก zingzing
วันที่ 9/28/2004 2:01:21 PM [IP: ]
สุดท้ายวิเวอร์พูลก็กลับมาเย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จาก
วันที่ 9/27/2004 9:19:50 PM [IP: ]
ล่าสุดสเปอปีกหักไปแล้วคับ
จาก xxx เดกแมนยู
วันที่ 9/27/2004 2:49:04 AM [IP: ]
ความเห็นข้างล่างขี้โม้ครับ
จาก ขี้โม้
วันที่ 9/26/2004 10:26:34 PM [IP: ]
จะบอกไรให้คับ .นเฉิน คับที่เป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากในภาค 3 ส่วนอี้ฟงน่ะ เป็นตัวร้ายที่สุดในภาค 4คับรู้สึกว่า ภาค 4นี่ อี้ฟง ปู้เทียน นี้จะมีลูกกันแล้วน่ะคับ แล้วลูกของปู้เทียน นี้ก็จะเป็น เป็นสหายของลูกของอี้ฟง คล้า้ยๆ ฟงอวิ๋น น่ะคับแต่ว่า ลูกของอี้ฟง กับปู้เทียน จะเจอกับ ศัตรูตัวที่เก่งที่สุด คือ มันเป็นลูกของ เทพยุทย์ น่ะคับ มันส์มากดูไปเรื่อยๆๆน่ะ
จาก NOP
วันที่ 9/25/2004 11:48:40 AM [IP: ]
มันจะออกจริง ๆ เล่ม62 หรือเปล่า พี่ เล่นตัวจังแรกๆออกเร็ว......จัง แต่วันนี้สเปอร์ จะถล่ม ผี 3-0 ว่ะ
จาก เเฟนสเปอร์
วันที่ 9/24/2004 8:04:56 PM [IP: ]
ไม่ชอบเลยหลงเอ๋อเก่งเร็วเกินเก่งสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเก่งจิงๆ
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 9/24/2004 4:22:48 PM [IP: ]
ยังไม่เห็นวางแผงเลย ลงปกโชว์ลดกระแสโดนโวยหรือเปล่าครับ
จาก มาร Boorapa
วันที่ 9/24/2004 2:04:19 PM [IP: ]
----/หลงเอ๋อ กะ เลี่ยนซินหลัวยังไงล่ะคะ จำไม่ได้แล้วหรอ (สงสัยจะรอนานจนลืม)
จาก BoA
วันที่ 9/24/2004 12:31:55 PM [IP: ]
เย้ ในที่สุดฟงอวิ๋น 62 ออกแล้วแต่หน้าปกใครอ่ะ ช่วยบอกที
จาก
วันที่ 9/22/2004 1:15:51 PM [IP: ]
เล่นตัวจิงๆๆกว่าจะออก
จาก พานทองเก้
วันที่ 9/22/2004 11:27:22 AM [IP: ]
เล่ม 62 ออกเดือนต.ค. นี้แน่นอนครับ
จาก บ.ก.เกียนยู
วันที่ 9/22/2004 9:41:15 AM [IP: ]
เมื่อไหร่จะได้อ่านเล่มต่อไปล่ะเนี่ยรอเป็นเดือนแล้วน่ะเนี่ยฮู่บ่ เซ็งเลย
จาก virus
วันที่ 9/17/2004 12:44:37 AM [IP: ]
โปรโมท web อะไรอยู่ได้ ที่ตรงนี้เขาให้สำหรับสาวกฟงอวิ๋นนะ
จาก 3 smiles
วันที่ 9/16/2004 3:16:52 PM [IP: ]
ออกเร็วๆหน่อยได้โปรด
จาก เฮาหนาน
วันที่ 9/16/2004 9:46:30 AM [IP: ]
เวรจริงๆทำไมมันถึงออกเยอะจังเฟ้ย
จาก กุล
วันที่ 9/16/2004 9:46:21 AM [IP: ]
เวรจริงๆทำไมมันถึงออกเยอะจังเฟ้ย
จาก กุล
วันที่ 9/15/2004 1:33:49 PM [IP: ]
อดใจรอสักนิด ได้อ่านแน่ ๆ ไม่เกินเดือนนี้
จาก เทพพยากรณ์
วันที่ 9/15/2004 9:36:39 AM [IP: ]
มันเยอะเหลือเกินอ่านแทบไม่ทันสุดๆขยันเขียนจิงๆคนเขียน
จาก เทพบรรเจิด!
วันที่ 9/14/2004 7:09:29 PM [IP: ]
คูณฟงอวิ๋นในเวบมีจิงลึเป่รามีเนื้อเรื้องป้ะ
จาก ผู้ไม้รู้
วันที่ 9/14/2004 7:05:35 PM [IP: ]
วันพรุ่งนี้พากเหนืออากาดดีฟงอวิ๋นเล่ม62ออกซัว
จาก เทพพยากรฌ์<อากาศ>
วันที่ 9/14/2004 6:57:36 PM [IP: ]
ขี้โม้เบ่เบ้
จาก ไม่ได้โม้
วันที่ 9/14/2004 6:53:11 PM [IP: ]
ออกแน่ตูกัดเหลียง
จาก เทพขี้โม้
วันที่ 9/14/2004 6:50:15 PM [IP: ]
ไช๊แล่วเดือนนี่ออกชั่ว
จาก เทพพยากรณ์ 3
วันที่ 9/14/2004 6:46:27 PM [IP: ]
จิงจิ๊งนะออกจิงจิ๊ง
จาก เทพพยากรณ์2
วันที่ 9/14/2004 6:28:10 PM [IP: ]
ให้มันจริงเถอะนะ
จาก จูกัดเหลียง
วันที่ 9/14/2004 9:09:34 AM [IP: ]
ออกแน่ ๆ งวดวันที่16นี้ 62
จาก เทพพยากรณ์
วันที่ 9/14/2004 2:22:00 AM [IP: ]
ถ้าฟงอวิ๋นไม่ออกขายอีก คนติดตามอ่านคงรู้สึกผิดหวังมากอ่านมาตั้ง...61...เล่มแล้ว...ออกไวไวเถอะสาธุ้.............................
จาก ผู้ติดตาม
วันที่ 9/13/2004 5:29:58 PM [IP: ]
นานแล้วนะครับเนี่ย
จาก เด็กบ้าตูน
วันที่ 9/13/2004 11:54:06 AM [IP: ]
อยากได้ผู้ช่วยคนใหม่มั๊ยครับ เพราะเล่มที่ 62 ยังไม่ออก อยากจะช่วย
จาก คลั่งฟงอวิ๋น
วันที่ 9/13/2004 1:51:41 AM [IP: ]
ไม่อยากได้ตังค์ใช้หรือไง?ถึงไม่พิมพ์ขายซักที
จาก ToT...ToR
วันที่ 9/12/2004 8:04:11 PM [IP: ]
ทำไมเล่ม62ออกช้าจังเป็นปีเป็นชาติแล้ว
จาก หวายคง
วันที่ 9/12/2004 8:03:02 PM [IP: ]
พูดได้ดีนี้คุณ...........
จาก ........?????
วันที่ 9/12/2004 7:51:04 PM [IP: ]
ผมว่านะที่ไม่ออก เพราะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธ์ครับ เพราะเค้าไม่ได้ ทำสัญญาในการซื้อ ภาค 3 ครับ ส่วน 3เล่มที่ออก มานี้ ผม ว่าเป็นโปรโมชั่นในสัญญาภาค2มากกว่าครับเพื่อเป็นการโฆษณาให้คนติดตาม ครับ
จาก .....
วันที่ 9/11/2004 12:23:11 PM [IP: ]
อยากให้ผู้ว่าคนใหม่ช่วยรีบไปบอกกับทางสำนักพิมพ์ว่า"ช่วยรีบผลิตฟงอวิ๋นเล่ม 62ให้เร็วหน่อยคนรอทนไม่ได้"
จาก เซียนกระบี่
วันที่ 9/10/2004 1:18:53 AM [IP: ]
รอจนเปลี่ยนผู้ว่า ก.ท.ม. ไปแล้ว ฟงอวิ๋น ยังไม่ออกเล่มใหม่เลย เฮ้อ...
จาก ToT...ToR
วันที่ 9/7/2004 11:43:52 PM [IP: ]
มีอะไร ให้ ช่วยก็บอกแล้ว กัน
จาก บุตรแห่งทิศบูรพา
วันที่ 9/7/2004 7:43:27 PM [IP: ]
รอฟงอวิ๋นออกจากน้ำแข็งค่อยออกเหรอ
จาก เทพหมั่นโถ - บุตรชายพั่วจิน
วันที่ 9/7/2004 3:46:44 PM [IP: ]
ข้อให้แก้ปัญหาได้เร็วๆน่ะเราจะรอ
จาก gut
วันที่ 9/7/2004 12:18:26 PM [IP: ]
ออกมาเถอะพวกเราให้อภัยแล้ว
จาก sol bad guy
วันที่ 9/7/2004 12:06:26 PM [IP: ]
เมื่อไหลจะออกเล่ม62นานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
จาก J
วันที่ 9/6/2004 10:12:37 PM [IP: ]
ดูท่าฟงอวิ๋นจะออกปีหน้าแน่ๆเลย
จาก JTP
วันที่ 9/6/2004 9:29:25 PM [IP: ]
เสินฟงจะพบกับความพ่ายแพ้ ในยกแรกพร้อมกับดาบยักษ์จะถูกทำลาย ในยกที่2เสินฟงจึงใช้สะท้านเดียวดายต่อสู้ เมื่อหลงเอ๋อเห็นดาบสะท้านเดียวดายจึงตกใจ และทำให้พลาดท่าพ่ายในยกที่2 ผลการประลองจึงจบที่เสมอ จึงไม่มีใครเสียพนัน
จาก เทพพยากรณ์
วันที่ 9/6/2004 6:06:27 PM [IP: ]
พี่ครับกรุณาช่วยออกเล่น 62 มาเร็วๆหน่อยนะครับรอจะขาดใจอยู่แล้วนี่จะเข้าเดือนที่ 3 แล้วยังไม่มีวี่แววเยยผมรู้ว่าพวกพี่ทีมงานๆเยอะัแต่ก็ไม่ควรทิ้งงานเขียนเรื่องนี้นะครับแต่ใจผมนะถ้าพี่พร้อมก็น่าจะออกควบ 62 - 63 เลยนะคับเพราะอยากอ่านมาก
จาก NeO
วันที่ 9/6/2004 6:04:32 PM [IP: ]
เมื่อไรเล่ม62จะออกสักทีครับรอนานจนลืมเนื้อเรื่องแล้ว
จาก TTT
วันที่ 9/6/2004 3:41:43 AM [IP: ]
เข้ามากี่วันๆ ก็ยังไม่เห็นปกเล่ม62จะโผล่หัวมาให้เห็นหน้าซักที
จาก ToT...ToR
วันที่ 9/3/2004 2:33:43 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จะจบ. อ่านมาตั้งหลายเล่มแล้วเนี้ยยาวจริง ๆ ตกลงมันมีกี่ภาคกันแน่
จาก หมูอ้วน
วันที่ 9/2/2004 2:44:50 PM [IP: ]
ผมว่าการที่เล่ม 62 ออกช้าอาจเนื่องมาจากตัวผู้เขียนเองมากกว่าเพราะผู้เขียนไม่ได้แต่งเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวแต่ยังมีอีกหลายผลงานที่ผู้แต่งได้เขียนอยู่ในขณะปัจจุบันและการที่ผู้แต่งจะต้องเสนอผลงานแต่ละชิ้นในงานทุกชิ้นจะต้องมีสำรองงานไว้เสมอดังนั้นผมอยากให้อดใจรอจะดีกว่าเพราะงานเขียนที่มีคุณภาพจะต้องมาจากการจินตนาการที่อาจใช้ระยะเวลาแต่ผมเชื่อว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนครับ
จาก
วันที่ 9/2/2004 8:23:23 AM [IP: ]
ผมว่าที่เล่ามาทั้งหมดคงเป็นเพียงการจินตนาการของคนที่รออ่านเล่ม 22 เท่านั้นเพราะแนวการเขียนของอาจารย์หม่าจะไม่ค่อยชัดเจนมากนักและแนวทางการเขียนก็ยากที่จะคาดเดาถูกศึกการประลองระหว่างเซียนกระบี่กับลูกชายของต้วนล่างยังมีลักษณะคลุมเครือเนื่องจากอาจารย์หม่าเชื่อมโยงระหว่างพันธสัญญาระหว่างอี้ฟงกับนักการพนันเพื่อลวงให้คนอ่านคิดว่าเสินฟงไม่น่าที่จะแพ้เนื่องจากมีชีวิตของลูกชายเนี่ยฟงเป็นเดิมพันและอาจเป็นตัวเอกที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 9/1/2004 6:58:21 PM [IP: ]
ช้ามากครับสงสัยคัดลายมืออยู่
จาก เบื่อการรอคอย
วันที่ 9/1/2004 10:03:40 AM [IP: ]
อยากรู้ว่าวิชาดรรชนีสามวิเศษของสงป้าจะกลับมามั้ย
จาก เนี่ยอิง
วันที่ 8/31/2004 10:41:04 AM [IP: ]
ฟงอวิน โดนแบน 3 นัดหรือเปล่าพี่ มันช้าจัง............
จาก แฟนสเปอร์
วันที่ 8/30/2004 11:16:03 PM [IP: ]
โอ๊ะ โอะ โอ๊ะ โอ้ย ตกลงหลุมรักเทอ อีก แล้ว
จาก zingzing
วันที่ 8/30/2004 11:01:06 PM [IP: ]
ตามที่คุณต้วนล่าง เคยบอกว่า หลงเอ๋อแพ้เพราะความประมาทนั้นก็จริงอ่ะครับเพราะผมได้เห็นแล้วว่าขณะที่สู้กะเสินฟงนั้นหลงเอ๋อนั้นเคลื่อนไหวน้อยมากครับเมื่อเทียบกับเสินฟง อาจเพราะเค้าประมาทจิงๆครับเลยโดนคมดาบสะท้านเดียวดายเข้า ที่แขนครับ และคู่นี้อู๋หมิงก็ได้ซุ่มดูอยู่ด้วยครับซึ่งที่สงสัยว่าหลงเอ๋อกะอู๋หมิงใครชนะนั้นจากที่สังเกตดูแล้วไม่น่าจะมีการต่อสู้ครับเพราะอู๋หมิงไม่คิดจะสู้ด้วยครับ ขอให้ใจเย็นๆรอนะครับ ส่วนเนี่ยฟงซึ่งเป็นคนดี(ดีเกินไป) น่าสงสารมากครับซึ่งโดนอี้ฟงฟาดดาบเต็มหน้าอกเลยครับ bad กำลัง 2 เลย ที่พิมมานี้ก็ให้อ่านแก้เซ็งครับเพราะผมตอนนี้ก็รอไม่ไว้แล้วเลยขอระบายหน่อยอย่าว่ากันนะครับ
จาก zingzing
วันที่ 8/30/2004 10:42:47 PM [IP: ]
ไม่ว่าตอนนี้ฟงอวิ๋นที่ใดบนโลกนี้ที่มันช่างกว้างใหญ่ และฉันยังคงต้องรออีกนานเท่าไร กว่าจะพบฟงอวิ๋นที่รออยู่คู่แท้ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาคนนี้ไม่ให้ต้องเหงาอีกต่อไป อีกต่อไป
จาก zingzing
วันที่ 8/30/2004 9:46:34 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จาออกซักที ติดปัญหาอะไรหรือเปล่า ออกมาชี้เเจ้งบ้างก็ดีนะครับ ปกติก็ออกไม่เป็นเวลาอยู่เเล้ว เเล้วนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยจา2เดือนเเล้วนะ จาพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็มาบอกให้รู้เรื่องกันไป...เฮ้อ
จาก zhou
วันที่ 8/29/2004 12:14:56 PM [IP: ]
เมื่อไหร่จะออก
จาก 555
วันที่ 8/29/2004 10:52:10 AM [IP: ]
ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้ดูภาพมาแล้วล่ะสวยๆทั้งนั้นเลย แค่ไม่ได้ดูตอนที่เจี๋ยซินตายเท่านั้นเองเสียดาย หาไม่เจอๆแต่ตอน10ยอดยุทธ์
จาก zingzing
วันที่ 8/29/2004 2:03:22 AM [IP: ]
ถ้าไมได้ซื้อ ลิขสิทธิ ภาค 3 มา ทำไมออกมาให้ดูตั้ง2-3 เล่มได้ ผมว่า ทางบูรพัฒน์ น่าจะซื้อมาแล้วหละครับ เพราะ ท้ายเล่มก็มีบอกเอาไว้ว่าจดทะเบียน ลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วครับ สำนักพิมพ์ใหญ่ๆอย่างนี้ ผมว่าคงไม่ทำการละเมิดหรอก แต่ถ้าละเมิดจริงสงสัยต้องโดนปรับแน่ๆ เพราะได้ข่าวว่าการ์ตูน ทางฮ่องกงเคี้ยวเรือง กฎ.ยมาก ดูอย่างเวบ ฟงอวิ๋นโดนสั่งปิดไปเยอะเลย เมื่อก่อนยังพอได้ดูบ้างเดี๋ยวนี้แทบไม่เหลือเลย น่าจะเป็นแบบเมื่อก่อนตอนที่เรายังเด็กๆ จะมีหนังสือการ์ตูน(ญี่ปุ่น) อย่างThe Talent พวกนี้ละเมิดเห็นๆเลย ตอนหลังๆ ที่พวก Boom,C-Kids ออกมานั้นแหละ พวกรวมเล่มเถื่อนๆโดนสั่งปิดไปเป็นแถบๆ ผมว่าน่าจะเป็นพวกคนแปล ไปพักร้อนหรือไม่สบายมากกว่า หรือไม่ก็ลาออกไปแล้ว แต่คงไช่เพราะการ์ตูนฮ่องกงเรื่องอื่นของ บูรพัฒน์ ก็ยังวางแผงกันตูม แต่ผมก็ยังหวังว่าสักวัน เล่ม 62 จะออกมาใหไรได้อ่านกัน(ไม่รู้จะไปอ่านจากไหน ไม่มีปัญญาไปเมืองนอกครับ ไปซื้อไม่ได้)
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/29/2004 12:10:44 AM [IP: ]
จากที่ฟงอวิ๋น62ไม่ออกซะทีเนี่ยผมได้คุยกะคนขายการ์ตูนซึ่งเค้าขายมานานแล้วๆร้านเค้าก็ขายการ์ตูนทุกประเภท ซึ่งผมถามเค้าเกี่ยวกับฟงอวิ๋นอ่ะ เค้าบอกว่าอาจเป็นมาจากเรื่องลิขสิทธ์ในภาค3หรือไม่ก็ที่คนแปลอ่ะซึ่งไม่รู้เค้ามั่วอ่ะป่าวนะ
จาก zingzing
วันที่ 8/28/2004 7:34:25 PM [IP: ]
ไปฮองกงมาซื้องหนังสือฟงอวิ๋นใหม่มาเนี่ยฟงได้ดาบดืมหิมะเล่มใหม่
จาก ฟง
วันที่ 8/28/2004 4:40:38 AM [IP: ]
ไม่ได้อ่านเล่มใหม่มาเกือบๆ2เดือนแล้ว ช่วยแจ้ง บ.ก. ด้วยครับ จะขายไม่ขาย เจ๊งแล้วหรือเปล่าก็ว่ากันไป ทำไมไม่ขายเป็นรายเดือน เอาเวลาแน่นอนเลยล่ะครับ บางเล่มออก.งกัน 7 วัน 10 วันบ้างหละ มาคราวนี้ เกือบ 2 เดือนแล้วครับท่าน
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/26/2004 2:26:09 PM [IP: ]
การ์ตูนเรื่อง ฟง อวิ๋น จะมีกี่เล่มจบ(เเบบบริบูรณ์)นะใครรู้ช่วยบอกทีนะคะ.
จาก มารนพเก้า
วันที่ 8/26/2004 11:44:09 AM [IP: ]
ฟงอวิ๋นเล่ม62สงสัยกลายเป็นธาตุมังกรอีกเม็ดที่หายไป รอนานจริงๆ....เซ้ง....เซ็ง
จาก ผู้ติดตาม
วันที่ 8/26/2004 11:32:12 AM [IP: ]
จาก
วันที่ 8/25/2004 2:10:51 PM [IP: ]
สงสัยถูกแช่น้ำแข็งจริงๆด้วยเงียบไปเลยยังงี้ถ้ากลับมาก็ขอมาทีเดียว3 เล่มได้ไหม อ่ะ
จาก zingzing
วันที่ 8/23/2004 8:15:19 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋น นี่ต่อไปมีวิชาที่ฝึกแล้วมีแสตนด์เป็นเอเลี่ยนด้วยเหรอ ?
จาก 3 smiles
วันที่ 8/23/2004 2:06:22 PM [IP: ]
ผมมีอยู่เวปหนึ่งที่ยังพอดูได้แต่ไม่มากพอครับ คิดว่า ทุกคนคงได้ดูหมดแล้ว
จาก zingzing
วันที่ 8/23/2004 1:18:24 PM [IP: ]
ผมว่าฟงหวินคงเก็บตัวยู่ในยุทธภพแน่เลย แต่หวังว่าคงจะยังไม่โดนแช่อยู่ในน้ำแข็งนะ เพราะส่วนใหญ่ที่ภูกแช่อยู่ก็มักจะ 10-30 ปีกว่าจะหลุดออกมาได้ ใครก็ได้ช่วยปลดปล่อยฟงหวินที
จาก Jua
วันที่ 8/23/2004 10:56:38 AM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่ม62จะออกเนี่ย รอจนแก่แล้วโอยยย
จาก ป้าของอู๋หมิง
วันที่ 8/22/2004 7:41:59 PM [IP: ]
พุธโธ่ คุ้น ไอเวบพวกนี้มันถูกอาจารย์หม่าหยงเฉินสั่งปิดไปตั้งชาติหนึ่งเเล้วคับ สงสัยจะไปล่วงละเมิอลิขสิทธิ์ของอาจานเเกหล่ะมั้ง..คับ
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/22/2004 11:31:11 AM [IP: ]
ไม่ทราบว่า www.leidongman.com เป็นอะไรไปครับ แต่ก่อนผมก็อ่านฟงอวิ๋นในเว็ปนี้ประจำแต่ตอนนี้เจ้งไปแล้ว แล้วก็ www.comicsworld.com ก็เหมือนกันแต่ก่อนก็ยังเปิดอ่านได้แต่ตอนนี้ อ่านไม่ได้แล้ว ใครมี เว็ป ที่อ่านฟงอวินได้บ้าง ขอความกรุณาหน่อยครับ ว่าจะรออ่านเล่ม ที่ 62 ก็ออกช้ามาก รอมาตั้งนานมากแล้ว
จาก คนบ้าฟงอวิ๋น
วันที่ 8/22/2004 8:44:09 AM [IP: ]
จะบอกไรให้คับ .นเฉิน คับที่เป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากในภาค 3 ส่วนอี้ฟงน่ะ เป็นตัวร้ายที่สุดในภาค 4คับรู้สึกว่า ภาค 4นี่ อี้ฟง ปู้เทียน นี้จะมีลูกกันแล้วน่ะคับ แล้วลูกของปู้เทียน นี้ก็จะเป็น เป็นสหายของลูกของอี้ฟง คลา้ยๆ ฟงอวิ๋น น่ะคับแต่ว่า ลูกของอี้ฟง กับปู้เทียน จะเจอกับ ศัตรูตัวที่เก่งที่สุด คือ มันเป็นลูกของ เทพยุทย์ น่ะคับ มันส์มากดูไปเรื่อยๆๆน่ะ
จาก นภ
วันที่ 8/21/2004 9:47:57 PM [IP: ]
ภาคนี้.นเฉินจะตายไหม ถ้าตาย ตายอย่างไร?
จาก 3 smiles
วันที่ 8/21/2004 6:43:59 PM [IP: ]
ไม่ใช่หยุนหลิงแน่นอนครับชราขนาดนั้น
จาก zingzing
วันที่ 8/21/2004 3:04:05 PM [IP: ]
ไม่หรอก มันบังเอิญมากกว่า...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/21/2004 1:11:48 PM [IP: ]
----/แต่กระบี่ที่ใช้แทงอู๋หมิง มันก้อหักไปแร้วนี่นา ((ใช้กระบี่ที่หักไปแร้วแทงอู๋หมิง)) ก้อถือว่ายังรู้คุณของอู๋หมิงอยู่บ้าง ไม่งั้นคงเอากระบี่จิงๆแทงตายไปแร้วล่ะ
จาก BoA
วันที่ 8/21/2004 2:29:30 AM [IP: ]
อยู่ดีๆ ทำไม.นเฉิน ถึงได้ทำตัว เล วร้ายอีกแระ น่าเบื่อ พวกไม่รู้คุณคน
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/20/2004 10:28:13 PM [IP: ]
เจ้าสุกรเป็นคนตีดาบอาบหิมะให้เนี่ยฟง เเล้ว.นเฉินถูกม่ออิ้งสงช่วยชีวิตไว้คับ เเล้วยังทำร้าบอู๋หมิงอีกด้วยคับ ใช้กระบี่เเทงเลย!!!!
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/20/2004 2:33:43 PM [IP: ]
ถามคุณ BoA ดาบดื่มหิมะจะกลับมาได้ยังไงและ.นเฉินไปอยู่ไหนทำไมพึ่ง โผล่หัวมา
จาก sasa
วันที่ 8/19/2004 9:02:20 PM [IP: ]
----/ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ปู้เทียนค่ะ เปนแค่ตัวประกอบค่ะ ((หน้าคล้ายๆกันอ่ะ ตอนแรกเรายังนึกว่าเปนปู้เทียนเรย))
จาก BoA
วันที่ 8/19/2004 12:58:32 PM [IP: ]
เล่ม 62 ขะขายหรือเปล่าครับ
จาก zxcv
วันที่ 8/19/2004 11:26:25 AM [IP: ]
กะจะฟาดให้ถึง 100 เล่มเลยนะเนี๊ย
จาก โอม..ku
วันที่ 8/19/2004 3:55:59 AM [IP: ]
สงสัยจะเป็น หยุนหลิง อ่ะป่าวคุณ zingzing แต่พอขวางแล้ว ซัดฝ่ามือกันแป๊บนึง ปู้เทียนโดนแหวกไส้ทำตือฮวนเลย โอ...สยดสยอง
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/18/2004 3:40:55 PM [IP: ]
ถามคุณต้วนล่างกะBoA ว่า หญิงชราที่อี้ฟงอุ้มไปฝั่งอ่ะที่โดนฆ่าอ่ะ คือ ใครหรอ และเห็นมีปู้เทียน(หรือใครก็ไม่รู้ที่หน้าเหมือนปู้เทียน)มาขว้างทางเอาไว้ด้วยอ่ะมันเรื่องไรกันหรอ
จาก zingzing
วันที่ 8/18/2004 12:21:25 PM [IP: ]
เทพยุทธเป็นใครทำไมถูกแช่แข็งไว้ เทพยุทธ เป็นลูกของนางคันนิกาในหอนางโลม .นผิง ที่ประวัติของเทพยุทธไม่เปิดเผยเพราะสงสารเทพยุทธที่จะต้องถูกจอมยุทธทั่วหล้าล้อว่า ไอ่ลูก...........เซ็นเซอร์..........น่าสงสารไหมหละ ที่ถูกแค่น้ำแข็งข่วนตายก็เพราะว่าสะเทือนใจที่ตนเองถูกขังในก้อนน้ำแข็ง แบบระลึกถึงความหลังครับ
จาก หม่าหย่งเฉิน
วันที่ 8/18/2004 12:15:00 PM [IP: ]
เดี๋ยวปู้จิ้งอวิ๋น ถูกอี้ฟง ตัดหูขาดครับแล้วหมอเทวดาต่อหูให้เป็นหูกิเลนครับสามารถได้ยินคนประลองยุทธกันในระยะไกลได้ แล้วเนี่ยฟงถูกอี้ฟงลูกชายตนเองซัดเข็มพิษของเซียะซินหนานที่ต้นขาซ้ายครับ หมอเทวดาก็ต่อขาให้แต่ไม่ใช่ขากิเลนเป็นขาเต่ามังกรสินอู่ จึงทำให้เนี่ยฟง ใช้วิชาตัวเบาได้ช้าลงเพราะเนื่องจากเป็นขาเต่าครับ ทำไมอี้ฟงถึงเก่งหรือครับ เพราะถึงแม้เจี๋ยซินจะกินธาตุมังกรแต่ก็พ่ายอี้ฟงเพราะอี๋ฟงกิน ดีงู มาเหมือนกัน 555 แล้วกับคำถามที่ว่าทำไมต้องแขนขาดกันบ่อยคำตอบก็คือ ขี้เกียจวาดแขนอีกข้างมั้ง 555 ส่วนที่เล่มที่ 62 ยังไม่ออก สงสัยจะเป็นช่วง "งดฟงอวิ๋นเข้าพรรษา" ใครที่ยังไม่ได้อ่านก็ถือว่าทำบุญเด้อครับ
จาก หม่าหย่งเฉิน
วันที่ 8/16/2004 7:54:15 PM [IP: ]
มาาาาน ว่าแต่ไอ้แก่ปู้จิ้งอว๋นกะไอ้แก่เนี่ยฟงหายหัวไปไหนล่ะเนี่ยไม่ออกมานานแล้วนะเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น"อี้เสิน...."ดีกว่านะเนี่ย
จาก หม่อหยองฉิง
วันที่ 8/16/2004 7:49:17 PM [IP: ]
เล่มที่ 62 สิ้นเดือนนี้มีทีท่าจะออกหรือเปล่าเนี้ยถ้าจำไม่ผิดจะครบ 2 เดือนแล้วนะอย่างน้อยๆ ก็น่าจะโชว์น่าปกใน WEB บ้างก็ยังดีพอให้มีความหวังว่ายังพิมพ์ขายอยู่ จะดีมั้ยครับท่านจอมยุทธเย็บทั้งหลาย
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 8/16/2004 2:21:00 PM [IP: ]
เซียะซินหนานทรยศจ้าวลัทธิจันครามครับ จ้าวลัทธิจันครามแขนขาดด้วยครับตามแบบฉบับอ.หม่า
จาก zingzing
วันที่ 8/16/2004 8:38:14 AM [IP: ]
สุดท้ายพวกลัทธิจันทรครามเป็นยังไงเหรอครับ เซียะซินหนาน กับจ้าวลัทธิ เป็นไงต่อไป ได้ไปสู้กับเซียนกระบี่มั้ย ??
จาก 99
วันที่ 8/16/2004 2:33:41 AM [IP: ]
อะไรฟะ...แค่พิมพ์ คำว่า . ก็ เซนเซอร์ด้วย โมโห...อารมณเสีย ปู้เทียนเลือด . 555 เอาชนะตู บ่ได้ดอก ก.บ.ว.
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/16/2004 2:29:43 AM [IP: ]
มั่วไม่มั่วไม่รู้ รู้แต่ อี้ฟง เอาดาบมาร คว้านไส้ ปู้เทียน เลือด. ปู้จิ้งอวิ๋น ถึงกับโศกาไปเลย ตอนสู้ๆกัน อี้ฟงงี้ แววตาโรคจิตมากๆด้วย แต่ปู้เทียน เท่ห์สุดๆ ดันเดี้ยง ซะงั้น...น่ะ...
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/15/2004 7:47:37 PM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่ม62จาออกเนี่ย คอยจนเมื่อยแล้ว
จาก OOOOOOO
วันที่ 8/15/2004 7:35:18 PM [IP: ]
อ่านะ หาว่าเรามั่ว เดี๋ยวคอยติดต่มไปเรื่อยๆละกัน เเล้วจะได้รู้ว่า เรามั่วหรือไม่
จาก Captainsam
วันที่ 8/15/2004 6:57:30 PM [IP: ]
ยุทธวิธีหลอมเหล็ก6เล่มหาที่ไหน หุบเขา5กษัตริย์ด้วย
จาก mnmn
วันที่ 8/15/2004 1:26:52 PM [IP: ]
ใช่ อี้ฟงตอนคลุ้มคลั่งนั้น น่ากลัวยิ่งกว่าฟงอีก
จาก zingzing
วันที่ 8/15/2004 12:47:38 PM [IP: ]
ใครมีบทสรุปฟงอวิ๋น ศึกจ้าวศาสตราบ้าง เราติดตรงมันบอกให้หายุทธวิ
จาก mnmn
วันที่ 8/14/2004 10:03:12 PM [IP: ]
จริงๆ แล้วตัวละครในฟงอวิ๋นมีประวัติแบบนี้อ่ะ อู๋หมิง : เป็นจอมยุทธ์อัจฉริยา เมื่อ 8 ปี ได้เป็นแชมป์เหรียญทองโอลิมปิก กลายเป็นบุคคลในตำนาน แต่อีก 4 ปี ต่อมาหลังจากเก็บตัวจากยุทธจักร กลับไปแข่งอีกทีก็โดนอัดเละ ปล่อยให้คนรุ่นหลังอย่างปู้จิ้งอวิ๋นเป็นฮีโรแทน ตอนนี้กำลังพยายามไปแข่งอีกรอบอยู่ เทพกระบี่ (1) : เป็นจอมยุทธ์อัจฉริยะ ฝากผลงานไว้เป็นตำนานในยุทธจักรตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นบุคคลในตำนานของวงการมวยไทย เข้าท้าประลองจนได้เป็นแชมป์โลก สามารถป้องกันแชมป์ได้หลายสมัย ตอนหลังไม่มีคู่ต่อสู้เลยไม่ค่อยซ้อม สุดท้ายโดนผู้ท้าชิงแย่งตำแหน่งไป เลยต้องถอนตัวจากยุทธภพ สงป้า : หัวหน้าพรรคมากอิทธิพล สามารถครองตำแหน่งนายก รมต. เอ้ยจ้าวยุทธจักรในอดีต แต่ถูกลูกศิษย์หักหลัง (ไปอยู่พรรคอื่น) กันหมด ตอนนี้หมดบทบาทในเรื่องไปแล้วเพราะกลายเป็นฝ่านค้าน เอ้ยตายไปแล้ว ประมุขลัทธิจันทร์คราม : หลังจากหมดสมัยของสงป้า และ ฟงอวิ๋น ก็ค่อยเข้ามาตงง้วนกลืนกินสำนักต่างๆ กลายเป็นสำนักอันดับหนึ่งในยุทธจักร กำลังใช้อิทธิพลสร้างฐานการเมือง ซื้อสมาชิกพรรคต่างๆ วางแผนสร้างพรรคใหญ่เพียงหนึ่งเดียวในยุทธจักร ถูกชาวยุทธทั้งหลายเรียกลับหลังว่าแม้ว สิบยอดยุทธ์ : ดูจากอายุความตามเรื่องเล่า น่าจะเป็นคนยุคก่อนอู๋หมิง แต่อ่อนกว่าเทพกระบี่คนแรก เป็นบุคคลลึกลับในยุทธจักร ดังสู้เทพกระบี่กับอู๋หมิงไม่ได้ ไม่ได้เป็นบุคคลในตำนาน คาดว่าได้แชมป์แล้วหายตัวไป น่าจะมาจากครอบครัวชาวนา ไม่น่าจะได้แค่เหรียญทองโอลิมปิกเพราะดังสู้อู๋หมิงไม่ได้ อาจจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เหรียญเงิน มีนิสัยรักสงบ รักสงบมาตั้งแต่สมัยสงป้า เจี๋ยอู๋เสิน เจ้าฟ้าคนแรก ตี้ซื่อเทียน(ฆ่าแล้วแต่ไม่ตาย) แล้วก็ต้วนล่าง ได้ข่าวว่าที่ยอมไปแข่งโอลิมปิกเพราะอยากนั่งเครื่องบิน ไม่รู้ชื่อจริง น่าจะชื่อขาวผ่อง นอกนั้นก็ไม่รู้อะไรแล้ว
จาก คนผ่านทาง
วันที่ 8/14/2004 9:47:47 PM [IP: ]
----/ลืมบอกไปอีกอย่างนึง อี้ฟงไม่ได้เปนมารแบบเต็มตัวนะคะ แค่ถูกมารครอบงำจิตใจอ่ะค่ะ บวกกับเลือดคลุ้มคลั่งของตัวเองด้วย เรยยิ่งไปกันใหญ่เรย ((ขนาดเนี่ยฟงยังเอาไม่อยู่เรย คิดดู...))
จาก BoA
วันที่ 8/14/2004 9:44:29 PM [IP: ]
----/มั่วรึป่าวคะ คุณ Captainsam อี้ฟงไม่ได้ฆ่าเจี๋ยซินนะคะ แค่ทำให้เจี๋ยซินบาดเจ็บเท่านั้นเอง แร้วก้อไม่ได้ยกพลถล่มเขาเทียนซานอะไรนั่นด้วย
จาก ิBoA
วันที่ 8/14/2004 9:29:49 PM [IP: ]
ตัวร้ายที่สุดภาคนี้ ต้องไม่ใช่เจี๋ยซินชัวร์ เดี๋ยวจะมีใครก็ไม่รู้มาฆ่าเจี๋ยซิน แล้วเป็นตัวสุด..เก่งแทน เป็นมาตั้งแต่ภาคแรกแล้ว ตอนภาคสองก็เป็น
จาก คนผ่านทาง
วันที่ 8/14/2004 8:51:47 PM [IP: ]
จริงหรือเปล่าครับคุณCaptainsamครับ แต่ศิษย์จะเก่งกว่าอาจารย์ได้ไงหนำซ้ำ เจี๊ยซินยังกินธาตุมังกรด้วย ******** คิดว่าไม่น่าสู้เจี๋ยซินได้หรอก ********
จาก มาร Boorapa
วันที่ 8/14/2004 7:48:21 PM [IP: ]
ฆ่าตัดคออ่ะค่ะ ตอนหลังอี้ฟงกลายเป็นอสูรร้ายเเบบเต็มตัวไปเลย เเล้วพากองกำลังบุกถล่มเขาเทียนซานด้วยหล่ะค่ะ
จาก Captainsam
วันที่ 8/14/2004 5:34:41 PM [IP: ]
เราชอบอู๋หมิงเวลาเรียก.นเฉินจัง
จาก zingzing
วันที่ 8/14/2004 5:29:55 PM [IP: ]
อี้ฟงฆ่าเจี๋ยซินยังไงหรอครับ คุณ captainsam
จาก zingzing
วันที่ 8/14/2004 4:45:30 PM [IP: ]
หัวอิงสงเป็น พระเองเรือง ขี่พายุดาบเทวดา บุคลิคเหมือนอู๋หมิงเลย สังเกตได้ว่า อ.หม่าชอบ ตัวละครนี้มากๆ ใส่ไว้แทบทุกเรื่องที่เขียนเลย กุ๋ยหู่อีกคน ออกคู่กันมาหลายเรื่องแล้ว หัวอิงสงนี้แทบจะเป้นเครื่อง.ยการค้าของ อ.หม่าไปแล้ว
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/14/2004 4:42:23 PM [IP: ]
อี้ฟงฆ่าเจี๋ยซินตายค่ะ
จาก Captainsam
วันที่ 8/14/2004 2:42:02 PM [IP: ]
แล้วเมื่อไหร่ ฟงหวินเล่มที่ 62 จะออกขาย ล่ะ
จาก หัวอิงสง
วันที่ 8/14/2004 2:21:42 PM [IP: ]
เดิมอู๋หมิงไม่ได้ชื่อ อิงหมิงหรอครับ จะได้คล้องกะอิงสงอ่ะ
จาก zingzing
วันที่ 8/14/2004 1:39:29 PM [IP: ]
ชั่งคิดกันจริง ๆ5555555
จาก มาร Boorapa
วันที่ 8/14/2004 1:30:14 PM [IP: ]
เอามาจากไหนเนี่ย ฉินซวงคืนชีพเนี่ยนะ?...
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/14/2004 1:01:58 PM [IP: ]
ชินซวงยังไม่ตายนะครับ เดี๋ยวจะมีพ่อมดหรือผู้วิเศษอะไรนี่เเหละครับ มาทำพิธีชุบชีวิตขึ้นมาจากหลุมศพ เเล้วยังได้ต่อเเขนใหม่ด้วยนะครับ เเถมเพลงหมัดหิมะโปรยก็ยังกลับมาด้วยนะ รู้สึกว่าจะร้ายกาจขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าด้วยนะครับ ต้องลองติดตามดูครับ รับรอง สนุกเเน่ๆครับ
จาก ?
วันที่ 8/14/2004 10:48:30 AM [IP: ]
ไม่ใช่ลุกชู้เเน่นอนคับ .นเฉินเป็นเด็กกำพร้าพ่อเเม่ตั้งเเต่เกิด อู๋หมิงเลยรับเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม เเล้วก็ช่วยสอนวายุทธิ์ให้อีกด้วยอ่ะนะคับ...^_^
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/14/2004 10:05:26 AM [IP: ]
เจิ้ยนเฉิน ติดตาม อู๋หมิงมาจากเรื่องก่อนอ่ะคับ เดิมชื่อหัว.นสง กุ๋ยหู่ก็ตามอู๋หมิงมาเหมือนกัน เดิม อู๋หมิงชื่อหัวอิงสง, .นเฉินชื่อหัว.นสง, กุ๋ยหู่ ชื่อ กุ๋ยผู อ.หม่า ส่งตามมาเป็นตัวประกอบให้ฟงอวิ๋นจากเรื่อง ขี่พายุดาบเทวดา (กระบี่พิฆาตดาวเหนือ ในภาคละครทีวี, Chinese Hero ในฉบับการ์ตูน) ....จิงๆ แล้ว.นเฉินอาจจะเป็นลูกชู้ของอู๋หมิงกับฟงอู่ก็ได้นะ เลยไม่ได้บอกที่มา
จาก คนผ่านทาง
วันที่ 8/14/2004 9:35:45 AM [IP: ]
ไปดูรูปกันในนี้เลยครับ รวมรูป ฟงหวิ๋น http://www.comicsworld.com/c1120/001.htm# http://www.comicsworld.com/wallpaper.htm
จาก 99
วันที่ 8/14/2004 3:38:16 AM [IP: ]
.นเฉิน สูญเสียแขน ตอนที่อู๋หมิงประลองกับ พั่วจิน ในตอนที่อู๋หมิงเสียเปรียบ อั้ย หงอก พั่วจินอยู่นั้น(โดนวางยา อีกแหละ) .นเฉินได้เข้าไปช่วยไว้ แต่โดนพั่วจินจับแขนได้แล้วจะเอามือ.นเฉินไป ฆ่าอู๋หมิง .นเฉินเลย ตัดสินใจ สละแขนตัวเองครับ คล้ายๆวิธีที่ กุ๋ยหู่ ยอมเสียแขนเพราะตี้ซื่อเทยน จับตัวได้ เลบ วิธีเดียวกัน คือ ศัตรูจับมือไว้ เลยถีบตัวเองออกมา แขนกระเด็นเลือดกระฉูด (ชอบมากเลย) ผมไม่เข้าใจเฮียหม่าเลย แขนขาดบ่อย ชิ...บเป๋ง สงสัยจะชอบดูอาไรที่สยองขวัญ ที่ขาดน่าสงสารสุกๆเลย ผมยกให้ ฉินซวง ด้วนสองข้างไม่เหลือเลย โดนสงป้าปล่อยพลังใส่ หมัดหิมะโปรยแตกดังเปรี้ยๆเลย 555 สะใจ คนโรคจิตมาก
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/14/2004 12:06:50 AM [IP: ]
เบื่อแล้ว เมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะจบไปซักกะที.เนี่ย อัพกันไม่มีที่สิ้นสุด วางพลอตเรื่องไม่ดีเลย วนไปวนมา เป็นใครก็แต่งได้ ไม่เห็นจะเหมือนตอนแรกๆเลย สนุกกว่าตั้งเยอะ มีเรื่องความรู้สึกปนมาด้วย อ่านแล้วซาบซ่านกว่าเยอะ ตอนนี้มีแต่บู๊อย่างเดียว อัดกันเข้าไป อัพกันเข้าไป เริ่มจะรำคาญละ จำตัวละครได้ไม่หมดแล้ว พอเหอะนะคนเขียน อ.หลี่จื้อชิง เขียนได้ความรู้สึกซาบซ่านมากกว่าเยอะเลย
จาก
วันที่ 8/13/2004 8:59:39 PM [IP: ]
แล้ว.นเฉินแขนขาดตอนไหนอ่ะ หาไม่เห็นเจอเลย
จาก zingzing
วันที่ 8/13/2004 5:24:16 PM [IP: ]
.นเฉินเเปลว่า กระบี่อรุณ คับ ส่วนคำว่าเฉิน ก็มาจากคนที่ชื่อว่า เฉินฟง คับ เป็นศิษย์พี่ที่อู๋หมิงเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลยอ่ะนะคับ ตอนหลังตายด้วยฝีมือของ พั่วจิน...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/13/2004 12:31:19 PM [IP: ]
มีใครตอบได้มั่งว่า .นเฉิน เป็นลูกเต้าเหล่าใคร? (ในบรรดาคนรุ่นเดียวกัน พอจะบอกได้ว่าพ่อแม่เป็นใคร ขนาดอู๋หมิงยังมีที่มาเลย แต่ .นเฉิน นี่สิ...)
จาก 3 smiles
วันที่ 8/13/2004 12:11:59 AM [IP: ]
อาจสับสนเรื่องidและpasswordนิดหน่อยเพราะมีเมล์เยอะและต้องทำงานด้วยถ้าว่างยังไงก็จะเข้าไปครับอาจจะสมัครสมาชิกใหม่ด้วยครับ
จาก zingzing
วันที่ 8/13/2004 12:04:13 AM [IP: ]
ขอบคุณครับแต่ว่าผมลองหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อ่ะ ก็เลยขี้เกียจเข้า
จาก zingzing
วันที่ 8/12/2004 8:18:04 PM [IP: ]
5555 ไม่เเปลกหรอกคับที่คุณ zingzing ไม่สามารถตอบกระทู้ได้ เพราะว่าคุณ zingzing ต้องล๊อกอินเข้าไปก่อนคับ ซึ่งคุณอาจจะสมัครสมาชิกเเล้ว เเต่การจะตอบกระทู้ได้ต้องล๊อกอินชื่อเข้าไปก่อนคับ..^_^..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/12/2004 4:35:42 PM [IP: ]
ทำไมหรอ มีไร ป่าวครับ อีกอย่างผมเข้าบอร์ด ไปแล้วทำไมมันพิมกระทู้ไม่ได้ก็ไม่รู้ ตอบกลับก็ไม่ได้ได้แต่เข้าไปดูเฉยๆ
จาก zingzing
วันที่ 8/12/2004 4:22:50 PM [IP: ]
คุณ zingzing ไปคุณกันในบอร์ดดีกว่าคับ...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/12/2004 4:10:05 PM [IP: ]
ไม่ได้มั่วครับก็คนมันได้ยินมาอย่างนั่นอ่ะ ก็เลยสงสัย ให้ทำไงอ่ะครับ
จาก zingzing
วันที่ 8/12/2004 3:56:16 PM [IP: ]
คุณ zingzing วันหลังอย่ามั่วจะดีกว่านะคับ..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/12/2004 2:45:41 PM [IP: ]
เออได้ข่าวว่าคุณBoAกะคุณต้วนล่างเคยเป็นแฟนกันจิงป่าวครับ ได้ยินคนบอกมาแว้วๆ
จาก zingzing
วันที่ 8/12/2004 2:27:03 PM [IP: ]
เบื่อ จังเลยเปิดมาก็เจอแต่รูป อี้ฟง มันเมื่อไรจะออกว่ะเนี่ย
จาก zingzing
วันที่ 8/12/2004 1:45:09 PM [IP: ]
เจี๋ยอู่ล่าง อิอิ
จาก zingzing
วันที่ 8/12/2004 2:03:08 AM [IP: ]
สงสัยตรงที่ว่าหลานอู่ กับ ต้วนอี้ ทำไมเป็นแฝดกันแต่ หลานอู่ไปอยู่กับ สำนังสายฟ้าครามได้ไง
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/11/2004 5:55:17 PM [IP: ]
------/อะจึ๊ย.....ไม่อยากนึกถึงเร้ยยย คงจะมีลูกชื่อ ต้วนซิน หรือไม่ก้อชื่อ เจี๋ยล่าง มั้งคะ ((แร้วจะมีลูกกันยังไงเนี่ย -_-))
จาก BoA
วันที่ 8/11/2004 4:36:23 PM [IP: ]
ถ้าเจี๋ยซินกับต้วนล่างเเต่งานกันมันจะเป็นยังไงกันเเน่เนี่ย!!!!
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/11/2004 3:59:06 PM [IP: ]
ใช่ผมคิดเหมือนคนเลย คุณคนผ่านทาง นึกว่าเทพยุทธ์ป็นป๋า
จาก zingzing
วันที่ 8/11/2004 3:16:59 PM [IP: ]
แล้วเทพยุทธ์โดนใครขังไว้ในน้ำแข็งอ่ะ ตั้งแต่ภาคแรกแล้ว สงสัยมานาน (นึกว่าเป็นป๋าในภาคสองเห็นสั่งโน่นสั่งนี่ ในที่สุดป๋าก็เป็นตี้ซื้อเทียนไป)
จาก คนผ่านทาง
วันที่ 8/11/2004 2:27:11 PM [IP: ]
ดีจังค่อยมีคนถามหาถึงฟงหน่อย
จาก zingzing
วันที่ 8/11/2004 2:22:21 PM [IP: ]
ได้ลูกของหมอเทวดาช่วยไว้อ่ะ ให้ดื่มเลือดเต่ามังกรอ่ะ
จาก zingzing
วันที่ 8/11/2004 10:16:08 AM [IP: ]
เนี่ยฟงจะฟื้นได้ยังไงเพราะอะไรและใครช่วย ตอบด่วน
จาก ปู้เจิ้นถิง
วันที่ 8/11/2004 2:28:28 AM [IP: ]
พวกที่ เหลือ ยังไม่เห็นแววดาวรุ่งเต็มๆ ครับเลยไม่รวมมา อย่าง หลงเอ๋อ กับพวกพรรคจันทร์ครามครับเลยเอาแค่ภาค สึกต้วนล่างพอ ไม่งั้นยาว ออกจะดูเอาใจ ตัวเองไปนิด แต่ก็อารมณ์ส่วนตัวด้วยครับ ส่วนภูตซาโล กะสงป้า ผมว่า สงป้า แด...กขาด ครับ ถึงจะ ออกแนว เก่งไม่จริง เน้น เก๋าไปหน่อย แต่คนละระดับกันเลย
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/11/2004 2:20:40 AM [IP: ]
ผมจะจัดความเก่งกาจแบบเป็นส่วนตัวไว้ดูเล่นๆ นะเอาฮาๆ (ความเห็นส่วนตัว) 20อันดับแรก นะครับ ตั่งแต่เล่ม 1-61 1.ปู้จิ้งอวิ๋น กับ เนี่ยฟง (สุดท้ายก็ชนะเขาหมด) 3.ต้วนล่าง เพราะธาตุมังกร+ความเจ้าเล่ห์) 4.ตี้ซื่อเทียน(แพ้ต้วนล่างไปนิดเดียว เพราะตายโดยต้วนล่าง) 5.อู๋หมิง(ยังคลุมเครืออยู่ไม่รู้ว่าเก่งกว่าใครกันแน่ เห็นเดี้ยงมาตลอด) 6.หวงอิ้ง(สุดๆเหมือนกัน แพ้อู๋หมิงนิดเดียวตรงที่อู๋หมิงสู้มือเปล่าก็ทำสะท้านเดียวดายกระจุยกระจายไม่เป็นชิ้นดี) 7.พั่วจิน(ราวีเขาไปทั่ว สุดท้ายได้ธาตุมังกร แต่เสียสติ ใช้วรยุทธได้ไม่เต็มที่) 8.เจี๋ยซิน(เก็บตัวมานานสุดท้ายก็พ่ายให้ เนี่ยฟง) 9.เจี๋ยอู๋เสิน(ตายเพราะลูกชายทรพี แต่ฝีมือก็เหนือคน ในระดับที่ไม่กินธาตุมังกร เสียรู้ลูกชายในที่สุด) 10.จักรพรรดิ องค์เก่า (เก่งมากๆ แต่ก็สู้กับปู้จิ้งอวิ๋น คนเดียว เลยให้เครดิตเจี๋ยอู๋เสินมากกว่า ตรงที่สู้พร้อมกันสามคน คือ ฟงอวิ๋น อู๋หมิง ) 11.เจ้าเพลงหมัด(ก็เขาตายเพราะจักรพรรดิ นี่ เลยแพ้ไป 1 อันดับ) 12.หวายคง กับหวายเมี่ย (สูสีกันมากกับพี่น้องที่รัสมีเข่นกันมา แต่ชาติปางก่อน) 14.เทพกระบี่(เปิดเรื่องมาก็ ร่อแร่ แล้ว) 15.สงป้า(อ่อนดองมาก) 16..นเฉิน(ทำท่าจะไปได้ดี ในยุทธภพ สุดท้ายก็ใจแตก) 17.ฉินซวง(ใจดี ปัญญาล้ำเลิศ สุดท้ายก็จบชีวิตอย่างน่าภูมิใจ) 18.ฮ่องเต้ คนน้อง (ฝีมือล้ำเลิศ แต่ก็ โหลยโท่ยอยู่ดี) (ส่วนคนพี่จัดอันดับไม่ถูกเลย เห็นฝีมือไม่เต็มที่) 19.เจ้ามังกร(เก่งกาจ มากพลัง แต่ สู่รู้ไม่เข้าเรือง เลย น๊อคก่อนเห็นหน้า(หวงอิ่ง)ศัตรู) 20.เทพยุทธ (ให้อยู่บ๊วย เพราะตา.ายแบบขัดใจแม่มาก นึกว่าเจ๋ง โดนเจ้าน้ำแข็งข่วนที สิ้นลมเลย อาราย...ว้า)
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/10/2004 9:21:55 PM [IP: ]
ดูตอนนี้แล้วระหว่างภูตซาโล กับ สงป้า ใครเก่งกว่ากันหรือพอๆกัน
จาก นพ
วันที่ 8/10/2004 8:22:02 PM [IP: ]
กระทู้เล่ม61 ยาวทีสุดแน่ๆเลยอ่ะ เพราะ62 มันไม่ออกซะที
จาก zingzing
วันที่ 8/10/2004 8:10:52 PM [IP: ]
ขนาดสู้กับปู้จิ้งอวิ๋นยังสูสีเลยอ่ะ
จาก zingzing
วันที่ 8/10/2004 7:59:15 PM [IP: ]
เยอะเลยหรอเราว่าไม่ขนาดนั้นมั่ง
จาก zingzing
วันที่ 8/10/2004 7:32:31 PM [IP: ]
-----/ปู้เทียนคงไม่โดนอี้ฟงซะจนแขนขาดขาขาดหรอกค่ะ แค่โดนแทงทะลุท้องหนึ่งดาบเท่านั้นแหละค่ะ แต่ถ้าจะให้ดูเรื่องฝีมือ ปู้เทียนเหนือกว่าอี้ฟงเยอะเรยค่ะ
จาก BoA
วันที่ 8/10/2004 7:11:18 PM [IP: ]
เล่ม 62 ยังไม่โพล่ให้เห็นหน้าปกอีกเหรอนานไปแล้วมั่ง หรือ ทางฮ่องกงยังไม่ให้ลิขสิทธิ์พิมพ์เล่มนี้ หรือ ทาง BURAPAT เช็คตลาดก่อน หรืองัย กรุณาชี้ชัด ๆ หน่อยคร๊าป ขี้เกียจจะเข้า WEB ดูเจ้าอี้ฟงเล่ม 61 แย้ว ไปหาดูน้องแนทต่อดีกว่า คนอะไรมมโตเป็นบ้าเยย โอ้น้องแนทเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริง ๆ
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 8/10/2004 7:09:42 PM [IP: ]
คุณว่าระหว่างเจี๋ยซินกะต้วนล่างใคร ทะเยอทะยานกว่ากันอ่ะครับ
จาก zingzing
วันที่ 8/10/2004 7:01:52 PM [IP: ]
ก็อู๋หมิงเก็บตัวเลิกยุ่งกะยุทธภพแล้วไงจังไม่ได้กำจัดสงป้า ส่วนธาตุมังกร มันคอยประคองชีวิตของอวิ๋นไว้เพราะกินยาบ้าหมอเทวดาแล้วเมื่อหมดฤทธิก็จะตาย แต่อวิ๋นมีธาตุมังกรอยู่เลยไม่ตาย ส่วนเรื่องของอู๋หมิงมันก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ล่ะคนครับ เพราะผมรู้มาว่า เจี๋ยซินเก่งสุดในภาคนี้ครับ"ข้าจะครองตงง้วน5555"
จาก zingzing
วันที่ 8/10/2004 5:03:34 PM [IP: ]
แล้วหมัดหิมะโปรยหายไปไหนแล้วอ่ะ ไม่มีคนเอามาใช้แล้วเหรอ ทีเพลงเตะวายุกระซิบ กับ ฝ่ามือเมฆาล่องลอย ไปใช้กับคนเก่งๆ ยังอัดซะกระจุยหมดเลย
จาก คนผ่านทาง
วันที่ 8/10/2004 2:36:04 PM [IP: ]
ผมก็ไม่รู้ว่าทำไม "อู๋หมิง" อ่อนดองยังงี้...เหมียนกัล เห็นเขาลือว่าเก่งนักเก่งหนาเป็นบุคคลในตำนาน สามารถชนะ"เทพกระบี่" ได้ แต่..."เทพกระบี่"เองก็จัดว่าเป็นคนในตำนานเหมือนกัน แต่ชีวิตอับเฉาต้องเป็นคู่ปรับกับ"สงป้า" สุดท้ายแม้ไม่ตายด้วยน้ำมือของ"สงป้า" แต่ก็มีเหตุให้ต้องจบชีวิตในขณะประมือกับ"สงป้า" ผู้ซึ่งตอนนี้คงฝีมือ อ่อนดองมาๆ ถ้าเทียบกับ ศัตรูในตอนใหม่ๆ ของเรื่อง ยังนี้ทำไม "อู๋หมิง" ผู้ซึ่งมีฝีมือเหนือคน มือกระบี่ที่ไร้คู่ต่อสู้ ทำไมไม่กำจัด"สงป้า"เองตั่งแต่แรก มัวให้ยุทธภพเดือดร้อนอยู่ตั่งนาน เพราะไอ้อ่อนดอง"สงป้า" ต่อมาก็เหมือกัยที่คุณ "3 smiles"ว่าแหละครับ ทำไม"ไอ้ตี้"มันโดน"หวายคง"ทำมีดบาดใส่มือด้วนเลย จะอ้างว่าพลังห้าอัสนีของ"อัสนีคลั่ง"ทำให้พลังสลายเรอะ ก็ตอนนั้น"อัสนีคลั่ง"ยังไมได้ถ่ายพลังให้สักหน่อย เหตุการณ์นี้ทำให้"อู๋หมิง"เป็นพวกอ่อนดองไปเลย เพราะดู"หวายคง"เก่งไปเลยแม้ว่าจะตาย ยิ่งถ้าเอาตอนที่โดน"เจ้าเพลงหมัด"รุ่นพี่ร่วมสถาบันเดียวกันกับ"เจี๋ยอู๋เสิน"อัดเอาอีกถึงกับง่อย แด...ก เลยครับ"อู๋หมิง"เก่งนักเก่งหนาใครเห็นใครก็กลัว แต่โดนใครอัดมาก็แทบลากเลือดเลย ทุกครั้งทุกที เป็นคนธรรมดายังมีประโยชน์กว่าเลยครับถ้าเป็นบุคคลในเทพนิยายแล้วเป็นแบบนี้
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/10/2004 11:49:08 AM [IP: ]
คนที่มีพลังของ.เทพเนี่ย ทำไมเดี๋ยวเก่งเดี๋ยวกระจอก อย่างตี้ชื่อเทียน ทีแรกแทงหัวใจก็ไม่เป็นไร ฟันแสกหน้าก็เฉยๆ อู๋หมิงปล่อยกระบี่ฟ้าแบบทุ่มสุดๆ ก็ใช้แค่ 2 นิ้วอัดกลับแบบสบายๆ ต่อมาแค่โดนทัณสวรรค์บาด ก็ร้องจะเป็นจะตาย (รักษาตัวได้ช้ากว่าเดิมเยอะเลย) กะอีแค่หวายคงทุ่มชีวิต กลับทำให้ตี้ชื่อเทียน เจ็บไม่เป็นท่า (แสดงว่าหวายคงเก่งกว่าอู๋หมิงสักเป็น 10 ๆ เท่า) ต้วนล่างก็พอกัน ทีแรกรักษาตัวเร็วชิบ ต่อมาโดนอะไรก็เจ็บไปหมด ไม่มีเค้าเลยว่าเคยรักษาตัวเองได้ กะอีแค่อู๋หมิงที่มีพลังแค่ 5 ส่วนร่วมมือกับลูกน้องฝีมือธรรมดาอีก 3 คน (พลังรวมกันจะมากกว่าตอนตี้ชื่อเทียนสักแค่ไหนเชียว) ยังทำร้ายต้วนล่างได้ ส่วนอวิ๋น กินยาบ้าของหมอเทวดา ธาตุมังกรก็สลายแล้ว ธาตุมังกรวิเศษจริงอ๊ะเปล่า
จาก 3 smiles
วันที่ 8/10/2004 9:36:16 AM [IP: ]
แล้วปู้เทียนจะเก่งมาตอนหลังอ่ะป่าวอ่ะคับ หรือว่าจะเป็นลูกกะจ๊อกเศร้าๆ ต่อไป เห็นเล่ม 60 เป็น เทพฝ่ามือไร้ประมาณ (...ทะเลไร้ประมาณ ย่า...ฝึกจากอู๋หมิงหลังจากระลึกชาติดได้ว่าเดิมคือหัวอิงสง) นึกว่าจะเก่งกันคนละทางกับหลงเอ๋อเสียอีก เทพฝ่ามือ vs เทพกระบี่
จาก คนผ่านทาง
วันที่ 8/9/2004 9:56:26 PM [IP: ]
แล้วปู้เทียนน่ะตายมั๊ยอ่ะ โดนมาสาหัสแล้วน๊อคมั๊ย สิ้นใจรึป่าวแขนขาด ขาขาด ตามไสตล์การ์ตูนเรื่องนี้ป่าว เห็นขาดกันบ่อยมาก ปู้จิ้งอวิ๋นก็เคยขาด จะเหมือนพ่อ เขา ป่าว มีแขนกิเลยมะ ชอบเท่ห์ดี อยากได้ๆ แล้วไมหลานอู่ ถึงไปเติบโตอยู่กับสำนักสายฟ้าครามได้อ่ะ ต้วนล่าง แอบฟันเมีย หลานเอี๋ยนเหรอ
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/9/2004 8:38:58 PM [IP: ]
-----/ง่า.....เราขอคอนเฟิร์มเรยว่า ปู้เทียนไม่ได้ชอบหรือรักเลี่ยนซินหลัวค่ะ แร้วเลี่ยนซินหลัวก้อไม่ได้ชอบปู้เทียนด้วย ((เพราะมีหลงเอ๋ออยู่ในดวงใจแร้วไง อิๆๆ)) ที่โดนอี้ฟงฆ่า ก้อไม่ถึงกะตายเรยนะ แต่ก้ออาการสาหัส
จาก BoA
วันที่ 8/9/2004 2:58:56 AM [IP: ]
ปู้เทียน ช่างอาภัพนัก แต่ตอนโตก็เทห์ดีนะ คนเทห์ๆมักจะอาภัพงี้แหละ เฮ้อ...อย่าคิดมากน่ะ เทห์ๆอย่างเรา อิอิ...
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/8/2004 8:56:56 PM [IP: ]
สงสารปู้เทียนอ่ะ สาวก็โดนแย่งฝีมือก็สู้หลงเอ๋อไม่ได้ แถมยังโดนลูกเพื่อนพ่อ(ที่อ่อนกว่าสิบกว่าปี)ฆ่าอีกต่างหาก บทพระเอกก็โดนรุ่นน้องแย่ง น่าสงสาร
จาก คนผ่านทาง
วันที่ 8/8/2004 6:49:36 PM [IP: ]
ก็รู้อยู่นะว่า แต่ละทีที่แพ้มักมีเหตุก่อน แต่โผล่มาก็โดนอัดตลอด แพ้ตลอด ถึงจะเก่งล้นฟ้า แต่โผล่มาแล้วแพ้ (แล้วอ้างนั่นอ้างนี่) จะมีประโยชน์อะไร อ้อ ตอนเป็นเด็กปู้เทียนกับซินหลัว เหมือนจะชอบกัน แล้วไหงตอนโต ซินหลัวไปเป็นแฟนหลงเอ๋อ อย่างนี้ จะมีศึกชิงนางรึเปล่าเนี่ย
จาก คุณชอบอู๋หมิงสุดๆ
วันที่ 8/8/2004 3:43:23 PM [IP: ]
เมื่อใดหน่อเล่มใหม่จะออก
จาก มาร Boorapa
วันที่ 8/8/2004 2:59:03 PM [IP: ]
----/โผล่มาแต่ลูกของสิบยอดยุทธ์อ่ะ ไม่รู้ว่าลูกของฮ่องเต้หายไปไหน
จาก BoA
วันที่ 8/8/2004 1:41:43 PM [IP: ]
ตกลงสรุปว่าใครใช้อาวุธอะไรกันแน่...งงไปหมดแล้ว ?????
จาก พี่ซวง
วันที่ 8/8/2004 1:35:28 PM [IP: ]
หยุนเอ๋อ ลูก.นเฉิน ตายแล้วจริงๆหรอครับ.....ยังไม่น่าจะตายเลย
จาก
วันที่ 8/8/2004 1:30:56 PM [IP: ]
คนไร้นามไร้ญาติ ที่เป็นลูกของหมอเทวดาจะกลับมามั้ยครับ (ทีแรกนึกว่าเป็นคนเดียวกับจ้าวกระบี่ซ้าย...ซะอีก หน้าคล้ายๆกัน)
จาก Kim
วันที่ 8/8/2004 1:25:17 PM [IP: ]
แล้วลูกชายของพี่ชายฝาแฝดฮ่องเต้ จะมีบทบาทขึ้นมาบ้างหรือเปล่า.....( ตอนโตท่าจะเก่ง )
จาก พี่ซวง
วันที่ 8/8/2004 12:23:50 AM [IP: ]
ไม่ทราบว่าดาบมารกำเนิดมาได้อย่างไร แต่เท่าที่รู้เจี๋ยซินไปค้นพบที่ถ้ำแห่งหนึ่งครับ(ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้จำผิดป่าว ต้องลองถามคุณBoAกะคุณต้วนล่างดูครับ)แต่ที่แน่ๆผมชอบปราณพลังมารของเจี๋ยซินมากเลยครับสวยมากๆและร้ายกาจด้วย
จาก zingzing
วันที่ 8/7/2004 10:02:31 PM [IP: ]
หมอเทวดาช่วยไว้ครับ
จาก zingzing
วันที่ 8/7/2004 8:53:37 PM [IP: ]
ฟงกะอวิ๋นจะหลุดมาจากน้ำแข็งได้ไงอ่ะ
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/7/2004 6:34:27 PM [IP: ]
แล้วดาบมารมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
จาก มาร Boorapa
วันที่ 8/7/2004 3:20:11 PM [IP: ]
แล้วอี้ฟงจะถูกดาบมารควบคุมหรือเปล่า
จาก หวายคง
วันที่ 8/7/2004 2:49:21 PM [IP: ]
เล่มใหม่เมื่อไหร่จะออก.....
จาก Dox-boy
วันที่ 8/7/2004 11:51:14 AM [IP: ]
ดาบมารมีพลังที่สามารถสะกดคนที่ถือมันได้ด้วย ให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของจิตมาร (ขนาดเจี๋ยซินตอนเเรกๆยังเกือบจะถูกมันควบคุมเลยคับ)
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/6/2004 8:53:28 PM [IP: ]
อู๋หมิงกะหลงเอ๋อคงเป็นปริศนาอีกนานเลยอ่ะครับดีไม่ดีก็คงเป็นปริศนาไปตลอดอ่ะครับ
จาก zingzing
วันที่ 8/6/2004 8:47:44 PM [IP: ]
ส่วนเลิศภพจบแดนคมป่าวไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นกระบี่ที่แข็งที่สุดอ่ะไม่แตกไม่หักง่าย แต่จะสู้กะดาบมารของเจี๋ยซินได้ป่าวนะ ต้องลองถามคุณต้วนล่างกะคุณBoAดูครับ
จาก zingzing
วันที่ 8/6/2004 8:32:40 PM [IP: ]
คุณชอบอู๋หมิงสุดๆครับคุณก็ลองสังเกตุสิครับว่า ทำไมถึงโดนอัดเพราะแต่ล่ะครั้งที่สู้ต้องมีข้อผูกมัดต่างๆในการสู้ทำให้สู้ไม่เต็มที่ เช่นกะพั่วจินฏ้โดนยาพิษของ.นเฉินและแถมระหว่างสู้.นเฉินก็โผล่ออกมาเป็นภาระอีก ซึ่งเลยต่อเนื่องไปโดนเจี๋ยซินสลายวรยุทธ์อีกอ่ะและมันก็ต่อเนื่องไปถึงเจี๋ยอู๋เสินอีกที่ว่าเพิ่งสำเร็จวิชาหมื่นกระบี่สู่บรรพชนเลยสู้ได้ไม่เต็มที่ซึ่งจะชนะได้ต้องมีข้อผูกมัดอ่ะแสดงว่าอู๋หมิงมีฝีมือจิงอ่ะครับถึงต้องใช้วิธีนี้ ในรายของอวิ๋นก็ฝีมือเหนือกว่าเยอะแต่ที่แพ้เพราะใจ ส่วนรายอื่นแล้วแต่วิจารณญาณ ขนาดเจี๋ยอู๋เสินเองยังเคยโดนอู๋หมิงไล่กลับจากตงง้วนเลย และตี๋สื่อเทียนก็เคยบอกว่าคนที่สู้เค้าได้ในตงง้วนก็มีแต่อู๋หมิง แต่ก็คงต้องยอมรับแล้วล่ะครับว่าอู๋หมิงเป็นบุคคลในตำนานจิงๆ
จาก zingzing
วันที่ 8/6/2004 3:41:00 PM [IP: ]
สงสัยอีกเรื่องอ่ะ ตกลงกระบี่เลิศภพจบแดนมันมีคมอ่ะเปล่า ไม่เห็นมันจะฟันอะไรเข้าเลย
จาก คนผ่านทาง
วันที่ 8/6/2004 3:32:33 PM [IP: ]
อู๋หมิงคงแพ้หลงเอ๋ออ่ะ หลงเอ๋อเลยต้องไปเก็บตัวเพราะไม่มีคนสู้ด้วย ไม่งั้นคงตามประลองกับอู๋หมิงเรื่อยๆ แล้ว เทพกระบี่คนก่อนแพ้กระทั่ง.นเฉินอ่ะ (ตอนนี้กลายเป็นตัวกระจอกไปแล้ว) อู๋หมิงเลยชนะได้แบบฉิวเฉียดแล้วหายหัวก็เลยดัง พอพวกที่เก็บตัวนานๆ โผล่มาก็อัดอู๋หมิงเละทุกรอบอ่ะ อู๋หมิงอยู่ได้แต่ในเทพนิยายอ่ะ ถ้าไม่ได้วิชาหมื่นกระบี่สู่บรรพชนก็คงสู้เจี๋ยอู๋เสินไม่ได้อ่ะ เพลงกระบี่เหลือคณาก็กลายเป็นเพลงกระบี่โดนอัดไปแล้ว
จาก คนผ่านทาง
วันที่ 8/6/2004 2:31:57 PM [IP: ]
บุคคลในตำนาน 1.เปิดตัว ชนะเทพกระบี่ (ขาดรอย) 2.ประลองแพ้อวิ๋น 3.ประลองแพ้พั่วจิน 4.โดนเจี๋ยอู๋เสินอัดเละ แต่แก้มือได้ภายหลัง 5.สู้กับเทพเพลงหมัดได้พันกว่าท่า ก็กลายเป็นลูกโป่งแล้ว (เกือบระเบิดตาย) 6.แก้การจัดดอกไม้ของจักรพรรดิ์ได้ 7.ประลองกับหวงอิ่ง เจ็บทั้งคู่ แล้วโดนเทพยุทธุ์อัดจน หลับกลางอากาศ 8.โดนตี้ชื่อเทียนอัดจนพิการ 9.ทำร้ายต้วนล่างได้ แต่ก็โดนอัด 10.สู้กับหลงเอ๋อ ไม่รู้ผล (รังแกเด็ก) 11.คาดว่าคงโดนเจี๋ยซินอัดอีกแน่เลย บุคคลในตำนานอะไรหว่า โผล่มาเจ็บแล้วเจ็บอีก โดนอัดเป็นประจำเลย แต่งว่าเป็นบุคคลในตำนาน เวลาแพ้ใครจะได้รู้สึกว่า เป็นศัตรูที่เก่งมากๆๆ นี่ละหรือบทบาทของอู๋หมิง?...
จาก ชอบอู๋หมิงสุดๆ
วันที่ 8/6/2004 1:45:55 PM [IP: ]
ออกวันไหน เล่ม 62
จาก ฟง
วันที่ 8/6/2004 2:54:48 AM [IP: ]
รู้ได้ไงว่าเล่ม 62 ออกอ่ะคุณ zingzing ไม่เห็นมีข่าวเลย
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/5/2004 8:58:36 PM [IP: ]
พวกคุณรู้ได้ไงว่าตอนหลังเป็นยังไง
จาก keitaro
วันที่ 8/5/2004 8:55:03 PM [IP: ]
พวกคุณโกหกผมหรือเปล่า
จาก keitaro
วันที่ 8/5/2004 7:21:34 PM [IP: ]
เย้ เล่ม 62 ออก แล้ว ค่อยยังชั่ว หน่อย
จาก zingzing
วันที่ 8/4/2004 10:10:35 PM [IP: ]
----/ก้อหลานอู่ฆ่าอี้เหล่าต้า พ่อบุญธรรมของอี้ฟงไง อี้ฟงเรยโกดจัด
จาก BoA
วันที่ 8/4/2004 2:49:09 AM [IP: ]
คุณ ต้วนล่าง กะคุณ BoA ครับหลานอู่เนี่ยโดนตัดแขน เพราะอะไร เกี่ยวไรกะ อี้เหล่าต้า งง เล่าให้ฟัง เอ้ย!!! อ่านหน่อยดิ...นะๆ
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/3/2004 8:40:12 PM [IP: ]
ที่โกรธจัดเรื่อง อี้เหล่าต้า พ่อ บุญธรรมใช่ป่าวครับ คุณต้วนล่าง
จาก zingzing
วันที่ 8/3/2004 8:08:51 PM [IP: ]
หลานอู่ถูกอี้ฟงตัดเเขนไม่ใช่หรือขอรับ คุณ BoA คับ...^_^..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/3/2004 6:40:18 PM [IP: ]
-----/สมน้ำหน้าหลานอู่ โดนเนี่ยฟง((หรืออี้ฟงนั่นแหละ ไม่แน่ใจ)) สับแขนกระเด็นเรย อิๆๆๆ
จาก BoA
วันที่ 8/3/2004 6:31:26 PM [IP: ]
ไม่มี แล้ว ครับแต่จะมีหลานอู่ครับที่หมอเทวดาต่อให้ครับ
จาก zingzing
วันที่ 8/3/2004 6:01:22 PM [IP: ]
อ่านฟงอวิ๋นแล้วก็มีอะไรแปลก ๆ ให้ดูเหมือนกันนะ ปกติการถ่ายทองพลังจะใช้ฝ่ามือคนถ่ายทอดแตะที่หลังคนรับ พี่หวายเมี่ยท่านเล่นจับอี้ฟงเอาหัวโขกกับหัวตัวเอง มันแปลกไปอีกแบบเน้ออออออ
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 8/3/2004 5:16:23 PM [IP: ]
เนี่ยฟงคงไม่เป็นแล้วล่ะครับเป็นไปก็วุ่นวายป่าว เพราะ ก่อนหน้านี้ก็เป็นต้วนล่างและเดี๋ยวภาค 3 ก็ เป็นเจี๋ยซินอีก ทำไมถึงชอบเป็นมารกันก็ไม่รู้
จาก zingzing
วันที่ 8/3/2004 4:53:03 PM [IP: ]
อู๋หมิง,.นเฉิน,หวงอิ้ง,กุ๋ยหู่, พวกนี้จะมีใครมาต่อแขนให้หรือเปล่าอ่ะ ไม่อยากให้คนดีๆกลายเป็นคนพิการ น่าจะมีแขนกิเลนเยอะๆนะ จะได้แบ่งให้ พวกเขาได้ใช้กัน
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/3/2004 4:04:31 PM [IP: ]
เนี่ยฟงจะเป็นมารอีกมั้ยครับใครรู้ช่วยตอบที
จาก มาร
วันที่ 8/3/2004 3:04:14 PM [IP: ]
เซียะซินหนานเหมือนตุ๊ด อ่ะไม่ค่อยชอบ เผลอๆเดี๊ยวทรยศเจ้าลัทธิอีก
จาก อู๋อี๊ลูกอู๋หมิง
วันที่ 8/3/2004 3:02:12 PM [IP: ]
ถ้าเกิด ลูกเนี่ยฟง สลับกะต้วนอี้ แบบนี้กลัว ลูกเนี่ยฟงจะเป็นเหมือนต้วนล่างจริงๆ
จาก อู๋อี๊ลูกอู๋หมิง
วันที่ 8/3/2004 12:22:17 PM [IP: ]
เล่ม 62 เมื่อไรจะรอนานแล้วครับ จะบ้าตายอยู่แล้ว
จาก มาร
วันที่ 8/3/2004 12:08:40 PM [IP: ]
โอ้พระเจ้าผมเกิดมาเพื่อการ์ตูนเรื่องนี้จริงๆ
จาก อู๋อี๊ลูกของอู๋หมิง
วันที่ 8/2/2004 10:39:25 PM [IP: ]
สังเกตุดี ประมุขพรรคจันทร์ครามไว้ผมทรงเดทร๊อคด้วยสงใสชอบเพลงแนวเมทัลร๊อคนะ555
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/2/2004 9:32:35 PM [IP: ]
เราว่าฝึกวิชาไรก็ได้ ฝึกเสร็จ กินธาตุมังกรชุบแป้งทอด 2-3 เม็ด ต้มยำเต่ามังกร ผัดผักกิเลนไฟ ลาบเลือดหงส์ แล้วนอนหลับเอาแรงสักนิด ตื่นมาเป็นจ้าวยุทธภพไปเลยยยย Q(^_^)Y
จาก Sazabi
วันที่ 8/2/2004 7:29:20 PM [IP: ]
ไม่ อ่ะ
จาก zingzing
วันที่ 8/2/2004 6:42:43 PM [IP: ]
----/ใครชอบเซียะซินหนานบ้าง
จาก BoA
วันที่ 8/2/2004 6:28:05 PM [IP: ]
กินธาตุมังกรเยอะไป กล้ามเนื้อรับไม่ไหว ต้องมีจุดจบอนาถแบบ ต้วนล่าง ฝึกวิชามาร ก็กลายเป็นคนไม่ดี ฝึกสินอู่ดีกว่า เพราะฝึกทีเดียวเป็นวรยุทธ์ตั้งสิบแบบ ดีกว่าฝ่ามือ กะ เพลงเตะ ของ ฟง กับ อวิ๋น อีก สินอู่คุ้มสุดๆ ฝึกไปด้วย กิน ธาตุมังกรเพิ่มอีกเม็ด กำลังดี ดูมีชีวิตชีวา
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/2/2004 2:25:08 PM [IP: ]
เราอยากฝึกวิชาสินอู่อ่ะ
จาก zingzing
วันที่ 8/2/2004 12:59:13 PM [IP: ]
-----/เราอยากลองฝึกวิชามารอ่ะ
จาก BoA
วันที่ 8/2/2004 9:49:47 AM [IP: ]
เราอยากกินธาตุมังกรซัก 2-3 เม็ด กำลังดีเลยคับ...^_^..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/2/2004 12:04:33 AM [IP: ]
ถ้า เลือกได้ คุณ อยาก ได้วิชาไรมากที่สุดในเรื่องฟงอวิ๋นครับ
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 11:46:06 PM [IP: ]
ปัจจุบัน อวิ๋นกะฟง อายุ เท่าไร อ่ะ5555
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 11:39:01 PM [IP: ]
เพราะทุกนาทีที่มีฟงอวิ๋นอยู่ข้างกาย ฝ่ามือทุกอย่างของข้าชังมีความ.ย ให้ฝ่ามือของฉันที่สดใส โอ้ยจะบ้า แล้ว เมื่อ ไร จะมาว่ะ
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 11:31:12 PM [IP: ]
จะนานเท่าไรรักฟงอวิ๋นเรื่องเดียว
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 7:16:08 PM [IP: ]
อีกกี่วันกี่คืนที่ฟงอวิ๋นจะออก ไว้ๆ
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 7:14:07 PM [IP: ]
และเดี๋ยวจะมีศึกฟงกะอวิ๋นอีก อ่ะ
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 7:07:21 PM [IP: ]
แล้วคุณBoA ว่า เค้า จะ ฆ่า ป่าว อ่ะ
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 6:48:03 PM [IP: ]
อันนี้ ไม่ แน่ ใจนะครับ แต่รู้สึกจะ เงียบๆไป อ่ะ
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 6:43:46 PM [IP: ]
ก็ไหนว่ากันว่าว่าอี้ฟงฆ่าปู้เทียนแล้วอวิ๋นจะฆ่าปู้เทียนทำแมวอะไรล่ะ
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/1/2004 6:35:23 PM [IP: ]
-----/ที่เราสงสัยที่สุดคือ ถ้าอวิ๋นรู้ว่าปู้เทียนเปนมาร แร้วอวิ๋นจะลงมือฆ่าปู้เทียนมั้ย
จาก BoA
วันที่ 8/1/2004 6:31:03 PM [IP: ]
นั่นแหละเท่ดีผมชอบแถมหัวขาวด้วยเหมือนลุงข้างบ้านผม เลยครับ55 ใช่ครับ กุ๋ยหู่ เป็นคนใจดี มีน้ำใจครับซื่อ สัตย์(มีลูกน้องอย่างนี้ก็ดีเลยอ่ะ)
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 6:18:29 PM [IP: ]
สงสารเนี่ยฟงจังอี้ฟงไม่ยอมรับเป็นพ่อ แถมต้องมาขัดคอ กะ อวิ๋น อีก ลูกมันก็......จังเลย โอ้ย เบื่อ จัง เมื่อ ไร จะ มา ซะ ที นานแล้ว ขอให้ออก ทีเดียว2เล่มเลยนะ ถ้า ออก ช้า อย่างนี้ เซ็งๆ
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 5:46:51 PM [IP: ]
คุณ zingzing ครับผมว่าอิ่งสงไม่เห็นหล่อเลย หนวดก็เฟิ้มกว่าอู๋หมิงอีกผมว่า จิงแล้วบุคคลหน้าตาดีของฟงอวิ๋นต้องยกให้กุ๋ยหู่น่าจะถูกกว่านะ
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/1/2004 5:45:34 PM [IP: ]
อืม ทำไม มันนานจัง เริ่ม กลับ มาอีรอบเดิม แล้ว เนี่ย
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 5:41:23 PM [IP: ]
เออ...แล้วหวายเ มี่ยหลังจากสอนวิชาให้อี้ฟงแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะครับ ท่านผู้รู้ทั้งหลาย
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/1/2004 5:37:54 PM [IP: ]
ผมอ่ะเริ่มอ่านตั่งแต่เล่ม 1 เลยนะ ตอนนั้นรู้สึกผมจะอยู่ ม.5 ตอนเริ่มอ่านอยากรู้ว่ามันจะเหมือนในหนังโรงที่ กั่วฟู่เฉิง กับ เจิ้งอีเจี๋ยน เล่นรึป่าว พอได้อ่านนะ โอ้ว!!! ไม่เหมือนเลย เนื้อเรื่องละเอียดซับซ้อนกว่าเยอะ มันส์กว่าในหนังโรงมาก นึว่า สงป้าตายแล้วจะจบ ที่ไหนได้ ตอนนี้เรียน ปี3 แล้วยังไม่จบเลย ผลการกรียนก็ พอไปได้ครับ .เหยีบ F ปากคาบ Mean 55555.....
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/1/2004 5:32:53 PM [IP: ]
ชอบ เนี่ยฟงตอนถือ ทัณฑ์สววรค์จังเลย ลักษณะเหมือนหวายคงเลย แถม หน้าตาอุปนิสัยก็คล้ายๆกันด้วย
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 5:30:50 PM [IP: ]
จะกระทิงดอง กระทิงแดง ทิงเปลี่ยวไงก็ช่างเหอะ เซ็งโว้ย เล่มใหม่ไมออกซะทีฟะ ไม่ทันจัยไวรุ่นเลย
จาก ToT...ToR
วันที่ 8/1/2004 5:22:39 PM [IP: ]
และแถบคู่นี้ยังจิงใจต่อกันด้วยซึ่งหาดูได้ยากครับในเรื่องนี้
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 5:10:54 PM [IP: ]
ผมขอโหวตให้ เนี่ยฟงกะหวงอิ่งเป็นลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงดำครับผม
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 5:00:46 PM [IP: ]
จิงๆครับคุณต้วนล่าง
จาก zingzing
วันที่ 8/1/2004 4:16:46 PM [IP: ]
ผมอยากรู้จิงๆๆเลยว่าพวกคุณอายุเท่ากันมากอยากรู้มากๆๆ ชาวยบอกทีน่ะ ผมอายุ 16 อยู่ม.4 สายวิทย์-คณิต ด้วยน่า อยากรู้จิงๆ ว่าพวกคุณอายุเท่าไรกัรบ้างตอบทีน่ะ
จาก แมน
วันที่ 8/1/2004 3:02:14 PM [IP: ]
เหอๆคุณ zingzing พูดจิงหรือเปล่าคับเนี่ย? เราก็ได้ 3.5 เหมือนกันเลยคับ...^_^..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 8/1/2004 2:51:56 PM [IP: ]
กรำจิงๆ
จาก Sazabi
วันที่ 8/1/2004 1:31:32 PM [IP: ]
ยังเป็ดไม่แซ ครับ 555
จาก มาร Boorapa
วันที่ 8/1/2004 1:01:40 PM [IP: ]
แปลกจังนะ ในเมื่อที่ฮ่องกงออกเล่มใหม่แล้ว ทำใมเมืองไทยจึงยังไม่ออกนะ
จาก Jua
วันที่ 8/1/2004 8:02:02 AM [IP: ]
ถ้าคุยได้ใน MSN ได้ยิ่งดีนะครับ
จาก Jong
วันที่ 8/1/2004 7:55:04 AM [IP: ]
นี่มีนัดเข้า Web . หรือเปล่าอะ จะได้เข้ามาคุยด้วยงะ บอกด้วยนะครับ
จาก Jong
วันที่ 8/1/2004 1:01:42 AM [IP: ]
อยากรู้จังว่าที่เขาบอกว่าเป็นภาคๆนี่มันเป็นยังไงรู้แต่ว่าภาค 1 จบลงตรงที่สงป้าตาย
จาก Akiji Don King
วันที่ 7/31/2004 11:08:15 PM [IP: ]
เดี๋ยวเนี่ยฟงได้กินเลือด เต่ามังกร ด้วยครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/31/2004 10:58:47 PM [IP: ]
ขอบอก ว่า อิ่งสงหล่อ มากๆ เลยครับ เหมือนฝรั่งอ่ะครับพอแก่แล้วจะหล่อครับ และเท่มากๆด้วยครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/31/2004 10:52:37 PM [IP: ]
ของผม 3.5 เทอมที่แล้ว ครับ 5555555 ไม่ได้ โม้นะ
จาก zingzing
วันที่ 7/31/2004 10:46:10 PM [IP: ]
เดี๋ยวดูลูกของ10ยอดยุทธ์เถอะ เหมือนผู้หญิงมากๆเลยครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/31/2004 10:29:18 PM [IP: ]
ส่วนเราผลการเรียนดีเรียนดีอย่างสม่ำเสมอคับ คุณเเม่บอกว่า...การเรียนต้องมาก่อนเสมอ ชาวหลังๆนี้เลยไม่ค่อยจะได้อ่านเลยคับ เตรียมสอบ Mid...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/31/2004 9:55:27 PM [IP: ]
อยากคุยกับคุณ ต้วนล่าง กับ คุณ boa จังครับ ช่วยแอดอีเมลล์ด้วยนะครับ gsc01@. จะขอบคุณเป็นอย่างมากครับ เพราะมีหลายเรื่องที่สงสัยอยู่ ขอบคุณครับ
จาก ทศทิศไร้พ่าย
วันที่ 7/31/2004 9:43:21 PM [IP: ]
----/.นเฉินไม่ได้โดนตี้ซื่อเทียนเหวี่ยงลงทะเลนะคะ คุณแมน -_- ! เราก้อเปนเหมือนคุณแมนเรยค่ะ ((เพียงแต่เราเริ่มอ่านฟงอวิ๋นเล่ม 35 เปนเล่มแรก แร้วก้อติดใจเหมือนคุณแมน เราก้อเรยซื้อไล่ไปตั้งแต่เล่มหนึ่ง )) เราบ้าฟงอวิ๋นมากๆ (จนเพื่อนหาว่าเราเปนทอม) แต่ก่อนเราเรียนเก่งอ่ะ แต่พออ่านฟงอวิ๋นเราก้อเรียนแย่ลง ไม่ยอมอ่านหนังสือเรียนเรย จนพ่อเราเตรียมมัดเล่มจะเอาไปเผา แต่พ่อเราให้โอกาสเราแก้ตัวซะใหม่ ตั้งแต่นั้นมาเราก้อรู้จักแบ่งเวลาอ่านหนังสือเรียนกะหนังสือการ์ตูน จนเรียนดีขึ้น เราก้อเรยจิ๊กกองฟงอวิ๋นกลับคืนมาได้ ((ตอนนี้ก้อยังติดตามอ่านเหมือนเดิม))
จาก BoA
วันที่ 7/31/2004 9:27:41 PM [IP: ]
เพราะดาบหักครับ เลย ไม่ ตาย
จาก zingzing
วันที่ 7/31/2004 7:59:23 PM [IP: ]
แต่ผมก็พอจำได้น่ะ รู้สึกว่า .นเฉินถูกไอ้ตี้ จับเหวี่ยงลงทะเล หรือป่าว เอ้ผมชักไม่แน่ใจน่ะ คุณฺBoA มาตอบทีน่ะ
จาก แมน
วันที่ 7/31/2004 7:52:38 PM [IP: ]
ผมดูไม่ได้อ่ะ เนื่องจาก หนังสือเล่ม 1-59 ของผมถูกพี่เอาไปเผาทิ้งหมดแล้ว เพราะเค้าโกรธที่ผมไม่ยอมอ่านหนังสือเรียน เอาแต่อ่านการ์ตูนฟงอวิ๋น ทำไงได้ล่ะคับก่อนที่จะเจอฟงอวิ๋นน่ะ ผมอ่านการ์ตูน มากมายแต่พอผมมาเจอหนังสือฟงอวิ๋น เล่ม 37 เข้า (โดยบังเอิญ ในร้านหนังสือน่ะ มันทำไห้ผมล่ะทิ้งการ์ตูนทุกอยาง มาอ่าน แต่มันอย่างเดียวแต่ตอนนี้โอ้จอร์จ ผมไม่เหลือเลยสักเล่ม มีแต่ เล่ม 60-61 ที่แอบๆ ชื้อมา ส่วนเล่ม 1-36 น่ะผมไปไล่ชื้อในร้านหนังสือเก่า มาน่ะหาทั่วทิศ แต่มันไม่มีอีกแล้ว 55 ผมพูดมาน่ะเรื่องจิงน่ะ อยากร้องไห้มากเลย
จาก แมน
วันที่ 7/31/2004 4:49:21 PM [IP: ]
-----/(ตอบแทนคุณต้วนล่างได้มั้.ะ) ที่.นเฉินยังไม่ตายน่ะค่ะ พวกคุณยังจำกันได้มั้ยคะ ตอนฆ่ามังกะน่ะค่ะ เราให้พวกคุณกลับไปสังเกตในภาพให้ดีๆก่อน ค่อยเฉลย
จาก BoA
วันที่ 7/31/2004 1:39:30 PM [IP: ]
เนี่ยฟงมีพลังของ.เทพกี่ชนิดคับ
จาก พานทองเก้
วันที่ 7/31/2004 12:33:00 PM [IP: ]
ขอถามทีน่ะคับ ช่วยตอบที .นเฉินจิงๆ ตายไดพราะโดน ตี้ชื่อเทียนไม่ใช่หรอคับ แล้วทำมมันอยู่ดีๆๆก็ไม่ตายล่ะ
จาก แมน
วันที่ 7/31/2004 12:03:48 PM [IP: ]
ทำไม คุณ ต้วนล่าง ถึงรู้เรื่องก่อนอะ ตอบด้วยนะครับ
จาก Jong
วันที่ 7/31/2004 2:36:26 AM [IP: ]
คือจิงๆแว้วอ่ะนะ...หะน้องทรายไม่อยากเอาเรื่องหรอกนะ คุณแม่ขอร้อง แต่ว่า หะน้องทรายว่านะ เล่ม 62 อ่ะ ทำไมมันนานจังล่ะ... คือจะลงแดงแล้วนะ ซะงั้นน่ะ....!!!!....
จาก ToT...ToR
วันที่ 7/30/2004 8:44:29 PM [IP: ]
สนุกจังเลยเรื่องฟงอวิ๋นเนี่ย
จาก keitaro
วันที่ 7/30/2004 7:49:49 PM [IP: ]
อ.หม่าชอบวาดตัวละครร้าย ๆ ออกแนวตุ๊ด ๆ นะโดยเฉพาะใบหน้า อย่างเจี๋ยซิน เซียะซินหนาน ต้วนล่างตอนกินธาตุมังกรไป คิ้วยาว ตาแหลม คางแหลม (แบบว่าไม่รู้จะพูดรัยแล้ว) เล่ม 62 หน้าปกยังไม่โพล่อีกหรือ ถ้าให้ทายต้องเป็นรูปเซียนกระบี่ กับ เสินฟง ชัวร์ป้าปนิ่มแน่
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 7/30/2004 4:11:21 PM [IP: ]
เมื่อไรฟงอวิ๋นเล่มที่ 62จะออกอะคับ BoA
จาก JTP
วันที่ 7/30/2004 3:55:35 PM [IP: ]
-----/โอกาสที่อวิ๋นกะฟงเปนเกย์ก้อ ห้าสิบห้าสิบ อยู่นา ก้ออยู่อย่างใกล้ชิดด้วยกันมาเปนพันกว่าปี ดีไม่ดี ได้เสียกันแร้วแหงๆเรย
จาก BoA
วันที่ 7/30/2004 1:15:17 PM [IP: ]
ฟง กับ อวิ๋น เป็นอมตะ จนถึงภาค 4 ถ้างั้นลูกเมีย ก็ต้องตายหมด เหลือกัน 2 คน เป็นร้อยๆ ปี อยู่ด้วยกันนานๆ อย่างนี้ จะมีโอกาสเป็นเกย์กันหรือเปล่า?
จาก 3 smiles
วันที่ 7/30/2004 1:10:58 PM [IP: ]
ภาคนี้ .นเฉิน กับ อี้ฟง เป็นคนไม่ดีเหรอ งั้นจุดจบของ 2 คนนี้ จะเป็นอย่างไร สงสาร.นเฉินจริงๆ เลย อ.หม่า แต่งให้เสียคนหลายรอบจริงๆ
จาก 3 smiles
วันที่ 7/30/2004 1:00:02 PM [IP: ]
มันบ้าอะไรฟะ เนี่ย? เสียพื้นที่ web เฉยๆ
จาก อะไร.
วันที่ 7/30/2004 8:18:42 AM [IP: ]
ก็เจี๋ยซินได้ธาตุมังกรจากบ่อน้ำแห่งหนึ่งครับซึ่งมันเชื่อมต่อกับทะเลครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/29/2004 10:11:38 PM [IP: ]
----/ใจเย็นๆก้อได้ค่ะ คุณที่โพสข้อความข้างล่างอ่ะ ไม่ต้องกลัวว่าข้อความจะไม่ขึ้นหรอกนะคะ
จาก BoA
วันที่ 7/29/2004 9:53:17 PM [IP: ]
----/เหอๆๆๆๆ ไทม์แมชชีน เรยหรอ ฟงอวิ๋นนะไม่ใช่โดเรมอน
จาก BoA
วันที่ 7/29/2004 8:12:17 PM [IP: ]
เจี๋ยซินได้ Time machine มาจากผู้วิเศษคนหนึ่งคับ ...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/29/2004 3:39:55 PM [IP: ]
คนที่ได้ธาตุมังกรเม็ดสุดพท้ายน่าจะเป็นอู๋หมิงนะคับ
จาก JTP
วันที่ 7/29/2004 12:50:56 PM [IP: ]
ธาตุมังกรเหลือ 2 เม็ด เจี๋ยซิน กินไป 1 แล้วอีกเม็ดใครได้ไป? เอ้อ เจี๋ยซินไปเอา time machine มาจากไหนเหรอ?
จาก 3 smiles
วันที่ 7/29/2004 11:35:26 AM [IP: ]
อยากทราบอีกแหละว่า เจ้าเจี๋ยซิน เป็นฝึกวิชามารมาจากไหนครับ (หรือฝึกจากเทห์ อุเทน ฮะ) อยากรู้มากกกกกกกกกกกกกกกกกก
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 7/29/2004 9:05:56 AM [IP: ]
อยากทราบว่าเจี๋ยซินไปเอาธาตุ4ตรากิเลน(มังกร)ที่ไหนมากินอีกละฮะ ก้อในเมื่ออีกสองเมล็ดตกอยู่ที่ในทะเล หรือจะงมเอา หรือมีมังกือสองตัว
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 7/29/2004 8:51:26 AM [IP: ]
เล่ม 62 ออกช้าจัง
จาก
วันที่ 7/28/2004 11:28:22 PM [IP: ]
อู่หมิงภาคนี้บทบาทเป็นไงมั่งอ่ะ จะมีใตรต่อแขนให้ป่าว แล้วต้วนส้วยที่หายไปเป็นไงบ้าง แล้วทำไมหลานอู่ถึงได้ไปอยู่สำนักสายฟ้าครามได้ล่ะ ก็เค้าเป็นพี่น้อง กับ เสินฟง ไม่ใช่เรอะ
จาก ToT...ToR
วันที่ 7/28/2004 9:41:38 PM [IP: ]
สรุปก็คือ..เจี๋ยซินเหนือกว่าทั้งต้วนล่างเเละตี้ซื่อเทียน คับ...^_^..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/28/2004 6:33:43 PM [IP: ]
คือธาตุมังกรมันเพิ่มพลังไงครับแต่เลือดหงส์สามันทำได้แค่ให้อายุยืน ตี้ซื่อเทียนจึงฝีมือล้วน ๆ แต่เจี๋ยซินได้พลังจากธาตุมังกรมาช่วย
จาก มาร Boorapa
วันที่ 7/28/2004 6:23:16 PM [IP: ]
จาก
วันที่ 7/28/2004 5:25:50 PM [IP: ]
เเต่ว่า...ตอนที่สินอู่สู้กับตี้ซื่อเทียน ก็เอาชนะได้โดยไม่มี.บพลัดพรากนะคับ (น่าจะนะ) เเละถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดจิงๆหล่ะก็..เเสดงว่าเจี๋ยซินมีฝีมือที่เหนือกว่าตี้ซื่อเทียนอยู่หลายขุมเลยอ่ะนะคับ...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/28/2004 1:07:25 PM [IP: ]
---/ถูกต้องเรยค่ะคุณ zingzing ที่สินอู่แพ้เจี๋ยซินเพราะตอนนั้นไม่ได้เอา.บพลัดพรากมาด้วยค่ะ เรยแพ้แบบเฉียดฉิว
จาก BoA
วันที่ 7/28/2004 9:01:06 AM [IP: ]
ก็นอกจากธาตุมังกรแล้วเจี๋ยซินได้วิชามารมาด้วยครับเลยเก่งแบบสุดๆไปเลย และที่ชนะ 10ยอดยุทธได้ก็แบบสูสีครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/28/2004 8:57:13 AM [IP: ]
คือเท่าที่ดู ฟงฝึกสินอู่ ไป นั่น ก็ ยังสู้ต้วนล่างไม่ได้ อยู่ ดี แหละครับ แต่ ได้ อวิ๋น ช่วยไว้ ฟงฝึกไป ได้ ไม่ เท่าไรเองเพราะวิชาของสิบยอดยุทธนั่นมีกระบวนท่ามากมายฟงฝึกไปไม่กี่ท่าเองก็แค่พื้นๆลองคิดดูสิบยอดยุทธมีทั้งหมด10อย่างแต่ละอย่างมีไม่รู้กี่กระบวนท่าซึ่งผมสังเกตุดูแล้วมีไม่รู้อีกกี่กระบวนท่า ขนาดฝึกให้เหวินหลงที่ป่วย ตั้ง172 ท่าเฉพาะแค่ฝ่ามือ(ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ถ้าผิดก็ขออภัยด้วย) และภาค3เค้าได้ปรากฎตัวอีกก็ ยิ่งน่าจะเผยโฉมขึ้นมาอีก ส่วนที่คุณต้วนล่างกับคุณมารboorapaว่า นั่นผมว่าคนเขียนตั้งใจให้มีหลายท่ามากกว่าครับเพราะอย่างฝ่ามือเมฆาของปู้จิ้งอวิ๋นมีตั้งหลายเมฆาโน่นเมฆานี้ ก็เพื่อจะได้เ.ะกับเนื้อเรื่องที่เป็นจอมยุทธมาทั้งชีวิตจะได้มีหลายท่าไม่ใช่ฝึกมาชั่วชีวิตมีไม่กี่ท่านี้สิ น่าจะแปลกเพราะฝึกมาชั่วชีวิตกับมีไม่กี่ท่ามันคนอ่านเค้าก็ดูไม่เก่งอ่ะ
จาก zingzing
วันที่ 7/28/2004 8:44:12 AM [IP: ]
ใช่ครับคุณjtp ผมก็ว่า สินอู่ อ่ะครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/28/2004 2:34:40 AM [IP: ]
จริงๆแล้วดาบฟ้าฟื้นก็น่าใช้นะ
จาก ToT...ToR
วันที่ 7/27/2004 8:44:19 PM [IP: ]
โหวตหั้ยครูขาหนูเหงาหน่อยนะ ทุคง
จาก โอคาคุ
วันที่ 7/27/2004 8:12:43 PM [IP: ]
---/ภาค4 อวิ๋นเปลี่ยนชื่อตัวเองด้วยหนิ ((แต่ฟงไม่เปลี่ยน))
จาก BoA
วันที่ 7/27/2004 5:51:26 PM [IP: ]
คุณ JTP กลับบอร์ดได้เเล้วววว....
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/27/2004 5:19:32 PM [IP: ]
อันเก่าน่าจะขึ้นสนิมไปแล้วไม่ใช่หรือ
จาก JTP
วันที่ 7/27/2004 5:18:19 PM [IP: ]
เมื่อไรปู้จิ้งอวิ๋นจะเปลี่ยนอาวุธใหม่ซะที่คับ
จาก JTP
วันที่ 7/27/2004 5:16:39 PM [IP: ]
ถ้าจะให้จัดคนที่เก่งทีสุดในเรื่องฟงอวิ๋นคุณคิดว่าใครกัน ? ถ้าฝ่ายอธรรมผมว่า ตี้ซื่อเทียน ธรรมมะ ก็ต้อง สิบยอดยุทธ
จาก มาร Boorapa
วันที่ 7/27/2004 1:47:23 PM [IP: ]
จะมีรุ่นหลานของฟงอวิ๋นอีกไหมนี่ กระบี่เลิศภบจบแดนคงจะผุแล้วหละ
จาก ต้วนส้วย
วันที่ 7/27/2004 1:47:22 PM [IP: ]
จะมีรุ่นหลานของฟงอวิ๋นอีกไหมนี่ กระบี่เลิศภบจบแดนคงจะผุแล้วหละ
จาก ต้วนส้วย
วันที่ 7/26/2004 10:29:35 PM [IP: ]
คุณ มาร Boorapa พูดถูกคับ..นี่คือจุดอ่อนของฟงอวิ๋น ถ้าหากว่าปรับปรุงตรงจุดนี้ได้ก็จะกลายเป็นการ์ตูนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยอ่ะนะคับ..^_^...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/26/2004 10:03:04 PM [IP: ]
นั้นดิผมว่าฟงอวิ๋นจะมีข้อเสียก็ตรงคนเขียนเนี่ยแกเขียนหลายเรื่องไปหน่อยผมว่าแกชักจะเบลอ และ คนแปลเรื่องฟงอวิ๋น ด้วย แปลผิดแปลถูก แปลงขัดแย้งกับภาพบ่อยมากๆๆๆๆๆ ปรับปรุงหน่อยนะครับ เพราะแฟนการ์ตูนเรื่องนี้เยอะ และอยากเห็นการ์ตูนเรื่องนี้มีคุณภาพที่ดี ผมว่าอย่าชื่อท่าต่าง ๆ ให้ดีคนแปลควรจดไว้เลยว่าใช้อะไรไปบ้าง ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อทุกฉบับเลย คนอ่านงงตาย
จาก มาร Boorapa
วันที่ 7/26/2004 9:04:08 PM [IP: ]
โคดนานเลย เล่มที่ 62 ยังไม่ออกเลย จะให้รอไปอีกถึงเมื่อไหร่คับ....
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/26/2004 7:42:04 PM [IP: ]
เมื่อไหร่เล่ม 62 จะออกซักทีนะ
จาก Jua
วันที่ 7/26/2004 6:11:58 PM [IP: ]
ผมว่าเรื่องนี้ตอนจบยังไงฟงอวิ๋นก็ชนะอยู่เเล้วหล่ะคับท่านพ่อต้วนส้วย...^_^...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/26/2004 6:11:55 PM [IP: ]
ผมว่าเรื่องนี้ตอนจบยังไงฟงอวิ๋นก็ชนะอยู่เเล้วหล่ะคับท่านพ่อต้วนส้วย...^_^...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/26/2004 6:06:02 PM [IP: ]
คุณต้วนล่างคิดว่าเรื่องม้นจะจบอย่างไร
จาก ต้วยส้วย
วันที่ 7/26/2004 1:56:36 PM [IP: ]
อู๋หมิงต้องแก่ตายในภาค 3 นี้ใช่ไหม ถ้าเป็นอย่างนั้น จะตายตอนอายุเท่าไร? อ้อ สงสัย ม--าาาาก ตี้ชื่อเทียน แพ้แก่สินอู่ ก่อนสู้กับฟงอวิ๋นเสียอีก แสดงว่าสินอู่ โ ค ต ร เก่งมาตั้งนานแล้ว และเนี่ยฟงฝึกวิชาของเขาได้ไม่กี่วัน ก็สู้กับ ล่าง ที่กิน ยาธาตุ 2 เม็ดได้ อย่างนี้ เสินอู่ยิ่งฝึกมานานมากๆ น่าจะเก่งเป็นเทวดาไปแล้ว ไม่น่าจะสู้ เจี๋ยซิน ที่กินแค่ 1 เม็ด ไม่ได้ แปลกจริงๆ
จาก ชอบอู๋หมิงสุดๆ
วันที่ 7/26/2004 9:23:56 AM [IP: ]
ดีดีดีดีดี
จาก
วันที่ 7/25/2004 6:48:53 PM [IP: ]
เจี๋ยซินสามารถปล่อยพลังทำลายล้างจงหยวนได้ก็เเล้วกัน....
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/25/2004 4:21:46 AM [IP: ]
ผมว่านะตั้งแต่ภาคแรกเลยนะ มารกระบี่เอย สงป้าเอย พั่วจินเงี้ย โคตะระเก่งเลย ต่อมาเจี๋ยอู๋เสิน สุดย็อด...สุดยอดมีร่างอำมตะด้วย แบบว่าอู๋หมิงสู้ไม่ได้สักคนโดนอัดตลอดเลย ตอนนี้โดนตี้ซื่เทียนเด็ดแขนด้วนไปข้างอีก อีกหน่อยบุคคลในเทพนิยายคนนี้จะเหลืออะไรมั่งครับ แล้วอีกหน่อยศัตรูของฟงอวิ๋นจะทำลายโลกแบบซูเปอร์ไซย่าได้อะป่าวอ่ะ
จาก ToT...ToR
วันที่ 7/24/2004 12:19:22 PM [IP: ]
ก็เพราะว่าพวกเขามีเลือดคลุ้มคลั่งเหมือนกันไง... อี้ฟงตอนเลือดคลุ้มคลั่งกำเริบหน้ากลัวยิ่งกว่าเนี่ยฟงอีกด้วยนะคับ..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/23/2004 11:07:56 PM [IP: ]
แล้วฟงจะรู้ได้ไงว่าอี้ฟงเป็นลูกของตัวเอง
จาก หวายคง
วันที่ 7/23/2004 10:07:56 PM [IP: ]
----/ตอนนี้เซียะซินหนานยังไม่ตายนะคะ
จาก BoA
วันที่ 7/23/2004 9:49:56 PM [IP: ]
แล้วเซียะซินหนานตายอย่างไรครับ
จาก มาร Boorapa
วันที่ 7/23/2004 8:53:21 PM [IP: ]
อี้ฟงเหมือนกับต้วนล่างตอนเด็กๆเลย เนอะ
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/23/2004 1:38:48 PM [IP: ]
ผมว่า ภาค นี้ ดู ประติดประต่อกว่าภาค2อีกอ่ะครับและเนื่อเรื่องก็เข้มข้นด้วยรวมทั้งยอดฝีมือก็โผล่ออกมามากมายเลย แบบ ฝีมือพอๆกันไม่เหมือนภาค2ฝีมือดีมีน้อยกว่าภาคนี้ ภาคนี้เด่นๆอยู่ที่อี้ฟงกับเสินฟงครับและที่ฮ่องกงตอนนี้อี้ฟงกำลังเด่นมากๆเลยในร้านการตูนก็จะเจอแต่รูปอี้ฟงแขวนหรือ แปะอยู่เลย
จาก กำเนิดใหม่ดาบอาบหิมะ
วันที่ 7/22/2004 10:20:41 PM [IP: ]
ถ้าหลานอู่และเสินฟงเป็นฝาแฝดกันแล้วใครเป็นคนขโมยหลานอู่ไปเลี้ยงล่ะครับ
จาก ผู้ยิ่งใหญ่แห่งใต้หล้า
วันที่ 7/22/2004 6:04:18 PM [IP: ]
เราก็เห็นด้วยกับคุณสบตุ๋ยเหมือนกันอ่ะนะคับ...^_^...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/22/2004 5:47:31 PM [IP: ]
ผมอ่านฟงอวิ๋นเหมือนกัน ดูไปดูมามีลักษณะหลาย ๆ เรื่องมาปนกัน ไม่ว่า จะเป็นมังกรหยก พิชัยสงครามซุนวู ใครเห็นด้วยบ้าง
จาก สบตุ๋ย
วันที่ 7/21/2004 8:45:09 PM [IP: ]
สื่อถึงเรื่องของ มิตรภาพ การหักหลัง ความเเค้น เเละ ความรัดระหว่างพ่อ ลูก เเล้วก็เพื่อนด้วยดิ..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/21/2004 8:32:16 PM [IP: ]
----/จุดจบของอี้ฟงเปนเหมือน.คังรึเปล่าเรามั่ยรู้นะ ((ไม่เคยอ่านมังกรหยกอ่ะ)) ภาค4 ฟงอวิ๋นยังอยุ่แน่นอนค่ะ ภาค3 จะสื่อถึงมารและกิเลสในจิตใจคนค่ะ
จาก BoA
วันที่ 7/21/2004 5:28:06 PM [IP: ]
ภาค 3 จะซื่อให้เห็นถึงเรื่องของมิตรภาพ ความเเค้น เเละความรัก คับ...^_^..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/20/2004 10:29:04 PM [IP: ]
สุดท้ายแล้วอี้ฟงต้องมีจุดจบคล้าย ๆ กับ.คัง ( จากเรื่องมังกรหยก ) หรือไม่ครับ แล้วขอถามล่วงหน้าไปถึงภาค 4 ครับว่า ฟงกับอวิ๋นจะยังอยู่หรือไม่ แล้วสำหรับท่านที่อ่านภาค 3 จนจบแล้ว ไม่ทราบว่าพอจะจับประเด็นที่คนเขียนต้องการสื่อได้ไหมครับ คือ ผมมองว่าภาค 1 คนเขียนต้องการสื่อถึงความโลภและทะเยอทะยาน แล้ว ภาค 3 ล่ะครับ ( แ.ากอ่านให้จบเร็ว ๆ บ้าง จัง )
จาก มาร Boorapa
วันที่ 7/20/2004 10:19:17 PM [IP: ]
แต่ตอนที่เจ้าลัทธิจันทร์ครามสู้กับต้วนล่าง ( แม้ต้วนล่างจะบาดเจ็บ ) ก็เปล่งพลังได้สุดยอด ( ข่อยบินได้เด่อะ ) หรือว่าเล่นกลหว่า แต่บังอาจทำให้หวงอิ่งต้องตัดแขนและไม่อาจพัฒนาฝีมือให้เพิ่มอีกได้น่าเสียดายครับ มือดาบแห่งยุค และยิ่งต้องตายเพราะ เจี๊ยซินยิ่งน่าเสียดาย และไม่ทราบว่าตอนหลังหวงอิ่งจะได้พบกับเนี่ยฟงก่อนที่เขาจะตายหรือไม่ครับ
จาก มาร Boorapa
วันที่ 7/20/2004 8:14:54 PM [IP: ]
เสินฟงจะทราบหรือเปล่าว่าเขาเป็นลูกของต้วนล่าง ถ้าทราบแล้วเขาจะแก้แค้นฟงอวิ๋นหรือเปล่า
จาก ผู้ยิ่งใหญ่แห่งใต้หล้า
วันที่ 7/20/2004 8:04:31 PM [IP: ]
-----/สองพี่น้องฝาแฝดคู่นี้คงไม่สู้กันหรอกค่ะ ((โทดทีเมื่อกี้พิมผิดอ่ะ ที่จิงต้องเปนอี้ฟงที่ได้ดาบมาร สับสนเรื่องชื่อนิดนึง))
จาก BoA
วันที่ 7/20/2004 8:00:18 PM [IP: ]
ไม่ใช่ครับพิมพ์ผิดผมขอบอกว่า สินอู่ครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/20/2004 7:57:36 PM [IP: ]
อยากทราบว่า เสินฟงกับหลานอู่จะสู้กันหรือเปล่า แล้วมีใครจะมาห้ามไหม แต่ถ้าสู้กันใครจะชนะ
จาก ผู้ยิ่งใหญ่แห่งใต้หล้า
วันที่ 7/20/2004 7:56:59 PM [IP: ]
เราว่าหวงอิ่งเป็นบุคคลที่น่านับถือมาก เราก็ชอบ และส่วนสินอู่กะอู๋หมิงผมขอบอกว่าอู๋หมิงครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/20/2004 7:47:19 PM [IP: ]
กี่วันพรุ่งนี้ที่หมดไป...กี่วันฟงอวิ๋นจะออกไวๆ-_-..
จาก ต้วนล่าง อัลบั้ม คืนนี้ไม่มีความลับ
วันที่ 7/20/2004 7:45:34 PM [IP: ]
ซินหนานไปเป็นพวกเดียวกับไอหลานอู่คับ...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/20/2004 7:42:24 PM [IP: ]
ช่าย จ้าวลัทธิจันทร์คราม จริงๆแล้วฝีมืองั้นๆ แค่พอๆกับหวงอิ่ง ขนานสู้กับเซียะซินหนานยังแพ้ เลย
จาก zingzing
วันที่ 7/20/2004 7:26:18 PM [IP: ]
ไม่ใช่อี้ฟงหรอครับที่ได้ดาบมารและวิชามาร
จาก zingzing
วันที่ 7/20/2004 7:12:43 PM [IP: ]
---/เราก้อไม่ทราบอ่ะค่ะ ว่าภาค4 ที่ฮ่องกงออกไปกี่เล่มแร้ว แต่เราว่าคงจะประมาณ7 เล่มแร้วอ่ะ ตอบคำถามค่ะ ** เซียะซินหนานเปนคนฆ่าเจ้าลัทธิค่ะ ตอนหลังก้อมาเปนพวกกับ.....((ใครอ่ะ เราลืม คุณต้วนล่างช่วยตอบแทนเราหน่อยค่ะ)) เราว่าจิงๆแร้วเจ้าลัทธิจันครามก้อฝีมืองั้นๆแหละ ที่มั่นใจว่าจะชนะหวงอิ่งภายใน3 ท่า คงเปนเพราะรู้อยู่แร้วว่าหวงอิ่งจะต้องโดนพิษของเซียะซินหนาน หลงเอ๋อฝีมือร้ายกาจมากๆค่ะ((แต่ก้อเปนรองอวิ๋นอยุ่ดี)) เสินฟงจะได้ดาบมารค่ะ แระก้อจะมีลูกสมุนมากมาย ได้วิชามารด้วย
จาก BoA
วันที่ 7/20/2004 6:37:28 PM [IP: ]
คำถาม :: แล้วเจ้าลิทธิจันทร์ครามล่ะครับจะมีใครมาปราบแล้วเจ้าซิเซียนหนานล่ะครับ ( เลวของจริง ) ผมว่าน่าจะมีการลำดับอะไรผิดแล้วสำหรับคนเขียนเพราะว่า-->> เจ้าลัทธิจันทร์ครามกลัวหลงเอ๋อ แต่มั่นใจว่าจะชนะหวงอิ่งใน3 ท่า -->> ผมว่าหลงเอ๋อตอนนี้ยังเทียบไม่ได้กับหวงอิ่งตอนนั้นเลย เจ้าลัทธิจันทร์ครามน่าจะเก่งพอ ๆ กับตี้ซื้อเทียน และยิ่งเวลาผ่านมาฝีมือน่าจะยิ่งเก่งขึ้นจะมากลังอะไรกับหลงเอ๋อ ล่ะ แล้วหลงเอ๋อจะระลึกชาติได้เมื่อไหร่แล้วเพลงกระบี่ 23 จะร้ายกาจขนาดไหน ( ไม่น่าจะเกิน หมื่นกระบี่สู่หนึ่ง ) แล้วที่ว่าเจี๋ยซินย้อนเวลาได้นี่มันยังไงครับนี่ , สุดท้ายแล้วเสินฟงจะฝึกวิชาอะไรเด็ด ๆ ครับ , แล้วธาตุมังกรส่วนสุดท้ายจะตกเป็นของใคร
จาก มาร Boorapa
วันที่ 7/20/2004 4:21:13 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นภาคที่ 4เขียนไปกี่ตอนแล้วคับคุณBoA
จาก JTP
วันที่ 7/20/2004 11:40:51 AM [IP: ]
สนุกดี...อีกกี่ปีจะจบ..แต่ไม่อยากให้จบเลยเสียดาย...จะต่ออีกกี่ภาคเนี่ย..จะแก่ตายกันไปบางมัยเนี่ย
จาก สมเกียรติ
วันที่ 7/19/2004 11:03:54 PM [IP: ]
ความเห็น:: พระเอกหรือ ผู้ร้ายเรื่องฟงอวิ๋นหน้าตาออกลูกครึ่งทุกคน ผมชอบหวงอิ่งมากชอบที่ความเป็น "ลูกผู้ชายตัวจริง" แหมน่าจับมาโฆษณากระทิงแดง ข้อคิดบางอย่างจากตัวละครตัวนี้คือ " ชีวิตคนเราสั้นยาวไม่สำคัญ ๆ ที่วรยุทธ์ที่ฝึกฝนขึ้นมาเอง " ประโยชน์โดนใจผมมาก ๆ ผมงี้ขนาดเอารูปหวงอิ่งมาทำ wall peper เลย สุดท้าย :: จะผิดไหมถ้าผมจะทำเว็บบอร์ดที่เกี่ยวกับฟงอวิ๋นล้วน ๆ คัดเฉพาะพวกที่บ้าฟงอวิ๋นแบบเข้าเส้นอย่างผม , ผมเองมีรูปตั้งแต่ภาคหนึ่ง แต่ก็ไม่สมบูรณ์มาก
จาก มาร Boorapa
วันที่ 7/19/2004 8:51:04 PM [IP: ]
ลูกชายของสิบยอดยุทธิ์น่าตาหล่อมากๆคับ ดูท่าทางเเล้วน่าจะเป็นคนหัวดีซะด้วยสิ อิอิอิอิ...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/19/2004 8:48:20 PM [IP: ]
เเต่ตอนนี้ที่เเน่ๆยังไม่มีใครทราบว่าเจี๋ยซินตายเพราะอะไรคับ (เดี๋ยวเราขอเวลาหาข้อมูลก่อนก็เเล้วกันนะคับ) เสินฟงคือพระเอกชัวๆคับ ส่วนปู้เทียนเป็นพระรอง
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/19/2004 8:10:47 PM [IP: ]
----/สินอู่น่าจะอายุประมาณ 60 นะคะ((เดาเอา)) เนี่ยฟงได้กินเลือดเต่ามังกรจากหญิงชาวบ้านที่กรีดเลือดให้เนี่ยฟงที่ยังสลบอยุ่ ตอบแทนที่อวิ๋นได้ไปช่วยนางจากเงื้อมมือของเผ่าๆนึงในทะเลทรายที่จับตัวนางไป คนที่สร้างดาบอาบหิมะคือจ้าวสุกรค่ะ ((ภาคนี้ไม่มีเหล็กปัญญาเรยอ่ะ)) ส่วนกระบี่วีชนคนหัวเหลืองเปนคนตีขึ้นมาใหม่ เพื่อเปนข้อแลกเปลี่ยนให้อู๋หมิงทำงานให้ แต่ตอนหลังอู๋หมิงยกกระบี่วีรชนให้ลูกของสิบยอดยุทธค่ะ ตอนหลังไม่เหนหวายเมี่ยเรยอ่ะ ((ไม่รู้เหมือนกานนนน)) ที่กวางกลายเปนกวางกิเลนไฟได้เพราะมันเคยโดนกิเลนไฟกัดขา แต่ก้อรอดชีวิตมาได้ ต่อมาได้บังเอิญไปพบกับก้อนน้ำแข็งของต้วนล่างจึงได้รับประทานเข้าไปจึงกลายเปนกวางกิเลนไฟและได้เข้าพวกกะหลานอู่ในเวลาต่อมา ส่วนรอยเท้าก้อคงเปนรอยเท้ากวางกิเลนไฟมั้ง ปัจจุบันที่ฮ่องกงเจี๋ยซินตายไปแร้วค่ะ ขึ้นภาคสี่แร้วด้วย ภาคสามเราว่าคงไม่มีพระเอกหรอก เสินฟงเปนตัวเอกมากกว่าค่ะ
จาก BoA
วันที่ 7/19/2004 8:06:31 PM [IP: ]
เสินฟงคือพระเอกตัวจิงของภาคนี้คับ คล้ายๆกับ.ก้วยเลยคับ ลูกของตัวโดกงดันได้เป็นพระเอก เเต่ลูกของพระเอกดันได้เป็นตัว. (นั่น!!!!) ส่วนสินอู่กับอู๋หมิง ตัดสินลำบากคับ คู่นี้(เเต่เราเชียร์เสินฟงคับ อิอิอิอิ...^_^...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/19/2004 6:37:25 PM [IP: ]
คำถาม ทำไม ฟงอวิ๋นหลัง ๆ อาวุธ หรือวิชาต่าง ๆ มันเหมือนกับ วีรบุรุษไร้น้ำตาจัง .บพลัดพลาก 10 ยอดยุทธ ผมว่าอู๋หมิงถ้าสู้กับ10 ยอดยุทธ แนวโน้มว่า "หมัดเดียวตาย " จะสูง หลัง ๆ อู๋หมิงออกมาเพื่อโดนอัดตลอดเลย เออตกลงนี่เนี่ยฟงได้กินเลือดเต่ามังกรใช่หรือไม่ครับ แล้วใครจะเป็นผู้คอยซ่อมอาวุธต่าง ๆ ใช่ เหล็กปัญญาหรือไม่ ตอนหลังหวายเมี่ยเป็นอย่างไร แล้วสาเหตุที่กวางกลายเป็นกิเลนไฟได้เพราะอะไรกันแน่ครับระหว่างกินวิชาในผลึกแก้วของต้วนล่าง กับ ระหว่างที่กิเลนตัวเก่าตายเลือดไหลมาโดนมัน ถ้าเป็นกินชาในผลึกแก้วทำไม ตอนที่เนี่ยฟงเข้าถ้ำไปเพื่อหาวิชาสินอู่ ถึงมีกิเลนไฟอยู่ก่อนแล้ว ( รอยเท้านำทาง ) ปัจจุบันที่ฮ่องกงเจี๋ยซินตายแล้วหรือยังครับ แล้วพระเอกตัวจริงของภาคนี้คือเสินฟงใช่ไหมครับ ( ผมเชียร์อยู่ )
จาก มาร Boorapa
วันที่ 7/19/2004 5:10:36 AM [IP: ]
แล้วใครจะฆ่าเจี๋ยซินได้ แล้วทำไมสินอู่ถึงปรากฏตัวครับเขาอายุประมาณเท่าไรกัน แล้วคุณ Boa คิดว่าเขากับอู๋หมิงใครมีวรยุทธ์ เหนือกว่ากันครับ
จาก เนี่ยฟง(กพ.)ทศทิศไร้เทียมทาน
วันที่ 7/18/2004 11:20:07 PM [IP: ]
ตอนสู้ กะ อวิ๋น ก็สู้มือ เปล่าด้วย แต่ อวิ๋นมี เลิศภพจบแดน อ่ะ ยังสูสีเลย
จาก zingzing
วันที่ 7/18/2004 11:05:34 PM [IP: ]
ผมคิดว่าสินอู่ครับ เพราะเก่งเท่าคนมีธาตุมังกรเลยครับ และกระบวนท่าก็เยอะ
จาก zingzing
วันที่ 7/18/2004 6:03:12 PM [IP: ]
เอ่อ น้องภาคับ น้องภาเป็นคนอุดรอะป่าวคับ เรียนอยู่อดรพิทอะป่าว อยากรู้แค่นี้แหละ
จาก ทศทิศใร้ชัย
วันที่ 7/18/2004 6:02:46 PM [IP: ]
อาวุธอะไรในเรื่องนี้ที่ร้ายกาจที่สุด และวิชาอะไรที่สุดยอดที่สุดคือร้ายกาจยากที่จะมีผู้ต่อกรด้วยได้
จาก ผู้ยิ่งใหญ่แห่งใต้หล้า
วันที่ 7/18/2004 2:07:27 PM [IP: ]
ผลการต่อสู้ระหว่างเจี๋ยซินกับสิบยอดยุทธิ์เรียกได้ว่าคู่คี่สูสีมากๆเลยอ่ะนะคับ... สิบยอดยุทธิ์ถูกดาบมารทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส..เเต่ตอนหลังพี่เเกก็รวบรวมพลังเฮือกสุดท้าย เเล้วเรียกเอาหิบ พรัดพราก อาวุธประจำตัวเเกออกมาใช้คับ ซึ่งก็สามารถทำให้เจี๋ยซินล้าถอยกลับไปได้ ส่วนภาคนี้จุดประสงค์ของเขาคงไม่ใช่เเค่ตามจองเวรเนี่ยฟงหรอกนะคับ เเต่เขาต้องการจะยึดครองยุทธภพมากกว่า เพราะว่าเขาไม่ได้ตามรังควาญเเค่ ฟงอวิ๋น อู๋หมิง เเละก็สิบยอดยุทธิ์เท่านั้น เขายังเล่นงานทั้ง ม่ออิ้งสง เเล้วก็หลงเอ๋อ เเม้เเต่หวงอิ่งกับตำหนักจงหัวเขายังไม่ละเว้นเลยคับ...ส่วนอีตาพั่วจินนั้นไม่เหลือพลังธาตุมังกรอีกเเล้วหล่ะคับ..เพราะว่าตอนที่สู้กับต้วนล่างไงคับ...เขาได้ถ่ายทอดพลังธาตุมังกรในตัวเขาออกไปให้ปู้จิ้งอวิ๋นจนหมดตัวไปเเล้ว..เเล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เนี่ยฟงกลายเป็นอำมตะเพราะพลังของธาตุมังกรจากตัวพั่วจินไปด้วยอ่ะนะคับ...เเต่ภาคนี้พั่วจินจะได้กระบี่จิ้งจอกโหยกับดาบสวรรค์กลับม.้วยหล่ะคับ(ซึ่งตอนหลังเขาจะมอบมันให้กับเสินฟงหรือว่าต้วนอี้นั่นเอง) ส่วนเรื้องของดาบมารกับวิชามารนี่เจี๋ยซินเขาไปได้มันมาหลังจากที่พี่ทั่นเเกกินธาตุมังกรเขาไปเเหละคับ ผลของพลังทำให้ผมของเจี๋ยซินกลายเป็นสีเเดง เเละร่องรอยบาดเเผลตารมตัวก็หายไปจนหมด (นี่น่าจะเป็นฤทธิ์ของธาตุมังกรมั้งคับ) เเต่ผมเเดงนี่น่าจะมาจากวิชามาร ส่วนอี้ฟงนี่เราว่าเขาคงจะไม่กลับใจเเล้วหล่ะคับ..เพราะว่าตอนหลังรู้สึกว่าจะต่อสู้เกบปู้จิ้งอวิ๋นด้วยนะคับ....
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/17/2004 11:49:22 PM [IP: ]
ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับเจี๊ยซินหน่อยครับ ตกลงนี่พี่แกได้สู้กับ 10 ยอดยุทธ เหรอเนีย แล้วผลเป็นอย่างไร และตอนหลังใครเป็นคนปราบเจี๋ยซิน เจี๋ยซินจะจองเวรกับเนี่ยฟงอีกไม๊ และพั่วจินยังมีพลังธาตุมังกรอีกหรือไม่เพราะได้ถ่ายทอดให้ อวิ๋นไปแล้วไม่ใช่เหรอ แล้ว เจี๋ยซินเอาวิชามารมาจากไหน ช่วยเล่าย่อ ๆ เกี่ยวกับดาบมารให้หน่อยครับ แล้วสุดท้ายอี้ฟงจะกลับตัวได้ไหมครับ
จาก
วันที่ 7/17/2004 8:31:13 PM [IP: ]
5555555 เจี๋ยซิน เก่งสุด ครับ555555อิอิ
จาก zingzing
วันที่ 7/17/2004 4:18:56 PM [IP: ]
หลานอู่กับเสินฟงเป็นคนละคนกันคับ พวกเขาเป็นฝาเเฝดกันอ่ะนะคับ เสินฟงก็คือ ต้วนอี้ ลูกชายของต้วนล่างนั่นเองคับ เพราะว่าต้วนล่างเขามีลูกชายเป็นฝาเเฝดนั่นเองคับ..เเต่ว่า..หลานอู่คนปัจจุบันที่อ่านอยู่ในเล่มที่ 61 นี้เป็นเสินฟงปลอมตัวมาคับ..หลานอู่ตัวจิงคงอีกซักพักนึง ถึงจะออกมา (เเต่ว่าหลานอู่ตัวจิงเเม่งอย่างเรวเลยอ่ะนะคับ เหมือนพ่อของมันไม่มีผิดเลยหง่ะ...-_-...
จาก ต้วนล่าง อัลบั้ม ผู้ชายขี้อาย
วันที่ 7/17/2004 4:07:51 PM [IP: ]
ตกลงหลานอู่กับเสินฟงเป็นคนๆเดียวกันหรือปล่าวเดี๋ยวก็ว่าหลานอู่เดี๋ยวก็เรียกว่าเสินฟง????????
จาก JTP
วันที่ 7/17/2004 1:18:51 PM [IP: ]
ท่าท่างเีรื่ิองนี้จะยาว แต่ก็สนุกดี
จาก ุุุุุุ^-^
วันที่ 7/17/2004 9:43:26 AM [IP: ]
จะว่าไป ก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งจนถึงขั้นกระจอกงอกง่อยหรอกนะคับ เเต่ว่า ปู้เทียนมีจุดอ่อนก็ตรง..ที่เขาเป็นคนดีเกินไปนั่นเองอ่ะนะคับ จนบางครั้งออกจะซื่อเลยด้วยซ้ำ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำปู้เทียนดูไม่ค่อยจะเก่งซักเท่าไหร่ในสายตาของคนอ่าน เต่ความจิงเเล้วเขาเป็นคนที่มีฝีมือดีอีกคนนึงเลยหล่ะคับ (เเต่ถึงจะยังไงก็สู้พ่อไม่ได้อยู่ดีคับ อิอิอิอิ...^_^..)
จาก ต้วนล่าง อัลบั้ม ชอบ..กับ..รัก
วันที่ 7/17/2004 9:18:23 AM [IP: ]
ปู้เทียนไม่ค่อยเก่งเลยเหรอครับ และกะบี่ที่ปู้จิ้นอวิ๋นมอบให้หายไปไหนน่ะ ต่อเด็ก ๆ เห็นจะเอาดีทางกระบี่ไหงตอนโตดันใช้ฝ่ามือล่ะ
จาก Da Piero
วันที่ 7/16/2004 8:58:21 PM [IP: ]
ธาตุมังกรน่ะ เขาไม่สืบทอดทางสายเลือด.นะคับ...^_^..
จาก ต้วนล่าง อัลบั้ม I belive
วันที่ 7/16/2004 6:38:52 PM [IP: ]
อยากอ่านเล่มต่อไปจังเลย
จาก JTP
วันที่ 7/16/2004 2:01:24 PM [IP: ]
----/ไม่มีแน่นอนค่ะ มีแต่ฝีมือล้วนๆเรยค่ะ
จาก BoA
วันที่ 7/16/2004 12:28:14 AM [IP: ]
อยากเรียนถามท่านผู้รู้ว่า เสินฟงจะมีพลังแฝงของธาตุมังกรไหม เนื่องจากเขามีสายเลือดของต้วนล่าง ที่ได้กินธาตุมังกรไปคือ ก่อนที่แม่เขาจะตั้งท้อง ต้วนล่างก็ได้กินธาตุมังกรแล้ว
จาก ผู้ยิ่งใหญ่แห่งใต้หล้า
วันที่ 7/15/2004 8:51:38 PM [IP: ]
ใช่เเล้วคับ อาจจะยังอายุน้อยเกินไปกว่าจะเเต่งงานมั้ง เเค่ 20 ปีเองนี้คับ...^_^...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/15/2004 8:34:32 PM [IP: ]
----/เสินฟงยังไม่คิดเรื่องลูกเร้ยยย ยังไม่คิดจะแต่งงานกะใครหรือจะจีบใครเรยด้วยซ้ำ ((ตัวเอกก้ออย่างงี้แหละ))
จาก BoA
วันที่ 7/15/2004 8:33:21 PM [IP: ]
หลานอู่จะสูญเสียเเขนไปในตอนที่ต่อสู้กับอี้ฟงหง่ะคับ...เพราะว่าในตอนต่อสู้ ดันไปทำร้ายพ่อบุญธรรมของอี้ฟงเข้า จึงทำให้เลือดคลุ้มคลั่งกำเริบ(เหมือนกับเนี่ยฟงไงคับ...) อี้ฟงเลยใช้ดาบมารที่ได้มาจากเจี๋ยซินฟันเเขนของหลานอู่จนขาดกระเด็นเลยคับ!!!!!! เเต่หมอเทวดาก็ได้ต่อเเขนกิเลนไฟให้กับหลานอู่คับ ซึ่งเเขนกิเลนไฟนี้ก็ได้มาจากกวางกิเลนไฟนั่นเองนะคับ...^_^..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/15/2004 8:33:21 PM [IP: ]
หลานอู่จะสูญเสียเเขนไปในตอนที่ต่อสู้กับอี้ฟงหง่ะคับ...เพราะว่าในตอนต่อสู้ ดันไปทำร้ายพ่อบุญธรรมของอี้ฟงเข้า จึงทำให้เลือดคลุ้มคลั่งกำเริบ(เหมือนกับเนี่ยฟงไงคับ...) อี้ฟงเลยใช้ดาบมารที่ได้มาจากเจี๋ยซินฟันเเขนของหลานอู่จนขาดกระเด็นเลยคับ!!!!!! เเต่หมอเทวดาก็ได้ต่อเเขนกิเลนไฟให้กับหลานอู่คับ ซึ่งเเขนกิเลนไฟนี้ก็ได้มาจากกวางกิเลนไฟนั่นเองนะคับ...^_^..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/15/2004 6:31:59 PM [IP: ]
เหมื่อนเรื่องเสือดำที่เราอ่านจัง
จาก JTP
วันที่ 7/15/2004 6:31:06 PM [IP: ]
ฟงอวิ๋นภาค 4เนื่อเรื่องเป็นยังไงหรือคับ
จาก JTP
วันที่ 7/15/2004 2:38:30 PM [IP: ]
ขอให้ฟงอวิ๋นยิ่งใหญ่ในยุทธภพตลอดไป
จาก หลี่ตงปิงแห่งพรรคมารบูรพา
วันที่ 7/15/2004 1:50:16 PM [IP: ]
เสินฟงจะมีลูกชื่อไรอ่ะ
จาก ผู้ยิ่งใหญ่แห่งใต้หล้า
วันที่ 7/15/2004 1:18:29 PM [IP: ]
----/มีคำถามอีกมั้ยอ่ะ อยากตอบๆๆๆ
จาก BoA
วันที่ 7/15/2004 1:16:25 PM [IP: ]
----/ที่ปู้เทียนร่วมมือกับหลานอู่ ก้อเพราะคิดว่าหลานอู่เปนเสินฟงอีกนั่นแหละค่ะ ((เราเองก้อยังสับสนเรย)) แต่หลานอู่เปนคนลงมือฆ่าอี้เหล่าต้านะ ปู้เทียนไม่เกี่ยว แต่อี้ฟงจะฆ่าปู้เทียนเพื่อแก้แค้นด้วย ในฐานะผู้สมรุ้ร่วมคิด ปู้เทียนก้อพึ่งมารู้ตอนหลังเองว่า เสินฟงก้อคือหลานอู่ (( เอ๊ะ..!!! ยังไงกันหว่า...)) หลานอู่ก้อเรยคิดจะฆ่าปู้เทียนปิดปาก แต่โชคดีที่ลูกน้องของหลานอู่ช่วยชีวิตเอาไว้ ถึงรอดตายจากเงื้อมมือของหลานอู่
จาก BoA
วันที่ 7/15/2004 1:11:49 PM [IP: ]
---/คงจะไม่มีรุ่นลูกประสานพลังกันหรอกค่ะ จะมีแต่ฆ่ากันเองมากกว่า ตอนหลังเสินฟงจะสู้กะหลานอู่ค่ะ เพราะหลานอู่((กับปู้เทียน))ไปฆ่าอี้เหล่าต้า พ่อบุนธรรมของอี้ฟงค่ะ ต่อมาก้อสู้กับเสินฟงอีก ((คิดว่าเปนหลานอู่))
จาก BoA
วันที่ 7/15/2004 12:32:35 PM [IP: ]
ถามคุณต้วนล่างหน่อยนะครับ ว่ามีฟงอวิ๋นรุ่นลูกที่ประสานพลังกันต่อสู้บ้างมั้ยครับ เพราะฟงกับอวิ๋นดูจะเริ่มเถ้าชะโดแก่ชราลงเรื่อย ๆ บทบาทก็น้อยลง มีมั้ยเอ๋ย หรือ จะเป็น เสินฟง กับ อี้ฟง เดาเอานะ
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 7/15/2004 11:47:18 AM [IP: ]
อยากทราบว่า เสินฟงจะได้สู้กับหลานอู่หรือเปล่า และเสอนฟงได้แต่งงานกับ.ฟูไหม
จาก ผู้ยิ่งใหญ่แห่งใต้หล้า
วันที่ 7/15/2004 12:20:57 AM [IP: ]
จะจบไหมครับ
จาก รักอ่าน(tiger bai)
วันที่ 7/14/2004 10:11:02 PM [IP: ]
ถ้าเรามีเเบบหลานอู่ก็ดีอ่ะดิ อิอิอิอิ....
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/14/2004 9:55:18 PM [IP: ]
แล้วที่ฮ่องกงถึงตอนที่ 430หรือยังคับคุณBoA
จาก JTP
วันที่ 7/14/2004 9:34:59 PM [IP: ]
----/คงจะไม่มีหรอกค่ะ จะมีแต่มันไปฆ่าคนอื่นมากกว่า (ตามใบสั่งของหลานอู่)
จาก BoA
วันที่ 7/14/2004 7:25:58 PM [IP: ]
จะมีใครไปฆ่ามันอีกหรือปล่าว
จาก JTP
วันที่ 7/14/2004 7:06:48 PM [IP: ]
เเล้วไอเคล็ดวิชาพิฆาตเท.ที่ท่านต้วนล่างเป็นคนคิดค้นนั้นสุดท้ายก็ไม่มีใครได้ไปหรอกนะคับ..เเต่มีกวางตัวหนึ่งบังเอิญกินมันเข้าไป ทำให้กวางตัวนั้นกลายเป็น กวางกิเลนไฟอ่ะนะคับ..เเล้วตอนหลังก็มาเป็นสมุนของหลานอู่อีกด้วยคับ...^_^...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/14/2004 7:02:42 PM [IP: ]
ปู้เทียนกลายเป็นมารเพราะไออี้ฟงหง่ะคับ...-_-
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/14/2004 5:01:23 PM [IP: ]
ทำไม่ถึงอยากเป็นมารกันจังคับคุณBoA
จาก JTP
วันที่ 7/14/2004 1:32:27 PM [IP: ]
-----/ปู้เทียนตอนหลังๆกลายเปนมารด้วย ถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไร ต้องติดตาม
จาก BoA
วันที่ 7/14/2004 1:30:36 PM [IP: ]
----/ฟงกะอวิ๋นออกมาจากก้อนน้ำแข็งได้ก้อเพราะหมอเทวดาช่วยไว้ส่วนหนึ่ง โดยใช้เข็มเงินแทงทะลุน้ำแข็งจิ้มหลังอวิ๋นเต็มๆ จากนั้นหมอเทวดาก้อสู้กะอีกคนหนึ่ง ไม่นานอวิ่นก้ออกมาจากก้อน้ำแข็งได้ (ฟงยังไม่ฟื้นเรย)
จาก BoA
วันที่ 7/14/2004 11:56:52 AM [IP: ]
ถ้าให้เดานะ ก่อนต้วนล่างจะตายได้มอบวรยุทธ์ที่อยู่ในผลึกแก้ว ให้กับบิดาตัวเองเพื่อมอบให้ลูกของตน ถ้าจะให้เดาหลานอู่คงได้ไป สืบทอดตำนานกระสือชัวร์จริงไม่จ๊ะ
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 7/14/2004 11:18:34 AM [IP: ]
สอบถามหน่อยครับ (ใครก็ได้ที่รู้) หลานอู่กับ เสินฟงเป็นลูกแฝดของต้วนล่างหรือเปล่า ถ้าจริงหลานอู่คนนี้อาจเป็น ต้วนล่าง 2 ในอนาคต ใช่อะป่าว เพราะนิสัยเลวมากกกกกกกกกก
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 7/14/2004 9:44:46 AM [IP: ]
อยากเห็นเสินฟงสู้กับเซียะซินหนานจังอยากรู้จังว่าใครจะชนะ แล้วตอนที่ฟงอวิ๋นถูกฝังไว้ใต้หิมะที่ผากระบี่นั้นฟงอวิ๋นออกมาไง งง ทำไมหวายเมี่ย(หนึ่งคลุ้มคลั่ง)ภาคนี้..โหดเลย
จาก เซียนกระบี่
วันที่ 7/14/2004 9:44:45 AM [IP: ]
อยากเห็นเสินฟงสู้กับเซียะซินหนานจังอยากรู้จังว่าใครจะชนะ แล้วตอนที่ฟงอวิ๋นถูกฝังไว้ใต้หิมะที่ผากระบี่นั้นฟงอวิ๋นออกมาไง งง ทำไมหวายเมี่ย(หนึ่งคลุ้มคลั่ง)ภาคนี้..โหดเลย
จาก เซียนกระบี่
วันที่ 7/14/2004 9:44:35 AM [IP: ]
อยากถามท่านผู้รู้ว่า เสินฟงจะด้เรียนวิชาที่พ่อเขาคิดค้นขึ้นไหมครับที่ชื่อว่า วิชา พิฆาตเท.
จาก ผู้ยิ่งใหญ่แห่งใต้หล้า
วันที่ 7/14/2004 9:40:32 AM [IP: ]
ผมอยากรู้จิงๆว่าคุณต้วนล่างอ่านล่วงหน้ามาจากไหนคับบอกหน่อย
จาก เนี่ยฟง
วันที่ 7/14/2004 1:01:23 AM [IP: ]
อยากรู้อ่ะว่า ตอนหลงเอ๋อสุ้กับอู๋หมิง ผลเป็นยังไง (หลงเอ๋อน่าจะแพ้ถึงได้เก็บตัว) มีเล่าทีหลังป่าวอ่ะ
จาก Sazabi
วันที่ 7/13/2004 11:24:14 PM [IP: ]
จิงๆเเล้วนี้ถ้าพูดกันด้านเรื่องของฝีมือนั้น...หลงเอ๋อเหนือยิ่งกว่าเสินฟงหลายเท่านะคับ...เเต่ว่า...ที่เข้าพ่ายเเพ้ก็เป็นเพราะว่าความประ.ดบวกกับนิสัยที่โอหังของเข้าด้วยคับ...เเต่มันก็ไม่ใช่การพ่ายเเพ้ที่หนเเกลียดอะไรมากๆหรอกนะคับ ลองติดตามชมกันต่อไปดูดิคับ..ส่วนใครๆมี่ชื่นชอบหลงเอ๋อก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคับ..^_^เพราะว่าในตอนหลังๆนี่หลงเอ๋อจะได้ประลองยุทธิ์กันเเบบตัวต่อตัวกับปู้จิ้งอวิ๋นด้วยหล่ะคับ ลองติดตามชมกันดูนะคับ สนุกมากๆเลยอ่ะนะคับ...^_^
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/13/2004 8:49:50 PM [IP: ]
อันนี้ ไม่แน่ใจอ่ะแต่รู้ว่าหลงเอ๋อประมาท แต่ก็ไม่ได้ แพ้น่าเกียจอะไรมาก อีกอย่างก็รู้อยู่ว่าหวงอิ่งฝีมือก็ไม่ใช่ย่อยอ่ะครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/13/2004 2:07:41 PM [IP: ]
หลงเอ๋อแพ้เหรอคับ เห็นซุ่มเงียบน่าจะเป็นสุดยอดแล้วนะ(หวังไว้เยอะ) ผมอยากให้เป็นตัวเอกภาคนี้อ่ะคับ เฮ้อ!ไม่น่าเลย
จาก สะท้านเดียวดาย
วันที่ 7/13/2004 1:00:20 PM [IP: ]
เห็นหลายคนรู้ผลประลองของเสินฟงกับหลงเอ๋อ แล้วเสินฟงชนะ ผมว่ามันเวอร์ไปหรือป่าว หลงเอ๋อฝึกยุทธ์มาอายุ 8 ขวบ ตอนนี้อายุ 30 ฝ่า ๆ จะแพ้เด็กเมื่อวานซือเสินฟงได้งัย แถมใช้ดาบก็ไม่คล่อง ฝึกยุทธ์มาไม่กี่วัน ก่อนประลอง ถ้าหลงเอ๋อต่อให้ซักสิบกระบวนท่าพออนุมานไปได้ ถ้าถึงกับแพ้เลยแบบนี้ อ.หม่าก็วาดเกินไปแย้วหละ (โครตเก่งเลย) ลูกเจ้าต้วนล่างคนนี้ ผิดกับพ่อจริง ๆ
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 7/12/2004 8:20:37 PM [IP: ]
คุณ JTP ทำไมไม่เข้าบอร์ดอา...บอร์ดเงียบเหงามากๆเลยนะคับ ตอนเนี้ย....-_-
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/12/2004 7:34:26 PM [IP: ]
เจี๋ยซินเจอธาตุมังกรเม็ด เดียว ครับ นอกจากนั้น ได้วิชามารอีกด้วยครับ เลยทำให้เค้าเก่ง แม้แต่ อู๋หมิง ฟง อวิ๋น 10ยอดยุทธ์ก็สู้ไม่ได้ครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/12/2004 7:30:19 PM [IP: ]
ใช่ครับคุณต้วนล่างหลงเอ๋อแพ้เพราะความประมาทครับ และนิสัยที่โอหังของเค้าด้วย
จาก zingzing
วันที่ 7/12/2004 5:09:50 PM [IP: ]
ไม่รู้ว่าปกฟงอวิ๋นเล่มที่ 62 จะเป็นภาพของหลงเอ๋อหรือปล่าว
จาก JTP
วันที่ 7/12/2004 5:08:45 PM [IP: ]
อยากให่ออกเร็วคับรอมาตั้งนานแล้ว
จาก JTP
วันที่ 7/12/2004 5:08:02 PM [IP: ]
เดี๋ยวนี้ฟงอวิ๋นออกช้าจังนะคับ
จาก JTP
วันที่ 7/12/2004 4:26:15 PM [IP: ]
สงสารฟงอวิ๋นโดนแช่แข็งใต้ผ่ากระบี่ ตั้ง 10 กว่าปีไม่รู้ใครส่งปินโตให้บ้างหรือป่าวหนอ
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 7/12/2004 4:16:33 PM [IP: ]
เชื่อไหมคับ...ว่าเจี๋ยซินสามารถต่อสู้กับยอดยุทธิ์ได้ด้วย!!!!!ขนาดตี้ซื่อเทียนยังทำไม่ได้เลย..เฮ้อ..เวนกำ..-_-
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/12/2004 8:26:26 AM [IP: ]
----/.นเฉินเปนมารในภาค 3 สาเหตุที่หนึ่งก้อเพราะอิจฉาอวิ๋นในทุกๆเรื่อง สาเหตุที่สองคือ อาจจะโดนเจี๋ยซินเกลี้ยกล่อมให้เปนคนไม่ดี ตอบคุณ เนี่ยฟง(กพ.) นะคะ ภาค3 จะกลับมาแต่เลี่ยนอู๋เหินค่ะ ( โดนหลงเอ๋อฆ่าตายด้วย) เลี่ยนซินหลัวจะกลายเปนคนรักของหลงเอ๋อด้วย เจี๋ยซินเจอธาตุมังกรในบ่อน้ำค่ะ (ไม่น่าเชื่อเร้ยยยย อะไรจะบังเอิญขนาดนั้น) แต่ถึงเจี๋ยซินจะกินธาตุมังกรซักร้อยเม็ด ก้อสู้ฟงอวิ๋นไม่ได้หรอก เชื่อดิ
จาก BoA
วันที่ 7/12/2004 1:00:30 AM [IP: ]
ทำไม่ ทำไม่ .นเฉินเป็นคนดี แต่เป็นเพราะความรักจริงทำผิดทำไม่คนเขียนถึงไม่ชอบคนคนนี้นะ ตายไปเลยยังดีกว่า
จาก .นเฉิน
วันที่ 7/12/2004 12:33:43 AM [IP: ]
พูดตามตรงผมชอบคุยกับพวกคุณทุก ๆคนนะ ตอนนี้ผมเรียนอยู่ ม.กเษตรศาสตร์ ไม่ค่อยเจอพวกเดียวกันเลย งั้นก็ ยินดีที่ได้รู้จักครับ
จาก เนี่ยฟง(กพ.)ทศทิศไร้เทียมทาน
วันที่ 7/12/2004 12:31:38 AM [IP: ]
อ้อ แล้วก็กระบี่ปีศาจ (เลี่ยนอู๋เหิน),จ้าวนครราชสีห์(ที่สู้กับหวายคงน่ะ),หวงอิงสง,สายฟ้าม่วงอัสนีคลั่ง จะกลับมามั๊ยครับ ถามคุณต้วนล่างหรือไม่ก็คุณ BoA ครับ แล้วก็เจี่ยซินน่ะต่อให้กินธาตุมังกรแต่จะเก่งถึงขนาดย้อนเวลาได้เชียวเหรอครับ(กินกี่เม็ดล่ะ)
จาก เนี่ยฟง(กพ.)ทศทิศไร้เทียมทาน
วันที่ 7/12/2004 12:24:15 AM [IP: ]
ผมมีคำภามครับ(ใครรู้ตอบหน่อย) 1.แล้วฟงอวิ๋นจะฟื้นมายังงัยครับ 2.ธาตุมังกรน่ะใครหาเจอ .ยเหตุ เจี๋ยซินน่ะ.น่าจะตายตั้งนานแล้ว เนี่ยฟงก็ชอบปราณีมันจริง ๆ
จาก เนี่ยฟง (กพ.)
วันที่ 7/11/2004 8:47:25 PM [IP: ]
ในการต่อสู้กันของ หลงเอ๋อ กับเสินฟง เสินฟงชนะคับ หลงเอ๋อเเพ้ก็ไม่ใช่เพราะสาเหตุใด...เเต่เป็นเพราะว่า ความประมาทนั่นเอง...คับ^_^
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/11/2004 12:56:31 PM [IP: ]
เรื่องได้สอนคติในแนวการใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง ตามที่ตัวเองใฝ่ฝัน จนกระทั่งตนได้ก้าวไปถึงจุด.ย แต่พอถึงตรงนั้นมันก็เป็นเหมือนเงาที่อยู่ข้างเรานั่นเอง
จาก สูงสุดคือสามัญ
วันที่ 7/11/2004 10:52:42 AM [IP: ]
หลงเอ๋อ vs เสินฟง คุณคิดว่าใครชนะ?
จาก Dox-boy
วันที่ 7/10/2004 11:33:03 PM [IP: ]
คุณ JTP ทำไมไม่เข้าบอร์ดหล่ะคับ....??????
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/10/2004 8:32:36 PM [IP: ]
ภาค3 ผมคิดว่าน่าจะเป็น เจี๋ยซิน นะครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/10/2004 5:23:37 PM [IP: ]
คนชอบเรื่อง ฟงอวิ๋นเยอะมาก จริง ๆ ตอนนี้กำลังทำเว็บบอร์ดที่เกี่ยวกับฟงอวิ๋นอย่างเดียวเลย มีรูปตั้งแต่ภาคแรกเลย อีกไม่นานก็เสร็จแล้ว
จาก มาร Boorapa
วันที่ 7/10/2004 5:04:44 PM [IP: ]
จะร้ายกาจกว่าต้วนล่างหรือปล่าว???????
จาก JTP
วันที่ 7/10/2004 5:03:28 PM [IP: ]
มีใครรู้บ้างว่าศัตรูที่ร้ายกาศที่สุดในฟงอวิ๋นภาค 3คือใคร
จาก JTP
วันที่ 7/10/2004 5:01:52 PM [IP: ]
เจียนเฉินเปี๋ยนไป๋
จาก JTP
วันที่ 7/9/2004 10:37:44 PM [IP: ]
.นเฉินเราบ้าผู้หญิงคับ..เเบบนี้ฉูฉู่รู้เข้าหล่ะก็...จะต้องเสียใจมากเเน่ๆเลยอ่ะนะคับ...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/9/2004 10:35:10 PM [IP: ]
.ยเฉินเป็นเเผลที่ตาคับ...เเถมยังชอบไปเที่ยวหอนางโรงด้วย อ่ะนะคับ..5555
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/9/2004 9:34:12 PM [IP: ]
----/.นเฉินยังไม่ตายอะค่ะ (เดี่ยวจะหักหลังอู๋หมิงด้วย) ภาคสาม .นเฉินกลายเปนคนเลวไปเรยอ่ะ ขอบอก... เลวยิ่งกว่าเจี๋ยซินซะอีก ลองติดตามกันดูค่ะ
จาก BoA
วันที่ 7/9/2004 8:56:05 PM [IP: ]
เรื่องสนุกมากคคับ ผมว่าสงป้าเทียบกับฟงอวิ๋นตอนนี้ คงเปงได้แค่ขี้เล็บแล้วมั้ง (สงสารผู้น่าเกรงขามในภาคแรกจัง) อยากให้เนี่ยฟงใช้ดาบสะท้านเดียวดายอ่ะ คงเท่ดี อิอิ
จาก Sazabi
วันที่ 7/9/2004 8:54:32 PM [IP: ]
เจี๊ยนเฉิน ยังไม่ตายครับ คุณ
จาก zingzing
วันที่ 7/9/2004 6:54:58 PM [IP: ]
เจี๊ยนเฉินตายยังครับ ผมชอบตัวระครตัวนี้มากมาก
จาก เจี๊ยนเฉิน
วันที่ 7/9/2004 1:15:20 PM [IP: ]
เนี่ยฟงจะบทบาทไหมคับ อยากให้ภาคนี้เนี่ยฟงกลายเป็นมารอีกจัง เท่ดี
จาก สะท้านเดียวดาย
วันที่ 7/9/2004 11:41:45 AM [IP: ]
คุณต้วนล่างไปอ่านที่ไหนมาครับ
จาก Dox-boy
วันที่ 7/8/2004 9:21:39 PM [IP: ]
อี้ฟงจะได้สู้กับอวิ๋นอีกด้วยนะคับ ..
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/8/2004 9:18:34 PM [IP: ]
ภาค 3 เจี๋ยซินได้กินธาตุมังกรทำให้มีพลังยุทธก้าวหน้าไปอย่างมากคับ ขนาดโดนอู๋หมิงใช้ดรรชนีเสียบกลางหน้าผากยังไม่เป็นอะไรเลย... เเล้วเจี๋ยซินจะย้อนเวลากลับไปในอดีต ตอนที่เทพกระบี่ประลองยุทธิ์กับสงป้าด้วยนะคับ..^_^
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/8/2004 8:23:59 PM [IP: ]
ภาคนี้ดาบดื่มหิมะตีขึ้น มาใหม่ ครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/8/2004 8:08:49 PM [IP: ]
ก็นอกจากได้รับการถ่ายทอดจากหวายเมี่ยแล้ว อี้ฟงก็ได้รับการถ่ายทอดวิชามารจากเจี๋ยซินโดยตรงอีกด้วยครับ
จาก zingzing
วันที่ 7/8/2004 7:29:33 PM [IP: ]
----/หยุนหลิงไม่โผล่มาอีกในภาค3แร้วค่ะ คุณลมบ้าหมูกระซิบ เราก้อมั่ยรู้เหมือนกันว่าทำไม(คงจะเหมือนกะฟ่งอู่อ่ะค่ะ) ตอบคุณพิฆาตมารนะคะ ข้อที่หนึ่งค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะ หลงเอ๋อก้อคือเทพกระบี่กลับชาติมาเกิดอ่ะค่ะ แร้วพอดีภาคสามเค้าระลึกชาติได้ค่ะ (เดี๋ยวได้สู้กะอวิ๋น แบบดุเดือดสุดๆด้วย) ส่วนข้อที่สองเราก้อมั่ยรู้เหมือนกาน(ตกข่าวอ่ะ เส้า...) ข้อที่สาม หวงอิ่งโดนเจี๋ยซินฆ่าตายค่ะ ตอบคุณJTP นะคะ ผลการประลองของอู๋หมิง กะอิงสง เราคิดว่าน่าจะเสมอกันนะคะ เพราะสุดท้ายก้อตกเหวทั้งคู่เรย (แต่ทั้งคู่ก้อไม่ได้เปนอะไร)
จาก BoA
วันที่ 7/8/2004 4:54:26 PM [IP: ]
เมียต้วนล่างหายไปไหน เห็นแต่ลูกเนี้ยฟงตอน โต กะจะโพล่มาตอนลูกหลานต่อสู้กันแน่ ๆ รู้ไต๋ อ.หม่าน่า
จาก ลมบ้าหมูกระซิบ
วันที่ 7/8/2004 4:51:17 PM [IP: ]
คุณต้วนล่าง / BoA คงเป็นแฟนพันธุ์แท้ ผมไม่ค่อยมีเพื่อนที่คอเดียวกัน ขอเป็นสาวกอีกคนด้วยนะครับ
จาก saharat
วันที่ 7/8/2004 4:48:23 PM [IP: ]
สงสารหวงอิงจัง ลูกเนี่ยฟงก็ไม่ใช่ แถมเลี้ยงมาจนโตอีก อี้ฟงเป็นตัว.แหละดีชอบ
จาก saharat
วันที่ 7/8/2004 2:51:43 PM [IP: ]
กระบี่กิเลนไฟเจ้าของเป็นคนทำหักเองคับ
จาก JTP
วันที่ 7/8/2004 2:50:41 PM [IP: ]
เราอยากให้ฟงอวิ๋นออกเดือนละ 2เล่มเลยคับ(ออกที่2เล่มพร้อมกันและก็วันเดียวกันด้วยคับ)
จาก JTP
วันที่ 7/8/2004 2:49:01 PM [IP: ]
แล้วหลังจากนั้นเนื่องเรื่องจะเป็นยังไงละคับคุณBoA(การต่อสู้ครั้งนี้อู๋หมิงจะแพ้หรือคับ)
จาก JTP
วันที่ 7/8/2004 2:47:31 PM [IP: ]
เราอยากเห็น2กระบี่วรีชนประทะกันเร็วอะคับ
จาก JTP
วันที่ 7/8/2004 1:22:01 PM [IP: ]
อยากให้ตีดาบอาบหิมะขึ้นมาใหม่
จาก กระบี่วีรชน
วันที่ 7/8/2004 12:57:13 AM [IP: ]
อยากให้เนี่ยฟงกลายเป็นมารอีกจัง เท่ดี จะเป็นไปได้ป่าวเนอะ
จาก สะท้านเดียวดาย
วันที่ 7/7/2004 8:44:20 PM [IP: ]
อยากถามผู้รู้ทุกท่านหน่อยว่า 1.หลงเอ๋อได้ชื่อว่าเป็นมือกระบี่ที่มีวิถีกระบี่เป็นของตัวเอง แล้วทำไมถึงมีเพลงกระบี่ที่ 23 2.เพลงกระบี่ที่อี้ฟงฝึกคืออะไร 3.หวงอิ่งตายด้วยสาเหตุใด
จาก พิฆาตมาร
วันที่ 7/7/2004 7:01:23 PM [IP: ]
กระบี่กิเลนไฟมันห่วยเเตก ไรค้าคับ เลยไม่มีใครอยากจะสร้างมีนขึ้นมาอ่ะนะคับ.. อิอิอิอิอิอิ...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/7/2004 5:45:25 PM [IP: ]
----/ใช่ค่ะๆๆ ดาบของพั่วจินกลับมาให้ได้ชมกันแน่ๆค่ะ คนใช้ดาบกับกระบี่ก้อไม่ใช่ใครที่ไหน คนนั้นก้อคือเสินฟงนั่นเอง ส่วนกระบี่กิเลนไฟคงไม่มีใครเค้าอยากสร้างขึ้นมาใหม่หรอกค่ะ
จาก BoA
วันที่ 7/7/2004 4:01:30 PM [IP: ]
ในภาค 3 นี้ทุกๆคนจะได้เห็นการกลับมาของดาบสวรรค์เเละกระบี่จ้งจอกโหยเเน่นอนคับ...^_^
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/7/2004 1:30:24 PM [IP: ]
ขอคุณ BoA นะครับ ได้ความรู้ใหม่ ๆ มีอะไรใหม่ ๆ นำมาฝากบ้างนะครับ
จาก saharat
วันที่ 7/7/2004 1:25:57 PM [IP: ]
อยากได้ฟงอวิ๋นฉบับ 4 สีจังเลย
จาก saharat
วันที่ 7/7/2004 1:21:54 PM [IP: ]
ใครสังเกตุบ้างว่า ฟงอวิ๋นเอาเวลาไหนไปมีลูกกันเนี่ย ...........
จาก saharat
วันที่ 7/7/2004 9:53:30 AM [IP: ]
เมื่อไหร่ดาบสวรรค์กับกระบี่จิ้งจอกโหยและกระบี่กิเลนไฟจะกลับมาเมื่อไหร่
จาก .นจง
วันที่ 7/6/2004 9:47:05 PM [IP: ]
เยี่ยมมมมมมมม จาด้ายอ่านไปอีกนานๆ เหอๆๆๆๆ
จาก ......
วันที่ 7/6/2004 8:00:28 PM [IP: ]
----/ตอบคุณ saharat นะคะ ฟงอวิ๋นไม่ได้จบที่ตอน400ค่ะ ที่ฮ่องกงออกไปถึงตอนที่420แร้วค่ะ เรื่องนี้ไม่ยอมจบง่ายๆหรอกค่ะ
จาก BoA
วันที่ 7/6/2004 4:36:24 PM [IP: ]
ของ เราเหลือง ตั้งนาน แล้ว อ่ะ และ ตอนนี้เล่ม 25 เราก็ เหลือง แล้ว ด้วยว้ นาน จัดอิอิ
จาก zingzing
วันที่ 7/6/2004 4:36:12 PM [IP: ]
ใครอยากให้ฟงอวิ๋นออกเดือนละ 4 เล่มมั่งครับ
จาก saharat
วันที่ 7/6/2004 4:35:09 PM [IP: ]
น่าจะทำออกมาอาทิตย์ละเล่ม
จาก เซียนกระบี่
วันที่ 7/6/2004 12:56:37 PM [IP: ]
พึ่งถึงตอนที่ 306 เอง ได้ข่าวว่า จะจบที่ตอน ที่ 400 ใครที่รออยู่ทำใจเถอะ (อีกนาน) น่าจะออกเดือนละ 4 เล่มไปเลย จะได้จบไวไว เล่ม 1 เริ่มจะเหลืองแล้ว
จาก saharat
วันที่ 7/6/2004 10:16:37 AM [IP: ]
ตกลงอี้ฟงเป็นตัว.อะป่าวฮะ
จาก ศิษโปรดอู่หมิง
วันที่ 7/6/2004 10:13:39 AM [IP: ]
ผมว่าปู้เทียนเรียนวรยุทธจากอู๋หมิงนะไม่แน่ในใจเหมือนกัน
จาก
วันที่ 7/5/2004 11:01:21 PM [IP: ]
อยากรรู้ว่าปู้เทียนเรียนวรยุทกับใครตอบด้วยนะครับ
จาก อภิเชตุ เนตรประสม
วันที่ 7/5/2004 3:15:08 PM [IP: ]
วายุกระซิบ จิบนารีแดง .อร่อย. นะจะบอกให้ อะไรกันนี่ เฮ้ยตำรวจมา อย่า....................อย่า จับผม ผมไม่ได้บ้า อย่า อย่า อย่า อย่า อย่า ได้โปรด ไว้ชีวิตข้าด้วย ข้าผิดไปแล้ว เจ้าสำนัก
จาก หลังคาแดงอีกแล้ว
วันที่ 7/5/2004 3:08:56 PM [IP: ]
ผมชอบเรื่องนี้มากโดยเฉพาะเซี่ยวฮี้ยี๋เป็นคนที่เก่งมากฉลาดด้วย
จาก หลังคาแดง
วันที่ 7/3/2004 8:39:17 PM [IP: ]
ก็ ได้ จาก ปู้จิ้งอวิ๋นครึ่งหนึ่ง ไง (คิดว่านะ)
จาก zingzing
วันที่ 7/2/2004 8:37:53 PM [IP: ]
เนี่ยฟงไม่มีธาตุมังกรแล้วจะมาอยู่ในภาคที่ 4ได้ยังไง
จาก JTP
วันที่ 7/2/2004 8:11:26 PM [IP: ]
นั่นดิ อู๋หมิง จะอยู่ถึง ภาค 4 ได้อ๊ะเปล่า
จาก ชอบอู๋หมิงสุดๆ
วันที่ 7/2/2004 4:40:30 PM [IP: ]
ส่วนเรานะคับ....จะรู้เรื่องฟงอวิ๋นภาค 4 หรือไม่ มันไม่สำคัญหรอกนะคับ...มันขึ้นอยู่กับว่า...คุณรู้เรื่องฟงอวิ๋นดีเเค่ไหน มากกว่าอ่ะนะคับ ^_^
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/2/2004 12:39:50 AM [IP: ]
เราอยากเห็นฟงอวิ๋นภาค 4จังเลยคับ อู๋หมิงจะยังอยู่หรือปล่าวก็ไม่รู้
จาก JTP
วันที่ 7/1/2004 6:24:43 PM [IP: ]
อ้าวว...คุณ xxx วันนี้ออกมาเยี่ยมที่นอกบอร์ดเหมือนกันหรอคับ สวัดดีคับ คุณ xxx คับ ^_^
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 7/1/2004 1:27:31 PM [IP: ]
WHAT มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยมาโพสทำไมกันเยอะแยะ
จาก xxx of manchester
วันที่ 6/30/2004 11:28:08 AM [IP: ]
ยังไม่คิดจะจบอีกหรอ จะพิมพ์จะสร้างไปถึงไหน อ่านจนจะเจ้งอยู่แล้ว จบสักทีเถอะ ขอร้องล่ะ ไม่มีเงินแลว แจกฟรีหน่อยสิพี่ แต่ยอมรับว่ามันสนุกมาก ขอบคุณค่ะ (เก็บกดมานาน) จบข่าว คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่อง9
จาก น้องภาค่ะ
วันที่ 6/29/2004 8:26:46 PM [IP: ]
โอ้หมอเทวดาอีกแล้วหรอ...ตอนปู้เทียนเด็กก็ได้หมอเทวดารักษาแล้วปู้เทียนจะก็ขึ้นไหม...แล้วแสดงว่าอี้ฟงเก่งหรอ
จาก LovelyBoy
วันที่ 6/29/2004 12:05:52 PM [IP: ]
ภาค 4 เป็นเรื่องประมาณปี 2026 หรือเปล่า อย่างนี้ตัวละครต่างๆ ก็ ม่องเท่งหมดอ่ะเดะ แล้วยุคนั้นจะมีใครสู้กับ ฟงอวิ๋นได้อีกเหรอ หรือต้องสู้กับ T 1000
จาก 3 smiles
วันที่ 6/28/2004 7:45:53 PM [IP: ]
---/อี้ฟงฆ่าปู้เทียน แต่ปู้เทียนไม่ตายเพราะได้หมอเทวดาช่วยไว้คะ (เนี่ยฟงอุตส่าห์ไปตามหมอเทวดาที่หอนางโลมเรยนะเนี่ย[แอบนอกใจม่งนิดนึง] )
จาก BoA
วันที่ 6/28/2004 4:28:47 PM [IP: ]
i don know
จาก ee
วันที่ 6/28/2004 4:25:54 PM [IP: ]
แหะๆๆๆๆๆ ที่ เลว อ่ะจะพิมพ์ว่า นิสัยม่ายดีกั๊บ
จาก LovelyBoy
วันที่ 6/28/2004 4:22:35 PM [IP: ]
สนุกมากครับแต่ว่าหลังๆทำไมทางสำนักพิมพ์จะออกช้ากว่าเดิมอ่ะเมื่อสมัยที่ออกแรกเคยบอกไว้ว่า...จะลดตอนที่ลงแต่จะเพิ่มความถี่ในการออกคือเดือนละ 2 เล่ม (อ้างอิงตั้งแต่สมัยเล่ม4-5มั้งจำม่ายค่อยถูกถ้าจำม่ายผิดจะอยู่ที่ประกาศของสำนักพิมพ์นะเดี่ยวกลับบ้านไปจะลองกลับไปดู) จึงอยากของร้องให้ทางสำนักพิมพ์รักษาสัจจะด้วย 5555......แต่ว่าอี้ฟงดูท่าทางเลวๆอ่ะ...เสียดายพ่อเป็นคนดีแต่เคยอ่านเจอว่าอี้ฟงจะเป็นคนฆ่าปู้เทียนหรอ??????...ตอบหน่อยจิ
จาก LovlyBoy
วันที่ 6/28/2004 12:32:49 AM [IP: ]
ฟงอวิ๋นอีกนานแสนนานกว่าจะจบ
จาก JTP
วันที่ 6/27/2004 8:28:16 PM [IP: ]
พลิกขุนเขาผันสมุทร
จาก อู๋หมิง
วันที่ 6/26/2004 8:54:02 PM [IP: ]
อี้ฟงไม่เชิงเป็นเจ้าของหรอกอ่ะนะคับ เเต่หวายเมี่ยจะให้ยืมทัณสวรรค์ไปใช้ อะไรประมาณเนี่ยคับ ต้องลองติดตามดูคับ
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 6/26/2004 4:51:53 PM [IP: ]
สรุปแล้วอี้ฟงจะได้เป็นเจ้าของทัณฑ์สวรรค์หรือเปล่าครับ
จาก หวายคง
วันที่ 6/26/2004 2:10:45 PM [IP: ]
ชอบเพลงเตะวายุกระซิบของเนี่ยฟงมาก
จาก Dox-boy
วันที่ 6/25/2004 7:51:07 PM [IP: ]
----/คุณ3ยิ้ม ต้องรอดูผู่เฒ่าสามยิ้มอีกนานเรยอ่ะค่ะ กว่าจะออก
จาก BoA
วันที่ 6/25/2004 5:48:21 PM [IP: ]
เคยออกเดือนละ 3 เล่มด้วยเรอะ เมื่อไหร่ฟะ
จาก ยุ่งแมน
วันที่ 6/25/2004 5:23:21 PM [IP: ]
เมื่อก่อน ก็ 3 เล่มต่อเดือน แล้วมา 2 เล่มต่อเดือน แล้วยังจ่ะมา เดือนล่ะ เ่ล่มอีกเหรอครับ ..........!!!!!!!!!
จาก ไร้นาม
วันที่ 6/25/2004 5:17:52 PM [IP: ]
ทำไมเริมออกเล่มช้าอีกแล้วล่ะครับจากที่ ออก เดื่อนล่ะ 2 เล่มกับออกเดือนล่ะ เล่น เองหรอครับ เฮ่อ...................
จาก mine
วันที่ 6/25/2004 5:16:55 PM [IP: ]
ทำไมเริมออกเล่มช้าอีกแล้วล่ะครับจากที่ ออก เดื่อนล่ะ 2 เล่มกับออกเดือนล่ะ เล่น เองหรอครับ เฮ่อ...................
จาก mine
วันที่ 6/25/2004 1:28:34 PM [IP: ]
สามยิ้มยังำม่ตายคับ จะออกมาอีกทีในภาค 3 อ่ะนะคับ
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 6/25/2004 12:21:34 PM [IP: ]
เอ่อ 3 ยิ้ม เป็นใครกันแน่ และจะปรากฏตัวออกมาอีกหรือเปล่า หรือว่าแก่ตายไปแล้ว ????
จาก 3 ยิ้ม
วันที่ 6/25/2004 11:19:54 AM [IP: ]
เฮ้อ ..............เนี่ยฟง
จาก leo
วันที่ 6/24/2004 12:26:16 PM [IP: ]
ต้วนล่างคิดเหมือนเราเลยเราคิดตั้งแต่เล่ม59แล้วว่าหลานอู่ตัวปลอมเป็นลูกต้วนล่าง
จาก ต้ว[น]ล่าง
วันที่ 6/24/2004 12:24:21 PM [IP: ]
ไม่มีเงินจะซื้ออ่านแล้ว...
จาก ...
วันที่ 6/21/2004 6:50:55 PM [IP: ]
มีเนื้อเรื่องให้อ่านป่ะเรื่องนี้อ่ะ ตอนที่ยังไม่ออกนะ
จาก ...
วันที่ 6/21/2004 2:08:04 PM [IP: ]
สมเป็นการ์ตูนยอดนิยมมีคนpostมาคุยกันเยอะมากส่วนตัวแล้วผมก็ติดตามเรื่องนี้ทุกเล่ม ดีครับที่ตอนนี้ออกรายปักษ์จะได้ไม่ต้องรอนานต้องชม อ.หม่า ละครับที่ผูกเรื่องได้น่าสนใจทำให้คนติดทั่วบ้านทั่วเมื่อง แต่รู้สึกเนื้อเรื่องช่วงนี้จะวกกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกแล้วนะครับ
จาก Mr.engineer
วันที่ 6/21/2004 12:02:19 PM [IP: ]
มันส์มากๆไม่อยากให้จบเลยยยยยยยยย
จาก
วันที่ 6/19/2004 6:44:15 PM [IP: ]
อี้ฟงเป็นลูกเนี่ยฟง ส่วนหลานอู่กับเสินฟงเป็นลูกของต้วนล่าง (เสินฟงกับต้วนอี้เป็นคนๆเดียวกันคับ)
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 6/19/2004 3:25:16 PM [IP: ]
โอ้โห .. สุดยอดตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเจอ การ์ตูนที่ยาวแบบเรื่องนี้เป็นครั้งแรก แต่แหมอี้ฟงดูจะเริ่มๆเป็นคนไม่ดีเหมือนต้วนล่างเลยนะ
จาก nat
วันที่ 6/19/2004 12:36:23 PM [IP: ]
อี้ฟงม่ายดีหรอ
จาก ...
วันที่ 6/18/2004 6:48:04 PM [IP: ]
เหอๆ รวดเร็วทันใจดีมักๆ
จาก DiloB
วันที่ 6/18/2004 5:47:32 PM [IP: ]
อยากรู้ว่าฟงอวิ๋นจะฟื้นมาอีกไหม
จาก Dox-boy
วันที่ 6/18/2004 5:00:44 PM [IP: ]
www.commicsworld.com www.leidongman.com www.mobilelife.co.th เหล่านี้คือเวบฟงอวิ๋น คับ
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 6/18/2004 4:30:08 PM [IP: ]
รบกวนขอเวบของฟงอวิ๋น อีกทีได้ปล่าวครับ หรือส่งมาให้ที่ mine_online@. ครับขอบคุณล่วงหน้าครับ ขอบคุณครับ
จาก mine
วันที่ 6/18/2004 11:08:22 AM [IP: ]
ถึงคุณ LovelyBoy คับ ผมขอเเนะนำให้คุณเข้ามาคุยกับพวกเราใน เวบบอร์ด ของบูรพัฒน์นะคับ เป็นบอร์ดที่อบอุ่นมากๆเลยอ่ะนะคับ ทุกๆคนรักใคร่กันเหมือนพี่เหมือนน้อง เเละทุกๆคนยังเป็นสาวกคนรักฟงอวิ๋นอีกด้วยคับ สนุกมากๆคับ ลองเข้ามาคุยกับพวกเราดิคับ รับรอง สนุกสนานเเน่ๆเลยอ่ะนะคับ อิอิอิ...
จาก ต้วนล่าง
วันที่ 6/18/2004 12:03:10 AM [IP: ]
หวัดดีเหล่าสาวก ฟงอวิ๋นทุกท่าน เพิ่งเข้ามาอ่านบอร์ดที่นี่ได้ไม่กี่วันได้ข้อมูลมากเลย..ชอบมาก...อยากคุยมากว่านี้อีกถ้ามีเว็บบอร์ดเฉพาะเหล่าสาวก ฟงอวิ๋นบอกทีน้า...อยากคุยด้วยจังเลย
จาก LovelyBoy
วันที่ 6/17/2004 9:06:01 PM [IP: ]
----/เราอยากอ่านเล่ม 62 อ้ะ อยากเหนปู้เทียนๆๆ
จาก BoA
วันที่ 6/17/2004 4:47:08 PM [IP: ]
ง่า...ผมว่าเนื้อเรื่องเริ่มเหมือนตอนแรกๆเลยอะงับ..หลงเอ๋อกลายเป็นเทพกระบี่...ลูกต้วนล่างกลายเป็นเนี่ยฟง...ลูกเนี่ยฟงเป็นต้วนล่าง...เริ่มเรื่องคล้ายๆกะรุ่นพ่อเลยอะ..เป็นงงงับ
จาก ลั่นฟานอวิ๋น
วันที่ 6/17/2004 4:11:54 PM [IP: ]
ออกเร็วดีจังเลย....เเล้วเล่มนี้อี้ฟงจะได้เป็นศิษย์หวายเมี่ยรึยังหว่า.....
จาก ต้วนล่าง
 
 
  ติดต่อเวปมาสเตอร์: burapat@burapat.com
ติดต่อสอบถามข้อมูล, สั่งซื้อหนังสือ(ขายปลีกและขายส่ง) : sale@burapat.com หรือ
0-2587-8499 ต่อ 24 Fax 0-2587-8500